Coördinator Stelling-Tracing-Isolatie-Painting (STIP)

Functiebeschrijving

Je coördineert de stellingbouw-, tracing-, isolatie-, en schilderwerken uitgevoerd door diverse contractorfirma’s

Je fungeert als interface tussen de aanvragers die de opdrachten initiëren en de contractoren die de opdrachten uitvoeren

Je stemt deze werken dagelijks af en plant ze in op een dag- en weekplanning

Je beheert het STIP-register in SAP

Je maakt field bezoeken met contractoren om de opdrachten op locatie toe te lichten

Je doet field checks van uitgevoerde en lopende werken

Je voert zelfstandig fieldobservaties en LMRA’s uit

Je treedt op als “Uitvoerder” in het kader van de werkvergunnigsprocedure

Je bewaakt dat de werkzaamheden worden ingepland en uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken, op een veilige manier en tegen de laagst mogelijke kost

Bij de oplevering van de werken, doe je controles op kwaliteit en housekeeping

Je doet administratieve controle en initiële goedkeuring van de werkbonnen van de contractoren in SAP met focus op conformiteit t.o.v. de geleverde prestaties en t.o.v. de voorwaarden zoals omschreven in de contracten.

Functieprofiel

Je beschikt over een diploma A2-Mechanica, of bent gelijkwaardig door ervaring

Je werkt analytisch, planmatig en gestructureerd

Je bent communicatief

Je werkt proactief en zelfstandig

Je bent een zelfstarter en kan initiatief nemen

Je functioneert goed in groep en kan goed samenwerken

Interesse?

Stuur je motivatiebrief naar vacatures.oxide@ineos.com, met duidelijke vermelding van de functie waarvoor je in aanmerking wenst te komen.