Labo & Analyser Technician

1. Doel van de functie:

Uitvoeren van analyses en kwaliteitscontroles op tussen-producten en eindproducten. Er over waken dat de eindproducten aan de specificaties voldoen. Interpreteren en groeperen van de resultaten van de analyses. IJken van de meet- en onderzoeksapparatuur.

Betrouwbare on- en off-line analysers garanderen voor opvolging van de veiligheid van de productie en eindproductkwaliteit; het onderhouden van de draagbare analyseapparaten waaronder explosiebeveiliging, gasconcentratiemeting en zuurstofmeting; rekening houdend met veiligheids-, milieu- en technische criteria.

Algemene dagactiviteiten ter ondersteuning van het Labo.

Assistentie verlenen aan de Lab Engineer.

Meewerken aan een veilig, gezond en milieubewust werkklimaat in overeenstemming met de Ineos verwachtingen.

Supporteert de 20 SHE excellence principes in zijn dagdagelijkse uitvoerende taken in de eenheid en in het bijzonder bij het onderhouden van de on-line veiligheidsbewaking in de eenheid

 

2. Taken van de functie:

Kwaliteitscontrole:

 • Supporteren van de Lab Engineer:
  Het verlenen van assistentie bij klachten en lab work requests
  Het uitvoeren van speciale non-routine analyses.
  Het up to date houden van labo database m.b.t. kwaliteitsgebonden items.
 •  
 • Supporteren van Business Area/ Group:
  Het proces eindproduct coördineren en communiceren ervan met logistiek/TS
 •  

Maintenance van on-line apparaten:
Onderhoud, calibratie, troubleshooting, optimalisatie van on-line analysers en draagbare toestellen
Evaluatie van on-line data
Beheren van verbruiksmateriaal en wisselstukken
Opvolgen van onderhoudswerken uitgevoerd door externe firma’s aan on-line analysers
 

Maintenance van labo apparatuur:

Supporteren van productieploegen
Administratieve opvolging van labo bestellingen & onderhoudswerken aan labo apparatuur
Beheren van verbruiksmateriaal en wisselstukken
Opvolgen van onderhoudswerken uitgevoerd door externe firma’s
 

Projecten:

Assisteren bij de implementatie en evaluatie van nieuwe toestellen
 

HSE:

Werkorders / vergunningen schrijven en opvolgen
Veiligheids- en milieubewust uitvoeren van taken en verantwoordelijkheden
Melden en rapporteren van veiligheids- en milieu-incidenten en van gevaarlijke situaties. Mogelijke oorzaken onderzoeken en correctieve acties voorstellen binnen het eigen vakdomein
Het zuiver en veilig houden van de werkplaatsen (housekeeping)
Volgen van de aan de functie verbonden verplichte veiligheids-opleidingen
 

Deelnemen aan een wachtsysteem om zowel de kwaliteit als de veiligheid van het productieproces te kunnen garanderen.

3. Profiel:

 

            Studies:

Bachelor Chemie, Biochemie, Procestechnologie / technische richting

 

            Ervaring:

Ervaring in een labo / productie omgeving

                       

Talen:

Nederlands, gesproken en geschreven.

Technische kennis Engels

Basis kennis Frans is een pluspunt

 

            Specifieke kennis:

Uitgebreide kennis statistiek

Gevorderde kennis excel is een vereiste, naast de algemene PC kennis.

Kennis meettechnieken procesindustrie

SAP, on-line analysers

Polymeerkennis

 

            Vaardigheden:


Kwaliteits- & Milieu- & Veiligheidsbewust
Betrouwbaarheid
Initiatief nemen
Resultaatgerichtheid
Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
Nauwgezet & planmatig kunnen werken
Communicatieve vaardigheden intern
Vaktechnisch creatief
Interpretatie van analyseresultaten
Interne rapporteringen
Ontwerpen van procedures & analysemethodes
Verantwoordelijkheidszin
Sociale ingesteldheid

 

Plaats van tewerkstelling : Ineos Manufacturing Belgium, Amocolaan 2A, 2440 GEEL

Solliciteer via volgende link