E&I Onderhoudstechnieker

Doel van de functie


 De E&I Onderhoudstechnieker staat in voor het onderhoud, afregelen en kalibreren van alle elektropneumatische- en elektronische toestellen en het functioneel houden van de elektrische installaties.

Onder onderhouden van toestellen verstaat men zowel het opzoeken en verhelpen van storingen, als ook het preventief nazicht van toestellen.

De opdrachten worden op een veilige en milieuvriendelijke wijze uitgevoerd, volgens duidelijk omschreven procedures, zodat de productieafdeling op een veilige en efficiënte wijze kan werken.

De E&I Onderhoudstechnieker supporteert de 20 SHE excellence principes in zijn dagdagelijkse uitvoerende taken in de unit en in het bijzonder in zijn rol om de integriteit van de installatie in orde te houden.

Taken van de functie
 Afwerken van preventieve maintenance programma’s:
Het gewone preventieve maintenance programma
Dit is een preventief onderhoudsprogramma in samenspraak met onderhoud en productie, met als doel de installatie en haar omgeving te beschermen.
Het ISO 9001 / ISO 14001 preventieve maintenance programma
Hier moeten op welbepaalde tijdstippen product kwaliteit bepalende factoren gecontroleerd worden.

Opsporen en herstellen van storingen (flow-, druk-, ... metingen)

Controle- en veiligheidsrondgangen, nemen van preventieve en corrigerende acties.

Housekeeping

Verzorgen wachtsysteem voor assistentie tijdens off-uren
 

Welke aspecten zijn belangrijk naar HSSE toe?
 P(ersoonlijke) B(eschermings-) M(iddelen) gebruiken en onderhouden.
Goede communicatie.
Kennis van de gebruikte producten.
Voorkomen, stoppen, melden en onderzoeken van onveilige situaties.
Veiligheidsprocedures en administratie toepassen en opvolgen.
Risico analyses maken en gebruiken.
Melden en rapporteren van milieu incidenten.
Sorteren van afvalstoffen.
Voorkomen, stoppen en opruimen van spills.

Profiel:
 

Studies:

Bij voorkeur Bachelor electro-mechanica/ electro- technieken

 Talen:

 Nederlands, basiskennis Engels                                  

 Specifieke kennis:   

Diverse hoog- en laagspanningsinstallatie, stuur- en regelkringen

Vaardigheden:

Resultaatgerichtheid
Initiatief
Betrouwbaarheid
Analytisch denken
Nauwgezetheid                        
Flexibel zijn
 

Practisch?
 

Deze functie wordt uitgevoerd in een 4 dagen werkweek

De vrije dag wordt roterend genomen
Uurrooster: van 7u15 tot 16u30 = 8 u 45 per dag.
Voltijdse tewerkstelling van 35 uur per week, gespreid over 4 dagen in de week
 

De E&I Onderhoudstechnieker loopt mee in een wachtsysteem en kan tijdens de off-uren opgeroepen worden.
 

Interesse?
solliciteer via volgende link.