Shift Process Operator (Productie)

Job omschrijving

Je bedient een volcontinue productie installatie binnen een team met oog voor de geldende veiligheids, milieu en kwaliteitseisen. Je werkt in een volcontinu shiftregime in ploegen van 12 uur (vroege shift van 6u00 tot 18u00 en nacht van 18u00 tot 6u00).

Regelmatig terugkerende werkzaamheden

 • Verzekeren van de kwaliteit van het eindproduct van de eigen zone door middel van controle en beheersing van de procescondities; hiertoe worden tussentijdse controlerondgangen uitgevoerd en D(igital) C(ontrol) S(ystems) beheerd.
 • Uitvoeren van spontane controles, naast geplande controles, waarvan de resultaten worden genoteerd.
 • Starten en stoppen van volledige of gedeeltelijke installaties.
 • Spoelen, voorbereiden en vrijgeven van equipment/installaties aan de Technische dienst, volgens de geldende veiligheidsprocedures en opvolging van de werken.
 • Transfereren van producten.
 • Nemen van preventieve en corrigerende acties.
 • Nemen en wegbrengen van stalen, analyses interpreteren.
 • Trainingen volgen inclusief zelf training.
  -Documenteren van overgangen, blends en productieruns (polymers)
 • Administratie (inventarissen, notificaties, dagstaten, processtoringen, blend papieren, SHE meldingen, LTT’s)
 • Housekeeping: het zuiver en veilig houden van de toegewezen sector.
 • Zelfstandig uitvoeren van taken, die tot de toegewezen zone behoren.
 • Voorstellen doen voor verbetering

Welke aspecten zijn belangrijk naar HSE toe?

 • Leren uit ongevalsonderzoeken, schierongevallen en SHE alerts
 • P(ersoonlijke) B(eschermings)M(iddelen) gebruiken en onderhouden.
 • Goede communicatie.
 • Kennis van de gebruikte producten.
 • Voorkomen, stoppen, melden, onderzoeken van en ingrijpen bij afwijkingen en onveilige en gevaarlijke situaties.
 • Veiligheidsprocedures en administratie toepassen en opvolgen.
 • Melden en rapporteren van proces en milieu incidenten, storingen en gevaarlijke situaties aan de directe chef op klare, éénduidige manier.
 • Emissies beheersen.
 • Verplichte deelname aan TIP.
 • Optreden als brand-en gaswacht.
 • Sorteren van afvalstoffen.
 • Voorkomen, stoppen en opruimen van spills
 • Impact van operaties op afvalwaterzuivering correct inschatten
 • Deelnemen aan allerlei projectmatige werkgroepen en de opvolging van de projecten o.a. HAZOP (Hazard and Operability Study: veiligheid- en milieu studies), DCS verbeteringen, ASA’s (Advanced Safety Audit) en verbeteringsprogramma’s MTQ (Total Quality Management) m.b.t. kwaliteit, veiligheid en organisatie.


Profiel

Studies:
Bij voorkeur een Graduaat in een technische richting, bijvoorbeeld procestechnieken, electro- mechanica, elektronica of chemie.


Ervaring:
Intensieve training on the job waarbij verschillende processen aangeleerd worden.


Talen:
Nederlands, basiskennis Engels

Specifieke kennis:
Kennis en/of ervaring over/in (petro)chemische productie is plus

Vaardigheden :

 • Resultaatgerichtheid
 • Initiatief
 • Betrouwbaarheid
 • Samenwerken
 • Nauwgezetheid
 • Leervermogen


Contact

Gelieve uw CV en motivatiebrief te bezorgen aan Christine Goris, HR Manager, Scheldelaan 482-haven 647, 2040 Lillo-Antwerpen, e-mail: christine.goris@ineos.com