Nieuwsberichten

De groene telefoon, dé lijn tussen INEOS Aromatics Geel en de buurt


 • Al 20 jaar kunnen de buren van onze Aromatics-site in Geel terecht bij de Groene Telefoon.
 • Wanneer ze daar overlast melden, krijgen ze vaak laborante Evi aan de lijn. Zij noteert de klacht, waarna collega Mark het probleem opspoort en een oplossing zoekt.

De Groene Telefoon is een infolijn waar onze buren altijd met hun vragen terechtkunnen”, legt Evi uit. “Ik werk in het labo waar de oproepen van de Groene Telefoon binnenkomen. Hier is 24 op 7 iemand aan het werk. De beller wordt dus altijd verder geholpen. Wij vragen wat het probleem is en waar de persoon woont, zodat we weten aan welke kant van de site het probleem zich stelt. We noteren de melding en geven dat door aan Mark en zijn vijf collega-Site Shift Managers.”

“Wij kijken dan wat de klacht precies inhoudt”, vervolgt Mark. “Meestal komt het neer op geluidsoverlast of geurhinder. Soms gaat een unit onverwacht in shutdown en moet er worden afgefakkeld (lees ook: 10 vragen over fakkels, onderaan de pagina). Daar krijgen we dan weleens ongeruste telefoontjes over. Als we op voorhand weten dat er iets moet gebeuren, dan melden we dat op onze website en/of sociale media. We brengen dan ook Evi en haar collega’s op de hoogte, zodat zij ongeruste bellers meteen kunnen geruststellen.”

“We proberen een goede band te onderhouden met onze buren”, zegt Mark nog. “We nemen elke klacht ernstig en reageren altijd. Mijn collega’s en ik gaan telkens op zoek naar de oorzaak: daarbij doen we een toer van de site, kijken we naar de windrichting, en zoeken we vanwaar de hinder kan komen. Vinden we het niet meteen, dan gaan we soms ter plaatse bij de melder. Zo proberen we de klacht zo goed mogelijk te analyseren en de bron van de overlast op te sporen. Onze buren weten dat we hun klachten ernstig nemen. Daarom is de Groene Telefoon ook gratis. Dat ze altijd kunnen en mogen bellen, stelt mensen al heel erg gerust. Over het algemeen zijn de buren gewoon dankbaar dat het probleem opgelost geraakt. En dat geeft ons natuurlijk ook voldoening.”

Woon je in de buurt van INEOS Aromatics, INEOS O&P of JBF in Geel en ondervind je eens overlast van onze activiteiten? Dan kan je op dat moment de Groene Telefoon bellen op 014 482 812.

 

TIEN VRAGEN OVER FAKKELS

 1. Wat is een fakkel? Een fakkel is een veiligheidsinstrument waarmee een plotse overmaat aan gas of onzuiverheden uit het proces worden afgevoerd en milieuvriendelijk verbrand.
 2. Wat is dan een flare? Flare is het Engelse woord voor fakkel en betekent precies hetzelfde. De vaktaal van de scheikundige industrie is erg beïnvloed door het Engels. Dat komt door de vele Amerikaanse bedrijven die vooral in de jaren 1960 in Vlaanderen fabrieken bouwden.
 3. Wat is een fakkel niet? Een fakkel is geen schoorsteen waaruit continu
  rook ontsnapt. Een fakkel is evenmin een verbrandingsoven waarmee afval wordt verbrand. Hoe minder de fakkel in werking treedt, hoe beter. Het zijn immers bruikbare grondstoffen die worden verbrand.
 4. Hoe werkt een fakkel? In een chemische fabriek vind je dikwijls brandbare gassen zoals koolwaterstoffen. Die worden in allerlei vaten onder druk gebracht. Als die druk om welke reden ook, te hoog wordt, moet die weg kunnen. Daarom zijn die vaten voorzien van een veiligheidsklep. Dat is een klep die opent als de druk in het vat boven een bepaalde waarde stijgt. Die veiligheidskleppen zijn via leidingen verbonden met de fakkel. In de fakkel vermengen de brandbare gassen zich met zuurstof. Door contact met de pilot, een soort waakvlam bovenaan in de fakkel, ontsteekt het mengsel. Bovendien wordt stoom toegevoegd aan dat mengsel om de verbranding te verbeteren.
 5. Waarom brandt een fakkel altijd een beetje? Dat je soms een kleine waakvlam bovenaan de fakkel ziet, is normaal. Die wordt doorgaans door aardgas gevoed. Net zoals bij een warmwaterapparaat op gas, dient die waakvlam om aangevoerde gassen te ontsteken. Fakkels kunnen allerlei vormen aannemen. Toch zijn ze allemaal een veiligheidsinstrument waarmee een plotse overmaat aan gas wordt afgevoerd en milieuvriendelijk verbrand.
 6. Waarom komt er dikwijls stoom uit een fakkel? In een fakkel in rust, brandt enkel de waakvlam. Toch zie je soms een witte stoompluim bovenaan
  ontsnappen. Dat heeft te maken met de stoom die wordt gemengd met de koolwaterstoffen als de fakkel in werking treedt. Het is de zuurstof, gevat in de stoom, die de verbranding volledig en dus schoon laat verlopen.
 7. Zijn fakkels schadelijk voor het milieu? Een correcte mengeling van stoom en de af te fakkelen koolwaterstoffen geeft een schone verbranding, een heldere vlam en geen schadelijke stoffen in de atmosfeer. De restproducten zijn waterdamp en koolstofdioxide (CO2) en dat zijn dezelfde stoffen die wij uitademen.
 8. Hoe verkrijg je een volledige, schone verbranding met een fakkel? Om een volledige, schone verbranding te verkrijgen, moeten de koolwaterstoffen voldoende gemengd zijn met zuurstof. Dat wordt gedaan door stoom toe te voegen. Een goed werkende fakkel herken je aan de heldere vlam en het ontbreken van een zwarte rookpluim.
 9. Waarom komt er af en toe toch rook uit een fakkel? Als een fakkel zeer plots en hevig of stootsgewijs in werking treedt, kan het zijn dat er een tijdje wat rook uit een fakkel komt. Dat heeft te maken met een kortstondig achterna hinken van de stoomtoevoer. Dat moet zoveel mogelijk worden vermeden.
 10. Waarom maken fakkels af en toe lawaai? Om een fakkel goed te laten werken, moet stoom worden bijgevoegd. Die heeft een druk van 10 bar. De trillingen en het lawaai ontstaan wanneer die stoom vrijkomt in de atmosfeer. Het alternatief, geen stoom toevoegen, is erger. De verbranding is dan onvolledig. Er ontstaat een zwarte pluim met mogelijk roetvorming.

 

 

Deel dit artikel: