Nieuwsberichten

Deense regering verleent INEOS en zijn partners vergunning voor de exploratie van onshore CO2-opslag


  • Het Deense Energieagentschap heeft INEOS en zijn partners Wintershall Dea en Nordsøfonden een exploratielicentie toegekend voor CO2-opslag op het vasteland in de Gassum-formatie in Jutland, Denemarken.
  • Wintershall Dea zal optreden als operator voor de vergunning.

De Deense ondergrond heeft een aanzienlijk potentieel voor CO2-opslag. Volgens een analyse van het Geologisch Onderzoek van Denemarken en Groenland (GEUS) is er capaciteit om 12 tot 22 miljard ton CO2 op te slaan in de Deense ondergrond, gelijk aan 400 tot 700 keer de jaarlijkse CO2-uitstoot van Denemarken.

GEUS heeft een aanzienlijk potentieel voor veilige CO2-opslag geïdentificeerd binnen de Gassum-licentie. De partners in de Gassum-vergunning zullen nu beginnen met het onderzoeksproces naar potentiële permanente opslag van Deense en Europese CO2 in de Gassum-formatie. De ervaring die is opgedaan met het door INEOS geleide Project Greensand en de proeffase daarvan zal hierbij worden gebruikt, waarbij de onderzoeken in nauw overleg met de nationale en lokale autoriteiten in Denemarken zullen worden uitgevoerd.

David Bucknall, CEO INEOS Energy: Het opzetten van offshore en onshore locaties voor de permanente opslag van CO₂ is cruciaal voor de EU om haar klimaatdoelstellingen te halen en om een robuuste markt voor koolstofafvang en -opslag te ondersteunen. De onshore licentie voor Gassum past perfect in de strategie van INEOS Energy: Energie leveren tijdens de groene transitie en een voorloper zijn in koolstofafvang en -opslag.

Mads Weng Gade, hoofd van INEOS Energy Denemarken: INEOS heeft vorig jaar in de proeffase van Project Greensand het voortouw genomen met het demonstreren van veilige en efficiënte opslag en we hebben de ambitie om tegen 2025/26 de eerste CO₂-opslag binnen de EU in Greensand te realiseren. Het potentieel voor veilige opslag in Gassum is groot, maar we moeten nu de nodige onderzoeken uitvoeren puttend uit de ervaring met Greensand om veilige en efficiënte opslag ook in Gassum aan te tonen. Dit zal uiteraard gebeuren in nauwe samenwerking met zowel nationale als lokale autoriteiten.

Deel dit artikel: