Nieuwsberichten

Gebruik van de fakkel van Ineos Aromatics op donderdag 28 juli


Op donderdag 28 juli traden bij INEOS Aromatics in Geel kort na 21.30 uur de veiligheidssystemen in werking die een onderdeel van de PX fabriek naar veilige toestand brachten. Als gevolg hiervan zijn koolwaterstoffen naar de fakkel geleid, om gecontrolleerd verbrand te worden. Helaas gaat dit affakkelen gepaard met een grotere vlam en extra geluid (zie onderaan voor meer info over de werking van een fakkel).

Het in werking treden van de veiligheidssystemen gebeurde na het onverwacht uitvallen van de propyleencompressor als gevolg van een elektrische storing. Nadat de elektrische storing verholpen was, kon diezelfde avond de compressor en het betreffende fabrieksonderdeel herstart worden, waarna het affakkelen stopte.

Een onderzoek is intussen gestart naar eventuele dieperliggende oorzaken van de elektrische storing, met als doel om herhaling naar de toekomst toe te voorkomen. Hangende het onderzoek wordt de compressor alsook de PX fabriek op lagere capaciteit geopereerd, om voor alle zekerheid uit het operationele gebied te blijven waarop de compressor geopereerd werd toen de storing optrad.  Als deel van het onderzoek zal ook onderzocht worden of alle veiligheidssystemen, inclusief fakkel, geheel volgens verwachtingen gewerkt hebbben, c.q. ofdat er mogelijkheden zijn voor verdere optimalisatie of verbetering.

TIEN VRAGEN OVER FAKKELS

 1. Wat is een fakkel? Een fakkel is een veiligheidsinstrument waarmee een plotse overmaat aan gas of onzuiverheden uit het proces worden afgevoerd en milieuvriendelijk verbrand.
 2. Wat is dan een flare? Flare is het Engelse woord voor fakkel en betekent precies hetzelfde. De vaktaal van de scheikundige industrie is erg beïnvloed door het Engels. Dat komt door de vele Amerikaanse bedrijven die vooral in de jaren 1960 in Vlaanderen fabrieken bouwden.
 3. Wat is een fakkel niet? Een fakkel is geen schoorsteen waaruit continu
  rook ontsnapt. Een fakkel is evenmin een verbrandingsoven waarmee afval wordt verbrand. Hoe minder de fakkel in werking treedt, hoe beter. Het zijn immers bruikbare grondstoffen die worden verbrand.
 4. Hoe werkt een fakkel? In een chemische fabriek vind je dikwijls brandbare gassen zoals koolwaterstoffen. Die worden in allerlei vaten onder druk gebracht. Als die druk om welke reden ook, te hoog wordt, moet die weg kunnen. Daarom zijn die vaten voorzien van een veiligheidsklep. Dat is een klep die opent als de druk in het vat boven een bepaalde waarde stijgt. Die veiligheidskleppen zijn via leidingen verbonden met de fakkel. In de fakkel vermengen de brandbare gassen zich met zuurstof. Door contact met de pilot, een soort waakvlam bovenaan in de fakkel, ontsteekt het mengsel. Bovendien wordt stoom toegevoegd aan dat mengsel om de verbranding te verbeteren.
 5. Waarom brandt een fakkel altijd een beetje? Dat je soms een kleine waakvlam bovenaan de fakkel ziet, is normaal. Die wordt doorgaans door aardgas gevoed. Net zoals bij een warmwaterapparaat op gas, dient die waakvlam om aangevoerde gassen te ontsteken. Fakkels kunnen allerlei vormen aannemen. Toch zijn ze allemaal een veiligheidsinstrument waarmee een plotse overmaat aan gas wordt afgevoerd en milieuvriendelijk verbrand.
 6. Waarom komt er dikwijls stoom uit een fakkel? In een fakkel in rust, brandt enkel de waakvlam. Toch zie je soms een witte stoompluim bovenaan
  ontsnappen. Dat heeft te maken met de stoom die wordt gemengd met de koolwaterstoffen als de fakkel in werking treedt. Het is de zuurstof, gevat in de stoom, die de verbranding volledig en dus schoon laat verlopen.
 7. Zijn fakkels schadelijk voor het milieu? Een correcte mengeling van stoom en de af te fakkelen koolwaterstoffen geeft een schone verbranding, een heldere vlam en geen schadelijke stoffen in de atmosfeer. De restproducten zijn waterdamp en koolstofdioxide (CO2) en dat zijn dezelfde stoffen die wij uitademen.
 8. Hoe verkrijg je een volledige, schone verbranding met een fakkel? Om een volledige, schone verbranding te verkrijgen, moeten de koolwaterstoffen voldoende gemengd zijn met zuurstof. Dat wordt gedaan door stoom toe te voegen. Een goed werkende fakkel herken je aan de heldere vlam en het ontbreken van een zwarte rookpluim.
 9. Waarom komt er af en toe toch rook uit een fakkel? Als een fakkel zeer plots en hevig of stootsgewijs in werking treedt, kan het zijn dat er een tijdje wat rook uit een fakkel komt. Dat heeft te maken met een kortstondig achterna hinken van de stoomtoevoer. Dat moet zoveel mogelijk worden vermeden.
 10. Waarom maken fakkels af en toe lawaai? Om een fakkel goed te laten werken, moet stoom worden bijgevoegd. Die heeft een druk van 10 bar. De trillingen en het lawaai ontstaan wanneer die stoom vrijkomt in de atmosfeer. Het alternatief, geen stoom toevoegen, is erger. De verbranding is dan onvolledig. Er ontstaat een zwarte pluim met mogelijk roetvorming.

Lees meer: Fakkels.pdf

Deel dit artikel: