SKIFFERGASBOOMEN LEDER TILL FLER JOBB

Inch Magazine

SKIFFERGASBOOMEN LEDER TILL FLER JOBB

LOKALT SAMHÄLLE HJÄLPER TILL ATT LOCKA STOR INVESTERING TILL ORTEN
4
min

ETT FRAMSYNT samhälle i Georgia i USA övertygade ett snabbväxande och dynamiskt amerikanskt företag att investera miljoner i en ny tillverkningsanläggning i staden.

När de boende i Statesboro, Georgia, fi ck veta att WL Plastics ville öppna en ny fabrik för tillverkning av polyetenrör som används i infrastrukturprojekt (vatten, ledningar, avlopp) och den amerikanska skiffergasindustrin hjälpte man till att påskynda projektet.

Samhället ställde sig bakom planerna och ledande medborgare och politiker satte ihop ett stimulanspaket på 2,9 miljoner dollar för att locka företaget att bygga sin nya fabrik i Statesboro.

Den lokala utvecklingsmyndigheten i Bulloch County, kommunen och staten lovade att skänka det 12 hektar stora området och bygga ett järnvägsspår till platsen för den nya fabriken.

I gengäld krävde man bland annat att 50 välbetalda jobb skulle skapas vid anläggningen för lokalbefolkningen och att företaget skulle göra ett åtagande om att köpa varor och tjänster lokalt.

Stimulanspaketet fungerade. Fabriken byggdes och produktionen påbörjades i januari i år. ”Det här har gynnat alla parter”, säger Dennis Seith, VD för INEOS O&P USA som förvärvade WL Plastics i slutet av förra året.

WL Plastics höll på att bygga sin sjunde produktionsanläggning i Statesboro när INEOS köpte 100 % av företaget i november.

Anläggningen producerar polyetenrör (HDPE) med hög densitet som används i infrastrukturprojekt och för att frakta vatten till och från skiffergasanläggningar i USA.

”Det här är ett utmärkt exempel på de investeringar som skiffergas- och infrastrukturutvecklingar leder till”, säger INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe som har investerat många miljoner i att försöka skapa en skiffergasindustri i Storbritannien.

Rör som är tillverkade av HDPE läcker inte, rostar inte, och, om de utformas och installeras på rätt sätt, behöver de inte underhållas på 100 år.

De är därför efterfrågade av olje- och gasproducenter.

Vid fabrikens offi ciella öppningsceremoni förra månaden lovordade Benjy Thompson, talesman för utvecklingsmyndigheten i Bulloch County, INEOS- ägda WL Plastics investering på 13 miljoner dollar.

”Den här typen av projekt skapar mångfald i industribasen”, säger han. ”Istället för att ha en eller två stora industrier med många anställda har vi ett antal små och medelstora tillverkare. Det bidrar till vårt ekonomiska välstånd.”

Dennis håller med. ”Det här är ett utmärkt exempel på hur den billiga energi som skiffergasindustrin genererar bidrar till att skapa jobb. Alla samhällen behöver den här typen av tillverkningsjobb för att överleva.”

More from INCH Magazine
shutterstock_178061960-CMYK.jpg

REKORDÅR FÖR INEOS

REKORDVINST, ALLA DELAR AV VERKSAMHETEN GÅR BRA OCH FÖRETAGET FLYTTAR SITT HÖGKVARTER TILLBAKA TILL STORBRITANNIEN När världsmarknaden föll 2010 flyttade INEOS sitt högkvarter från Storbritannien till Schweiz för att förbli konkurrenskraftigt. Sju år senare återvänder man hem och affärerna går bättre än någonsin. INEOS gjorde sin bästa vinst någonsin förra året. Företagets bruttovinst var 4,3 miljarder euro – ett resultat som bara de största namnen i branschen kan komma i närheten av. Företaget meddelade att man avser att betala av 1,2 miljarder euro av sin skuld med kontanta medel och att man har refinansierat 4 miljarder av sin skuld, vilket ger en besparing på 100 miljoner euro per år. ”Det är mycket goda nyheter”, säger INEOS styrelseordförande och grundare Jim Ratcliffe. “INEOS mår mycket bra. Dessa siffror bekräftar att företaget går bättre än någonsin. Alla delar av verksamheten går bra och vår framgångsrika refinansiering visar att marknaden är medveten om detta.” INEOS ekonomichef John Reece säger att INEOS har ägnat de senaste tre månaderna åt att jobba med finanspaketet och att detta har lett till att man kan minska kostnaderna och förlänga löptiden till åtminstone 2022. ”Vi hade dessutom en överteckning på 50 %, vilket visar hur mycket kreditmarknaden tror på oss”, säger han. Jim säger att INEOS är ett unikt företag. ”Vi grundade företaget för 18 år sedan och det har aldrig börsnoterats”, säger han. ”Det är tack vare alla inblandade – personal och ledning – som företaget går så bra.” Nyheten om företagets rekordår sammanföll med den officiella invigningen av det nya högkvarteret i Knightsbridge i London. Jim säger att flytten speglar INEOS tillväxt i Storbritannien, där man har investerat mer än 2 miljarder dollar, och företagets tilltro till Storbritanniens ekonomiska framtid. ”Vi återvänder till Storbritannien eftersom det händer så mycket här”, sade han till gästerna vid den officiella invigningen av högkvarteret på Hans Crescent den 7 december förra året. ”Storbritannien är ett mycket bättre land nu än det var för 10 år sedan och den konservativa regeringen är mycket företagsvänlig.” INEOS förser många brittiska hem med gas; man har en växande handels- och transportverksamhet och företagets klorvinylverksamhet, som nu heter INOVYN, har expanderat och blivit dubbelt så stor; anläggningen i Grangemouth genomgår en renässans och företaget planerar att utvinna skiffergas i norra England. Storbritanniens beslut att lämna EU spelade ingen roll, säger han. ”Brexit är inget som bekymrar oss”, säger han. ”Storbritannien är till syvende och sist världens femte största marknad och det går inte att ignorera världens femte största marknad.”

4 min read
iStock-598252246 (1) cmyk.jpg

INEOS VAGGA

INEOS resa började i Belgien för 19 år sedan. Nu när företaget firar sin största vinst någonsin tar INCH en titt på hur Belgien fortsätter att vara viktigt för INEOS och hur rutiner som först utvecklades i Belgien nu används i hela koncernen. ANTWERPEN har varit en viktig handelsstad ända sedan man började exportera vin från Tyskland till England på 1100-talet. Det är därför ganska passande att det var här Jim Ratcliffe gjorde sin första affär när han för 19 år sedan köpte besittningsrätten till en anläggning som tidigare ägts av BP i Zwijndrecht i Antwerpen och grundade INEOS. Antwerpens hamn har sedan dess blivit det mest integrerade petrokemiska klustret i världen med anslutningar till resten av världen med vägar, sjövägar och järnvägar samt ett omfattande 1 000 km långt rörledningsnätverk. INEOS har också växt, från bara en anläggning i Belgien till världens tredje största kemiföretag med en omsättning på 40 miljarder dollar och 17 000 anställda vid 67 tillverkningsanläggningar i 16 länder. Man såg möjligheter som andra missade och trodde på en smartare framtid. Och man fortsätter att göra det. ”INEOS är en viktig aktör i vår bransch i Belgien och man har varit delaktiga i utvecklingen och framgångarna som detta kemiska kluster har skördat”, säger Yves Verschueren, VD vid Essenscia, den belgiska branschorganisationen för kemiindustrin. ”INEOS är ledande inom processeffektivitet och visar ofta vägen till framtiden för branschen.” Från en anläggning i Antwerpen 1998 har INEOS nu ytterligare elva tillverkningsanläggningar i Belgien – i Lilo, Doel, Zandvliet, Geel, Tessenderlo, Jemeppe Sur Sambre, Feluy och Zwijndrecht – samt ett forskningslaboratorium i Neder-Over-Heembeek (NOH) där mer än hälften av de drygt 100 anställda är civilingenjörer och forskare från hela världen. INEOS företag – Oxide, Styrolution, Phenol, Oligomers, INOVYN, ChloroToluene och INEOS O&P Europe – producerar produkter som behövs för det moderna samhället, och med 2 500 anställda är man den näst största arbetsgivaren i den petrokemiska industrin i Belgien. Hans Casier är en av dem som minns INEOS födelse. Han är nu VD för INEOS Phenol. ”Jim såg stora möjligheter för denna anläggning och för verksamheten i Zwijndrecht”, säger han. ”Han lyssnade på andras idéer om vad som behövde göras för att öka produktionen.” Han lyssnade och gav personalen i uppgift att omsätta idéerna i praktiken. ”Det var lite av en chock”, säger Hans. ”Vi var inte vana vid ett sånt arbetssätt. Tidigare hade vi blivit ombedda att tänka på vad som behövde göras. Nu fick vi i uppdrag att genomföra det. Och vi visste innerst inne att det var en fråga om att vinna eller försvinna.” Förvandlingen gick snabbt och med fullt fokus. 3Hans tillskriver framgångarna till de belgiska medarbetarna som inte bara trodde på planen utan även hade de kunskaper och den kompetens som krävdes för att förverkliga den. ”Vi är visserligen ett litet land, men vi är också ganska öppna för nya idéer, vilket har hjälpt oss att locka till oss investeringar från bland annat Tyskland, USA, Japan, Frankrike och Storbritannien”, säger han. INEOS i Belgien har varit bra på att övertyga andra företag om att gemensamt utnyttja och dela på tillgångarna. Idag bedriver 12 av företagets leverantörer och kunder verksamhet vid INEOS anläggning i Zwijndrecht, vilket gör att alla aktörer sparar pengar genom att dela på resurser, energi, infrastruktur och tjänster. Och INEOS egna bedrifter är minst sagt imponerande. Världens största polyalfaolefi nanläggning ligger i Feluy och drivs av INEOS Oligomers. Anläggningen i Geel, som av många ses som en av de mest energieffektiva anläggningarna i Europa, producerar mer än 100 produkter som distribueras till 76 olika länder. Europas nästa största etylenoxidanläggning ligger i Antwerpen där INEOS Oxide varje år producerar 400 000 ton av denna industrikemikalie som används i nästan allt som är en del av vår moderna livsstil. I Lillo fi nns två saker som är mycket viktiga för två av Belgiens främsta produkter – plast som används till godispapper och en rörledning för öltillverkningen. ”Belgarna älskar sin öl, så vi är så klart stolta över att vi har tillverkat rörledningen som transporterar öl från ett bryggeri i Brygges centrum till en anläggning utanför staden där den tappas på fl aska”, säger Veerle Gonnissen, platschef för olefi n- och polymeranläggningarna i Geel och Lillo. En annan stor kund på anläggningen är Storbritanniens mjölkproducenter. ”Britter konsumerar mycket mjölk och 70 % av förpackningarna är tillverkade med våra produkter”, säger hon. Men det är inte allt. Anläggningen specialiserar sig även på produktion av plast till förpackningar, medicinsk utrustning och konstgräs(!). I Belgien fi nns dessutom världens största och mest effektiva fenol- och acetonanläggning som producerar 650 000 ton fenol och 425 000 ton aceton per år. ”Vi har ett fantastiskt team”, säger Marcus Plevoets, platschef vid INEOS Phenol. ”Anläggningen är helt ny; vi har den bästa tekniken och den högsta energieffektiviteten.” Fenol ingår i rengöringsmedel, duschkräm, schampo, huvudvärkstabletter, plaster och mobiltelefoner. ”Det är svårt att föreställa sig ett liv utan fenol och aceton eftersom de fi nns i så många produkter”, säger Marcus. Precis som vid alla INEOS anläggningar ligger fokus vid INEOS Oxide på säkerhet, tillförlitlighet och tillväxt. Företaget är ett av endast ett fåtal i världen som producerar ENB, en specialpolymer som främst används av fordonsindustrin. ”Vi har blivit specialister med tiden”, säger VD:n Graham Beesley som en gång i tiden arbetade för Procter & Gamble och då var en av INEOS kunder. ”Det fi nns bara två etablerade producenter i världen och vi är den enda i Europa.” Han säger att anläggningen har tredubblat sin produktion av ENB tack vare en serie av mindre expansioner under INEOS 19-åriga historia. INEOS övriga anläggningar runt om i världen har låtit sig inspireras av de framgångar som det belgiska petrokemiska klustret har skördat. ”INEOS utnyttjar det faktum att man är del av ett stort och integrerat kluster, men man bidrar med mycket också”, säger Yves. ”INEOS interagerar med det lokala samhället och det arbete man utför har bidragit till att lokalbefolkningen blivit mer insatta i vad företaget gör. Det har defi nitivt hjälpt regeringstjänstemän att förstå den viktiga roll som innovation kan spela för att göra detta kluster framgångsrikt.” Alla INEOS anläggningar i Belgien har planer för att förbättra verksamheten. Smartare lösningar är och förblir deras högsta prioritet. Just nu arbetar INEOS Oxide i Zwijndrecht med ett viktigt projekt för att färdigställa en etylenoxidtank och en femte alkoxyleringsreaktor. Anläggningen kommer att fokusera på att producera mer alkoxylater, som kan användas vid tillverkningen av en mängd olika produkter, men för att kunna göra det behöver man tillgång till mer etylenoxid och en femte reaktor på anläggningen. ”Detta kommer att göra verksamheten mindre beroende av försäljningen av etylenglykol, som visserligen är viktigt för verksamheten, men som är mer instabil i fråga om vinstmarginaler”, säger Graham. INEOS Styrolution planerar att omvandla en extruderingslinje för att producera vitfärgad ABS som används vid tillverkningen av hushållsapparater och elektrisk utrustning. INEOS O&P Europe planerar att genomföra uppgraderingar och investera i en ny matartrumma så att den kan köras med två olika katalysatorer. INOVYN vill utöka sin membranelektrolys med 25 % och investera i en storskalig produktionsenhet för kaliumhydroxid (KOH). INEOS Phenol undersöker för närvarande möjligheterna att samarbeta med andra företag på den stora anläggningen för att återanvända energi som genereras under produktionen som en del av ett stort initiativ. ”Arbetet är i ett tidigt stadium ännu, men vi kommer att jobba hårt för att det ska bli verklighet”, säger Marcus. Genom att tillvarata och återanvända spillånga för att driva andra fabriker på anläggningen kommer INEOS att minska utsläppen av växthusgaser med 100 000 ton per år. Och det är viktigt för Marcus och hans team. ”Vi måste visa att vi bryr oss om nästa generation och att vi är miljövänliga”, säger han. Trots INEOS snabba och kontinuerliga tillväxt är Belgien fortfarande viktigt för Jim och landet fortsätter att spela en central roll i företagets utveckling och strategi. Kommer man att vända landet ryggen efter Brexit? Inte alls, säger Jim. ”Belgien är ett fantastiskt tillverkningsland. Vi har gjort stora investeringar här med mycket goda resultat”, säger han.

4 min read
INEOS-5720 cmyk.jpg

BELGIENS VÄXANDE INDUSTRI

BELGIENS kemiindustri mår bra. Och den växer dessutom. Essenscia, den belgiska branschorganisationen för kemiindustrin, säger att det är resultatet av att man hela tiden försöker ligga steget före konkurrenterna genom att fokusera på innovation, oavsett om det handlar om nya produkter, högkvalitativ infrastruktur, energieffektivitet eller rekrytering av de mest kompetenta kandidaterna. ”Vi står inför vissa utmaningar, men vi är säkra på att vi kan klara av dem”, säger VD:n Yves Verschueren. Branschen ger direkt sysselsättning åt cirka 90 000 personer och nya jobb skapas varje år. ”Det står i skarp kontrast till andra branscher där arbetstillfällen har försvunnit”, säger han. Branschen står för ungefär 16 % av Belgiens BNP. ”Vi är mycket viktiga för Belgien”, säger han. Det innebär att man har infl ytande. ”Framgångsrika företag som INEOS spelar en viktig roll när det gäller att hjälpa regeringstjänstemän att förstå att investeringarna bara kommer att fortsätta om förutsättningarna är de rätta”, säger han. ”Och det inkluderar lägre energikostnader.” Belgien, liksom resten av Västeuropa, står även inför andra utmaningar. ”Den yngre generationen har till viss del tappat intresset för vetenskap, matematik och teknik”, säger Yves. En som håller med om detta är Holger Laqua, anläggningschef vid INEOS Oxide i Zwijndrecht i Antwerpen. ”Vår anläggning är tekniskt krävande och det är en utmaning att hitta kunnig personal”, säger han. ”Vi gör besök på skolorna och förklarar vad vi gör och vad vi tillverkar. Vi måste se till att ungdomarna har detta yrke i åtanke.” Essenscia besöker också skolor och har inrättat vetenskapsparker och museer för att förstärka branschens image och visa barn att svaren på dagens mest utmanande frågor kommer att komma från kemiindustrin. ”Vi måste öppna deras ögon och visa dem vad kemiindustrin redan gör för att skapa ett mer hållbart samhälle och ta itu med klimatförändringarna”, säger Yves. Detta arbete blir allt viktigare eftersom 2 600 jobb per år kommer att bli lediga till följd av pensioneringar.

4 min read
INEOS-5720 cmyk_cropped.jpg

INEOS BYGGER EN ENORM TANK FÖR LAGRING AV BUTAN

INEOS har därför en djärv plan för att förstärka sin globala position. Företaget bekräftade förra månaden att man planerar att bygga Europas största butantank. När den står färdig kommer INEOS att kunna importera billig butan från USA och andra världsmarknader i stora fartyg och på så sätt förse företagets naftakrackningsanläggningar i Köln och i Lavéra i Frankrike med råmaterial till konkurrenskraftiga priser. Tanken som ska byggas i Antwerpen kommer också att ge INEOS Trading & Shipping möjligheten att sälja butan i Europa. INEOS gaskrackningsanläggningar i Norge och Skottland skördar redan frukterna av INEOS beslut att frakta billig etan från USA till Rafnes och Grangemouth där det lagras i stora, specialbyggda tankar. Det senaste beslutet stärker Belgiens viktiga ställning för den petrokemiska industrin. INEOS äger redan Europas största och världens näst största etylenterminal, och den står i Antwerpens hamn. För sju år sedan investerade INEOS 100 miljoner euro i en ny terminal med en kapacitet på en miljon ton för att kunna importera billig etylen från runt om i världen till företagets anläggningar i Europa som är anslutna till ARG:s pipeline. ”Den nya tanken och terminalen kommer att ge INEOS ökad fl exibilitet och trygga tillgången, vilket i sin tur kommer att väsentligt förbättra vår konkurrenskraft i Europa”, säger David Thompson, VD vid INEOS Trading & Shipping. ”Det kommer också att göra INEOS till en av de största aktörerna på den globala gasolmarknaden.” Holger Laqua, anläggningschef vid INEOS Oxide, menar att INEOS är det ledande kemiföretaget i Europa. ”För ett par år sedan trodde andra att den europeiska kemiindustrin var på väg att dö ut, men vi fattade ett antal bra beslut”, säger han.

2 min read
inch12-bp-sale.jpg

BP SÄLJER FORTIES PIPELINE-SYSTEM TILL INEOS

INEOS har ingått en affär med BP värd 250 miljoner dollar om att köpa Forties pipeline-system, som levererar nästan 40 % av all brittisk olja och gas från Nordsjön. Överenskommelsen om försäljningen av det 375 kilometer långa pipeline-systemet skrevs under denna månad och måste nu godkännas av ansvariga myndigheter och berörda tredje parter. När pipeline-systemet öppnades 1975 användes det för att transportera olja från BP:s Forties-fält, som då var Storbritanniens första stora oljefält i Nordsjön, till raffi naderiet och den petrokemiska anläggningen i Grangemouth i Skottland. BP ägde både raffi naderiet och den kemiska anläggningen, men sålde dem till INEOS 2005. Idag förbinder pipelinen 85 olje- och gastillgångar i Nordsjön med det brittiska fastlandet och INEOS anläggning i Grangemouth där 20 % av den olja som transporteras genom pipelinen går till raffi naderiet som producerar 80 % av Skottlands bränsle. INEOS styrelseordförande och grundare Jim Ratcliffe beskriver Forties pipeline-system som en strategisk tillgång i Storbritannien. ”INEOS kommer att kunna öka effektiviteten och bidra till att säkerställa en konkurrenskraftig och långsiktig framtid för denna viktiga del av Storbritanniens oljeoch gasinfrastruktur”, säger han. Förra året var den genomsnittliga produktionstakten 445 000 fat olja och 3 500 ton rågas per dag, men pipeline-systemet kan transportera upp till 575 000 fat olja per dag. INEOS Upstream förväntas ta över de 300 anställda som sköter driften av FPS verksamhet i Kinneil, Grangemouth, Dalmeny och i Nordsjön. INEOS levererar redan gas till tusental hushåll i Storbritannien sedan man 2015 köpte gasfälten Breagh och Clipper South i södra Nordsjön från Letter1. När avtalet har trätt i kraft kommer ägarskapet och driften av Forties pipeline-system, terminalen och gasbehandlingsanläggningen i Kinneil, terminalen i Dalmeny, anläggningarna i Aberdeen och Forties Unity-plattformen samt tillhörande infrastruktur att övergå i INEOS ägo. ”Detta är ännu en mycket viktig affär för INEOS”, säger Jim. ”Förvärvet innebär att tillgångarna i Nordsjön och i Grangemouth knyts samman. INEOS är nu det enda företaget i Storbritannien som har raffi naderier och petrokemiska tillgångar som är direkt integrerade med Nordsjön.”

2 min read
Doe Green-5.jpg

INEOS SHALE HAR TAGIT SIG FÖRBI DET FÖRSTA HINDRET

INEOS, som nu har tillgång till omkring 5 000 km2 land i Storbritannien för skiffergasprospektering, hoppas kunna gå från planeringsstadiet till genomförande i år. Fokus ligger inledningsvis på Derbyshire. INEOS är fast beslutet att genomföra skiffergasprospektering i Storbritannien. Man hoppas kunna borra den första borrkärnan i år i närheten av byn Marsh Lane i Derbyshire för att testa berggrundens karaktär tusentals meter under markytan. Derbyshires fullmäktige beslutade i mars att INEOS inte behöver genomföra en miljökonsekvensbeskrivning innan man lämnar in en fullständig tillståndsansökan för borrning i Bramleymoor Lane. ”Vi är mycket nöjda med beslutet”, säger Tom Pickering, driftchef vid INEOS Shale. ”Screeninganalyser visade att det inte fi nns något behov av en miljökonsekvensbeskrivning i detta fall, men vi kommer självklart att genomföra den om det fi nns ett tydligt behov att göra det.” Trots beslutet försäkrar han att man kommer att lyssna på de bybor som kanske är oroliga över projektets miljöpåverkan. ”Även om vi inte måste genomföra en formell miljökonsekvensbeskrivning kommer vi att inkludera alla miljöhänsynsaspekter i vår tillståndsansökan”, säger han. Planerna, som ska utformas efter möten med lokalbefolkningen, kommer att inkludera en rapport om vattenanvändning, ekologi, buller, inverkan på landskapet samt kulturarv. ”Vi vill se till att viktiga frågor har diskuterats, tagits i beaktande och har förståtts innan vi lämnar in vår tillståndsansökan”, säger Tom. När källan har borrats kommer proverna att analyseras i ett laboratorium. ”Vi måste fastställa berggrundens geologiska och gasproducerande egenskaper”, säger Tom. INEOS anser att Storbritannien måste tänka på var man ska få sin energi ifrån när kol- och kärnkraftverken stängs ner. Storbritanniens sista kolgruva, Kellingley Colliery i norra Yorkshire, stängdes i december 2015, vilket innebar slutet på fl era seklers kolbrytning. ”Utvinning av skiffergas handlar inte om att öka användningen av fossila bränslen”, säger Tom. ”Det handlar om att ersätta kol och att använda vår egen gas istället för att tvingas importera den.” Friends of the Earth erkände tidigare i år att man vilselett allmänheten om frackning. Reklammyndigheten Advertising Standards Authority (ASA) anser att gruppen inte har kunnat bevisa att den vätska som används vid frackning innehåller hälsofarliga kemikalier. Myndighetens omfattande utredning som pågick i 14 månader visar också att miljöskyddsgruppen inte kunnat bevisa påståendena om att förekomsten av astma hade ökat vid en frackningsplats i USA och att den brittiska allmänheten löpte samma risk genom att bo eller arbeta i närheten av en frackningsplats. ASA avfärdade också FOE:s påstående om att frackning skulle leda till fallande huspriser och ökad cancerrisk. ”Dessa falska påståenden har utgjort kärnan i FOE:s oresonliga motstånd mot frackning”, säger Tom. Han säger att INEOS vill ha en ”förnuftig debatt som bygger på fakta”. ”Storbritanniens energi- och tillverkningssektorer är för viktiga för att låta falska påståenden påverka debatten”, säger han. ”Tyvärr vill inte Friends of the Earth och Friends of the Earth Scotland diskutera med oss.”

2 min read
01212017_2017uschamps_sen_l_fs_14_Mariah Bell_0045 x.jpg

MARIAH SATSAR ALLT FÖR ATT TA SIG TILL OS

Framgångar föder framgångar. Om du vill ha bevis på det kan du prata med Andy Bell, en av INEOS anställda och pappa till två skridskoåkare i världsklass. IDROTT hjälper inte bara till att bygga karaktär, utan även att blottlägga den. Andy Bell kan skriva under på den framlidne basketspelaren John Woodens åsikt. Han är pappa till två döttrar som båda är skridskoåkare i världsklass. ”Det viktigaste är att deras idrottande har gjort dem till bättre människor”, säger han. ”Vi ville inte att de skulle bli några bortskämda primadonnor.” Hans äldsta dotter Morgan är 25 och hon är ensemblemedlem i Disney on Ice där hon spelar Anna från fi lmen Frost. Hans yngsta dotter Mariah är 20 och hon har goda chanser att bli uttagen i nästa års amerikanska OS-lag. Andy och hans fru Kendra förstår hur viktigt det är att ha god arbetsmoral. Och det är något som de har förmedlat till sina barn. ”Du måste kunna uppskatta den hårda träningen”, säger Andy. ”Du måste ha en passion för det du gör. Vi fokuserade aldrig på deras resultat utan på det arbete de lade ner. Det gäller att se det ur ett långsiktigt perspektiv. Många föräldrar till unga idrottare inser inte det och pressar sina barn för hårt och det leder ofta till att barnen ger upp.” Andy har samma passion för sitt arbete vid INEOS. Han var en viktig kugge i INEOS arbete att sluta avtal med amerikanska företag i det banbrytande projektet att frakta skiffergas från USA till Europa. I nästan sex år arbetade han oförtrutet med det som kom att kallas Mariner-projektet där han ledde förhandlingarna kring de 15-åriga terminal- och leveransavtalen. ”I början mötte vi stor skepsis i branschen. Det var många som inte trodde att vi skulle kunna ro det här projektet i hamn”, säger han. ”Många av våra viktigaste strategiska samarbeten började med ett telefonsamtal.” Det var inte alltid en dans på rosor och Andy hämtade inspiration från sin dotter. ”Många gånger när det var riktigt jobbigt tänkte jag på Mariahs framgångar och motgångar och hur mycket det hjälper att fortsätta kämpa om man vill lyckas till slut”, säger han. Den enda nackdelen med jobbet är att han spenderar stora delar av sin vecka i Houston, Pittsburgh eller Philadelphia – mer än 150 mil från hemmet i Monument, Colorado. ”Det är tufft, men min viktigaste roll är att stödja henne och se till att hon har de bästa träningsförhållandena vi kan ge henne”, säger han. ”Min fru sköter de dagliga sysslorna och hon är fantastisk.” Han säger att man tvingats göra uppoffringar. ”Det har varit tufft, men vårt viktigaste mål som föräldrar har alltid varit att hjälpa våra döttrar att ägna sig åt det de brinner för”, säger han. ”Och jag tror inte att det fi nns något viktigare.”

2 min read
Dino-Landscape_transparent.jpg

INEOS LÄGGER IN NÄSTA VÄXEL OCH BYGGER VÄRLDENS BÄSTA FYRHJULSDRIVNA BIL

När JLR lade ner produktionen av Land Rover Defender tog INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe fram en plan för att fylla den lucka som uppstått på marknaden. Resultatet kommer att bli en ny fyrhjulsdriven bil som överträffar alla tidigare modeller. INEOS tänker gå vidare med sina planer på att skapa vad man anser kommer bli världens bästa fyrhjulsdrivna bil. Man bekräftade nyheten förra månaden efter att ha slutfört en sex månader lång genomförbarhetsstudie. ”Det här är ett fantastiskt projekt för alla inblandade”, säger Dirk Hellmann, VD för INEOS senaste företag INEOS Automotive, och tidigare teknisk chef vid INEOS. INEOS såg luckan på marknaden efter att JLR beslutade sig för att lägga ner produktionen av Land Rover Defender. Man planerar nu att investera fl era hundra miljoner för att inte bara fylla luckan på marknaden utan även bygga en fyrhjulsdriven bil som överträffar alla tidigare modeller. ”Jag gillade verkligen den gamla Land Rover Defender och dess fantastiska terränggående egenskaper”, säger INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe. ”Vår nya fyrhjulsdrivna bil har hämtat lite av sin inspiration från den, men den kommer inte att bli en kopia utan en avsevärd förbättring jämfört med tidigare modeller.” INEOS är fast beslutna att se till det nya fordonet blir ett verkligt alternativ till dagens stadsjeepar som alla är stöpta i samma form. ”Den måste ha sådana terränggående egenskaper att den inte bara lämpar sig för äventyr utan också kan användas som en pålitlig arbetshäst”, säger Jim. När den är redo att börja säljas kommer målgrupperna att vara jordbrukare, skogsarbetare, äventyrare och Land Rover Defender-fans. INEOS Automotives nästa uppgift är att hitta en lämplig tillverkningsanläggning, antingen i Storbritannien eller på det europeiska fastlandet. INEOS har redan börjat anställa personal.

4 min read
Namibia-132 (1) cmyk.jpg

TRAINEESTUDENTER STÄLLS INFÖR DEN ULTIMATA TEAMBUILDINGUTMANINGEN

250 KM TILL FOTS OCH PÅ CYKEL GENOM DEN AFRIKANSKA ÖKNEN I maj tog INEOS med sig sina talangfulla tredjeårsstudenter på deras livs äventyr för att testa deras gränser, förbättra deras kondition och visa dem vad de kan klara av. Det här är en övning i teambuilding som bara INEOS skulle ha kunnat utforma för sina studenter. Företagets styrelseordföranden Jim Ratcliffe anser att allt är möjligt med rätt attityd och det är därför de ställs inför de tuffaste utmaningarna. ”Människor kan åstadkomma fantastiska saker när de släpper på de mentala bromsarna”, säger han. I sex dagar sprang, vandrade och cyklade de 29 studenterna i brännande hetta genom den orörda namibiska öknen som är hemvist för lejon, spetsnoshörningar och savannelefanter. De gick över uråldriga vulkankratrar, besteg Brandberg, Namibias högsta berg, och tog sig över Ugabdalens tuffa basaltlava. ”De har uthärdat extremt tuffa förhållanden och fått kämpa hårt, men de kommer att få ut otroligt mycket av det här”, säger projektledaren John Mayock. Studenterna, däribland åtta kvinnor, påbörjade sin fantastiska resa på Cape Cross vid Skelettkusten lördagen den 6 maj. ”Jag märkte att vissa av dem var lite nervösa, men gruppen har haft en fantastisk sammanhållning”, säger John. Jim är van vid faror. Han är en av ett fåtal som har varit till både Nordpolen och Sydpolen. Han följde med studenterna tillsammans med Simon Laker, INEOS-koncernens operativa chef samt medicinsk personal och träningsexperter. ”En del av INEOS fi losofi är att uppmuntra människor att tänja på gränserna”, säger han. ”Jag är av den uppfattningen att du ska göra vad du kan för att maximera antalet oförglömliga dagar i ditt liv.” En fullständig rapport hittar du i nästa nummer av INCH, som kommer i juli. FOKUS PÅ NÄSTA UPPGIFT NÄR INEOS HÖJER TEMPERATUREN   INEOS studenter Hannah Salter och Kasper Hawinkel oroade sig för den svåra hettan mer än något annat, men de visste att de måste förbereda sig ordentligt inför uppgiften att springa, klättra och cykla i 40-gradig hetta i Namibia. ”Det har varit viktigt att förbereda sig på rätt sätt med detta i åtanke”, säger Hannah, 30. Bortsett från hettan så fanns det mycket som de såg fram emot med resan, inte minst att sova under bar himmel på en bergstopp och få vänner för livet. ”Många av mina vänner från universitetet är avundsjuka”, säger Kasper, 28. ”Deras teambuilding-övningar har varit hinderbanor och gokart.” Varken Kasper eller Hannah ser sig som atleter, men de älskar vildmarken. Hannah älskar att paddla kajak och Kasper spelar vattenpolo. ”Den här resan är som en extrem version av en fantastisk semester”, säger Hannah som är upphandlingsspecialist av polymertillsatser, katalysatorer och kemikalier för O&P Europe. Kasper är produktionsingenjör vid INEOS Oxide i Antwerpen i Belgien. ”Det här är en unik möjlighet och en fantastisk utmaning att testa och tänja på gränserna”, säger han. 

3 min read
ZQ2X4899-cmyk.jpg

ETT SÄKERT KORT

INEOS UPPNÅR SITT BÄSTA SÄKERHETSRESULTAT NÅGONSIN SAMTIDIGT SOM MAN FORTSÄTTER ATT VÄXA OCH FÖRVÄRVA ANLÄGGNINGAR Kemiindustrin är en av de mest dynamiska och framsynta branscherna. Det arbete man utför har lett till medicinska genombrott, förändrat hur energi används och bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Allmänheten ser det inte alltid så och för dem som arbetar för INEOS kan det vara frustrerande, särskilt eftersom företaget precis har uppnått sitt bästa säkerhetsresultat någonsin. OLYCKOR var vanliga under den industriella revolutionen. Arbetare, som ofta var barn, slet i många timmar under fruktansvärda förhållanden. 1842 sade en tysk besökare i Manchester att han hade sett så många människor utan armar eller ben att det var som att ”se en armé som precis återvänt från slagfältet”. Som tur är har tiderna förändrats. Olyckor inträffar fortfarande, men farorna med att utsätta arbetare för asbest, bly, kiselsyra, kolmonoxid och organiskt damm är kända och organisationer som OSHA och HSE finns för att se till att företagen följer lagen. Det verkar ändå som att allmänheten fortsätter att se kemiindustrin som riskfylld till sin natur. ”Det är frustrerande eftersom vi vet att det inte är sant”, säger Simon Laker, INEOS-koncernens driftschef. Simon höll nyligen ett föredrag för representanter från försäkringsbranschen om INEOS säkerhetsstrategi, verksamhet och riskhantering. Under föredraget hänvisade han till den senaste statistiken från den branschövergripande myndigheten OSHA (Occupational Health and Safety Administration) som har ett strikt system för rapportering av olyckor och skador på arbetsplatser. Myndigheten är amerikansk, men systemet används över hela världen. Resultaten visar att vissa branscher är mer skadedrabbade än andra. Tillverkningsindustrin toppar listan, tätt följd av byggnadsbranschen där fyra av 100 anställda har råkat ut för en arbetsplatsolycka. Den petrokemiska industrin som helhet står sig mycket bättre – och INEOS resultat är i sin tur ännu bättre. ”De var mycket imponerade av vår säkerhetsstrategi och riskhantering och förstod hur mycket arbete vi lagt ner under många år på att göra kontinuerliga förbättringar, vilket statistiken också visar”, säger Simon. Förra året var INEOS bästa år ur ett säkerhetsperspektiv, med en OSHA-frekvens på 0,32 (0,32 skador per 100 heltidsanställda). Det som gör säkerhetsstatistiken ännu mer imponerande är att INEOS lyckades uppnå detta resultat samtidigt som man har förvärvat verksamheter från företag med andra rutiner. ”Vi har nu mer än 80 anläggningar i 16 länder med många olika processer, olika typer av teknik, och tusentals procedurer som övervakas via hundratusentals datapunkter”, säger Simon. ”Men det är tack vare vårt fokus på säkerhet som vi ser ständiga förbättringar, trots att vi fortsätter att växa. Förmågan att smidigt integrera nya verksamheter i vår säkerhets- och driftstrategi var en av de saker som försäkringsbranschen framhävde.” Simon säger att anställda förväntas rapportera alla incidenter eftersom INEOS anser att detta är det bästa – och enda – sättet att alltid dra lärdom av det inträffade. ”Allmänheten borde känna större förtroende för ett företag som rapporterar incidenter, inklusive de minsta, än ett företag som säger att de inte har något att rapportera”, säger han. ”Det är tydligt vilka som tar hälsa och säkerhet på allvar och vilka som sopar problemen under mattan.” Självbelåtenhet är en stor fara – och något som INEOS är på sin vakt mot. ”Vårt mål är alltid att hela tiden förbättra våra resultat och nå målet på noll tillbud”, säger Simon. ”Vi är inte nöjda förrän vi har uppnått detta.” VIKTEN AV ATT HELA TIDEN BLI BÄTTRE   PÅLITLIGHET är nyckeln till att locka investerare och bygga förtroende, säger Neil King, driftsäkerhets- och integritetschef vid Petroineos raffinaderi i Grangemouth i Skottland. Han menar att det bästa sättet att vinna aktieägarnas förtroende och bygga vidare på det arbete som redan har lagts ner är att kunna visa att man har skött anläggningen och utrustningen med goda resultat. ”Det stämmer att aktieägarna håller ett öga på oss och det hjälper att kunna visa hur viktigt det är att allt blir rätt redan första gången”, säger han. Neil pratade med INCH efter att företaget för andra gången hade hållit en serie driftsäkerhetsdagar för alla anställda och entreprenörer. Under var och en av de sex dagarna berättade idrottare sina historier och drog många paralleller mellan deras eget arbete för att nå bättre resultat och hur anställda kan samarbeta för att förbättra raffinaderiets resultat. Den olympiske häcklöparen Colin Jackson pratade om faran med att bli självbelåten efter framgångar. Vid OS i Barcelona 1992 struntade han i sin tränares uppmaning att värma upp ordentligt inför ett lopp. ”Jag tyckte inte att jag behövde prestera på topp för att kvalificera mig till finalen”, säger han. Han tog sig visserligen vidare till finalen, men ådrog sig en skada som gjorde att han inte kunde prestera till 100 % i finalen och det gjorde att han hamnade utanför prispallen. ”Var och en av våra kolleger har en viktig roll att fylla för att se till att raffinaderiet kan hållas igång och leverera konkurrenskraftiga resultat”, säger Neil. Det har funnits utmaningar längs vägen. ”För tre år sedan hade vi ovanligt hög personalomsättning, vilket innebar att vi tappade mycket kunskap och erfarenhet”, säger Neil. Även om det fanns robusta rutiner så blev det snart tydligt att den kunskap som gått förlorad måste byggas upp igen och driftsäkerheten försämrades under en kort tidsperiod. Anläggningens driftresultat har förbättrats väsentligt sedan de dåliga resultaten 2014. Neil säger att detta är tack vare en serie driftsäkerhetsdagar som visade sig vara ett perfekt sätt att samordna raffinaderiets alla processer och förbättringar ur ett driftsäkerhetsperspektiv och samtidigt öppna upp en positiv dialog med alla Petroineos anställda och entreprenörer. ”Vi är medvetna om att det fortfarande finns saker som måste göras”, säger han. ”Men vi vet att våra driftsäkerhetsdagar uppskattas av dem som jobbar här. De anställda kan se att de gör skillnad och att de problem som finns identifieras och åtgärdas.” Driftsäkerhetsdagarna är en samlingspunkt, och det viktigaste är att de bidrar till en förändringskultur på Grangemouths raffinaderi som kommer att vara helt nödvändig för att säkerställa anläggningens framtidsutsikter och konkurrenskraft. PetroChina och INEOS, de två parterna i samriskföretaget, håller på att utvärdera ett antal alternativ för raffinaderiet som syftar till att förbättra dess lönsamhet. Anläggningen är Skottlands enda råoljeraffinaderi och det levererar mer än 80 % av allt bränsle till skotska bensinstationer och allt flygplansbränsle till flygplatserna. Raffinaderiets långsiktiga framtid är av största vikt för den skotska ekonomin, de anställda och de som förlitar sig på dess fortsatta existens. ”Raffinaderiet måste bevisa att det kan ha en genomgående hög driftsäkerhet. Och det är upp till oss alla att se till det”, säger Neil.

4 min read
DAILY-MILE-inch12.jpg

THE DAILY MILE GER BARNEN ETT FÖRSPRÅNG

En ny studie visar att barn som deltar i ”The Daily Mile” har bättre kondition, är mer motiverade och har mer tålamod. BARN som springer en engelsk mil i skolan varje dag presterar bättre i klassrummet. En ny studie visar att barn som sprang 15 minuter per dag i tre månader presterar upp till 25 % bättre än väntat på de engelska motsvarigheterna till de nationella proven. Barnen hade även bättre kondition, bättre självförtroende och var mindre störande. För INEOS är detta ett välkommet resultat, eftersom man har investerat tid och pengar i att hjälpa den pensionerade rektorn Elaine Wyllie att sprida budskapet om hennes ”Daily Mile”-initiativ som syftar till att förbättra barns kondition. ”Det här är en fantastisk första bekräftelse på att ’The Daily Mile’ har en positiv inverkan på barns kondition, hälsa och välmående”, säger Holly Eager, ställföreträdande kommunikationsansvarig vid INEOS högkvarter i London. Rapporten beställdes av London Playing Fields Foundation för Public Health England och Sport England i syfte att utvärdera vilken inverkan ”The Daily Mile” har haft på eleverna vid Coppermill Primary School i östra London. I 12 veckor följde man 76 elever från skolan som varje dag sprang i 12 minuter på en 340 meter lång bana. ”Det var en slump att de valde att utvärdera ’The Daily Mile’”, säger Holly. ”Vi visste inte om det förrän undersökningen nästan var färdig.” Resultatet gjorde lärarna förbluffade; barnens resultat i den engelska motsvarigheten till de nationella proven var betydligt högre än de förväntade genomsnittsresultaten för regionen och för riket som helhet i matematik, läsförståelse och skrivförmåga. 66 % av eleverna förväntades uppnå det nationella genomsnittet för läsförmåga. På Coppermill klarade 92 % av eleverna detta. ”Det är fantastiskt”, säger läraren Figen Bektasoglu. ”’The Daily Mile’ gör inte eleverna smartare, men det hjälper dem att fokusera och koncentrera sig.” Ursula Heath, kommunikationsansvarig för INEOS-koncernen, säger att barn från mer än 2 500 grundskolor i Storbritannien, övriga Europa och USA nu deltar i ”The Daily Mile” som går ut på att eleverna lämnar klassrummet och springer, går eller joggar i 15 minuter. Det innebär att 500 000 elever springer nästan 2,5 miljoner kilometer varje vecka, och initiativet växer fortfarande, med stöd från INEOS. En ny studie visar att barn som deltar i ”The Daily Mile” har bättre kondition, är mer motiverade och har mer tålamod.  BARNEN TAR ÖVER VÄRLDEN   BARN från St Polycarp’s Primary i Farnham, Surrey, har nu i praktiken sprungit jorden runt två gånger. De har tillsammans gått, joggat eller sprungit 94 000 kilometer sedan ”The Daily Mile” introducerades på deras skola. ”Barnen älskar att springa, så det lovar gott inför framtiden”, säger en talesman för skolan.

2 min read
GRFFinch12.jpg

GO RUN FOR FUN GER SKOLORNA NÅGOT ATT BITA I

INEOS framgångsrika kampanj ”GO Run For Fun” för att hjälpa barn att bli sundare fl yttar nu in i klassrummet. Kampanjen för att få barn att börja springa igen har varit mycket framgångsrik sedan den lanserades sommaren 2013, men INEOS tror att man kan göra mer för att uppmuntra barn att leva sunda och aktiva liv. Teamet fokuserar nu på att stödja skolor, inledningsvis i Storbritannien, att föra fram budskapet om hur viktigt det är att motionera mer och äta rätt. Korta videor och aktiviteter, som kan användas i undervisningen, kommer att erbjudas till skolorna. Lärare kommer också att uppmuntras att starta löparklubbar på skolorna och eleverna kommer att få chansen att bli ambassadörer och marknadsföra kampanjen på skolan. ”GO Run For Fun”-teamet kommer även i fortsättningen att anordna gratis ”fun runs” runt om i Storbritannien, men de kommer att vara större och inte lika många. ”Vi fokuserar helt enkelt på att få budskapet att bli mer bestående”, säger Ursula Heath, INEOS-koncernens kommunikationschef. ”GO Run For Fun” grundades av INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe eftersom han var bekymrad över det växande problemet med övervikt bland barn. WHO ser det som en av de allvarligaste globala hälsoutmaningarna för 2000-talet. Bara i Storbritannien är nästan var femte fyra- eller femåring överviktig. Sedan det första evenemanget har mer än 190 000 barn mellan fem och tio år deltagit i dessa evenemang som har hållits i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Belgien, Norge, Italien, Schweiz och USA. ”Vi växer fortfarande”, säger Ursula. ”Förra året anordnade teamet 40 evenemang i Storbritannien. I år kommer det att bli en handfull evenemang. ”Men de kommer att vara mycket större”, säger Ursula. Evenemangen i Europa och USA kommer att fortsätta som tidigare.

2 min read
shutterstock_606639425 x.jpg

INEOS GER SIG IN I KAMPEN FÖR ATT MINSKA PLASTFÖRORENINGARNA

Trots de många fördelarna som plaster har för bland annat byggnadsbranschen, fordons- och förpackningsindustrin och hälsovården är känslan att omfattande förändringar krävs för att minska plastföroreningarna i våra hav. INEOS stödjer officiellt ett internationellt initiativ för att minska plastföroreningarna i världens hav och floder. INEOS styrelseordförande och grundare Jim Ratcliffe har skrivit under den globala plastindustrins kampanj Operation Clean Sweep® och lovar att göra allt som står i hans makt. Beslutet om att skriva under initiativet togs i samband med att FN drog igång sin globala kampanj mot marin nedskräpning. ”Om vi inte agerar globalt nu kommer våra oceaner att vara fulla av skräp från mänsklig konsumtion”, säger man i en färsk rapport. ”Det här är skrämmande siffror som politiker, icke-statliga organisationer, miljöaktivister och allmänheten lägger på minnet”, säger Dr Jason Leadbitter, Sustainability & Corporate Social Responsibility Manager vid INOVYN. FN:s miljöprogram kommer att investera 6 miljoner dollar under de kommande fem åren som en del av den ambitiösa kampanjen att lyfta fram ett problem som länge har försummats, men som inte längre kan ignoreras. Jason arbetar visserligen för ett företag som är en av världens största producent av plaster, både i pelletoch pulverform, men han säger att INEOS har känt till och försökt komma till rätta med problemet i flera år. ”Vi har redan en mängd procedurer för att säkerställa att våra anläggningar och processer sköts så att plastsvinn inte inträffar”, säger han. “Spill-kit är standard för att se till att god hushållning hela tiden iakttas och för att förhindra läckage i naturen.” Ett av de viktigaste åtagandena inom ramarna för Operation Clean Sweep® är att ge INEOS anställda ytterligare utbildning och ansvar, samt att genomföra regelbundna kontroller. ”Vi måste visa att vi vidtar positiva åtgärder eftersom vi kommer att bedömas utifrån detta i framtiden”, säger han. ”Det ligger också i vårt intresse, eftersom detta svinn, oavsett hur litet det är, medför en ekonomisk kostnad för företaget.” Jason minns hur han för 10 år sedan satt på en strand i Sardinien och hans dotter hittade plastpellets i sanden och frågade honom vad de var. ”Det var ganska pinsamt att behöva berätta för henne att pappa jobbar i en bransch som tillverkar sådana pellets”, säger han. Jason säger att branschen kommer att gå en dyster framtid till mötes om man inte lyckas komma till rätta med detta växande problem. ”Om vi misslyckas är risken att man slutar att använda plast, vilket vissa icke-statliga organisationer redan kräver när det gäller vissa typer av engångsplaster”, säger han. ”Som tur är vinner Operation Clean Sweep® alltmer terräng och trovärdighet hos vissa icke-statliga organisationer i takt med att allt fler företag förbinder sig att delta i initiativet.” Fidra, en skotsk välgörenhetsorganisation, bedömer att upp till 53 miljarder plastpellets går förlorade varje år, enbart i Storbritannien. ”För att sätta det i perspektiv: En 24- tons tanker rymmer ungefär 1,5 miljarder pellets”, säger Jason. Som tur är vill Fidra samarbeta med kemiföretagen och branschorganisationerna, istället för att motarbeta dem. ”De förstår hur viktiga plaster är för samhället och försöker komma till rätta med problemet med gemensamma insatser”, säger Jason. ”De ser Operation Clean Sweep® som ett sätt för branschen att ta sitt ansvar.” Plastpellets är dock bara en del av problemet. Plastkulor – de små plastbitar som finns i peelingkrämer och liknande – är avsedda att spolas ner i avloppet, men partiklarna flyter i vatten och kan färdas långa sträckor. Det finns flera kampanjer som kräver att de ska förbjudas, men så länge dessa plastkulor är tillåtna fortsätter de att ätas av fiskar, som misstar dem för föda. ”Personligen anser jag att plastkulor är helt förkastliga”, säger Jason. ”Läckage i naturen går inte att undvika och de svärtar ner plastindustrins rykte.” En del av FN:s miljöprogram under de kommande fem åren är att mobilisera den största rengöringskampanjen någonsin av stränder runt om i världen för att belysa problemet. ”Det här är ett problem inte bara för vår bransch utan för hela mänskligheten”, n för hela mänskligheten”, säger Jason. ELLEN MACARTHUR VARNAR FÖR SVÅRA PROBLEM PÅ HORISONTEN DAME Ellen MacArthur, som blev historisk när hon 2005 satte rekord i ensamsegling runt jorden, har blivit en av de främsta förespråkarna för förändringar. Hon anser att den globala ekonomins nuvarande struktur är fundamentalt felaktig – och hon menar att människan måste lära sig av naturen där inget går till spillo. ”Hur ska vår ekonomi kunna fungera långsiktigt när den går ut på att utvinna begränsade mängder material ur marken, tillverka något av det och i slutändan kassera det?”, säger hon. ”Vi måste skapa en ekonomi där vi använder saker istället för att förbruka dem.” I en ny rapport som publicerades i januari av Ellen MacArthur Foundation och Word Economic Forum uppmanas globala plasttillverkare att designa bättre förpackningar, öka återvinningsgraden och introducera nya modeller för att utnyttja förpackningar på ett bättre sätt. Endast 14 % av alla plastförpackningar återvinns i dagsläget. Hon anser att detta lätt kan ökas till 70 % med nytänkande kring utformningen.

4 min read
shutterstock_92222593.jpg

KLIMAT I FÖRÄNDRING

Branschen har hittills lyckats minska utsläppen av växthusgaser med hjälp av ökad energieffektivitet, men man kommer snart att behöva göra mer för att förhindra den globala uppvärmningen. INEOS har därför engagerat sig i ett projekt som skulle kunna förändra världen. INEOS har blivit delaktiga i ett initiativ som skulle kunna förändra världen. Man har gått med i ELEGANCY ett norsklett forskningsprojekt för att hitta ett bättre, enklare och billigare sätt att fånga koldioxid, den gas som ligger bakom den globala uppvärmningen. Om EU går med på att fi nansiera projektet under våren kommer INEOS att sponsra en forskarstuderande vid Imperial College i London som ska undersöka hur man kan fånga och lagra koldioxid vid anläggningen i Grangemouth i Skottland. ”Storbritannien måste i framtiden ha en ekonomi som bygger på mycket lägre koldioxidutsläpp för att uppfylla strängare klimatbudgetmål, så det här är ett mycket bra samarbete”, säger professor Nilay Shah, som är prefekt vid institutionen för kemiteknik. ”Vi kommer att förse vår forskarstudent med många av de verktyg som behövs för att genomföra analysen och teamet i Grangemouth kommer att kunna säga vad som är praktiskt möjligt att genomföra på anläggningen.” Han säger att INEOS är ett perfekt företag att samarbeta med i ett projekt som ligger universitetet varmt om hjärtat. ”Företaget tänker långsiktigt och har många fantastiska anläggningar, inte bara i Grangemouth utan även i övriga Europa och man är mycket intresserade av vad vi försöker åstadkomma när det gäller infångning av vätgas och koldioxid”, säger han. ”Allt tyder på att de är mycket öppna för den här typen av samarbete och att bli utmanade och pressade att snabbt bli miljövänliga.” Universitetet har nyligen byggt en pilotanläggning för infångning av koldioxid för att bättre förstå hur koldioxidinfångning fungerar. ”Vi vill visa företag som INEOS att det faktiskt är möjligt att fortsätta verksamheten även i en koldioxidsnål ekonomi”, säger han. Branschen har hittills minskat sina utsläpp med hjälp av ökad energieffektivitet, trots att man inte varit skyldiga enligt lag att göra det. Professor Shah menar dock att det är klokt av företag som INEOS att börja planera inför framtiden innan lagen ändras. ”Det visar att de menar allvar med att minska koldioxidutsläppen och

3 min read
siriwo9x4493-x.jpg

INEOS ÖKAR SIN NÄRVARO I NORDSJÖN

INEOS har blivit en viktig aktör inom olja och gas från Nordsjön på mindre än två år. För dem som känner till INEOS kommer det inte som någon överraskning. INEOS har köpt ett danskt företags totala olje- och gastillgångar i Nordsjön. Prislappen: Drygt en miljard dollar. DONG Energy säger att man vill fokusera på förnybara energikällor, i synnerhet vindkraftsparker. Vi har jobbat hårt för att få till stånd den bästa transaktionen genom att sälja hela verksamheten och på så sätt garantera dess långsiktiga utveckling, och med INEOS har vi uppnått detta, säger Henrik Poulsen, VD för DONG Energy. För INEOS passar detta förvärv av en portfölj med välskötta, långlivade tillgångar med ett mycket framgångsrikt och erfaret team perfekt in i koncernens fi losofi att fortsätta expandera sitt företag INEOS Upstream. ”Den här affären är mycket viktig för oss i det här skedet i våra tillväxtplaner och vi är mycket nöjda med att samtidigt ha förvärvat stora mängder expertkunskaper”, säger INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe. ”Vi ser redan stora möjligheter i denna imponerande portfölj.” Förvärvet av DONG Energys olje- och gasverksamhet innebär att INEOS nu är ett av de tio största företagen i Nordsjön och det största privatägda prospekterings- och produktionsföretaget i området. I affären ingår även Ormen Lange, det näst största gasfältet i norska farvatten, Laggan-Tormore, ett nytt gasfält väster om Shetlandsöarna samt knutpunkter för olja och gas i Danmark. Företaget producerar för närvarande cirka 100 000 fat oljeekvivalenter per dag och ungefär 70 % av produktionen kommer från företagets norska fält. Men INEOS tror att man kan få ut mer. “Vi tror att vi har mycket att erbjuda detta företag”, säger Jim. INEOS har redan visat att man har det kunnande som krävs för att driva komplexa anläggningar för att ytterligare maximera utvinningen av kolväten. INEOS Upstream grundades i oktober 2015 när man köpte alla brittiska gasfält i Nordsjön som ägdes av DEA-koncernen. Ett par dagar senare sålde Fairfi eld Energy Holdings Ltd 25 % av sitt innehav i plattformen Clipper South till INEOS. Nyligen förvärvade man även en strategisk brittisk tillgång när man skrev under ett avtal om att köpa BP:s 375 kilometer långa Forties-pipelinesystem för 250 miljoner dollar. De senaste avtalen måste godkännas av ansvariga myndigheter, men när affärerna har genomförts kommer de 440 anställda vid DONG och FPS att övergå i INEOS anställning.

3 min read
iStock-538866188-x.jpg

SKIFFERGASBOOMEN LEDER TILL FLER JOBB

ETT FRAMSYNT samhälle i Georgia i USA övertygade ett snabbväxande och dynamiskt amerikanskt företag att investera miljoner i en ny tillverkningsanläggning i staden. När de boende i Statesboro, Georgia, fi ck veta att WL Plastics ville öppna en ny fabrik för tillverkning av polyetenrör som används i infrastrukturprojekt (vatten, ledningar, avlopp) och den amerikanska skiffergasindustrin hjälpte man till att påskynda projektet. Samhället ställde sig bakom planerna och ledande medborgare och politiker satte ihop ett stimulanspaket på 2,9 miljoner dollar för att locka företaget att bygga sin nya fabrik i Statesboro. Den lokala utvecklingsmyndigheten i Bulloch County, kommunen och staten lovade att skänka det 12 hektar stora området och bygga ett järnvägsspår till platsen för den nya fabriken. I gengäld krävde man bland annat att 50 välbetalda jobb skulle skapas vid anläggningen för lokalbefolkningen och att företaget skulle göra ett åtagande om att köpa varor och tjänster lokalt. Stimulanspaketet fungerade. Fabriken byggdes och produktionen påbörjades i januari i år. ”Det här har gynnat alla parter”, säger Dennis Seith, VD för INEOS O&P USA som förvärvade WL Plastics i slutet av förra året. WL Plastics höll på att bygga sin sjunde produktionsanläggning i Statesboro när INEOS köpte 100 % av företaget i november. Anläggningen producerar polyetenrör (HDPE) med hög densitet som används i infrastrukturprojekt och för att frakta vatten till och från skiffergasanläggningar i USA. ”Det här är ett utmärkt exempel på de investeringar som skiffergas- och infrastrukturutvecklingar leder till”, säger INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe som har investerat många miljoner i att försöka skapa en skiffergasindustri i Storbritannien. Rör som är tillverkade av HDPE läcker inte, rostar inte, och, om de utformas och installeras på rätt sätt, behöver de inte underhållas på 100 år. De är därför efterfrågade av olje- och gasproducenter. Vid fabrikens offi ciella öppningsceremoni förra månaden lovordade Benjy Thompson, talesman för utvecklingsmyndigheten i Bulloch County, INEOS- ägda WL Plastics investering på 13 miljoner dollar. ”Den här typen av projekt skapar mångfald i industribasen”, säger han. ”Istället för att ha en eller två stora industrier med många anställda har vi ett antal små och medelstora tillverkare. Det bidrar till vårt ekonomiska välstånd.” Dennis håller med. ”Det här är ett utmärkt exempel på hur den billiga energi som skiffergasindustrin genererar bidrar till att skapa jobb. Alla samhällen behöver den här typen av tillverkningsjobb för att överleva.”

4 min read
STEP-Ahead---Kendra-Carter-compressor (1).jpg

Kendras utmärkelse

INEOS UPPNÅR SITT BÄSTA SÄKERHETSRESULTAT NÅGONSIN SAMTIDIGT SOM MAN FORTSÄTTER ATT VÄXA OCH FÖRVÄRVA ANLÄGGNINGAR Kemiindustrin är en av de mest dynamiska och framsynta branscherna. Det arbete man utför har lett till medicinska genombrott, förändrat hur energi används och bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Allmänheten ser det inte alltid så och för dem som arbetar för INEOS kan det vara frustrerande, särskilt eftersom företaget precis har uppnått sitt bästa säkerhetsresultat någonsin. OLYCKOR var vanliga under den industriella revolutionen. Arbetare, som ofta var barn, slet i många timmar under fruktansvärda förhållanden. 1842 sade en tysk besökare i Manchester att han hade sett så många människor utan armar eller ben att det var som att ”se en armé som precis återvänt från slagfältet”. Som tur är har tiderna förändrats. Olyckor inträffar fortfarande, men farorna med att utsätta arbetare för asbest, bly, kiselsyra, kolmonoxid och organiskt damm är kända och organisationer som OSHA och HSE finns för att se till att företagen följer lagen. Det verkar ändå som att allmänheten fortsätter att se kemiindustrin som riskfylld till sin natur. ”Det är frustrerande eftersom vi vet att det inte är sant”, säger Simon Laker, INEOS-koncernens driftschef. Simon höll nyligen ett föredrag för representanter från försäkringsbranschen om INEOS säkerhetsstrategi, verksamhet och riskhantering. Under föredraget hänvisade han till den senaste statistiken från den branschövergripande myndigheten OSHA (Occupational Health and Safety Administration) som har ett strikt system för rapportering av olyckor och skador på arbetsplatser. Myndigheten är amerikansk, men systemet används över hela världen. Resultaten visar att vissa branscher är mer skadedrabbade än andra. Tillverkningsindustrin toppar listan, tätt följd av byggnadsbranschen där fyra av 100 anställda har råkat ut för en arbetsplatsolycka. Den petrokemiska industrin som helhet står sig mycket bättre – och INEOS resultat är i sin tur ännu bättre. ”De var mycket imponerade av vår säkerhetsstrategi och riskhantering och förstod hur mycket arbete vi lagt ner under många år på att göra kontinuerliga förbättringar, vilket statistiken också visar”, säger Simon. Förra året var INEOS bästa år ur ett säkerhetsperspektiv, med en OSHA-frekvens på 0,32 (0,32 skador per 100 heltidsanställda). Det som gör säkerhetsstatistiken ännu mer imponerande är att INEOS lyckades uppnå detta resultat samtidigt som man har förvärvat verksamheter från företag med andra rutiner. ”Vi har nu mer än 80 anläggningar i 16 länder med många olika processer, olika typer av teknik, och tusentals procedurer som övervakas via hundratusentals datapunkter”, säger Simon. ”Men det är tack vare vårt fokus på säkerhet som vi ser ständiga förbättringar, trots att vi fortsätter att växa. Förmågan att smidigt integrera nya verksamheter i vår säkerhets- och driftstrategi var en av de saker som försäkringsbranschen framhävde.” Simon säger att anställda förväntas rapportera alla incidenter eftersom INEOS anser att detta är det bästa – och enda – sättet att alltid dra lärdom av det inträffade. ”Allmänheten borde känna större förtroende för ett företag som rapporterar incidenter, inklusive de minsta, än ett företag som säger att de inte har något att rapportera”, säger han. ”Det är tydligt vilka som tar hälsa och säkerhet på allvar och vilka som sopar problemen under mattan.” Självbelåtenhet är en stor fara – och något som INEOS är på sin vakt mot. ”Vårt mål är alltid att hela tiden förbättra våra resultat och nå målet på noll tillbud”, säger Simon. ”Vi är inte nöjda förrän vi har uppnått detta.” VIKTEN AV ATT HELA TIDEN BLI BÄTTRE   PÅLITLIGHET är nyckeln till att locka investerare och bygga förtroende, säger Neil King, driftsäkerhets- och integritetschef vid Petroineos raffinaderi i Grangemouth i Skottland. Han menar att det bästa sättet att vinna aktieägarnas förtroende och bygga vidare på det arbete som redan har lagts ner är att kunna visa att man har skött anläggningen och utrustningen med goda resultat. ”Det stämmer att aktieägarna håller ett öga på oss och det hjälper att kunna visa hur viktigt det är att allt blir rätt redan första gången”, säger han. Neil pratade med INCH efter att företaget för andra gången hade hållit en serie driftsäkerhetsdagar för alla anställda och entreprenörer. Under var och en av de sex dagarna berättade idrottare sina historier och drog många paralleller mellan deras eget arbete för att nå bättre resultat och hur anställda kan samarbeta för att förbättra raffinaderiets resultat. Den olympiske häcklöparen Colin Jackson pratade om faran med att bli självbelåten efter framgångar. Vid OS i Barcelona 1992 struntade han i sin tränares uppmaning att värma upp ordentligt inför ett lopp. ”Jag tyckte inte att jag behövde prestera på topp för att kvalificera mig till finalen”, säger han. Han tog sig visserligen vidare till finalen, men ådrog sig en skada som gjorde att han inte kunde prestera till 100 % i finalen och det gjorde att han hamnade utanför prispallen. ”Var och en av våra kolleger har en viktig roll att fylla för att se till att raffinaderiet kan hållas igång och leverera konkurrenskraftiga resultat”, säger Neil. Det har funnits utmaningar längs vägen. ”För tre år sedan hade vi ovanligt hög personalomsättning, vilket innebar att vi tappade mycket kunskap och erfarenhet”, säger Neil. Även om det fanns robusta rutiner så blev det snart tydligt att den kunskap som gått förlorad måste byggas upp igen och driftsäkerheten försämrades under en kort tidsperiod. Anläggningens driftresultat har förbättrats väsentligt sedan de dåliga resultaten 2014. Neil säger att detta är tack vare en serie driftsäkerhetsdagar som visade sig vara ett perfekt sätt att samordna raffinaderiets alla processer och förbättringar ur ett driftsäkerhetsperspektiv och samtidigt öppna upp en positiv dialog med alla Petroineos anställda och entreprenörer. ”Vi är medvetna om att det fortfarande finns saker som måste göras”, säger han. ”Men vi vet att våra driftsäkerhetsdagar uppskattas av dem som jobbar här. De anställda kan se att de gör skillnad och att de problem som finns identifieras och åtgärdas.” Driftsäkerhetsdagarna är en samlingspunkt, och det viktigaste är att de bidrar till en förändringskultur på Grangemouths raffinaderi som kommer att vara helt nödvändig för att säkerställa anläggningens framtidsutsikter och konkurrenskraft. PetroChina och INEOS, de två parterna i samriskföretaget, håller på att utvärdera ett antal alternativ för raffinaderiet som syftar till att förbättra dess lönsamhet. Anläggningen är Skottlands enda råoljeraffinaderi och det levererar mer än 80 % av allt bränsle till skotska bensinstationer och allt flygplansbränsle till flygplatserna. Raffinaderiets långsiktiga framtid är av största vikt för den skotska ekonomin, de anställda och de som förlitar sig på dess fortsatta existens. ”Raffinaderiet måste bevisa att det kan ha en genomgående hög driftsäkerhet. Och det är upp till oss alla att se till det”, säger Neil.

2 min read
INOVYN AWARDS 2017 (v1.2).jpg

INOVYN belönar företag med visioner

INNOVATIVA företag, som delar INOVYN:s vision om kontinuerliga produktförbättringar och hållbar utveckling, visade upp branschens senaste alster i slutet av förra året. De bästa företagen belönades med priser vid INOVYN Awards for Innovation with Vinyls, som anordnades för första gången. “PVC ses ofta som en färdigutvecklad produkt, men sanningen är att branschen fortsätter att leverera innovativa lösningar”, säger Chris Tane, VD vid INOVYN, Europas ledande vinyltillverkare. ”Det är livsnerven i vår bransch.” PVC har funnits sedan 1930-talet, men det fortsätter att utvecklas för att möta efterfrågan i en föränderlig värld. Bara under de senaste 10 åren har cirka 70 000 PVC-relaterade patent registrerats – och trenden är stigande. INOVYN bjöd in tillverkare, distributörer, arkitekter, formgivare, studenter, akademiker och forskningsorganisationer från runt om i världen att tävla om priserna vid denna den första prisceremonin. Gensvaret var överväldigande. Organisationer från 17 länder på fem kontinenter anmälde totalt 72 projekt till bedömning utifrån innovation, hållbarhet och industriell design. ”Både kvaliteten och kvantiteten visar tydligt att innovationsnivån är mer livskraftig än någonsin i branschen”, säger Chris. De fem oberoende domarna ställdes inför ett svårt beslut, men gav innovationspriset till australiska Chemson Pacifi c Pty Ltd för sin 3D-vinyl för avancerad industriell friformsframställning (3D-printing). ”Det är en stor ära att få detta erkännande från INOVYN för vårt bidrag till PVCbranschen”, säger Greg Harrison, VD för Chemson. Brittiska Axion Consulting vann hållbarhetspriset för en process som återvinner PVC i hälso- och sjukvårdsbranschen. Svenska Bolon AB vann priset i kategorin industriell design för sitt interaktiva designverktyg som kunderna kan använda för att skräddarsy sina vinylgolvlösningar. Chris säger att den globala vinylindustrin är mycket väl medveten om vikten av att producera hållbara produkter. ”Det är en absolut nödvändighet för att branschen ska förbli framgångsrik”, säger han. Nästa prisceremoni kommer att hållas 2019.

2 min read
OXOCHIMIE-LAVERA-PLANT-PHOTO-(2)-min.jpg

INEOS OXIDE KÖPER ARKEMAS OXOALKOHOLVERKSAMHET

Förvärvet krävde EU-kommissionens godkännande. Detta kom förra månaden. VD:n Graham Beesley beskriver försäljningen av oxoalkoholer som en av INEOS Oxides kärnverksamheter. Oxoalkoholer används främst för att producera akrylestrar, dieseltillsatser, färg och smörjmedel. Affären innebär också att INEOS blir ensam ägare av Oxochimie, det samriskföretag som man ägt tillsammans med Arkema. Oxochimie har en anläggning i Lavéra, där man producerar butanol och 2-etylhexanol. ”Vi ser fram emot att integrera Oxochimie i vår verksamhet och öka vår globala marknadsandel inom oxoalkohol-, aldehyd- och derivatproduktion”, säger Graham.

2 min read
INEOS5466.jpg

Grangemouth håller alla alternativ öppna

INEOS O&P UK förhandlar med fl era olika företag som är intresserade av att fl ytta till Grangemouth – hemvist för INEOS nya högkvarter som kostade 20 miljoner pund och nyligen vann pris för framstående arkitektur. Anläggningens affärsutvecklingschef Ian Little säger att inga avtal har skrivits under än, men menar att områdets attraktionskraft har ökat tack vare INEOS banbrytande beslut att frakta etan från USA till hamnen i Skottland. ”Vi är i ett tidigt stadium än”, säger han. ”Vi har fört preliminära samtal med ett litet antal kemiföretag.” INEOS vision för anläggningen i Grangemouth är att det 2020 ska vara ett ledande globalt tillverknings- och kompetenscentrum för kemiindustrin. Företagets nya högkvarter andas onekligen optimism. I mars i år belönades byggnaden som designats av en av Skottlands ledande arkitektbyråer med ett pris vid den fjärde årliga Scottish Property Awards i Edinburgh. ”För oss representerar byggnaden vår beslutsamhet att skapa en tillverkningsanläggning i världsklass i Grangemouth”, säger John McNally, VD vid INEOS Olefi ns & Polymers UK. Den nya kontorsbyggnaden, som gör att 450 personer vid INEOS Olefi ns & Polymers nu kan arbeta på en och samma plats för första gången sedan INEOS köpte anläggningen av BP 2005, är bara en del av INEOS långsiktiga investering på totalt 450 miljoner pund i den 690 hektar stora anläggningen i Grangemouth. Leveranserna av skiffergas som började anlända till Grangemouth i slutet av förra året har gett nytt liv åt anläggningen och lett till en renässans för den petrokemiska tillverkningen.

2 min read