E&I Engineer

We zijn op zoek naar een E&I Engineer, die zal werken op onze site in Lillo-Antwerpen.

Context en dimensies van de job

De functiehouder staat in voor:

 • de realisatie, het beheer en controle van expansie- en modificatieprojecten voor wat betreft de E&I discipline binnen de gestelde eisen van tijd, kwaliteit en kosten en in overeenstemming met de geldende wettelijke normen, engineering standaards en bestaande procedures en het opvolgen van het normale capex programma.
 • het opvolgen van veranderingen in wetgeving, normen en standaarden voor de E&I discipline en zorgt dat deze toegepast worden in de projecten.
 • de rapportering van de investeringsprojecten aan het Exco team en volgt de door hen opgestelde procedures en richtlijnen.
 • de aanpassing van de uitvoering van de projecten in functie van de behoeften van de klant.

 

Verantwoordelijkheden

Ontwikkelt de omvang en de technische oplossing, bereidt de kostenschatting en de goedkeuringsdocumenten voor het E&I gedeelte van projecten voor in overeenstemming met de geldende wettelijke normen, engineering standaards en bestaande procedures.

 • Implementeert goedgekeurde projecten inclusief budgetcontrole en is projectleider voor E&I projecten.
 • Bereidt specificaties van elektrische en instrumentatiesystemen voor om te verzekeren dat de installaties en operaties gebeuren volgens de geldende standaarden, normen en procedures.
 • Zoekt naar verbeteringen van het elektrische distributienetwerk.
 • Draagt bij aan het tot stand komen van de project doelstellingen door het verstrekken van relevante informatie aan het project Team.
 • Neemt deel aan en organiseert de project vergadering en is hier de vertegenwoordiger voor het eigen specialisme.
 • Zorgt voor een duidelijke project organisatie met duidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor E&I projecten.
 • Maakt de pre-engineering pakketten op.
 • Zorgt voor de up-to-date technische documentatie van het E&I gedeelte m.b.t. projecten.
 • Coördineert en beoordeelt engineering- , technische- en tekenpakketten welke bij derden zijn aangevraagd.
 • Beheert externe ingenieursbureau contracten, de capex files i.v.m. kostenopvolging, budgettering en CAF documenten.
 • Werkt mee aan de verbetering van de proces veiligheid door deelname aan HAZOP’s voor het E&I specialisme, coördinatie van explosieveiligheidsdossiers en deelname aan SIL / LOPA studies.
 • Geeft leiding aan de automation engineering groep.
 • Maakt deel uit van het site Emergency Response team.

 

Vaardigheden en kennis

Opleidingsniveau en ervaring

• Ingenieur of gelijkwaardig door ervaring
• Minimum van 5 jaren relevante ervaring in project engineering

Kennis

• Kennis van (SAP) project management en project planning
• Technisch expert op het gebied van instrumentatie, elektrotechniek en automatisatie
• Kennis van engineering standaards, specificaties en wettelijke vereisten m.b.t. projecten

Vaardigheden

• Werkt goed in teamverband en kan een project team coördineren
• Kan anderen motiveren
• Werkt zelfstandig en nauwgezet
• Is contactvaardig en vlotte omgang (zowel intern als buiten de firma
• Werkt actief mee aan het behalen van doelstellingen m.b.t. veiligheid en milieu

Onze aanbieding

Een uitdagende baan in een stimulerende en technisch geavanceerde omgeving, een motiverend beloningspakket en de mogelijkheid voor verdere ontwikkeling in een bedrijf dat in zijn sector tot de wereldtop behoort.

Interesse? Laat het ons snel weten.
Solliciteer via volgende link.