Energy Management Engineer

Functiebeschrijving

De afdeling Energy & Utilities omvat onder andere een uitgebreid en geïntegreerd stoomnet op diverse drukniveaus waaraan een WKK-installatie  (135MW) en verschillende stoomketels gekoppeld zijn. Je zal binnen de afdeling Energy & Utilities diverse taken uitvoeren in het kader van energy managementsystemen, productierapportering, modellering en inzetplanning van de installaties en grid services.

Je bent verantwoordelijk voor:

  • Opvolgen van EU-ETS dossiers INEOS Oxide Zwijndrecht (opstellen en indienen jaarlijkse CO2-monitoring plannen en jaarrapporten)
  • Opvolgen van EBO-dossier (Energiebeleidsovereenkomst met Vlaamse Overheid; indienen jaarlijkse monitoring plannen en jaarrapporten)
  • Voorstellen en opvolgen energie-gerelateerde projecten in het kader van ISO 50001
  • Interne en externe rapportering van productiecijfers en KPI’s
  • Opstellen en bijhouden van het technisch-economisch model van de utility-installaties en bepalen van de optimale inzet van de eenheden op vlak van stoom en power.
  • Voorbereiden van bids voor reserve- en balancing power, opvolgen van de levering van deze diensten.
  • Operationele interface met de trading en dispatch teams

Functievereisten

  • Je beschikt over een ingenieursdiploma in een technische richting (bij voorkeur elektromechanica) of Bachelor met relevante ervaring.
  • Ervaring met uitbating WKK en utility-installaties is aanbevolen.
  • Economische interesse en inzicht in de werking energiemarkt is eveneens aanbevolen.

Interesse?

Stuur je CV en motivatiebrief naar vacatures.oxide@ineos.com