Nieuwsberichten

‘Carwash’ bestrijdt verlies aan kunststofkorrels


  • ‘Carwash’ bestrijdt verlies aan kunststofkorrels
  • 3.000ste vrachtwagen rijdt door afblaasstraat bij INEOS in Lillo
  • Afblaasstraat is sluitstuk van een reeks van maatregelen

Vrachtwagens die na het laden van kunststofkorrels de site van INEOS in Lillo willen verlaten, zullen voortaan eerst door de zogenaamde afblaasstraat moeten. Deze ‘droge carwash’ voor vrachtwagens blaast kunststofkorrels die tijdens het laden op het dak of het chassis van de vrachtwagen zijn achtergebleven efficiënt, veilig én nauwkeurig weg. INEOS investeerde 700.000 euro in de afblaasstraat om te voorkomen dat verloren korrels de site verlaten en zo in de natuur terechtkomen. De installatie van de afblaasstraat is het sluitstuk van een reeks van maatregelen die reeds langer van toepassing zijn op de site om het verlies van pellets tot nul te herleiden. 

Stempel ter controle

Met de nieuwe afblaasstraat schakelt INEOS een versnelling hoger in de strijd tegen het ongewild verlies van kunststofkorrels, een punt dat al langer hoog op de agenda staat. De pellets worden gebruikt als grondstof voor allerlei kunststofproducten. In het verleden werden vrachtwagens systematisch manueel gecheckt: overtollige korrels die na het laden achterbleven, werden door de chauffeur afgeblazen en nadien opgeveegd om te voorkomen dat ze bij het wegrijden in de bermen langs de weg zouden terechtkomen. Een steward controleerde alle vrachtwagens voor ze buiten konden rijden.

Voortaan gebeurt dat dus geautomatiseerd en wordt de chauffeur ontzorgd. De afblaasstraat valt het best te vergelijken met het droogblazen van een auto in een klassieke carwash. Het principe is hetzelfde: de vrachtwagen rijdt aan lage snelheid door de installatie, waarbij krachtige blazers achtergebleven kunststofkorrels wegblazen – ook op moeilijk te bereiken plaatsen op de vrachtwagen. De korrels worden verzameld in roosters en opgezogen zodat ze hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden. Na deze ‘wasbeurt’ krijgt de chauffeur een stempel: zonder die stempel kan de vrachtwagen de site niet verlaten.

Bekijk de werking van de afblaasstraat in het animatiefilmpje:


Elke korrel is er één te veel

Op de INEOS-site aan de Scheldelaan in Lillo verlaat dagelijks een zestigtal vrachtwagens met ‘bulklading’ de site. Uit metingen blijkt dat de meerderheid daarvan de site nu al nagenoeg ‘pelletvrij’ verlaat: in 98% van de gevallen gaat het over 0 tot 9 achtergebleven korrels op de wagen (max 0,3 gram). Met de afblaasstraat kan INEOS nu ook voor die laatste korrels voorkomen dat ze ‘meerijden’ met een vertrekkende vrachtwagen.

“Ons doel is het verlies tot nul herleiden, ofwel zero pellet loss”, zegt Philippe Neirynck, Manager Logistieke Operaties. “Elke korrel is er één te veel. ”

INEOS plant een bijkomende installatie van een soortgelijke afblaasstraat op de site in Zandvliet (Styrolution) later dit jaar.

Antwerps havenschepen Annick De Ridder reed mee door de afblaasstraat (lees verder onder de foto).

20211012_124627.jpg IneosLillo111021.jpg  IMG_8198.jpg

De mazen van het net sluiten

De minuscule pellets vragen om een geïntegreerde aanpak om ze te slim af te zijn.

Philippe Neirynck, Manager Logistieke Operaties : “We houden de site ‘pelletvrij’ door middel van afscheidingsputten en omwallingsmuren om afwatering van korrels in de berm te voorkomen. We optimaliseren ook voortdurend onze laadprocessen om korrelverliezen aan de bron te voorkomen: zo werken we met opzetkragen rond de laadbuizen om opspattende korrels op te vangen tijdens het laden van een vrachtwagen. Eenmaal per week vegen we de pechstrook langs de Scheldelaan, waarlangs de vrachtwagens vertrekken naar hun bestemming, schoon met een bezemwagen, om te vermijden dat pellets via riolering in de Schelde zouden terechtkomen. Het feit dat er amper korrels worden gevonden, is bemoedigend. Deze buffer blijft echter belangrijk om de mazen van het net te sluiten.”

 

Elke schakel telt

Gezien de complexe logistieke keten, is het van groot belang om de verschillende actoren bewust te maken van het belang van de preventiemaatregelen. Operation Clean Sweep®, een initiatief van de Europese kunststoffenfederatie PlasticsEurope, verenigt sectorbedrijven en logistieke partners om een gemeenschappelijke aanpak te volgen in de bestrijding van het verlies van kunststofkorrels. INEOS is een lid van het eerste uur sinds de opstart in België in 2017 en besteedt veel aandacht aan de sensibilisering van eigen medewerkers en logistieke partners voor het programma in haar productievestigingen.

Annick De Ridder, Havenschepen: “Al in oktober 2017 ondertekende de Antwerpse haven als allereerste haven in Europa het ‘Operation Clean Sweep’-programma, een initiatief van de Europese kunststoffenfederatie PlasticsEurope. Zowel de industrie, de logistieke bedrijven als de transportsector nemen het voortouw om samen met het Havenbedrijf acties te ondernemen die moeten voorkomen dat kunststofkorrels in het milieu terechtkomen. Kunststoffen hebben een belangrijke plaats in onze haven, maar niemand wil pellets zien opduiken in dokwater of de natuur. Ik juich dan ook toe dat kunststofproducenten zoals INEOS blijven investeren in bijkomende maatregelen om nultolerantie waar te maken.”

Saskia Walraedt, director essenscia PolyMatters : “Operation Clean Sweep is veel meer dan ‘voor eigen deur vegen’. Elke schakel in de keten draagt een verantwoordelijkheid. De samenwerking opgezet in het havengebied is een uniek platform om goede praktijken uit te wisselen en wordt aangestuurd door PlasticsEurope Belgium, essenscia, het Havenbedrijf, Alfaport Voka en transportfederatie Febetra. Het doel is duidelijk. Alle neuzen in dezelfde richting: geen kunststofkorrels in de natuur. INEOS onderstreept met deze investering het gemeenschappelijke engagement om samen te streven naar zero pellet loss.”

Deel dit artikel: