Nieuwsberichten

Indaver en INEOS Styrolution tekenen afnameovereenkomst voor gerecycleerd styreenmonomeer


  • De depolymerisatie-installatie van Indaver wordt de eerste in haar soort in Europa
  • Van yoghurtpotje tot yoghurtpotje: de overeenkomst sluit de kringloop voor polystyreen

Indaver, een toonaangevende speler in de Europese afvalsector en INEOS Styrolution, de wereldwijde marktleider in styreen, hebben vandaag een afnameovereenkomst getekend waardoor INEOS Styrolution toegang krijgt tot styreenmonomeer (‘SM’) dat in de geplande depolymerisatie-installatie van Indaver van post-consumer afval wordt gemaakt.

Deze overeenkomst sluit de kringloop naar een circulaire economie voor polystyreen. Hierdoor kan INEOS Styrolution polystyreen produceren op basis van gerecycleerde grondstoffen ter vervanging van styreenmonomeer dat op basis van fossiele grondstoffen wordt geproduceerd.

“De voordelen zijn enorm,” legt dr. Alexander Glück, President EMEA bij INEOS Styrolution, uit. “We erkennen kunststofafval als een waardevolle grondstof die niet op stortplaatsen mag eindigen of verbrand mag worden. Samen met Indaver verminderen we het afval, produceren we polystyreen met identieke eigenschappen als het nieuw materiaal maar met een lagere CO2-voetafdruk en verminderen we het gebruik van fossiele grondstoffen.”
Nu het gerecycleerde polystyreen aan de specificaties voor levensmiddelen voldoet, is een oude droom eindelijk in vervulling gegaan: het materiaal dat voor het bewaren van voedsel is gebruikt, kan worden gerecycleerd en opnieuw voor hetzelfde doel worden gebruikt.

“We zijn erg blij met deze overeenkomst,” zegt Paul de Bruycker, CEO bij Indaver. “Onze bedrijven delen dezelfde visie op een echte circulaire economie voor polystyreen. Het materiaal is bij uitstek geschikt om depolymerisatie mogelijk te maken, een geavanceerde recyclingmethode die we in onze nieuwe recycling-installatie toepassen.”
De depolymerisatietechnologie maakt het mogelijk om polystyreen te recycleren door het terug om te zetten naar zijn basisbouwstenen: styreenmonomeer. Dankzij dit proces kan het gerecycleerd materiaal voldoen aan de strenge normen die gelden voor contact met voedingswaren.  Dat verruimt de mogelijkheden tot recyclage aanzienlijk, met inbegrip van polystyreenafval dat voorheen enkel voor omzetting naar laagwaardige toepassingen kon worden ingezet.

Als sterke speler in de afvalsector is Indaver goed gepositioneerd om de vereiste afvalstromen voor polystyreen te creëren en te beheren. De nieuwe installatie van het bedrijf zal in Antwerpen, België, worden gevestigd en in 2024 met de productie starten.

Deel dit artikel: