Nieuwsberichten

INEOS en Stad Antwerpen gaan samenwerken voor het tewerkstellen van Antwerpse arbeidskrachten bij de bouwwerken voor ethaankraker


  • Engagementsverklaring  voor het creëren van loopbaankansen voor werkzoekenden uit regio Antwerpen

Afgelopen vrijdag keurde het college van burgemeester en schepenen van Stad Antwerpen een engagementsverklaring met INEOS goed. INEOS en Stad Antwerpen engageren zich daarin om Antwerpse werkzoekenden op te leiden en tewerk te stellen op de ‘Project ONE’-werf van INEOS.

John McNally, CEO INEOS Project One:

Project One is de grootste investering in de chemiecluster in de Antwerpse haven in decennia. Er gaan duizenden arbeidskrachten bij aannemers en onderaannemers aan de slag. INEOS neemt mee de verantwoordelijkheid op om Antwerpse werkzoekenden in te zetten op deze werf.

Met Project ONE brengt INEOS technologische vernieuwing naar de Antwerpse haven door er een installatie te bouwen voor de productie van ethyleen, een van de meest gebruikte basischemicaliën ter wereld. De bouw zal 4 jaar in beslag nemen en op het hoogtepunt van de werken zullen op de werf dagelijks zowat 2.500 werkkrachten aan de slag zijn. Vandaag zijn er in Antwerpen 28.832 werkzoekenden. De nood is dus hoog.

INEOS engageert zich nu samen met Stad Antwerpen tot het inschakelen van arbeidskrachten uit Antwerpen. INEOS en Stad Antwerpen zijn ervan overtuigd dat Antwerpse werkzoekenden mits de juiste ondersteuning een succesvolle loopbaan kunnen uitbouwen in de haven en de chemie. INEOS meent dat de werf van Project ONE, voor zij die hier aan de slag willen, de start van die loopbaan kan zijn. De arbeidskrachten zullen aan de slag kunnen bij zowel de voorbereidende werken als bij de eigenlijke bouwwerken van de productie-eenheid.

John McNally, CEO Project ONE:

Project One is de grootste investering in de chemiecluster in de Antwerpse haven in decennia. Er gaan duizenden arbeidskrachten bij aannemers en onderaannemers aan de slag tijdens de bouwwerken. INEOS zal volgend jaar 25 jaar actief zijn in Antwerpen en heeft in die tijd een bijzondere band opgebouwd met de regio en de havengemeenschap. We hebben hier onze eerste activiteiten opgestart. We willen dan ook iets terugdoen voor de lokale gemeenschap en kansen bieden aan Antwerpse werkzoekenden door ze werkervaring aan te bieden op onze werf.

Schepen Erica Caluwaerts, bevoegd voor onder meer Werk en Economie:

Ik ben heel blij dat een grote (industriële) speler als INEOS de stap zet naar de Stad om samen te werken rond werkgelegenheid. De uitdagingen om meer Antwerpenaren aan het werk te krijgen blijven immens. Onze ambitie is om zeer concreet te werken aan trajecten die Antwerpenaren zo snel mogelijk naar de werf leiden. Alsook naar de start van een loopbaan in de haven. Als stad hebben we daarvoor voldoende ervaring in andere gelijkaardige projecten. We gaan nu aan de slag om onze samenwerkingsovereenkomst te concretiseren.

Vooraleer er gewerkt kan worden aan de productie-eenheid zelf zullen er tal van voorbereidende werken worden uitgevoerd zoals de aanleg van verharde wegen, nutsvoorzieningen zoals gas-, water- en rioleringsleidingen, werkplaatsen en kantoorruimten.

Project ONE biedt perspectieven voor reguliere en sociale tewerkstelling en ruimte voor stages en duale leertrajecten, zowel op de werf als in de exploitatiefase van de fabriek.

De Stad Antwerpen zal INEOS ondersteunen door

  • Het faciliteren van trajecten naar werk op de werf;
  • Het sensibiliseren, stimuleren en ondersteunen van de aannemers die aan de slag zullen gaan op de werf;
  • Het faciliteren van een samenwerking met vaste partner VDAB;
  • Het creëren van leerwerkkansen op de werkvloer (mentorship, aangepaste instaptrajecten, enz);
  • Spin-off activiteiten en -opdrachten openstellen voor sociale economie.

Vandaag zijn er al circa 140 medewerkers tewerkgesteld in het kader van Project ONE. Zij stomen het ontwerp en de realisatie van de industriële installaties klaar, terwijl de vergunningsprocedure loopt. INEOS verwacht de eerste werkzaamheden dit jaar te kunnen starten, om de installaties klaar te hebben tegen 2026.

Deel dit artikel: