Nieuwsberichten

INEOS Inovyn lanceert proeffabrieken in Jemeppe-sur-Sambre voor Europese PVC recyclage van de volgende generatie


  • INEOS Inovyn start twee nieuwe PVC pilootfabrieken op in haar vestiging in Jemeppe-sur-Sambre (België), om technologieën te bevorderen voor het recycleren van PVC materialen die niet mechanisch recycleerbaar zijn.
  • Dit maakt deel uit van een strategisch 'Project Circle'-initiatief, dat beoogt om tegen 2030 een industriële eenheid in gebruik te nemen met een recyclagecapaciteit van 40.000 ton.
  • Om haar technische en commerciële ontwikkeling te versterken, heeft INEOS Inovyn zich aangesloten bij twee waardeketenconsortia die gesteund worden door de Waalse en Vlaamse overheid.
  • Geir Tuft, CEO INEOS Inovyn: "PVC is een van de meest gerecycleerde polymeren in Europa, maar het bereiken van volledige circulariteit blijft een complexe uitdaging voor onze industrie. Project Circle is een ambitieuze stap in het ontwikkelen van geavanceerde nieuwe oplossingen en het ondersteunen van Europa's groene transitie."

In heel Europa wordt momenteel ongeveer 30% van het PVC-afval mechanisch gerecycleerd. Project Circle richt zich op het resterende afval dat niet mechanisch gerecycleerd kan worden, door nieuwe technologieën te ontwikkelen, waaronder 'dissolution', pyrolyse en gasificatie.

​Ons doel is om al het PVC-afval recycleerbaar te maken en we streven ernaar om onze eerste industriële eenheid klaar te hebben tegen 2030. Om dit mogelijk te maken hebben we twee proeffabrieken opgestart in Jemeppe sur Sambre (België), waar het belangrijkste R&D-centrum van INEOS Inovyn is gevestigd.

​Deze proeffabrieken putten uit de verworven ervaring met de Vinyloop™ technologie van 2002 tot 2018, en zijn opgericht om de PVC-dissolution technologie te optimaliseren voor het faciliteren van recyclage van ‘complex’ PVC-afval, met inbegrip van historisch gebruikte additieven.

​Samenwerking binnen de industrie is een belangrijk onderdeel van Project Circle en om dit te realiseren hebben we ons aangesloten bij twee Belgische consortia. Het eerste 'CIRC-PVC' consortium bestrijkt de volledige waardeketen, van het inzamelen van PVC-afval op sloopterreinen tot en met de productie van hernieuwd PVC dat geen historisch gebruikte additieven bevat.

​Het consortium brengt industriële partners en experts uit verschillende stadia van de keten samen: Algemene Ondernemingen Louis Duchêne, Vanheede Environmental Logistics, ROVI-TECH, ECO-DEC, de Belgische vestiging van Avient Corporation, Centexbel, de Universiteit van Luik en INEOS Inovyn.

Het tweede consortium 'DISSOLV' zal de innovatie van recyclagetechnieken aansturen voor PVC-afval van vloerbedekkingen, tapijten en dekzeilen dat vandaag niet kan worden gerecycleerd vanwege de aanwezigheid van textielvezels en additieven. Tot de leden behoren Beaulieu International Group, Sioen Industries, Empire Carpets International, ExxonMobil, Centexbel en INEOS Inovyn.

Luc Castin, INEOS Inovyn Sustainability Manager, verklaarde:

Door samen te werken in de waardeketen kunnen we onze gezamenlijke expertise benutten om sneller oplossingen te ontwikkelen en meer gerecycleerde producten op de markt te brengen. We hebben een bloeiende en concurrerende Europese kunststofindustrie nodig die ons in staat stelt meer te investeren en te innoveren in circulariteit en decarbonisatie. De financiële steun van het Waalse en Vlaamse Gewest aan de consortia zijn van vitaal belang om dit te bereiken.

Lees meer over het CIRC PVC consortium

Lees meer over het Disolv-consortium

Deel dit artikel: