Nieuwsberichten

INEOS kondigt investering van 2 miljard euro aan in groene waterstofproductie


  • Dit wordt Europa's grootste investering in groene waterstof, met het potentieel om de productie van koolstofvrije waterstof in heel Europa te transformeren.
  • INEOS is via zijn INOVYN-afdeling nu al de grootste Europese exploitant van elektrolyse, de cruciale technologie die nodig is om groene waterstof te produceren voor elektriciteitsopwekking, vervoer en industrieel gebruik.
  • De eerste productiesites zullen in de komende 10 jaar worden gebouwd in Noorwegen, Duitsland en België. Er zijn eveneens investeringen gepland in het VK en Frankrijk.

Jim Ratcliffe, voorzitter van INEOS: "Groene waterstof is een van onze beste kansen om een duurzamere en meer koolstofarme wereld te creëren. Europa schreeuwt om meer investeringen in groene waterstof en deze aankondiging van INEOS toont onze vastberadenheid om een leidende rol op te nemen in deze belangrijke nieuwe brandstof.

INEOS zal 2 miljard euro investeren in de productie van koolstofvrije, groene waterstof in heel Europa. De eerste productiesites zullen worden gebouwd in Noorwegen, Duitsland en België. Er zijn eveneens investeringen gepland in het VK en Frankrijk.

Via haar dochteronderneming INOVYN is INEOS nu al de grootste Europese exploitant van elektrolyse, de cruciale technologie die nodig is om groene waterstof te produceren voor elektriciteitsopwekking, vervoer en industrieel gebruik.

We hebben ook ruime ervaring in de opslag en behandeling van waterstof, waardoor INEOS in een unieke positie verkeert om vorderingen te maken op weg naar een koolstofvrije toekomst op basis van waterstof.

Geir Tuft, CEO van INOVYN stelt: "INEOS bevindt zich in een unieke positie om een voortrekkersrol te spelen bij de ontwikkeling van deze nieuwe mogelijkheden, gedreven door de opkomende vraag naar betaalbare, koolstofarme energiebronnen, in combinatie met onze bestaande capaciteiten om op grote schaal elektrolyse toe te passen. De eerste installatie die gebouwd zal worden, is een elektrolyse-installatie van 20 MW die in Noorwegen schone waterstof zal produceren door elektrolyse van water, aangedreven door koolstofvrije elektriciteit. Dit project zal leiden tot een vermindering van naar schatting minimaal 22.000 ton CO2 per jaar door de koolstofvoetafdruk van de activiteiten van INEOS in Rafnes te verkleinen en te fungeren als draaischijf voor de levering van waterstof aan de Noorse vervoerssector.

In Duitsland is INEOS van plan een grotere elektrolyse-installatie van 100 MW te bouwen voor de productie van groene waterstof op zijn site in Keulen. De ontwikkeling zal de decarbonisatie van de INEOS-activiteiten op de site verder bevorderen. De waterstof van de installatie zal worden gebruikt voor de productie van groene ammoniak.

Het project in Keulen zal resulteren in een vermindering van de koolstofemissies met meer dan 120.000 ton per jaar. Het zal ook mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling van E-Fuels via Power-to-Methanol toepassingen op industriële schaal.

INEOS ontwikkelt andere projecten in België, Frankrijk en het VK en het bedrijf verwacht nog meer samenwerkingsverbanden aan te kondigen met toonaangevende organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe waterstoftoepassingen.

In november 2020 lanceerde INEOS een nieuwe bedrijfstak als onderdeel van INOVYN om in heel Europa groene waterstofcapaciteit te ontwikkelen en op te bouwen, ter ondersteuning van het streven naar een koolstofvrije toekomst.  

De waterstofdivisie van INEOS, met hoofdkantoor in het VK, streeft ernaar capaciteit op te bouwen om waterstof te produceren in het hele INEOS-netwerk van Europese vestigingen, evenals in partnervestigingen waar waterstof het koolstofvrij maken van energie kan versnellen.

INEOS is ook van plan nauw samen te werken met de Europese overheden om ervoor te zorgen dat de nodige infrastructuur tot stand wordt gebracht om het potentieel van waterstof in de nieuwe groene economie waar te maken.

Wouter Bleukx, Business Director bij INOVYN, verklaart: "Waterstof vormt een belangrijk onderdeel van een klimaatneutrale economie waarover al tientallen jaren wordt gesproken. Nu waterstof beschikbaar wordt voor koolstofvrij vervoer, voor vele toepassingen in huis en in de industrie, bevindt INEOS zich in een unieke positie om nieuwe mogelijkheden te ondersteunen, gedreven door de opkomende vraag naar betaalbare koolstofvrije energiebronnen.

Deel dit artikel: