Nieuwsberichten

Windenergie gaat ondergronds met hoogwaardige HDPE


  • Overal in Europa wordt geïnvesteerd in zowel onshore als offshore windmolenparken. De aldus geproduceerde hernieuwbare stroom moet naar de woningen en bedrijven worden gebracht om daar te worden verbruikt.
  • Dat gebeurt niet langer alleen via bovengrondse elektriciteitsleidingen;  de hoogspanningskabels liggen steeds vaker onder de grond en moeten dus beschermd worden. 
  • Daarom ontwikkelde INEOS O&P twee nieuwe kwaliteiten van hogedichtheids- polyethyleen (HDPE) waarmee kan worden voldaan aan de eisen van deze nieuwe toepassing.

Ondergrondse elektriciteitsleiding

Het project Mahle-Wecklar in Duitsland bestaat uit de aanleg van een hoogspanningslijn van 380 kV met een totale lengte van ongeveer 230 km waarmee de windmolenparken in het noorden met het zuiden van het land zullen worden verbonden. 30 km van deze lijn zal om reglementaire redenen ondergronds lopen.

(lees verder onder de afbeelding)
INSIDERS2_NL_HDPE_adobe_express.jpeg

Om de complexe structuur van deze dure hoogspanningskabels te beschermen, worden ze in buizen geplaatst. De producent van de buizen, Egeplast, had behoefte aan een nieuw type HDPE dat voldeed aan de strenge kwaliteitseisen van TenneT, de transmissiesysteembeheerder voor elektriciteit. Daarvoor hebben ze zich tot O&P Europe gewend. “De hoogspanningskabels zullen warmte afgeven (gemiddeld 70 °C met korte pieken tot 95 °C), de HDPE-buizen moeten dus gedurende een levensduur van minstens 50 jaar bestand zijn tegen dergelijke hoge temperaturen. Verder moeten ze ook goede mechanische eigenschappen hebben om alternatieve installatietechnieken zoals horizontaal boren te kunnen overwegen en zo de impact op het milieu te beperken”, aldus Gaëlle Pannier, Technical Service and Development Pipes & Fitting Applications bij O&P in Neder-Over-Heembeek.

HDPE: de beste in de klas
INEOS is aan de slag gegaan om een nieuwe HDPE-kwaliteit te ontwikkelen met een unieke combinatie van eigenschappen. “We hebben twee hoogwaardige kwaliteiten HDPE ontwikkeld. Een eerste in natuurlijke kleur voor de binnenlaag, wat de inspecties vergemakkelijkt, en een andere HDPE-kwaliteit, zwart en bestand tegen uv-straling, voor de buitenlaag. Deze buizen worden immers vaak maandenlang buiten opgeslagen voordat ze ondergronds worden geïnstalleerd”, verduidelijkt ze.

Deze twee nieuwe HDPE-kwaliteiten werden door Egeplast gebruikt voor de productie van buizen die voldoen aan de eisen van TenneT en de installateur, die tegelijkertijd sterk maar ook voldoende flexibel zijn om de meest belastende installaties te ondersteunen, en die gedurende minimaal 50 jaar de hoge temperaturen kunnen verdragen.

“Dit project bewijst eens te meer dat kunststoffen kunnen worden ingezet voor duurzame toepassingen zoals de transitie naar groene energie. Overal in Europa worden voor de komende 10 jaar tal van projecten aangekondigd om de transmissienetwerken voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen uit te breiden, zoals het project Wahle-Mecklar. De vraag naar dit hoogwaardig materiaal zou deze trend moeten volgen en dus stijgen”, besluit ze.

Deel dit artikel: