Articles

Inch Magazine

Numret Artikel
 • homepage-styrolution.jpg

  Världsledare

  I dagens alltmer dynamiska och föränderliga värld finns det inget alternativ till innovation.

  Det är nyckeln bakom ekonomisk tillväxt, en försäkring mot irrelevanta sidospår och låser upp dörren till verklig framgång.

  I och med att trycket på resurserna växer blir användningsområden mer krävande och i och med att hållbarhet blir mer än ett modeord har behovet av innovationer aldrig varit större.

  INEOS Styrolution förstår det.

  Vi fokuserar därför på kunden – och på vad kunden vill ha.

  Men vi arbetar inte själva med våra innovativa aktiviteter inom FoU.

  Vi har etablerat ett globalt innovationsnätverk med organisationer som Washington State University, Fraunhofer LBF Darmstadt, Neue Materialien Bayreuth GmbH och Universitetet i Bayreuth för att kunna leverera klassledande lösningar till kunderna och ge dem konkurrensfördelar på sina respektive marknader.

  Vi har i nästan fyra år haft ett nära samarbete med Neue Materialien Bayreuth GmbH i Tyskland, en stark FoU-plats inom materialvetenskap, och Universitetet i Bayreuth.

  Universitetet genomför grundforskningen, NMB utforskar de innovativa produktionsprocesserna, och INEOS Styrolution, som leder hela forskningsprocessen, ansvarar i sista hand för produktionen och för lansering av innovativa lösningar.

  ”Det är ett fantastiskt och unikt partnerskap,”säger Dr Norbert Niessner, Global Head of Research and Development på INEOS Styrolution. ”Vi har inte bara många idéer utan också resurserna att genomföra dem tillsammans med våra innovationspartner.”

  Det är kunden som gynnas av det här upplägget.

  ”Om du arbetar inom FoU tror många att du sitter i ett elfenbenstorn, men så är det inte här” fortsätter han. ”Vi inkluderar forskarna från Bayreuth som om de vore vår egen personal. De exponeras för kundernas verkliga utmaningar, och det är det som gör det här samarbetet så extraordinärt. Viljan och hjärnorna samarbetar för att hitta en lösning.”

  Slutresultatet från INEOS Styrolutions perspektiv är dock detsamma. Det viktigaste är att hålla kunderna ett steg före flocken.

  ”Vi arbetar hårt för att ge kunderna en konkurrensfördel på sina marknader” säger CEO Kevin McQuade. ”Om vi vill hitta den bästa lösningen för dem måste vi ha ett nära samarbete med dem. Innovationsnätverket är en win-win-situation som alla vinner på. Kunderna får tillgång till de bästa lösningarna och till resurser. Våra partner är också nöjda eftersom de bedriver forskning för konkreta tillämpningar.”

  Bilindustrin är en av de branscher som INEOS Styrolution fokuserar mest på.

  Tillsammans med NMB presenterade vi tidigare i år en helt ny lösning som erbjuder en mängd möjligheter för bilindustrin. StyLight är ett kompositmaterial baserat på företagets styrenmaterial och utvärderas för närvarande av flera biltillverkare.

  ”Vi väntar snart de första beställningarna”, säger Norbert .

  Det är dock inte bara bilindustrin som drar nytta av erfarenheten och kunnandet hos INEOS akademiska partner samt expertisen och drivkraften hos INEOS Styrolution-team.

  Tillsammans började de nyligen arbeta med ett projekt som syftar till utveckling av innovativa lösningar för återvinning av polystyren.

  FAKTA OCH SIFFROR om INEOS STYROLUTION

  ”Hållbar plast är ett megaämne nuförtiden”, säger Norbert. ”Så vi vill verkligen göra det här. Det kan ta några år, men vi är övertygade om att vi kan göra det.”

  Det som skiljer INEOS Styrolution är vår prioritering av att utveckla lösningar, inte bara så att kunderna kan ligga steget före konkurrenterna, utan till fördel för samhället.

  ”Jag tror att bara företag som ger kunderna verkligt mervärde, och här menar jag även hållbarhetsaspekter som att spara växthusgaser och resurser, kommer att behålla sin marknadsposition” säger Norbert.

  Det är inte bara INEOS Styrolution som är imponerat av de partnerskap som har bildats genom åren.

  ”Samarbetet leder till tillämpningsfokuserade forskningsfält som är attraktiva för våra studenter och forskare” säger professor Dr Hans-Werner Schmidt, Department of Macromolecular Chemistry, Universitetet i Bayreuth.

  Samarbetet kring innovativa idéer för INEOS Styrolutions kunder i bil- elektronik- hushålls-, bygg-, sjukvårds- och förpackningsindustrierna ger dem tron på att kunna skapa morgondagens styrenteknik.

  ”Den här kundorienterade innovationen står i centrum för vår tillväxtstrategi”, säger Kevin.

  Företaget är regelbundet värd för innovationsdagar där kunderna kan lämna en önskelista på vad de skulle vilja se under de kommande tre till fem åren. INEOS Styrolution arbetar med andra ord hårt för att få en förståelse av vad kunderna vill ha för att kunna ge dem en konkurrensfördel.

  Allt vi gör är avsett att uppfylla dess så kallade Triple Shift-strategi, tre nyckelområden för en lönsam tillväxt av företaget.

  För det första arbetar team som vart och ett har ingående kunskap av sina kunders specifika bransch i nära samarbete med kunderna för att kunna leverera förstklassiga lösningar, i bilindustrin eller andra fokusbranscher.

  Den är för det andra inriktad på att producera fler styrenspecialprodukter av högre värde.

  Och slutligen expanderar företaget sin verksamhet på områden som bedöms mogna för tillväxt, till exempel Asien.

  Vi är på väg dit.

  Vi slutförde tidigare i år vårt första förvärv.

  Förvärvet av den globala verksamheten för K-Resin® styrenbutadiensampolymerer (SBC) med en tillverkningsanläggning i Korea, bidrog till expansionen av INEOS Styrolutions position på den asiatiska tillväxtmarknaden och befästandet av positionen som den enda styrentillverkaren med en verkligt global närvaro.

  ”Vi hade redan SBC-produktionsplatser i Nord- och Sydamerika och Europa, men vi saknade en SBC-tillverkningsanläggning i Asien-Stillahavsområdet” säger Kevin. ”K-Resin fyller nu den här tidigare tomma platsen.”

  Förtaget anställer nu 3 200 personer och har 16 produktionsanläggningar och sex FoU-anläggningar i nio länder.

  Kevin är optimistisk och upprymd inför framtiden.

  ”Under de tidiga dagarna av samverkan mellan BASF och INEOS fokuserade vi på synergier”, säger han. ”Nu när vi har rätt struktur på plats ser vi fram mot en högre tillväxttakt. Vi har en sann global närvaro som ger oss lokal insikt i vad som händer värden runt 24 timmar om dygnet och sju dagar i veckan. Det är spännande tider.”

  7 minuter att läsa Numret 13
 • energised-inch13.jpg

  Förväntansfulla och beredda på utmaningen

  Nyutexaminerade som anställs av INEOS är inriktade på att hitta nya arbetssätt och göra stor skillnad

  Det är inte nu vi ska leva på en annan planet.

  Det behövs ett verkligt fokus på nya arbetssätt om energihungriga företag som INEOS ska ha en framtid i en snabbt föränderlig värld.

  För det är inte bara klimatet som förändras. Det gäller också Europeiska unionens makthavares ambition att minska utsläppen och minska energikonsumtionen i dess övergång till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp.

  Det är möjligt att USA vann en tillfällig frist – tack vare president Donald Trump – men EU vill ha en 40-procentig minskning av växthusgaser, ett tak för energianvändning i industrier och minst 27 % fler förnybara energikällor senast år 2030.

  ”Vi drunknar nästan i mål”, säger Greet Van Eetvelde, Manager of Cleantech Initiatives på INEOS. ”Och därför handlar det om kemiindustrin konkurrenskraft i Europa.” Men där slutar pessimismen. Europeiska unionen har avsatt tiotals miljarder för att stödja innovation i branschen i strävan att nå dessa mål – och Greet anser att om någon kan hitta svar på några av samhällets stora utmaningar, kan INEOS.

  ”Vi är bra på att se möjligheter i varje utmaning”, säger Greet. ”Och Europeiska unionen vet att genom att erbjuda incitament och bilda partnerskap med industrin kan de ha en chans att möta de stora samhällsutmaningarna.” Utanför Europa växer också möjligheterna för INEOS att finansiera nya projekt på sina anläggningar tack vare supportscheman, skattebefrielser och anslag för innovation och investeringar.

  ”Det finns vinster att göra genom att stödja en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp”, säger hon. Greet leder INEOS’ Carbon & Energy Network som regelbundet delar information och bästa praxis inom alla kol- och energirelaterade frågor med samtliga INEOS-verksamheter.

  ”Nätverket har ett finger på pulsen för allt som händer på politisk nivå och har effekter på INEOS”, säger hon. ”Därför är det också en grogrund för nya kreativa initiativ som syftar till att tackla de stora utmaningarna, samarbeta med universitet och arbeta med industriella forskningsprojekt.”

  Greet säger att kreativitet måste vara i framkanten av övergångsekonomin.

  ”Innovation är INEOS främsta drivkraft”, säger hon.

  Det INEOS har blivit bra på är att söka finansiering från EU för projekt som inte bara gynnar företaget, men också samhället.

  ”Det handlar om att se och ta vara på varje möjlighet”, säger Greet. ”Det är en stor utmaning, men också en enorm möjlighet för oss att samarbeta med universitet och studenter.”

  Och det är det INEOS nu gör.

  Tidigare i år fick sex nyutexaminerade chansen att se hur INEOS fungerar nu – och föreslå hur företaget kan fungera i en radikalt annorlunda framtid.

  ”Doktorandstudenterna tillför ett mervärde för INEOS på områden vi sällan arbetar med på grund av tids- och resursbrist”, säger Greet.

  De nyutexaminerade kommer att fokusera på sex områden som innebär stora utmaningar för INEOS, inklusive energieffektivitet, elektrisk flexibilitet, koldioxidinfångning, cirkulära resurser och industriell symbios.

  ”Vi är säkra på att de kan visa INEOS hur kol och avfall kan användas, återanvändas och återvinnas på ett lönsamt sätt”, säger Greet. ”De har sannolikt nya idéer om framtiden eftersom de är framtiden. En del av de här idéerna kan vara halvtokiga, men det är det som behövs. Det här är en unik möjlighet för dem att bli sedda och hörda och tagna på allvar. De visar oss vägen som ligger framför oss.”

   

  Nyutexaminerade får sina uppgifter

   

  VÄRDEFULL forskning utförs nu på flera INEOS-anläggningar. Doktorandstudenter eller nyutexaminerade INEOS-medarbetare kommer att ställa potentiellt svåra frågor och granska processer i syfte att komma fram till nya arbetssätt som är effektivare och kräver färre resurser.

  Sander Marchal, en nyutexaminerad handelsstudent baserad i Köln, kommer att fokusera på övergången till en cirkulär ekonomi. En del av hans uppdrag kommer att vara en minskning av plastförpackningar som EU vill minska med 75 % senast 2030. “Vi är en plasttillverkare”, säger han. ”Men det är bättre att vara en del av lösningen än att lämnas utanför samtalet.”

  Benedikt Beisheim, Energy Optimiser på INEOS Köln, hoppas finna sätt att förbättra processerna på den mogna tyska anläggningen för att antingen kunna spara energi eller råmaterial. Han kommer också att fokusera på den närliggande energiparken för att se hur avgaser och naturgaser kan användas effektivare för att producera ånga och elektricitet.

  Cindy Jaquet har arbetat med Carbon & Energy Network i Rolle, Schweiz. Hennes roll har varit att informera om arbetssätt för hållbarhet och visa att hållbarhet inte är en omöjlighet. ”Jag behövde visa allmänheten samt våra partner, kunder och konkurrenter att hållbarhet faktiskt kan vara en verklig affärsmöjlighet”, säger hon.

  Jens Baetens är också doktorandstudent. Hans projekt kan förhoppningsvis hjälpa INEOS att hitta en lösning som upprätthåller en tillförlitlig energitillförsel när vindoch solenergi börjar ersätta gas och elektricitet. Han kommer att fokusera på de tio INEOS-anläggningarna i Belgien. “Vi kommer att försöka förstå energibehovet på våra anläggningar och vilken motståndskraft vi kan bygga in”, säger han.

  Helene Cervo är en doktorandstudent som hoppas kunna tillämpa vad hon lärt sig om naturen under ett projekt på en INEOS-anläggning i Lavéra, Frankrike. “Allt avfall som en organism producerar kan användas av en annan”, säger hon. Det finns inget avfall.” Hon kommer att undersöka samarbete med andra företag på platsen för att se hur energi, material och tjänster kan delas på ett effektivare sätt.

  Slutligen kommer Gabby Isidro hjälpa myndigheter förstå konsekvenserna av regleringar av koldioxidutsläpp på konkurrenskraften i Europa genom att visa på de totala kostnaderna och effekterna. ”En ingående kännedom om vår position i dag och in i framtiden hjälper oss att fatta kloka, långsiktiga affärsbeslut och påverka investeringsstrategin”, säger hon.

  5 minuter att läsa Numret 13
 • grff-inch13.jpg

  Inget kan stoppa Oss nu

  Om du letar efter framgångsberättelser med löpning behöver du bara titta på dessa barns ansikten, de senaste att inspireras av Run For Fun från INEOS.

  De sprang sträckan på 2 km – och hade fantastiskt roligt – i Londons ikoniska Queen Elizabeth Olympic Park i juni.

  De olympiska idrottarna Denise Lewis och Colin Jackson var två av dem som ledde INEOS kampanj.

  ”GO Run For Fun har kommit så lång sedan september 2013”,säger Colin. “Kampanjen har nått en fantastisk milstolpe där över 200 000 barn från sju länder deltar.”

  INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe hade ett enkelt mål när han grundade GO Run For Fun: uppmuntra barn att låta TV:n vara och gå utomhus.

  Denise Lewis, som var värd för en paneldiskussion om hur viktigt det är att uppmuntra barn att bli mer aktiva, och föräldrars, lärares och myndigheters roll, beskrev GO Run For Fun som ett fantastiskt och roligt initiativ.

  ”Jag har hållit på med sport hela livet men började eftersom det var roligt”, säger hon. ’INEOS gör ett fantastiskt jobb.’

  INEOS kampanj för att fostra en hälsosammare generation har fått stöd i klassrummen.

   

  I februari valdes 65 grundskolor i Storbritannien ut att delta i ett pilotprojekt.

  “Vi ville skapa något roligt för barnen som samtidigt har ett allvarligt budskap”, säger John Mayock

  Resultaten från pilotprojektet har nu kommit och återkopplingen från lärare och elever har varit fantastiskt positiv.

  ”Det är verkligen uppmuntrande”, säger John.

  “Vi analyserar nu resultaten för att fastlägga nästa steg för lanseringen av det här spännande programmet till andra internationella anläggningar.”

  Som del av projektet GO Run For Fun Education Programme valdes två barn från samtliga 65 skolor ut som ”specialagenter” med uppdrag att uppmuntra sina 19 500 klasskamrater att äta hälsosammare mat och leva ett mer aktivt liv.

  ”Agenterna” fick i uppdrag att varje vecka vägleda sina kamrater genom olika uppdrag som en upptakt till ett GO Run For Fun-lopp på 2 km.

  “Idén var att visa barn de verkliga fördelarna med att leva ett hälsosamt och aktivt liv”, säger John.

  Budskapet handlade delvis om att uppmuntra barn att ge sockret nobben och börja dricka mer vatten.

  Uppdragen genomfördes till exempel under raster, på lunchen eller i klassrummet.

  Det var viktigt eftersom lärarna får flexibilitet”, säger John.

  INEOS beslutade att lansera sitt utbildningsprogram för hälsa och välbefinnande efter förfrågningar från skolor som planerade att delta i GO Run For Fun-evenemang om råd om bättre fysisk form och kost.

  INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe beställde först 12 kortfilmer med GO Run For Fun-maskoten Dart.

  Sedan dess har den tillsammans med lärare fortsatt det goda arbetet tillbaka i klassrummet, långt efter att loppet var över.

  ”GO Run For Fun har blivit så mycket mer än bara ett roligt lopp”, säger John.

  4 minuter att läsa Numret 13
 • debate-inch13-min.jpg

  Hur uppmuntrar Vi barn att ge upp Mat med mycket Socker?

  VI ser att fler och fler initiativ tas för att uppmuntra barn att också äta hälsosammare. Skolor tar gradvis ett större ansvar och de stora återförsäljarna lanserar också initiativ (extra bonuspoäng som lojal kund när du köper frukt och grönsaker). Även här motiverar spelifieringsaspekten barn och föräldrar att göra rätt val. På vår sida ser vi till att arbeta med hälsosamma idrottsevenemangsalternativ där vi till exempel har lopp för barn. Det här är goda tecken, men på det hela taget är det mycket svårare att göra insatser på det här hälsoområdet. Det krävs först en mental omställning hos föräldrarna, och det är fortfarande mycket problematiskt idag eftersom antalet överviktiga aldrig har varit större. Jeroen Plasman, The Energy Lab

   

  DATA om fetma och socker är mycket komplexa, men fakta om sockrets effekter på tänderna är inte det. Vetenskapen är ovedersäglig: socker göder bakterier som producerar syra som angriper tänderna. Och karies är för närvarande den främsta orsaken till sjukhusintagningar bland unga barn i Storbritannien. Vi har tagit initiativ till viktiga uppmaningar till handling för att sänka befolkningens sockerintag och pekat på åtgärder från sänkning av det dagliga intaget till åtgärder för marknadsföring, märkning och skatt på varor och tjänster. Att inleda sådana här samtal kan betyda mycket för att rikta ljuset mot mängden socker i populära livsmedel, inklusive dem som marknadsförs som ”hälsosamma” och därmed uppmuntra till en bättre hälsa hos alla. Graham Stokes, Styrelseordförande, British Dental Association Health and Science Committee

   

  NÄR Theresa May först blev premiärminister lovade hon att ta hand om de sjuka och fattiga, och trots det hade hennes tidigare rådgivare Nick Timothy inom tre veckor skurit ned David Camerons evidensbaserade plan mot fetma från 37 till 13 sidor, vilket innebar att många viktiga politiska åtgärder försvann. Jag blev därför förvånad när jag hörde att efter premiärministerns nedkortade ”Queens speech” nämndes inte regeringens plan att tackla barnfetma med ett enda ord – den största folkhälsokrisen vi står inför. Folkhälsan är mycket underfinansierad med tanke på dess kostnadseffektivitet. Det är märkligt att Theresa May kan finansiera bildandet av en regering med en miljard pund, men kan inte ta fram en miljon pund för att förhindra att miljoner brittiska medborgare blir överviktiga eller utvecklar typ 2-diabetes eller högt blodtryck Graham MacGregor, professor i kardiovaskulär medicin, Queen Mary University of London

   

  Nästan en fjärdedel av det tillsatta sockret i vår kost kommer från läsk och barn i åldrarna 11–18 får 40 % av det extra sockret från läskedrycker. Vi har förespråkat en sockerskatt på läskedrycker i många år, eftersom vi tror att det finns tydliga munhälsovinster med en sådan skatt. Vi välkomnade regeringens tillkännagivande av en avgift på sockerhaltiga läskedrycker från 2018, men kräver mer långtgående åtgärder för att täcka ett bredare utbud av söta livsmedel och drycker och att intäkterna från sockeravgiften går till finansiering av initiativ för barns munhälsa. British Dental Association

   

  FORSKNING visar att en långsam förändring av sammansättningen av ingredienserna i vardagsprodukter, eller ändringar av produktstorlek, är ett framgångsrikt sätt att förbättra kosten. Det beror på att förändringarna är universella och inte förlitar sig på förändringar av individers beteenden. Vi leder ett brett strukturerat program för sockerreduktion för att avlägsna socker från de produkter barn äter mest. Alla delar av livsmedelsindustrin kommer att uppmanas minska det generella sockerinnehållet i en mängd produkter som bidrar till barns sockerintag med minst 20 % till 2020. Public Health England

   

  DET kan ofta verka som en omöjlig uppgift att skära ned på sockerintaget eftersom socker verkar finnas dolt i en stor mängd produkter. Men det finns fortfarande en mängd små saker som kan göras för att minska det dagliga sockerintaget. Det är viktigt att försöka göra små justeringar av vår diet och livsstil för att minska mängden socker vi konsumerar varje dag. Det är intressant att se att det inte krävs lång tid för våra smaklökar att anpassa sig till mat med mindre socker, och att när de en gång har gjort det verkar maten vi åt tidigare alldeles för söt. Handling mot socker

   

  VI har starkt stöd för att om intaget av fria sockerarter minskas till mindre än 10 % av det totala energiintaget minskar risken för övervikt, fetma och karies. Det är avgörande att göra politiska förändringar till stöd för detta om länder ska leva upp till sina åtaganden att minska problemet med icke-smittsamma sjukdomar.Dr Francesco Branca, direktör på Världshälsoorganisationens avdelning Nutrition for Health and Development

  4 minuter att läsa Numret 13
 • tour-inch13-min.jpg

  INEOS bragd

  INEOS gillar att utmana personalen att göra det lilla extra för sig själva och andra. Och det här året är inget undantag.

  Men till och med på INEOS överrumplades man av hur snabbt personalen över hela världen svarade på den senaste uppmaningen till handling.

  Bara en vecka före starten av årets Tour de France, bjöds team på upp till 20 personer in att delta i alla etapper av världens mest berömda cykeltävling som del av INEOS första Tour de France-utmaning någonsin.

  “Vi hade inte väntat oss fler än 15 team”, säger Fred Michel, som tillsammans med Jeroen Plasman och Richard Longden kom med idén.

  Men inom en vecka hade 1 000 cyklister från över 40 team tillryggalagt mer än 300 000 km – lika långt som sju varv runt jorden.

  Medan elitcyklisterna jagade varandra över den franska landsbygden i jakt på den åtråvärda titeln jobbade INEOS-teamen för att få in sina kilometer före, under eller efter arbetstid.

  Det enda kriteriet var att varje teammedlem skulle besluta hur långt de skulle cykla varje dag.

  “Ett av våra mål var helt enkelt att få folk att röra sig mer än de skulle göra i vanliga fall”, säger Fred som var värd för evenemanget.

  “De cyklade inte till arbetet i vanliga fall, men i samband med den här utmaningen bestämde de sig för att börja cykla och gillade det”, säger han. “Andra uppmuntrade hela familjen att cykla på helgerna, och det var också något de aldrig hade gjort i vanliga fall.”

  Ungefär 15 miljoner åskådare stod uppradade längs sträckningen för årets Tour de France på vägen mot Paris och slutspurten längs Champs- Élysées.

  INEOS team såg inte många andra, med undantag för lagkamraterna, till och med under de sista etapperna.

  När de var klara hade de tillsammans bränt nästan två miljoner kalorier.

  Men det fanns också priser för att stimulera INEOS tävlingsanda.

  Antwerp-5 var teamet som avverkade den längsta sträckan, 17 481 km.

  “Det som är fantastiskt med Tour de France är att du ser hur människor kan överträffa sig själva och hur viktigt det är att vara en del av ett team eftersom de verkligen hjälper varandra att bli starkare”, säger Fred Michel, som kom med idén och konceptet tillsammans med Jeroen Plasman.

  INEOS åtråvärda gula tröja vanns av Stéphane Frigiolini, 31, från Tavaux. Han cyklade själv hela sträckan på 3 540 km på 23 dagar.

  Den rosa tröjan gick till Jane Kinsella, kvinnan som tillryggalade det längsta avståndet. Hon cyklade totalt 1 275 km. Hennes kollega Christina Schulte vann också en rosa tröja för att ha cyklat uppför den längsta backen – 1 365 meter.

  Den vita tröjan vanns av Stef Raets, den person under 25 år som cyklade längst – 804 km.

  Tröjan King of the Mountain reserverades för Matthew Rimmer i kategorin mannen som gjorde det svårare för sig själv genom att cykla längst i uppförsbacke. Han klättrade 2 953 meter i uppförsbacke.

  Och Grangemouth-3 vann teamsprinten på halva vägen.

  Men de verkliga vinnarna i INEOS utmaning var kanske de behövande. I början hade INEOS lovat att donera 1 000 GBP till varje team som tillryggalade sträckan under 21 dagar, till ett välgörande ändamål som de kunde välja själva.

  När utmaningen var avslutad hade 1 037 människor i 41 team cyklat 324 393 km och därmed trampat in 40 049 GBP till välgörande ändamål och fick e-post från personal som tackade honom för att han sprang. Det är INEOS för oss.

  3 minuter att läsa Numret 13
 • action-inch13-min.jpg

  Action Stations

  Ex-olympier lanserar fitnesshubb online för att bidra till att forma INEOS medarbetares framtid

  NÅGON sade att träning inte bara förändrar kroppen, utan också din själ, din attityd och din sinnesstämning.

  Det spelar ingen roll vem som sade det. Men en som förstår den här inställningen är John Mayock, en tidigare olympisk idrottare som nu har bidragit till att lansera Energy Station, INEOS fitnesshubb online.

  John lärde sig mycket snabbt att hälsa och välbefinnande står i centrum för INEOS etos att vara bättre och skarpare än konkurrenterna när han började arbeta på företaget för ungefär ett år sedan.

  ”Jag visste genom mitt arbete för INEOS med Go Run For Fun och The Daily Mile att INEOS hade en passion för att förbättra barns hälsa”, säger han. ”Men passionen tar helt klart inte slut där.”

  INEOS har alltid trott att en hälsosam livsstil är bra för alla medarbetares sinne, kropp och själ – och gör allt för att den här resan ska bli enklare.

  Man behöver bara titta på INEOS nya högkvarter i London som har ett av Storbritanniens största privata gym, och dess nya kontorsbyggnad med tre våningar i Tyskland, som också har ett gym i byggnaden.

  “På INEOS menar vi att arbetsförmåga inte bara handlar om säkerhet”, säger John. ”Det handlar om att vara hälsosam, energisk, göra sitt bästa och uppskatta arbetstiden.”

  Han var tidigare en man som drevs av begäret att förbättra sina egna prestationer på banan men har nu ett nytt mål.

  “Vi har en mission att hjälpa våra 17 000 medarbetare över hela världen att förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande, oavsett deras roll, mål eller fysiska kondition”, säger han.

  Energy Station är startpunkten för det här. Energy Station skapades av John tillsammans med Golazo, ett företag som grundades av den belgiska tidigare långdistanslöparen Bob Verbeeck som tror att idrott leder till en bättre värld.

  När Energy Station har lanserats i INEOS-koncernen kommer den att bli en plats där anställda kan få information om framtida löp- och cykellopp och triathlontävlingar samt om vad kolleger över hela världen har för sig.

  Personal på alla INEOS-kontor kommer att kunna registrera sina prestationer, få kontakt med andra, dela sina upplevelser och utmana andra och sig själva att bli bättre.

  Energy Station kommer också att tillhandahålla hjälp och expertis om träning och näringslära oavsett om man bara vill gå mer varje vecka eller träna inför ett maratonlopp.

  “Det här är för alla”, säger John. “Det finns ingenting elitistiskt med det.”

  INEOS har också inlett samarbeten med välkända sportmärken för att kunna erbjuda rabatterad träningsutrustning som i sin tur kommer att dra in pengar till fitnessinitiativ inom INEOS.

  “Vi vill sammanföra befintliga initiativ inom INEOS och inspirera till nya”, säger John.

  4 minuter att läsa Numret 13
 • graduates-inch13-min.jpg

  Nyutexaminerade Anmäler sig till Drabbning

  ”Alla kan delta”, säger projektledaren John Mayock. ”Ingen exkluderas. Sammantaget har 48 nyutexaminerade möjlighet att delta, men 30 är mer realistiskt.”

  Han beskriver responsen hittills som utmärkt, särskilt från nyutexaminerade i USA.

  Jennifer Niblo, en 24-årig Process Technical Support Engineer baserad i Grangemouth i Skottland, åker tillbaka till Namibia. Men den här gången kommer hon att vara ambassadör.

  Hennes roll är att ge råd, inspirera och träna med nästa grupp.

  “Mitt jobb är att uppmuntra dem att få ut det mesta av denna livsförändrande erfarenhet och påminna dem om att allt det hårda träningsarbetet lönar sig”, säger hon.

  Erfarenheten var så livsförändrande för Jennifer att hon hoppas fler nyutexaminerade doktorer anmäler sig och upptäcker att man kan uppnå någonting om man bestämmer sig för det.

  ”Jag ser fram emot att återvända”, säger hon. ”Det var ett fantastiskt tillfälle att utmana vad du tror att du kan och spränga gränserna, i ett land med fantastiska landskap, vyer och vilda djur.”

  Jennifer kände sig i bättre form och hälsosammare när hon återvände till Storbritannien.

  “Förra året kunde jag inte springa själv, men nu, när jag har haft en tuff dag på jobbet är en löptur ett fantastiskt sätt att rensa huvudet, och jag känner mig generellt mycket bättre, gladare och energisk. Nu inser jag också att det inte alltid finns ett självklart svar på tuffa problem på jobbet. Du måste kämpa på och arbeta med det bit för bit för att komma igenom.”

  2 minuter att läsa Numret 13
 • out-of-africa-inch13-min.jpg

  Ut ur Afrika –och redo för allt

  Nyutexaminerade överlever den namibiska öknens hetta och upptäcker att de kan prestera mycket mer än de hade föreställt sig när det blir tufft

  Det var en kort och tydlig lektion för några få utvalda om vad som verkligen betyder något i livet.

  Luft. Mat. Vatten. Och skydd.

  Dessa är grundläggande behov för alla människor enligt den amerikanske psykologen Abraham Maslow. Det är först när vi har dem som vi vill ha mer.

  I dagens moderna värld har vi – och kräver – mycket mer. Allt vi behöver finns inom räckhåll. Vi kan beställa mat på gymmet, skicka textmeddelanden till en person på andra sidan jordklotet och stänga av värmen i hemmet från puben om vi vill.

  Vad händer då när dessa ”behov” försvinner över en natt?

  Tjugonio nyutexaminerade från INEOS fick reda på detnär de anmälde sig till en 350 km lång löptur, cykling och fotvandring genom den skoningslösa och brännande afrikanska öknen under en av de ovanligaste och tuffaste teambuildingutmaningarna som någonsin har initierats av ett företag.

  De lärde sig snabbt att moralen inte stärks av bonusar. De fick uppleva synen av en sällsynt svart flodhäst, en svalkande bris, den fantastiska utsikten från toppen av Brandberg, Namibias högsta topp, och synen av baslägret efter en lång och tröttsam dag i öknen.

  Deltagarna fungerade bra som ett team och stödde varandra under färden genom den utmanande och tuffa terrängen.

  ”Ibland knuffade eller drog vi varandra uppför klippor”, säger Gabby Isidro, en 26-årig Energy and CO Trader på INEOS Hans Crescentkontor i London.

  För INEOS ordförande Jim Ratcliffe, var uppdraget utfört.

  Detta är vad han sade till INCH strax innan de åkte till Namibia: ”Det är anmärkningsvärt vad människor kan göra och prestera när de släpper bromsen i huvudet.”

  Det är precis så Gabby känner sig idag.

  ”Jag tror inte att du verkligen inser dina fysiska och psykologiska styrkor innan du verkligen pressas mot dina gränser”, säger hon 

  Gabby erkänner villigt att hon var en av de personer som var minst benägna att ställa upp på det sex dagar långa äventyret in i det okända. Hon var inte särskilt sportig och hennes mamma Julia var inte så pigg på tanken på att hennes dotter skulle löpa, fotvandra och cykla i den brännande hettan i den orörda namibiska öknen.

  ”Jag var överviktigt och otränad och min mamma var orolig över min högra handled som delvis är av metall, delvis av plast”, säger hon. ”Jag har genomgått fem operationer mellan 18 och 22 års ålder och hon var orolig för att allt det rekonstruktiva arbetet skulle gå om intet.”

  Men kriterierna för att gå med var enkla – om du känner att du kan göra det är du med – och Gabby kände att hon kunde göra det.

  Hon minns också hur hon med ett leende tänkte att det faktum att hon är halvportugis kunde ge henne en fördel mot några av hennes mer ljushyade färdkamrater i den brännande hettan.

  ”Jag var fast besluten att göra det”, säger hon. ”Jag ville bli hälsosammare och komma i form. Jag visste att för cyklandet skulle jag behöva använda ett titanhölje och en kompressionsstrumpa, men det visade bara att det finns alternativa lösningar.”

  Träningen i förväg var intensiv men ovärderlig.

  ”Jag reser varje vecka och har mycket ansvar, vilket jag älskar, men jag kommer ihåg när jag var i Norge, Belgien och Schweiz i slutet av vintern under januari och försökte passa in min träning. Men jag blev snart bättre på att planera min tid och att ta med mig min träningsutrustning dit jag åkte.”

  I maj steg hon och hennes 28 INEOS-kolleger från hela världen på ett plan på väg mot Windhoek, världens kanske minsta internationella flygplats.

  Kasper Hawinkel, en produktionstekniker från INEOS Oxide i Belgien, minns resan väl.

  ”Jag minns att jag tvivlade på min förmåga att genomföra hela programmet” sade han. ”Jag trodde inte att det var möjligt att cykla 190 km och löpa två halvmaratonlopp och ett maratonlopp på en vecka. Jag hade fel.”

  Gabby var också ganska nervös, men innan hon verkligen kunde fokusera på utmaningen framför henne tog hon emot samtal från potentiella leverantörer som lämnade offerter på ett INEOS - energikontrakt.

  “Hemma är jag aldrig utan min telefon, men därute finns det ingenting – ingen e-post, inga datorer”, säger hon. ”Jag trodde att jag skulle få problem med det men det var ett rent nöje att helt stänga av arbetet och den yttre världen generellt.”

  Varje deltagare hade en bagagegräns på 15 kg.

  Utöver det viktigaste – olika skor för löpning, cykling och fotvandring – packade Gabby lite smink. Plattängerna lämnade hon hemma.

  Varje dag bjöd på en ny utmaning.

  Men varje dag tog deltagarna tjuren vid hornen som ett team.

  “Du tar helt enkelt varje dag som den kommer”, säger Gabby. ”Vissa saker kan du inte planera för. Du är fast i öknen, du har inget val och du måste ta dig från A till B, så det är ingen mening med att gnälla.”

  Men det fanns också en verklig känsla av stolthet – och att de mötte utmaningen tillsammans.

  “Det var verkligen motiverande”, säger Kasper. ”Jag mötte flera svåra situationer, både mentalt och fysiskt, men jag ville inte ge upp och svika teamet.”

  Jill Dolan från INEOS HR-avdelningen hade skickat deltagarna en lyckönskning från In Nam’17- projektteamet innan de åkte.

  ”Utmaningar tar fram det bästa hos oss eftersom de bevisar att du kan göra saker du inte trodde dig vara kapabel till”, säger hon. “Deltagarna kommer att ha fått minnen för livet efter en gemensam resa av individuella och lagbaserade utmaningar och prestationer.”

  Kasper och Gabby säger att de fick vänner för livet.

  “Vi har alla delat den här oförglömliga upplevelsen”, säger han.

  Deltagarna hade varnats för hettan.

  “Det är skrämmande när man tänker tillbaka på det”, säger Gabby. ”Men i stunden tänker du bara på jobbet som ska göras. Vi var fast beslutna att ta oss genom varje dag.”

  Vinden var också ständigt närvarande, och ibland var den outhärdlig.

  “En dag var vinden så stark att det tog oss nästan tre timmar att cykla 10 km i den 47-gradiga hettan”, säger hon. ”Den var skoningslös.”

  Nästan hälften av hennes kolleger fick behandlas för vätskebrist den dagen. Gabby kämpade på – men föll av cykeln bara 3 km från baslägret.

  “Först trodde jag att hade spräckt skallen eftersom allt blod gjorde att jag inte såg klart”, säger hon. ”Men det visade sig att jag bara hade fått ett jack i pannan.”Upplevelsen förändrade henne – inte minst eftersom hon nu har ett litet ärr i pannan.”

  “Den har hjälpt mig att hitta perspektiv och hantera svåra eller spända situationer bättre”, säger hon. ”Om jag känner mig överväldigad på arbetet reflekterar jag bara över varje ögonblick under utmaningen i Namibia och minns att vi kom igenom den.”

  Hon är också fast besluten att hålla sig i form – oavsett hur upptagen hon är.

  ”Jag förstår nu att genom att vara hälsosam, i form och bästa möjliga fysiologiska kondition kan jag hantera allt som kommer i min väg”, säger hon.

  Phill Steffny, en safariguide från Kapstaden, var en av guiderna på resan.

  ”Det är en omvälvande och livsförändrande upplevelse”, säger han. Och alla har förändrats.”

  Han säger att motivationen och beslutsamheten hos deltagarna har varit inspirerande.

  “Det är den här typen av personer som arbetar för INEOS”, säger han. ”Det ligger i deras DNA.”

  Phill är en av guiderna som kommer att leda nästa års deltagare in i öknen.

  ”Jag tror alla kan göra fantastiska saker”, säger han. Du kanske inte har en aning om hur du ska göra det. Men om man får chansen kan jag inte förstå varför någon inte skulle vilja göra det.”

  Han tillade: ”Det är en annan sak om du är på egen hand därute. Men de var ett team. Alla var i samma båt. Du kan känna dig på topp ena dagen och på botten nästa. Det är som livet. Det är samma sak”, lägger han till.

  3 minuter att läsa Numret 13
 • ineos-vision-inch13-min.jpg

  INEOS vision banar vägen för nya möjligheter i Europa

  INEOS banbrytande beslut att frakta skiffergas från USA har banat vägen för nya investeringar på europeisk mark.

  Dessa råmaterial med konkurrenskraftiga priser kommer nu att användas i planer att öka produktionen av etylen och propylen för INEOS verksamheter i Europa.

  Den nya produktionen kommer att användas för att gynna INEOS derivatverksamheter och ersätta etylen och propylen som för närvarande köps in från andra företag.

  Totalt kommer nästan två miljarder euro att spenderas på större nya petrokemiska projekt i Europa, och Belgien, Norge och Skottland är sannolika platser för mer betydande investeringar.

  ”Utan tillgång till kostnadseffektiva råmaterial är dessa investeringar inte möjliga”, säger Gerd Franken, CEO på INEOS Olefins & Polymers North.

  Arbetet med att expandera krackningsugnarna i Rafnes i Norge och Grangemouth i Skottland väntas börja 2019, och när projektet är klart kan det tillföra upp till 900kt till INEOS totala etylenproduktionskapacitet.

  Utöver investeringarna i etylen planerar INEOS också en ny produktionsanläggning för 750kt propylen, med Antwerpen i Belgien som en av de möjliga platserna.

  ”Användningen av konkurrenskraftiga råmaterial för att öka självförsörjningen hos våra europeiska företag stärker vår position i Europa och bidrar till att skydda våra företag mot tryck från importerade produkter”, säger Gerd. ”Det här blir allt viktigare i och med att betydande nya funktioner lanseras i USA under de kommande åren.”

  Beslutet att öka kapaciteten vid Grangemouth är särskilt goda nyheter för personalen som 2013 riskerade en nedläggning av etylenanläggningen på grund av mindre gas i Nordsjön.

  ”Det var vår enda råvarukälla, och vi började få slut på den”, säger John McNally, CEO på INEOS Olefins & Polymers, Storbritannien. ”Ibland drevs anläggningen med 50 procents kapacitet.”

  INEOS ordförande Jim Ratcliffe säger att det här blir de första betydande investeringarna i den europeiska petrokemiska industrin på flera år.

  ”Tillsammans motsvarar dessa investeringar byggandet av en ny krackningsugn av världsklass i Europa”, säger han.

  Pete Williams, Head of Investor Relations, säger att investeringarna, som kan skapa upp till totalt 100 jobb, visar att INEOS är inställt på att upprätthålla en konkurrenskraftig tillverkningsbas i Europa.

  INEOS producerar för närvarande nästan 4,5 miljoner etylen och propylen – centrala ingredienser i många petrokemiska ämnen – men är fortfarande den största köparen av båda i regionen.

  4 minuter att läsa Numret 13
 • drive-inch13-min.jpg

  Sökandet efter en tillverkningsplats

  INEOS har börjat sökandet efter en anläggning för att bygga världens troligen bästa fyrhjulsdrivna bil.

  Storbritannien är den prioriterade platsen, men INEOS har mottagit ett antal attraktiva erbjudanden från Storbritanniens europeiska grannländer.

  “Även om vi skulle älska om det här vore ett brittiskt fordon bedriver vi en affärsverksamhet, och vi kan inte låta våra hjärtan styra över våra huvuden”, säger Tom Crotty, INEOS Director of Corporate Affairs.

  INEOS ordförande Jim Ratcliffe, som föddes i norra England, har genom åren uttryckt bekymmer för den långsamma tillverkningsdöden i Storbritannien och talat om behovet att vända den här utvecklingen.

  Men endast tiden kan utvisa om Storbritannien visar sig vara den bästa platsen för INEOS Automotives investering av hundratals miljoner pund i produktionen av Grenadier.

  Jim såg ett vakuum på marknaden för fyrhjulsdrivna bilar tidigt under förra året när Jaguar Land Rover upphörde med produktionen av sin ikoniska Defender på Solihull-fabriken i West Midlands.

  I en intervju med INCH magazine förra året sade han att INEOS Grenadier hade inspirerats av Defender men att det inte skulle bli en kopia.

  ”Den kan sägas bygga på samma idé”, säger han. ”Men den kommer att vara en betydande förbättring av tidigare modeller.”

  Dirk Heilmann, CEO för INEOS Automotive, säger att sökandet efter en produktionsanläggning var det senaste steget i ett fantastiskt spännande projekt.

  “Våra planer för det här fordonet är långt framskridna, och det har blivit dags att besluta var vi ska bygga det”, säger han.

  INEOS behöver en anläggning med kapacitet för att producera minst 25 000 bilar om året med mycket hög standard.

  Vi kommer att titta på greenfield-anläggningar, tidigare bilfabriker och även befintliga produktionskedjor som kan omkonfigureras för det nya fordonet.

  “Vi har redan haft diskussioner på hög nivå med den brittiska regeringen och även fått många internationella förfrågningar”, säger Tom.

  INEOS säger att det nya 4x4-fordonet riktar sig till jordbrukare, skogsarbetare, utforskare, äventyrare och entusiaster.

  ”Det måste vara ett kompromisslöst terrängfordon som inte bara står för äventyr utan också kan användas som arbetshäst”, säger Jim.

  INEOS är övertygat om att det nya fordonet erbjuder ett verkligt och rent alternativ till det nuvarande utbudet av standardiserade ”formgjutna” stadsjeepar.

  4 minuter att läsa Numret 13
 • ineos-continues-inch13.jpg

  INEOS fortsätter att imponera på marknaderna med stabila resultat

  INEOS resultat sjönk något efter en rekordstart på året.

  Under det första kvartalet rapporterade koncernen vinster (EBITDA) på ¤753 miljoner – en ökning med ¤199 miljoner jämfört med samma tid föregående år.

  Det andra kvartalet, även om vinsterna sjönk med ¤115 miljoner jämfört med det första, var ändå imponerande med ¤638 miljoner jämfört med ¤570 miljoner vid samma tid förra året.

  Finance Director John Reece sade att den nordamerikanska marknaden hade fortsatt att dra fördel av möjligheten att använda billigare råmaterial, och det gick bra för Europa tack vare eurons fortsatta svaghet.

  Han sade även att det hade skett vissa ökningar på marknaderna i Asien under kvartalet.

  O&P North America rapporterade EBITDA på ¤227 miljoner jämfört med ¤225 miljoner vid samma tid förra året.

  “Marknaden för krackning i USA var stabil med sunda marginaler och höga driftskostnader under kvartalet”, säger John.

  Efterfrågan på polymer ervar stor, särskilt i vissa produktsektorer som varianter för rör och sprutformning.

  O&P Europa rapporterade EBITDA på ¤210 miljoner – en ökning med ¤20 miljoner vid samma tid förra året.

  ”Efterfrågan på olefiner har varit stabil på en tight marknad med toppcykelmarginaler”, säger John.

  Butadienpriserna har nu minskat jämfört med sin höga nivå under kvartalets första år. Efterfrågan på polymer i Europa var god på en balanserad marknad, med stabila volymer och hälsosamma marginaler under kvartalet.

  Chemical Intermediates rapporterade EBITDA på ¤201 miljoner jämfört med ¤155 miljoner vid samma tid förra året.

  “De förbättrade resultaten i alla verksamheter fortsatte under kvartalet, med fortsatt god efterfrågan på produkter tillsammans med begränsad tillgång från producenter begränsad produktion som resultat av planerade och oförutsedda driftavbrott hos konkurrenter”, säger John.

  Den generella efterfrågetrenden i oligomerersektorn var stark för de flesta produktsektorer och marknader.

  Efterfrågan på oxid var stark, särskilt för etylacetat och butanol.

  Marknadsförhållandena i nitrilsektorn var sunda på grund av en kombination av stark underliggande efterfrågan, särskilt gällande akrylfibrer, och leveransbegränsningar på grund av ett antal driftavbrott i industrin.

  Fenolmarknaderna förblev i balans, med vissa svagheter i Europa på grund av förändringar i kundunderlaget.

  John säger att koncernen även fortsatt fokuserar på kontanthantering och likviditet och har minskat sin nettoskuld med ¤500 miljoner på bara tre månader. I slutet av juni var nettoskulden ungefär ¤5,2 miljarder.

  4 minuter att läsa Numret 13
 • staff-move-inch13-min.jpg

  INEOS-personal flyttar – till ett nytt kontor

  UNGEFÄR 400 INEOS-anställda i Köln, Tyskland, kommer snart att flytta.

  INEOS har investerat ungefär 30 miljoner euro i en ny kontorsbyggnad med tre våningar som har inspirerats av bokstaven ”O” i INEOS – för att för första gången sammanföra all administrativ personal.

  ”Vi ser den här investeringen som ett tydligt tecken för framtiden och även en återspegling av hur viktig den här anläggningen är för INEOS-koncernen”, säger Dr Patrick Giefers, Commercial Managing Director och Works Manager.

  Det är ett kontor med öppen planlösning, ett relativt nytt koncept i Tyskland.

  ”Det här är inte bara en ny byggnad”, säger Dr Anne-Gret Iturriaga Abarzua, Head of Communications på INEOS i Köln. ”Det här handlar om nya sätt att arbeta, kommunicera och spendera tid på arbetet. Nu skulle ingen veta om jag var här om jag stängde dörren till mitt kontor.”

  Det förändras när personalen flyttar från sina personliga kontor till det nya.

  ”Det kan ta ett tag att vänja säg, men det blir så mycket bättre”, säger Anne-Gret.

  Medarbetarna kan se varandra i de glasomgärdade kontoren.

  Men INEOS har dock inte bara gjort stora investeringar i den nya byggnaden.

  Man har även investerat i planering av hur alla ska sitta så att de nya avdelningarna inte bara fungerar bra tillsammans utan att personalen också är nöjd – och de olika skrivbordstyperna testades av personalen innan de köptes.

  ”Sånt spelar en stor roll”, säger Anne-Gret. ”Det här innebär att medarbetarna nu kan välja att arbeta vid skrivbordet, i kaffebaren, i cafeterian eller i vad INEOS kallar ”kommunikationszoner”.

  Personalen kommer att ha tillgång till en modern cafeteria som drivs av en kvalificerad näringsfysiolog som, på begäran, ger kostråd, och ett eget gym där medarbetare som vill kan hålla sig i form.

  Vid invigningsceremonin förra månaden prisade Tysklands hälsominister Hermann Gröhe INEOS för det tydliga engagemanget för medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

  Det är fortfarande inte klart vad som ska ske med de tomma kontoren.

  Den nya kontorsbyggnaden är dock bara en del av ett investeringspaket på 211 miljoner euro för anläggningen, genom vilket en ny tankerbrygga, kraftstation och leveranstunnel mellan de västra och östra anläggningarna kommer att byggas.

  2 minuter att läsa Numret 13
 • gas-hob.jpg

  INEOS väntar på besked om provborrningshål för skiffergas

  INEOS Shales skiffergasverksamhet i Storbritannien fortsätter

  Två ansökningar om markanvändning har nu lämnats in för borrning av vertikala provborrningshål nära Sheffield för analys av stenprover.

  Operations Director Tom Pickering är fortfarande övertygad om att det första hålet kan borras tidigt under nästa år och att efterfrågan på skiffergasprospektering växer.

  ”Markägare är naturligtvis oroade för protester, men situationen är en annan idag”, säger han. ”Det har skett en stor förändring jämfört med tre och ett halvt år sedan då vi först slog in på den här vägen. Stämningen har förändrats. Brexit har skapat ett nytt fokus. Folk ser nu att vi måste tänka på Storbritanniens energisäkerhet.”

  Kostnaden för att borra varje hål kan uppgå till 12 miljoner pund.

  INEOS Shale äger nu rättigheterna att utforska 1,2 miljoner tunnland i Storbritannien i sökandet efter skiffergas.

  Under januari i år ökade INEOS sin areal genom förvärvet av Moorland Energy, samt inhämtade myndighetstillstånd att utforska ett område från Helmsley till East Ayton i East Yorkshire

  0 minuter att läsa Numret 13
 • homepage-oxide.jpg

  Oxidplaner för ökad produktion

  BARA månader efter köpet av Arkemas 50-procentiga andel i Oxochimie vill INEOS Oxide expandera verksamheten.

  Man överväger nu att producera en ny linje oxoderivat, inklusive dietylhexansyra och polyalkoholer som komplement till befintliga produkter.

  Oxoalkoholer används huvudsakligen för att producera akrylester, dieseltillsatser, färger och smörjmedel. Platsen för den nya produktionsanläggningen kommer troligen att vara inom en INEOS-anläggning i Zwijndrecht i Belgien, Dormagen i Tyskland eller Lavéra i Frankrike.

  ”Det här är ett viktigt tillväxtprojekt för INEOS” säger CEO Graham Beesley.

  Oxochimie var ett joint venture vars andelar delades lika mellan INEOS Oxide och den franska kemikaliekoncernen Arkema. INEOS förvärvade hela verksamheten i mars tidigare i år

  1 minut läsning Numret 13
 • Paint-can-color2.jpg

  Global efterfrågan drivkraft för europeiska investeringar

  INEOS Oxide drar nytta av den kontinuerliga globala efterfrågan på vinylacetatmonomer (VAM), en central kemikalie för tillverkning av färger, vindrutor, bränsletankar, PVC och klister.

  Man planerar att spendera hundratals miljoner euro på en ny anläggning vid en av de integrerade europeiska anläggningarna, antingen på Saltend, Hull, Köln i Tyskland eller i Antwerpen i Belgien.

  CEO Graham Beesley beskriver det som ett spännande projekt för INEOS.

  ”Efterfrågan på VAM i Europa fortsätter att växa starkt, men marknaden är för närvarande alltför beroende av importer från avlägsna platser för att kunna ge tillräckliga leveranser”, säger han. ”Vår nya kapacitet är avsedd att täppa till luckan och skapa en mer tillförlitlig tillgång för vår kundbas.”

  Alla tre platserna har leverans av råmaterialet etylen via rörledning eller terminal, och låga logistiska kostnader för det andra centrala råmaterialet ättiksyra. Dessutom har alla tre ett bra utgångsläge för att effektivt betjäna VAM-marknaden.

  1 minut läsning Numret 13
 • germany-headline-inch13.jpg

  Tyskland valet för en ny kumenanläggning

  INEOS kommer att bygga sin egen kumenanläggning i världsklass i Tyskland med den modernaste tekniken.

  Beslutet fattades som svar på efterfrågan från kunderna och för att säkerställa en säker tillgång till kumen, ett avgörande råmaterial för INEOS fenol- och acetonanläggningar i Gladbeck och Antwerpen.

  ”Vår plan ger uttryck för ett tydligt engagemang för våra europeiska fenolanläggningar och vår verksamhet”, säger Hans Casier, CEO för INEOS Phenol.

  Den nya anläggningen förväntas vara igång 2020.

  INEOS Phenol är världens största tillverkare av fenol och aceton och den största konsumenten av kumen. Det äger och driver redan en av världens största enkelspåriga kumenanläggningar i Pasadena, Texas.

  1 minut läsning Numret 13
 • shutterstock_178061960-CMYK.jpg

  REKORDÅR FÖR INEOS

  REKORDVINST, ALLA DELAR AV VERKSAMHETEN GÅR BRA OCH FÖRETAGET FLYTTAR SITT HÖGKVARTER TILLBAKA TILL STORBRITANNIEN

  När världsmarknaden föll 2010 flyttade INEOS sitt högkvarter från Storbritannien till Schweiz för att förbli konkurrenskraftigt. Sju år senare återvänder man hem och affärerna går bättre än någonsin.

  INEOS gjorde sin bästa vinst någonsin förra året.

  Företagets bruttovinst var 4,3 miljarder euro – ett resultat som bara de största namnen i branschen kan komma i närheten av.

  Företaget meddelade att man avser att betala av 1,2 miljarder euro av sin skuld med kontanta medel och att man har refinansierat 4 miljarder av sin skuld, vilket ger en besparing på 100 miljoner euro per år.

  ”Det är mycket goda nyheter”, säger INEOS styrelseordförande och grundare Jim Ratcliffe. “INEOS mår mycket bra. Dessa siffror bekräftar att företaget går bättre än någonsin. Alla delar av verksamheten går bra och vår framgångsrika refinansiering visar att marknaden är medveten om detta.”

  INEOS ekonomichef John Reece säger att INEOS har ägnat de senaste tre månaderna åt att jobba med finanspaketet och att detta har lett till att man kan minska kostnaderna och förlänga löptiden till åtminstone 2022.

  ”Vi hade dessutom en överteckning på 50 %, vilket visar hur mycket kreditmarknaden tror på oss”, säger han.

  Jim säger att INEOS är ett unikt företag.

  ”Vi grundade företaget för 18 år sedan och det har aldrig börsnoterats”, säger han. ”Det är tack vare alla inblandade – personal och ledning – som företaget går så bra.”

  Nyheten om företagets rekordår sammanföll med den officiella invigningen av det nya högkvarteret i Knightsbridge i London.

  Jim säger att flytten speglar INEOS tillväxt i Storbritannien, där man har investerat mer än 2 miljarder dollar, och företagets tilltro till Storbritanniens ekonomiska framtid.

  ”Vi återvänder till Storbritannien eftersom det händer så mycket här”, sade han till gästerna vid den officiella invigningen av högkvarteret på Hans Crescent den 7 december förra året. ”Storbritannien är ett mycket bättre land nu än det var för 10 år sedan och den konservativa regeringen är mycket företagsvänlig.”

  INEOS förser många brittiska hem med gas; man har en växande handels- och transportverksamhet och företagets klorvinylverksamhet, som nu heter INOVYN, har expanderat och blivit dubbelt så stor; anläggningen i Grangemouth genomgår en renässans och företaget planerar att utvinna skiffergas i norra England.

  Storbritanniens beslut att lämna EU spelade ingen roll, säger han.

  ”Brexit är inget som bekymrar oss”, säger han. ”Storbritannien är till syvende och sist världens femte största marknad och det går inte att ignorera världens femte största marknad.”

  4 minuter att läsa Numret 12
 • iStock-598252246 (1) cmyk.jpg

  INEOS VAGGA

  INEOS resa började i Belgien för 19 år sedan. Nu när företaget firar sin största vinst någonsin tar INCH en titt på hur Belgien fortsätter att vara viktigt för INEOS och hur rutiner som först utvecklades i Belgien nu används i hela koncernen.

  ANTWERPEN har varit en viktig handelsstad ända sedan man började exportera vin från Tyskland till England på 1100-talet.

  Det är därför ganska passande att det var här Jim Ratcliffe gjorde sin första affär när han för 19 år sedan köpte besittningsrätten till en anläggning som tidigare ägts av BP i Zwijndrecht i Antwerpen och grundade INEOS.

  Antwerpens hamn har sedan dess blivit det mest integrerade petrokemiska klustret i världen med anslutningar till resten av världen med vägar, sjövägar och järnvägar samt ett omfattande 1 000 km långt rörledningsnätverk.

  INEOS har också växt, från bara en anläggning i Belgien till världens tredje största kemiföretag med en omsättning på 40 miljarder dollar och 17 000 anställda vid 67 tillverkningsanläggningar i 16 länder.

  Man såg möjligheter som andra missade och trodde på en smartare framtid. Och man fortsätter att göra det.

  ”INEOS är en viktig aktör i vår bransch i Belgien och man har varit delaktiga i utvecklingen och framgångarna som detta kemiska kluster har skördat”, säger Yves Verschueren, VD vid Essenscia, den belgiska branschorganisationen för kemiindustrin. ”INEOS är ledande inom processeffektivitet och visar ofta vägen till framtiden för branschen.”

  Från en anläggning i Antwerpen 1998 har INEOS nu ytterligare elva tillverkningsanläggningar i Belgien – i Lilo, Doel, Zandvliet, Geel, Tessenderlo, Jemeppe Sur Sambre, Feluy och Zwijndrecht – samt ett forskningslaboratorium i Neder-Over-Heembeek (NOH) där mer än hälften av de drygt 100 anställda är civilingenjörer och forskare från hela världen.

  INEOS företag – Oxide, Styrolution, Phenol, Oligomers, INOVYN, ChloroToluene och INEOS O&P Europe – producerar produkter som behövs för det moderna samhället, och med 2 500 anställda är man den näst största arbetsgivaren i den petrokemiska industrin i Belgien.

  Hans Casier är en av dem som minns INEOS födelse. Han är nu VD för INEOS Phenol.

  ”Jim såg stora möjligheter för denna anläggning och för verksamheten i Zwijndrecht”, säger han. ”Han lyssnade på andras idéer om vad som behövde göras för att öka produktionen.”

  Han lyssnade och gav personalen i uppgift att omsätta idéerna i praktiken.

  ”Det var lite av en chock”, säger Hans. ”Vi var inte vana vid ett sånt arbetssätt. Tidigare hade vi blivit ombedda att tänka på vad som behövde göras. Nu fick vi i uppdrag att genomföra det. Och vi visste innerst inne att det var en fråga om att vinna eller försvinna.”

  Förvandlingen gick snabbt och med fullt fokus.

  3Hans tillskriver framgångarna till de belgiska medarbetarna som inte bara trodde på planen utan även hade de kunskaper och den kompetens som krävdes för att förverkliga den.

  ”Vi är visserligen ett litet land, men vi är också ganska öppna för nya idéer, vilket har hjälpt oss att locka till oss investeringar från bland annat Tyskland, USA, Japan, Frankrike och Storbritannien”, säger han.

  INEOS i Belgien har varit bra på att övertyga andra företag om att

  gemensamt utnyttja och dela på tillgångarna. Idag bedriver 12 av företagets leverantörer och kunder verksamhet vid INEOS anläggning i Zwijndrecht, vilket gör att alla aktörer sparar pengar genom att dela på resurser, energi, infrastruktur och tjänster.

  Och INEOS egna bedrifter är minst sagt imponerande.

  Världens största polyalfaolefi nanläggning ligger i Feluy och drivs av INEOS Oligomers.

  Anläggningen i Geel, som av många ses som en av de mest energieffektiva anläggningarna i Europa, producerar mer än 100 produkter som distribueras till 76 olika länder.

  Europas nästa största etylenoxidanläggning ligger i Antwerpen där INEOS Oxide varje år producerar 400 000 ton av denna industrikemikalie som används i nästan allt som är en del av vår moderna livsstil.

  I Lillo fi nns två saker som är mycket viktiga för två av Belgiens främsta produkter – plast som används till godispapper och en rörledning för öltillverkningen.

  ”Belgarna älskar sin öl, så vi är så klart stolta över att vi har tillverkat rörledningen som transporterar öl från ett bryggeri i Brygges centrum till en anläggning utanför staden där den tappas på fl aska”, säger Veerle Gonnissen, platschef för olefi n- och polymeranläggningarna i Geel och Lillo.

  En annan stor kund på anläggningen är Storbritanniens mjölkproducenter.

  ”Britter konsumerar mycket mjölk och 70 % av förpackningarna är tillverkade med våra produkter”, säger hon.

  Men det är inte allt. Anläggningen specialiserar sig även på produktion av plast till förpackningar, medicinsk utrustning och konstgräs(!).

  I Belgien fi nns dessutom världens största och mest effektiva fenol- och acetonanläggning som producerar 650 000 ton fenol och 425 000 ton aceton per år.

  ”Vi har ett fantastiskt team”, säger Marcus Plevoets, platschef vid INEOS Phenol.

  ”Anläggningen är helt ny; vi har den bästa tekniken och den högsta energieffektiviteten.”

  Fenol ingår i rengöringsmedel, duschkräm, schampo, huvudvärkstabletter, plaster och mobiltelefoner.

  ”Det är svårt att föreställa sig ett liv utan fenol och aceton eftersom de fi nns i så många produkter”, säger Marcus.

  Precis som vid alla INEOS anläggningar ligger fokus vid INEOS Oxide på säkerhet, tillförlitlighet och tillväxt. Företaget är ett av endast ett fåtal i världen som producerar ENB, en specialpolymer som främst används av fordonsindustrin.

  ”Vi har blivit specialister med tiden”, säger VD:n Graham Beesley som en gång i tiden arbetade för Procter & Gamble och då var en av INEOS kunder. ”Det fi nns bara två etablerade producenter i världen och vi är den enda i Europa.”

  Han säger att anläggningen har tredubblat sin produktion av ENB tack vare en serie av mindre expansioner under INEOS 19-åriga historia.

  INEOS övriga anläggningar runt om i världen har låtit sig inspireras av de framgångar som det belgiska petrokemiska klustret har skördat.

  ”INEOS utnyttjar det faktum att man är del av ett stort och integrerat kluster, men man bidrar med mycket också”, säger Yves. ”INEOS interagerar med det lokala samhället och det arbete man utför har bidragit till att lokalbefolkningen blivit mer insatta i vad företaget gör. Det har defi nitivt hjälpt regeringstjänstemän att förstå den viktiga roll som innovation kan spela för att göra detta kluster framgångsrikt.”

  Alla INEOS anläggningar i Belgien har planer för att förbättra verksamheten. Smartare lösningar är och förblir deras högsta prioritet.

  Just nu arbetar INEOS Oxide i Zwijndrecht med ett viktigt projekt för att färdigställa en etylenoxidtank och en femte alkoxyleringsreaktor.

  Anläggningen kommer att fokusera på att producera mer alkoxylater, som kan användas vid tillverkningen av en mängd olika produkter, men för att kunna göra det behöver man tillgång till mer etylenoxid och en femte reaktor på anläggningen.

  ”Detta kommer att göra verksamheten mindre beroende av försäljningen av etylenglykol, som visserligen är viktigt för verksamheten, men som är mer instabil i fråga om vinstmarginaler”, säger Graham.

  INEOS Styrolution planerar att omvandla en extruderingslinje för att producera vitfärgad ABS som används vid tillverkningen av hushållsapparater och elektrisk utrustning.

  INEOS O&P Europe planerar att genomföra uppgraderingar och investera i en ny matartrumma så att den kan köras med två olika katalysatorer.

  INOVYN vill utöka sin membranelektrolys med 25 % och investera i en storskalig produktionsenhet för kaliumhydroxid (KOH).

  INEOS Phenol undersöker för närvarande möjligheterna att samarbeta med andra företag på den stora anläggningen för att återanvända energi som genereras under produktionen som en del av ett stort initiativ.

  ”Arbetet är i ett tidigt stadium ännu, men vi kommer att jobba hårt för att det ska bli verklighet”, säger Marcus.

  Genom att tillvarata och återanvända spillånga för att driva andra fabriker på anläggningen kommer INEOS att minska utsläppen av växthusgaser med 100 000 ton per år.

  Och det är viktigt för Marcus och hans team.

  ”Vi måste visa att vi bryr oss om nästa generation och att vi är miljövänliga”, säger han.

  Trots INEOS snabba och kontinuerliga tillväxt är Belgien fortfarande viktigt för Jim och landet fortsätter att spela en central roll i företagets utveckling och strategi.

  Kommer man att vända landet ryggen efter Brexit? Inte alls, säger Jim.

  ”Belgien är ett fantastiskt tillverkningsland. Vi har gjort stora investeringar här med mycket goda resultat”, säger han.

  4 minuter att läsa Numret 12
 • INEOS-5720 cmyk.jpg

  BELGIENS VÄXANDE INDUSTRI

  BELGIENS kemiindustri mår bra. Och den växer dessutom.

  Essenscia, den belgiska branschorganisationen för kemiindustrin, säger att det är resultatet av att man hela tiden försöker ligga steget före konkurrenterna genom att fokusera på innovation, oavsett om det handlar om nya produkter, högkvalitativ infrastruktur, energieffektivitet eller rekrytering av de mest kompetenta kandidaterna.

  ”Vi står inför vissa utmaningar, men vi är säkra på att vi kan klara av dem”, säger VD:n Yves Verschueren.

  Branschen ger direkt sysselsättning åt cirka 90 000 personer och nya jobb skapas varje år.

  ”Det står i skarp kontrast till andra branscher där arbetstillfällen har försvunnit”, säger han.

  Branschen står för ungefär 16 % av Belgiens BNP.

  ”Vi är mycket viktiga för Belgien”, säger han.

  Det innebär att man har infl ytande.

  ”Framgångsrika företag som INEOS spelar en viktig roll när det gäller att hjälpa regeringstjänstemän att förstå att investeringarna bara kommer att fortsätta om förutsättningarna är de rätta”, säger han. ”Och det inkluderar lägre energikostnader.”

  Belgien, liksom resten av Västeuropa, står även inför andra utmaningar.

  ”Den yngre generationen har till viss del tappat intresset för vetenskap, matematik och teknik”, säger Yves.

  En som håller med om detta är Holger Laqua, anläggningschef vid INEOS Oxide i Zwijndrecht i Antwerpen.

  ”Vår anläggning är tekniskt krävande och det är en utmaning att hitta kunnig personal”, säger han. ”Vi gör besök på skolorna och förklarar vad vi gör och vad vi tillverkar. Vi måste se till att ungdomarna har detta yrke i åtanke.”

  Essenscia besöker också skolor och har inrättat vetenskapsparker och museer för att förstärka branschens image och visa barn att svaren på dagens mest utmanande frågor kommer att komma från kemiindustrin.

  ”Vi måste öppna deras ögon och visa dem vad kemiindustrin redan gör för att skapa ett mer hållbart samhälle och ta itu med klimatförändringarna”, säger Yves.

  Detta arbete blir allt viktigare eftersom 2 600 jobb per år kommer att bli lediga till följd av pensioneringar.

  4 minuter att läsa Numret 12
 • INEOS-5720 cmyk_cropped.jpg

  INEOS BYGGER EN ENORM TANK FÖR LAGRING AV BUTAN

  INEOS har därför en djärv plan för att förstärka sin globala position.

  Företaget bekräftade förra månaden att man planerar att bygga Europas största butantank.

  När den står färdig kommer INEOS att kunna importera

  billig butan från USA och andra världsmarknader i stora fartyg och på så sätt förse företagets naftakrackningsanläggningar i Köln och i Lavéra i Frankrike med råmaterial till konkurrenskraftiga priser.

  Tanken som ska byggas i Antwerpen kommer också att ge INEOS Trading & Shipping möjligheten att sälja butan i Europa.

  INEOS gaskrackningsanläggningar i Norge och Skottland skördar redan frukterna av INEOS beslut att frakta billig etan från USA till Rafnes och Grangemouth där det lagras i stora, specialbyggda tankar.

  Det senaste beslutet stärker Belgiens viktiga ställning för den petrokemiska industrin.

  INEOS äger redan Europas största och världens näst största etylenterminal, och den står i Antwerpens hamn.

  För sju år sedan investerade INEOS 100 miljoner euro i en ny terminal med en kapacitet på en miljon ton för att kunna importera billig etylen från runt om i världen till företagets anläggningar i Europa som är anslutna till ARG:s pipeline.

  ”Den nya tanken och terminalen kommer att ge INEOS ökad fl exibilitet och trygga tillgången, vilket i sin tur kommer att väsentligt förbättra vår konkurrenskraft i Europa”, säger David Thompson, VD vid INEOS Trading & Shipping.

  ”Det kommer också att göra INEOS till en av de största aktörerna på den globala gasolmarknaden.”

  Holger Laqua, anläggningschef vid INEOS Oxide, menar att INEOS är det ledande kemiföretaget i Europa.

  ”För ett par år sedan trodde andra att den europeiska kemiindustrin var på väg att dö ut, men vi fattade ett antal bra beslut”, säger han.

  2 minuter att läsa Numret 12
 • inch12-bp-sale.jpg

  BP SÄLJER FORTIES PIPELINE-SYSTEM TILL INEOS

  INEOS har ingått en affär med BP värd 250 miljoner dollar om att köpa Forties pipeline-system, som levererar nästan 40 % av all brittisk olja och gas från Nordsjön.

  Överenskommelsen om försäljningen av det 375 kilometer långa pipeline-systemet skrevs under denna månad och måste nu godkännas av ansvariga myndigheter och berörda tredje parter.

  När pipeline-systemet öppnades 1975 användes det för att transportera olja från BP:s Forties-fält, som då var Storbritanniens första stora oljefält i Nordsjön, till raffi naderiet och den petrokemiska anläggningen i Grangemouth i Skottland.

  BP ägde både raffi naderiet och den kemiska anläggningen, men sålde dem till INEOS 2005.

  Idag förbinder pipelinen 85 olje- och gastillgångar i Nordsjön med det brittiska fastlandet och INEOS anläggning i Grangemouth där 20 % av den olja som transporteras genom pipelinen går till raffi naderiet som producerar 80 % av Skottlands bränsle.

  INEOS styrelseordförande och grundare Jim Ratcliffe beskriver Forties pipeline-system som en strategisk tillgång i Storbritannien.

  ”INEOS kommer att kunna öka effektiviteten och bidra till att säkerställa en konkurrenskraftig och långsiktig framtid för denna viktiga del av Storbritanniens oljeoch gasinfrastruktur”, säger han.

  Förra året var den genomsnittliga produktionstakten 445 000 fat olja och 3 500 ton rågas per dag, men pipeline-systemet kan transportera upp till 575 000 fat olja per dag.

  INEOS Upstream förväntas ta över de 300 anställda som sköter driften av FPS verksamhet i Kinneil, Grangemouth, Dalmeny och i Nordsjön.

  INEOS levererar redan gas till tusental hushåll i Storbritannien sedan man 2015 köpte gasfälten Breagh och Clipper South i södra Nordsjön från Letter1.

  När avtalet har trätt i kraft kommer ägarskapet och driften av Forties pipeline-system, terminalen och gasbehandlingsanläggningen i Kinneil, terminalen i Dalmeny, anläggningarna i Aberdeen och Forties Unity-plattformen samt tillhörande infrastruktur att övergå i INEOS ägo.

  ”Detta är ännu en mycket viktig affär för INEOS”, säger Jim. ”Förvärvet innebär att tillgångarna i Nordsjön och i Grangemouth knyts samman. INEOS är nu det enda företaget i Storbritannien som har raffi naderier och petrokemiska tillgångar som är direkt integrerade med Nordsjön.”

  2 minuter att läsa Numret 12
 • Doe Green-5.jpg

  INEOS SHALE HAR TAGIT SIG FÖRBI DET FÖRSTA HINDRET

  INEOS, som nu har tillgång till omkring 5 000 km2 land i Storbritannien för skiffergasprospektering, hoppas kunna gå från planeringsstadiet till genomförande i år. Fokus ligger inledningsvis på Derbyshire.

  INEOS är fast beslutet att genomföra skiffergasprospektering i Storbritannien.

  Man hoppas kunna borra den första borrkärnan i år i närheten av byn Marsh Lane i Derbyshire för att testa berggrundens karaktär tusentals meter under markytan.

  Derbyshires fullmäktige beslutade i mars att INEOS inte behöver genomföra en miljökonsekvensbeskrivning innan man lämnar in en fullständig tillståndsansökan för borrning i Bramleymoor Lane.

  ”Vi är mycket nöjda med beslutet”, säger Tom Pickering, driftchef vid INEOS Shale. ”Screeninganalyser visade att det inte fi nns något behov av en miljökonsekvensbeskrivning i detta fall, men vi kommer självklart att genomföra den om det fi nns ett tydligt behov att göra det.”

  Trots beslutet försäkrar han att man kommer att lyssna på de bybor som kanske är oroliga över projektets miljöpåverkan.

  ”Även om vi inte måste genomföra en formell miljökonsekvensbeskrivning kommer vi att inkludera alla miljöhänsynsaspekter i vår tillståndsansökan”, säger han.

  Planerna, som ska utformas efter möten med lokalbefolkningen, kommer att inkludera en rapport om vattenanvändning, ekologi, buller, inverkan på landskapet samt kulturarv.

  ”Vi vill se till att viktiga frågor har diskuterats, tagits i beaktande och har förståtts innan vi lämnar in vår tillståndsansökan”, säger Tom.

  När källan har borrats kommer proverna att analyseras i ett laboratorium.

  ”Vi måste fastställa berggrundens geologiska och gasproducerande egenskaper”, säger Tom.

  INEOS anser att Storbritannien måste tänka på var man ska få sin energi ifrån när kol- och kärnkraftverken stängs ner. Storbritanniens sista kolgruva, Kellingley Colliery i norra Yorkshire, stängdes i december 2015, vilket innebar slutet på fl era seklers kolbrytning.

  ”Utvinning av skiffergas handlar inte om att öka användningen av fossila bränslen”, säger Tom. ”Det handlar om att ersätta kol och att använda vår egen gas istället för att tvingas importera den.”

  Friends of the Earth erkände tidigare i år att man vilselett allmänheten om frackning.

  Reklammyndigheten Advertising Standards Authority (ASA) anser att gruppen inte har kunnat bevisa att den vätska som används vid frackning innehåller hälsofarliga kemikalier.

  Myndighetens omfattande utredning som pågick i 14 månader visar också att miljöskyddsgruppen inte kunnat bevisa påståendena om att förekomsten av astma hade ökat vid en frackningsplats i USA och att den brittiska allmänheten löpte samma risk genom att bo eller arbeta i närheten av en frackningsplats.

  ASA avfärdade också FOE:s påstående om att frackning skulle leda till fallande huspriser och ökad cancerrisk.

  ”Dessa falska påståenden har utgjort kärnan i FOE:s oresonliga motstånd mot frackning”, säger Tom.

  Han säger att INEOS vill ha en ”förnuftig debatt som bygger på fakta”.

  ”Storbritanniens energi- och tillverkningssektorer är för viktiga för att låta falska påståenden påverka debatten”, säger han. ”Tyvärr vill inte Friends of the Earth och Friends of the Earth Scotland diskutera med oss.”

  2 minuter att läsa Numret 12
 • 01212017_2017uschamps_sen_l_fs_14_Mariah Bell_0045 x.jpg

  MARIAH SATSAR ALLT FÖR ATT TA SIG TILL OS

  Framgångar föder framgångar. Om du vill ha bevis på det kan du prata med Andy Bell, en av INEOS anställda och pappa till två skridskoåkare i världsklass.

  IDROTT hjälper inte bara till att bygga karaktär, utan även att blottlägga den.

  Andy Bell kan skriva under på den framlidne basketspelaren John Woodens åsikt.

  Han är pappa till två döttrar som båda är skridskoåkare i världsklass.

  ”Det viktigaste är att deras idrottande har gjort dem till bättre människor”, säger han. ”Vi ville inte att de skulle bli några bortskämda primadonnor.”

  Hans äldsta dotter Morgan är 25 och hon är ensemblemedlem i Disney on Ice där hon spelar Anna från fi lmen Frost. Hans yngsta dotter Mariah är 20 och hon har goda chanser att bli uttagen i nästa års amerikanska OS-lag.

  Andy och hans fru Kendra förstår hur viktigt det är att ha god arbetsmoral. Och det är något som de har förmedlat till sina barn.

  ”Du måste kunna uppskatta den hårda träningen”, säger Andy. ”Du måste ha en passion för det du gör. Vi fokuserade aldrig på deras resultat utan på det arbete de lade ner. Det gäller att se det ur ett långsiktigt perspektiv. Många föräldrar till unga idrottare inser inte det och pressar sina barn för hårt och det leder ofta till att barnen ger upp.”

  Andy har samma passion för sitt arbete vid INEOS.

  Han var en viktig kugge i INEOS arbete att sluta avtal med amerikanska företag i det banbrytande projektet att frakta skiffergas från USA till Europa.

  I nästan sex år arbetade han oförtrutet med det som kom att kallas Mariner-projektet där han ledde förhandlingarna kring de 15-åriga terminal- och leveransavtalen.

  ”I början mötte vi stor skepsis i branschen. Det var många som inte trodde att vi skulle kunna ro det här projektet i hamn”, säger han. ”Många av våra viktigaste strategiska samarbeten började med ett telefonsamtal.”

  Det var inte alltid en dans på rosor och Andy hämtade inspiration från sin dotter.

  ”Många gånger när det var riktigt jobbigt tänkte jag på Mariahs framgångar och motgångar och hur mycket det hjälper att fortsätta kämpa om man vill lyckas till slut”, säger han.

  Den enda nackdelen med jobbet är att han spenderar stora delar av sin vecka i Houston, Pittsburgh eller Philadelphia – mer än 150 mil från hemmet i Monument, Colorado.

  ”Det är tufft, men min viktigaste roll är att stödja henne och se till att hon har de bästa träningsförhållandena vi kan ge henne”, säger han. ”Min fru sköter de dagliga sysslorna och hon är fantastisk.”

  Han säger att man tvingats göra uppoffringar.

  ”Det har varit tufft, men vårt viktigaste mål som föräldrar har alltid varit att hjälpa våra döttrar att ägna sig åt det de brinner för”, säger han. ”Och jag tror inte att det fi nns något viktigare.”

  2 minuter att läsa Numret 12
 • Namibia-132 (1) cmyk.jpg

  TRAINEESTUDENTER STÄLLS INFÖR DEN ULTIMATA TEAMBUILDINGUTMANINGEN

  250 KM TILL FOTS OCH PÅ CYKEL GENOM DEN AFRIKANSKA ÖKNEN

  I maj tog INEOS med sig sina talangfulla tredjeårsstudenter på deras livs äventyr för att testa deras gränser, förbättra deras kondition och visa dem vad de kan klara av.

  Det här är en övning i teambuilding som bara INEOS skulle ha kunnat utforma för sina studenter.

  Företagets styrelseordföranden Jim Ratcliffe anser att allt är möjligt med rätt attityd och det är därför de ställs inför de tuffaste utmaningarna.

  ”Människor kan åstadkomma fantastiska saker när de släpper på de mentala bromsarna”, säger han.

  I sex dagar sprang, vandrade och cyklade de 29 studenterna i brännande hetta genom den orörda namibiska öknen som är hemvist för lejon, spetsnoshörningar och savannelefanter.

  De gick över uråldriga vulkankratrar, besteg Brandberg, Namibias högsta berg, och tog sig över Ugabdalens tuffa basaltlava.

  ”De har uthärdat extremt tuffa förhållanden och fått kämpa hårt, men de kommer att få ut otroligt mycket av det här”, säger projektledaren John Mayock.

  Studenterna, däribland åtta kvinnor, påbörjade sin fantastiska resa på Cape Cross vid Skelettkusten lördagen den 6 maj.

  ”Jag märkte att vissa av dem var lite nervösa, men gruppen har haft en fantastisk sammanhållning”, säger John.

  Jim är van vid faror. Han är en av ett fåtal som har varit till både Nordpolen och Sydpolen. Han följde med studenterna tillsammans med Simon Laker, INEOS-koncernens operativa chef samt medicinsk personal och träningsexperter.

  ”En del av INEOS fi losofi är att uppmuntra människor att tänja på gränserna”, säger han. ”Jag är av den uppfattningen att du ska göra vad du kan för att maximera antalet oförglömliga dagar i ditt liv.”

  En fullständig rapport hittar du i nästa nummer av INCH, som kommer i juli.

  FOKUS PÅ NÄSTA UPPGIFT NÄR INEOS HÖJER TEMPERATUREN

   

  INEOS studenter Hannah Salter och Kasper Hawinkel oroade sig för den svåra hettan mer än något annat, men de visste att de måste förbereda sig ordentligt inför uppgiften att springa, klättra och cykla i 40-gradig hetta i Namibia.

  ”Det har varit viktigt att förbereda sig på rätt sätt med detta i åtanke”, säger Hannah, 30.

  Bortsett från hettan så fanns det mycket som de såg fram emot med resan, inte minst att sova under bar himmel på en bergstopp och få vänner för livet.

  ”Många av mina vänner från universitetet är avundsjuka”, säger Kasper, 28. ”Deras teambuilding-övningar har varit hinderbanor och gokart.”

  Varken Kasper eller Hannah ser sig som atleter, men de älskar vildmarken. Hannah älskar att paddla kajak och Kasper spelar vattenpolo.

  ”Den här resan är som en extrem version av en fantastisk semester”, säger Hannah som är upphandlingsspecialist av polymertillsatser, katalysatorer och kemikalier för O&P Europe.

  Kasper är produktionsingenjör vid INEOS Oxide i Antwerpen i Belgien.

  ”Det här är en unik möjlighet och en fantastisk utmaning att testa och tänja på gränserna”, säger han. 

  3 minuter att läsa Numret 12
 • ZQ2X4899-cmyk.jpg

  ETT SÄKERT KORT

  INEOS UPPNÅR SITT BÄSTA SÄKERHETSRESULTAT NÅGONSIN SAMTIDIGT SOM MAN FORTSÄTTER ATT VÄXA OCH FÖRVÄRVA ANLÄGGNINGAR

  Kemiindustrin är en av de mest dynamiska och framsynta branscherna. Det arbete man utför har lett till medicinska genombrott, förändrat hur energi används och bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Allmänheten ser det inte alltid så och för dem som arbetar för INEOS kan det vara frustrerande, särskilt eftersom företaget precis har uppnått sitt bästa säkerhetsresultat någonsin.

  OLYCKOR var vanliga under den industriella revolutionen. Arbetare, som ofta var barn, slet i många timmar under fruktansvärda förhållanden.

  1842 sade en tysk besökare i Manchester att han hade sett så många människor utan armar eller ben att det var som att ”se en armé som precis återvänt från slagfältet”.

  Som tur är har tiderna förändrats.

  Olyckor inträffar fortfarande, men farorna med att utsätta arbetare för asbest, bly, kiselsyra, kolmonoxid och organiskt damm är kända och organisationer som OSHA och HSE finns för att se till att företagen följer lagen.

  Det verkar ändå som att allmänheten fortsätter att se kemiindustrin som riskfylld till sin natur.

  ”Det är frustrerande eftersom vi vet att det inte är sant”, säger Simon Laker, INEOS-koncernens driftschef.

  Simon höll nyligen ett föredrag för representanter från försäkringsbranschen om INEOS säkerhetsstrategi, verksamhet och riskhantering.

  Under föredraget hänvisade han till den senaste statistiken från den branschövergripande myndigheten OSHA (Occupational Health and Safety Administration) som har ett strikt system för rapportering av olyckor och skador på arbetsplatser.

  Myndigheten är amerikansk, men systemet används över hela världen. Resultaten visar att vissa branscher är mer skadedrabbade än andra. Tillverkningsindustrin toppar listan, tätt följd av byggnadsbranschen där fyra av 100 anställda har råkat ut för en arbetsplatsolycka.

  Den petrokemiska industrin som helhet står sig mycket bättre – och INEOS resultat är i sin tur ännu bättre.

  ”De var mycket imponerade av vår säkerhetsstrategi och riskhantering och förstod hur mycket arbete vi lagt ner under många år på att göra kontinuerliga förbättringar, vilket statistiken också visar”, säger Simon.

  Förra året var INEOS bästa år ur ett säkerhetsperspektiv, med en OSHA-frekvens på 0,32 (0,32 skador per 100 heltidsanställda).

  Det som gör säkerhetsstatistiken ännu mer imponerande är att INEOS lyckades uppnå detta resultat samtidigt som man har förvärvat verksamheter från företag med andra rutiner.

  ”Vi har nu mer än 80 anläggningar i 16 länder med många olika processer, olika typer av teknik, och tusentals procedurer som övervakas via hundratusentals datapunkter”, säger Simon. ”Men det är tack vare vårt fokus på säkerhet som vi ser ständiga förbättringar, trots att vi fortsätter att växa. Förmågan att smidigt integrera nya verksamheter i vår säkerhets- och driftstrategi var en av de saker som försäkringsbranschen framhävde.”

  Simon säger att anställda förväntas rapportera alla incidenter eftersom INEOS anser att detta är det bästa – och enda – sättet att alltid dra lärdom av det inträffade.

  ”Allmänheten borde känna större förtroende för ett företag som rapporterar incidenter, inklusive de minsta, än ett företag som säger att de inte har något att rapportera”, säger han. ”Det är tydligt vilka som tar hälsa och säkerhet på allvar och vilka som sopar problemen under mattan.”

  Självbelåtenhet är en stor fara – och något som INEOS är på sin vakt mot.

  ”Vårt mål är alltid att hela tiden förbättra våra resultat och nå målet på noll tillbud”, säger Simon. ”Vi är inte nöjda förrän vi har uppnått detta.”

  VIKTEN AV ATT HELA TIDEN BLI BÄTTRE

   

  PÅLITLIGHET är nyckeln till att locka investerare och bygga förtroende, säger Neil King, driftsäkerhets- och integritetschef vid Petroineos raffinaderi i Grangemouth i Skottland.

  Han menar att det bästa sättet att vinna aktieägarnas förtroende och bygga vidare på det arbete som redan har lagts ner är att kunna visa att man har skött anläggningen och utrustningen med goda resultat.

  ”Det stämmer att aktieägarna håller ett öga på oss och det hjälper att kunna visa hur viktigt det är att allt blir rätt redan första gången”, säger han.

  Neil pratade med INCH efter att företaget för andra gången hade hållit en serie driftsäkerhetsdagar för alla anställda och entreprenörer.

  Under var och en av de sex dagarna berättade idrottare sina historier och drog många paralleller mellan deras eget arbete för att nå bättre resultat och hur anställda kan samarbeta för att förbättra raffinaderiets resultat.

  Den olympiske häcklöparen Colin Jackson pratade om faran med att bli självbelåten efter framgångar. Vid OS i Barcelona 1992 struntade han i sin tränares uppmaning att värma upp ordentligt inför ett lopp.

  ”Jag tyckte inte att jag behövde prestera på topp för att kvalificera mig till finalen”, säger han.

  Han tog sig visserligen vidare till finalen, men ådrog sig en skada som gjorde att han inte kunde prestera till 100 % i finalen och det gjorde att han hamnade utanför prispallen.

  ”Var och en av våra kolleger har en viktig roll att fylla för att se till att raffinaderiet kan hållas igång och leverera konkurrenskraftiga resultat”, säger Neil.

  Det har funnits utmaningar längs vägen.

  ”För tre år sedan hade vi ovanligt hög personalomsättning, vilket innebar att vi tappade mycket kunskap och erfarenhet”, säger Neil.

  Även om det fanns robusta rutiner så blev det snart tydligt att den kunskap som gått förlorad måste byggas upp igen och driftsäkerheten försämrades under en kort tidsperiod.

  Anläggningens driftresultat har förbättrats väsentligt sedan de dåliga resultaten 2014.

  Neil säger att detta är tack vare en serie driftsäkerhetsdagar som visade sig vara ett perfekt sätt att samordna raffinaderiets alla processer och förbättringar ur ett driftsäkerhetsperspektiv och samtidigt öppna upp en positiv dialog med alla Petroineos anställda och entreprenörer.

  ”Vi är medvetna om att det fortfarande finns saker som måste göras”, säger han. ”Men vi vet att våra driftsäkerhetsdagar uppskattas av dem som jobbar här. De anställda kan se att de gör skillnad och att de problem som finns identifieras och åtgärdas.”

  Driftsäkerhetsdagarna är en samlingspunkt, och det viktigaste är att de bidrar till en förändringskultur på Grangemouths raffinaderi som kommer att vara helt nödvändig för att säkerställa anläggningens framtidsutsikter och konkurrenskraft.

  PetroChina och INEOS, de två parterna i samriskföretaget, håller på att utvärdera ett antal alternativ för raffinaderiet som syftar till att förbättra dess lönsamhet.

  Anläggningen är Skottlands enda råoljeraffinaderi och det levererar mer än 80 % av allt bränsle till skotska bensinstationer och allt flygplansbränsle till flygplatserna. Raffinaderiets långsiktiga framtid är av största vikt för den skotska ekonomin, de anställda och de som förlitar sig på dess fortsatta existens.

  ”Raffinaderiet måste bevisa att det kan ha en genomgående hög driftsäkerhet. Och det är upp till oss alla att se till det”, säger Neil.

  4 minuter att läsa Numret 12
 • DAILY-MILE-inch12.jpg

  THE DAILY MILE GER BARNEN ETT FÖRSPRÅNG

  En ny studie visar att barn som deltar i ”The Daily Mile” har bättre kondition, är mer motiverade och har mer tålamod.

  BARN som springer en engelsk mil i skolan varje dag presterar bättre i klassrummet.

  En ny studie visar att barn som sprang 15 minuter per dag i tre månader presterar upp till 25 % bättre än väntat på de engelska motsvarigheterna till de nationella proven. Barnen hade även bättre kondition, bättre självförtroende och var mindre störande.

  För INEOS är detta ett välkommet resultat, eftersom man har investerat tid och pengar i att hjälpa den pensionerade rektorn Elaine Wyllie att sprida budskapet om hennes ”Daily Mile”-initiativ som syftar till att förbättra barns kondition.

  ”Det här är en fantastisk första bekräftelse på att ’The Daily Mile’ har en positiv inverkan på barns kondition, hälsa och välmående”, säger Holly Eager, ställföreträdande kommunikationsansvarig vid INEOS högkvarter i London. Rapporten beställdes av London Playing Fields Foundation för Public Health England och Sport England i syfte att utvärdera vilken inverkan ”The Daily Mile” har haft på eleverna vid Coppermill Primary School i östra London. I 12 veckor följde man 76 elever från skolan som varje dag sprang i 12 minuter på en 340 meter lång bana.

  ”Det var en slump att de valde att utvärdera ’The Daily Mile’”, säger Holly. ”Vi visste inte om det förrän undersökningen nästan var färdig.”

  Resultatet gjorde lärarna förbluffade; barnens resultat i den engelska motsvarigheten till de nationella proven var betydligt högre än de förväntade genomsnittsresultaten för regionen och för riket som helhet i matematik, läsförståelse och skrivförmåga. 66 % av eleverna förväntades uppnå det nationella genomsnittet för läsförmåga. På Coppermill klarade 92 % av eleverna detta.

  ”Det är fantastiskt”, säger läraren Figen Bektasoglu. ”’The Daily Mile’ gör inte eleverna smartare, men det hjälper dem att fokusera och koncentrera sig.”

  Ursula Heath, kommunikationsansvarig för INEOS-koncernen, säger att barn från mer än 2 500 grundskolor i Storbritannien, övriga Europa och USA nu deltar i ”The Daily Mile” som går ut på att eleverna lämnar klassrummet och springer, går eller joggar i 15 minuter.

  Det innebär att 500 000 elever springer nästan 2,5 miljoner kilometer varje vecka, och initiativet växer fortfarande, med stöd från INEOS.

  En ny studie visar att barn som deltar i ”The Daily Mile” har bättre kondition, är mer motiverade och har mer tålamod. 

  BARNEN TAR ÖVER VÄRLDEN

   

  BARN från St Polycarp’s Primary i Farnham, Surrey, har nu i praktiken sprungit jorden runt två gånger. De har tillsammans gått, joggat eller sprungit 94 000 kilometer sedan ”The Daily Mile” introducerades på deras skola. ”Barnen älskar att springa, så det lovar gott inför framtiden”, säger en talesman för skolan.

  2 minuter att läsa Numret 12
 • GRFFinch12.jpg

  GO RUN FOR FUN GER SKOLORNA NÅGOT ATT BITA I

  INEOS framgångsrika kampanj ”GO Run For Fun” för att hjälpa barn att bli sundare fl yttar nu in i klassrummet.

  Kampanjen för att få barn att börja springa igen har varit mycket framgångsrik sedan den lanserades sommaren 2013, men INEOS tror att man kan göra mer för att uppmuntra barn att leva sunda och aktiva liv.

  Teamet fokuserar nu på att stödja skolor, inledningsvis i Storbritannien, att föra fram budskapet om hur viktigt det är att motionera mer och äta rätt.

  Korta videor och aktiviteter, som kan användas i undervisningen, kommer att erbjudas till skolorna. Lärare kommer också att uppmuntras att starta löparklubbar på skolorna och eleverna kommer att få chansen att bli ambassadörer och marknadsföra kampanjen på skolan.

  ”GO Run For Fun”-teamet kommer även i fortsättningen att anordna gratis ”fun runs” runt om i Storbritannien, men de kommer att vara större och inte lika många.

  ”Vi fokuserar helt enkelt på att få budskapet att bli mer bestående”, säger Ursula Heath, INEOS-koncernens kommunikationschef.

  ”GO Run For Fun” grundades av INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe eftersom han var bekymrad över det växande problemet med övervikt bland barn.

  WHO ser det som en av de allvarligaste globala hälsoutmaningarna för 2000-talet. Bara i Storbritannien är nästan var femte fyra- eller femåring överviktig.

  Sedan det första evenemanget har mer än 190 000 barn mellan fem och tio år deltagit i dessa evenemang som har hållits i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Belgien, Norge, Italien, Schweiz och USA.

  ”Vi växer fortfarande”, säger Ursula. ”Förra året anordnade teamet 40 evenemang i Storbritannien.

  I år kommer det att bli en handfull evenemang.

  ”Men de kommer att vara mycket större”, säger Ursula.

  Evenemangen i Europa och USA kommer att fortsätta som tidigare.

  2 minuter att läsa Numret 12
 • shutterstock_606639425 x.jpg

  INEOS GER SIG IN I KAMPEN FÖR ATT MINSKA PLASTFÖRORENINGARNA

  Trots de många fördelarna som plaster har för bland annat byggnadsbranschen, fordons- och förpackningsindustrin och hälsovården är känslan att omfattande förändringar krävs för att minska plastföroreningarna i våra hav.

  INEOS stödjer officiellt ett internationellt initiativ för att minska plastföroreningarna i världens hav och floder.

  INEOS styrelseordförande och grundare Jim Ratcliffe har skrivit under den globala plastindustrins kampanj Operation Clean Sweep® och lovar att göra allt som står i hans makt.

  Beslutet om att skriva under initiativet togs i samband med att FN drog igång sin globala kampanj mot marin nedskräpning.

  ”Om vi inte agerar globalt nu kommer våra oceaner att vara fulla av skräp från mänsklig konsumtion”, säger man i en färsk rapport.

  ”Det här är skrämmande siffror som politiker, icke-statliga organisationer, miljöaktivister och allmänheten lägger på minnet”, säger Dr Jason Leadbitter, Sustainability & Corporate Social Responsibility Manager vid INOVYN.

  FN:s miljöprogram kommer att investera 6 miljoner dollar under de kommande fem åren som en del av den ambitiösa kampanjen att lyfta fram ett problem som länge har försummats, men som inte längre kan ignoreras.

  Jason arbetar visserligen för ett företag som är en av världens största producent av plaster, både i pelletoch pulverform, men han säger att INEOS har känt till och försökt komma till rätta med problemet i flera år.

  ”Vi har redan en mängd procedurer för att säkerställa att våra anläggningar och processer sköts så att plastsvinn inte inträffar”, säger han. “Spill-kit är standard för att se till att god hushållning hela tiden iakttas och för att förhindra läckage i naturen.”

  Ett av de viktigaste åtagandena inom ramarna för Operation Clean Sweep® är att ge INEOS anställda ytterligare utbildning och ansvar, samt att genomföra regelbundna kontroller.

  ”Vi måste visa att vi vidtar positiva åtgärder eftersom vi kommer att bedömas utifrån detta i framtiden”, säger han. ”Det ligger också i vårt intresse, eftersom detta svinn, oavsett hur litet det är, medför en ekonomisk kostnad för företaget.”

  Jason minns hur han för 10 år sedan satt på en strand i Sardinien och hans dotter hittade plastpellets i sanden och frågade honom vad de var.

  ”Det var ganska pinsamt att behöva berätta för henne att pappa jobbar i en bransch som tillverkar sådana pellets”, säger han.

  Jason säger att branschen kommer att gå en dyster framtid till mötes om man inte lyckas komma till rätta med detta växande problem.

  ”Om vi misslyckas är risken att man slutar att använda plast, vilket vissa icke-statliga organisationer redan kräver när det gäller vissa typer av engångsplaster”, säger han. ”Som tur är vinner Operation Clean Sweep® alltmer terräng och trovärdighet hos vissa icke-statliga organisationer i takt med att allt fler företag förbinder sig att delta i initiativet.”

  Fidra, en skotsk välgörenhetsorganisation, bedömer att upp till 53 miljarder plastpellets går förlorade varje år, enbart i Storbritannien.

  ”För att sätta det i perspektiv: En 24- tons tanker rymmer ungefär 1,5 miljarder pellets”, säger Jason.

  Som tur är vill Fidra samarbeta med kemiföretagen och branschorganisationerna, istället för att motarbeta dem.

  ”De förstår hur viktiga plaster är för samhället och försöker komma till rätta med problemet med gemensamma insatser”, säger Jason. ”De ser Operation Clean Sweep® som ett sätt för branschen att ta sitt ansvar.”

  Plastpellets är dock bara en del av problemet.

  Plastkulor – de små plastbitar som finns i peelingkrämer och liknande – är avsedda att spolas ner i avloppet, men partiklarna flyter i vatten och kan färdas långa sträckor. Det finns flera kampanjer som kräver att de ska förbjudas, men så länge dessa plastkulor är tillåtna fortsätter de att ätas av fiskar, som misstar dem för föda.

  ”Personligen anser jag att plastkulor är helt förkastliga”, säger Jason. ”Läckage i naturen går inte att undvika och de svärtar ner plastindustrins rykte.”

  En del av FN:s miljöprogram under de kommande fem åren är att mobilisera den största rengöringskampanjen någonsin av stränder runt om i världen för att belysa problemet.

  ”Det här är ett problem inte bara för vår bransch utan för hela mänskligheten”, n för hela mänskligheten”, säger Jason.

  ELLEN MACARTHUR VARNAR FÖR SVÅRA PROBLEM PÅ HORISONTEN

  DAME Ellen MacArthur, som blev historisk när hon 2005 satte rekord i ensamsegling runt jorden, har blivit en av de främsta förespråkarna för förändringar.

  Hon anser att den globala ekonomins nuvarande struktur är fundamentalt felaktig – och hon menar att människan måste lära sig av naturen där inget går till spillo.

  ”Hur ska vår ekonomi kunna fungera långsiktigt när den går ut på att utvinna begränsade mängder material ur marken, tillverka något av det och i slutändan kassera det?”, säger hon. ”Vi måste skapa en ekonomi där vi använder saker istället för att förbruka dem.”

  I en ny rapport som publicerades i januari av Ellen MacArthur Foundation och Word Economic Forum uppmanas globala plasttillverkare att designa bättre förpackningar, öka återvinningsgraden och introducera nya modeller för att utnyttja förpackningar på ett bättre sätt.

  Endast 14 % av alla plastförpackningar återvinns i dagsläget. Hon anser att detta lätt kan ökas till 70 % med nytänkande kring utformningen.

  4 minuter att läsa Numret 12
 • shutterstock_92222593.jpg

  KLIMAT I FÖRÄNDRING

  Branschen har hittills lyckats minska utsläppen av växthusgaser med hjälp av ökad energieffektivitet, men man kommer snart att behöva göra mer för att förhindra den globala uppvärmningen. INEOS har därför engagerat sig i ett projekt som skulle kunna förändra världen.

  INEOS har blivit delaktiga i ett initiativ som skulle kunna förändra världen.

  Man har gått med i ELEGANCY ett norsklett forskningsprojekt för att hitta ett bättre, enklare och billigare sätt att fånga koldioxid, den gas som ligger bakom den globala uppvärmningen.

  Om EU går med på att fi nansiera projektet under våren kommer INEOS att sponsra en forskarstuderande vid Imperial College i London som ska undersöka hur man kan fånga och lagra koldioxid vid anläggningen i Grangemouth i Skottland.

  ”Storbritannien måste i framtiden ha en ekonomi som bygger på mycket lägre koldioxidutsläpp för att uppfylla strängare klimatbudgetmål, så det här är ett mycket bra samarbete”, säger professor Nilay Shah, som är prefekt vid institutionen för kemiteknik.

  ”Vi kommer att förse vår forskarstudent med många av de verktyg som behövs för att genomföra analysen och teamet i Grangemouth kommer att kunna säga vad som är praktiskt möjligt att genomföra på anläggningen.”

  Han säger att INEOS är ett perfekt företag att samarbeta med i ett projekt som ligger universitetet varmt om hjärtat.

  ”Företaget tänker långsiktigt och har många fantastiska anläggningar, inte bara i Grangemouth utan även i övriga Europa och man är mycket intresserade av vad vi försöker åstadkomma när det gäller infångning av vätgas och koldioxid”, säger han. ”Allt tyder på att de är mycket öppna för den här typen av samarbete och att bli utmanade och pressade att snabbt bli miljövänliga.”

  Universitetet har nyligen byggt en pilotanläggning för infångning av koldioxid för att bättre förstå hur koldioxidinfångning fungerar.

  ”Vi vill visa företag som INEOS att det faktiskt är möjligt att fortsätta verksamheten även i en koldioxidsnål ekonomi”, säger han.

  Branschen har hittills minskat sina utsläpp med hjälp av ökad energieffektivitet, trots att man inte varit skyldiga enligt lag att göra det.

  Professor Shah menar dock att det är klokt av företag som INEOS att börja planera inför framtiden innan lagen ändras.

  ”Det visar att de menar allvar med att minska koldioxidutsläppen och

  3 minuter att läsa Numret 12
 • siriwo9x4493-x.jpg

  INEOS ÖKAR SIN NÄRVARO I NORDSJÖN

  INEOS har blivit en viktig aktör inom olja och gas från Nordsjön på mindre än två år. För dem som känner till INEOS kommer det inte som någon överraskning.

  INEOS har köpt ett danskt företags totala olje- och gastillgångar i Nordsjön. Prislappen: Drygt en miljard dollar.

  DONG Energy säger att man vill fokusera på förnybara energikällor, i synnerhet vindkraftsparker.

  Vi har jobbat hårt för att få till stånd den bästa transaktionen genom att sälja hela verksamheten och på så sätt garantera dess långsiktiga utveckling, och med INEOS har vi uppnått detta, säger Henrik Poulsen, VD för DONG Energy.

  För INEOS passar detta förvärv av en portfölj med välskötta, långlivade tillgångar med ett mycket framgångsrikt och erfaret team perfekt in i koncernens fi losofi att fortsätta expandera sitt företag INEOS Upstream.

  ”Den här affären är mycket viktig för oss i det här skedet i våra tillväxtplaner och vi är mycket nöjda med att samtidigt ha förvärvat stora mängder expertkunskaper”, säger INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe.

  ”Vi ser redan stora möjligheter i denna imponerande portfölj.”

  Förvärvet av DONG Energys olje- och gasverksamhet innebär att INEOS nu är ett av de tio största företagen i Nordsjön och det största privatägda prospekterings- och produktionsföretaget i området.

  I affären ingår även Ormen Lange, det näst största gasfältet i norska farvatten, Laggan-Tormore, ett nytt gasfält väster om Shetlandsöarna samt knutpunkter för olja och gas i Danmark.

  Företaget producerar för närvarande cirka 100 000 fat oljeekvivalenter per dag och ungefär 70 % av produktionen kommer från företagets norska fält.

  Men INEOS tror att man kan få ut mer.

  “Vi tror att vi har mycket att erbjuda detta företag”, säger Jim.

  INEOS har redan visat att man har det kunnande som krävs för att driva komplexa anläggningar för att ytterligare maximera utvinningen av kolväten.

  INEOS Upstream grundades i oktober 2015 när man köpte alla brittiska gasfält i Nordsjön som ägdes av DEA-koncernen. Ett par dagar senare sålde Fairfi eld Energy Holdings Ltd 25 % av sitt innehav i plattformen Clipper South till INEOS.

  Nyligen förvärvade man även en strategisk brittisk tillgång när man skrev under ett avtal om att köpa BP:s 375 kilometer långa Forties-pipelinesystem för 250 miljoner dollar.

  De senaste avtalen måste godkännas av ansvariga myndigheter, men när affärerna har genomförts kommer de 440 anställda vid DONG och FPS att övergå i INEOS anställning.

  3 minuter att läsa Numret 12
 • iStock-538866188-x.jpg

  SKIFFERGASBOOMEN LEDER TILL FLER JOBB

  ETT FRAMSYNT samhälle i Georgia i USA övertygade ett snabbväxande och dynamiskt amerikanskt företag att investera miljoner i en ny tillverkningsanläggning i staden.

  När de boende i Statesboro, Georgia, fi ck veta att WL Plastics ville öppna en ny fabrik för tillverkning av polyetenrör som används i infrastrukturprojekt (vatten, ledningar, avlopp) och den amerikanska skiffergasindustrin hjälpte man till att påskynda projektet.

  Samhället ställde sig bakom planerna och ledande medborgare och politiker satte ihop ett stimulanspaket på 2,9 miljoner dollar för att locka företaget att bygga sin nya fabrik i Statesboro.

  Den lokala utvecklingsmyndigheten i Bulloch County, kommunen och staten lovade att skänka det 12 hektar stora området och bygga ett järnvägsspår till platsen för den nya fabriken.

  I gengäld krävde man bland annat att 50 välbetalda jobb skulle skapas vid anläggningen för lokalbefolkningen och att företaget skulle göra ett åtagande om att köpa varor och tjänster lokalt.

  Stimulanspaketet fungerade. Fabriken byggdes och produktionen påbörjades i januari i år. ”Det här har gynnat alla parter”, säger Dennis Seith, VD för INEOS O&P USA som förvärvade WL Plastics i slutet av förra året.

  WL Plastics höll på att bygga sin sjunde produktionsanläggning i Statesboro när INEOS köpte 100 % av företaget i november.

  Anläggningen producerar polyetenrör (HDPE) med hög densitet som används i infrastrukturprojekt och för att frakta vatten till och från skiffergasanläggningar i USA.

  ”Det här är ett utmärkt exempel på de investeringar som skiffergas- och infrastrukturutvecklingar leder till”, säger INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe som har investerat många miljoner i att försöka skapa en skiffergasindustri i Storbritannien.

  Rör som är tillverkade av HDPE läcker inte, rostar inte, och, om de utformas och installeras på rätt sätt, behöver de inte underhållas på 100 år.

  De är därför efterfrågade av olje- och gasproducenter.

  Vid fabrikens offi ciella öppningsceremoni förra månaden lovordade Benjy Thompson, talesman för utvecklingsmyndigheten i Bulloch County, INEOS- ägda WL Plastics investering på 13 miljoner dollar.

  ”Den här typen av projekt skapar mångfald i industribasen”, säger han. ”Istället för att ha en eller två stora industrier med många anställda har vi ett antal små och medelstora tillverkare. Det bidrar till vårt ekonomiska välstånd.”

  Dennis håller med. ”Det här är ett utmärkt exempel på hur den billiga energi som skiffergasindustrin genererar bidrar till att skapa jobb. Alla samhällen behöver den här typen av tillverkningsjobb för att överleva.”

  4 minuter att läsa Numret 12
 • STEP-Ahead---Kendra-Carter-compressor (1).jpg

  Kendras utmärkelse

  INEOS UPPNÅR SITT BÄSTA SÄKERHETSRESULTAT NÅGONSIN SAMTIDIGT SOM MAN FORTSÄTTER ATT VÄXA OCH FÖRVÄRVA ANLÄGGNINGAR

  Kemiindustrin är en av de mest dynamiska och framsynta branscherna. Det arbete man utför har lett till medicinska genombrott, förändrat hur energi används och bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Allmänheten ser det inte alltid så och för dem som arbetar för INEOS kan det vara frustrerande, särskilt eftersom företaget precis har uppnått sitt bästa säkerhetsresultat någonsin.

  OLYCKOR var vanliga under den industriella revolutionen. Arbetare, som ofta var barn, slet i många timmar under fruktansvärda förhållanden.

  1842 sade en tysk besökare i Manchester att han hade sett så många människor utan armar eller ben att det var som att ”se en armé som precis återvänt från slagfältet”.

  Som tur är har tiderna förändrats.

  Olyckor inträffar fortfarande, men farorna med att utsätta arbetare för asbest, bly, kiselsyra, kolmonoxid och organiskt damm är kända och organisationer som OSHA och HSE finns för att se till att företagen följer lagen.

  Det verkar ändå som att allmänheten fortsätter att se kemiindustrin som riskfylld till sin natur.

  ”Det är frustrerande eftersom vi vet att det inte är sant”, säger Simon Laker, INEOS-koncernens driftschef.

  Simon höll nyligen ett föredrag för representanter från försäkringsbranschen om INEOS säkerhetsstrategi, verksamhet och riskhantering.

  Under föredraget hänvisade han till den senaste statistiken från den branschövergripande myndigheten OSHA (Occupational Health and Safety Administration) som har ett strikt system för rapportering av olyckor och skador på arbetsplatser.

  Myndigheten är amerikansk, men systemet används över hela världen. Resultaten visar att vissa branscher är mer skadedrabbade än andra. Tillverkningsindustrin toppar listan, tätt följd av byggnadsbranschen där fyra av 100 anställda har råkat ut för en arbetsplatsolycka.

  Den petrokemiska industrin som helhet står sig mycket bättre – och INEOS resultat är i sin tur ännu bättre.

  ”De var mycket imponerade av vår säkerhetsstrategi och riskhantering och förstod hur mycket arbete vi lagt ner under många år på att göra kontinuerliga förbättringar, vilket statistiken också visar”, säger Simon.

  Förra året var INEOS bästa år ur ett säkerhetsperspektiv, med en OSHA-frekvens på 0,32 (0,32 skador per 100 heltidsanställda).

  Det som gör säkerhetsstatistiken ännu mer imponerande är att INEOS lyckades uppnå detta resultat samtidigt som man har förvärvat verksamheter från företag med andra rutiner.

  ”Vi har nu mer än 80 anläggningar i 16 länder med många olika processer, olika typer av teknik, och tusentals procedurer som övervakas via hundratusentals datapunkter”, säger Simon. ”Men det är tack vare vårt fokus på säkerhet som vi ser ständiga förbättringar, trots att vi fortsätter att växa. Förmågan att smidigt integrera nya verksamheter i vår säkerhets- och driftstrategi var en av de saker som försäkringsbranschen framhävde.”

  Simon säger att anställda förväntas rapportera alla incidenter eftersom INEOS anser att detta är det bästa – och enda – sättet att alltid dra lärdom av det inträffade.

  ”Allmänheten borde känna större förtroende för ett företag som rapporterar incidenter, inklusive de minsta, än ett företag som säger att de inte har något att rapportera”, säger han. ”Det är tydligt vilka som tar hälsa och säkerhet på allvar och vilka som sopar problemen under mattan.”

  Självbelåtenhet är en stor fara – och något som INEOS är på sin vakt mot.

  ”Vårt mål är alltid att hela tiden förbättra våra resultat och nå målet på noll tillbud”, säger Simon. ”Vi är inte nöjda förrän vi har uppnått detta.”

  VIKTEN AV ATT HELA TIDEN BLI BÄTTRE

   

  PÅLITLIGHET är nyckeln till att locka investerare och bygga förtroende, säger Neil King, driftsäkerhets- och integritetschef vid Petroineos raffinaderi i Grangemouth i Skottland.

  Han menar att det bästa sättet att vinna aktieägarnas förtroende och bygga vidare på det arbete som redan har lagts ner är att kunna visa att man har skött anläggningen och utrustningen med goda resultat.

  ”Det stämmer att aktieägarna håller ett öga på oss och det hjälper att kunna visa hur viktigt det är att allt blir rätt redan första gången”, säger han.

  Neil pratade med INCH efter att företaget för andra gången hade hållit en serie driftsäkerhetsdagar för alla anställda och entreprenörer.

  Under var och en av de sex dagarna berättade idrottare sina historier och drog många paralleller mellan deras eget arbete för att nå bättre resultat och hur anställda kan samarbeta för att förbättra raffinaderiets resultat.

  Den olympiske häcklöparen Colin Jackson pratade om faran med att bli självbelåten efter framgångar. Vid OS i Barcelona 1992 struntade han i sin tränares uppmaning att värma upp ordentligt inför ett lopp.

  ”Jag tyckte inte att jag behövde prestera på topp för att kvalificera mig till finalen”, säger han.

  Han tog sig visserligen vidare till finalen, men ådrog sig en skada som gjorde att han inte kunde prestera till 100 % i finalen och det gjorde att han hamnade utanför prispallen.

  ”Var och en av våra kolleger har en viktig roll att fylla för att se till att raffinaderiet kan hållas igång och leverera konkurrenskraftiga resultat”, säger Neil.

  Det har funnits utmaningar längs vägen.

  ”För tre år sedan hade vi ovanligt hög personalomsättning, vilket innebar att vi tappade mycket kunskap och erfarenhet”, säger Neil.

  Även om det fanns robusta rutiner så blev det snart tydligt att den kunskap som gått förlorad måste byggas upp igen och driftsäkerheten försämrades under en kort tidsperiod.

  Anläggningens driftresultat har förbättrats väsentligt sedan de dåliga resultaten 2014.

  Neil säger att detta är tack vare en serie driftsäkerhetsdagar som visade sig vara ett perfekt sätt att samordna raffinaderiets alla processer och förbättringar ur ett driftsäkerhetsperspektiv och samtidigt öppna upp en positiv dialog med alla Petroineos anställda och entreprenörer.

  ”Vi är medvetna om att det fortfarande finns saker som måste göras”, säger han. ”Men vi vet att våra driftsäkerhetsdagar uppskattas av dem som jobbar här. De anställda kan se att de gör skillnad och att de problem som finns identifieras och åtgärdas.”

  Driftsäkerhetsdagarna är en samlingspunkt, och det viktigaste är att de bidrar till en förändringskultur på Grangemouths raffinaderi som kommer att vara helt nödvändig för att säkerställa anläggningens framtidsutsikter och konkurrenskraft.

  PetroChina och INEOS, de två parterna i samriskföretaget, håller på att utvärdera ett antal alternativ för raffinaderiet som syftar till att förbättra dess lönsamhet.

  Anläggningen är Skottlands enda råoljeraffinaderi och det levererar mer än 80 % av allt bränsle till skotska bensinstationer och allt flygplansbränsle till flygplatserna. Raffinaderiets långsiktiga framtid är av största vikt för den skotska ekonomin, de anställda och de som förlitar sig på dess fortsatta existens.

  ”Raffinaderiet måste bevisa att det kan ha en genomgående hög driftsäkerhet. Och det är upp till oss alla att se till det”, säger Neil.

  2 minuter att läsa Numret 12
 • INOVYN AWARDS 2017 (v1.2).jpg

  INOVYN belönar företag med visioner

  INNOVATIVA företag, som delar INOVYN:s vision om kontinuerliga produktförbättringar och hållbar utveckling, visade upp branschens senaste alster i slutet av förra året.

  De bästa företagen belönades med priser vid INOVYN Awards for Innovation with Vinyls, som anordnades för första gången.

  “PVC ses ofta som en färdigutvecklad produkt, men sanningen är att branschen fortsätter att leverera innovativa lösningar”, säger Chris Tane, VD vid INOVYN, Europas ledande vinyltillverkare. ”Det är livsnerven i vår bransch.”

  PVC har funnits sedan 1930-talet, men det fortsätter att utvecklas för att möta efterfrågan i en föränderlig värld. Bara under de senaste 10 åren har cirka 70 000 PVC-relaterade patent registrerats – och trenden är stigande.

  INOVYN bjöd in tillverkare, distributörer, arkitekter, formgivare, studenter, akademiker och forskningsorganisationer från runt om i världen att tävla om priserna vid denna den första prisceremonin.

  Gensvaret var överväldigande. Organisationer från 17 länder på fem kontinenter anmälde totalt 72 projekt till bedömning utifrån innovation, hållbarhet och industriell design.

  ”Både kvaliteten och kvantiteten visar tydligt att innovationsnivån är mer livskraftig än någonsin i branschen”, säger Chris.

  De fem oberoende domarna ställdes inför ett svårt beslut, men gav innovationspriset till australiska Chemson Pacifi c Pty Ltd för sin 3D-vinyl för avancerad industriell friformsframställning (3D-printing).

  ”Det är en stor ära att få detta erkännande från INOVYN för vårt bidrag till PVCbranschen”, säger Greg Harrison, VD för Chemson.

  Brittiska Axion Consulting vann hållbarhetspriset för en process som återvinner PVC i hälso- och sjukvårdsbranschen.

  Svenska Bolon AB vann priset i kategorin industriell design för sitt interaktiva designverktyg som kunderna kan använda för att skräddarsy sina vinylgolvlösningar.

  Chris säger att den globala vinylindustrin är mycket väl medveten om vikten av att producera hållbara produkter.

  ”Det är en absolut nödvändighet för att branschen ska förbli framgångsrik”, säger han.

  Nästa prisceremoni kommer att hållas 2019.

  2 minuter att läsa Numret 12
 • OXOCHIMIE-LAVERA-PLANT-PHOTO-(2)-min.jpg

  INEOS OXIDE KÖPER ARKEMAS OXOALKOHOLVERKSAMHET

  Förvärvet krävde EU-kommissionens godkännande. Detta kom förra månaden.

  VD:n Graham Beesley beskriver försäljningen av oxoalkoholer som en av INEOS Oxides kärnverksamheter. Oxoalkoholer används främst för att producera akrylestrar, dieseltillsatser, färg och smörjmedel.

  Affären innebär också att INEOS blir ensam ägare av Oxochimie, det samriskföretag som man ägt tillsammans med Arkema.

  Oxochimie har en anläggning i Lavéra, där man producerar butanol och 2-etylhexanol.

  ”Vi ser fram emot att integrera Oxochimie i vår verksamhet och öka vår globala marknadsandel inom oxoalkohol-, aldehyd- och derivatproduktion”, säger Graham.

  2 minuter att läsa Numret 12
 • INEOS5466.jpg

  Grangemouth håller alla alternativ öppna

  INEOS O&P UK förhandlar med fl era olika företag som är intresserade av att fl ytta till Grangemouth – hemvist för INEOS nya högkvarter som kostade 20 miljoner pund och nyligen vann pris för framstående arkitektur.

  Anläggningens affärsutvecklingschef Ian Little säger att inga avtal har skrivits under än, men menar att områdets attraktionskraft har ökat tack vare INEOS banbrytande beslut att frakta etan från USA till hamnen i Skottland.

  ”Vi är i ett tidigt stadium än”, säger han. ”Vi har fört preliminära samtal med ett litet antal kemiföretag.”

  INEOS vision för anläggningen i Grangemouth är att det 2020 ska vara ett ledande globalt tillverknings- och kompetenscentrum för kemiindustrin.

  Företagets nya högkvarter andas onekligen optimism.

  I mars i år belönades byggnaden som designats av en av Skottlands ledande arkitektbyråer med ett pris vid den fjärde årliga Scottish Property Awards i Edinburgh.

  ”För oss representerar byggnaden vår beslutsamhet att skapa en tillverkningsanläggning i världsklass i Grangemouth”, säger John McNally, VD vid INEOS Olefi ns & Polymers UK.

  Den nya kontorsbyggnaden, som gör att 450 personer vid INEOS Olefi ns & Polymers nu kan arbeta på en och samma plats för första gången sedan INEOS köpte anläggningen av BP 2005, är bara en del av INEOS långsiktiga investering på totalt 450 miljoner pund i den 690 hektar stora anläggningen i Grangemouth.

  Leveranserna av skiffergas som började anlända till Grangemouth i slutet av förra året har gett nytt liv åt anläggningen och lett till en renässans för den petrokemiska tillverkningen.

  2 minuter att läsa Numret 12
 • INEOS-insight-into-the-future.jpg

  INEOS INSIKT I FRAMTIDEN

  En ensam skotsk säckpipeblåsare förkunnade ankomsten av den första transporten av skiffergas från USA till Grangemouth.

  Bob Lowe, före detta anställd vid INEOS, spelade Skye Boat Song från fören när det 200 meter långa fartyget INEOS Insight – försedd med texten ”Skiffergas för tillverkning” – passerade under Forthbron.

  För John McNally, VD vid INEOS O&P UK, var det ett stort ögonblick när han tillsammans med ungefär 400 gäster, däribland anställda vid INEOS som vunnit lottdragningen om att få vara med, bevittnade fartygets ankomst.

  ”Redan när jag tog över som VD 2014 pratade vi om denna dag”, säger han. ”Vi har bokstavligen räknat ner dagarna de senaste två åren.”

  Ombord på det specialdesignade fartyget, som är byggt i Kina, fanns 27 500 kubikmeter etan som hade pumpats upp ur marken 5 000 kilometer bort i Pennsylvania och lastats på fartyget och transporterats i 10 dagar över Atlanten.

  Den brittiska branschorganisationen Chemical Industries Association kallar detta den viktigaste investeringen i tillverkningsbranschen på ett decennium.

  ”Dessa transporter är inte bara goda nyheter för INEOS”, säger Steve Elliott, ordförande för Chemical Industries Association. ”Det gynnar hela sektorn och samhället i stort. Genom att tillföra prisvärd och säker energi till marknaden visar INEOS vägen och visar att vi kan skapa bättre förutsättningar för tillverkningsindustrin, vilket leder till stora miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar för alla”.

  INEOS värdefulla last från USA gör att den brittiska tillverkningsindustrin kan dra nytta av billig amerikansk gas, som har gjort så mycket för att blåsa nytt liv i tillverkningsindustrin i USA, och hjälpa Storbritannien att konkurrera globalt. På andra sidan Atlanten är de amerikanska energipriserna nu så konkurrenskraftiga att stora investeringar görs i bland annat kemi- och stålindustrin, som plötsligt har blivit den mest konkurrenskraftiga i världen.

  ”I USA produceras så mycket gas att gasimportterminaler nu håller på att byggas om till exportterminaler”, säger INEOS styrelseordförande och grundare Jim Ratcliffe.

  Jim, som växte upp i Failsworth, Manchester, säger att den första leveransen av amerikansk skiffergas är en mycket viktig och historisk dag för både INEOS och Storbritannien.

  ”Det innebär att jobb säkras för många tusen personer i Skottland.”, säger han. ”Skiffergas kan bidra till att stoppa nedgången i den brittiska tillverkningsindustrin och den här dagen är det första steget i den riktningen.”

  Det är första gången etan från amerikansk skiffergas har fraktats till Storbritannien och det är resultatet av en investering på 2 miljarder dollar.

  Sammanlagt åtta tankfartyg kommer att skapa en virtuell rörledning mellan USA och Storbritannien varje vecka i 15 år.

  För att kunna ta emot gasen vid Grangemouth har INEOS gjort stora investeringar för att modernisera den nästan 7 km2 stora anläggningen. En ny importterminal har byggts så att fartyg kan lossa sin viktiga last och installerat mer än fem kilometer rörledningar för transport av gas från hamnen till en ny 40 meter hög etantank, den största i sitt slag i Europa.

  Anläggningen har även fått en helt ny kontorsbyggnad, vilket gör att alla kan sitta tillsammans för första gången sedan INEOS köpte tomten av BP 2005.

  ”Det blir stora förändringar vid Grangemouth”, säger John. ”I ett slag kommer anläggningen äntligen att kunna köras med full kapacitet.”

  Olefinanläggningen har gått på halv kapacitet i många år på grund av bristen på gas från Nordsjön som är ett viktigt råmaterial för INEOS. Detta har lett till stora förluster.

  Utan den amerikanska skiffergasen hade INEOS varit tvungna att stänga den förlustbringande petrokemiska anläggningen.

  Nedläggningen av den petrokemiska anläggningen skulle förmodligen också ha inneburit slutet för raffinaderiet, som producerar större delen av de bränslen som används i Skottland och står för ca 3 % av Skottlands BNP.

  ”Om vi ser tillbaka på anläggningens historia så fanns det perioder då de årliga förlusterna uppgick till mer än 100 miljoner pund och det var ohållbart”, säger John. ”Nu förväntar vi oss att kunna göra en vinst på mer än 100 miljoner pund per år om produktionen går för fullt”.

  Den avgörande faktorn för att rädda anläggningen är leveransen av amerikansk skiffergas.

  ”Vår investering i skiffergas har räddat 10 000 direkta och indirekta arbetstillfällen i Skottland”, säger Jim.

  Men det är inte bara INEOS anläggning i Grangemouth som kommer att dra nytta av transporterna.

  En gammal gasledning som byggdes för att transportera överskottsgas från Nordsjön från ExxonMobils etylenanläggning i Fife till Grangemouth håller på att byggas om så att INEOS nu kan transportera en del av den importerade gasen till ExxonMobil istället.

  ”Anläggningen i Fife är viktig för regionens ekonomi”, säger Sonia Bingham, anläggningschef vid ExxonMobil Chemical i Fife.

  En rörledning kommer också att transportera etylen från Grangemouth till INEOS Oxides anläggning i Hull så att produktionen av etylacetat kan ökas med 100 000 ton per år från och med nästa år.

  Etylacetat är en viktig beståndsdel i läkemedel, kosmetika, bläck och förpackningsprodukter och anläggningen i Hull körs redan med full kapacitet.

  Denna mångmiljoninvestering tillkännagavs strax efter att Storbritannien röstat för att lämna EU.

  ”Vi tror på den brittiska tillverkningsindustrin och vi stödjer den när vi kan”, säger Jim.

  Graham Beesley, VD vid INEOS Oxide, säger att INEOS Oxide redan är den största producenten av etylacetat i Europa.

  ”Vi kommer att bli ännu större”, säger han.

  4 minuter att läsa Numret 11
 • 3-stories.jpg

  STÖD FRÅN REGERINGEN V AR OERHÖRT VIKTIGT, SÄGER INEOS

  Den brittiska regeringens lånegaranti på 230 miljoner pund för Grangemouth var avgörande för att rädda anläggningens framtid, säger INEOS.

  Utan den hade det blivit svårare för INEOS Olefins & Polymers UK att skaffa det kapital som behövdes för att rusta upp anläggningen så att den kunde ta emot etan från USA.

  Tack vare lånegarantin kunde INEOS finansiera sitt unika projekt med statligt garanterade obligationer och på så sätt rädda tusentals skotska arbetstillfällen.

  I september bevisade INEOS att det förtroende man fått var berättigat när de första transporterna från Pennsylvania anlände.

  Men INEOS Insight och dess värdefulla last utgör ett dilemma för Skottland.

  Den skotska regeringen bidrog med 8 miljoner pund till INEOS djärva plan, i vetskap om att den förlustbringande petrokemiska anläggningen i Grangemouth skulle tvingas lägga ner utan gas från USA som ersättning för de minskade tillgångarna i Nordsjön.

  Men den skotska regeringen har infört ett tillfälligt moratorium för frackning, i väntan på resultaten från en undersökning om huruvida det är säkert.

  Moratoriet som införts av Nicola Sturgeons parti SNP, förhindrar INEOS, som har licenser för att exploatera och producera skiffergas, att ens göra geologiska undersökningar i Skottland.

  Ingen representant från den skotska regeringen var på plats bland de nästan 400 personer som hade samlats för att välkomna den första transporten av skiffergas från USA.

  Ruth Davidson, Torypartiets ledare i Skottland, vars kollega David Mundell, deltog i evenemanget, säger att det får SNP att framstå i dålig dager.

  ”Det blir svårt för människor i Skottland att förstå varför Nicola Sturgeon verkar vara för att skiffergas transporteras över Atlanten och används i Skottland, men när det gäller att extrahera gasen här anser hon att det är oacceptabelt”, säger hon. ”Det är inte konsekvent, vare sig miljömässigt eller ekonomiskt”.

  Hon säger vidare: ”Den här utvecklingen tryggar tusentals skotska arbetstillfällen. Genom att vara på plats hade den skotska regeringen kunnat visat att den inser hur viktig skiffergas och anläggningen i Grangemouth är.”

  INEOS, som nu bedriver prospektering av skiffergas i England, såg SNP:s frånvaro som en besvikelse, men föredrar att fokusera på det positiva.

  ”Leveransen av amerikansk skiffergas tryggar tusentals jobb i tillverkningsindustrin i Skottland”, säger Jim Ratcliffe, INEOS styrelseordförande och grundare.

  2 minuter att läsa Numret 11
 • 3-stories.jpg

  INEOS TILLFÖRSIKT EFTER BREXIT

  STORBRITANNIENS beslut att lämna EU skapade chockvågor runt om i världen, men för INEOS, ett av världens största kemi- och energiföretag med 67 anläggningar i 16 länder, har det inte lett till några förändringar.

  ”Vi har hela tiden sagt att verksamheten kommer att fungera, oavsett om Storbritannien är med i EU eller inte”, säger INEOS styrelseordförande och grundare Jim Ratcliffe, som också är en av Storbritanniens mest framgångsrika företagsledare.

  ”INEOS stöder en gemensam marknad, men inte ett Europas Förenta Stater.”

  När resultatet stod klart tidigt på morgonen den 24 juni uppmanade Ratcliffe den brittiska regeringen att fokusera på vad som behöver göras och inte låta sig distraheras av anklagelser.

  ”Brexit är här och vi måste förbereda oss inför komplicerade och svåra förhandlingar med våra europeiska vänner”, säger han. ”Vi måste lyssna, vi måste vara artiga och bibehålla vår attraktion, men det finns inget utrymme för svaghet eller eftergivenhet i nattmanglingarna när förhandlingarna blir som tuffast.”

  Han säger att ”återhållsamhet och mod” i kombination med ”artighet och attraktion” är det som krävs av dem som leder förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur den Europeiska Unionen.

  ”Vi får aldrig glömma att vi har en bra hand”, säger han. ”Och britter är för det mesta omtyckta och respekterade runt om i världen.”

  Jim säger att Europa behöver tillgång till Storbritanniens marknad, som är större än Rysslands, lika mycket som Storbritannien behöver tillgång till EU-marknaden.

  ”Mercedes slutar inte sälja bilar i Storbritannien”, säger han. ”Och London är ett av världens två viktigaste finansiella centra och det ändras inte.”

  Sanningen är att Storbritannien ännu inte vet vilken inverkan Brexit har på landets ekonomi.

  ”På kort sikt leder det förmodligen till problem, men på lite längre sikt kan det gynna Storbritannien”, säger Jim. ”Det som är säkert är att vi nu måste jobba ännu hårdare för att stimulera ekonomin.”

  2 minuter att läsa Numret 11
 • P12 the gift.jpg

  INEOS VÄDJAR TILL LABOUR-LED AREN JEREMY CORBYN A TT INTE BIND A SIG VID ETT F ÖRBUD FÖR FRACKNING

  Labour förvjuder FRACKNING i Storbritannien om de vinner nästa val i Storbritannien.

  Det tillkännagav Labour-ledaren Jeremy Corbyn vid partikonferensen i Liverpool i september.

  Nyheten togs emot med bestörtning av INEOS Shale som har licenser för skiffergasborrning i områden som motsvarar mer än 1 000 kvadratkilometer.

  ”Vi är mycket besvikna och förvånade över att vi inte ens haft möjlighet att diskutera frågan med honom först”, säger Gary Haywood, VD för INEOS Shale.

  Gary har nu skrivit till Corbyn för att försöka förstå logiken bakom hans beslut – och han har erbjudit sig att träffa högt uppsatta Labour-politiker.

  I sitt anförande på partikongressen sade parlamentsledamoten för Labour Barry Gardiner att förnybara energikällor är framtiden.

  ”Detta är inte en debatt om skiffergas mot förnybara energikällor”, säger Gary. ”Det besvarar inte frågan om Storbritanniens energiförsörjning.”

  I sin skrivelse till oppositionsledaren förklarade Gary att gas är det grundläggande råmaterialet i en mängd olika kemiska produkter som används i många av de föremål vi använder varje dag.

  INEOS, som sysselsätter ca 4 000 personer i Storbritannien, anser att det är bättre att utvinna energi i Storbritannien, där den kan regleras, än att betala en rad instabila och totalitära regimer att göra det för oss.

  För att citera Gary Smith, ordförande i fackföreningen GMB Scotland: ”Vi blir alltmer beroende av regimer som styrs av despoter för att få tillgång till den gas vi behöver. Det är inte etiskt och definitivt inte att ta vårt miljömässiga och moraliska ansvar.”

  2 minuter att läsa Numret 11
 • inch-11_0010_Lets-make-it-happen-min.jpg

  LÅT OSS GÖRA DET TILL VERKLIGHET

  ATT tillhandahålla och trygga energiförsörjningen är ett av en regerings viktigaste ansvar, i klass med hälso- och sjukvård, utbildning och lag och ordning, men det är inte alltid allmänheten förstår de bakomliggande ekonomiska aspekterna.

  Det är inte bara för allmänheten som energi är viktigt. Tillverkningsindustrin behöver ständig tillgång till energi för att upprätthålla sin produktion, som sysselsätter mer än två miljoner människor.

  Tillverkningsindustrin måste vara tillräckligt konkurrenskraftig och lönsam för att kunna locka till sig investeringar. Om detta inte sker utarmas industrin och försvinner, vilket har skett med den en gång så stolta brittiska textilindustrin.

  Samma princip gäller för tillverkningsindustrin, oavsett om det handlar om kemiindustrin, stålindustrin, bilindustrin eller någon annan bransch. De förlitar sig på konkurrenskraftiga energipriser för att överleva.

  Om dessa sektorer inte förblir konkurrenskraftiga avvecklas de och jobben försvinner – som vi redan har sett i stålindustrin under de senaste 12 månaderna.

  Tillverkningsindustrin har kollapsat i Storbritannien under de senaste 20 åren. Från en nivå på 1990-talet som var nära Tysklands, där tillverkningsindustrin står för ungefär 23 % av bruttonationalprodukten (BNP), utgör tillverkningsindustrin ynka 9 % av Storbritanniens BNP idag.

  De få tillverkningsföretag som är kvar i Storbritannien tvingas betala ett av världens högsta energipriser.

  Gaspriserna är 50 % högre än i USA och elpriserna är dubbelt så höga som i USA. Tyskland skyddar sin tillverkningsindustri genom att undanta dem från miljöskatter. Ett antal brittiska regeringar i rad har i stället lagt på fler skatter.

  Den nuvarande situationen förvärras av det faktum att Storbritannien inte har haft någon enhetlig energipolitik på flera decennier.

  Samtidigt som de sista koleldade kraftverken håller på att fasas ut, eftersom de helt enkelt är för ”smutsiga” enligt modern miljöstandard, är gasen från Nordsjön på upphällningen och våra kärnkraftverk blir allt mer ålderstigna.

  Regeringen verkar ha satsat allt på vindkraftverk under de senaste 20 åren, trots att ordförande för lobbyn för förnybara energikällor nyligen erkänt att England inte är tillräckligt blåsigt för att det ska fungera.

  Av landets totala energibehov, utan att räkna med drivmedel, står gas och kärnkraft för cirka 60 %.

  Vindkraft, som varierar kraftigt från dag till dag, står för endast 3 %.

  Om vi antar att kolkraften avvecklas under de närmaste åren ökar även belastningen på gas och kärnkraft.

  Vi är helt beroende av gas och kärnkraft. Det finns inga hållbara alternativ under den närmaste tiden. Ta dessutom med i beräkningarna att gasen från Nordsjön snabbt håller på att sina och att våra kärnkraftverk är ålderstigna.

  Gasproduktionen i Nordsjön nådde sin kulmen under de första åren efter millennieskiftet. Nu är den mer än 50 % lägre. Om tio år kommer det att vara mindre än 20 % jämfört med toppåren.

  Vi måste välja mellan import från Ryssland, dyr import av flytande naturgas eller att utveckla en egen skiffergasindustri, vilket ligger i INEOS intresse.

  Marcellus-fältet i Pennsylvania producerar mer än dubbelt så mycket som Storbritanniens totala gasförbrukning, trots att borrningen påbörjades för bara sex år sedan. Det finns inte bara mycket stora mängder skiffergas, den är dessutom mycket billig – gaspriserna i USA har gått ner med 75 % – och det verkar finnas stora mängder i Storbritannien.

  Debatten om kärnkraft är mer komplex. Det finns mer än 400 kärnkraftverk i världen och det finns flera olika tekniker.

  Teknik som utvecklats av det franska företaget Areva används vid kärnkraftverket Hinkley Point, trots att ingen av dessa reaktorer är i drift än. Två håller på att byggas i Europa, en i Finland, som är försenad med nio år, och en i Frankrike som är försenad med sju år. Båda är tre gånger över budget. Två reaktorer håller på att byggas i Kina, men även dessa är försenade med flera år. Det ger inte direkt anledning till optimism.

  Det finns andra alternativ, inklusive en typ som håller på att byggas av Westinghouse och Toshiba som har uppfyllt de hårda kraven från de amerikanska myndigheterna. Åtta kärnkraftverk av denna typ är under konstruktion, fyra av dem i USA. Även dessa är försenade med ett par år, men de är inte i närheten av att vara så försenade som de franska anläggningarna. Det finns också en reaktor med konventionell teknik som utformas av GE och Hitachi.

  Fyra anläggningar av denna typ har redan byggts. Idag har Storbritannien åtta kärnkraftverk i drift. De är alla är ålderstigna.

  Det är uppenbart att vi måste investera i nya kärnkraftverk, och även om det finns ett antal alternativ för olika reaktorer, är en sak är klar: vi klarar oss inte utan kärnkraft eftersom det inte finns något tillförlitligt alternativ.

  I stället för det nuvarande finansieringsavtalet med EDF och deras kinesiska motsvarigheter borde regeringen överväga att betala för dem i förskott och inkludera dem i balansräkningen.

  När kapitalkostnaderna har täckts är de rörliga kostnaderna för att producera elektricitet mycket låga och det kan tillhandahålla energi till mycket konkurrenskraftiga priser för tillverkningsindustrin i många år.

  Storbritannien kommer att vara beroende av gas och kärnkraft under överskådlig framtid för att kunna tillgodose allmänhetens och industrins/handelns energibehov.

  Vår energipolitik under de närmaste tio åren borde prioritera säker utvinning av skiffergas och byggandet av nya kärnkraftverk med beprövad teknik. Svårare än så behöver det inte vara.

  4 minuter att läsa Numret 11
 • Koln-debt-of-gratitude.jpg

  KÖLNS TACKSAMHET

  FRAMTIDEN för BP:s petrokemiska anläggning i Köln var osäker.

  BP var inte längre intresserade av att tillverka kemikalier och ville antingen knoppa av eller sälja verksamheten och fokusera på mer lönsam kärnverksamhet som olje- och gasproduktion.

  Men där BP inte såg någon framtid för kemikalier, såg INEOS enorma möjligheter för INNOVENE. Och inom några månader förvärvades oljejättens olefin-, derivat- och raffinaderiverksamhet i en affär värd 9 miljarder dollar. I den affären ingick anläggningen i Köln.

  Personalen hade inte tid att oroa sig.

  På bara några veckor hade INEOS, en nästan okänd aktör för de flesta, börjat göra positiva förändringar i hur verksamheten sköttes.

  Fokus flyttades direkt tillbaka till anläggningens starka sidor – säkerhet, förstklassighet i tillverkningen och dess kunder.

  ”Jag minns att jag var lättad eftersom INEOS strategi var raka motsatsen till BP:s”, säger Dr Axel Goehrt, tidigare chef för operativa tjänster vid anläggningen, som nu är chef för produktion och tekniska frågor. ”Personalen märkte skillnaderna snabbt.”

  Nya ledningsstrukturer introducerades och personalen fick i uppdrag att eliminera onödiga kostnader. De blev uppmanade att tänka och agera som ägare och att spendera pengar som om de vore deras egna.

  ”INEOS var rakt på sak”, säger Dr Patrick Giefers, BP:s tidigare chefsjurist och personalchef, som nu är försäljnings- och anläggningschef.

  ”Allt var prestigelöst och det var mycket lätt att diskutera eventuella problem med INEOS Capital.”

  Traditionella kemiföretag är ofta konservativa och har mycket stora omkostnader. INEOS var en frisk fläkt med en liten och entusiastisk ledningsgrupp.

  För vissa tog det längre att vänja sig vid tanken att BP hade sålt verksamheten till ett företag som nu, bokstavligt talat, var skyldiga bankerna 9 miljarder dollar.

  ”Tyskar är försiktiga och de är inte vana vid skulder”, säger Patrick. ”Det var svårt för vissa i början.”

  Det som övertygade dem om att INEOS var rätt företag för uppgiften var att man började investera i anläggningen.

  Inom sex månader hade INEOS presenterat planer på att investera runt 40 miljoner euro i en utbyggnad av krackningsanläggningen i Köln, så att anläggningen skulle kunna producera 100 000 ton etylen mer varje år.

  Denna merproduktion av etylen skulle användas för att producera polyeten eller skickas till andra INEOS-anläggningar via ARG:s rörsystem.

  Under de senaste 10 åren har denna investering – och tron att personalen hade drivkraften och kunnandet att få saker gjorda – fortsatt.

  Sedan INEOS förvärvade anläggningen för 10 år sedan har vi investerat nästan 700 miljoner euro och produktionen har ökat. Enbart det år BP sålde verksamheten spenderade vi nästan 144 miljoner euro på anläggningen.

  Processäkerheten är nu där den ska vara – överst på anläggningens prioriteringslista.

  Sedan 2006 har OSHA-resultatet hela tiden blivit bättre. Anläggningens bästa år rent säkerhetsmässigt var 2013 när frekvensen var så låg som 0,13.

  Kundtjänstteamet som var baserat i Belgien och Storbritannien flyttades till Tyskland, vilket innebar att personalen kunde prata direkt med tekniker och kollegor på produktionsanläggningarna.

  INEOS har alltid använt sina pengar klokt – på nya anläggningar, infrastrukturinvesteringar för att komma tillrätta med flaskhalsar i produktionen och ändringar som i slutändan gynnar kunderna.

  ”Vi flyger inte första klass, men INEOS tar väl hand om oss på andra sätt”, säger Axel.

  2013 byggdes isoamylenanläggningen ut. Den är nu dubbelt så stor som tidigare och det har bidragit till att företaget har kunnat befästa sin position som global producent av råmaterial som kan användas i en mängd olika specialmarknader inklusive parfymer, jordbrukskemikalier, peroxider, polymera antioxidanter och kolvätehartser.

  Projektet genomfördes säkert, effektivt och inom budgetramarna.

  ”Det var ett bevis på anläggningens höga operativa och tekniska standard”, säger Karel Brabant, driftschef vid INEOS Oligomers.

  Nyckeln till Kölns framgångar är kanske en kombination av det tyska sättet att driva anläggningar och det brittiska sättet att driva företag.

  ”Kvalitet är viktigt för oss”, säger Axel. ”Vi ser till tillgångarnas långsiktiga kvalitet. Det är därför vi fortfarande kan utnyttja tidigare generationers verk. Förhållandet med fackföreningar och företagsråd är också mycket gott. Under de senaste 40 åren har vi inte haft en enda strejk.”

  INEOS fortsätter på den inslagna vägen och planerar att investera ännu mer i anläggningen för att utveckla sin produktportfölj med högre vinstmarginaler.

  Bara i år spenderar vi cirka 100 miljoner euro på att bygga ut anläggningen och förbättra infrastrukturen.

  ”INEOS skulle inte investera om de inte trodde att det var lönsamt”, säger Patrick. ”De anställda vet vad som gäller. INEOS investerar mycket pengar i vår anläggning och nu måste vi se till att uppfylla förväntningarna.”

  4 minuter att läsa Numret 11
 • Do-we-need-manufacturing.jpg

  BEHÖVER VI TILLVERKNINGSINDUSTRIN?

  En sak är säker. Länder som förlorar sin tillverkningsbas riskerar att förlora sin förmåga att förnya sig. Mot bakgrund av en ekonomisk miljö med global konkurrens som har lett till att traditionella industrier har urholkats eller flyttat utomlands är det värt att noggrant studera den tyska modellen, eller åtminstone vissa delar av den. Framför allt måste vi uppmärksamma andra länders strategier och program och lära oss av dem, precis som vi har gjort i det förflutna.

  Charles Wessner, programdirektör vid rådet för vetenskap, teknik och ekonomisk politik (Board on Science, Technology and Economic Policy), en del av det amerikanska vetenskapsrådet

   

  Tillverkningsindustrin är grundpelaren i vår ekonomi. Tillverkningsindustrin producerar de varor som ger intäkter som stöder tjänsteekonomin. Det räcker inte att vi klipper varandras hår eller säljer hamburgare. Inkomsterna för att betala för besöken hos frisören och snabbmatsrestaurangerna måste komma från något annat.

  Campaign for America’s Future

   

  Vår ekonomi är i mycket hög utsträckning beroende av tillverkningsindustrin. Under flera hundra år har tillverkning varit nyckeln till välstånd. Världens mäktigaste nationer är de som kontrollerar merparten av den globala produktionen av tillverkningsteknik. Men det räcker inte att ha fabriker och producera mer varor. Vi måste kunna tillverka de maskiner som producerar varorna. Om vi inte klarar av att blåsa nytt liv i USA:s tillverkningsindustri kan vi glömma vår status som en ekonomisk stormakt.

  Jon Rynn, författare av Manufacturing Green Prosperity: The power to rebuild the American middle class

   

  Tillverkningsindustrin är viktig, även på global nivå. Trots att den historiskt sett har varit förknippad med miljöproblem har den nu möjlighet att bidra till att åtgärda några av världens miljöproblem. Många varor kan nu framställas praktiskt taget helt utan föroreningar och med tillverkningsprocesser som gör att produkterna kan återvinnas när de kasseras. Tillverkningsindustrins förmåga att stimulera nytänkande medför många fördelar även på andra områden. Många av de innovationer som har förändrat våra liv utvecklades först i tillverkningsindustrin. Utan mikrochipset, datorn och servern skulle det inte finnas något internet, Facebook eller Google. Tillverkningsindustrin är av avgörande betydelse för Storbritanniens framtida välstånd – men det är alltför ofta som den avfärdas.

  Peter Marsh, grundare av Made Here Now

   

  Ekonomer hävdade i många decennier att tillverkningsindustrin spelat en obetydlig roll i den moderna ekonomin. De hade fel. Under det senaste årtiondet har fler och fler ekonomer bekräftat att tillverkningen är avgörande för innovation, och nära knutet till ett lands ekonomiska hälsa och nationella säkerhet. Tillverkning är den motor som driver USA:s innovation. Den förvandlar laboratorieforskning till nya produkter och produktionsprocesser som genererar vinster och bidrar till att göra världen bättre. Den bidrar till att skapa nya och livskraftiga industrier, med allt från datorer och trådlös teknik till bioteknik och solenergi. När ingenjörer och tillverkare utvecklar ny teknik, skapar de möjligheter till expansion och förnyelse på andra områden. Dessa innovationer ger tillverkarna kostnads- eller prestandafördelar som de behöver för att kunna konkurrera på en tuff internationell marknad.

  Professor Thomas Kurfess, tidigare biträdande chef för avancerad tillverkning för Vita husets vetenskaps- och teknikråd

   

  Tillverkningsindustrin skapar inte bara värde genom produkter och tjänster, utan även genom att skapa välbetalda jobb. Produktionsanläggningar är också mycket viktiga när det gäller att skapa arbetstillfällen hos de leverantörer och tjänsteproducenter som stöder dem. Om du besöker en modern fabrik inser du snabbt att tillverkning är mycket mer än att montera ihop två delar – ofta handlar det om avancerade processer där datorstyrd automation spelar en viktig roll. Det handlar mer om kunskapsarbete än manuellt arbete. Och kanske viktigast av allt: På nya områden som avancerade material och biokemikalier är de tidiga stadierna av tillverkningen nära kopplade till forskning och utveckling och design, vilket innebär att tillverkningen stärker förmågan att skapa långsiktig innovation. Utan det ena kommer förmågan att åstadkomma det andra att påverkas.

  Willy Shih, Robert and Jane Cizik Professor of Managment Practice, Harvard Business School

  3 minuter att läsa Numret 11
 • Germanys-secret.jpg

  TYSKLANDS HEMLIGHET

  TYSKLAND har länge beskrivits som Europas tillverkningsmotor.

  Under 2015 exporterade landets företag varor till ett värde av rekordhöga 1,196 biljoner euro – en ökning med 6,4 % jämfört med från 2014 – och sysselsättningen ökade till 43 miljoner, den högsta siffran någonsin.

  I december sade Robert E. Scott, ledande ekonom och direktör för handel och produktion vid Economic Policy Institute, att många andra industriländer inte står pall för konkurrensen från Asien, men att Tyskland faktiskt har ökat exporten till Kina och resten av Asien – trots att landet har bland de högsta lönerna i världen.

  ”Om högre löner skadar tillverkningsindustrins konkurrenskraft, skulle Tyskland ha större problem än USA, men det har man inte”, skriver han i en artikel för Economic Policy Institute.

  Enligt de senaste siffrorna från Världsbanken står tillverkningsindustrin i Tyskland för 23 % av landets BNP, jämfört med 12 % i USA, 11 % i Frankrike och 9,4% i Storbritannien.

  En mer ingående analys visar att Tysklands ekonomiska mirakel inte är en slump och inte heller beror på att man är ”på rätt plats vid rätt tidpunkt”. Det är en följd av deras arbetsmoral, en regering som ser tillverkning som en bra källa till sysselsättning och sund, hållbar ekonomisk tillväxt samt förmågan att producera varor av högsta kvalitet.

  ”Tyska företag är sällan billigast, men den överlägsna kvaliteten och prestandan hos deras produkter gör att de kan ta bra betalt och ändå vara framgångsrika exportörer”, skriver Charles W. Wessner, programdirektör vid rådet för vetenskap, teknik och ekonomisk politik (Board on Science, Technology and Economic Policy) som är en del av det amerikanska vetenskapsrådet, i en artikel i tidskriften Mechanical Engineering.

  Den brittiska journalisten Justin Rowlatt, BBC:s korrespondent i Sydostasien tillbringade flera månader i Tyskland med sin hustru Bee och två av deras fyra barn för att försöka ta reda på vad som gör att Tyskland är så framgångsrikt. Många samtal med hans kontakter i Tyskland ledde till ett par viktiga insikter.

  ”En ung tysk kvinna som hade arbetat på ett kontor i Storbritannien var förbluffad över hur lite de anställda jobbade”, säger han.

  ”När tyskar pratar med varandra, pratar de om arbetet. I Storbritannien var alla inloggade på Facebook, skickade SMS och e-post till sina vänner och ringde personliga samtal.”

  Justin arbetade för Faber-Castell, en av världens största och äldsta penntillverkare. Företaget drivs fortfarande av en direkt ättling till grundaren.

  Och man är fantastiskt duktiga på det man gör.

  ”Hemligheten bakom de tyska framgångarna verkar vara att de fokuserar på en liten del av marknaden, men gör det på en global skala”, säger han.

  Det stämmer väl in på Faber-Castell.

  Företaget grundades för 255 år sedan av en möbelsnickare som till en början tillverkade pennor på sin fritid. Idag har företaget 14 fabriker och ungefär 7 000 anställda. Företagets produkter säljs i mer än 100 länder.

  ”Vi är ett typiskt ’Mittelstands’-företag”, sade Greve Anton Wolfgang Faber-Castell som drev företaget fram till sin död i januari 2016.

  Tyskarna använder ordet ”Mittelstand” för de miljontals medelstora företag som sysselsätter en femtedel av den tyska arbetsstyrkan och som fokuserar på nischprodukter som säljs till höga priser runt om i världen.

  Dessa familjeägda företag sträcker sig ofta flera generationer tillbaka och utgör stommen i den tyska ekonomin.” De är inte bara leverantörer till Tysklands multinationella företag, utan ofta själva exportörer.

  Tom Peters, en amerikansk författare som skriver om företagsledningsstrategier, säger att ”Mittelstand”-företag är otroligt fokuserade.

  ”De ungdomar som går lärlingsprogrammet lär sig att målet är att vara bäst”, säger han.

  Det finns en annan anledning till att det går så bra för de här företagen. Och det är Fraunhoferinstitutet, ett nätverk bestående av 67 statligt stödda forskningsinstitut med 23 000 anställda.

  ”Fraunhofer stöder ett ekosystem för innovation i tillverkningsindustrin som har hjälpt Tyskland att bibehålla sin ställning som exportjätte”, säger Shivakumar Sujai, innovationsspecialist vid National Academies i Washington, i en intervju med Wall Street Journal.

  Fraunhoferinstitutet tillhandahåller förstklassig kortsiktig forskning till rimliga priser som mindre tillverkare annars inte skulle ha råd med. Dessa företag använder forskning för att kontinuerligt förbättra sina processer och produkter – och på så sätt ligga steget före konkurrenterna.

  ”Fraunhofer hjälper tillverkare att överleva ”svältåren” – den period som ofta inträffar i ett skede av produktutvecklingen där den potentiella avkastningen på investeringar är hög, men osäkerhet gör att företag inte kan investera tillräckligt i forskning och utveckling”, säger Michael Teiwes, PR-chef vid Fraunhofer.

  Under de senaste 10 åren har professor Bernd Venohr, en tysk managementkonsult, arbetat med många världsledande, medelstora familjeföretag i Tyskland.

  ”De kallades ibland de ’osynliga mästarna’ men den allt mer transparenta globala ekonomin gör att de inte länge är osynliga”, säger han.

  Venohr menar att dessa företag är framgångsrika eftersom de förstår att sund tillväxt och utveckling hänger samman med verkliga innovationer, och att det är värdet och inte priset som är viktigt för kunderna samt att anställda måste behandlas med respekt och inte ses som resurser ”som är lätta att ersätta”.

  ”Dessa viktiga ledningsprinciper gäller för alla typer av företag”, säger han. ”De må vara lätta att förstå, men de är inte alltid så lätta att genomföra.”

  Hans senaste studie visar att runt 1 650 tyska små och medelstora företag var ledande eller bland de tre främsta företagen i världen i sin bransch.

  Den amerikanska branschorganisationen Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation menar att övriga världen kan lära sig mycket av Tyskland.

  ”Kvaliteten på deras lärlingsutbildningar som förbereder ungdomar för kvalificerade jobb i tillverkningsindustrin är beundransvärd”, säger Kris Bledowski, ledare för ekonomiska studier. ”Den tyska kulturen ser ingenjörskap och exakta vetenskaper som eftersträvansvärda mål inom utbildningen.”

  Han tror inte att Tyskland påverkas nämnvärt av den ekonomiska avmattningen i Kina.

  ”Förra året uppgick Tyskland export till Kina till 97 miljarder dollar, vilket motsvarar ca 7,2 % av Tysklands totala export”, säger Kris. ”Tysklands investeringar i Kina är minimala jämfört med nästan alla andra länder i Europa, så effekten blir på det hela taget tämligen liten.”

  Det kommer inte som någon överraskning för Justin.

  ”De tar inte sina framgångar för givet och jag tror att det är därför de är så bra på att fokusera på det långsiktiga”, säger han. ”Deras hårda arbete, effektivitet och ordningsamhet bygger på en känsla av gemenskap och ansvar mot varandra.”

  Och de blickar mot framtiden.

  Tyskland har lanserat ”Industrie 4.0”, vanligen kallat ”den fjärde industriella revolutionen”, med stöd av den tyska regeringen.

  ”Vi vill att Tyskland ska förbli en konkurrenskraftig global ekonomi med höga löner och vi tror att strategin i ’Industrie 4.0’ gör det möjligt”, säger professor Henning Kagermann vid tyska vetenskapsakademien.

  Kris tror att Industrie 4.0, vars mål är att skapa morgondagens fabriker, delvis togs fram av rädsla för USA:s digitala revolution som började påverka tillverkningsindustrin.

  ”Det är sant att Tysklands initiativ och USA:s ”Industrial Internet”-koncept är besläktade, men har olika språk, traditioner och företagskulturer”, säger han. ”Men Industrie 4.0 handlar bara om Tyskland. Det finns inget europeiskt, internationella eller globalt över denna policy. Tyska skattepengar används för att hjälpa inhemska företag att konkurrera på den internationella marknaden.”

  Han säger att USA:s projekt – även om det är baserat i USA – är öppet för alla som vill investera i framtidens industriella internet.

  ”Det är ett globalt projekt”, säger han.

  INGET UTRYMME FÖR ATT SLÅ SIG FÖR BRÖSTET, SÄGER VCI

  TYSKLANDS kemiindustri är fortfarande ledande i Europa – men de måste se upp så att de inte blir självbelåtna.

  I ett pressmeddelande i början på 2016 sade den tyska kemihandelsorganisationen VCI:s ordförande Marijn Dekkers att efter en bra start på 2016, hade produktionen stagnerat, försäljningen minskat och arbetstillfällen försvunnit.

  ”Det är inte goda nyheter och prognosen är inte heller lovande”, säger han.

  Tyskland står inför flera utmaningar, inklusive en avmattning på den globala marknaden, höga råvaru- och energikostnader samt Storbritanniens beslut att som första medlemsstat lämna den Europeiska Unionen.

  ”Det är för tidigt att göra en bedömning, men Storbritanniens beslut får sannolikt negativa effekter.”

  Den senaste tidens händelser har hjälpt den tyska ekonomin, främst den fallande euron och de låga oljepriserna.

  Effekterna har nu ”klingat av”, säger han.

  Tysklands situation ser fortfarande bra ut jämfört med resten av världen.

  ”Vi har varit världsmästare i export i mer än ett årtionde; handelsöverskottet för kemikalier har fortsatt att växa och vi har den största kemiindustrin i Europa, med bred marginal”, säger han. ”Vi har fortfarande en stark utgångspunkt, men betoningen ligger på ’fortfarande’. På lång sikt finns det ett antal frågetecken kring om Tyskland kan försvara sin ställning i kemiindustrin.”

  Tyskland måste se till att de inte förlorar sin konkurrenskraft, men det finns en risk att de håller på att göra det.

  De främsta orsakerna anser han är de ökande antalet produktionsanläggningar i USA och Mellanöstern, stigande energikostnader i Europa, omåttliga EU-förordningar, förlust av företag i värdekedjan, brist på investeringar i Tyskland och otillräckliga incitamenten för forskning och utveckling.

  ”Tysklands industri kan inte på egen hand göra Tyskland till världsmästare i innovation”, säger han. ”Vi behöver stöd från den politiska arenan och vi behöver samarbete.”

  I VCI:s senaste rapport, ”Den tyska kemiindustrin 2030”, som har sammanställts av Prognos AG, hävdas att de politiska beslut som fattas i dag påverkar framtida utveckling och investeringar.

  Det som behövs för att skapa tillväxt är mindre byråkrati och ett klimat som främjar innovation.

  ”För att vi ska investera mer krävs en stabil planeringshorisont, särskilt när det gäller lagstiftning om energiförsörjningen”, säger Stephan Müller, chef på INEOS Köln.

  6 minuter att läsa Numret 11
 • Dougs-cool-office.jpg

  DOUGS COOLA ARBETSPLATS

  Ingen av de två platserna låter som himmelriket på jorden.

  Sydpolen är den kallaste, torraste, blåsigaste och mest avlägsna platsen på jorden. Det är ett livlöst islandskap med stormbyar på upp till 40 meter per sekund, omgivet av världens stormigaste hav.

  Nordpolen består enbart av is och kylan är bitande.

  Men Doug Stoup, modern upptäcktsresande, spenderar den mesta av sin tid på dessa två ogästvänliga platser. Det är hans kontor.

  ”Jag föredrar kylan eftersom det alltid går att ta på sig mer kläder”, säger han.

  Mannen som var guide åt INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe och hans två söner, George och Sam, vid deras resor till både Nordpolen och Sydpolen, tog ledigt från förberedelserna inför sin nästa expedition och pratade med teamet på INEOS i det nya London-kontoret i närheten av Harrod’s för att prata om att ta risker, i livet och i näringslivet.

  ”Organisation och förberedelser är nyckeln till framgång i alla expeditioner”, säger han. ”Jag minskar riskerna. Jag kan antingen acceptera riskerna eller vända om, vilket jag har gjort många gånger. Jag har inga problem med det eftersom jag inte vill riskera mitt liv. Det finns även ett tredje alternativ, att överföra risken och säga ’Gå före du, George, så följer jag efter.’”

  Många i publiken skrattade, men Doug förklarade vad han menade.

  ”Jag studerar alla hans rörelser och lär mig av det.”

  Att vara bäst på sitt område handlar för Doug också om risktagande, tillit, samarbete, att söka nya utmaningar och försöka göra saker annorlunda. Och det är en strategi han har sett många gånger på INEOS.

  ”Mycket av det INEOS gör handlar om att tänja gränserna och ta beräknade risker”, säger han. ”Och det är anledningen till att företaget är ett av de mest innovativa och bästa i världen. Jag försöker se till att omge mig med ett bra team och det gör INEOS också.”

  Dougs brinnande intresse för Sydpolen började 1999 när han var drygt 30.

  ”Som liten trodde jag aldrig att jag skulle sätta min fot på dessa platser”, säger han. ”Min dröm var att bestiga det högsta berget i Antarktis, men det var bara en dröm.”

  Men han blev inspirerad av bland andra Sir Ernest Shackleton, Robert Scott och Sir Douglas Mawson och insåg att det var möjligt, och att det var en fråga om vilja och inställning.

  ”Jag insåg att du kan göra vad du vill om du hela tiden arbetar för att uppfylla dina drömmar”, säger han.

  När han klev av planet på en landningsbana av is för den första expeditionen blev han överväldigad.

  ”Jag tittade ut över de enorma vidderna och blev helt tagen och kunde inte vänta på att få komma tillbaka”, säger han.

  Under den första resan till Sydpolen upptäckte han också att han kunde hjälpa andra.

  Sedan dess har han guidat människor till några av världens mest avlägsna platser – både för nöjes skull och i vetenskapens namn.

  Många av hans följeslagare är företagschefer.

  ”De förstår riskerna eftersom de leder sina egna världar och fattar beslut varje dag, men den erfarenhet de har av företagsvärlden är inte direkt till någon nytta i Antarktis”, säger han. ”Pengar spelar ingen roll heller.”

  Det som är viktigt är att de är villiga att lyssna, snabba att lära sig och att de förbereder sig på vad som väntar – både mentalt och fysiskt.

  ”Det enda de inte kan föreställa sig är kylan”, säger han. ”Det förstår de inte förrän de är på plats. Du kan svettas så mycket att dina snöglasögon fryser fast i ansiktet.”

  För att förbereda sig för sina storslagna äventyr, lägger Doug ofta på sig ett antal kilo eftersom han vet att han förbränner 10 000 kalorier per dag under vandringen över isarna.

  ”Vi förbränner 2 000 kalorier bara genom att stå stilla”, säger han.

  Han tror stenhårt på kroppens förmåga att klara av i stort sett vad som helst.

  ”Det är vårt psyke vi måste besegra”, säger han. ”Om du tränar kan du pressa din kropp till det yttersta, men det finns en mental barriär. Du måste kunna hitta den mentala styrkan för att ligga steget före.”

  Doug får ofta frågan om han kan tänka sig att leda en expedition till toppen av Mount Everest.

  Men han är inte övertygad om att det är något för honom.

  ”Jag är inte säker på att jag är rätt person för det. Det finns många människor som verkligen inte hör hemma där”, säger han. ”Du måste inse när det är dags att säga stopp och fatta rätt beslut för din egen säkerhet. Det handlar inte alltid om att nå toppen till varje pris.”

  Han tror att alla ledare har många gemensamma egenskaper.

  Medkänsla, en förmåga att förstå andra människors personligheter och att kunna fatta snabba beslut är viktigt, menar Doug.

  ”Starka personligheter kan anpassa sig både efter miljön och andra.” ”För att vara en bra ledare måste du också förstå allt som händer och ta till sig andra människors synpunkter.”

  Förutom kylan, vinden och flytande isberg - finns det något annat att vara rädd för?

  Ja, isbjörnar.

  ”De kan känna lukten av en säl på 12 kilometers avstånd, så de kan definitivt känna lukten av mig när jag inte har duschat på sex veckor”, säger han.

  Trots den mycket noggranna planeringen kan saker gå fel ibland.

  ”Även om jag har mer erfarenhet av Nord- och Sydpolen än någon annan så gör jag fortfarande misstag”, säger han. ”Mina glasögon frös fast i mitt huvud en gång, jag har drabbats av snöblindhet och när jag bet av en tand var jag tvungen att dra ut den med en tång.”

  Funderar han på att gå i pension?

  Nej, säger han. Inte än.

  Trebarnspappan har fortfarande för mycket han vill se och göra.

  ”En dag kanske en av dem tar över efter mig”, säger han.

  MINA HJÄLTAR

  DE tre män som är Doug Stoups största inspiration levde alla kring förra sekelskiftet.

  En av dem dog och två överlevde mot alla odds.

  ”De är fortfarande mina mentorer”, säger han. ”De var riktiga män som visste hur man uthärdar.”

  Sir Douglas Mawson tog sig ensam tillbaka till sitt fartyg, en vandring på mer än 260 kilometer, efter att den ena av hans följeslagare fallit ner i en ravin och den andra dött av matförgiftning under en expedition 1912.

  Robert Scott och hans två återstående följeslagare frös ihjäl i sitt tält 240 km från baslägret efter att de nått Sydpolen i januari 1912.

  Sir Ernest Shackletons skepp Endurance frös fast i isen tre år senare och sjönk, men han överlevde. Hans besättning hade redan övergivit fartyget och bosatt sig på den flytande isen. Året därpå begav sig Shackleton och fem besättningsmän för att söka hjälp. I en liten båt tillbringade de 16 dagar och tillryggalade 1 300 km för att nå Sydgeorgien där de sedan korsade ön till en valfångststation. Alla besättningsmedlemmar från Endurance kunde räddas. Ingen av besättningsmedlemmarna omkom.

  ”De är sanna hjältar”, säger Doug. ”När vi har nått Sydpolen så ringer jag och säger att de ska komma och hämta oss.”

  5 minuter att läsa Numret 11
 • A-lesson-for-us-all.jpg

  EN LÄRDOM FÖR OSS ALLA

  Världen håller på att inse att vetenskapen kanske kan bli vår räddning.

  Vi måste ha en plan för hur vi ska hantera sinande naturresurser och en ökande befolkning.

  För dagens vetenskap är ofta morgondagens teknik.

  Just nu är det svårt att övertyga den unga generationen att satsa på en karriär inom vetenskap.

  Larmsignalerna började komma för ett antal år sedan.

  EU-kommissionen varnade 2008 för att inte tillräckligt många ungdomar väljer att studera naturvetenskap, teknologi och matematik efter 16 års ålder – och fruktade att det skulle bli brist på kvalificerade forskare, ingenjörer och tekniker om inget gjordes.

  Kommissionen rekommenderade radikala förändringar i hur vetenskap lärs ut i skolorna; att frångå korvstoppning av fakta, som ofta ses som orsaken till det minskande intresset för naturvetenskap, och istället uppmuntra eleverna att ställa frågor och på så sätt skapa bättre förståelse.

  Fem år senare diskuterade mer än 100 deltagare från 58 länder fortfarande samma problem vid en global konferens för vetenskapsakademier.

  I Tyskland har problemet åtgärdats sedan 2006.

  Professor Petra Skiebe-Corrette vid Freie Universität i Berlin grundade TuWaS! 2006 efter att hon hade sett hur framgångsrik en liknande modell var i Sverige.

  Idag deltar 144 skolor i Berlin, där kampanjen startade.

  Dr. Anne-Gret Iturriaga Abarzua, kommunikationschef på INEOS i Köln, var en av förespråkarna när handelskammaren introducerade TuWaS! i Köln 2008.

  TuWaS!-programmet uppmuntrar grundskoleelever att ställa frågor istället för att få svaren serverade.

  Anne-Gret insåg vad man skulle kunna göra och med finansiellt stöd från INEOS lyckades hon snabbt väcka skolornas intresse.

  ”Vi börjar nu se effekterna av TuWaS!”, säger Anne-Gret som var inbjuden av Professor Skiebe att tala vid firandet av TuWaS! 10-årsjubileum vid Brandenburgs vetenskapsakademi.

  ”Vi har till och med en logistik-och lagringsenhet för TuWaS! i Köln nu.”

  I Tyskland bygger undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena i många skolor nu på ett undersökande arbetssätt och TuWaS!-programmet för barn i åldrarna 6 till 12 har antagits formellt av fyra av de 16 federala delstaterna i Tyskland.

  Lärarna deltar i ett endagsseminarium där de får lära sig de naturvetenskapliga och tekniska experimenten. De återvänder sedan till sina skolar med tillräckligt med material för ett helt läsår.

  INEOS, som är den största industriella arbetsgivaren i Köln, är fortfarande mycket engagerade i projektet.

  ”Vi är ett globalt kemiföretag och vi vet hur viktigt det är med undervisning i vetenskapliga och tekniska ämnen i tidig ålder, alltså redan från sexårsåldern”, säger Anne-Gret. ”Dessa partnerskap hjälper oss som företag, som industri och även som ett utvecklat industriland att locka unga människor – i synnerhet flickor – som är nyfikna, entusiastiska och motiverade att göra världen bättre med hjälp av vetenskap.”

  INEOS i Köln är den största finansiella bidragsgivaren i Rhenlandet där de sponsrar nästan hälften av de 70 skolor som har anammat TuWaS!-programmet. INEOS anställda fungerar som ambassadörer och har hittills nått ut till mer än 6 000 barn.

  ”INEOS är mycket engagerade i projektet men vi vill inte bära hela bördan själva”, säger Anne-Gret. ”Vi vill att fler företag ska hjälpa till.”

  Men hon har även större planer för TuWaS!. Anne-Gret vill införa TuWaS! i Österrike och Schweiz också.

  INEOS överväger nu om ett liknande program skulle kunna introduceras i brittiska skolor.

  INEOS sponsrar för närvarande kemiolympiaden i samarbete med Royal Society of Chemistry, för att inspirera tusentals ungdomar runt om i Storbritannien att satsa på en vetenskapskarriär.

  Det skulle garanterat välkomnas av Royal Society och Confederation of British Industry som gemensamt har producerat en guide för företag och lärare för att hjälpa dem att knyta nyttiga kontakter.

  De menar att företagen måste samarbeta mer med skolorna.

  ”De flesta ungdomar tillskriver sitt beslut att studera naturvetenskap och teknologi till lärare som har inspirerat dem, så det bästa sättet att säkra Storbritanniens framtida arbetskraft på de här områdena är att jobba med lärarna”, säger professor Tom McLeish, ordförande för Royal Societys utbildningskommitté.

  Neil Carberry, programdirektör för sysselsättning och kompetens vid CBI, Storbritanniens näringslivsorganisation, säger att många företag redan har ett nära samarbete med skolorna i de samhällen där de bedriver sin verksamhet, men att det alltid går att göra mer för att väcka elevernas intresse för dessa viktiga ämnen.

  ”Många branscher är beroende av nya förmågor, både tekniker och forskare, men det råder svårigheter att tillsätta vissa jobb och det skapar problem för vår ekonomi”, säger han.

  Oavsett vad som händer i UK så fortsätter INEOS att stödja TuWaS!-programmet i Tyskland.

  ”Hemligheten är att knyta kontakter”, säger Anne-Gret. ”Vi vill locka till oss de allra bästa, skapa förståelse för branschen och samtidigt höja vår profil.”

  5 minuter att läsa Numret 11
 • Moulding-the-future.jpg

  FORMA FRAMTIDEN

  HÅLLBARHET är en av grundpelarna i INEOS verksamhet.

  Hållbarhet är dessutom en viktig faktor för innovation.

  ”Kemiindustrin ses inte alltid som en del av lösningen på dagens utmaningar, men vår sektor kan ha en enorm inverkan på vad världen gör nu, hur framtiden ser ut och om hur vi kan uppnå hållbarhet”, säger Greet Van Eetvelde INEOS chef för energi och innovation.

  Den ökande befolkningsmängden, det ökade behovet av att använda resurser mer effektivt gör att företag som INEOS måste vara en av föregångarna för att skapa ett samhälle som uppfyller de krav som dagens generation ställer utan att äventyra kommande generationers behov.

  För INEOS handlar hållbarhet inte bara om att säkra licenser för tillverkningen på företagets anläggningar runt om i världen. Vi anser att ansvarsfull och säker verksamhet är det enda sättet att skapa tillväxt.

  ”För oss är det ett affärsbeslut”, säger Kevin McQuade, VD för INEOS Styrolution. ”Det är vårt redskap för att skapa tillväxt.”

  Hans företag har nyligen publicerat sin första kvantitativa GRI G4-rapport om hållbarhet, som följer de standarder som Global Reporting Initiatives (GRI) har ställt upp och som är den vedertagna rapportstandarden på detta område.

  ”Hållbarhet har blivit allt viktigare överallt i världen”, säger Petra Inghelbrecht, chef för global hållbarhet vid INEOS Styrolution. ”Att hitta nya produkter och nya sätt att göra saker för att klara av de tekniska utmaningarna som hållbarhet ställer gör att vi kan ligga steget före.”

  INEOS Styrolution är marknadsledande inom styrentillverkning och bidrar till att forma vad som sker i omvärlden.

  ”Styren finns i nästan allt”, säger Kevin. ”Vi behöver det för att göra vardagen mer färgglad. När vi blickar framåt ser vi många spännande möjligheter att samarbeta med våra kunder för att gemensamt utveckla hållbara lösningar.”

  Styren är tåligt, lätt, vattentätt, hållbart och går att återvinna. Det finns i kylskåp, tvättmaskiner, tv-apparater, bilar, byggnader, leksaker, sportutrustning, förpackningar och hälsovårdsprodukter.

  Möjligheterna att åstadkomma verkliga förändringar – och ha en inverkan på samhället – är med andra ord enorma.

  INEOS är kända för att vara ett företag som går i bräschen när det gäller att samarbeta med affärspartner för att bilda industriella kluster. Tillsammans med lokala tredje parter delar man ofta resurser och skapar industriell symbios.

  ”Det är det hållbarhet handlar om”, säger Greet.

  Som många av INEOS företag, har INEOS Styrolution redan ett nära samarbete med många ledande forskningsinstitut, forskare och partner för att utveckla nya, innovativa lösningar.

  En av dessa parter är universitetet i Bayreuth i Tyskland.

  Professor Hans-Werner Schmidt vid institutionen för makromolekylär kemi säger att INEOS Styrolutions strategi skiljer sig från de flesta andra företag.

  ”De går mycket längre än traditionell företagssponsring som ofta innebär att ett företag sponsrar ett universitets styrelseordförande eller ett forskarutbildningsprogram”, säger han. ”INEOS är pionjärer i sitt förhållningssätt till forskning, utveckling och partnerskap, som vårt samarbete med INEOS Styrolution är ett utmärkt exempel på.”

  Norbert Niessner, ansvarig för global forskning och utveckling och immaterialrätt, säger att dessa samarbeten och partnerskap är av avgörande betydelse.

  ”Vi ser våra partnerskap som ett sätt att hela tiden utveckla vårt innovationsarbete, både i fråga om storlek och värde, och i synnerhet när det gäller att skapa styrenlösningar som bidrar till en hållbar framtid”, säger han.

  Alla dessa utvecklingar genomförs med säkerhet för alla, anställda såväl som allmänheten, i åtanke.

  ”Kemiska produkter som styren kan innebära risker om det inte hanteras på rätt sätt så säkerheten är följdriktigt hjärtat i vår verksamhet”, säger Kevin.

  INEOS Styrolution är också stolta över det arbete som läggs ner för att minska miljöpåverkan.

  I rapporten framhävs beslutet att installera ett toppmodernt slutet kylvattensystem vid polystyrenanläggningen i Decatur, Alabama.

  Systemet, som innebär att samma vatten kan användas om och om igen för att kyla ner strängarna ledde till att anläggningens vattenkonsumtion mer än halverades.

  De framhäver även beslutet att installera fyra nya värmeväxlare vid styrenmonomeranläggningen i Texas City, vilket har lett till energibesparingar motsvarande energiförbrukningen för 138 500 spisar.

  ”Investeringarna har resulterat i en minskning av koldioxidutsläppen med 55 ton per dag”, säger Tim Brown, teknikchef vid Global Styrene Manufacturing.

  Branschledande företag i mer än 100 länder förlitar sig på INEOS Styrolutions styrenprodukter.

  ”De gör affärer med oss eftersom vi alltid strävar efter att erbjuda dem den bästa lösningen”, säger Kevin. ”Vi hjälper dem att bli mer innovativa och mer effektiva än sina konkurrenter och att tillverka sina produkter till en lägre kostnad.”

  4 minuter att läsa Numret 11
 • Man-and-machine.jpg

  MÄNNISKA OCH MASKIN I PERFEKT SAMSPEL

  DET anses vara en av världens mest utmanande cykeltävlingar Även om deltagarnas vilja att vinna Tour de France förmodligen har varit densamma under tävlingens 113-åriga historia så har tekniken förändrats radikalt.

  Italienaren Maurice Garin vann den första tävlingen på en röd, vit och blå cykel och prissumman var 20 000 franska franc. Segern verkade dock något bitterljuv.

  ”Jag led under loppet”, sade han efter att ha cyklat över mållinjen den 19 juli, 18 dagar efter starten i Montgeron i utkanten av Paris. ”Jag var hungrig, törstig och trött. ”Jag grät mellan Lyon och Marseille.”

  Årets favorit att vinna världens största cykeltävling var Chris Froome, som tävlade för Team Sky. Han växte upp i Kenya där han sålde avokado för att tjäna fickpengar.

  Han var fast besluten att vinna – och det gjorde han, i imponerande stil när han cyklade in i Paris söndagen den 24 juli i den berömda gula ledartröjan och blev den förste britten att vinna tre Tour de France-titlar.

  Han – och hans fans – blev lite skärrade under dag 19 av den 21 dagar långa tävlingen när han vurpade i regnet på väg ner för ett svårt parti, 10 km från mållinjen och var tvungen att låna lagkamraten Geraint Thomas cykel för att ta sig i mål.

  ”Jag fick lite skrapsår, så klart, och slog mig i knäet lite”, sade han efter målgången. “Men jag var bara tacksam över att jag hade det där försprånget på fyra minuter. Det gav mig lite andrum.”

  Froomes vinnarcykel var en DOGMA F8, en revolutionerande maskin designad av Pinarello för att klyva luften, mer eller mindre bokstavligt talat.

  ”När man trampar på pedalerna går kraften rakt igenom cykeln”, sade han efter att han hade provat den för första gången i Nice.

  ”Den viker sig inte. All kraft som du överför till pedalerna går direkt ut i marken.”

  Det som gör denna cykel så otroligt lätt, men ändå stark är Pinarellos beslut att använda Torays nya T11001K Dream Carbon med Nanoalloy- teknik.

  Det är samma kolfiber som Boeing använder i sina toppmoderna 787-maskiner.

  ”Med detta material kunde vi öka styvheten med 12 % och samtidigt minska ramvikten med 120 gram till 860 gram”, säger en talesman för Pinarello.

  Toray, som är den världsledande tillverkaren av kolfiber, säger att Pinarello är det enda cykelmärke som använder detta material.

  ”När vi designade DOGMA F8 var ett av våra mål att höja ribban ännu en gång”, säger VD:n Fausto Pinarello. ”Vi ville förbättra de förbättringar vi hade gjort på Chris Froomes förra cykel.”

  DOGMA 65.1 var den cykel som vunnit mest titlar av alla och sågs som ett riktmärke för alla tävlingscyklar.

  Allt det förändrades när Froome blev den förste sedan Miguel Indurain 1991 att försvara sin titel.

  Han anser att människa och maskin aldrig varit mer samspelta.

  ”Det spelar ingen roll hur många vindtunneltester vi gör. Det är cyklisterna som står för det ultimata testet”, säger talesmannen. ”Det är de som kämpar och svettas på cykeln.”

  INEOS, som förser Toray med akrylnitril, den huvudingrediens som behövs för att framställa kolfiber, följde också tävlingen med stort intresse.

  3 minuter att läsa Numret 11
 • inch-11_0003_The-fight-for-survival-min.jpg

  KAMPEN FÖR ÖVERLEVNAD

  En av pelarna i den europeiska ekonomin – och samhällets bästa chans att skapa en framtida ekonomi med låga koldioxidutsläpp – riskerar att kollapsa.

  INEOS fruktar att Europas politiker kräver det omöjliga – och får inte det om de inte lyssnar på kemiindustrin.

  ”Det börjar verkligen bli svårt att bedriva verksamhet i Europa för energiintensiva industrier”, säger Greet Van Eetvelde, VD för INEOS Cleantech Initiative.

  ”Den petrokemiska industrin har hjälpt Europa att växa till en av de mest industrialiserade och rikaste regionerna i världen. Det är ett ’välståndsområde’, men med ett pennstreck kan EU-kommissionen skriva under sin egen dödsdom.”

  Problemet är följande: De energiintensiva industrierna i Europa är redan hårt pressade på grund av de höga energikostnaderna jämfört med USA, Mellanöstern och Kina.

  Betungande EU-initiativ för att minska utsläppen är ett annat växande problemområde.

  Tillsammans hotar de kemiindustrins existens i Europa – och står i strid med EU:s mål att öka tillverkningens andel av BNP till 20 % till 2020.

  ”Europa löper för närvarande risk att förlora sin starka tillverkningsbas, och det är helt orimligt att tro att det går att nå målet att 20 % av BNP ska komma från tillverkningsindustrin”, säger Dr. Peter Botschek, CEFIC:s direktör för energi och klimatåtgärder. ”EU:s riktlinjer måste möjliggöra, inte straffa, effektiv tillväxt i tillverkningsindustrin.”

  Bland de senaste reformerna som oroar Europas kemiindustri är EU:s plan för att minska koldioxidutsläppen, systemet för handeln med utsläppsrätter, som är riktad till stora företag.

  CEFIC är branschorganisationen som representerar 29 000 stora, medelstora och små kemiföretag i Europa.

  Kemiindustrin har sedan länge bevisat sin förmåga att förbättra sin energi- och resurs-effektivitet, vilket har lett till en minskning av utsläppen av växthusgaser med 54 % sedan 1990, trots att produktionen ökat med 70 %.

  Och det har uppnåtts genom investeringar och innovation.

  ”Denna innovation är avgörande och absolut nödvändig för att säkerställa vidare förbättringar och utveckla banbrytande teknik som kan skapa en energieffektiv europeisk kemiindustri med låga koldioxidutsläpp”, säger CEFIC:s ordförande Kurt Bock. ”En välmående kemiindustri är en grundläggande del av lösningen på de utmaningar som klimatförändringarna utgör och en av drivkrafterna för att uppnå EU:s mål för arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt och investeringar.”

  Kritikerna säger att de nyligen föreslagna EU-reformerna har grundläggande brister och straffar i slutändan de mest effektiva företagen.

  ”Det är helt ologiskt”, säger Dr Botschek. ”Företag som redan uppfyller de högsta standarderna kan inte göra mer. Trots det tvingas även de mest effektiva företagen att köpa utsläppsrätter för sin egen tillväxt från och med 2025. De bästa aktörerna belönas inte utan istället belastas med opåkallade kostnader.”

  Han säger att de ökade kostnaderna för utsläppsrätter oundvikligen urholkar vinstmarginalerna och hindrar branschens förmåga att ge tillräcklig avkastning på investeringar på lång sikt.

  Och det finns redan tecken på detta.

  Trots den ökande globala efterfrågan på kemikalier är Kina nu världens största tillverkare av kemikalier, en position som tidigare innehades av Europa.

  ”Vi måste inse att investeringar i produktionsanläggningar är långsiktiga”, säger Dr Botschek.

  ”Energiintensiva industrier som ställs inför ett ’löfte’ om omfattande ökningar av energikostnaderna tänker sig för både en och två gånger innan de fattar beslut om att investera.”

  Han säger att det bästa sättet för EU att främja investeringar i teknik med låga koldioxidutsläpp är att skapa en mer konkurrenskraftig miljö för näringslivet så att det finns pengar att investera.

  ”Energiintensiva industrier kan inte lägga sina utsläppskostnader på kunderna utan att förlora marknadsandelar till konkurrenter utanför EU”, säger han.

  Om EU fortsätter att agera unilateralt gör det länder utanför EU mer attraktiva för investeringar, vilket leder till att arbetstillfällen försvinner och att tillväxten i Europa blir lidande. Sådana åtgärder kan dessutom leda till högre utsläpp i företag som är mindre effektiva än de som bedriver verksamhet i EU.

  Det är inte bara kemiindustrin som oroar sig över utvecklingen.

  Den europeiska stålindustrin kräver också att kommissionen garanterar att dess förslag om ändringar i systemet för handel med utsläppsrätter inte leder till orättvisa kostnader som konkurrenterna på världsmarknaden inte behöver betala.

  Enligt en nyligen genomförd studie, skulle de föreslagna reformerna kosta enbart stålindustrin omkring 34 miljarder euro.

  INEOS har framfört sina synpunkter till alla som velat lyssna i ett försök att mobilisera stöd mot de föreslagna reformerna, som de tror kommer att kosta koncernens europeiska företag mer än 1 miljard euro.

  Energiintensiv är inte det samma som ineffektiv.

  ”Branschen är redan mycket effektiv och ändringar i den europeiska lagstiftningen ändrar inte fysikens lagar”, säger Greet.

  ”Ytterligare reduceringar av våra utsläpp och energianvändning är endast möjlig via omflyttning av produktionen som inte bidrar till någon minskning av de globala utsläppen. Tyvärr verkar det som att EU-kommissionen agerar allt mer isolerat från industrins verklighet.”

  INEOS vill samarbeta med beslutsfattare under det ordinarie lagstiftningsförfarandet för att förbättra EU-kommissionens förslag kring koldioxidutsläpp.

  CEFIC samarbetar också aktivt med Alliance of Energy Intensive Industries, som representerar mer än 30 000 europeiska företag och fyra miljoner anställda för att uppnå ett rättvist och effektivt system för handel med utsläppsrätter så att de mest effektiva företagen kan växa i Europa.

  ”Den globala efterfrågan på kemiska produkter förväntas vara dubbelt så hög 2030 och stora delar av denna tillväxt kommer från Asien”, säger Kurt.

  ”Därför är frågan som politikerna måste besvara: ’Vilken roll kan EU:s lagstiftare spela för att bidra till att kemiska produkter även i fortsättningen produceras i EU?’”

  VAD BÄR FRAMTIDEN I SITT SKÖTE

  Den europeiska kemiindustrin är en av få europeiska tillverkningsbranscher som fortfarande verkligen är världsledande.

  Den sysselsätter 1,16 miljoner människor, exporterar varor till ett värde av 140 miljarder euro och är grundpelaren i den bredare tillverkningsindustrin, men håller på att förlora mark eftersom det är svårt att konkurrera prismässigt på de globala marknaderna.

  Siffror visar att kemiindustrins globala marknadsandel har fallit från 32 % 1993 till 17 % 2014 när Europa för första gången blev nettoimportör av petrokemiska produkter till följd av minskad export och ökad import från Asien.

  “Det är oroväckande för framtiden att investeringarna har stagnerat i Europa under de senaste tio åren, samtidigt som de har ökar tiofaldigt i Kina och nästan fyrdubblats i USA på grund av skiffergasboomen”, säger Greet van Eetvelde INEOS VD för INEOS miljöteknikinitiativ.

  CEFIC säger att Europa måste bibehålla sin konkurrenskraft om politikerna vill att branschen ska fortsätta vara innovativ.

  Ett europeiskt ledarskap på klimatpolitikområdet får inte ske på bekostnad av att industrier går förlorade till andra länder med mindre stränga bestämmelser, särskilt med tanke på att det skulle leda till en ökningen av de globala koldioxidutsläppen och att kapital till välbehövlig innovation skulle sina.

  ”En europeisk avindustrialisering är inte och får aldrig ses som ett tänkbart alternativ för att minska koldioxidutsläppen”, säger en talesman.

  5 minuter att läsa Numret 11
 • investment.jpg

  OMTANKE OM VÅRA SAMHÄLLEN

  I takt med att INEOS har växt så har även ansvaret ökat gentemot dem som bor och arbetar i närheten av företagets tillverkningsanläggningar.

  Företaget anser att rätten att driva komplexa och potentiellt farliga petrokemiska anläggningar hänger samman med det anseende de har i samhällena.

  ”Vi agerar inte i ett vakuum”, säger Kevin McQuade, VD för INEOS Styrolution. ”Vårt ansvar slutar inte vid fabriksgrindarna. Vi vill vara en bra och uppskattad granne som de boende litar på.”

  Alla INEOS anläggningar har en samordnad strategi för att bygga och stärka förhållandet till dem som bor och arbetar i närheten.

  Regelbundna samhällsforum vid vissa anläggningar, däribland Köln i Tyskland och Grangemouth i Storbritannien, ger allmänheten möjlighet att ta del av INEOS planer för framtiden, ställa frågor och ta upp eventuella betänkligheter.

  ”Vi försöker att förklara på ett tydlig sätt utan fackspråk. Människor litar på oss eftersom vi har byggt upp en god långsiktig relation med dem. Ibland kan det vara så att de inte gillar det vi har att säga, men det är viktigt att vi förklarar sammanhanget”, säger David East, kommunikationschef vid INEOS anläggning i Grangemouth.

  Dr. Anne-Gret Iturriaga Abarzua, kommunikationschef vid INEOS i Köln, säger att de regelbundna mötena med företrädare för Köln-Worringens medborgarforum alltid är konstruktiva, öppna och ärliga.

  ”De ger oss möjlighet att informera om vår verksamhet och planer för framtiden”, säger hon. ”Men framför allt tillhandahåller de en plattform för den lokala befolkningen att ställa frågor.”

  Förutom regelbundna forum, anordnar både Grangemouth och Köln särskilda möten om frågor som kan behöva diskuteras, och i Köln kan de boende på orten delta i en visning med buss varje månad för att själva se exakt hur INEOS verksamhet fungerar.

  En dialog med de lokala samhällena om vad INEOS gör och planerar att göra är viktig för båda sidor.

  ”Vi tar vår roll i samhället på stort allvar”, säger Christine Schönfelder, vice VD för företagskommunikation, investerarrelationer, påverkans- och förändringsarbete vid INEOS Styrolution.

  ”Vi vill ses som en pålitlig del av de samhällen där vi är verksamma.”

  INEOS Upstream – det senaste företaget i INEOSkoncernen – för just nu en dialog med samhällen i England om planerna på att utvinna skiffergas i delar av Storbritannien.

  ”Det är en mycket kontroversiell och omtvistad fråga”, säger Tom Pickering, INEOS Shale, ”men vi vill visa samhällena att vi förstår att de kan vara oroliga, att vi bryr oss och att vi lyssnar”.

  Att vara en pålitlig del av gemenskapen är viktigt för INEOS – det är därför företagets anställda ofta hjälper välgörenhetsorganisationer, deltar i idrottsevenemang eller hjälper till att utveckla och utbilda unga människor.

  Många av INEOS anläggningar samarbetar även med skolor och högskolor för att främja ett sunt intresse för vetenskap och teknik – för att på så sätt förhoppningsvis inspirera nästa generations forskare och ingenjörer.

  ”Eftersom vi är ett framgångsrikt företag vill vi ge något tillbaka till samhället”, säger Christine.

  ”Hur vi bedriver vår verksamhet är lika viktigt som den verksamhet vi bedriver. Integritet och höga etiska normer är vårt sätt att göra affärer.”

  INEOS företag och anläggningar har anammat sociala medier och detta har öppnat upp nya kommunikationskanaler med samhället. De använder Internet, Facebook, Twitter och LinkedIn som ett sätt att informera de lokala samhällena och ta emot synpunkter, vilket är minst lika viktigt.

  ”Eftersom sociala medier är så omedelbara är de ett utmärkt sätt att svara i de fall där det är viktigt med snabb information”, säger Anne-Gret. ”Det gör det möjligt för oss att skapa förtroende och etablera oss som den viktigaste och mest tillförlitliga informationskällan.”

  Grangemouths samverkansforum, som inkluderar lokalpolitiker, polis och rektorn för den lokala skolan, träffades fyra gånger om året, men man beslöt gemensamt att minska det till två möten per år.

  ”För oss är det alltid en utmärkt möjlighet att prata direkt med representanter för det lokala samhället, berätta om våra planer, vara öppna och ärliga om våra resultat och höra deras åsikter och tankar”, säger David. ”Det hjälper att vi har medlemmar som varit med i gruppen under en lång tid, och många som tidigare har jobbat hos oss. Det handlar om att bygga och vårda relationer.”

  Men det handlar inte bara om kommunikation.

  INEOS framgångsrika, världsomspännande kampanj GO Run For Fun som syftar till att inspirera morgondagens generation att vara aktiv och det tyska TuWas!-programmet som bedrivs i samarbete med grundskolorna är lika viktiga.

  ”Alla dessa åtgärder formar vår profil som ett trovärdigt, hållbart och ärligt företag i många år framöver”, säger Anne-Gret.

  5 minuter att läsa Numret 11
 • just-the-job.jpg

  RÄTT PERSON PÅ RÄTT PLATS

  TILLVERKNINGSINDUSTRIN blir alltmer komplex och högkvalificerade kandidater blir alltmer eftertraktade.

  Problemen är globala och väldokumenterade, till skillnad från åtgärderna och lösningarna.

  I april förra året sade Michael Collins, styrelseordförande vid MPC Consulting, i en intervju i Industri Week att det är dags att agera.

  ”Det finns tillräckligt med undersökningar om bristen på kompetens nu”, säger han. ”Vi vet vilka typer av utbildning och kompetensutveckling som behövs.

  Det är dags att företagen slutar att vela och gör ett långsiktigt åtagande om utbildning genom att se det som en investering och inte som en kostnad.”

  Som ett företag som hela tiden behöver välutbildade och motiverade anställda för att överleva har INEOS alltid varit övertygade om vikten av utbildning och utveckling, och vet att de inte har råd att vänta på initiativ från regeringshåll för att lösa den tilltagande krisen.

  För det är verkligen en tilltagande kris.

  I USA hotar bristen på kvalificerad arbetskraft att sätta stopp för de senaste årens renässans i tillverkningsindustrin.

  ”Under det kommande årtiondet måste troligtvis nästan 30 miljoner jobb i tillverkningsindustrin fyllas”, säger en talesman för USA:s Manufacturing Institute. ”Två miljoner av dessa jobb förväntas inte kunna tillsättas på grund av brist på kompetenta kandidater.”

  I en enkät som Foundation of Fabricators & Manufacturers Association genomförde förra året säger 52 % av amerikanska tonåringar att de inte är intresserade av tillverkningsindustrin och att de ser det som en bransch med ”smutsiga och farliga arbeten som inte kräver någon nämnvärd tankeverksamhet eller skicklighet”.

  Situationen i Storbritannien är inte mycket bättre. I oktober sade Storbritanniens Manufacturing Institute att lärarna måste förstå att tillverkningsindustrin har fina karriärer att erbjuda.

  ”Vi befinner oss i en kamp om talangerna och det är bekymmersamt att se att detta nu har börjat hämma tillverkningsindustrin”, säger institutets VD Dr Julie Madigan.

  ”Enbart för att inte förlora mark behöver tillverkningsindustrin i Storbritannien anställa hundratusentals under de kommande 10 åren.”

  I mars i år belyste även branschorganisationen EEF problemen och påtalade att brittiska tillverkningsföretag har svårt att rekrytera kvalificerad personal och hålla jämna steg med den globala teknologiska utvecklingen, men situationen är inte helt nattsvart.

  Företagen, däribland INEOS, kämpar för att komma till rätta med problemen. Och med framgång.

  Vid INEOS Köln i Tyskland, O&P i USA och Grangemouth i Skottland har framgångsrika lärlingsutbildningar gett goda resultat.

  Tyskland är kanske det land som har kommit längst.

  ”De som får jobb här säger att det känns som att vinna på lotto”, säger Dr Anne- Gret Abarzua Iturriaga, informationschef vid INEOS Köln. ”Vi tar hand om våra anställda och vi har inga problem att hitta kandidater. Vi behöver inte spendera stora summor på annonsering. Vi behöver inte oroa oss för framtiden, men vi har inte heller slagit oss till ro.”

  Andreas Hain, som ansvarar för lärlingsutbildningen vid den tyska anläggningen, säger att ungefär 1 800 ungdomar söker de cirka 60 platserna.

  De får alla göra ett online-test. Av dem som gör testet blir knappt 500 inbjudna och intervjuade i minst en timme.

  ”Vi lägger ner mycket tid och möda på det här”, säger Anne-Gret. ”Men det är en viktig investering så vi måste se till att det blir rätt, eftersom de som börjar jobba hos oss också blir kvar hos oss. Vi har ganska många som har jobbat här i 45 år.”

  När INEOS har valt sin 60 lärlingar – som alla med stor sannolikhet är mycket motiverade, entusiastiska och mottagliga för nya idéer – behandlas de som en del av INEOS familj.

  ”Vi tar hand om dem från första början”, säger Anne-Gret.

  Lärlingarna lär sig på arbetsplatsen och deltar i undervisningen på anläggningen. Alla lärare har tidigare arbetat på anläggningen.

  ”Det innebär att vi kan forma dem och förena dem med företaget”, säger Anne-Gret. ”Vi vill att de ska förstå företagets kultur.”

  Att hitta personer som förstår företagets kultur och etik – och tillämpa det i praktiken – är nyckeln för organisationer som vill växa och skörda framgångar i dagens konkurrenssamhälle.

  2008 gjorde INEOS gemensam sak med Forth Valley College och Heriot Watt University i Skottland och lanserade ett femårigt modernt lärlingsprogram, ”Engineers of the Future”.

  Programmet, som togs fram efter framgångarna vid INEOS anläggning i Köln kombinerar en universitetsutbildning med relevant arbetsplatserfarenhet.

  ”Arbetslivserfarenhet som en del av en universitetsutbildning är inget nytt, men tankarna bakom programmet är det”, säger Robin Westacott, ledare för ”Engineers of the Future”- programmet.

  Arbetslivserfarenheten skapar nyutexaminerade ingenjörer som är ”redo för jobbet” och insatta i anläggningens processer, rutiner och säkerhetsfokus.

  ”Vi vill att de ska förstå INEOS kultur, så att de, när de kommer till anläggningen för den praktiska delen av utbildningen, redan känner till företagets kultur”, säger Kenny MacInnes, biträdande rektor för ingenjörsutbildningen vid Forth Valley College.

  Jennifer Prentice, Duncan Paterson och Mark Skilton var bland de första som tog examen från det skräddarsydda programmet. Alla tre är nu heltidsanställda på INEOS.

  ”Det kunnande som de nyutexaminerade besitter visar tydligt att syftet med programmet har uppnåtts”, säger Gordon Milne, driftschef vid INEOS Grangemouth.

  ”De har satt ribban mycket högt.”

  INEOS Olefins & Polymer USA har också skördat framgångar med sin rekryteringskampanj.

  Den har varit så framgångsrikt att den faktiskt har hjälpt företaget att upprätta en ”talang-pipeline” för framtiden.

  ”Vi har kunnat hämta in och utbilda ett gäng fantastiska människor som har bidragit till och fortsätter att bidra till vårt företags framgångar, idag och i framtiden”, säger personalchefen Sam Scheiner.

  4 minuter att läsa Numret 11
 • inch-11_0002_Universal-appeal-min.jpg

  NÅGOT FÖR ALLA

  INEOS enkla kampanj för att få barn att motionera genom att uppmuntra dem att springa för skojs skull har nått ännu en milstolpe.

  Under den gångna sommaren har fler länder än någonsin anordnat GO Run For Fun-evenemang. De senaste tillskotten är Italien och Norge.

  ”Det känns verkligen som att det har blivit ett internationellt evenemang nu”, säger Ursula Heath, INEOS-koncernens kommunikationsansvarig, som arbetar med kampanjen.

  Hittills har mer än 220 evenemang anordnats i Tyskland, Schweiz, Holland, USA, Belgien, Frankrike och Storbritannien med hjälp av den donation på 1,5 miljoner pund som INEOS öronmärkte för kampanjen när den lanserades för tre år sedan. Då sade INEOS grundare, Jim Ratcliffe, att hans mål var att nå ut till 100 000 barn.

  ”Vi nådde det målet för flera månader sedan”, säger Ursula. ”Vår expansion fortsätter och vi tänker inte ge upp nu, våra ambitioner har tvärtom blivit större.”

  Även om INEOS ursprungliga donation snart är förbrukad så ser GO Run For Fun-teamet fram emot nya möjligheter och gläds åt det växande intresset bland barn att springa för sin hälsa och sitt välbefinnande.

  ”Vi fortsätter att arrangera dessa mycket populära ’fun runs’, men vi fokuserar alltmer på att arbeta närmare med skolor för att motivera barnen och tillhandahålla undervisningsmaterial om en hälsosam och aktiv livsstil året runt”, säger Ursula.

  Teamet leds nu från INEOS av John Mayock, som är före detta OS-idrottare och som har organiserat rikstäckande skolidrottsprogram.

  ”Go Run For Fun-kampanjen har gått från klarhet till klarhet”, säger han. ”Vi har nu fler deltagande länder, fler barn, otaliga evenemang och stöd från mer än 150 idrottsambassadörer som tävlar i den yttersta eliten.”

  Ett antal sponsorer stöder kampanjen och förhandlingarna med potentiella samarbetspartners för att finansiera kampanjen fortsätter.

  INEOS kommer också att fortsätta stödja den före detta rektorn Elaine Wyllies banbrytande initiativ i Skottland, ”The Daily Mile”, som växer i rask takt, genom att fördjupa samarbetet med de deltagande skolorna.

  ”De två kampanjer har ett gemensamt mål, så de kompletterar varandra”, säger Ursula.

  ”The Daily Mile” uppmuntrar barn att springa genom att delta i ett lopp på en engelsk mil (1,6 km) i skolan varje dag. GO Run For Fun är det stora evenemanget som inspirerar barn att släppa loss.

  ”GO Run For Fun är som en cirkus när den kommer till stan”, säger John. ”Och den gör ett bestående intryck på barnen.”

  Men de två evenemangen har samma vision.

  ”Barnen uppmuntras att ha roligt när de springer, oavsett hur snabba, duktiga eller vana de är”, säger Ursula. ”Det är därför båda dessa kampanjer har en positiv inverkan på deras aktivitetsnivåer och deras hälsa.”

  Jim Ratcliffes vision har stärkts av kampanjens framgångar och nästa steg för Go Run For Fun blir spännande att följa.

  MÄSTARE! ZAKS LYCKA

  Den 14 juli var en mycket speciell dag för nioåringen Zak Schuster.

  Den schweiziske pojken var på Olympiastadion i London med sina föräldrar och hoppades få se var Mo Farah och Usain Bolt hade vunnit guldmedaljer vid OS i London 2012.

  I stället sprang han på INEOS GO Run For Fun-evenemang som anordnades i den legendariska arenan för första gången för att inspirera brittiska barn att springa för skojs skull.

  Zaks mamma Janet frågade om han fick vara med.

  ”Vi brukar inte acceptera sena anmälningar, men vi kunde inte säga nej till honom”, säger Ursula Heath.

  Zak fick ett reservnummer och en rosa T-shirt, som är kampanjens kännetecken, och ställde upp på startlinjen med 4 000 andra barn för det knappt 2 kilometer långa loppet.

  ”Han var så ivrig”, säger Janet.

  Startskottet gick och Zak, som vann terränglöpningsmästerskapen anordnade av Swiss Group of International Schools, tog täten och var också först över mållinjen.

  ”Det är något han aldrig glömmer”, säger Janet.

  Han fick därefter träffa den före detta olympiske häcklöparen Colin Jackson och löparna Richard Kilty och Emilie Diamond.

  Zaks mamma, Janet, som är idrottslärare på en internationell skola i Schweiz, säger att han var överlycklig.

  ”Han pratar fortfarande om det”, säger hon. ”Hela evenemanget var verkligen inspirerande och att han fick träffa några av sina hjältar var pricken över i:et. De var så trevliga. De tog sig tid att prata med honom, ställde upp för fotografering och skrev sina autografer på hans T-shirt.”

  Autograferna på T-shirten bleknar så småningom, men minnena består.

  ”Det här inspirerar honom enormt mycket”, säger Janet.

  Mer än 160 000 barn runt om i världen har nu deltagit i INEOS GO Run For Fun-evenemang.

  5 minuter att läsa Numret 11
 • Why-INEOS-is-a-good-investment.jpg

  DÄRFÖR ÄR INEOS EN BRA INVESTERING

  INEOS har blivit allt populärare bland investerare i takt med att företaget har växt under de senaste 17 åren.

  Och det är förståeligt. Från den blygsamma starten 1998, med 400 anställda och en omsättning på 200 miljoner pund till dagens koncern som sysselsätter 17 000 personer på 67 anläggningar i 17 länder med en global omsättning på 40 miljarder dollar.

  ”Våra investerare ser oss som en nyckelinvestering”, säger Peter Clarkson, chef för investerarrelationer vid INEOS. ”INEOS obligationer finns i de flesta fondförvaltares portföljer eftersom företaget har fortsatt att ge investerare utmärkt avkastning och fortsätter att konsekvent uppfylla och överträffa sina löften.”

  För att verkligen förstå varför intresset för INEOS framgångar växer, måste man titta på mer än balansräkningen, även om den onekligen är imponerande.

  INEOS har blivit experter på att förvandla ineffektiva företag som de föregående ägarna inte längre var intresserade av till att bli framgångsrika igen.

  Och det beror på sättet företaget drivs.

  ”Många av de gamla bluechip-företagen styrs via en kommitté, men så är det inte hos INEOS”, säger Peter. ”Även nyanställda som precis avslutat sina utbildningar får ett tydligt individuellt ansvar och rapporterar till en mycket fokuserad företagsledning, som kan fatta viktiga beslut mycket snabbt.”

  INEOS uppmuntrar sina anställda att tänka som ägare och spendera pengar som om det vore deras egna.

  ”INEOS är annorlunda”, säger Peter. “Stämningen är alltid rastlös. INEOS letar alltid efter möjligheter och det är goda nyheter för investerare.”

  INEOS tänker stort och drömmer om det omöjliga, men viktigast av allt är att vi får saker och ting gjorda.

  Vid årets investerardagar i London och New York berättade Peter om vissa initiativ – stora som små – som har bidragit till att INEOS har fått ett välförtjänt rykte som ett företag som är bekväma med att ta beräknade risker.

  Han talade om INEOS banbrytande beslut att köpa 12 gasfält i Nordsjön för 490 miljoner pund medan alla andra verkar vilja sälja.

  Han pratade om de fantastiska fartygen, som nu fraktar billig etan från USA till Norge och Skottland – för att ge INEOS europeiska gaskrackningsanläggningar konkurrensfördelar.

  ”Vi är mycket nöjda med vad vi har åstadkommit, men det finns mycket mer vi kan göra”, säger han.

  Investerarna – 200 var på plats för årets investerardagar – vill höra INEOS uppfattning om marknaden, företagets prognoser för oljepriset, och då i synnerhet nafta, som används för att driva vissa krackningsanläggningar, vilken effekt den billiga skiffergasen från USA har och vilka större projekt som planeras.

  ”De vill vanligtvis veta om allt som har en stor inverkan på vårt kassaflöde”, säger Peter.

  Investerare har upptäckt att ett år vid INEOS aldrig blir tråkigt.

  För INEOS-koncernen, INEOS Styrolution och INOVYN var 2015 deras bästa år hittills tack vare gynnsamma marknader, som delvis hänger samman med konkurrenternas misslyckanden.

  INEOS slog mynt av detta genom att köra sina anläggningar med full kapacitet, och kunde på så sätt maximera de lönsamma affärerna.

  ”Alla vet att den globala petrokemiska industrins tillgångar blir allt äldre och därmed också svårare och dyrare att underhålla”, säger Peter. ”Men vi är bra på att hålla våra tillgångar i ett säkert och pålitligt skick och samtidigt hålla kapitalkostnaderna nere. Vår tillförlitlighet har verkligen lönat sig de senaste åren.”

  INEOS krackningsanläggning i Köln är till exempel 99 % pålitlig trots sin ålder.

  ”Den är som en välvårdad Mercedes som har gått 10 000 mil”, säger Peter.

  När man spenderar används pengarna på väl genomtänkta projekt som genererar intäkter till INEOS som kan investeras i andra projekt.

  ”Projekten är alltid välriktade och kostnadseffektiva”, säger Peter. ”Även de mindre projekten bidrar med mervärde.”

  INEOS har arbetat hårt för att investerare ska känna att de är en del av teamet. Alla investerare och analytiker får en marknadsuppdatering varje vecka med en sammanfattning av vad som har hänt på alla större marknader där INEOS är verksamma.

  ”Det är väldigt ovanligt i investerarvärlden, men vi tror att de värdesätter vår öppenhet”, säger Peter. ”Den bidrar också till att minska den tid som krävs för att omförhandla och säkra bättre räntor när vi emitterar nya obligationer. Investerare känner ofta att de inte behöver närvara vid investerardagarna eftersom de känner till företaget så väl.”

  Denna öppenhet innebär att återfinansieringen av obligationer nu kan göras på några dagar istället för veckor.

  ”Vi har absolut inga problem med att sälja våra skulder, tack vare vårt rykte”, säger Peter.

  4 minuter att läsa Numret 11
 • inch-1-10-banner.jpg

  Försäljning av Styrenics

  INEOS har gått med på att sälja ett av sina företag till ett polskt företag för 80 miljoner euro. INEOS Styrenics som tillverkar expanderbar polystyren tas snart över av Synthos, en av de största tillverkarna av kemiska råvaror i Polen. Affären måste först godkännas av myndigheterna.

  Expanderbar polystyren används i mycket hög utsträckning i förpackningsindustrin, men även i byggbranschen för att isolera bostäder och kontor. Materialet lämpar sig väl för detta eftersom det är lätt, starkt och hållbart.

  Tomasz Kalwat, VD för Synthos, säger att förvärvet säkerställa att expanderbar polystyren förblir kundernas förstaval när det gäller isoleringsmaterial.

  INEOS Styrenics producerar för närvarande EPS, som det kallas, vid två tillverkningsanläggningar i Frankrike och en i Nederländerna. Forskning, utveckling och produkttester utförs på en specialbyggd anläggning i Nederländerna, där även företagets kundtjänst-, logistik- och finansavdelning finns.

  Synthos, vars huvudkontor ligger i Oświęcim, var det första företaget i Europa att tillverka emulsionsgummi och är en ledande tillverkare av polystyren.

  INEOS Styrenics är en del av INEOS Enterprises företagsportfölj. INEOS Enterprises uppgift är att aktivt söka möjligheter att förvärva, utveckla och sälja kemiföretag.

  2 minuter att läsa Numret 11
 • inch-1-10-banner.jpg

  Grönt ljus för ny amerikansk anläggning

  INEOS har erhållit det slutgiltiga godkännandet för en ny anläggning i världsklass som ska byggas nära Houston i Texas.

  När anläggningen tas i drift i november 2018 producerar den 420 000 ton linjära alfaolefiner (LAOs) varje år – 20 % mer än INEOS Oligomers ursprungligen hade planerat.

  Beslutet att öka produktionen vid INEOS anläggning i Chocolate Bayou fattades mot bakgrund av USA:s skiffergasboom, som har lett till lägre energi- och råvarukostnader och ökad efterfrågan.

  LAOs används i en mängd olika produkter som schampo, förpackningar, slangar, däck och jordbrukskemikalier.

  Den nya anläggningen hjälper också INEOS växande polyalfaolefinverksamhet eftersom den framställer de råmaterial som företaget behöver för att tillverka högpresterande syntetiska smörjmedel.

  Vindkraftsindustrin förlitar sig på dessa oljor med hög viskositet för att förbättra prestandan och tillförlitligheten i vindkraftverkens växellådor. Tidigare har vindkraftsindustrin haft problem med växellådor som gått sönder och orsakat produktionstapp.

  INEOS Oligomers är redan nu världens största producent av PAOs, men denna senaste investering innebär ett stort steg framåt i företagets ambitiösa tillväxtplaner för dess LAO-verksamhet.

  I slutet av 2018 är INEOS Oligomers globala produktionskapacitet – företaget har även anläggningar i Kanada och Belgien –omkring en miljon ton per år.

  2 minuter att läsa Numret 11
 • inch-1-10-banner.jpg

  JIMS GÅVA PÅ 25 MILJONER PUND TILL HANDELSHÖGSKOLA

  INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe har donerat 25 miljoner pund till London Business School där han tog sin MBA-examen.

  Pengarna kommer att säkra framtiden för skolans lokaler vid Regent’s Park i 125 år. ”Jag har mycket att tacka London Business School för”, säger Jim. ”Det är en av de bästa handelshögskolorna i världen.”

  Jim tog sin MBA-examen 1980 medan han arbetade för Exxon Chemicals som kemiingenjör. Arton år senare grundade han INEOS som nu är ett av de största petrokemiska företagen i världen med 17 000 anställda och en omsättning på mer än 40 miljarder dollar.

  Professor Sir Andrew Likierman, dekan vid London Business School kallar donationen ”mycket generös”.

  ”Detta innebär att kommande generationer studenter kan studera i en av Londons vackraste och historiskt mest betydelsefulla byggnader”, säger han.

  Som tack har London Business School döpt sin huvudbyggnad till The Ratcliffe.

  2 minuter att läsa Numret 11
 • iStock-176997923.jpg

  INEOS förvärvar WL Plastics

  INEOS O&P USA har förvärvat ett företag som drar nytta av USA:s skiffergasboom. De har köpt 100 % av aktierna i WLP Holding Corp, en av de största och snabbast växande tillverkarna av högdensitetetspolyetenrör (HDPE) i Nordamerika.

  Rören som är tillverkade av HDPE läcker inte, rostar inte, och, om de utformas och installeras på rätt sätt, behöver inte underhållas på 100 år.

  De är därför efterfrågade av olje- och gasproducenter.

  ”Tillväxten på marknaden för HDPE-rör för olja och gas sköt verkligen i höjden när skifferolje- och skiffergasprospekteringen kom igång”, säger Dennis Seith, VD för INEOS O&P USA.

  Men INEOS ser andra möjligheter för tillväxt i takt med att amerikanska städer växer och behöver ersätta åldrande avlopps- och vattenledningar. ”Den unika styrkan, flexibiliteten, vikten och hållbarheten tillsammans med dess lätthanterlighet gör HDPE-rör till ett perfekt val”, säger Dennis.

  Företaget som har sitt huvudkontor i Fort Worth, Texas, producerar för närvarande HDPE-rör vid anläggningar i Kentucky, South Dakota, Utah, Texas och Wyoming, och en anläggning i Georgia bygges för tillfället.

  ”Vi är mycket nöjda med att ha förvärvat detta företag”, säger Dennis. ”Det har utmärkta möjligheter att tillgodose den växande nordamerikanska rörmarknaden och kompletterar vår befintliga portfölj av olefiner och polymerprodukter.”

  Mark Wason, VD för WL Plastics, säger att INEOS och WL har samma grundsyn.

  ”Vi fokuserar båda på säkerhet, kvalitet samt förstklassig tillverkning och kundsupport”, säger han.

  Han tror att INEOS hjälper WL Plastics att stärka sin position på marknaden.

  2 minuter att läsa Numret 11
 • inch-1-10-banner.jpg

  INEOS Styrolution gör sitt första förvärv

  INEOS Styrolution, som redan ses som en global marknadsledare inom styrenplast har skrivit under en överenskommelse som ytterligare stärker dess marknadsställning.

  Man har köpt den globala K-Resin® styren-butadien- sampolymer-verksamheten (SBC) från de nuvarande samriskföretagsägarna Chevron Phillips Chemical och Daelim Industrial Company. Anläggningen är en del av Yeosu Petrochemical Complex, det största petrokemiska komplexet på Sydkoreas sydkust.

  VD:n Kevin McQuade säger att förvärvet, som är INEOS Styrolutions första, stärker företagets förmåga att erbjuda specialiserade styrenprodukter till sina kunder och öka produktionskapaciteten i Asien.

  ”Våra kunder drar nytta av vår förmåga att betjäna och stödja deras globala efterfrågan tack vare vårt utökade geografiska täckningsområde med tillverknings-, forsknings- och utvecklingscentra i alla större regioner”, säger han.

  INEOS Styrolution sysselsätter för närvarande cirka 3 100 personer och har 15 produktionsanläggningar i nio länder. K-harts® SBC och INEOS Styrolutions befintliga SBC-varumärken Styrolux® och Styroflex® kompletterar varandra väl. De sammanslagna verksamheterna erbjuder ett brett urval av SBC-produkter till kunder över hela världen.

  Förvärvet understryker, när det väl är avslutat, även INEOS Styrolutions fokus på åtgärder som ökar företagets täckningsområde för tillväxtbranscher, specialstyren och framväxande marknader.

  2 minuter att läsa Numret 11
 • P06 Why shale gas....jpg

  VARFÖR SKIFFERGAS FRÅN USA FORTFARANDE FUNGERAR ÄVEN OM OLJAN KOSTAR 30 DOLLAR PER FAT

  De fallande oljepriserna stör inte INEOS, som har investerat 2 miljarder dollar för att transportera skiffergas från USA till Europa.

  Tom Crotty, INEOS-koncernens kommunikationschef, säger att utomstående har ifrågasatt lönsamheten i att importera amerikansk gas när oljepriserna är så låga.

  Men han säger att det inte spelar någon roll eftersom INEOS äger både gas- och oljekrackningsanläggningar.

  ”För oss spelar det ingen roll att oljepriserna har fallit; det påverkar inte lönsamheten i att frakta gas från USA”, säger han. ”Det har istället lett till att lönsamheten för våra oljebaserade krackningsanläggningar förbättras.”

  Crotty säger att vissa kommentarer har varit dåligt underbyggda. 

  ”Vissa har sagt att företag som INEOS agerar ogenomtänkt när de importerar etan från USA när oljepriset är så lågt, men de har inte fattat poängen”, säger han. ”Det går inte att använda nafta i en gaskrackningsanläggning. Man måste använda gas. Så frågan handlar inte om gas eller nafta.”

  Tillgången till billig etan, en naturlig gas som utvinns ur skiffergas, har blåst nytt liv i kemiindustrin i USA. Detta har givit landet en fördel gentemot många konkurrenter runt om i världen, som förlitar sig på nafta, ett dyrare oljebaserat råmaterial.

  Med de fallande oljepriserna har fördelen minskat.

  ”Den europeiska petrokemiska industrin har gynnats mycket av de låga oljepriserna, eftersom naftapriset också har sjunkit rejält,” säger Crotty. ”Naftakrackningsanläggningarna har blivit lönsamma igen. Företag som INEOS som har båda typerna av krackningsanläggningar har anledning att känna sig mycket nöjda.”

  INEOS, som förlitar sig på etangas för sina krackningsanläggningar i Norge och Skottland säger att det fortfarande är billigare att importera gas från USA än att köpa den i Europa.

  ”Det andra problemet är att vi inte kan få tag i gas i Europa”, säger Crotty. ”Vår krackningsanläggning i Grangemouth har drivits med 40 procents kapacitet de senaste tre åren eftersom vi inte haft tillräckligt med etan. Etanet i Nordsjön håller på att ta slut. Så det är ett enkelt val. Antingen driver du en krackningsanläggning eller så tvingas du lägga ner den.”

  NEDLAGD ANLÄGGNING ÖPPNAR IGEN

  En TILLVERKNINGSENHET vid INEOS anläggning i Grangemouth öppnar igen åtta år efter den lades ner.

  Anläggningen har genomgått rigorösa drifttagningstester för att vara redo när skiffergasen från USA anländer.

  INEOS meddelade nyheten strax efter att den första leveransen av amerikansk skiffergas hade anlänt till systeranläggningen i Rafnes i Norge.

  De första leveranserna beräknas komma till Grangemouth till hösten.

  ”Vi har nu utmärkta förutsättningar för att äntligen kunna köra anläggningen i Grangemouth med full kapacitet”, säger Gordon Milne, INEOS driftschef vid Grangemouth.

  INEOS hade inget annat val än att stäng den andra tillverkningsenheten vid KG-etylenanläggningen 2008 eftersom den inte kunde drivas med full kapacitet.

  Tillgången till amerikansk etan förändrar hela situationen.

  ”När vi får tillgång till denna gas blir anläggningen en av de främsta petrokemiska anläggningarna i Europa”, säger Milne.

  Den flytande gasen från USA lagras i en specialkonstruerad etantank – den största i Europa – och kompensera för den minskande tillgången i Nordsjön.

  5 minuter att läsa Numret 10
 • P08 who dares wins.jpg

  DEN SOM VÅGAR VINNER

  Världen har just bevittnat ett verkligt betydande ögonblick i kemiindustrins historia.

  Dessa transporter av flytande etan, som slutligen lade till i Rafnes i Norge i mars, innebär en nytändning för INEOS verksamheter i Europa.

  Men det handlar inte bara om åratals arbete, miljontals arbetstimmar och de 5 000 varvsarbetare som byggde de två första ”Dragon”-fartygen som fraktade denna dyrbara last. Dessa fartyg är bara en del av ett otroligt inspirerande globalt projekt.

  Det är också ett projekt som många på båda sidor Atlanten avfärdade som rena fantasierna.

  ”Det hade aldrig gjorts tidigare och många sade att det inte var möjligt”, säger Chad Stephens, vice VD för företagsutveckling vid Range Resources, som förser INEOS med den gas de behöver.

  Dessa världsledande fartyg, som byggdes i Kina, innebär början på en ny epok inom transporten av etangas.

  ”Det är inte ofta vi ser revolutionerande ögonblick i vår bransch, men detta är ett av dem”, säger Peter Clarkson, chef för investerarrelationer vid INEOS.

  Det konkurrenskraftigt prissatta etanet påverkar INEOS europeiska petrokemiska verksamhet i hög grad, både i fråga om energi och råvaror. INEOS använder den i sina anläggningar för att producera etylen, en av världens viktigaste petrokemikalier.

  ”Genom att frakta etangas från USA till Europa blir våra petrokemiska tillgångar i Europa tryggare i många år framöver”, säger John McNally, VD för INEOS Olefins & Polymers UK.

  Projektet började egentligen redan 2010 när INEOS vågade tänka det otänkbara. Europa var hårt drabbat av effekterna av finanskrisen. Energipriserna var högre än någonsin och gastillgångarna i Nordsjön minskade. I USA höll en revolution på att inträffa. Skiffergas ledde till att energi- och råvarupriserna sjönk, vilket i sin tur bidrog till att blåsa nytt liv i den amerikanska tillverkningsindustrin. Men USA hade ett problem.

  Det fanns så mycket etan att man inte visste vad man skulle göra med den. Vid INEOS huvudkontor i Rolle i Schweiz utarbetade vi en plan för att skapa en transatlantisk ”rörledning” och frakta den gas som behövdes för att säkra framtiden för de europeiska krackningsanläggningarna.

  Men hur skulle INEOS göra det?

  Ingen hade försökt något liknande i så stor skala tidigare.

  Det fanns inget sätt att frakta gasen från skiffergaskällorna i sydvästra Pennsylvania till Philadelphia på USA:s östkust, 450 km bort.

  Det fanns inga exportanläggningar i USA och ingen hade någonsin försökt att frakta sådana enorma mängder etangas.

  För INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe var allt detta oväsentligt.

  ”De sade att det inte gick”, säger Ratcliffe. ”Men på INEOS har vi alltid trott att allt är möjligt.”

  INEOS arbetade vidare med sina ambitiösa planer och satte ihop ett team av internationella samarbetspartner, på tre olika kontinenter.

  ”Den teknik som behövdes fanns inte, så vi fick skapa den”, säger Andy Currie, en av INEOS chefer.

  David Thompson, operativ chef vid INEOS Trading & Shipping, fick i uppdrag att leda projektet.

  ”Det har varit ett av de största ingenjörsprojekten i världen”, säger han. ”Vi är pionjärer. Vi har jobbat med rörledningar, fraktionering, terminaler, infrastruktur och fartyg. Vi har varit tvungna att göra allt.”

  Denna djärva och banbrytande plan har nu blivit verklighet.

  För att kunna göra detta skrev INEOS 15-åriga avtal med sina etanleverantörer, inklusive Range Resources, som tillhandahåller gasen, MarkWest som förädlar gasen och Sunoco som fraktar gasen hundratals kilometer i rörledningar till Marcus Hook Industrial Complex där den kyls ner till minus 90 ºC innan den levereras till Norge och senare i år till Grangemouth i Skottland.

  Alla inblandade var fast beslutna att se till att projektet blev en framgång. Detta var inte ett problem. Detta var en möjlighet. En möjlighet att trygga framtiden för verksamheterna i Europa och blåsa nytt liv i amerikanska samhällen som tidigare varit på nedgång.

  I USA inleddes arbetet med att omvandla en f.d. oljerörledning så att den kunde användas för transport av etan stora delar av sträckan från Marcellusfältet till Marcus Hook, där det finns ett olje- och gasraffinaderi som lades ner 2011.

  Sunoco, som fortfarande ägde det nedlagda raffinaderiet, investerade ett antal miljarder dollar i att omvandla det till ett världsledande center för kemisk produktion, samt lagring och produktion av gas för att INEOS flotta av Dragon-fartyg skulle kunna lastas. 80 km ny rörledning lades och en ny pumpstation installerades.

  I Europa ingick INEOS ett samarbete med den danska fartygsjätten Evergas för att designa fartyg som skulle kunna klara av en sådan gigantisk uppgift.

  ”Det var ett enormt arbete, men Evergas förstod kanske bättre än någon annan vad som krävdes för att kunna frakta etan i de mängder som INEOS behövde och över de sträckor det rör sig om”, säger Stephens.

  Evergas visade att de var uppgiften vuxen.

  ”Det fanns fartyg som kunde frakta etan”, säger VD:n Steffen Jacobsen. ”Men Evergas och våra intressenter skapade de hittills största och mest sofistikerade etan-fartygen. INEOS storslagna vision och Evergas gjorde det möjligt att förverkliga detta fartygsprojekt.”

  I Hamburg i Tyskland, arbetade HSVA med att optimera skrovet för att uppfylla de särskilda krav som frakten av etan ställer och Wärtsilä i Finland konstruerade motorer som helt kan drivas med etan, vilket inte bara ger mer utrymme för lasten utan även minskar de skadliga utsläppen.

  När designen var klar fick Sinopacific Offshore and Engineering, en av världens största skeppsbyggare, i uppgift att fullborda projektet genom att bygga fartygen.

  Samtidigt som detta arbete pågick i Kina, började TGE Gas Engineering, en av världens ledande leverantörer av konstruktion och projektledning för lagring av gas, att bygga en ny lagringstank för etan och tillhörande infrastruktur vid INEOS anläggning i Rafnes så att etan kunde transporteras från de nordamerikanska skiffergasfälten.

  Vid INEOS anläggning i Grangemouth byggdes nya frakt- och lagringsfaciliteter för att hantera importen av etan.

  För personalen vid Grangemouth innebar detta att framtidstron kom tillbaka efter månader av osäkerhet. Bara några månader tidigare hade den förlustbringande petrokemiska anläggningen hotats av nedläggning i samband med en arbetskonflikt där personalen till en början avvisade företagets räddningsplan.

  En överenskommelse kunde till slut nås och detta banade vägen för omfattande investeringar och en lånegaranti på 230 miljoner pund från den brittiska regeringen, vilket innebar att INEOS kunde skaffa det kapital som behövdes för att bygga en av de största etantankarna i Europa. När etylenkrackningsanläggningen är färdig fördubblas produktionen.

  Det har varit en gigantisk uppgift. Men när Jim stod på kommandobryggan på det första Dragon-fartyget med det passande namnet INEOS Ingenuity (uppfinningsrikedom) kunde han inte dölja sin förtjusning.

  ”Det är fantastiskt när en plan fungerar”, säger han. ”Och vi är så klart mycket stolta över att ha uträttat något som ingen någonsin har gjort tidigare.”

  8 minuter att läsa Numret 10
 • P10 A world first.jpg

  INEOS FÖRST I VÄRLDEN

  Vad gör du när du behöver den bästa? Du vänder dig till den bästa

  Nordatlanten är inget för de vankelmodiga.

  Det kan vara en farlig miljö för fartyg, särskilt om de har en last som består av flytande etan. INEOS visste om detta – och det var därför som vi vände oss till Evergas, ett världsledande företag inom gastransporter.

  INEOS hade kravbilden klar för sig. Vi behövde ett fartyg som skulle kunna transportera enorma mängder flytande etangas vid −90 °C mer än 1 500 km över Atlanten där kyla, isberg, tät dimma, höga vågor och svåra stormar är vanliga inslag. Och transporterna skulle utföras mer effektivt än någonsin tidigare.

  Svaret var allt annat än enkelt. Men resultatet var det största, mest flexibla och mest miljövänliga transportfartyg för gas som någonsin byggts.

  ”Detta är ett unikt fartyg”, säger Hans Weverbergh, driftschef vid det danska rederiet Evergas. ”Det fanns inga fartyg som hade trycksatta tankar som kunde frakta dessa mängder etan. Det var något som aldrig hade gjorts förut.”

  Flytande naturgas har fraktats i årtionden. Etan är dock en annan femma. Det hade bara fraktats kortare sträckor och med små fartyg. För att kunna korsa Atlanten krävdes mycket större fartyg. Andra företag ansåg att det helt enkelt inte var praktiskt genomförbart. Men INEOS såg möjligheten och gjorde verklighet av den.

  ”Dessa fartyg är verkligen unika”, säger Evergas koncernchef Steffen Jacobsen, som har arbetat inom sjöfartsindustrin i 35 år. ”Ingen har någonsin försökt frakta så mycket etan så långa sträckor. För att göra detta var vi tvungna att uppfinna helt nya sätt att arbeta.”

  INEOS ville att Dragon-fartygen skulle kunna drivas med etan.

  Vi kontaktade det finska företaget Wärtsilä, som skapade en ny standard för bränsleflexibilitet. Företaget designade motorer med dubbla bränslesystem som smidigt kan växla mellan flytande naturgas, etan, lätt eldningsolja eller tjockolja utan effektförlust.

  ”Det var ett tekniskt genombrott”, säger Timo Koponen, vice VD för flödes- och gaslösningar, Wärtsilä Marine Solutions.

  Om INEOS motorer drivs med etan innebär det inte bara att det blir mer utrymme för lasten, utan även att fartygen producerar 25 % mindre koldioxid och 99 % mindre svaveldioxid samt uppfylla Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) klass III-föreskrifter.

  Fartygen är även utrustade med två motorer för att se till att lasten kommer fram i alla väder.

  Fartygen är de största i sitt slag som någonsin byggts. I lekmannatermer är fartygen lika långa som två fotbollsplaner och om man tar bort lasttankarna, skulle 5 750 Mini Cooper få plats ombord.

  Tankarna är placerade i fartygets skrov och varje tank rymmer etan motsvarande 11 simbassänger. HSVA, ett tyskt företag som specialiserar sig på skrovdesign, fick i uppdrag att maximera effektiviteten hos dessa enorma fartyg och testade skalenliga modeller av fartygen i realistiska miljöer.

  De två första fartygen byggdes i en torrdocka i Qidong, i närheten av Shanghai av Sinopacific Offshore och Engineering, en av världens största skeppsbyggare.

  ”SOE är ett av de få företag som har de rätta kunskaperna och anläggningarna för att klara av att bygga dessa enormt komplexa fartyg”, säger koncernchefen och styrelseordföranden Simon Liang.

  ”När jag såg de två första fartygen sida vid sida vid kajen, tänkte jag ‘Det här företaget vet vad de sysslar med’” säger Chad Stephens, vice VD för företagsutveckling vid Range Resources, som var inbjuden till dopet.

  Det var ett stort ögonblick även för Evergas.

  ”Jag kände mig så stolt över alla som varit inblandade, både internt och externt, som gjort det möjligt att skapa dessa fartyg” säger Jacobsen.

  Namngivningsceremonin var ytterligare en milstolpe i INEOS globala projekt med en budget på 2 miljarder dollar för att frakta skiffergas från USA till sina produktionsanläggningar i Norge och Skottland.

  INEOS är det första företaget i världen som har valt att frakta etan utvunnen ur skiffergas från USA där gasen har lett till en renässans för tillverkningsindustrin.

  6 minuter att läsa Numret 10
 • P12 the gift.jpg

  EN KÄLLA SOM INTE SINAR

  INGEN kunde ha förutsett hur en mans envishet skulle ändra historiens gång.

  Men ingenjören Nick Steinsbergers arbete i skiffergasfältet Barnett, där han för 20 år sedan upptäckte den perfekta blandningen för att extrahera gas ur skiffer två kilometer under marken, sätter sina spår än idag, inte bara i USA utan i hela världen.

  ”Jag tycker inte att det bara är min förtjänst och till en början trodde jag inte att det skulle bli verklighet”, säger han till INCH Magazine när vi når honom på hans kontor i Fort Worth, Texas. ”Jag försökte bara att hitta något som fungerade. Med tiden insåg jag vidden av vad vi hade åstadkommit och det känns bra att ha bidragit till att förse världen med så mycket billig gas.”

  Denna revolution, som beskrivs som den mest anmärkningsvärda energiframgången i USA:s historia, har skapat enorma fördelar för USA. För den petrokemiska industrin, en av världens största konsumenter av gas. För tillverkningsindustrin som har genomgått en renässans. För de samhällen som drabbas hårdast av finanskrisen. Och, kanske mest överraskande, för miljön.

  För tjugo år sedan fanns det 250 källor där man borrade efter skiffergas och olja i Barnett-formationen; i dag finns det mer än 200 000.

  För USA:s petrokemiska industri har upptäckten av dessa stora, outnyttjade reserver av skiffergas varit oerhört viktig.

  ”Investeringar i kemiindustrin med kopplingar till skiffergas uppgår nu till mer än 158 miljarder dollar”, säger Cal Dooley, ordförande och koncernchef vid American Chemistry Council.

  Fram till i januari i år har 262 projekt tillkännagivits, däribland nya fabriker, expansioner och processändringar för att öka kapaciteten.

  Den petrokemiska industrin behöver naturgas för uppvärmning och energi till sina produktionsanläggningar. Men gasen används inte bara som bränsle, den är också en råvara som används för att framställa tusentals viktiga produkter som vi är beroende av i vardagen. Utan den skulle det inte finnas plaster, bildelar, förpackningar, medicinsk utrustning, däck, glas, kläder, eller iPad-skärmar.

  ”Detta glöms ofta bort i de hetsiga debatterna om för- och nackdelar med att fortsätta använda gas”, säger Greet van Eetvelde, INEOS chef för energi och innovation. ”Många komponenter i förnybara energikällor kräver gas och olja, som t.ex. bladen till vindkraftverk och smörjmedel till växellådorna.”

  Och skiffergas bidrar till att tillverkningen blir mycket billigare.

  ”Den amerikanska kemiindustrins renässans har bara börjat”, skriver Kevin Swift, chefsekonom vid American Chemistry Council, i handelsgruppens rapport och prognos för kemiindustrin som publicerades i slutet av 2015. ”De fundamentala nyckeltalen är solida. Viktiga inhemska slutanvändarmarknader växte, den privata konsumtionen ökade, arbetsmarknaden började stabiliseras, och hushållens köpkraft gynnades av lägre energikostnader.”

  INEOS, som har 17 tillverkningsanläggningar i USA, är med och drar nytta av detta.

  Senare i år förväntas INEOS och Sasols nya anläggning vid INEOS tillverkningsanläggning Battleground i LaPorte i Texas börja gå med vinst.

  Anläggningen, som är ett samriskföretag där båda företagen äger hälften var, kan producera 470 000 ton polyetylen med hög densitet per år för den amerikanska marknaden. Anläggningen förväntas växa, och INEOS jobbar med att färdigställa planerna för ett mer bränsleeffektivt kombinerat värme- och kraftsystem som också bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

  I December publicerade Boston Consulting Group en rapport, ”Made in America, Again”.

  ”Antalet företag som aktivt flyttar tillbaka produktionen till USA fortsätter att öka”, säger en talesman. ”Faktum är att USA har gått om Kina som den mest troliga platsen för ny tillverkningskapacitet.”

  Detta beror delvis på de låga energikostnaderna i USA, som pressas av skiffergas, i kombination med stigande löner i Kina.

  Apple, världens största teknikföretag, angav dessa skäl till sitt beslut att förlägga tillverkningen av Mac Pro – den mest kraftfulla Mac som någonsin byggts – till Texas.

  Det är en markant skillnad jämfört med för tio år sedan då USA var ett av de dyraste länderna i världen för plasttillverkare.

  ”Idag är USA ett av de mest attraktiva länderna i världen för investeringar i plasttillverkning”, sade Steve Russell, ACC:s vice VD för plaster, förra året. ”Trots den senaste tidens sjunkande oljepriser har USA ett avgörande försprång.”

  USA vill nu dra fördel av alla investeringar och marknadsföra sig, vilket Cal Dooley förra året beskrev som ”det bästa sättet att skapa en starkare ekonomi och nya jobb”.

  Det globala konsultföretaget Nexant förutser en dramatisk ökning av exporten av amerikanska kemiprodukter under de närmaste 15 åren.

  I sin rapport från 2015 ”Fuelling Export Growth” räknar de med en total försäljning på 123 miljarder dollar år 2030 – mer än dubbelt så mycket som kemiföretagen exporterade 2014.

  Men det finns också ett ökande intresse bland amerikaner för produkter som är tillverkade iUSA.

  En som förstår detta är Harry Moser, en av veteranerna i tillverkningsindustrin och f.d. ordförande för verktygstillverkaren GF AgieCharmilles. 2010 grundade han Reshoring Initiative för att hjälpa företag att ompröva sina beslut att flytta produktionen utomlands.

  ”Jag har med bestörtning sett hur fler och fler amerikanska jobb försvann, först till Japan, sedan till Mexico, Taiwan, Korea och slutligen Kina”, säger han. ”Den amerikanska ekonomin har lidit stor skada och miljontals jobb i tillverkningsindustrin har försvunnit. USA var tidigare världens industriella motor och under min uppväxt hade den sin storhetstid.”

  Sedan han grundade Reshoring Initiative har ungefär 1 000 företag återvänt och lett till att nästan 100 000 jobb har skapats.

  ”Jag är mycket nöjd med den respons vi har fått från allmänheten och många företag”, säger han. ”Tyvärr är många företag fortfarande fast i ”köp till lägsta pris”-tänket istället för att ta hänsyn till den totala kostnaden. Det tar decennier att övervinna den här MBA- mentaliteten.”

  Apples beslut att tillverka Mac Pro i USA var också en del av VD:n Tim Cooks 100 miljoner dollars-initiativ, ”Made in the USA”.

  ”Vi vill inte bara montera Mac Pro här”, sade han. ”Vi vill tillverka alla delar till den här. Detta är en stor grej.”

  I januari i år tillkännagav USA:s äldsta hattmakare Bollman att de skulle flytta 41 jobb från Kina tillbaka till anläggningen i Adamstown, Pennsylvania. I en appell till allmänheten i november bad de om hjälp att samla in 100 000 dollar för att importera 80 stickmaskiner, tillverkade 1938, som används för att väva tyget till företagets berömda Kangol 504. Allmänheten lyssnade och svarade.

  ”Att flytta tillbaka verksamheten är det snabbaste och mest effektiva sättet att stärka den amerikanska ekonomin eftersom det visar att tillverkning är en växande bransch”, säger Harry. ”Och utan tillverkningsindustri blir ett land gradvis fattigare.”

  Men det är inte bara tillverkningsindustrin som har gynnats av billigt råmaterial och låga energipriser. Skiffergas har blåst nytt liv i många samhällen, inklusive några av dem som drabbats hårdast av finanskrisen.

  Associated Petroleum Industries of Pennsylvania säger att exploatering av naturgas har bidragit till att skapa hundratusentals arbetstillfällen i Pennsylvania, 34,7 miljarder dollar per år i skatteintäkter till staten och ökade vinster för mer än 1 300 företag av alla storlekar i olika led i energiförsörjningskedjan.

  ”Säker och ansvarsfull exploatering av naturgas har varit bra för statens ekonomi, de lokala ekonomierna och för Pennsylvaniaborna”, säger VD:n Stephanie Catarino Wissman. ”Vi vill att det ska förbli så.”

  I Marcus Hook, där ett råoljeraffinaderi lades ner 2011 och 500 personer blev arbetslösa, finns det nu en verklig framtidsoptimism.

  Det f.d. raffinaderiet, som hade producerat bensin, diesel och fotogen i 109 år, håller på att omvandlas till ett viktigt nav för bearbetning och frakt av flytande naturgas, tack vare kopplingen till skiffergasindustrin i Marcellus-fältet.

  ”Nedläggningen av raffinaderiet var ett svårt slag för Marcus Hook, Sunoco och för hela regionen”, säger Hank Alexander, vice VD för affärsutveckling vid Sunoco Logistics Partners LP. ”Men nu är staden full av liv igen, med allt från nya restauranger till faciliteter för lokala entreprenörer. Och några av dem som blev arbetslösa 2011 har nu fått nya jobb på anläggningen.”

  Sunoco Logistics köpte det gamla raffinaderiet 2013 och planerade att koppla det till Marcellus- fältet som nu producerar nästan 20 procent av USA:s naturgas – för 10 år sedan producerades ingen naturgas här.

  Ledningen ansåg att den befintliga infrastrukturen för fartyg, järnväg, lastbil och rörledningar gjorde anläggningen lämpad som nav för flytande naturgas.

  ”Vi ville hjälpa tillverkningsföretag att utvecklas för att skapa nya jobb och återuppliva tillverkningsindustrin i regionen”, säger Alexander. ”Skiffergasboomen har blåst nytt liv i städer som Marcus Hook.”

  Mario Giambrone äger restaurangen Italiano’s i Marcus Hook. ”Det här är fantastiskt både för min restaurang och för samhället”, sade han till Pennsylvania Manufacturers’ Association, som är det ledande språkröret för tillverkningsindustrin i Pennsylvania.

  Ordföranden David Taylor säger: ”Energisektorn har nästan på egen hand hållit Pennsylvanias ekonomi flytande under finanskrisen och de senaste åren”.

  Energiutvinningen i Marcellus-fältet har också bidragit till att göra den närliggande staden Williamsport till det sjunde snabbast växande storstadsområdet i USA.

  Dr Vince Matteo, ordförande och koncernchef för Williamsport Lycoming Chamber of Commerce and Industrial Properties Corporation, säger att en stor majoritet av lokalbefolkningen är positivt inställda till skiffergas-boomen.

  ”Det var oerhört viktigt för oss”, säger han. ”Jag hade aldrig sett något liknande. Vid ett tillfälle flyttade mer än 85 företag till distriktet, vilket ledde till att ett antal nya restauranger och fyra nya hotell öppnade.”

  Samtidigt har Williston, tidigare ett sömnigt litet samhälle i Nort Dakota, förvandlats till den snabbast växande småstaden i Amerika på grund av oljeboomen. Nya restauranger, affärer och nyinflyttade har blåst liv i staden.

  Dessa samhällen har också kunnat dra nytta av de oväntade intäkterna från företag som borrar efter skiffergas, vilket har gjort att de kunnat genomföra satsningar som annars inte skulle ha varit möjliga.

  ”Dessa intäkter har varit ovärderliga för oss”, sade Lisa Cessna, chef för den lokala planeringskommissionen i Washington County, strax utanför Pittsburgh, till AP. ”Det har gjort att vi kunnat bygga fiskebryggor, lekplatser och vandringsleder.”

  Hon berättade för AP att det hade förekommit klagomål om borrning på offentlig mark, men att fördelarna väger tyngre än nackdelarna.

  ”Det uppstår konflikter och vissa människor blir upprörda, men det går att hitta lösningar. Vi krävde särskilda juridiska rättigheter som ger oss kontroll över många aspekter av borrningen. Vi godkänner varje rörledning, borrningsplats och tillfartsväg. Det är arbetskrävande, men det är mödan värt. Det viktigaste budskapet är att bibehålla full kontroll”, säger hon.

  Har bidragit till att sänka bensinpriserna och förhindrade finanskrisen från att blir ännu värre och mer långvarig.

  ”Produktionen av inhemsk energi skapar arbetstillfällen, genererar royalties för markägare samt skatteintäkter för stat och kommuner”, säger han. ”Och att gaspriserna sjunkit till den lägsta nivån på sju år innebär att de amerikanska konsumenterna sparar mer än 100 miljarder dollar i lägre energikostnader i år.”

  8 minuter att läsa Numret 10
 • P16 -the $64 question.jpg

  TIOTUSENKRONORSFRÅGAN

  Kemiindustrins betydelse för tillverkningsindustrin ska inte underskattas. Utan den ena skulle den andra inte existera

  Professor Peter Atkins är ateist, men han har ändå en djup tro.

  Men han tror inte på Gud, utan på kemiindustrin. Och hur mycket den kan bidra med, både nu och i framtiden.

  ”Utan kemiindustrin skulle världen bli trist och färglös”, säger han. ”Vi skulle leva i stenåldersförhållanden, vara svältfödda och gå klädda i djurhudar och många av de uppfinningar som underlättar vår vardag och underhåller oss skulle inte existera. Våra liv skulle vara korta och smärtsamma.”

  Atkins, som är professor emeritus i kemi vid universitetet i Oxford säger att kemi är enormt viktigt för oss alla.

  Problemet är att det ofta missförstås.

  ”De flesta människor vet absolut ingenting om hur produkter som de använder varje dag tillverkas”, säger Lawrence D. Sloan, ordförande och koncernchef för Society of Chemical Manufacturers and Affiliates. ”Det är frustrerande för mig som jobbat i kemiindustrin hela mitt yrkesliv.”

  Den petrokemiska industrin omvandlar råmaterial som vatten, olja, naturgas, luft, metaller och mineraler till värdefulla produkter som tillverkningsindustrin sedan använder för att tillverka i stort sett alla produkter vi behöver och använder varje dag. För att sätta det i sitt sammanhang: Mer än 96 procent av allt som tillverkas i världen bygger på kemikalier.

  Men en del av problemet för kemiindustrin är att allmänheten inte ser den som en av de viktigaste industrierna i världen – och det är en uppfattning som måste förändras.

  ”Det är en svår nöt att knäcka”, säger Sloan. ”Vi och andra med oss står inför en stor PR- utmaning att regelbundet utbilda våra förtroendevalda till språkrör så att de förstår hur viktig vår industri är för samhället. Det finns ingen annan industri som bidrar så mycket till den moderna världen.”

  Han beskriver kemiindustrin som en ”obesjungen hjälte”.

  ”Alltför många upplever att branschen inte tar ansvar för de anställdas hälsa och välbefinnande eller för miljön”, säger han. “Men det är inte särskilt genomtänkt att tro att branschen vill åsamka skada på sig själv bara för att försöka öka sin vinst med någon enstaka procent.”

  Vid Chemical Industries Associations (CIA) årliga middag sade INEOS kommunikationschef Tom Crotty till delegaterna: ”Om regeringarna verkligen vill att tillverkningsindustrin ska blomstra igen måste de förstå att en framgångsrik kemiindustri är av avgörande betydelse.”

  Det är kemiindustrins produkter och teknik som används för att göra allt från färger och plast, till tyger, teknik, läkemedel och mobiltelefoner.

  Eftersom det är en energiintensiv industri, måste den ha tillgång till energi till konkurrenskraftiga priser för att kunna överleva. Detta är inte ett problem i USA som just nu genomgår en renässans för tillverkningsindustrin tack vare det stora utbudet av billig skiffergas, vilket har lett till att kostnaderna för råvaror som tillverkarna behöver har pressats ned.

  Men det är ett problem i Europa där de skenande energikostnaderna gör det allt svårare för tillverkningsföretagen att konkurrera på den globala marknaden.

  Crotty, som också är ordförande för CIA, säger att Storbritannien snarast måste göra något åt produktionsbasen för energiförsörjningen om de vill ha en framgångsrik brittisk kemiindustri.

  I en färsk enkät genomför av Pilkingtons i Storbritannien där glas- och glasmästarföretag tillfrågades framkom att stigande materialkostnader – orsakade av höga energikostnader – är det ”största hindret” som branschen står inför. Och enkäten visar att det även är den största utmaningen under de kommande två åren.

  Kemiindustrin levererar råmaterial till tillverkarna och dess betydelse får inte underskattas. De båda är oupplösligt sammanlänkade. Och det är mycket ofta i kemiindustrin som innovationen börjar.

  ”Många inser inte hur viktig kemiindustrin är och vilka fantastiska vetenskapliga upptäckter som den specialiserade kemiindustrin gör för att hjälpa till att skapa t.ex. elektronik, livräddande läkemedel och energismarta hem,” säger Sloan.

  INEOS, som sysselsätter 17 000 personer på 65 orter i 16 länder, är stolta över det vi gör för att göra människors liv enklare och bekvämare, däribland:

  Lösningsmedel som används för att producera insulin och antibiotika.

  Effektiva biodrivmedel för att förbättra hållbarheten för moderna transportmedel.

  Klor för att rena dricksvatten.

  Syntetiska oljor som hjälper till att minska koldioxidutsläppen.

  Moderna och starka men lätta plaster för att förpacka, skydda och hålla mat och dryck färsk.

  Material för att isolera hus, kontor, el- och telekablar.

  Produkter som har hjälpt biltillverkare att göra bilar starkare, lättare och mer bränsleeffektiva, som även det bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

  Listan kan göras lång – och arbetet bakom kulisserna pågår hela tiden för att hitta innovativa lösningar på många av de utmaningar som samhället står inför idag.

  ”Kemiska produkter och tekniker används i så gott som samtliga delar av världsekonomin”, säger en talesman för International Congress and Convention Association (ICCA), den globala kemiindustrins språkrör. ”I takt med att den globala ekonomin växer ökar behovet av kemiindustrins produkter. Denna tillväxt bidrar till produktinnovation och branschen skapar nya produkter varje år och jobbar för att förbättra produktionsprocessen och för att använda resurserna mer effektivt.”

  2014 investerade American Chemistry Council 59 miljarder dollar i forskning och utveckling, vilket motsvarar mer än 185 dollar per person i USA.

  ”Vi investerar mer i innovation än elektronik-, bil- och sjukvårdsindustrin”, säger Cal Dooley, koncernchef och ordförande för American Chemistry Council. ”Kemibranschen utmärker sig genom att hela tiden producera nyskapande produkter – och det kommer vi att fortsätta med även i framtiden.”

  American Chemistry Council säger dock att USA måste anta en energistrategi som utnyttjar de fördelar som de inhemska energiresurserna erbjuder, inklusive de enorma skiffergasreserverna, för att kemiindustrin ska kunna fortsätta sitt banbrytande arbete.

  Det är en uppfattning som delas av Steve Elliott, verkställande direktör för CIA.

  Han vill att Storbritanniens kemiindustri som omsätter 50 miljarder dollar ska dra nytta av den energi som finns i marken, snarare än att behöva förlita sig på importerad gas.

  ”Storbritanniens skiffergasreserver bidrar till att trygga gasförsörjningen och skapa arbetstillfällen och tillväxt”, säger han. ”Om detta inte sker behöver Storbritannien importera 75 % av sitt gasbehov år 2030. Brittisk skiffergas hjälper till att trygga energiförsörjningen när Storbritannien genomför övergången till en grön ekonomi.”

  Som en av världens största branscher – 2014 uppgick omsättningen till mer än 5,4 miljarder dollar – har kemiindustrin en omfattande inverkan på den värld vi lever i och har det även i den framtida strävan att skapa en hälsosammare, säkrare och mer hållbar värld.

  ”Tyvärr betyder ordet ”grön” olika saker för människor”, säger Sloan. ”Vissa kanske tycker att en kemisk fabrik per definition inte är ”grön” eftersom den hanterar kemikalier, som de anser är miljöskadliga.”

  Kemiindustrin är medveten om att den behöver påverka allmänhetens uppfattning om branschen om de vill att de ska förstå vad branschen betyder för vårt moderna samhälle.

  ”En stark och konkurrenskraftig kemiindustri ligger till grunden för alla stora tillverkningsnationer i den industrialiserade världen eftersom kemikalier och material är oumbärliga beståndsdelar för tillverkningsindustrin”, säger Elliott. ”Stora delar av tillverkningsindustrin står och faller med kemiindustrins processer och ”byggstensprodukter”.

  Han säger att även om industrin är energiintensiv, så sparar produkterna under sin livstid mer än dubbelt så mycketenergi än vad som krävdes för att framställa dem.

  ”Vi levererar den gröna framtiden”, säger han.

  7 minuter att läsa Numret 10
 • P18 troubled times.jpg

  PROBLEMFYLLDA TIDER

  För en nation som banade vägen för industrialisering och massproduktion under 1700- och 1800-talet är det svårt att hantera den bittra sanningen.

  För första gången någonsin minskade tillverkningsindustrins andel i den brittiska ekonomin till 9,4 procent.

  INEOS Grundare och styrelseordförande Jim Ratcliffe, som växte upp i norra Englands industridistrikt, ser med oro på utvecklingen.

  ”Det vi bevittnar är tillverkningsindustrins dödskamp i detta land”, säger han. ”Vi har tappat hälften av vår tillverkningsindustri på en enda generation.”

  För tjugo år sedan låg Storbritannien på samma nivå som Tyskland där tillverkningsindustrin fortfarande är stark.

  ”Denna enorma förändring i den brittiska tillverkningsindustrin kanske framstår som en petitess i London och stora delar av södra England, eftersom de fokuserar så mycket på serviceindustrin där, men det är en katastrof i slow motion i många delar av norra England, Wales och Skottland”, säger han.

  I oktober förra året lades stålverket i Redcar i nordöstra England ner och 2 200 personer blev arbetslösa efter att Sahaviriya Steel Industries UK, anläggningens thailändska ägare, gick i konkurs. Anna Turley, parlamentsledamot för Labour, beskrev det som en ”mänsklig och industriell tragedi” i en intervju i tidningen Northern Echo.

  ”Ståltillverkning är ett avslutat kapitel i regionen”, säger en man som hade arbetat på fabriken i 30 år.

  På 1970-talet arbetade mer än 200 000 personer i den brittiska stålindustrin. Idag är det cirka 30 000, men deras jobb är inte längre säkra.

  I januari annonserades ytterligare nedskärningar. Tata Steel bekräftade att 750 arbetstillfällen skulle försvinna i Port Talbot i Wales och att ytterligare ett antal hundra jobb går förlorade vid anläggningarna i Scunthorpe, Trostre, Corby och Hartlepool. Billigt stål från Kina – stålproduktionen är subventionerad i Kina – det starka pundet och höga energikostnaderna anses ligga bakom nedläggningarna.

  Oavsett anledning är det en oroväckande trend.

  ”Om vi vill stoppa nedgången i tillverkningsindustrin eller till och med återgå till att skapa tillväxt måste vi ge företag anledning att investera i Storbritannien”, säger Ratcliffe. ”Vi behöver energi till konkurrenskraftiga priser, kvalificerad arbetskraft, attraktiva skatter och en regering som vill se till att det blir verklighet.”

  Han säger att Storbritannien behöver det som på marknadsföringsspråk kallas ”USP” – unika säljargument.

  ”Tyskland har dem”, säger han. ”Landet har välutbildad arbetskraft, ligger mitt i Europa, har en utmärkt infrastruktur för tillverkning och kunniga leverantörer. USA har billig energi tack vare skiffergas, välutbildad arbetskraft och världens största marknad. Kina har tillväxt, billig arbetskraft och en enorm marknad.”

  Det är inte första gången Ratcliffe uttalar sig om Storbritanniens misslyckande att locka till sig investeringar.

  För tre år sedan varnade han för att Storbritannien inte var attraktivt för tillverkningsindustrin. I en intervju med Alistair Osborne, finansredaktör vid Daily Telegraph, pratade han om de höga energipriserna. Och det är förståeligt med tanke på att INEOS anläggning i Runcorn, som tillhandahåller 95 % av allt klor till Storbritanniens vatten, förbrukar lika mycket energi som staden Liverpool.

  Han sade att Storbritannien måste se över vad de har att erbjuda om de vill komma till klarhet om varför de hamnat så långt på efterkälken.

  ”Det skulle vara trevligt om det fanns ett enkelt svar, men det finns inte”, sade han. ”För att bibehålla eller skapa tillväxt i tillverkningsindustrin krävs ständiga investeringar eftersom både anläggningarna och produkterna åldras. Nya anläggningar och nya produkter kräver investeringar.”

  Storbritannien behöver låga eller åtminstone konkurrenskraftiga energipriser.

  ”Det har vi inte för tillfället och i takt med att tillgången till gas från Nordsjön minskar förvärras läget sannolikt”, sade han. ”Men vi har enorma skiffergasreserver som skulle kunna förändra allt.”

  På 1700-talet byggde Storbritannien sitt välstånd på sina rikliga kolreserver som var lätta att bryta. Och detta var startskottet för den industriella revolutionen, där Storbritannien spelade en ledande roll.

  Avsaknaden av tillgång till billig energi är dock inte det enda orosmolnet för Storbritanniens tillverkningsindustri idag.

  Ratcliffe framhåller behovet av välutbildad arbetskraft.

  ”Tidigare hade vi utmärkta lärlingsutbildningar och yrkeshögskolor”, säger han. ”Men regeringen beslutade att alla ungdomar måste ha högskoleexamen.”

  Många delar hans oro. En färsk undersökning bland brittiska tillverkningsföretag som publicerades i Annual Manufacturing Report 2016 visar att bristen på kunnig arbetskraft är företagens största orosmoln.

  ”För att tala klarspråk så sviker vårt utbildningssystem våra ungdomar och skapar, i förlängningen, problem för våra industrier”, säger Callum Bentley, redaktör för The Manufacturer.

  ”Ingen förväntar sig att nyanställda ska ha samma kunskaper och erfarenheter som en veteran, men det här handlar om att unga är dåligt förberedda för arbetslivet och detta har pågått i decennier”, säger han. ”Ju längre det fortsätter att vara så desto mer kommer vår konkurrenskraft att urholkas. Klyftan mellan skola och arbetsliv måste överbryggas, både för att säkra vår tillverkningsindustri och för de anställdas skull.”

  Ratcliffe säger att det är positivt att det nu pratas om att skapa ett ”Northern Powerhouse” – regeringens initiativ för att åtgärda den ekonomiska obalans som råder mellan norra och södra delarna av landet – och han beskriver den nuvarande brittiska konservativa regeringen som den mest tillverkningsvänliga på många år.

  Men han menar att det är oerhört viktigt att Storbritannien vidtar åtgärder för att locka till sig investeringar.

  ”Investerare kan kosta på sig att vara mycket ”kräsna” i dagens konkurrensutsatta värld”, säger han. ”INEOS har valt att investera mycket av sitt kapital i USA. Många andra företag har valt Fjärran Östern.”

  Ratcliffe uppmanar den brittiska regeringen att erbjuda 100 % avskrivningar för investeringar i tillverkningsindustrin och en skattesats under 10 % för tillverkningsföretag.

  ”I dagens globaliserade värld fattas investeringsbeslut alltid i jämförelse med utländska alternativ. Storbritannien är för närvarande inte attraktivt för investeringar i tillverkningsindustrin eftersom det saknas unika säljargument. Detta måste åtgärdas.”

  I slutet av förra året sade ResPublica, en oberoende och partipolitiskt obunden tankesmedja med säte i Westminster att en stor ökning av exporten krävs för att skaka liv i den brittiska tillverkningsindustrin och styra ekonomin bort från ”ett farligt högt beroende av serviceindustrin”.

  VD:n Philip Bond säger att utländska köp av brittiska fastigheter har stärkt pundet och gjort det svårare för tillverkningsindustrin att exportera.

  ”Den brittiska stålindustrins kollaps visar att vår ekonomi är alltför beroende av tjänstesektorn och extern finansiering, vilket är djupt oroande”, säger han. ”Tillväxt måste komma från tillverkningssektorn som länge har försummats och vars möjligheter att exportera har drabbats av det starka pundet. Pundet är viktigt när det gäller att hjälpa exporten och vi måste åtgärda problemet som innebär ogynnsamma växlingskurser för brittiska företag.”

  Ratcliffe håller med.

  ”Alla balanserade ekonomier måste till viss del spegla hur befolkningen spenderar sina pengar. Om de köper ”saker” med sina löner måste vi tillverka ”saker” i den inhemska ekonomin. Om inte så får vi importera alla tillverkade varor från utlandet och betala för dem i utländsk valuta.”

   

  STORBRITANNIEN MÅSTE BYGGA UPP SIN INDUSTRI IGEN

  En f.d. journalist på Financial Times säger att INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe har rätt i att vara bekymrad över tillverkningsindustrins framtid i Storbritannien.

  Peter Marsh säger att både stålindustrin och kemiindustrin har haft stora problem.

  ”Avindustrialiseringen - tillverkningsindustrins krympande andel av Storbritanniens BNP – har gått för långt”, säger han. ”Om vi vill ha en hållbar ekonomisk tillväxt och högre levnadsstandard, måste Storbritannien satsa på att bygga upp sina industrier igen.”

  Marsh, som är f.d. redaktör för tillverkningssektionen i Financial Times, säger att trots att Storbritannien har förlorat mark är landet fortfarande en stor tillverkare av nischprodukter, som t.ex. specialiserade analytiska instrument och varor som inte lämpar sig för import.

  ”Det kan vara allt från livsmedel till madrasser och byggnadsmaterial”, säger han.

  Enligt de senaste siffrorna från FN är Storbritannien världens tionde största tillverkare och står för knappt 2 % av världens tillverkade varor – jämfört med 1895 då landet producerade 18 % av alla varor.

  ”Storbritannien är långt ifrån att producera så mycket som en gång i tiden, men för ett land med 1 procent av jordens befolkning så står de sig ganska bra i konkurrensen”, säger han. ”Kina har avancerat under de senaste 20 åren från en blygsam placering och står nu för cirka 20 % av den totala tillverkningen av varor, men så har de också 20 % av världens befolkning.”

  Marsh är nu föreläsare och har skrivit boken The New Industrial Revolution: Consumers Globalization and the End of Mass Production. Han har också nyligen skapat en webbplats för brittisk tillverkning. www.madeherenow.com

  10 minuter att läsa Numret 10
 • P20 keeping the lights on.jpg

  TRYGGA ENERGIFÖRSÖRJNINGEN: INEOS VILL SLÅ HÅL PÅ MYTERNA OM SKIFFERGAS

  INEOS är nu ett av de största företagen i den brittiska skiffergasindustrin, men vet att det är lätt att vara störst.

  Det är en helt annan sak att vara bästa och mest betrodd.

  Förtroendet för storföretag, banker och politiker slår nya bottenrekord och därför är det viktigare än någonsin att vinna tillbaka allmänhetens respekt.

  I april förra året började INEOS Shale, som nu har licens att borra efter skiffergas i områden som motsvarar 1 000 kvadratkilometer, arbeta med att visa samhällena att vi har goda avsikter.

  “Vi jobbar långsiktigt”, säger VD:n Gary Haywood. ”Det handlar inte bara om att tjäna pengar. Vi vill hjälpa till att leda en renässans för tillverkningsindustrin i Storbritannien och vi tror att en inhemsk skiffergasindustri kan bidra till detta.”

  Företaget har redan påbörjat en dialog med samhällena i Skottland där vi har licens för att exploatera stora områden i närheten av produktionsanläggningen i Grangemouth.

  Men medan vi väntar på att Skottland ska upphäva det nuvarande förbudet mot frackning, i avvaktan på ytterligare utredningar, har INEOS Shale riktat blickarna söderut – till England – där vi hoppas kunna övertyga samhällen i Cheshire, Yorkshire, Derbyshire och East Midlands om de fördelar som en inhemsk skiffergasindustri kan medföra.

  ”Vi förstår att människor i dessa områden är fundersamma”, säger Haywood. ”Och det beror delvis på att det finns så många myter om skiffergasutvinning. Vi vill visa att det kan göras på ett bra och säkert sätt och vi vill träffa dem som bor i de områden där vi har licenser.”

  Utställningar arrangeras så att lokalbefolkningen får möjlighet att prata med INEOS direkt och ställa frågor om vad vi tänker göra i närheten av deras hem.

  INEOS Shale har också producerat en rad filmer för att skingra eventuella farhågor som människor kan ha. Filmerna visas på utställningarna där experter förklarar vad skiffergasexploatering innebär för de samhällen som INEOS har lovat 6 % av intäkterna från skiffergas till för att förbättra den lokala infrastrukturen.

  Vid INCH:s pressläggning planerade INEOS att genomföra noggranna 2D- och 3D-studier av berggrunden i de olika områdena för att kontrollera om det finns någon gas och om den är lättillgänglig.

  Om resultaten ser lovande ut söker vi tillstånd att borra 600 meter vertikala brunnar för att ta 7,5 cm breda borrprov i berggrunden så oljan och gasens kvalitet i skiffret kan utvärderas.

  ”Det är som att kärna ur ett äpple”, säger Tom Pickering, driftschef vid INEOS Upstream. ”Det är en försiktig och vetenskaplig strategi. Det är viktigt att vi gör rätt.”

  När INEOS väl har alla data som behövs, tar vi ställning till om det är ekonomiskt lönsamt – och säkert – att utvinna gas genom frackning med hjälp av 98 % vatten, 1,5 % sand och 0,5 % tillsatser, som förhindrar slaggbildning och hjälper till att sterilisera källan.

  ”Vissa påstår att 600 giftiga kemikalier används vid frackning, men det är helt enkelt inte sant,” säger Pickering. ”De flesta källor kräver mellan sex och 12 kemikalier. Alla kemikalier som används måste anges i alla ansökningar och tillstånd.”

  INEOS Shale vet att beslutet att satsa på skiffergasprospektering innebär att vi är på kollisionskurs med miljöaktivister som hävdar att frackning är farligt, orsakar jordbävningar, förgiftar dricksvatten och påverkar den luft vi andas.

  Men företaget har aldrig ryggat tillbaka för utmaningar, särskilt inte när vi anser att det finns starka ekonomiska och miljömässiga skäl.

  ”En framgångsrik inhemsk skiffergasindustri skulle inte bara revolutionera tillverkningsindustrin i Storbritannien, utan även bidra till att säkra den brittiska energiförsörjningen för första gången på många år och skapa tusentals arbetstillfällen i områden som har drabbats hårt av nedläggningar”, säger Haywood. ”Om vi kan göra det och försäkra människor om att industrin inte orsakar några långsiktiga skador på miljön eller deras livsstil är det något alla tjänar på.”

  Professor Peter Styles, en av tre experter som 2011 fick i uppdrag av den brittiska regeringen att skriva en oberoende rapport efter att frackning som genomfördes av ett annat företag orsakade mindre jordskalv i Lancashire, anser att Storbritanniens framtid på lång sikt hänger på de stora reserver av skiffergas som finns långt under marken.

  ”Jag tror inte att folk inser hur sårbara vi är i Storbritannien”, säger han. ”För tillfället används gas för cirka 80 % av all uppvärmning och matlagning och vi importerar hälften av den. En del av den kommer från Norge, vilket förmodligen är helt i sin ordning, men mycket av den kommer från Sibirien, som historiskt sett inte har varit den säkraste försörjningskällan.”

  I januari 2009, ledde en tvist om gaspriserna mellan Ukraina och Ryssland till att leveransen till ett antal europeiska länder skars av helt.

  “Vi hade bara två dagars reserver kvar”, säger han. ”Och när det händer, stängs tillförseln av gas till företag som INEOS ChlorVinyls i Runcorn, som är den tredje största gasanvändaren i Storbritannien, för att skydda försörjningen till hushållen.”

  INEOS använder gas till värme och ström i produktionsanläggningar, men det är även en viktig råvara som används för att framställa tusentals viktiga produkter som vi är beroende av i vardagen. Utan gas skulle det inte gå att framställa plaster, läkemedel, byggnader, bilar, datorer, kläder eller iPad-skärmar.

  ”Detta glöms ofta bort i de hetsiga debatterna om för- och nackdelar med att fortsätta att använda fossila bränslen,” säger Greet van Eetvelde, VD för INEOS Cleantech Initiatives. ”Det går inte att tillverka viktiga komponenter i vindkraftverk och solpaneler utan gas. Vi kommer fortfarande att behöva gas i tillverkningsindustrin efter att övergången till energi med låga koldioxidutsläpp har genomförts.”

  INEOS Shale, som har fler licenser än något annat företag i Storbritannien, är övertygade om att de flesta inte har några fördomar om skiffergas.

  ”Det är allt vi begär”, säger Pickering. ”Vi är inte självbelåtna. Vi förstår att människor är oroliga, men mycket av det som folk kanske har läst om skiffergas stämmer helt enkelt inte. Vi tar gärna en debatt om folk tycker att vi har fel. Ofta vill de bara ha mer information och det är det vi hoppas kunna tillhandahålla på dessa möten.”

  Det blir en mödosam kamp eftersom anti-frackningsgrupperna har kapat sociala medier.

  Men INEOS hoppas kunna visa att den som gapar mest inte nödvändigtvis vet bäst.

  DÄRFÖR ÄR INEOS RÄTT FÖRETAG FÖR ATT UTVINNA SKIFFERGAS I STORBRITANNIEN

  Det finns få företag som har lika mycket expertis som INEOS.

  Företaget är experter både ovan och under jord, och vi hanterar brandfarliga gaser vid sina 65 anläggningar över hela världen.

  I november förvärvade INEOS gasplattformar i Nordsjön och de tillhörande team av borrexperter som redan förser Storbritannien med tillräckligt mycket gas för att värma upp vart tionde hushåll.

  INEOS har även anlitat det team som var pionjärer inom utvecklingen av skiffergasutvinning i USA och de har mer än 20 års erfarenhet i branschen.

  Styrelseordföranden Jim Ratcliffe säger att han inte kan förstå varför det fortfarande är så svårt att övertyga människor om att skiffergasutvinning är säkert.

  ”Det finns så mycket erfarenhet av borrning och frackning i Nordamerika att det borde ha undanröjt alla farhågor och betänkligheter”, säger han. ”I USA har de nu med hjälp av borrning och frackning öppnat mer än en miljon källor de senaste 10 åren och det har givit enorma mängder kolväten.”

  Misstag begicks när skiffergasexploateringen ännu var i sin linda i USA.

  Felaktigt konstruerade källor ledde till föroreningar av vattnet och avloppsvatten från frackade oljekällor lämnades i öppna och otätade gropar.

  ”Vi har studerat alla dessa fall för att se till att vi gör saker annorlunda”, säger Tom Pickering, INEOS Shales operativa chef.

  Vissa amerikanska företag använde endast ett lager stål i sina källor. 

  INEOS använder upp till fyra lager av stål innanför varandra.

  Andra företag återanvände gamla oljekällor. INEOS använder bara nya källor.

  Avloppsvatten lämnades kvar i öppna dammar.

  INEOS avloppsvatten inkapslas i förvaringstankar med dubbla galvaniserade höljen innan den återvinns.

  ”Det är viktigt att tillstå att det har funnits vissa problem, men de inträffade när skiffergasexploateringen var i sin linda i USA och det här är inte USA”, säger Pickering. ”Storbritannien har ett av världens mest rigorösa regelsystem.”

  Efter att ha granskat tillgängliga uppgifter har Royal Society and Royal Academy of Engineering dragit slutsatsen att skiffergas kan utvinnas på ett säkert sätt med lämpliga föreskrifter. Det är inte riskfritt att utvinna skiffergas och det måste utföras med försiktighet, men riskerna är hanterbara och jämförbara med andra metoder.

  12 minuter att läsa Numret 10
 • P22 EXPERTISE COMES TO THE SURFACE.jpg

  EXPERTISEN KOMMER UPP TILL YTAN

  INEOS Upstream må vara INEOS nyaste verksamhet, men frackning är inget nytt för dem som leder företaget. Både till havs och på land.

  På land samarbetar INEOS med de tre Amerikaner som banade väg för skiffergasrevolutionen i USA.

  Till sjöss har företaget värvat ett team som har många års erfarenhet av säker borrning och frackning av naturgas.

  De är alla övertygade om att INEOS – med sin expertis ovan jord och erfarenhet av att hantera brandfarliga gaser vid sina 65 tillverkningsanläggningar – är rätt företag att bli först i Storbritannien med att säkert utvinna de stora reserver av skiffergas som finns på flera tusen meters djup – och få allmänheten att ändra uppfattning.

  ”Vi anser att vi kan tillföra något unikt till den framväxande skiffergasindustrin,” säger Tom Pickering, driftchef vid INEOS Shale, som arbetade på en oljerigg i Nordsjön i flera år.

  Doug Scott är borrchef vid INEOS Breagh, ett dotterbolag till INEOS Upstream.

  ”Vi har varit en av de mest aktiva aktörerna inom frackning i trånga sandstensgasfält i södra Nordsjön under de senaste fyra åren”, säger han. ”Vi har använt tekniken för att utvinna gasen snabbare och komma åt gas som tidigare var olönsam att extrahera.”

  Skiffergas och Nordsjögas är samma sak. I båda fallen handlar det om naturgas. Den enda skillnaden är att Nordsjögasen extraheras ur sandsten ca. 3 km under havsbotten medan skiffergasen på land utvinns ur skiffer upp till 5 km under markytan.

  Scott och hans team arbetade för DEA fram till Oktober när INEOS köpte det tyska företaget för flera hundra miljoner dollar. I och med detta övertog företaget ansvaret för gasförsörjningen till vart tionde hushåll i Storbritannien.

  INEOS Breagh driver fyra plattformar i södra Nordsjön och äger andelar i 16 prospekteringslicenser.

  INEOS beslut att köpa – när alla andra verkar vilja sälja – har setts som ett banbrytande steg in i energisektorn.

  Medan andra såg problemen – som ledde till stigande kostnader och minskande vinster – såg INEOS enorma möjligheter.

  Möjligheten att förvärva enorma mängder expertis – och samtidigt förbättra plattformarnas livslängd och effektivitet utan att tumma på säkerheten – var för bra för att gå miste om.

  För att skapa tillväxt i verksamheten förlitar sig INEOS på ett nytt team av geologer, geofysiker och brunnkonstruktionsexperter som nu arbetar för INEOS Breagh.

  Det nya teamet fungerar bra i INEOS-koncernen eftersom de har samma grundsyn.

  ”Säkerhet och effektivitet är det absolut viktigaste för oss”, säger Scott. ”Det utformnings- och planeringsarbete vi gjorde innan vi frackade vår första källa var av avgörande betydelse för att det skulle bli en framgång. Den tid vi lägger ner på att se till att allt blir rätt betalar sig under den operativa fasen.”

  Han säger att planerna – inklusive beredskapsplanerna om någonting skulle gå snett – säkerställer att teamet kan hantera de inneboende osäkerheterna som borrning och frackning av källor medför.

  ”I den operativa fasen är det alltid så att säkerheten är första prioritet om en situation uppstår där driften står i konflikt med säkerheten”, säger han.

  Scott säger att säker och effektiv drift bygger på teamets kompetens och effektiv kommunikation mellan dem som sköter riggen, frackningsfartyget och plattformen.

  ”Det är oerhört viktigt att alla gör det de ska vid rätt tillfälle”, säger han.

  Teamet vid INEOS Breagh letar hela tiden efter möjligheter att arbeta effektivare eller nya sätt att arbeta.

  INEOS Breagh monterade ett filter i brunnen för att stoppa proppmedlet (främst sand) från att nå ytan vid gasproduktionen. Det innebar att den frackade källan kunde tas i bruk 12 månader innan en alternativ teknisk lösning kunde hittas.

  ”Det var första gången filter i borrhålen användes i frackade källor i den brittiska kontinentalsockeln i södra Nordsjön”, säger Scott. ”Men denna enkla teknik skapar en mängd olika möjligheter för våra framtida gasfält.”

  Vid Clipper South såldes gasen för rengöring från källan i stället för att förbränna den.

  ”Det var första gången vi har gjorde så”, säger Scott. ”Det krävdes mycket ansträngning och samarbete inom organisationen för att integrera säkerhets- och produktionssystemen, men genom att göra detta har vi inte bara fångat cirka300 ton koldioxid utan även skapat intäkter på 4,3 miljoner pund genom försäljningen av skiffergasen.”

  Plattformarna som INEOS ärvde som en del av affären, är relativt nya, välskötta och fjärrstyrda.

  ”Det var en del av det som lockade”, säger Geir Tuft, VD för INEOS Breagh.

  I takt med att INEOS expanderar sin energiverksamhet hoppas INEOS Shale kunna lära sig mycket från teamet vid INEOS Breagh.

  ”Vi ser fram emot att kunna utnyttja de nya kontakterna genom att utbyta resurser och erfarenheter på alla områden,” säger Tuft.

  Sedan förvärvet blev klart har han arbetat på en robust plan för att förbättra effektiviteten i verksamheten, vilket är extra viktigt med tanke på de fallande olje- och gaspriserna.

  För tre år sedan kostade oljan 110 dollar per fat; idag kostar den mindre än 50 dollar per fat.

  ”Vi måste kunna hantera minskade kassaflöden för att säkerställa att verksamheten är robust i alla förhållanden”, säger han.

  6 minuter att läsa Numret 10
 • P24 EVEREST.jpg

  EVEREST. INEOS PÅ VÄRLDENS TAK.

  Det är svårt att komma ner på jorden när du har stått på världens tak.

  En som vet detta är Rhys Jones som besteg Mount Everest, världens högsta berg, på sin 20-årsdag.

  Han hade drömt om detta ögonblick i åtta år sedan han som 12-åring i Scouterna lyssnade på ett föredrag om bergbestigning. Han känner att en gång räcker och har ingen lust att bestiga Everest igen.

  ”Det räckte med en gång, av många anledningar”, säger han. ”Men samtidigt var jag nog kvar däruppe på många sätt. Jag kan återuppleva alla delar av bestigningen varje gång jag blundar. Det är något jag aldrig glömmer.”

  Rhys har nu ett eget expeditionsföretag med sin fru Laura. För några år sedan fick han en förfrågan om att leda en expedition till ”dödszonen” och till Mount Everests topp.

  ”Jag sade nej eftersom det inte går att sätta något pris på den erfarenheten”, säger han. ”Du måste verkligen vilja uthärda påfrestningarna och faran, och jag är inte säker på att en check skulle vara tillräcklig drivkraft för det.”

  Det var dock en ”check” som hjälpte honom dit 2006.

  ”Jag vet inte vad som fick mig att fråga INEOS om finansiering den gången”, säger han. ”Det var mest en slump. Jag hade skrivit till så många olika presumptiva sponsorer, däribland Stannah Stairlifts, som gav mig 100 pund.”

  Han var på väg att ge upp när INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe gick med på att träffa 19-åringen. Efter det en timme långa mötet fick Rhys de pengar han behövde för att kunna genomföra expeditionen – och INEOS-flaggan att placera på toppen.

  ”Jag skulle inte ha kunnat göra det utan INEOS hjälp”, säger han. ”Jag fick pengarna jag behövde, men det betydde mycket mer än så för mig. Det stärkte mitt självförtroende rejält att Jim trodde på mig och det hjälpte mig att fortsätta kämpa vidare under själva bestigningen. Jag minns tydligt när jag tog de sista stegen upp till toppen några månader senare och det som dominerade mina tankar var att jag hade lovat Jim att ta ett foto av INEOS flagga på toppen.”

  Rhys återvände till England full av självförtroende och med envis beslutsamhet. Men han kände att det var någonting som saknades.

  ”Det hade varit mitt mål så länge att jag nu kände att jag saknade ett mål att sträva efter”, säger han.

  Han började ge regelbundna föredrag vid middagar och evenemang och arbeta med skolor.

  ”Jag kände att det var viktigt att förklara för barn och ungdomar att jag var mycket medelmåttig när jag satte upp mina mål”, säger han. ”Jag var ingen streber. Jag var en av de 80 % av studenterna som gör så lite som möjligt för att inte hamna i trubbel och sen går hem igen. Jag var väldigt anonym och längtade hela tiden till helgerna då jag kunde ägna mig åt klättring. Jag lyckades eftersom jag hade rätt inställning.”

  Han minns hur förvånad hans lärare blev när han besteg Denali, det högsta berget i Nordamerika, 12 månader efter han tagit studenten.

  ”I ett av mina gamla omdömen från skolan stod det att jag borde jobba på att förbättra min kondition så att jag kunde få ut mer av idrottslektionerna”, säger han. ”Inte undra på att de blev förvånade.”

  Han ledde även expeditioner för reseföretag och välgörenhetsorganisationer.

  ”Det var kul, men jag hade hela tiden känslan att jag inte gjorde mig själv rättvisa genom att arbeta för någon annan”, säger han.

  Så han sade upp sig och grundade sitt första företag, RJ7 Expeditions och öppnade ett kontor i Dubai i Mellanöstern.

  Han är nu tillbaka i Storbritannien och jobbar med en ny satsning, Monix Adventures, som specialiserar sig på att guida människor i några av världens mest svåråtkomliga platser.

  För dem som söker den typen av spänning är hans erfarenhet ovärderlig.

  ”Jag har haft några riktiga antiklimax under mina expeditioner”, säger han. ”Jag föll ner i en spricka i en glaciär på Grönland och bröt armen. Men vi ställs alla inför utmaningar i vårt liv. När det är tungt påminner jag mig själv att ingenting varar för evigt, oavsett hur brant, svårt eller jobbigt det verkar.”

  När det gäller den INEOS-flagga, som han vecklade ut under de fem minuter han tillbringade på den 8 848 meter höga toppen den 17 maj 2006, hoppas han att den hänger på ett av INEOS många kontor runt om i världen.

  ”Vem vet, kanske nån som ser den blir inspirerad att följa i mina fotspår”, säger han.

  7 minuter att läsa Numret 10
 • P26 DO WE NEED GAS.jpg

  DEBATT: BEHÖVER VI GAS?

  STORBRITANNIENS energistrategi har tre huvudmål: säkra försörjningen, hålla priserna nere och genomföra en övergång till rena energikällor i framtiden. Vi måste se till att uppfylla Storbritanniens energibehov med ren och koldioxidsnål energi om vi ska kunna fortsätta bekämpa klimatförändringar och skapa tillväxt i ekonomin. Men detta är inte något som sker över en natt. Det tar tid att övergå till mer förnybar och koldioxidsnål energi. En övergång från kol till gas skulle göra mycket för att minska koldioxidutsläppen och skapa den ”brygga” vi behöver i många år framöver. Anti-frackningslobbyn verkar tro att det finns gränslös tillgång till skattebetalarnas pengar för att finansiera produktionen av förnybar energi. Så är inte fallet, och även om det var det skulle vi ändå behöva gas – som en pålitlig elkälla när solen inte skiner eller när det är vindstilla.

  Andrea Leadsom, Storbritanniens energi- och klimatförändringsminister

  Jakten på skiffergas är ett dåraktigt företag när förnybar energi kan leverera det som krävs för att skapa en energirevolution. Detta gäller särskilt för de 1,3 miljarder människor världen över som saknar tillgång till elektricitet, och för dem som inte är anslutna till elnätet (”off-grid”) som behöver decentraliserad och lokalt anpassad teknik, men det gäller också för energisystemen på norra halvklotet. Investeringar i ny kol- och kärnkraft samt okonventionell gas innebär att välbehövliga investeringar i förnybar energi eftersätts. Amerikansk forskning antyder att extraktion av skiffergas genom frackning skulle kunna leda till större koldioxidutsläpp än kol. Bortsett från dess miljöpåverkan leder gasutvinning till allvarliga miljömässiga och sociala konflikter runt om i världen. Utbyggnad av gasledningar och infrastruktur leder till markrofferi och kan leda till att vattenresurser och den biologiska mångfalden hotas på många orter. Dessutom tror vi att frackning kan leda till betydande risker för luft- och vattenföroreningar.

  Friends of the Earth International

  Det råder ingen tvekan om att vi på lång sikt måste övergå till teknik som skapar så låga koldioxidutsläpp som möjligt, men verktygen för detta (geologisk lagring av koldioxidfångst och teknik förnybar energi) klarar för närvarande inte av att tillgodose det globala energibehovet och behovet av fattigdomsbekämpning; det kan också visa sig att vissa av dem aldrig blir lönsamma eller genomförbara. Skiffergas har potential att skapa en del av den nödvändiga minskningen av koldioxidutsläppen, om det hanteras och regleras på rätt sätt, och samtidigt leverera energi till en värld med kolrestriktioner och en snabbt växande befolkning.

  Professor Peter Styles, brittisk geolog och professor i tillämpad och miljöinriktad geofysik vid Keele University

  ALTERNATIVA energikällor kan bli ett fungerande substitut för fossila bränslen om vi lägger ner lika mycket arbete och talang som vi gjorde på att konstruera den första atombomben. Den mest tillfredsställande enskilda lösningen skulle vara vätefusion, men detta kvasi-mirakel kanske är bortom vår förmåga. Det kanske visar sig att vind, solenergi, biomassa, m.m., tillsammans räcker, men för att det ska bli en framgång kan det krävas en övergångslösning som påbörjades för en generation sedan. Det är viktigt att inse att alla framgångar bygger på insikten att allt är möjligt, inklusive att misslyckas.

  Alfred W. Crosby, professor emeritus i historia, geografi och American studies vid University of Texas

  UNDER de senaste fyra månaderna har naturgas, som är renare än kol, genererat den största delen av USA:s el. Men vissa, däribland USA:s miljöskyddsmyndighet, anser att det redan nu är dags att börja ersätta naturgas med vind-och solenergi. Dessa förnybara energikällor växer, men från en mycket liten bas, och endast med hjälp av subventioner i miljardklassen från skattebetalarna. Det finns andra problem med vind- och solkraft: solen skiner inte hela tiden och det blåser inte alltid. Det krävs en reserv för de förnybara energikällorna, främst naturgas. I stället för att förlita oss på att regeringarna ska förvandla vår energisektor, bör vi låta marknaden göra sitt jobb. USA:s enorma tillgångar av billig naturgas är ett resultat av innovation och entreprenörskap. Denna amerikanska form av problemlösning har producerat en konkurrenskraftig lösning som kan hjälpa oss att minska energikostnaderna och utsläppen, som nu är på sin lägsta nivå på 27 år. Inget annat land har lyckats kopiera denna amerikanska framgångssaga. Många förespråkare av förnybara energikällor vill att vi helt ska överge marknadsprincipen, men om vi gör det kommer det inte bara att leda till högre energipriser utan även till en långsammare innovationstakt.

  Dr J Winston Porter, f.d. biträdande handläggare vid USA:s miljöskyddsmyndighet i Washington DC. Han är nu energi- och miljökonsult, med bas i Savannah, Georgia.

  Arbetsgruppen för skiffergas har jobbat i mer än ett år med att undersöka möjliga effekter, både positiva och negativa, av en skiffergasindustri i Storbritannien. I december publicerade vi våra slutliga rekommendationer. Vi är övertygade om att gas är en nödvändig del av Storbritanniens energimix på kort och medellång sikt. Det är helt enkelt inte möjligt att skapa en industri för förnybar energi som kan tillgodose alla våra energibehov på kort sikt. Gas är ett mer miljövänligt alternativ än kol. Klimatpåverkan från skiffergas är ungefär densamma som för konventionell gas och mindre än för flytande naturgas. Vår slutsats från alla tillgängliga underlag vi har samlat in under det gångna året är entydig. Den risk som skiffergas utgör för den lokala miljön och folkhälsan är inte större än för jämförbara branscher, under förutsättning att operatörerna följer bästa praxis, precis som i alla former av industriella företag.

  Lord Chris Smith, ordförande för arbetsgruppen för skiffergas för den brittiska regeringen

  Det Internationella Energirådet (IEA) förutspår att förnybara energikällor producerar en allt större andel av det globala energibehovet, men de fossila bränslena försvinner inte på ett bra tag. I huvudscenariot i vår World Energy Outlook (WEO) stiger den globala efterfrågan på energi med ungefär en tredjedel fram till 2040. De förnybara energikällorna står garanterat för en del av den ökningen, men naturgas bidrar också: i alla WEO-scenarier står gas för minst en fjärdedel av den globala energin år 2040. Skiffergas har påskyndat övergången från kol som källa till elproduktion. Ytterligare utveckling av naturgas och förnybara energikällor är mycket viktig för att skapa en mångsidig, säker och hållbar energiförsörjning under de kommande decennierna.

  Laszlo Varro, chefsekonom, Internationella Energirådet

  DET amerikanska experimentet med skiffergas har visat att med rätt resurser och omfattande borrningar kan betydande mängder naturgas produceras. Det har dock även visat att produktionen tenderar att vara kortsiktig (källorna sinar snabbt), att tillgångarnas kvalitet varierar kraftigt (endast de bästa källorna är lönsamma), att borrningarna kan orsaka vatten- och luftföroreningar och att läckage av metangas gör att de klimatmässiga fördelarna med skiffergas istället för kol försvinner. Förnybara energikällor står däremot för framtidens energi – med sjunkande kostnader och betydligt lägre miljöpåverkan.

  Richard Heinberg, docent, Post Carbon Institute

  VI vill vara mycket tydliga: solceller, vindkraftverk och planteringar av grödor för produktion av biomassa kan aldrig ersätta ens en bråkdel av de mycket tillförlitliga och alltid tillgängliga kärnkraft-, kolkraft- och vattenkraftverken. Påståenden om motsatsen är populära, men oansvariga. Vi lever i en värld med begränsade tillgångar av kolväten, producerar för mycket koldioxid och det finns inga större möjligheter att bygga ut vattenkraften.

  Tad W. Patzek, f.d. prefekt vid institutionen för petroleum- och geosystemteknik vid University of Texas i Austin.

  PRESIDENT Barack Obamas Clean Power Plan är en förordning som utformades av USA:s miljöskyddsmyndighet för att minska utsläppen i USA:s energisektor med 32 % Jämfört med 2005 års nivåer. Eftersom varje stat har en unik blandning av energityper finns mål om minskade utsläpp för varje stat och förordningen ger dem flexibilitet att uppfylla målen genom individuella efterlevnadsplaner. Oavsett hur staterna väljer att genomföra planerna är det tydligt att naturgas är det mest kostnadseffektiva sättet att främja både de rena energimålen och fortsatt ekonomisk tillväxt. Det är därför naturgas fortsätter att vara en viktig del av hur USA producerar energi i många år framöver. Faktum är att USA:s energiorgan EIA i april rapporterade att koldioxidutsläppen från energisektorn hade nått sin lägsta nivån sedan 1988 och det är så klart ingen slump att naturgas gick förbi kol som den främsta bränslekällan för elektricitet för första gången någonsin just i april.

  America’s National Gas Alliance

  7 minuter att läsa Numret 10
 • P27 THE DAILY MILE.jpg

  ”THE DAILY MILE” VINNER TERRÄNG

  EN FÖRE DETTA rektors vision om att få alla barn i varje skola i Storbritannien att springa en engelsk mil för skojs skull varje dag har nått nya nivåer – till viss del tack vare GO Run For Fun Foundation.

  För fyra år sedan var Elaine Wyllies låg- och mellanstadieskola i Stirling i Skottland, den enda skolan i Storbritannien där de sprang det som hon har kallat ”The Daily Mile”.

  Nu har hennes kampanj för att främja en friskare och smalare generation ungdomar fått formellt stöd av den skotska regeringen för alla låg- och mellanstadieskolor i Skottland – och fler och fler skolor i alla delar av Storbritannien går med hela tiden.

  ”Vi jobbar med att skapa ett nationellt nätverk och på sociala medier har vi har kunnat se att hundratals skolor redan har gått med”, säger Ursula Heath, informatör vid INEOS-koncernen, som även arbetar med GO Run For Fun Foundation.

  ”Vi samarbetar med Elaine och vårt GO Run For Fun-nätverk för att göra det till ett nationellt program”, säger Heath. ”Det är otroligt spännande att se hur kampanjen börjar ta fart och det är inspirerande att veta att vi jobbar för att långsiktigt förbättra brittiska barns hälsa.”

  Elaine, som nu är pensionerad, arbetar för att få fler rektorer att delta.

  ”Det är rektorerna som anmäler sina skolor till ”The Daily Mile” och Elaines imponerande erfarenhet och passion inspirerar andra att gå med”, säger Heath.

  Den 17 mars lanserades The Daily Mile Foundation, officiellt vid Hallfield Primary School i Westminster, London, med stöd från GO Run For Fun Foundation.

  ”Vår vision är att alla barn i Storbritannien ska få chansen att springa i skolan varje dag”, säger Heath.

  Nu är förhoppningen att den brittiska regeringen också ska se fördelarna med att införliva ”The Daily Mile” i de nationella läroplanerna som ett sätt att ta itu med det ökande viktproblemet i Storbritannien.

  Uppskattningsvis ett av tre barn i Storbritannien klassas nu som överviktiga eller feta.

  ”Vi tror att denna kampanj kan göra en enorm skillnad när det gäller att ta itu med detta problem”, säger Heath.

  Besök The Daily Miles webbplats på: www.thedailymile.co.uk. Följ kampanjen på Twitter @thedailymile och Facebook www.facebook.com/thedailymileforschools

  Video

  SE FILMEN OM LANSERINGEN AV THE DAILY MILE

  00:00

   

  6 minuter att läsa Numret 10
 • P28 RUNAWAY SUCCESS.jpg

  STORMANDE FRAMGÅNG

  INEOS är vana vid att hitta vinnare. Företagets GO Run For Fun-kampanj har visat sig vara ytterligare en vinnare

  EN VÄRLDSOMFATTANDE kampanj för att få barn att börja springa har nu etablerat sig i USA.

  Reaktionerna på GO Run för Funs invigningsevenemang i Texas förra året var så positiva att den brittiska organisationen har satt ihop ett särskilt team för att anordna loppen i USA.

  Detta år hoppas det amerikanska teamet kunnat övertala 10 000 barn från 17 skolor att delta i ett av de 34 loppen i Houston-området.

  ”Det är vårt mål, men vi skulle ha kunnat få 20 000 barn att delta i år eftersom efterfrågan är så stor”, säger Kathryn Shuler, chef för samhällsrelationer och specialprojekt vid INEOS Olefins & Polymers USA. ”Det här är vårt första officiella år och vi måste se till att vi kan presentera ett program av den höga kvalitet som alla förväntar sig av GO Run For Fun.”

  Det amerikanska teamet ansvarar även för att introducera kampanjen i Chicago i närheten av INEOS Styrolution and Technologies anläggningar.

  Nästan en av fem gymnasieelever i Texas klassas nu som överviktiga. Men GO Run For Fun bidrar till att göra något åt detta.

  Karla Klyng, biträdande rektor vid Alvin Elementary School i Alvin, Texas, berättar för INEOS att 155 barn – i stället för de förväntade 65 – gick med i skolans klubb ”Mighty Milers” efter att de deltog i ett GO Run For Fun-evenemang förra året.

  ”Barnen ser verkligen fram emot att vara med i GO Run For Fun i år igen”, säger hon.

  GO Run For Fun grundades i Storbritannien av INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe, som själv är löpningsentusiast, eftersom han ville uppmuntra barn att springa för skojs skull – och samtidigt förbättra sin kondition.

  Kampanjen har redan skördat framgångar i Storbritannien och på det europeiska fastlandet där tusentals barn har deltagit i hundratals korta löpningsevenemang. Och nu har turen kommit till USA, där de är väl medvetna om att fetma är ett problem.

  ”Snabbmatsrestauranger anger nu hur många kalorier de olika rätterna på deras menyer innehåller och regeringen jobbar nu för att barn ska få 60 minuters motion varje dag”, säger Shuler.

  Mat är dock inte det enda problemet som idrottslärare brottas med i USA.

  ”De säger att TV-spel också är en farlig distraktion”, säger hon.

  Mary Meyer, idrottslärare vid Longfellow Elementary i Alvin, Texas, säger till INEOS: ”Barnen är så vana vid att spela TV-spel att de bara sitter på rasterna. De kan inte längre leka och springa runt.”

  Men teamen bakom det som har blivit det största initiativet i världen för att få barn att springa är övertygade om att bara viljan att lyckas finns där så går det.

  Den amerikanska kampanjen har redan en mängd välmeriterade anhängare, däribland världsmästaren på 1000 meter Bernard Lagat, den olympiske löparen Wallace Spearmon och astronauten Mario Runco, som deltog i tre Space Shuttle-uppdrag på 90-talet.

  Förra året deltog Wallace Spearmon, som för närvarande är den sjunde snabbaste löparen i världen, i flera GO Run For Fun-evenemang i Texas. Han berättade för barnen att han misslyckades två gånger med att ta plats i skolans friidrottslag. ”Det var bara tack vare att min pappa fortsatte att peppa mig som jag inte lade av utan fortsatte träna”, säger han. ”Det var svårt men jag gav inte upp.”

  Till slut blev han uttagen till det amerikanska OS-laget.

  För att säkerställa att GO Run For Fun blir en framgång på lång sikt i USA har även en välgörenhetsorganisation grundats,

  INEOS ICAN, som är en välgörenhetsorganisation för motion och stöd till de lokala samhällena. Stiftelsens främsta initiativ är GO Run For Fun, men organisationen jobbar även med INEOS Olefins & Polymers USA:s årliga välgörenhetsturnering i golf som anordnas av de anställda. Den delar även ut stipendier till skolor för att öka undervisningen i naturvetenskap, teknik och matematik.

  Houston Marathon Foundation är redan officiella supportrar, liksom Houston Dash, stadens damfotbollslag, som har skickat inspirationsambassadörer till de evenemang som har hållits under våren.

  ”På så sätt kan vi visa barnen att löpning inte bara är en billig och rolig aktivitet utan att det också är en viktig del av många fantastiska sporter”, säger Shuler.

  Många föräldrar vill gärna hjälpa till med kampanjen.

  ”Tyvärr har vissa av våra målskolor inte lika många föräldrar som hjälper till,” säger hon. ”Och många av dessa skolor ligger i områden där föräldrar måste ha mer än ett jobb för att klara sig, men det är mycket viktigt att hjälpa alla föräldrar att förstå behovet av att stödja bra motionsvanor.”

  För att hjälpa till att få fram budskapet om fördelarna med att springa och motionera tar INEOS fram informationsbroschyrer på engelska och spanska.

  Evenemang anordnas för 17 grundskolor i skoldistrikten Alvin, Clear Lake och La Porte i år, och nio evenemangsdagar har redan ägt rum i Alvin i april.

  Men INEOS har siktet inställt på framtiden och har som mål att locka 15 000 barn att delta under 2017 och 20 000 under 2018. Och med tanke på den passion som finns i teamet lär det inte bli några problem att lyckas.

  ”Jag tycker att det ska bli väldigt roligt att hjälpa till att motivera barnen att bli mer fysiskt aktiva”, säger Dennis Seith, VD vid INEOS Olefins & Polymerer USA. ”Friska och aktiva barn tenderar att vara mer engagerade och lyckas bättre i skolan”, säger han. ”Genom att delta i idrottsliga aktiviteter lär de sig även värdet av samarbete, ansvar, fair play, och drivs att göra sitt bästa.”

  Bernard Lagat, en av Go Run For Funs ambassadörer, håller med. ”Löpning har givit mig fantastiska möjligheter att resa runt i världen”, säger han. ”Men denna kampanj handlar inte bara om att det ska vara kul att springa. Den lär barn hur viktigt det är att ha en hälsosam livsstil.” 

  Video

  GRFF I TEXAS

  00:00

  7 minuter att läsa Numret 10
 • P30 YOUTH CULTURE.jpg

  UNGDOMSKULTUR

  INEOS spelar i en egen division när det gäller att stödja idrottare.

  Det är inte INEOS som påstår detta utan idrottarna själva. INEOS gör mycket för att främja ett sunt idrottsintresse, särskilt bland unga.

  Oavsett sport. Ishockey. Fotboll. Rugby. Löpning. Och i varje land där företaget bedriver verksamhet. USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Schweiz och Belgien.

  ”INEOS har revolutionerat vår klubb”, säger Sacha Weibel, VD för Lausanne Hockey Club. ”Vi spelar nu i högsta divisionen och är ett av de 10 bästa lagen i Schweiz.”

  INEOS tog kontakt med klubben 2010 – samma år som vi flyttade vårt huvudkontor från Storbritannien till Rolle i Schweiz – och tog 80 familjer med sig.

  ”De ville bli en del av gemenskapen, och det så klart fantastiskt”, säger Weibel. ”Vi hade gärna sett att fler resonerade på samma sätt.”

  Men det handlade inte bara om ekonomiskt stöd.

  ”INEOS ville vara delaktiga på alla sätt”, säger Weibel.

  Det innebar att vi regelbundet gick på matcher i arenan som tar 8000 åskådare och att vi organiserade egna vänskapsmatcher före klubbens officiella matcher.

  Är de duktiga?

  ”Nej, de är riktigt dåliga”, säger han med ett leende. ”Men det är inte oväntat. Barn här lär sig att åka skridskor så snart de kan gå.”

  Ishockey är den största publiksporten i Schweiz och en svår sport att bli bra på. Du behöver inte bara vara duktig på skridskorna, du måste även kunna skjuta, passa och täcka skott, och i högt tempo.

  INEOS kanske inte är några mästare på isen, men utanför rinken har företagets stöd visat sig vara ovärderligt.

  ”Det har verkligen hjälpt oss att förvandla hela företaget”, säger Weibel.

  Under de senaste fyra åren har klubben gjort fantastiska framsteg och nu spelar de i den högsta divisionen. Och klubben blir bättre och bättre för varje säsong.

  ”Det är verkligen inspirerande att arbeta med INEOS”, säger Weibel. ”Deras sätt att arbeta smittar av sig på oss alla.”

  Men det är såklart inte allt.

  Företaget producerar även de grundläggande kemiska råmaterial som används vid tillverkningen av hockeyhjälmar och klubbor och även för att hålla isen nedkyld.

  INEOS stödjer också idrottsföreningar där den egna personalen – eller deras barn – tränar, coachar eller spelar på fritiden.

  ”Vi är alltid stolta när våra anställda aktiverar sig i klubbar för att hjälpa andra människor”, säger Dr Anne-Gret Iturriaga Abarzua, chef för informationsavdelningen vid INEOS i Köln.

  I januari inledde anläggningen ett samarbete med en av Tysklands största idrottsklubbar.

  Som en del av samarbetet med ASV Köln organiseras GO Run For Fun-evenemang i juni.

  Det INEOS-inspirerade evenemanget GO Run For Fun är nu en global löpningskampanj. Mer än 1 000 skolor i Storbritannien, Europa och USA har anordnat de knappt två kilometer långa loppen, tack vare INEOS inledande investeringar på 1,5 miljoner pund.

  Och arbetet med att ge barn en sund inställning till motion och kost fortsätter.

  Iturriaga Abarzua säger att INEOS bidrar med finansiellt stöd till otaliga idrottsklubbar för barn i närheten av anläggningen i Köln.

  ”INEOS gillar att stödja dem som vill hjälpa till på lokal nivå”, säger hon.

  En som alltid ställer upp är Bill Faulds, som är tränare för Falkirks U16-rugbylag i Skottland.

  Bill är chef för teknisk infrastruktur vid INEOS anläggning i Grangemouth och har jobbat i klubben sedan han var student 1985 och han ägnar upp till tre kvällar i veckan åt att coacha ungdomarna.

  ”Det är så givande att se barn utveckla sina färdigheter och få självförtroende”, säger han. ”Och INEOS har hjälpt till mycket med ett årligt bidrag, som motsvarade den tid jag lägger ner. Deras stöd innebar att vi kunde köpa träningsutrustning.”

  INEOS hittar alltid ett sätt att stödja dem som förespråkar sport och förstår hur viktigt det är för unga människors utveckling.

  Eller som John F Kennedy sade: ”God fysik är inte bara en av de viktigaste nycklarna till en sund kropp, det utgör även grunden för ett dynamiskt och kreativt intellekt.”

  5 minuter att läsa Numret 10
 • P31playmobil.jpg

  PLAYMOBIL anser att INEOS lösning är den bästa

  TYSKLANDS största leksakstillverkare PLAYMOBIL trodde att INEOS skulle kunna hjälpa dem – och de hade rätt.

  Företaget behövde ett slitstarkt och flexibelt material för tre nya specialfigurer – en isdrake, en genomskinlig rosa robot och en pirat.

  PLAYMOBIL vet vad INEOS kan eftersom de har samarbetat med INEOS i många år, men den här gången behövde de ett material som var tåligt, enkelt att forma och genomskinligt.

  INEOS Styrolution, den globala marknadsledaren inom styrentillverkning, föreslog Zylar, en av företagets specialkemikalier – och det visade sig vara perfekt.

  ”De ställde höga krav, men vi strävar alltid efter att hitta rätt lösningen, oavsett vem kunden är”, säger Julia Herzog, marknadsföringsinformationschef.

  PLAYMOBIL:s figurer lanserades 1974. Då fanns det bara tre figurer – en byggnadsarbetare med en randig haklapp, en riddare med en silverfärgad hjälm och en indian med en fjäder i håret.

  Sedan dess har omkring 4 000 olika figurer lämnat produktionsbanden på Malta och företaget har tillverkat nästan 3 miljarder plastfigurer.

  ”Zylar har blivit ett allt populärare material för leksaker”, säger Peter Rath, försäljningschef för konstruktion, distribution, förädling och övrigt, INEOS Styrolution. ”Utan plast skulle det inte gå att tillverka många leksaker och det skulle inte finnas någon sportutrustning alls.”

  Han säger att INEOS är stolta över att samarbeta med en så klassisk leksakstillverkare.

  Zylar används för närvarande till medicinsk utrustning, men det finns även i en mängd hushållsapparater, inklusive vattenfilter och vattenbehållare till kaffebryggare.

  1 minut läsning Numret 10
 • bilbao-spain-manufacturing-plant-min.jpg

  INEOS köper fabrik på spanska kusten

  INEOS har köpt en svavelsyrafabrik vid ett av de viktigaste logistikcentren i Europa. Förvärvet av anläggningen i Bilbao, Spanien, kompletterar INEOS befintliga svavelsyraverksamhet vid anläggningen i Runcorn i Storbritannien och innebär i stort sett en fördubbling av produktionskapaciteten.

  Svavelsyra är en av de viktigaste grundläggande beståndsdelarna som framställs av kemiindustrin. Det används för att tillverka hundratals föreningar som nästan alla industrisektorer behöver, inklusive gödselmedel, rengöringsmedel, vattenreningsmedel och batterier.

  ”Förr i tiden var förbrukning av svavelsyra ett mått på ett lands BNP”, säger Ashley Reed, VD för INEOS Enterprises. ”Efterfrågan var ofta direkt kopplad till landets ekonomiska välstånd.”

  Detta kan också sägas vara fallet i dag.

  Förra året hade Spanien den näst högsta tillväxten i Europa med 3,2 procent och Internationella Valutafonden IMF tror att Spaniens återhämtning fortsätter.

  ”Det är goda nyheter för oss och bör kunna ge en stabil plattform för försäljningstillväxt på de lokala marknaderna” säger Reed.

  Den spanska anläggningen, som framställer cirka 340 000 ton svavelsyra varje år, är en av de mest moderna i Europa och ligger nära raffinaderiet i Bilbao som levererar den största delen av anläggningens viktigaste råvara, svavel.

  ”Svavel är ofta en oönskad biprodukt vid produktionen av raffinerade produkter, så det är ett sätt för dem att återvinna dem”, säger Reed.

  Omkring 25 procent av anläggningens intäkter kommer från den kombinerade produktionen av el som produceras genom förbränning av svavel i luft. Elpriserna i Spanien är bland de högsta i världen och i enlighet med ny spansk lagstiftning för att främja förnybar energiproduktion garanterar den spanska regeringen elpriserna för verksamheten i 25 år.

  ”Det var en av anledningarna till att INEOS var intresserade av anläggningen”, säger Reed.

  Anläggningen ligger strategiskt i Bilbaos hamn, vilket gör att den är perfekt lämpad för exporter till hela världen.

  ”Det finns ingen annan svavelsyraproducent inom 400 km från hamnen”, säger Reed. ”Och eftersom transportkostnaderna utgör en stor del av svavelsyrapriset är det mycket viktigt att anläggningen finns på rätt plats för att svavelsyraverksamheten ska bli framgångsrik.”

  2 minuter att läsa Numret 10
 • merger-creates-winning-banner.jpg

  INEOS beslutar sig för fortsätta på egen hand

  Ett samriskföretag mellan INEOS och Solvay avvecklas senare i år – två år tidigare än planerat.

  De två företagen har uppnått så mycket sedan de bildade INOVYN i juli 2015 att Solvay har gått med på att ge INEOS ensamkontroll över företaget som omsätter 3,5 miljarder euro.

  ”Tack vare den snabba och effektiva integrationen av både anställda och tillgångar är INOVYN nu en stabil och hållbar aktör i klorvinylbranschen”, säger Jean-Pierre Clamadieu, VD för Solvay.

  Det belgiska företaget Solvay hade redan från början för avsikt att lämna INEOS som ensam ägare av företaget, men den ursprungliga planen var att detta skulle ske i juli 2018.

  INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe säger att INEOS är nöjda med att samriskföretaget avslutas i förtid.

  ”Klorvinylverksamhet är en central del i stora petrokemiska företag som vårt”, säger han. ”Genom detta planerade förvärv har INOVYN en ägare med en långsiktig vision som ger stabilitet till verksamheten och de anställda.”

  De två företagens beslut att slå samman sina klorvinylverksamheter 2015 skapade en vinnande kombination. Det nyskapade företaget INOVYN blev en av de största PVC-tillverkarna i världen och innebar att de var väl lämpade att reagera snabbt på förändringar i efterfrågan på de europeiska marknaderna.

  INOVYN, som har sitt huvudkontor i London, sysselsätter 4 300 personer vid 18 tillverkningsanläggningar i åtta länder.

  Företaget tillverkar 40 miljoner ton kemikalier varje år, som används i nästan alla aspekter av den moderna vardagen, och ser till att människor har tak över huvudet, tillgång till medicin och kommunikationsmedel.

  1 minut läsning Numret 10
 • unchartered-waters-banner.jpg

  Outforskade vatten

  Det är spännande tider på INEOS, både på land och ute till havs, vilket INCH upptäckte under en pratstund med Geir Tuft, VD för företagets nya olje- och gasverksamhet, INEOS Breagh

  MÅNGA undrar varför INEOS ger sig in på olje- och gasexploatering. Frågan kommer samtidigt som företaget etablerar verksamhet i Nordsjön vid en tidpunkt när många andra lämnar fältet.

  Företaget är övertygat om att olje- och gasindustrin kan ges den förvandling den behöver för att göra åldrande tillgångar som anses olönsamma och illa lämpade för jobbet lönsamma igen.

  Det är Geir Tuft också, mannen som rekryterades för att leda INEOS nya gasverksamhet till havs, INEOS Breagh som driver fyra plattformar i Nordsjön och har ägarintressen i 16 undersökningslicenser.

  INCH träffade Geir strax efter att han flyttat in på sitt nya kontor i London som VD för INEOS ny gasverksamhet.

  “Jag vet inte vart denna resa tar mig eller INEOS, men vi är kapabla att göra stor skillnad i Nordsjön”, säger han. “Det här är ingen kortsiktig investering”.

  I oktober köpte INEOS alla 12 brittiska gasfält i Nordsjön som ägdes av det tyska företaget DEA, ett av företagen i LetterOne-koncernen. Alla gasfält ligger i närheten av INEOS tillgångar i nordöstra England och Skottland och tillhandahåller ca 8 % av Storbritanniens gas; tillräckligt för att värma 10 % av alla hushåll.

  “Det är inte obetydligt, och jag tänker varje dag när jag åker hem att jag har ansvar för detta”, säger Tuft.

  Den ryske miljardären Mikhail Fridman uppmanades att sälja fälten av den brittiska regeringen i samband med förväntade sanktioner mot Moskva på grund av Rysslands roll i Ukraina.

  Några dagar efter att INEOS hade gått med på att köpa DEA (UK), som inkluderade plattformen Clipper South, sålde Fairfield Energy Holdings Ltd sin 25-procentiga andel i Clipper South, vilket innebär att den nu ägs till 75 % av INEOS. Fairfield sade att de ville koncentrera sig på avveckling.

  Men INEOS intresse av att förvärva fler gasfält i Nordsjön lär inte sluta här.

  “Nästan allt i Nordsjön är till salu”, säger Tuft. “Och vi är den enda köparen bland alla säljare”.

  På många sätt är detta outforskade vatten för INEOS, men vi ser oss själva som en “släkting”.

  “Även om INEOS är en ny aktör i Nordsjön har företaget omfattande erfarenhet av att driva kemiska anläggningar av liknande eller med högre komplexitet än dessa djuphavsplattformar”, säger Tuft. “Vårt fokus på säkerhets- och miljöprestanda, tillförlitlighet, hög nyttjandegrad och konkurrenskraftiga fasta kostnader, är vårt signum och något som den mogna Nordsjömarknaden behöver för att förlänga livslängden för tillgångarna och extrahera så mycket kolväte som möjligt. Vi tror att vi och förbättra dessa anläggningars tillförlitlighet och investera där pengarna behövs”.

  De problem som den brittiska olje- och gasindustrin, som har borrat efter olja och gas i Nordsjön sedan 1964, är väl dokumenterade.

  2014 varnade Pricewaterhouse Coopers för att en ny vision och nya sätt att arbeta var absolut nödvändiga för att området skulle kunna befästa sin position som ett globalt olje- och gasnav.

  “Det är mycket viktigt att vi hittar ett mer strategiskt och integrerat synsätt för att förlänga Nordsjöns livslängd för alla inblandade och för kommande generationer”, säger Kevin Reynard, PwC:s senior partner i Aberdeen. “Om vi väljer att inte göra några förändringar riskerar vi att gå en förtida avveckling till mötes”.

  Samma åsikt framfördes i juni 2015 när de åter uppmanade olje- och gasföretag att uppmärksamma erfarenheter från andra brittiska industrier som hade tvingats anpassa sig eller gå under.

  “Det går inte att komma ifrån att prospektering och produktion har minskat jämfört med tidigare år”, säger Reynard. “Den bistra verkligheten är att även om alla planerade oljekällor kommer igång är borrningsfrekvensen för låg för att utvinna ens en bråkdel av de potentiella resurserna”.

  PwC förespråkar en drastisk strategiförändring. “Företagen behöver förnya sig och samarbeta samt förbättra kostnadskontrollen och prestandan”, säger han.

  Den brittiska regeringen har också uppmanat branschen sedan början av 2014 att minska driftskostnaderna, öka effektiviteten, exploatera outnyttjade reserver och investera mer i prospektering.

  “Vår erfarenhet kommer att vara ovärderlig i denna miljö”, säger Tuft. “Vi har omfattande erfarenhet av att förvärva, förbättra och hantera tillgångar som anses olönsamma. Om det finns något bolag som kan lyckas så är det INEOS”.

  Uppskattningsvis finns mellan 30 och 40 års produktion kvar – vilket motsvarar cirka 24 miljarder fat olja – men den brittiska prognosmyndigheten OBR (Office for Budget Responsibility) förutspår att oljeinkomsterna minskar med 38 % från och med 2017-2018.

  För att hjälpa till att öka den sjunkande produktionen i Nordsjön med 15 % fram till 2020 presenterade Storbritanniens finansminister George Osborne nyligen åtgärder värda 1,3 miljarder GBP under en femårsperiod och det finns även planer på att delvis finansiera nya prospekteringsprojekt för att öka tillgångarna i regionen.

  Olje- och gasindustrin vet att driftskostnaderna måste minskas med miljardbelopp och effektiviteten i produktionen ökas för att förbli konkurrenskraftiga.

  De höga driftskostnaderna för dessa tillgångar blev skoningslöst tydliga när oljepriset plötsligt sjönk från 110 USD per fat till 60 USD och sedan till mindre än 40 USD i slutet av året (2015).

  Tuft, som de senaste tre åren har arbetat vid INEOS anläggning i Grangemouth, ser med spänning fram emot 2016.

  “Vi måste först sätta oss in i verksamheten”, säger han. “Just nu känns det som att jag har en fot på fast mark på grund av vad INEOS redan har uppnått, men vi måste vara försiktiga och inse att vi har mycket kvar att lära, eftersom en del av detta är helt nytt för oss, som prospektering, arbete under jord, geologi och seismologi.”

  Men i slutet av januari (2016) presenterar han en robust plan för INEOS Capital som syftar till att skapa tillväxt i verksamheten.

  Personalen, som följde med från LetterOne-koncernen vid köpet är också optimistisk inför framtiden.

  “Efter all ovisshet finns en känsla av lättnad”, säger han. “Förväntningarna är höga, eftersom de vet att vi vill driva och utveckla tillgångarna. Vi jobbar långsiktigt”.

  Någon som håller med om detta är Adrian Coker, chef för prospektering och nya satsningar vid INEOS Breagh.

  “Vi har i praktiken genomgått en försäljningsprocess i två år”, säger han. “Först till LetterOne och sedan en påtvingad vidareförsäljning till INEOS, så vi är mycket nöjda att vi äntligen kan gå vidare och återgå till vår normala verksamhet”.

  INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe har redan träffat teamet.

  “Han går mot strömmen. De flesta lämnar Nordsjön, men det finns vinster att göra här för någon med entreprenörsanda”, säger Coker.

  Den befintliga och mycket erfarna ledningsgruppen vid DEA:s brittiska verksamhet finns kvar och fortsätter,med verksamheten på ett liknande sätt som INEOS övriga verksamheter.

  “Vi lägger oss inte i verksamheten särskilt mycket från huvudkontoret”, säger Ratcliffe. “Företaget är självständigt och ledningen har ansvaret för verksamheten”.

  För INEOS är detta ett mycket djärvt steg in på en ny arena, men beroende på hur företaget utvecklas, har affären potential att förändra verksamheten på samma sätt som INEOS förvärv av INNOVENE gjorde 2005.

  Video

  INEOS BREAGH

  00:00

  7 minuter att läsa Numret 9
 • billion-deal-banner.jpg

  Affären som var värd 9 miljarder USD

  Förvärvet av gasfält i Nordsjön är ett betydelsefullt ögonblick i INEOS historia. Men det är inte första gången INEOS har uppnått det till synes omöjliga. För tio år sedan lånade företaget 9 miljarder USD för att köpa BP:s enorma kemikalieverksamhet INNOVENE. Det var en omvälvande affär som förändrade INEOS över en natt.

  ÅRET var 2005.

  Vid den här tiden var rädslan stor för att världen skulle drabbas av en fågelinfluensa-epidemi i takt med att fallen spred sig från Asien till Europa, miljoner sörjde påven Johannes Paulus II och Saddam Hussein ställdes inför rätta.

  Det gick bra för INEOS. Företaget hade en omsättning på mer än 8 miljarder USD per år och hade 7500 anställda vid 20 anläggningar runt om i världen.

  Men INEOS Capital hade större ambitioner och letade efter investeringar.

  BP planerade att introducera sin enorma kemikalieverksamhet, INNOVENE, på New York-börsen.

  Men INEOS övertygade ledningsgruppen att sälja olefin-, derivat- och raffineringsverksamhet till dem i stället för 9 miljarder USD.

  Det var en gigantisk satsning och en affär som ingicks utan att de ens hade besökt många av anläggningarna. Men det djärva steget gjorde INEOS till ett av de riktigt stora globala petrokemiska företagen.

  INNOVENE hade 8 000 anställda och 26 anläggningar i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Belgien, Tyskland och Italien.

  “Affären förvandlade INEOS, som fram till dess hade hållit en väldigt låg profil, till ett av de ledande globala kemiföretagen”, säger Patricia Short, journalist vid Chemical & Engineering News.

  Efter förvärvet hade de båda verksamheterna en sammanlagd omsättning på mer än 30 miljarder USD, vilket gjorde INEOS till världens fjärde största petrokemiska företag.

  Jim Ratcliffe beskriver uppgörelsen – BP:s största avyttring någonsin – som ett “omvälvande förvärv”.

  I ett slag hade hans företag blivit mer än dubbelt så stort.

  Förvärvet, som inkluderade raffinaderierna i Lavéra och Grangemouth, innebar att INEOS nu hade fyllt på sin derivatportfölj med eten- och propenverksamhet.

  David Anderson, styrelseordförande vid Chemical Market Resources Inc, ett Houston-baserat konsultföretag, kommer ihåg affären mycket väl.

  “Det här var ett litet företag som gav sig på de stora grabbarna”, säger han. “Det var som att en guppy hade svalt en val” Det var ingen som tvivlade på att det skulle fungera. Men det handlade om huruvida INEOS team skulle lyckas att assimilera alla delar till en sammanhängande helhet.”

  Det kunde ha gått riktigt snett. Men det gjorde det inte.

  INEOS hade erfarenhet av att köpa upp oönskade råvaruverksamheter från företag som ICI, BASF och BP, i takt med att dessa kemiska jättar omstrukturerade sina verksamheter.

  Om det finns något bolag som kunde lyckas så var det INEOS. Det INEOS frågade sig var om de kunde fördubbla verksamheternas rörelseresultat (EBITDA) inom fem år.

  Det var inte riktigt den inställning de anställda vid INNOVENE vid tidpunkten hade.

  Bob Sokol, som nu är ekonomichef vid C2 Derivates, hade hört talas om INEOS, men såg det som en litet kemiföretag med fokus på Europa.

  “Jag trodde inte att det var ett företag som skulle kunna ro i land en affär på 9 miljarder USD som förvärvet av INNOVENE innebar”, säger han.

  Han säger att personalen på INNOVENE var medvetna om att förändringar var på väg.

  “De anställda svävade i ovisshet, men ovissheten övergick från börsnotering till att förvärvas av ett i stort sett okänt kemiföretag, som dessutom finansierade köpet till 100 % med upplåning”, säger han.

  Dennis Seith, som nu är verkställande direktör vid INEOS O&P USA, satt i den ledningsgrupp som hade valts av BP för att etablera INNOVENE.

  “Jag hade aldrig hört talas om INEOS och det var definitivt inte ett välkänt namn för de flesta av oss vid INNOVENE i USA”, säger han.

  Men han säger att det enorma förändringstempot efter förvärvet gjorde att de anställda inte hade tid att oroa sig över att ett litet företag precis hade köpt en jätte i kemibranschen.

  “ädslan för det okända leder alltid till en viss oro, men vi hade ett jobb att göra och arbetet var så intensivt att det inte blev någon tid över till att stressa upp sig över vad som pågick”, säger han. “Jag kommer ihåg att det var både spännande och omskakande. Vi hade chansen att göra oss av med byråkratin, prova idéer, vara företagsamma och ta ansvar för verksamhetens framgångar och misslyckanden”.

  I och med affären ärvde INEOS en ledningsgrupp bestående av 12 personer. Inom ett år var bara en av dem kvar.

  “Det var jag”, säger Seith. “Hierarkierna hade nästan helt avvecklats och de som var villiga att ta ansvar fick göra det. Många kände sig inte trygga med nedskärningarna och de minskade omkostnaderna eller inställningen till företagsamt ansvarstagande som gäller i ett företag i den privata sektorn”.

  BP hade växt till en mycket långsam och byråkratisk organisation som var besatt av upprepade granskningar vilket ledde till att de plågades av obeslutsamhet. När INEOS tog över minskades antalet delegationer och beslut fattades på alla nivåer. Företagets utgifter minskades drastiskt. Investeringarna kontrollerades mycket mer noggrant. Personalen fick i uppgift att minska kostnaderna med minst 25 %.

  Ledningen tog initiativ till att skapa en kultur där de anställda fick i uppgift att “agera som ägare” i frågor där kostnader och beslut var av vikt för företagets framtid.

  “Vi skapade ett fokus och utvecklade den vision som vi fortfarande har för verksamheten”, säger Seith.

  Han anser fortfarande att övertagandet var det bästa som någonsin hänt.

  “BP Chemicals var ett bra företag, men de hade tappat bort sig i sin matrisverksamhet”, säger han. “INEOS gav oss möjligheten att verkligen leda verksamheten och arbeta med duktiga människor mot gemensamma mål. Alla anställda har ett stort ansvar och gör skillnad. De enda gränser som finns är vår egen kreativitet och hur vi väljer att prioritera våra resurser”.

  Joe Walton, som nu är affärschef vid INEOS Oligomers, arbetade också vid BP INNOVENE.

  “Ett antal av mina kolleger vid BP var mycket oroliga över att gå från den upplevda stabiliteten i ett stort företag till ett belånat företag som INEOS”, säger han. “Men om man ser tillbaka på de senaste 10 år och jämför INEOS med BP så var det en felaktig uppfattning”.

  Vid BP var Walton ansvarig enbart för den globala verksamhetsoptimeringen av LAO- och PAOanläggningarna.

  Efter övertagandet utökades hans ansvarsområde och han fick det övergripande ansvaret för ledning, försäljning och teknik för oligomerverksamheten.

  “Många av mina kunder ville veta hur det var att arbeta för INEOS istället för BP”, säger han. “Jag brukade berätta för dem att när jag var affärschef vid BP, ägnade jag 60 % av min tid åt att sköta verksamheten och 40 % åt att svara på frågor från stabsfunktioner som inte tillförde något värde. På INEOS ägnar jag mer än 90 % av min tid åt att aktivt förvalta verksamheten”.

  Bara veckor efter övertagandet bildade INEOS sju nya företag som omfattade raffinering, olefiner, polyolefiner, nitriler, teknik och oligomerer samt olefiner och polymerer i USA.

  INNOVENE hade upphört att existera. Istället bildades INEOS Nitriles, INEOS Olefins och INEOS Polyolefins i Europa, INEOS Olefins & Polymers USA, INEOS Oligomers, INEOS Refining och INEOS Technologies, som var och en hade ett eget specialteam.

  Samma år utnämndes Ratcliffe till Storbritanniens främsta entreprenör av tidningen Management Today, före Carphone Warehouses VD Charles Dunstone och Simon Nixon, grundaren av Moneysupermarket.com.

  Tidningen beskrev Ratcliffe som “kemiindustrins svar på stålmagnaten Lakshmi Mittal”.

  Under de första 10 åren genomförde INEOS mer än 20 företagsförvärv.

  Men INNOVENE-affären förblir den som förändrade INEOS för evigt.

  Om vi ser till framtiden är det inte svårt att tro att förvärvet av gasfält i Nordsjön mycket väl skulle kunna ha en liknande effekt.

  7 minuter att läsa Numret 9
 • flying-start-banner.jpg

  Flygande start

  INEOS beundrar energiska själar, särskilt de som är beredda att ta sig an stora utmaningar

  DET var en chans att hjälpa studenterna i Liverpools universitets cykelteam att bygga världens snabbaste cykel – och INEOS tänkte inte gå miste om en sån chans.

  Teknologer vid Liverpools universitet arbetade i det tysta med att bygga en höghastighetscykel, ARION1, och INEOS gjorde sig redo att flyga dem och deras fantastiska fordon till tävlingen World Human Powered Speed Challenge i USA.

  “Jag visste att det var något som INEOS skulle vara intresserade av att stödja eftersom det kombinerade sport, ingenjörskonst, entreprenörsanda och ett litet team med begränsad erfarenhet som gjorde sig redo för att erövra världen”, säger Iain Hogan, VD för INEOS O&P South. “Studenterna hade nog med sponsring för att designa och bygga cykeln, men inledningsvis ville de inte ha hjälp av oss eftersom de inte var säkra på att deras cykel var tillräckligt bra för att slå rekordet”.

  Men ju fler tester som utfördes på Bruntingthorpe Proving Ground, desto mer insåg de 16 studenterna, däribland lagledaren, Iains son Ben, att det kanske var möjligt att slå världsrekordet på 133,78 km/h och de vände sig därför till INEOS.

  Studenterna var i desperat behov av ett företag med kunskap och erfarenheter för att transportera cykeln och teamet till Nevadaöknen och hem igen.

  “Utan INEOS stöd skulle laget inte ha kunnat ta sig till tävlingen”, säger Ben.

  “INEOS organiserade transporten av vår enorma transportlåda, som liknar en liten husvagn, hela vägen från Liverpool till Nevadaöknen och hem igen. Det var mycket viktigt att vår transportlåda, som innehöll cykeln och alla våra verktyg, kom fram utan skador och i tid. Vi behövde verkligen ett företag som visste vad de gjorde”.

  Vi tog kontakt med David Thompson, operativ chef vid INEOS Trading and Shipping, vars team importerar och exporterar material till och från USA varje dag.

  “Det kunde ha blivit en logistisk mardröm”, säger han. “Men vi visste hur vi skulle hantera tullen i USA och Europa för att se till att cykeln, alla reservdelar och underhållsutrustningen släpptes in i USA utan dröjsmål och sedan hur vi skulle hantera den omvända processen för att frakta tillbaka cykeln till Europa”.

  I testerna hade höghastighetsfordonet, ARION 1, som är inneslutet i ett kolfiberskal för att minska luftmotståndet, nått hastigheter på mer än 80 km/h.

  “Kolfiberkomposit var det perfekta materialet för tillverkningen av fordonet eftersom det kan formas nästan hur som helst”, säger Ben. “Och det gjorde vi”.

  Cyklisten ser vart han/hon är på väg med hjälp av en liten videokamera som är monterad på kapselns topp, vilket gör att det är väldigt svårt att styra fordonet.

  “Det är ungefär som att köra motorcykel och titta genom din mobiltelefon”, säger Ben. “Bortsett från det ser du inget alls och eftersom det inte finns någon ventilation heller kan det lätt bli klaustrofobiskt. Som tur är behöver cyklisten bara vara där inne i ungefär sju minuter så det är uthärdligt.”

  Men trots att cykeln kostar 150 000 GBP är det ingen bekväm åktur.

  “Bullernivån är extremt hög och ljudet påminner om en jetmotor”, säger Ben. “Alla ljud från kedjan och hjulen ekar inuti skalet. Vi hade ofta problem att höra cyklisten via radio”.

  Cykeln har sex växlar, som liknar de som finns på en normal cykel, men i mycket större skala “Det främre kedjehjulet har 104 kuggar”, säger Ben.

  Men föraren i ARION1 växlar bara när cykeln säger ifrån.

  Laget hade jobbat på att fullända sin cykel i nästan två år.

  “Vi blev som besatta”, säger Ben. “Laget brydde sig inte om att ta ledigt över sommaren i år. Vi stannade kvar på universitetet och arbetade sju dagar i veckan för att få den klar”.

  Tävlingen World Human Powered Speed Challenge går av stapeln varje år på Route 305 – en fem kilometer lång vägsträcka mitt ute i Nevadaöknen.

  Lag från hela världen anmäler fordon de har designat och byggt själva.

  Att komma upp i höga hastigheter för att vinna är dock bara en del av utmaningen.

  Det är inte helt lätt att sakta ner efteråt heller.

  “Det är inte lätt att bromsa efter att ha nått en hastighet på mer än 120 km/h”, säger Ben. “Vid banans slut finns en 1,6 km lång sträcka att bromsa cykeln på. Och eftersom föraren inte kan hålla balansen när cykeln stannar, måste laget fånga upp cykeln medan den fortfarande är i rörelse. Bara det kräver viss skicklighet”.

  Även om det brittiska teamet inte lyckades slå världsrekordet så slog de två cyklisterna det 13 år gamla brittiska rekordet tre gånger.

  Ken Buckley var först med att göra det. Hans hastighet uppmättes till 112,2 km/h. Lagkamraten och doktoranden David Collins kom upp i 113, 6 km/h innan Ken slog till med 120,7 km/h – och genererade i den processen tillräckligt med energi för att koka en kanna vatten.

  “Det är ingen dålig bedrift att slå det brittiska rekordet med nästan 13 km/h”, säger Ben.

  Det som är särskilt imponerande med Kens rekord är att han kom upp i 120 km/h bara 15 timmar efter en otäck krasch i 90 km/h när en plötslig vindpust och ett oväntat gupp i vägen ledde till att han förlorade kontrollen över cykeln.

  “Väderförhållandena kan medföra stora risker”, säger Ben. “Eftersom banan är så lång kan vinden blåsa i helt olika riktningar och det kan överrumpla föraren. Om Ken hade sagt att han inte ville fortsätta skulle vi ha förstått, men han var fast besluten att försöka igen”.

  Och beslutsamhet var en av anledningarna till att han valdes ut bland de många kandidaterna. Föraren måste också ha utmärkt balans i liggande ställning.

  “De måste lära sig att cykla på nytt eftersom det är så annorlunda,” säger Robert McKenzie, som nu har tagit över projektet efter att Ben har tagit sin examen.

  Och förarna måste vara modiga.

  “Det är mörkt och trångt inne i cykeln och du är dessutom fasttejpad. Och under dessa förhållanden förväntas du trampa så snabbt det bara går”, säger han.

  Lyckligtvis skadade sig Ken inte i kraschen men det yttre skalet och styrningen skadades, vilket innebar att det brittiska teamet fick arbeta hela natten för att göra det möjligt för deras förare att försöka slå rekorden igen.

  Även om det brittiska teamet inte kunde rå på det kanadensiska laget, vars co-designer och förare Todd Reichert satte nytt världsrekord med 137.9 km/h, så har de siktet inställt på det nästa år.

  ARION 2 blir mindre, lättare och stabilare.

  “Vi slog det brittiska rekordet på vårt allra första försök och om vi en dag kan ta med oss ett världsrekord hem skulle det vara otroligt”, säger Ken.

  INEOS kommer att vara där igen för att stödja det andra försöket.

  Video

  ARION 1

  00:00

  6 minuter att läsa Numret 9
 • elements-of-danger-banner.jpg

  Riskelement

  Vad driver någon att vilja vara bäst i världen? INCH pratade med Steve Nash, som är ackrediterad elingenjör och arbetar vid INEOS anläggning i Runcorn i Storbritannien. Han har siktat mot stjärnorna i många år

  DET var en unik upplevelse.

  När Steve Nash flög med sin skärm över det 2 478 m höga Nufenen-passet i Schweiz blev han fångad i turbulenta glaciärvindor.

  “Jag förlorade höjd så snabbt att jag trodde att skärmen hade lossnat”, säger han. “Det var som att flyga i ett våldsamt vattenfall.”

  Han störtade mot marken med en hastighet på åtta meter per sekund och kämpade samtidigt för att återfå kontrollen över den kollapsande skärmen och bibehålla lugnet.

  “Som tur är hade jag genomgått träning för att klara av sådana situationer”, säger han. “Men jag var ändå otroligt lättad över att stå på fast mark igen efter den flygningen.”

  Men att han med nöd och näppe undgick en katastrof hindrade honom inte från att kliva upp klockan 05.00 nästa morgon och fortsätta sin episka resa över Alperna. Och det är det som är poängen. Det är det som skiljer dem som når stora framgångar från övriga, eller för att citera mannen som besteg Mount Everest, Sir Edmund Hillary: “Det är inte berget vi besegrar, det är oss själva”.

  Steve deltog i en av de tuffaste tävlingarna i världen, Red Bull X-Alps.

  Deltagarna kan utsättas för skyfall, turbulens, stormar, brutal motvind, snörök samt extremt kalla temperaturer när de vandrar, springer och flyger från Salzburg i Österrike till Monaco via Tyskland, Italien, Schweiz och Frankrike. Tävlingen hålls vart annat år och det är bara ungefär 32 internationella skärmflygare som är tillräckligt modiga och vältränade för att ta sig an uppgiften.

  Det finns ingen fast rutt. Atleterna måste passera 10 “kontroller”, mestadels välkända berg, men de kan själva bestämma hur de tar sig dit.

  Årets race vanns av den schweiziska skärmflygarlegenden Christian Maurer som landade i Monaco 8 dagar 4 timmar och 37 minuter efter starten på Mozartplatsen i Salzburg. Det var fjärde gången han vann tävlingen.

  Fyrtioåtta timmar senare avslutades tävlingen officiellt. Då var Steve, den enda brittiska deltagare, och den äldste tävlande med sina 52 år bara 178 km bort.

  “För mig var det ett unikt tillfälle att mäta mig med de bästa skärmflygarna i världen”, säger han.

  Efter att ha valts ut att delta i oktober 2014 började Steve inhämta råd från fitnessexperter, dietister, och tidigare deltagare.

  “Alla som är med och tävlar, oavsett nivå, vill göra sitt allra bästa,” säger han.

  Men det räcker inte att bara kunna hantera höga höjder.

  “De verkliga farorna är väderrelaterade”, säger Steve. “Svår turbulens från uppvindar kan leda till att tygvingarna kollapsar och jättelika åskmoln är så farligt att passagerarplan undviker att flyga nära dem”.

  Det som skiljer konkurrenterna åt är möjligheten att flyga under förhållanden som de flesta skärmflygare aldrig skulle se som säkra.

  “De bästa piloterna i världen är experter på att utnyttja ogynnsamma väderförhållanden och göra det allra bästa av dem”, säger Steve. “Och det är viktigt eftersom det är i luften som tävlingen avgörs.”

  Steve deltog senast i tävlingen för fyra år sedan, men han blev diskad eftersom han flög åtta meter in på förbjudet luftrum vid Locarnos flygplats.

  “Jag hade aldrig flugit in på förbjudet luftrum tidigare, men att pressa sig själv till sina fysiska och mentala gränser gör att förmågan att tänka klart är nedsatt”, säger han.

  Han hade inga planer på att upprepa misstaget i år. Och det gjorde han inte heller.

  På de dagar då det gick bra flög han bokstavligen fram och förflyttade sig mer än 130 km i luften och 70 km till fots.

  De dåliga dagarna var han tvungen att springa eller vandra med en 9-kilos ryggsäck.

  “De värsta dagarna för flygning var från Zermatt. Förhållandena var mycket besvärliga, med starka vindar, vilket innebar att jag faktiskt flög bakåt på rutten till Monaco”, säger han.

  Red Bull X-Alps är mycket krävande för deltagarna och sömnbristen leder till utmattning.

  “Jag minns att någon frågade mig vad jag ville äta och jag fattade inte frågan”, säger han.

  Han förlorade också ungefär 5 % av sin kroppsvikt, trots att han konsumerade 4 500 kalorier per dag.

  Deltagarna får vandra mellan 05.00 och 22.30 och flyga mellan 06.00 och 21.00.

  “Flera gånger startade jag prick 06.00 från mycket höga berg”, säger han.

  En av de unika aspekterna med tävlingarna är att åskådarna kan följa deltagarnas rörelser online, däribland Steves oväntade landning i någons trädgård nära den fransk-schweiziska gränsen.

  “Ägaren kom ut ur sin stuga och frågade om allt var OK och om jag ville ha något att dricka”, säger han.

  Steve började med skärmflygning 1990 i norra Wales där det högsta berget bara är 1 085 m.

  “För mig handlar skärmflygning om frihet”, säger han. “Du kan färdas mer än 100 km utan att ha någon aning om var du landar eller hur du ska ta dig tillbaka till utgångspunkten”.

  Han håller sig i form genom att springa och cyklar ofta till jobbet på INEOS anläggning i Runcorn.

  Hans arbetsgivare INEOS förstod vad som drev honom och gav honom tjänstledigt utan lön så att han kunde träna i Brasilien på vintern och tillbringa två månader i Alperna inför loppet.

  “Det finns inte många arbetsgivare som skulle ge dig den flexibiliteten”, säger han. “Men INEOS tror på att alla gynnas av att anställda håller sig i form eftersom det betyder att de är mindre benägna att bli sjuka”.

  Vill han delta igen 2017?

  “Absolut”, säger han. “Detta lopp fascinerar alla piloter som någon gång har drömt om att korsa en bergskedja som är så fantastisk som Alperna. Det finns helt enkelt ingen annan uthållighetstävling som är i samma klass. Jag har försökt två gånger och det var nära att lyckas den här gången, så jag kan inte låta bli att tänka tredje gången gillt”.

  Video

  Steve Nash Profile

  00:00

  www.redbullxalps.com

  www.redbullxalps.com/athletes/profile/steve-nash

  6 minuter att läsa Numret 9
 • ineos-gets-licence-banner.jpg

  INEOS får licens att exploatera skiffergas I storbritannien

  INEOS är nu den största aktören i den brittiska skiffergasbranschen. Det är en snabb utveckling för ett företag som började utforska dess alternativ så sent som 2014. 

  INEOS har beviljats tillstånd av den brittiska regeringen att utröna möjligheterna att utvinna skiffergas i stora stråk i England 

  Tillkännagivandet från det brittiska departementet för energi och klimatförändringar innebär att INEOS nu har tillstånd att utforska eventuella skiffergasreserver i ett 4000 kvadratkilometer stort område. 

  “Vi är nu den största aktören i den brittiska skiffergasbranschen och det är tydligt att vi ses som en säker aktör”, säger Gary Haywood, VD vid INEOS Shale. 

  Storbritannien är nu en av de dyraste platserna i världen för produktion av petrokemiska produkter, men INEOS anser att en inhemsk skiffergasindustri skulle kunna revolutionera tillverkningsindustrin i Storbritannien och säkra landet energitillgångar för första gången på många år och skapa tusentals jobb. 

  “Vi har själva bevittnat vad det har inneburit för den amerikanska ekonomin”, säger Haywood. “Skiffergas är en unik möjlighet som vi inte har råd att missa. Olja från Nordsjön skapade välstånd för Storbritannien och skiffergas kan göra samma sak.” 

  De flesta av de 21 licenser som INEOS fick i December gäller platser där det finns lång tradition av gruvdrift eller industriell verksamhet. Bland områdena finns mark i närheten av företagets anläggningar i Runcorn, Hull och Newton Wycliffe. 

  “Vi är mycket glada över att den brittiska regeringen har beslutat att gå vidare med denna spännande nya industri”, säger INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe. 

  INEOS Shale är koncernens verksamhet för utvinning och produktion av olja och gas på fastlandet. Företaget tog sina första steg på skiffergasområdet i augusti 2014 när de köpte en andel i en licens för oljeutforskning och utvinning från Dart Energy. 

  Företaget har vuxit snabbt sedan dess. I mars 2015 ingick de en uppgörelse med IGas, som gav företaget tillgång till potentiella skiffergasreserver i ett nästan 1 000 kvadratkilometer stort område i Skottland. Detta följdes snabbt av regeringens godkännande att utforska tillgången till skiffergas i delar av East Midlands. 

  Men det är den senaste nyheten – att de tilldelats ytterligare 21 licenser – som INEOS team anser är extra glädjande. 

  “Att vi har tilldelas så många licenser stöder vår uppfattning att vi är rätt företag för att utvinna skiffergas i Storbritannien”, säger Haywood. “Skiffergas handlar inte om kortsiktiga spekulationer för oss. Det handlar om att säkra vår tillverkningsindustri som står för tusentals jobb i de regionala ekonomierna, många av dem i norra England och Skottland”. 

  INEOS beslut att satsa på utvinning av skiffergas Storbritannien har, föga förvånande, lett till att företaget är på kollisionskurs med miljöaktivister och protestgrupper. 

  Frackningsmotståndare hävdar att det är farligt och störande, leder till jordbävningar, förorenar dricksvattnet och luften. 

  Anhängare säger att frackning, om det görs på rätt sätt, är säkert, ger länder en värdefull inhemsk energikälla, skapar jobb, stödjer tillverkningsindustrin och bidrar till att minska koldioxidutsläppen eftersom användningen av kol som släpper ut dubbelt så mycket koldioxid som gas minskas. 

  Tidigare i år (2015) träffade INEOS lokalbefolkningen för första gången, som ett led i en samlad insats för att förklara fakta om skiffergasexploatering och svara på frågor från människor som arbetar eller bor i de områden där företaget har beviljats prospekteringslicenser. 

  “Det finns alltid en kärntrupp som motsätter sig exploatering av fossila bränslen, trots att koldioxidutsläppen från skiffergas bara är hälften så stora som från kol”, säger Haywood. “Det finns emellertid många i lokalbefolkningen som är oroliga över skiffergasproduktion av mer lokala orsaker – och det är dessa människor som INEOS vill prata med och lugna dem om skiffergasexploateringens effekter. Vi tror att de flesta inte har några fördomar om skiffergas utan vill ha mer information.” 

  Han tillägger: “Att försäkra människor om att verksamheten kan bedrivas utan långsiktiga skador på miljön eller deras livsstil är mycket viktigt. Det är också mycket viktigt att förklara varför skiffergasexploatering är gynnsam för de lokala samhällena och för landet”. 

  INEOS har förbundit sig att fullt ut rådgöra med alla lokala samhällen och företaget kommer att ge 6 % av intäkterna till husägare, markägare och samhällen i närheten av skiffergaskällorna* 

  “Vi inser att de lokala samhällena måste få ta del av vinsten för att projektet ska kunna utvecklas framgångsrikt”, säger Ratcliffe. 

  INEOS-teamet leds av de världsledande pionjärerna som stod i spetsen för de första kommersiella skiffergasprojekten i Barnett Shale i USA. 

  Petroleumingenjören Nick Steinsberger och geologerna Kent Bowker och Dan Steward har mer än 20 års erfarenhet i branschen. 

  “De har borrat tusentals skiffergasbrunnar utan att stöta på några större problem och de arbetar nu exklusivt för INEOS i Europa för att vi på bästa sätt ska få säker tillgång till Storbritanniens stora reserver av skiffergas”, säger Haywood. 

  Och till skillnad från många prospekteringsföretag kan INEOS använda skiffergas både som råvara och som energikälla. Detta innebär att skiffergas också kan bidra till att förbättra konkurrenskraften vid INEOS tillverkningsanläggningar runt om i Storbritannien i många år framöver. 

  *4 % till fastighetsägare och markägare direkt ovanför källorna och 2% till samhällena i närheten.

   

   

  5 minuter att läsa Numret 9
 • iron-will-banner.jpg

  Järnvilja

  Abraham Lincoln sade att om man ville testa en människas karaktär skulle man ge honom makt. INCH upptäckte att idrott är en annan viktig värdemätare och att vägen till att bli mästare är kantad med stora uppoffringar

  Men det är ofta en åsikt som framförs av utomstående.

  Amerikanen Bart Connor, en av de främsta OS-gymnasterna någonsin, såg det aldrig som en uppoffring.

  “Allt handlade om val”, säger han. “Jag kände aldrig att jag missade eller saknade något, bara att jag valde något annat”.

  Josh Davis, som blev historisk 1996 genom att vara den ende som lyckades vinna tre guldmedaljer i en idrottsgren vid OS i Atlanta, säger att det enda han offrade var medelmåttighet.

  Eleanor Haresign, vars pappa Cliff jobbar på INEOS, förstår inställningen. Hon vann sitt första Irondistance-lopp, på andra försöket när hon var 35. Loppet består av tre grenar: simning (1,9 km), cykling (90 km) och löpning (21 km).

  “Det vissa ser som en uppoffring är inte det för andra”, säger hon. “Det blir många tidiga morgnar och många sociala evenemang jag missar eftersom det är tidigt i säng som gäller. Oron för att bli förkyld finns där hela tiden och jag känner mig utmattad och osocial. Men känslan att vinna eller göra ett bra lopp gör att det är värt allt slit och att jag vill göra om det igen”.

  Kort sagt, du måste vilja vara bäst.

  “Du måste fråga dig själv hur mycket du är villig att anstränga dig eftersom även de professionella idrottarna pressar sig till smärtgränsen”, säger hon. “Det hjälper ofta att tänka på att det finns många som inte har något val när det gäller smärta. Jag är lyckligt lottad som kan tävla och acceptera smärtan och överskrida gränserna för vad jag trodde var möjligt”.

  Men hon säger att det inte bara handlar om att vilja.

  “Det finns vissa egenskaper som är bra att ha för att bli bäst och alla är inte beredda att acceptera vad som krävs. För att vinna räcker det inte att vara fysiskt starkast och bäst. Man måste övervinna de mentala och fysiologiska ’symptom’ som orsakas av trötthet och smärta”.

  För att slå de bästa måste du vara mer fokuserad, starkare, bättre organiserad och bättre förberedd. Du behöver vilja, beslutsamhet, disciplin, engagemang och driv.

  För dem som i likhet med Eleanor också måste arbeta deltid för att klara sig, är det också ett måste att kunna hantera sin tid effektivt.

  “Ibland får jag frågan hur jag klarar av att både jobba och träna, av personer som klagar på att de inte har tid att idrotta. Jag tror att de har fel,” säger Eleanor, som arbetar som miljökonsult. “Det handlar om att hitta ett sätt att integrera träningen i din tillvaro. Det som skiljer professionella idrottare från motionärer, förutom talang, är viljan att integrera idrotten i alla aspekter av sina liv. Det handlar inte bara om träning. Det är kostval, att ta hand om sitt immunsystem, sova tillräckligt, stretcha tillräckligt. Allt du gör som inte är träning utvärderas utifrån hur det inverkar på eller bidrar till dina idrottsliga framgångar”.

  Eleanors nästa mål är att kvalificera sig för Ironman-VM på Hawaii i år. För att göra det måste hon genomföra tre Ironman-tävlingar och två Half-Ironman-lopp de kommande 10 månaderna för att ha tillräckligt med poäng för att vara bland de 35 högst rankade i världen.

  Ironman är en utmaning som är utformad för de allra bästa och det har blivit det mest legendariska uthållighetsloppet inom triathlon. Totalt deltar ungefär 3 000 idrottare från hela världen i tävlingen som omfattar simning (3,9 km), cykling (180 km) och ett maratonlopp (42 km) – allt i ett svep.

  Eleanors pappa Cliff säger att han och hans hustru Carolyn ska göra vad de kan för att stötta sin dotter från åskådarplats.

  “Vi insåg att det här var på allvar för Eleanor när hon började vinna medaljer”, säger han. “Ingen tar dessa lopp med en klackspark. Bara att ta sig i mål kräver stor mental styrka så det är svårt för mig att ens föreställa mig vad som krävs för att vinna”.

  Eleanor genomförde sitt första triathlonlopp med en mountainbike med cykelväskor i närheten av St. Andrews i Skottland. Nu tävlar hon som proffs.

  “Triathlon kräver lika mycket mental uthållighet som fysisk styrka, men det är det som gör att jag fortsätter att tävla”, säger hon. “Ironman-lopp är mycket krävande för kroppen, men de bidrar också till att du blir mycket väl medveten om vad du kan göra för att leva sunt. Det går inte att förvänta sig att kroppen ska prestera om du inte är noga med kost och sömn och tar hand om immunförsvaret.”

  Trots den hårda konkurrensen finns det en kompisanda bland idrottarna och verklig ömsesidig uppskattning och respekt.

  “Man ser en mycket speciell sida av den mänskliga naturen på tävlingsbanan”, säger Eleanor.

  Charlie Löper linan ut

  En person som vet hur tufft ett Ironman-lopp kan vara är INEOS GO Run For Fun-ambassadör Charlie Webster.

  Den brittiska TV-sportpresentatören genomförde sitt första hela Ironman-triathlon – Ironman UK – på 6 timmar, 20 minuter och 21 sekunder.

  “Med tanke på att jag inte kunde simma för två år sedan och att jag fick min första cykel förra året är jag jättenöjd,” säger hon om loppet där hon simmade 3,9 km, cyklade 180 km och sprang 42 km.

  “Vädergudarna var verkligen inte på min sida”, säger hon. “Det var blåsigt, regnigt och kallt. Men publikstödet var fantastiskt. Jag tyckte synd om de fantastiska åskådarna som blev genomblöta”.

   

  6 minuter att läsa Numret 9
 • global-campaign-banner.jpg

  Global kampanj överträffar alla mål

  Go Run For Fun har överträffat sina mål sex månader tidigare än planerat.

  Arrangörerna för den globala löpkampanjen hade hoppats på att den 100 000:e löparen skulle gå i mål i ett GO Run For Fun-evenemang i Storbritannien någon gång i juli 2016.

  Men Jack Ryan blev historisk när han och nästan 1 000 löpare från 23 grundskolor deltog i det INEOS-inspirerade loppet på Wavertrees friidrottsanläggning i Liverpool.

  Bland dem som hejade på honom och de andra barnen var världsmästarsprintern Richard Kilty.

  “Jag har varit på sex av dessa evenemang runt om i landet nu och det har varit fantastiskt att se hur kampanjen växer i storlek och intresse”, säger han. “Det här är en stor dag för GO Run For Fun”.

  Go run for fun i siffror

  189 evenemang har hållits runt om i Storbritannien, det europeiska fastlandet och i USA

  106,288 rlöpare har passerat mållinjen

  1,061 skolor har deltagit i kampanjen

  74 idrottsambassadörer har inspirerats att delta, däribland Colin Jackson och Tanni Grey-Thompson

  2,443 frivilliga har hjälpt till att uppmuntra barnen att springa 

  1 minut läsning Numret 9
 • visionary-approach-banner.jpg

  En visionär strategi

  Vad gör du när du har nått målet? Eller som INEOS fall, när du har uppnått det du ville uppnå sex månader i förväg? Du sätter upp nya mål

  Stärkta av framgångarna med den globala löpkampanjen GO Run For Fun breddar INEOS nu sitt perspektiv för att bidra till att skapa en generation friska barn.

  Företaget har ställt sig bakom den f.d rektorn Elaine Wyllies vision om att få alla barn i alla skolor att springa varje dag för att hjälpa till i kampen mot barndomsfetma.

  Hon planerar att lansera ett utbildningsprogram baserat på företagets prisbelönta seriefigur Dart för att lära barn vikten av en hälsosam diet och motion.

  Elaine var pionjär inom vad som har blivit känt som “The Daily Mile” på hennes lågstadieskola i Stirling i Skottland. De tre senaste åren har alla barn i skolan gått eller sprungit en engelsk mil (1,6 km) om dagen – för skojs skull.

  “Att springa är som en belöning”, säger hon.

  INEOS och Elaine fokuserar inledningsvis på Storbritannien där en av tre barn nu klassas som överviktiga eller feta. Men i slutändan hoppas de tillsammans kunna göra skillnad globalt.

  “Elaines passion, driv och entusiasm för detta smittar av sig”, säger Ian Fyfe, personalchef vid INEOS-koncernen, som träffade henne på Go Run for Funs huvudevenemang på Olympic Park i London i somras.

  Nästan 200 GO Run for Fun-evenemang har hållits i Storbritannien, Europa och USA. De är storslagna tillställningar med karnevalstämning och kändisar som inspirerar barnen.

  “The Daily Mile är i praktiken ett GO Run For Fun-evenemang som hålls i skolan varje dag”, säger Ian.

  Men målet – och de gynnsamma effekterna för barns hälsa och självkänsla – är de samma vid båda evenemangen.

  “Vi har båda hjälpt barn att förstå hur roligt det är att vara aktiv, få frisk luft, träna och få bättre motion”, säger han.

  Elaine har nu gått i pension och lämnat jobbet som rektor vid St. Ninians School där hon lanserade det enkla men lysande projektet efter att hon fått veta att eleverna var utmattade efter uppvärmningen under gymnastiklektionen. Men hennes arbete är långt ifrån färdigt.

  Go Run For Fun-teamet anordnade nyligen en debatt vid Queen Elizabeth Olympic Park om vad som behöver göras i Storbritannien för att ta itu med det växande problemet med fetma bland barn.

  Elaine var en av de fyra diskussionsdeltagarna i debatten som presenterades av Charlie Webster, en av Go Run for Fun-ambassadörerna och sportprogramledare, och hölls inför en publik bestående av gäster och journalister.

  “Barndomen är rätt tid att lära sig om idrottande och vad som är bra att äta”, säger Dr Paul Sacher, som deltog i diskussionen och som har hjälpt INEOS att producera en informationsfilm riktad till barn. “Om vi inte tar vara på den möjligheten har vi inte tagit vårt samhällsansvar som föräldrar och lärare”.

  Alla fyra diskussionsdeltagare, som även inkluderade INEOS Leen Heemskerk, projektchef för GO Run For Fun, och “maratonmannen” Rob Young, vill att den brittiska läroplanen ska ändras så att idrott ges samma vikt som matematik och engelska, redan från grundskolan.

  “Vi har ett allvarligt problem här”, säger Paul. “Det är nu mer normalt att vara överviktig.”

  Det är inte fallet på Elaines f.d. skola där ingen av de 420 eleverna är överviktiga.

  “De är smala och har mycket energi”, säger hon “och de är mer uppmärksamma på lektionerna”.

  Men hon berättade för panelen att skolan inte alltid hade varit en förebild på hälsoområdet.

  När hon 2012 fick veta hur dålig kondition eleverna hade, tog hon med sig en klass ut på skolans idrottsplan och sade åt eleverna att springa på löparbanan. De flesta klarade bara ett varv.

  Fyra veckor senare – efter att hon infört “The Daily Mile” – klarade alla att springa 1,6 km utan att stanna och vila.

  “Jag visste att det skulle förbättra deras motion”, säger hon. “Men det är mer än så. Barnen var mer alerta, mindre besvärliga, uppförde sig bättre och verkade gladare. Det förbättrade barnens psykiska och fysiska välbefinnande och nu tycker eleverna att det är normalt att springa”.

  På St. Ninians slösar de ingen tid på att byta om till träningskläder. Barnen springer i 15 minuter i de kläder de bär i klassrummet och sedan fortsätter de med sin undervisning.

  “Det kostar ingenting och barnen gillar det”, säger hon. “Det enda som krävs är passion, det är inte resurskrävande”.

  Go Run For Fun-stiftelsen har samma grundsyn.

  Kampanjen lanserades av INEOS i september 2013 med en donation på 1,5 miljoner GBP fördelade över tre år för att uppmuntra barn att springa för skojs skull.

  INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe, som är en entusiastisk löpare, hoppades att 100 000 barn skulle ha deltagit i de 100 planerade evenemangen i Storbritannien fram till slutet av juli 2016.

  Hittills har fler än 188 evenemang arrangerats, inte bara i Storbritannien, utan även i övriga Europa och i Texas i USA, och den 100 000:ende löparen passerade mållinjen redan i november förra året vid evenemanget på Wavertrees friidrottsanläggning i Liverpool – sex månader tidigare än förväntat.

  “Responsen från hela världen har varit fantastisk”, säger kampanjchefen John Mayock som deltagit i tre olympiska finaler och vunnit två medaljer i The Commonwealth Games. “Det är fantastiskt att se framstegen”.

  Utvecklingen fortsätter; INEOS och deras nya samarbetspartner arbetare vidare för att hitta lösningar på ett av nutidens största problem.

   

  5 minuter att läsa Numret 9
 • a-new-horizon-banner.jpg

  En ny horisont

  Möjligheter kan dyka upp när som helst. Hemligheten är att vara redo och INEOS är mycket väl medvetna om att de kan sitta på ännu en guldgruva

  Först måste företaget dock övertyga EU att investera en del av de 80 miljarder EUR som nyligen avsattes för spetsforskning och innovation, i företagets idéer.

  “Det här är en fantastisk möjlighet för oss eftersom det sammanfaller med så mycket av det vi redan gör”, säger Greet van Eetvelde som är chef för INEOS koloch energinätverk och ledare för forskningsoch innovationsteamet. “Vi behöver höja profilen och vara delaktiga eftersom stödet bland allmänheten är så stort. Idag kan dessa organisationer stå för 100 % av finansieringen av ett branschprojekt, vilket är ett fantastiskt incitament för att samarbeta”.

  van Eetvelde träffade INCH efter att EU hade presenterat den senaste finansieringen i projektet “Horisont 2020”, det största programmet i EU:s historia för att stimulera forskning och innovation.

  “Investeringen är avsedd att hjälpa till att återuppliva den kemiska industrin”, säger hon.

  Tillverkning spelar en central roll i den europeiska ekonomin, med en omsättning på mer än 7 biljoner EUR per år och 30 miljoner direkta arbetstillfällen. Under de senaste åren har dock Europas förmåga att konkurrera på världsmarknaden långsamt urholkats av ökande energikostnader och restriktiv lagstiftning. Och i takt med att företagen hamnat i svårigheter har många dragit ner på forskning och innovation.

  Carlos Moedas, EU-kommissionär med ansvar för forskning, vetenskap och innovationen säger att EU måste göra något för att öka medlemsländernas konkurrenskraft.

  “Forskning och innovation är nyckeln till Europas utveckling och helt nödvändigt för att ta itu med viktiga utmaningar som invandring, klimatförändringar ren energi och friska samhällen”, säger han.

  Horisont 2020 lanserades den 1 januari 2014. Under sju år investeras 77 miljarder EUR för att förbättra EU:s ekonomiska konkurrenskraft och flytta fram gränserna för mänsklig kunskap. EU:s forskningsbudget är i huvudsak inriktad på att förbättra människors vardag inom områden som hälsa, miljö, transport, livsmedel och energi. Man vill också göra det lättare för offentliga och privata företag att samarbeta för att hitta innovativa lösningar.

  INEOS arbetar redan hårt bakom kulisserna på en rad initiativ. Och det är kopplat till Horisont 2020 genom företagets medlemskap i en mängd organisationer, inklusive SPIRE (hållbar processindustri genom resurs- och energieffektivitet), SusChem och PlastEU, som alla har ett mervärde för INEOS och bidrar till att höja företagets profil.

  “Alla dessa plattformar har en liknande grundsyn och har som mål att hitta nya tankesätt och arbetsmetoder för att göra den europeiska industrin mer resurs- och energieffektiva,” säger van Eetvelde som ansvarar för INEOS kol- och energinätverk.

  Detta nätverk består av alla verksamheter och har över 100 representanter, som alla har ett genuint intresse för att förbättra effektiviteten på bästa sätt ur ett hållbarhetsperspektiv.

  Till skillnad från andra företag har INEOS ingen separat avdelningen för hållbarhet, och det vill företaget inte ha heller. I stället ser man det som en grundläggande del i hur verksamheten bedrivs. Företaget vill att alla anställda ska tänka på att bedriva verksamheten på ett sätt som tryggar den för framtida generationer.

  Samma sak gäller för van Eetveldes nätverk. Alla medlemmar arbetar på olika avdelningar i koncernen. Men för henne handlar det inte bara om att spara energi.

  “Det gäller att ta tillvara på de möjligheter som finns”, säger hon. “Precis som med allt annat måste man lära sig att krypa innan man kan gå, men om man inte vågar ta risker kan man inte heller vinna något. Om vi kan åstadkomma goda resultat kan vi förhoppningsvis locka till oss fler investeringar”.

  Och det är därför ett särskilt forsknings- och innovationsteam har skapats inom kol- och energinätverket, som inledningsvis fokuserar på nya möjligheter.

  I december höll van Eetvelde ett tal vid det sjunde europeiska innovationstoppmötet i Europaparlamentet i Bryssel.

  “Det är så viktigt att vi utmanar gängse affärsmetoder och lösningar”, säger hon. “Varför inte göra vägar av plast? Det är inte den allmänna tankegången, men det handlar om att tänka utanför ramarna”.

  Hon säger att det är avgörande att alla viktiga branscher – kemi-, stål-, cement-, mineral-, bioteknik- och verkstadsindustrin – hittar sätt att få ut det mesta av sina processer genom att dela avfallsflöden och resurser.

  Att för närvarande ha dålig kunskap om varandras processer är ett hinder för denna utveckling, vilket hon anser är avgörande för att kunna möta framtidens utmaningar.

  “Vi måste gå från linjära värdekedjor till industriell symbios”, säger hon. “Alla dessa branscher har mer gemensamt än de inser och kan arbeta mer effektivt tillsammans. Det finns gott om möjligheter att uppnå synergieffekter här”.

  van Eetvelde säger att INEOS Technologies i Frankrike håller på att starta ett fyraårigt europeiskt projekt för att hitta olika sätt för de sex globala processindustrierna att samarbeta bättre på och därigenom spara energi, pengar och resurser.

  Idén till EPOS-projektet, som innebär en satsning på 5,1 miljoner EUR, varav 3,7 miljoner kommer från EU och 1,4 miljoner kommer från den schweiziska regeringen, föddes tack vare SPIRE.

  “När branscherna möttes nyligen trodde de att det inte fanns några gemensamma nämnare, så konferensledaren bad dem att se det som ett speed dating-event” säger van Eetvelde. “Inom några minuter insåg de att de fanns flera områden där kunde samarbeta.” Det var lite som “Aha, ni har sånt som vi behöver.”

  Alla dessa plattformar, program och projekt – SPIRE, Horisont 2020 och SusChem – syftar till att skapa en mer hållbar värld.

  “Våra resurser är begränsade”, säger hon. “Det är därför vi måste utmana vårt tänkande på sätt som vi aldrig gjort förut.”

  Och det är något som kan bli möjligt, tack vare det senaste stimulanspaketet från EU:s Horisont 2020-program.

   

  INEOS tar del av framgångarna

  INEOS har vana av att lyckas övertyga EU.

  I samarbete med andra har företaget lyckats få tillgång till miljoninvesteringar i projekt som har bidragit till att förbättra energieffektiviteten, minska resursslöseriet och reducera utsläppen.

  INEOS O&P (Köln), INEOS Oxide i Belgien, INEOS Paraform (en del av INEOS Enterprises) i Tyskland, INEOS Chlor i Storbritannien och nu senast INEOS Technologies i Frankrike har alla varit proaktiva.

  “Alla dessa projekt har antingen framgångsrikt genomförts eller pågår fortfarande,” säger Greet van Eetvelde, chef för Cleantech Initiatives.

  INEOS Paraform beviljades finansiering från EU för att införa en ny reningsteknik vid behandlingen av av utgående luft från tillverkningsprocessen av paraformaldehyd.

  Fabriken i Mainz i Tyskland, som har tillverkat kemikalier sedan 1856, behövde drastiskt minska sina utsläpp.

  “Det fanns ingen teknik tillgänglig för att förbättra situationen så fabriken hade fått dispens för att fortsätta produktionen”, säger projektledaren Horst Schmolt.

  INEOS genomförde tester i ett laboratorium och vid en testanläggning som visade att utsläppen kunde reduceras avsevärt genom att installera en storskalig plasmakatalysatormodul för behandling av utgående luft.

  “Det var något som ingen i branschen hade provat tidigare”, säger Schmolt. “Men det fungerade”.

  Samtidigt bidrog INEOS Chlor i Storbritannien till att investeringar gjordes för att utveckla ett nytt datorsystem som ska hjälpa företagen att bedriva sina verksamheter mer effektivt och INEOS Oxide i Belgien samarbetade med representanter för 17 företag från Frankrike, Tyskland, Spanien, Norge, Danmark, Ryssland, Italien och Storbritannien för att säkra investeringar i utveckling av ett nytt sätt att framställa flytande bränslen från naturgas.

  Dr Stefan Krämer, som är energichef vid INEOS O&P-anläggning i Köln, är för närvarande delaktig i två projekt som har fått sammanlagt 5,5 miljoner i EU-bidrag.

  Det ena syftar till att skapa ett system som gör att operatörer vid stora integrerade kemiska och petrokemiska anläggningar kan hantera resurser och energi mer effektivt utan att det påverkar produktionen. Systemet är nu under utveckling för att det ska kunna användas i andra branscher med liknande produktionssätt.

  Det andra handlar om att förbättra tillförlitligheten och effektiviteten i stora sammankopplade system, såsom elektriska system, flygledning, järnvägsstationer och stora industriella anläggningar.

  De senaste att dra nytta av detta är INEOS Technologies i Frankrike som har påbörjat ett fyraårigt europeiskt projekt för att hitta metoder för de sex globala processindustrierna att förbättra sitt samarbete och därigenom spara energi, pengar och resurser.

  van Eetvelde säger att det är avgörande att alla viktiga branscher – kemi-, stål-, cement-, mineral-, bioteknik- och verkstadsindustrin – hittar sätt att dela avfallsflöden och resurser.

  “Alla dessa industrier har mer gemensamt än vad de tror och de kan arbeta mer effektivt tillsammans,” säger hon.

   

   

   

   

  11 minuter att läsa Numret 9
 • safe-and-sound-banner.jpg

  Trygg och säker

  Det är lätt att fastna i statistik och rutiner när företag pratar om säkerhet. Simon Laker förklarar varför det är det sista INEOS vill

  ETT berömt citat från Thomas Edison lyder: “Här finns inga regler – vi försöker åstadkomma någonting!”

  INEOS gillar den tanken. Företaget lever på att vara annorlunda och välkomnar när personalen tar kalkylerade risker.

  Men när det gäller säkerhet finns det inga undantag från reglerna. De är där för att skydda människor, både anställda och utomstående, från att komma till skada.

  “Ingen ska någonsin råka ut för skador på INEOS, i synnerhet inte livsomvälvande skador, eller ännu värre, omkomma”, säger Simon Laker, INEOS-koncernens driftschef med bas i Lyndhurst i Storbritannien.

  Det räcker inte att alla förstår säkerhetsreglerna, alla måste kämpa för dem också.

  “Ibland är det lätt att glömma tanken bakom vad vi försöker göra”, säger Laker. “Vi är inte maskiner. Rätt beslut måste fattas varje dag för att vi ska förhindra skador och större processincidenter”.

  Även om varje företag inom INEOS-koncernen ansvarar för sina egna säkerhetsprogram har INEOS också en koncernövergripande säkerhetsstrategi, eftersom liknande incidenter kan inträffa på alla företagets anläggningar och utbyte av bästa praxis är därför av största vikt.

  “Vi förlitar oss inte på turen”, säger Laker. “Säkerhet handlar om medveten riskhantering. Att se till att människor inte skadar sig bygger på den riskbedömning vi gör och de beslut vi fattar för att eliminera eller minska risken. Om vi gör fel här kommer någon att komma till skada.”

  De vanligaste och mest allvarliga olyckorna har lett till att koncernen skapat ett antal säkerhetsinitiativ som gäller för alla verksamheter, vilket omfattar mer än 17 000 personer på 65 anläggningar i 16 länder.

  2012 introducerade företaget 20 säkerhetsprinciper efter att ha analyserat incidenter som inträffat under en åttaårs-period tillsammans med viktiga händelser även utanför företaget. Häribland var explosionen i en oljedepå i Buncefield i Storbritannien i december 2005 där 43 människor skadades när en lagringstank svämmade över och tusentals liter bensin rann ut och fattade eld.

  INEOS analyser av orsakerna, tillsammans med lösningarna för att säkerställa att en olycka inte inträffar igen, finns inskriven i de 20 principerna. Vart tredje år granskas alla anläggningar för att se till att det som behöver göras blir gjort.

  “Vi har granskat alla allvarliga incidenter sedan vi införde de 20 principerna och upptäckte att incidenter inträffade eftersom en eller flera av principerna inte hade följts”, säger Laker. “Baserat på detta var det vår övertygelse att om alla genomför och följer de 20 principerna kan vi undvika alla personskador och processavvikelser vid INEOS.”

  Bästa praxis förmedlas genom koncernens vägledningar. För närvarande finns 16 vägledningar som täcker allt från hantering av rost till att identifiera säkerhetskritiska larm. Ytterligare tre skrivelser håller på att tas fram.

  “Upprepade incidenter kring kritiska aktiviteter ligger bakom framtagandet av alla tre”, säger Laker.

  Vägledningarna och säkerhetsprinciperna fungerar tillsammans som ett kraftfullt verktyg som hjälper personalen att fokusera på vad som behöver göras för att undvika att någon kommer till skada. Det är en fortlöpande process som innefattar utbildning, feedback och granskningar.

  Trots det inträffar olyckor ibland.

  “Vi har inte nått våra mål än”, säger Laker.

  “Men det är dit vi måste sträva”.

  Särskilda problemområden där INEOS upptäckte att incidenter fortfarande inträffade har nu åtgärdats med sju livräddande regler som infördes på grund av risken för allvarliga skador inom dessa områden.

  Den som inte följer dessa regler, som täcker allt från arbete på hög höjd till konsumtion av alkohol på arbetsplatsen, risker att bli avskedad på fläcken.

  Under de senaste sex åren har INEOS säkerhetsstatistik förbättrats med 300 %. Men trots att OSHA-skadefrekvens har minskat från 1,13 till 0,4 säger Simon att det alltid finns nya erfarenheter att dra lärdom av.

  Koncernens säkerhets-, hälso- och miljölarm (SHE alerts) är enkla beskrivningar, inte längre än en sida. De beskriver incidenten och vilka åtgärder som har vidtagits för att de inte ska inträffa igen och förmedlas till alla anläggningar.

  Det gäller även för HIPOs (high potential incident alerts) – varningar om potentiella högriskolyckor – situationer där något kunde ha gått fel, men inte gjorde det. De är lika viktiga och förmedlas till alla i koncernen.

  På grund av den kemiska industrins beskaffenhet kommer den alltid att vara en potentiellt farlig arbetsplats, men genom att följa reglerna kan olyckor undvikas.

  Laker ser positivt på framtiden.

  Kan INEOS eliminera alla skador?

  “Definitivt”, säger han. “Om en verksamhet har genomgått en fullständig riskbedömning av kunnig personal, om riskerna minimeras och medvetna beslut fattas att eventuella kvarstående risker är acceptabla kan inget gå fel”.

  Han säger att personalen tyvärr inte har obegränsat med tid till riskbedömning, så ett medvetet beslut måste fattas när en acceptabel risknivå har uppnåtts.

  “Om det inte är ett medvetet beslut är det bara turen som avgör om det finns några betydande återstående risker eller inte”, säger han. “Om vi har missat något så förlitar vi oss på ett robust rapporteringssystem för tillbud för att hitta problemet innan en olycka inträffar. Det är därför tillbudsrapportering är så viktigt för att se till att ingen kommer till skada. Vi förlitar oss inte på turen”.

  Kan INEOS även förhindra alla processtillbud?

  “Definitivt”, säger Laker, “om vi har välutbildad personal som sköter väl fungerande anläggningar som inspekteras och underhålls noggrant inom kända operativa områden. Om det finns några fel i processerna, antingen på grund av bristande kunskaper eller ett felaktigt beslut, kommer en processincident att inträffa, vilket vanligtvis betyder ett utsläpp och sedan är det bara turen eller oturen som avgör hur illa det går. Om vi märker att vi är utanför vårt kunskapsområde måste vi stanna upp, se till att situationen är säker och anlita människor som har den kunskap som krävs. Vi förlitar oss inte på turen”

   

  6 minuter att läsa Numret 9
 • debate.jpg

  Går det verkligen att helt sluta använda kol och olja?

  LÅT oss för ett ögonblick bortse från frågan om koldioxidutsläppen måste minskas. Om vi utgår ifrån att vi måste vidta åtgärder så finns det billiga och dyra alternativ. Den brittiska regeringen har valt det dyrare alternativet. Genom att försöka hitta tekniska vinnare och subventionera enorma program, som t.ex. den föreslagna kärnkraftsanläggningen har regeringen vidtagit åtgärder som leder till högre kostnader och lägre minskningar av utsläppen. Vi borde i stället ha enkla, okomplicerade insatser som har som mål att beskatta koldioxidutsläppen och sedan låta företag, hushåll och energiföretag avgöra hur de bäst ska minska utsläppen.

  Professor Philip Booth, redaktör och programchef vid the Institute of Economic Affairs i London

  OM vi ska lyckas fasa ut kol måste vi reformera den globala ekonomistyrningen. För att göra detta behöver vi tre saker. För det första behöver vi ett globalt koldioxidpris, med högre priser för varor och tjänster med höga koldioxidutsläpp som skapar större incitamenten att minska utsläppen. Regler för internationell handel och investering måste också ta hänsyn till klimatförändringarna. Trots att det gjorts få framsteg under de senaste åren är Världshandelsorganisationen fortfarande det forum där globala regler utformas och genomförs. Genom att avsluta den s.k. “Doharundan” skulle det bli möjligt att lägga till fler gröna frågor på agendan i framtiden. Till sist: För att uppmuntra långsiktiga investeringar i låga koldioxidutsläpp är det nödvändigt att reformera det internationella finanssystemet på ett sådant sätt att de kommersiella bankerna investerar mer i projekt med låga koldioxidutsläpp. Med den nuvarande lagstiftningen finns det väldigt lite utrymme för detta. Att sätta ribban högt när det gäller Paris-avtalet är bara första steget. Men detta är inte tillräckligt, eftersom det krävs att många fler aktörer tar sitt ansvar om vi ska kunna reformera den globala ekonomistyrningen. Vi måste fortsätta jobba arbetet även efter Paris.

  Det tyska utvecklingsinstitutet

  DYNAMISKA förändringar pågår på energiförsörjningsområdet, men de måste ske snabbare. Det finns inga större ekonomiska eller tekniska hinder för att arbeta för att nå 100 % förnybar energi år 2050. Sektorn för förnybar energi levererar förändringar, men politiska åtgärder krävs för att säkerställa att det sker i tid. Det är upp till ledande politiker och företagsledare att styra industrin, påverka konsumenterna och stimulera marknaderna mot förnybar energi och energieffektivitet.

  Greenpeace

  Klimatförändringen är ett stort problem och det krävs omfattande teknik för att komma till rätta med det. Nya kärnkraftverk, ny gas, lägre kostnader, ny havsbaserad vindkraft hjälper oss möta utmaningen med att fasa ut kolkraft. Men det är viktigt att fundera på denna fråga: “Varför ska vi fasa ut kolkraft?” Åtgärder mot klimatförändringar handlar om vår framtida ekonomiska säkerhet. Klimatförändringar är ett globalt och inte ett lokalt problem. Åtgärder som vidtas av en medlemsstat löser inte problemet. Det är vad vi gör tillsammans som räknas. Men det löses inte av en grupp utmattade politiker och förhandlare i ett konferenscenter. Det krävs åtgärder av företag, det civila samhället, städer, regioner och länder. Samtidigt måste vi vara ärliga mot oss själva: vi har inte alla lösningar för att kunna fasa ut kolkraft än. Vi måste utveckla teknik som är både billig och miljövänlig. Vi behöver arbeta för en marknad där framgång drivs av förmågan att konkurrera, inte av förmågan att bedriva lobbyverksamhet för att påverka regeringen.

  Amber Rudd, den brittiska regeringens energi- och klimatminister

  BEHOVET av att minska de globala utsläppen av växthusgaser är ingen nyhet, men det finns en tilltagande känsla av att det nu börjar bli bråttom att göra det vi har vetat i årtionden. Det är viktigt att övergå till en miljövänlig och resurseffektiv global ekonomi med låga koldioxidutsläpp för att minska risken för farliga klimatförändringar. Det är emellertid uppenbart att en nyckelspelare i denna övergång i stort sett har förbisetts: den finansiella sektorn. Den har en nyckelroll att spela när det gäller att minska de globala utsläppen av växthusgaser i den takt och omfattning som krävs, eftersom det är där pengarna finns. Stora mängder kapital till investeringar krävs för att snabbt kunna utveckla infrastruktur med låga koldioxidutsläpp, i synnerhet i utvecklingsländer och tillväxtekonomier. Den potentiella roll som institutionella investerare kan spela för att komma till rätta med klimatförändringar, är mer långtgående än bara frågan om finansiering av infrastruktur. Institutionella investerare är inte bara finansiärer av infrastruktur: de äger och har fordringar på stora delar av den globala ekonomin. Kort sagt, om institutionella investerare inte systematiskt omfördelar kapital från investeringar med höga koldioxidutsläpp till investeringar med låga koldioxidutsläpp, i synnerhet när det gäller aktier och obligationer, kommer övergången att vara praktiskt taget omöjlig.

  Achim Steiner, chef för FN:s miljöprogram (UNEP) och undergeneralsekreterare

   

  5 minuter att läsa Numret 9
 • merger-creates-winning-banner.jpg

  Fusionen skapar en vinnande kombination

  INOVYN är nu en av de tre största PVC-tillverkarna i världen.

  “Detta är verkligen en global verksamhet nu med utmärkta möjligheter att snabbt agera på de föränderliga europeiska marknaderna”, säger Chris Tane, VD för INOVYN.

  Nyheten att samriskföretaget godkänts av EU-kommissionens följdes snabbt av ytterligare tillkännagivanden i september, däribland att den sista anläggningen med kvicksilverteknologi i Runcorn i Storbritannien skulle stängas för att uppfylla EU:s krav, den planerade nedläggningen av PVC-produktionsanläggningen i Schkopau i Tyskland och de föreslagna stora investeringarna i en enorm produktionsanläggning vid anläggningen i Antwerpen/Lillo i Belgien.

  Produktionen i Schkopau hade legat nere sedan december 2014 eftersom företagets leveransavtal för VCM med DOW hade gått ut och alla försök att komma överens om ett konkurrenskraftigt långsiktigt avtal hade misslyckats.

  I Belgien arbetas det redan på en storskalig anläggning med den senaste tekniken för att befästa INOVYN:s ställning som Europas ledande leverantör av kaliumhydroxid.

  INOVYN har sitt huvudkontor i London och sysselsätter 4 300 personer vid 18 tillverkningsenheter i åtta länder. Verksamheten har en årlig omsättning på mer än 3,5 miljarder EUR.

  Varje år tillverkas 40 miljoner ton kemikalier som används i nästan alla aspekter av det moderna samhället, i hus, i mediciner och i IT-produkter.

  Som en del av uppgörelsen lämnar Solvay, som har starka rötter i klorvinylindustrin, samriskföretaget 2018 och INEOS kvarstår då som ensamägare av företaget.

   

  2 minuter att läsa Numret 9
 • runaway-winners-banner.jpg

  INEOS öppnar nytt kontor i Storbritannien

  INEOS öppnar ett nytt kontor i London för att inrymma sin växande verksamhet i Storbritannien.

  Kontoret blir hemvist för ett antal av INEOS verksamheter i Storbritannien, inklusive olje- och gassatsningarna samt rederi- och handelsverksamheten.

  Byggnaden inhyser även samriskföretaget INOVYN som kontrollerar 14 tillverkningsanläggningar över hela Europa, däribland den enorma anläggningen i Runcorn i Cheshire.

  “Det är fullt logiskt”, säger Jim Ratcliffe, INEOS styrelseordförande och grundare. “Även om INEOS har affärsintressen över hela världen är den brittiska olje- och gasverksamheten ett viktigt fokus för oss nu”.

  Rolle i Schweiz förblir högkvarter för INEOS-koncernen och ett antal väletablerade INEOS-företag. INEOS kallar sig nu formellt ett engelskt/schweiziskt företag.

  1 minut läsning Numret 9
 • restart-us-reactor-banner.jpg

  INEOS startar upp en amerikansk anläggning igen

  INEOS startar upp en anläggning igen som tillfälligt stängdes för tre år sedan på grund av svåra marknadsförhållanden.

  Även om förutsättningarna fortfarande är tuffa känner INEOS Nitriles att de har fått luft under vingarna tack vare den växande globala efterfrågan på akrylnitril, den viktigaste ingrediensen i både akryl- och kolfiber, och att företaget har tillgång till billiga amerikanska råvaror.

  INEOS Nitriles är världens största producent av akrylnitril och acetonitril. Anläggningen i Green Lake, Texas, är en av de största och mest effektiva i världen och producerar snart 545 000 ton akrylnitril varje år.

  Tillverkare använder akrylonitril för syntetiska fibrer, industriplast, kolfiber, syntetiskt gummi och vattenlösliga polymerer. Dessa produkter används sedan för att göra bildelar, kläder, byggmaterial, hushållsapparater och sportutrustning för att bara ge ett par exempel.

  “Akrylonitril finns i så mycket så chansen är stor att nästan alla kommer i kontakt med varje dag, på ett eller annat sätt,” säger marknadschefen Gordon Adams.

  Nyheterna är goda även för INEOS Nitriles anläggning i Seal Sands där en investering i den planerade omläggningen har utlovats till nästa år.

  INEOS Nitriles driver fyra anläggningar runt om i världen, två i Nordamerika, en i Tyskland och en i Storbritannien. Produktion av akrylnitril vid anläggningen i Green Lake halverades i januari 2014 på grund av “ohållbara marginaler”.

  2 minuter att läsa Numret 9
 • runaway-banner.jpg

  Överlägsna vinnare

  INEOS välgörenhetsstiftelse Go Run For Fun blev nominerade för två utmärkelser i oktober – och vann båda.

  Företaget fick utmärkelserna vid Cannes Corporate Media & TV Awards, en av världens viktigaste festivaler i den audiovisuella industrin, för Dart TV, det tecknade utbildningsprogram som utvecklades på uppdrag av GO Run For Fun. Serien är gratis för skolor för att uppmuntra barn att leva friskare och mer aktiva liv.

  Prisutdelningen ägde rum i Palm Beach i Cannes och INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe, som själv är en entusiastisk löpare, tog emot priset för bästa program i kategorin ansvarsfullt företagande (CSR) och bästa “Webisode”-program tillsammans med det London-baserade produktionsteamet från Media Zoo, som ligger bakom Dart TV.

  GO Run For Fun skapades för två år sedan. Sedan dess har nästan 100 000 barn från hela världen deltagit. “Det har överträffat alla mina förväntningar”, säger Ratcliffe. Alla Dart-filmer finns på GO Run For Funs webbplats www.gorunforfun.com

  2 minuter att läsa Numret 9
 • Fife Ethylene Plant.jpg

  INEOS sprider goda nyheter

  INEOS har samtyckt till att leverera etan som ska importeras från USA till en tredje gaskrackningsanläggning i Europa.

  Affären med ExxonMobil Chemical Ltd och Shell Chemicals Europe BV fastställdes i november.

  Från mitten av 2017 kommer INEOS att leda etan utvunnet ur skiffer i USA från den nya importterminalen i Grangemouth till etylenanläggningen i Mossmorran i Fife.

  “Detta är en milstolpe för alla inblandade”, säger Geir Tuft, affärschef vid INEOS O&P UK. “Vi vet att etan från skiffergas har förändrat tillverkningsindustrin i USA och nu ser vi hur Skottland kan dra nytta av detta”.

  INEOS levererar nu etan utvunnen ur amerikansk skiffer till anläggningarna i Rafnes i Norge, Grangemouth och etylenanläggningen i Fife i Skottland.

  1 minut läsning Numret 9
 • 02_axiall_logo_on_blue.jpg

  Segerns sötma

  INEOS har köpt ett aromföretag för nästan 63 miljoner USD.

  Affären innebär att INEOS Phenol tar över Axiall Corporations kumenfabrik i Pasadena, Texas och tillverkningen av fenol, aceton och alfametylstyren (AMS) kommer att flyttas till INEOS Phenols anläggning i Mobile, Alabama.

  Ungefär 43 personer arbetar för närvarande på anläggningen i Pasadena som grundades 1979 och nu producerar 900 000 ton kumen varje år. Kumen används vid tillverkningen av fenol och aceton, som båda används i en mängd vanliga produkter, som t.ex. plywood, plast, läkemedel, målarfärg, akrylfärg och lack.

  VD:n Hans Casier säger att en sådan högkvalitativ tillgång ger INEOS Phenol utmärkta möjligheter att ytterligare förbättra sin konkurrenskraft.

  “Vi är redan en av de ledande producenterna av fenol och aceton”, säger han. “Men genom selektiva investeringar i nya tillgångar och ny teknik har vi för avsikt att ytterligare utveckla vår verksamhet och växa med våra kunder.”

  2 minuter att läsa Numret 9
 • nine-billion-banner.jpg

  Nio-miljarder männskors frågan

  Världen blir alltmer tätbefolkad. En hållbar utveckling måste vara högsta prioritet för alla om mänskligheten ska överleva på en planet med begränsade naturliga resurser. Men hur kan vi klara detta när världens befolkning väntas öka till mer än 9 miljarder år 2050. Detta har blivit nio-miljarder-människors-frågan Och åsikterna går isär.

  STORBRITANNIENS mest kände naturfilmare Sir David Attenborough är inte känd för att skräda orden och han brukar inte heller överdriva.

  Under de senaste fyra årtiondena har han bevittnat hur människan har förstört naturområden i en sådan utsträckning att djur har utrotats. Han har bokstavligen sett hur naturvärlden har förändrats inför sina ögon.

  Och han skyller på befolkningsökningen.

  ”Jag är övertygad om att det är den främsta orsaken till alla våra problem, i synnerhet våra miljöproblem”, sade han nyligen i en intervju med Wellcome Trust.

  ”Jag vet inte ett enda problem som inte skulle vara lättare att lösa om det fanns färre människor”.

  Han sade att världens befolkning har tredubblats sedan han påbörjade sin karriär.

  ”Om vi kunde stoppa det skulle vi ha en bättre chans att komma till rätta med problemen, men det kan vi inte”, sade han. ”Det bästa vi kan hoppas på är att minska ökningstakten. Jag är mycket tacksam för att Wellcome Trusts förvaltare är vetenskapsmän och inte politiker”.

  I en intervju med INCH Magazine förra året sade Jonathon Porritt, en av världens främsta miljöaktivister att han också satte sitt hopp till att kemiindustrin kommer att spela en avgörande roll i att hantera utmaningarna med att skapa en hållbar utveckling.

  Och det gör den.

  Sedan det första historiska världstoppmötet i Rio de Janerio 1992 har den globala kemiindustrin hjälpt jordbrukare att börja använda hållbara metoder så att fler och fler människor får tillgång till renare och säkrare dricksvatten.

  Insatserna har även lett till medicinska genombrott, förändrat hur energi används och de bidrar till att minska växthuseffekten.

  International Council of Chemical Associations, kemiindustrins globala språkrör, säger att de framsteg som gjorts var resultatet av innovativa idéer, teknik och processer som möjliggjorts genom kemi.

  INEOS är ett av de företag som arbetar för att utveckla innovativa, hållbara lösningar på komplexa och utmanande frågor. Företaget inser att man kan ha ett mycket stort inflytande på vad som görs i världen nu – och i framtiden.

  En av företagets produkter som gör en enorm skillnad för världens livsmedelsförsörjning och hälsa är acetonitril, som används för att tillverka viktiga läkemedel som insulin och antibiotika och det spelar också en viktig roll vid cancerbehandlingar. Den genomskinliga lösningen används också för att producera kemikalier till jordbruket som ökar skördeutfallet. INEOS producerar ungefär hälften av den globala efterfrågan på acetonitril. Och en stor del av det man inte producerar tillverkas av andra med företagets licensierade teknik.

  Det råder ingen tvekan om att mänskligheten står inför stora utmaningar för att planeten ska klara av att hantera nio miljarder människor efter år 2050. Efterfrågan på mat ökar, naturresurserna är begränsade och klimatförändringar har skapat ett behov av nya energikällor med låga koldioxidutsläpp.

  Tim Benton, professor i populationsekologi vid universitetet i Leeds i Storbritannien och livsmedelssäkerhetsexpert, säger att människor måste förstå – och erkänna för sig själva – att världens möjligheter att ge oss det vi vill ha är begränsade.

  ”Det finns inga andra sätt att nå fram till hållbara lösningar”, säger han. ”Efterfrågan är det stora problemet. Om vi inte gör något åt efterfrågan kommer vi att överexploatera både land och vatten och påskynda klimatförändringarna”.

  2050 måste planeten mätta 30 % fler människor, men den odlingsbara marken är begränsad.

  ”Tekniska framsteg kommer säkert att göra att vi kan bruka marken mer effektivt, men vi kommer inte att kunna utvinna mer och mer från mindre och mindre”, säger Benton. ”Det enda sätt vi kan nå en hållbar utveckling är genom att minska efterfrågan”.

  Han säger att världen för närvarande producerar tillräckligt med kalorier för att mätta 12 miljarder människor, men människor i industriländerna äter för mycket, en stor del går åt till att föda upp boskap och resten går till spillo.

  ”Det handlar inte om formulering, enskilda näringsämnen eller 3D-skrivare”, säger han. ”Det handlar om att skapa återhämtningsförmåga, minska mängden avfall och anpassa vår kosthållning. I framtiden kan jordbruksindustrin inte fortsätta med inställningen “efterfrågan ökar, vi måste möta den med alla medel”. Här måste det helt enkelt ske en förändring”.

  Friends of the Earth, som har bedrivit sin kampanj i mer än 40 år för att förbättra planetens hälsotillstånd, lanserade nyligen ett treårigt projekt, Big Ideas Change the World.

  En talesman sade att det enorma tryck som planeten står under, främst på grund av människor i industrivärlden, snabbt måste minskas avsevärt.

  ”Det är ett jätteföretag och, om befolkningsökningen inte når sin kulmen detta århundrade kan det bli omöjligt att klara av”, sade han.

  Men åsikterna går isär i frågan om världen är dömd till undergång eller inte.

  ”Det har varit en kamp mellan ändliga resurser och nytänkande och hittills har nytänkandet vunnit”, sade Citis chefsekonom Willem Buiter nyligen i en intervju med INCH magazine. ”Vi har flera tusen års civilisation att luta oss tillbaka mot, så jag är försiktigt optimistisk.”

  Robert Aliber, professor i internationell ekonomi och finansvetenskap vid Chicago University, säger att han inte ser någon anledning till oro.

  ”Thomas Malthus förutsade 1798 att okontrollerad befolkningstillväxt skulle leda till svält på jorden”, säger han. ”Han har haft fel de senaste 200 åren så varför skulle han få rätt om de kommande 100 åren?”

  Överbefolkning är ett problem i vissa delar av världen. Det är ett faktum som inte kan förnekas.

  Den prisbelönte danske fotografen Mads Nissen säger att han såg problemet med överbefolkning när han besökte Manila på Filippinerna för nio år sedan.

  Filippinernas befolkning var 50 miljoner 1980. Befolkningen förväntas öka explosionsartat till 180 miljoner 2050.

  ”Manila är redan en av de mest överbefolkade städerna i världen”, säger han. ”Det finns familjer som bor i hembyggda hyddor på kyrkogårdar, mellan järnvägsspår och under broar. De bor där det finns plats. Det bor till och med människor på stadens soptippar. Här äter, sover och lever de, omgivna av ruttnande avfall.”

  Organisationen World Population Balance är övertygade om att framtiden kan ändras på ett humant sätt.

  ”Vi kan skapa en ny vision, en ny dröm för planeten” säger grundaren och ordföranden David Paxson.

  Han säger att lösningen är en global kampanj för att uppmana människor att skaffa färre barn.

  ”I nuläget spenderar vi stora summor på att skapa en mer hållbar utveckling för planeten, men det enda vi har åstadkommit är mer utsläpp”, säger han. ”Hållbar utveckling för en överbefolkad planet är omöjlig och världen är nu markant överbefolkad.”

  Han hävdar att två miljarder människor lever i fattigdom idag. ”Det är mer än världens totala befolkning för mindre än 100 år sedan”, säger han.

  Paxson säger att det kommer att bli en svår kamp att lyckas minska befolkningen, men att den bleknar i jämförelse med att försöka hantera de förödande konsekvenserna av överbefolkningen.

  Debatten om hur jorden ska kunna mätta nio miljarder människor fortsätter att skapa delade meningar, men i takt med att debatten fortsätter är det upp till kemiindustrin, som ligger till grund för nästan all annan industri, att fortsätta att fokusera sina ansträngningar på att producera nödvändiga produkter som hjälper till att ta itu med många av de problem som uppstår i en ständigt föränderlig värld – och göra detta på ett mer effektivt sätt och på ett sätt som inte bara reducerar den egna industrins inverkan på miljön utan även inverkan från de industrier som branschen producerar för.

  Det handlar inte bara om att spara pengar. INEOS är medvetna om sitt stora ansvar att tillhandahålla de material som krävs för morgondagens teknik och att använda mindre råmaterial för att hjälpa samhället att minska energikonsumtionen i en värld med ändliga resurser.

  Det är därför INEOS finns i kemiindustrins hjärta och tillgodoser våra grundläggande mänskliga behov: Behovet av mat, transportmedel, kommunikation, vatten. Och energi.

  INEOS har tillhandahållit denna kemi i åratal. Och man har för avsikt att göra det i många generationer framöver.

  10 minuter att läsa Numret 8
 • crowded-place-on-earth.jpg

  Världens mest tätbefolkade plats

  Om du gillar att titta på folk är Mong Kok rätt plats för dig – om du kan stå ut med trängseln.

  Detta Hong Kong-distrikt anses vara världens mest tätbefolkade plats.

  Det fi nns inga andra platser som kommer i närheten av 130 000 invånare per kvadratkilometer.

  Charles Reynolds, som har bott och arbetat i Hong Kong de senaste nio åren säger dock att området inte känns överbefolkat.

  ”Jag har varit på andra platser där det är total kaos och folk inte kan röra sig”, säger han. ”I Mong Kok fl yter fotgängartrafi ken ganska bra”.

  I stort sett allt du kan tänka dig köps, säljs och prutas över i Mong Kok där det fi nns hela gator där enbart lyckobringande guldfi skar, blommor, husgeråd och badkar säljs.

  1 minut läsning Numret 8
 • clean-energy-banner.jpg

  Ren energi

  Den globala efterfrågan på energi har ökat ända sedan 1700-talet då människan började använda jordens naturresurser för att understödja den industriella revolutionen. Detta innebar stora förändringar världen över. Den snabba industrialiseringen som nyligen skett i länder som Indien och Kina fortsätter att bidra till en stor ökning av efterfrågan. Vad kommer att ske i framtiden?

  EFTERFRÅGAN på global energi är förmodligen inget som gemene man ligger sömnlös och grubblar över, men regeringar, vetenskapsmän, akademiker, miljöaktivister och energiintensiva företag som INEOS letar hela tiden efter möjligheter att förbättra energieffektiviteten. Det är en mycket viktig fråga.

  Fossila bränslen används för närvarande för att driva tillverkningsanläggningar runt om i världen där flera ton kemikalier tillverkas varje dag, så att andra företag kan producera allt från målarfärg till plaster, mediciner till mobiltelefoner och bilar till kläder.

  ”Många av de problem som hotar mänsklighetens överlevnad härstammar från den ökade konsumtionen av energi, vatten och råmaterial”, säger en talesman för Friends of the Earth Europe.

  Så vilka alternativ finns det? Kan vindkraftsparker och solenergi vara svaren?

  Ja, säger Friends of the Earth Europe.

  Delvis, säger INEOS. De är en del av energimixen, men dessa källor kan inte möta det totala behovet hela tiden.

  Det kommer att ta ett par decennier att helt förändra hur ström och elektricitet genereras i Europa och fram till dess måste INEOS förlita sig på fossila bränslen för att tillgodose sina energibehov. Förbränning av gas släpper ut hälften så mycket koldioxid som med kol, så INEOS anser att man har ett miljöansvar att förespråka gas.

  Företag i branschen för förnybar teknik är viktiga kunder hos INEOS. INEOS tillverkar råmaterial som används i vindkraftverk och solceller. Dessa råmaterial tillverkas av molekyler som utvinns ur gas.

  ”Det kommer att finnas ett långsiktigt behov av gas som råmaterial i tillverkningsindustrin”, säger Leen Heemskerk, ekonomichef vid INEOS Olefins & Polymers Europe (North).

  Gas är inte bara ett bränsle som INEOS använder för energins skull. Det är också ett råmaterial som används vid tillverkningen av kemikalier som i sin tur används i en mängd mycket viktiga produkter, som medicin, kläder, byggnader, fordon, datorer och i grön teknik som vindkraftverk och energieffektiva material.

  INEOS kommer fortfarande att behöva gas för att tillverka dessa viktiga produkter även efter att man har övergått till energi med låga koldioxidutsläpp. Det är därför viktigt att Europa har en säker och konkurrenskraftig tillgång till gas på lång sikt för att stödja tillverkningssektorns framtid.

  ”INEOS stödjer ansträngningarna att hitta alternativa energikällor, men vi måste vara realistiska när det gäller hur snabbt vi kan göra vår ekonomi oberoende av kol”, säger Heemskerk.

  Världen förbrukar ungefär 155 000 TWh per år. Fossila bränslen står för cirka 80 % av världens förbrukning. Och industrierna, som levererar de produkter som samhället bygger på, är den största kunden.

  USA, som utgör endast 5 % av världens befolkning, står för närvarande för cirka 20 % av världens totala energikonsumtion.

  Den globala efterfrågan förväntas dock fördubblas fram till år 2040 i takt med att människor i Indien och Kina, som tillsammans utgör mer än en tredjedel av världens befolkning, blir rikare och vill ha energikrävande varor som datorer.

  Miljöaktivister hävdar att samhället måste förändras om vi ska kunna undvika en energikris och ha hopp om att kunna undvika klimatförändringar.

  Strängare bestämmelser och restriktioner för växthusgaser har hjälpt, säger de.

  Friends of the Earth Europe anser dock att rika nationer också måste dra ner på sin energikonsumtion.

  EU-kommissionen håller med.

  Video

  Gas! Vem behöver den?

  00:00

  Man har satt upp ambitiösa mål för Europa som i slutändan kan leda till att industrin drastiskt tvingas dra ner på sin energikonsumtion.

  INEOS anser att detta kan få oönskade konsekvenser, inklusive ändrat investeringsfokus och tillväxt i industrier utanför Europa.

  ”Det råder stora missförstånd kring kemiindustrin”, säger Greet Van Eetvelde, VD för INEOS Cleantech Initiatives. ”Vi är energiintensiva, men vi är inte energiineffektiva. Vi letar hela tiden efter möjlighet att minska den mängd energi som krävs för att producera våra produkter. Det är både klokt affärstänkande och bra för miljön. Men vi är också kolintensiva. Vi använder dessa gasmolekyler som råmaterial. Vi har långt kvar innan tjänstemännen förstår vad vi sysslar med. För dem är industri enbart industri, men processindustrin är annorlunda, och utan kemiindustrin i synnerhet skulle vår moderna livsstil inte vara möjlig över huvud taget.”

  Dan Byles, ordförande för det brittiska parlamentets grupp för okonventionell olja och gas, bestående av ledamöter från alla partier, säger att frågan inte gäller om världen vill ha energi med låga koldioxidutsläpp eller inte. ”Det är vägen dit det handlar om”, säger han. ”Gas måste betraktas som ett övergångsbränsle mellan dagens energisystem, som fortfarande domineras av olja och kol, och ett framtida energisystem som bygger på energi med en låg andel fossila bränslen som vi alla vill uppnå.”

  Han hävdar att valet mellan gas och förnybara energikällor inte ska tvingas fram. ”Vi behöver båda”, säger han. ”Och vi kommer att behöva båda ytterligare ett tag.”

  Kol – den största boven i dramat – ligger bakom Kinas oerhört snabba förvandling från en liten tillväxtmarknad till världens näst största ekonomi. Framgångarna har dock lett till stora miljöproblem: Kina släpper nu ut mest koldioxid av alla världens länder.

  Förra året minskade Kinas beroende av kol för första gången sedan sekelskiftet och detta gick hand i hand med en markant ökning av användningen av förnybar energi.

  Detta har gett oss en ”möjlighet att agera”, säger Greenpeace East Asia.

  ”Innebörden är att om den ökning av kolförbrukningen som vi har sett i Kina under de senaste 10 åren hade fortsatt hade allt hopp om att få bukt med klimatförändringarna varit ute”, säger Lauri Myllyvirta, energiaktivist vid Greenpeace East Asia. ”Vi kanske inte har nått toppen än, men detta är ett tecken på att Kina håller på att minska sitt kolberoende”.

  Alternativa energikällor måste hittas eftersom energibehovet kommer att öka i takt med att befolkningen ökar.

  I industriländerna har tillgången till säker, pålitlig och billig energi revolutionerat människors liv – och samma sak skulle kunna ske för dem som bor i de fattigaste länderna.

  En person som vill se detta är Microsofts grundare Bill Gates, en av världens rikaste personer.

  ”Vi som bor i rika länder gör rätt i att försöka spara energi, men i fattiga länder behöver människor mer energi”, skriver han i ett nyligen publicerat blogginlägg. ”För att länder själva ska kunna lyfta sig ur fattigdomen måste de ha belysning i skolorna så att eleverna kan läsa när det är mörkt, kylskåp i sjukhusen för att hålla vaccin kalla och pumpar för att bevattna åkermark och tillhandahålla rent vatten.”

  Gates säger att det nu är upp till rika länder som USA att investera mer i forskning kring rena energikällor.

  ”Det handlar om att utveckla energikällor som inte producerar några koldioxidutsläpp”, säger han.

  Även om kemiindustrin är en storkonsument av energi är man i allra högsta grad delaktiga i denna utveckling, och hjälper till att minska användningen av fossila bränslen.

  De globala utsläppen har minskat tack vare förbättringar, som kemiindustrin har legat bakom, av isoleringsmaterial för byggnadsindustrin, konstgödsel och växtskyddsprodukter, plastförpackningar, belysning, bottenfärg för båtar, syntetiska textilier, plaster till bilindustrin, tvättmedel som kan användas vid lägre gradtal, motoreffektivitet och plaster som kan användas i rörledningar.

  ”Dessa besparingar visar den viktiga roll som kemiindustrin spelar när det gäller att minska beroendet av fossila bränslen”, säger en talesman för International Council of Chemical Associations. ”Att uppnå samma minskning av koldioxidutsläppen utan de fördelar som kemiprodukter och kemiteknik bidrar med hade inte varit möjligt”.

  Användning av kemiska produkter i energisparande syfte, som t.ex. isolering i byggnader, kompakta lysrör och bildelar i lättviktsplast, leder till besparingar på upp till 320 miljarder kWh och 85 miljarder dollar i energikostnader per år.

  Enklare uttryckt innebär detta att USA har minskat sin energikonsumtion med 11 % och har sparat så mycket energi som krävs för att driva 135 miljoner fordon i ett år.

  ”Det är 55 % av alla bilar som finns på vägarna idag”, säger Ryan Baldwin, talesman för American Chemistry Council.

  International Council of Chemical Associations sade nyligen att kemiprodukter för fordon nu leder till en minskning av utsläppen på 230 miljoner ton växthusgaser varje år.

  Och INEOS är i allra högsta grad delaktiga i många av de framsteg som görs av tillverkare för att göra bilarna lättare, starkare och mer bränslesnåla. Plaster är ett sätt. Kolfiber är ett annat. Det finns även en mängd andra råmaterial som INEOS tillverkar som används för att framställa bränslesnåla däck och syntetiska oljor som förbättrar motoreffektiviteten.

  INEOS tillverkar även komponenter till vindkraftverk och produkter för solenergiindustrin. Företaget gör det möjligt för andra, däribland företag som arbetar med förnybara energikällor, att spara energi och minska koldioxidutsläppen.

  Övergången till förnybar energi kommer dock knappast att gå på en natt, eftersom branschen inte växer tillräckligt snabbt och den tillgängliga gröna tekniken inte alstrar tillräckligt med energi hela tiden för att möta efterfrågan.

  National Academies som har en rådgivande roll till USA:s regering i frågor som rör vetenskap, ingenjörskonst och medicin säger att det är lika viktigt att minska energisvinnet som att hitta nya energikällor.

  ”Gigantiska mängder energi går förlorade varje minut, varje dag för att omvandla energi till användbar form”, säger en talesman.

  Detta är också ett område där INEOS använder sin kreativitet. Det måste man om man vill fortsätta att bedriva sin verksamhet i Europa där energikostnaderna nu är dubbelt så höga som i USA.

  ”Vi måste hela tiden maximera vår energieffektivitet”, säger Jean-Noel Large, som har fått i uppdrag att förbättra effektiviteten vid Petroineos i Lavera i Frankrike. ”Det är tillsammans med säkerheten på anläggningen den viktigaste frågan.”

  13 minuter att läsa Numret 8
 • shale-gas-path-banner.jpg

  Skiffergas är vägen till framtiden

  INEOS beslut att satsa på utvinning av skiffergas i Storbritannien har lett till att företaget är på kollisionskurs med miljöaktivister och protestgrupper. Men INEOS drar sig inte för utmaningar, i synnerhet inte när man är övertygade om att man gör det enda rätta.

  INEOS är nu officiellt det tredje största skiffergasföretaget i Storbritannien.

  Företagets avtal med IGas, som offentliggjordes i mars och fastställdes i maj, innebär att man nu har tillgång till en skiffergasreserv på ungefär 100 000 hektar i Skottland och nordvästra England.

  ”Dessa tillgångar är förstklassiga och har potential att generera betydande mängder gas i framtiden”, säger Gary Haywood, VD vid INEOS Shale.

  I augusti tilldelades INEOS ytterligare tre skiffergaslicenser av den brittiska regeringen. Den areal som därmed tillkommit befäster INEOS position som ett av Storbritanniens ledande skiffergasföretag.

  INEOS är övertygat om att en inhemsk skiffergasindustri kommer att revolutionera tillverkningsindustrin i Storbritannien (som för närvarande är ett av de dyraste länderna i världen för tillverkning av petrokemiska produkter) och ge landet energisäkerhet för första gången på många år samt skapa tusentals jobb.

  Stödet från allmänheten är dock en utmaning för denna framväxande industri i Storbritannien.

  I mars stärktes INEOS av en Greenpeace-sponsrad undersökning som visade att en majoritet av britterna var för frackning.

  ”Undersökningen visade tydligt att fler och fler ser de stora fördelar som skiffergas producerad i Storbritannien skulle kunna medföra”, sade Tom Crotty, INEOS Corporate Affairs Director, i en kommentar när undersökningen publicerades. ”Brittisk skiffergas är en unik möjlighet som vi inte har råd att missa. Olja från Nordsjön skapade välstånd för Storbritannien och skiffergas kan göra samma sak.”

  Motståndare till frackning hävdar att det är farligt och störande, leder till jordbävningar, förorenar dricksvattnet och luften.

  Anhängare säger att frackning, om det görs på rätt sätt, är säkert, ger länder en värdefull inhemsk energikälla, skapar jobb, stödjer tillverkningsindustrin och bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

  USA är ett bevis på detta. Där har frackning lett till en renässans för tillverkningsindustrin, skapat tusentals jobb och lockat till investeringar på mer än 150 miljarder dollar, samt bidragit till att USA kunnat minska sina koldioxidutsläpp genom att dra ner på användningen av kol, som släpper ut dubbelt så mycket koldioxid som gas. Enligt Energy Information Agency var landets energirelaterade koldioxidutsläpp 2012 på den lägsta nivån sedan 1994, tack vare skiffergas.

  I april och maj i år träffade INEOS lokalbefolkningen för första gången, som ett led i en samlad insats för att förklara fakta om skiffergasexploatering och svara på frågor från de boende i de skotska samhällen som direkt skulle påverkas av verksamheten.

  ”Det kommer alltid att finnas en kärntrupp som motsätter sig exploatering av fossila bränslen, trots att koldioxidutsläppen från skiffergas bara är hälften så stora som från kol”, säger Haywood. ”Det finns emellertid många i lokalbefolkningen som är oroliga över skiffergasproduktion av mer lokala orsaker – och det är dem INEOS vill prata med och lugna om skiffergasexploateringens effekter. Vi tror att de flesta inte har några fördomar om skiffergas utan vill ha mer information. Det är en viktig del av vårt jobb att ge människor fakta så att de kan skaffa sig en välgrundad ståndpunkt om skiffergas och huruvida den framgångsrikt kan utvinnas på ett säkert sätt i deras samhällen – vilket vi är övertygade om är fullt möjligt.”

  Mötena uppfyllde sina syften och de boende i de lokala samhällena uppskattade möjligheten att få information direkt från INEOS och att få svar på sina frågor.

  INEOS team kommer att följa upp dessa första offentliga möten med diverse utställningsevenemang i Skottland i september.

  ”Att försäkra människor om att verksamheten kan bedrivas utan långsiktiga skador på miljön eller deras livsstil är mycket viktigt”, säger Haywood. ”Det är också mycket viktigt att förklara varför skiffergasexploatering är gynnsamt för det lokala samhället och för landet.”

  Skiffergas ses allmänt som den viktigaste länken till framtida förnybara – och kostnadseffektiva – energikällor tack vare dess låga koldioxidutsläpp, som är endast hälften så stora som för kol.

  I dagsläget är stigande energipriser i Europa ett hot mot möjligheterna för tillverkningsindustrin i EU att konkurrera på världsmarknaden.

  Jobb försvinner för närvarande från Storbritannien till USA där man har tillgång till billig skiffergas. INEOS har redan, i ett försök att skydda sin petrokemiska verksamhet i Storbritannien innan det är för sent, investerat 1 miljard dollar i importen av skiffergas från USA för att göra företagets anläggning i Grangemouth lönsam och för att möjliggöra långsiktig tillväxt vid anläggningen i Rafnes (Norge). Dessa transporter av flytande etan, som är de första av sitt slag, kommer att börja anlända till Rafnes senare i år och till Skottland nästa år.

  ”För att vara framgångsrika i Storbritannien måste vi ha tillgång till energi och råmaterial till konkurrenskraftiga priser”, säger Crotty. ”Att ha tillgång till mer konkurrenskraftigt prissatt råvara och energi skulle innebära ett stort lyft för den brittiska petrokemiska industrin och hjälpa den att konkurrera på en global marknad.”

  Det är svårt att tro att Storbritannien, den industriella revolutionens vagga, en gång var världshandelns centrum.

  Idag ses tillverkningsindustrin i Storbritannien som en bransch som tillhör det förgångna och den har varit på stadig tillbakagång. Enbart under de senaste 20 åren har tre miljoner jobb i branschen försvunnit.

  Detta trots att kemiindustrin är viktigare än någonsin idag och hjälper till att skapa en grönare ekonomi.

  Även om branschen fortfarande förlitar sig på fossila bränslen för att driva sina anläggningar visar beräkningar att för varje ton koldioxid som används görs besparingar på mer än två ton genom de produkter som tillverkas, som t.ex. katalysatorer, isolering, solceller och komponenter till vindkraftverk.

  Att borra efter skiffergas är visserligen ett nytt projekt för INEOS i Storbritannien, men INEOS-teamet leds av tre världsledande pionjärer som stod i spetsen för de första kommersiella skiffergasprojekten i Barnett Shale i USA. Sedan exploateringen i Barnett har de arbetat vid många andra skifferformationer i USA och runt om i världen.

  Petroleumingenjören Nick Steinsberger och geologerna Kent Bowker och Dan Steward, som nu arbetar exklusivt för INEOS i Europa, har mer än 20 års erfarenhet i branschen. De har borrat tusentals skiffergasbrunnar utan att stöta på några större problem och de kommer att fungera som rådgivare för INEOS och hur företaget bäst ska kunna utvinna Storbritanniens stora gasreserver.

  ”Vi tror att våra kunskaper och erfarenheter av att driva komplexa petrokemiska anläggningar i kombination med den underjordiska expertis som vi nyligen har värvat till vårt team gör att INEOS kommer att ses som en mycket säker aktör”, säger Haywood.

  Han tillägger: ”Skiffergas handlar inte om kortsiktiga spekulationer för oss. Det handlar om att säkra grunden för vår produktion som förser tusentals med jobb i de regionala ekonomierna.”

  Mer information om skiffergas hittar du på: www.ineosupstream.com

  6 minuter att läsa Numret 8
 • energy-efficient-banner.jpg

  Besök Köln: Energieffektiviet

  Europeiska Kommissionen vill se drastiska minskningar av energikonsumtionen i Europa. Man hävdar att det är bra för miljön, jobben, energisäkerheten och ekonomin. INEOS, som spenderar 1,3 miljarder euro på energi varje år, har en annan uppfattning.

  DEN Europeiska Kommissionen uppmanas att sätta sig in i hur mycket kemiindustrin i sin dagliga verksamhet fokuserar på att förbättra sin energieffektivitet istället för att införa ännu fler mål. INEOS vädjar till Kommissionen, som vill se en 27-procentig minskning av energikonsumtionen fram till 2030, att inse att energibesparingar redan är ett viktigt inslag i INEOS verksamhet.

  ”Vi behöver inte fler förordningar och mål”, säger Tom Crotty, INEOS-koncernens kommunikationschef. ”Energieffektivitet är redan en av våra grundläggande värderingar eftersom det också är klokt affärstänkande. Nästan alla typer av tillgänglig och kostnadseffektiv teknik för att minska energiförbrukningen är redan installerade på våra anläggningar. Ytterligare minskningar av energiförbrukningen skulle innebära nedskärningar i produktionen.”

  Kommissionen anser att ambitiösa mål för energieffektivitet är bra för miljön, jobben, energisäkerheten och för den europeiska ekonomin. INEOS, som spenderar 1,3 miljarder euro på energi varje år, säger att målen är orealistiska, ogenomförbara för kemiindustrin och hotar att ta död på branschen i Europa, och därmed sex miljoner jobb.

  INEOS anser att problemet delvis beror på att Kommissionens inte förstår hur viktig kemiindustrin är och hur verkligheten ser ut på anläggningarna.

  ”Vi har redan problem med lönsamheten i Europa”, säger Tom.

  I en samlad insats för att göra sig hörda bland de miljontals människor som svarade på Europeiska Kommissionens konsultation om EU:s klimat- och miljömål för 2030 bjöd INEOS och CEFIC in representanter för Kommissionens Generaldirektorat för Energi till anläggningen i Köln.

  ”INEOS har i många år och med stor framgång arbetat för att minska energiförbrukningen”, säger Gerd Franken, VD vid INEOS O&P North. ”Vi är övertygade om att våra anläggningar är bland de mest energieffektiva i världen.”

  Anläggningen i Köln i Tyskland har 2 000 anställda från 28 olika länder och anläggningen är till ytan lika stor som Monaco. 90 % av anläggningens utgifter går till energi och råmaterial och den använder lika mycket värme, ljus och ström som 200 000 hushåll.

  Anläggningen använder visserligen mycket energi, men det betyder inte att den är ineffektiv. Stefan Krämer, energichef vid anläggningen, visade delegationen från Generaldirektoratet för Energi hur man på anläggningen redan samarbetar för att spara energi.

  ”Det är en komplicerad process eftersom de interna energinätverken här på INEOS anläggning i Köln måste vara i balans”, säger han. ”Exempelvis så alstrar salpetersyre- och acrylnitrilprocesserna ånga, medan krackningsanläggningarna och butadienproduktionen behöver värme och därför används ånga.”

  Istället för att fackla det väte som är en biprodukt i processen används det termiskt i kraftverket istället för naturgas – en åtgärd som har lett till besparingar på 80 000 MWh naturgas per år. Förbättringar av kyltornet har lett till besparingar på ytterligare 13 000 MWh ström per år.

  ”INEOS är fast beslutna att använda och återanvända allt man producerar”, säger Franken, ”Det är både klokt affärstänkande och bra för miljön.”

  I samband med besöket vädjade Brigitta Huckestein, kommunikationschef vid BASF, världens största kemiföretag, till Kommissionen att ta sitt förnuft till fånga.

  BASF har meddelat att man för första gången någonsin avser att göra en strategisk nedskärning i sina europeiska investeringar, och motiverar beslutet med stagnerande marknader, dyr energi och dyr arbetskraft.

  Huckestein säger att BASF har svårt att hitta ytterligare åtgärder för att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen.

  BASF:s anläggning i Ludwigshafen är den största och mest effektivt integrerade anläggningen i Tyskland, men hon hävdar att den integrerade produktionen skulle förlora sin konkurrenskraft om självproducerad energi från kraftvärmeverk beläggs med en tilläggsavgift för förnybar energi efter 2017.

  ”Det kommer också att leda till att denna mycket energieffektiva anläggning förlorar delar av sin konkurrenskraft”, säger hon. ”Kort sagt känner vi oss redan utstötta. Om förordningar tillåts styra produktionen av grundläggande kemikalier i Europa som en åtgärd för att minska energiförbrukningen i Europa anser vi att det är en fara för den tyska och den europeiska ekonomin eftersom värdekedjor kommer att förstöras. Om förutsättningarna inte är gynnsamma kommer vi att investera på annat håll.”

  Video

  Energieffektivitet är redan en av våra grundläggande affärs värderingar

  00:00

  Alistair Steel, representant för CEFIC, som är den europeiska kemiindustrins språkrör, säger att tillgången till billig energi är nyckeln till tillväxt.

  ”Konkurrenskraften beror på branschens tillgång till billig och tillförlitlig energi”, säger han. Kostnaden för att producera eten i Europa är nu dubbelt så hög som i USA där billig skiffergas har inneburit en renässans för tillverkningsindustrin. INEOS vinster i Europa har halverats under de senaste tre åren medan vinsterna i USA har tredubblats.

  ”Vi kan inte minska energiförbrukningen hur mycket som helst”, säger Greet Van Eetvelde, VD för INEOS Cleantech Initiatives vid INEOS högkvarter i Rolle, Schweiz. ”EU-kommissionen måste bestämma sig för om man vill ha en kemiindustri i Europa eller inte. Det är omöjligt att uppfylla dessa mål utan betydande investeringar och med det ekonomiska klimatet i Europa kommer detta att innebära svårigheter.”

  Även om INEOS vill sponsra ren teknik är det en mödosam kamp.

  ”Banker gillar säkra kort”, säger Crotty. ”De gillar inte ny teknik. Finansiering av ny teknik är dessutom ofta beroende av stöd från regeringen och innebär en politisk risk.”

  Krämer säger att kemiindustrin i många år har arbetat med att hitta lösningar för att göra produktionsanläggningarna mer effektiva.

  ”Branschens engagemang för energieffektivitet började långt innan EU-direktiven 1996”, säger han.

  Förra året varnade INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe för att Europas kemiindustri kan vara utplånad inom 10 år.

  ”Jag ser gröna skatter. Jag ser hur tillverkningen tvingas bort”, skrev han i ett öppet brev till EU-kommissionens dåvarande ordförande Jose Manuel Barroso.

  Han uppmanade kommissionen att vakna.

  ”Kemiindustrins totala intäkter uppgår till 4,3 biljoner dollar”, sade han. ”Det är mer än Tysklands BNP. I Europa är kemikalier och bilar de största marknaderna, med intäkter på 1 biljon dollar var. Ekonomiskt sett är kemiindustrin en av Europas kronjuveler.”

  INEOS hoppas att besöket i Köln har fungerat som en väckarklocka i Bryssel.

  Paul Hodson, en av deltagarna i kommissionens delegation, sade i ett e-postmeddelande till INEOS att besöket hade gett dem värdefull insikt i och förståelse för kemiindustrin.

  Han sade att en välmående europeisk industri är en av kommissionens viktigaste angelägenheter och att de riktlinjer man sätter upp ska ha som syfte att förbättra branschens konkurrenskraft.

  EU-KOMMISSIONENS MÅL FÖR 2030:

  • Minskning av energikonsumtionen med 27% (ej bindande för industrin)
  • En ökning av förnybara energikällor med minst 27%
  • Minskning av koldioxidutsläppen med 40%

  11 minuter att läsa Numret 8
 • question-mindset-banner.jpg

  En fråga om inställning

  Att göra förändringar på arbetsplatsen är lätt; att få människor att ändra sin inställning är betydligt svårare. Med rätt strategi är det dock inte omöjligt.

  INGEN gillar förändringar.

  Det är i alla fall teorin. Verkligheten är dock en annan: Vissa gillar förändringar, andra inte.

  Företag som vill få med sig all personal kanske bara behöver ändra sin strategi.

  Ledarskapsgurun, den framlidne Peter Drucker, var mycket tydlig när det gällde att förklara hur organisationer bäst kan genomföra förändringar.

  ”Hela organisationen måste genomsyras av inställningen att förändring är en möjlighet och inte ett hot”, sade han. ”Människor känner sig säkra om de inser att plötsliga, oväntade och radikala förändringar innebär möjligheter.”

  En som förstår att förändringar kan orsaka upprördhet och leda till försämrade arbetsinsatser är Dr. Fred Wadsworth, medicinsk chef vid det brittiska företaget Corperformance, som tidigare haft nära samarbeten med INEOS.

  ”Förändringsprocesser som hanteras illa kan ses som ett hot och orsaka klassiska stressreflexer”, säger han.

  Rädsla för att genomföra förändringar får aldrig avskräcka företag från att söka förändringar.

  ”Viljan till förändringar måste finnas och utvecklas, men den kan uppnås genom att ge personalen effektiva mål som de tror på”, säger han. ”De som känner sig hotade av förändringen är oftast de som är svårast att övertyga”.

  Men det går att övertyga även dem.

  John Reh, amerikansk företagschef och författare, säger att halva jobbet är att förstå vad som behöver göras och hur.

  ”Man måste hjälpa människor att förstå vad förändringen kommer att innebära, när den kommer att genomföras och varför den måste genomföras”, säger han.

  Roberta Katz, Associate Vice President för strategisk planering vid Stanford University i USA beskriver förändring som en iterativ process.

  ”De olika individerna i organisationen kommer att stiga på ”förändringståget” vid olika tidpunkter”, säger hon. ”Ledaren måste upprepa visionen och strategin så att alla kommer att ha hört samma budskap när samtliga till slut är ombord på tåget och då kommer att förstå det mål som alla strävar mot. Om du är den ledare som sprider budskapet om förändringen kommer du att vara trött på det och vara redo att gå vidare till nästa mål, men du måste fortsätta att upprepa budskapet eftersom de personer som har hört budskapet 10 gånger kanske inte förstår det förrän de har hört det för elfte gången, då något inträffar som gör att budskapet blir meningsfullt.”

  Motstånd till förändringar kan ofta bero på rädsla för det okända.

  ”Vi motsätter oss förändringar, men rädsla för det okända kan leda till att man håller fast vid invanda beteenden, oavsett hur dåliga de är”, säger Dr. Stan Goldberg, f.d. klinisk professor vid San Francisco State University.

  Denna rädsla bygger ofta på personalens varseblivning. Och varseblivning är viktig eftersom det är deras verklighet.

  De goda nyheterna är, enligt Dr. Wadsworth, att uppfattningar – precis som personlighet – kan förändras.

  ”Vår personlighet är föränderlig”, säger han. ”Våra värderingar kanske förankras under tonåren, men våra beteenden är mer föränderliga, som bojar som flyter på vattnet. De är fortfarande kopplade till våra förankrade värderingar, men de är mottagliga för förändringar. Det är därför mer troligt att mål som är kopplade till våra värderingar kan uppnås än de som inte är det.”

  Den framlidne Peter Drucker sade att om förändringar ser ut att kunna innebära en möjlighet ska företaget utse ett par duktiga personer att jobba på det.

  ”Det behövs någon i ledningen som gillar det oväntade”, säger han. ”Detta är av avgörande betydelse eftersom överraskningar är oundvikliga och om varje överraskning ses som ett hot kommer företaget inte att överleva särskilt länge”.

  Drucker sade att snabba förändringar kan uppnås utan att göra människor upprörda om personalen litar på företaget.

  ”Det krävs ingen Einstein för att skapa tillit”, säger James Hec, fakultetsmedlem vid Harvard Business School. ”Det är faktiskt lätt som en plätt: Skapa inte förväntningar som inte kan uppnås. Dela med dig av din kunskap. Anställ, ge erkännande till och avskeda rätt personer. Var konsekvent och förutsägbar och undvik att göra massavskedanden i så stor utsträckning som möjligt.”

  Dr. John Kotter, professor vid Harvard Business School, har skrivit nästan 20 böcker om ledarskap och förändring.

  Förra året lanserade han Kotter International Center for Leaders, ett företag bestående av några av världens främsta experter vars syfte är att hjälpa organisationer att genomföra förändringar.

  ”Förändringens hastighet ökar snabbare än vår förmåga att hålla jämna steg”, säger han. ”Trots det förväntar vi oss att ledare på alla nivåer ska leverera bättre resultat – på kortare tid.”

  David Carder är strategisk rådgivare vid Kotter International i USA.

  ”Vi har sett många företag som inte har förmått utnyttja teknik och förändringar på det sätt de vill eftersom de hämmas av sin hierarki och struktur”, säger han.

  Drucker sade att förändringar till syvende och sist är smärtsamma, riskfyllda och kräver mycket arbete.

  ”Det går tyvärr inte att leda förändringar”, sade han. ”Det går bara att ligga före dem. Du kan bara genomföra dem”.

  De fem bästa tipsen till företag som vill genomföra förändringar

  1. Håll personalen informerad – människor vill veta vad som händer, i synnerhet om deras jobb direkt påverkas
  2. Inspirera personalen – utnyttja människors ambitioner och önskemål. Mål som är kopplade till deras egna värderingar är lättare att uppnå
  3. Tänk långsiktigt – förändringar ska genomföras med företagets långsiktiga intressen i åtanke, inte bara för att spara pengar på kort sikt
  4. Visa förståelse – personalen är mer benägen att acceptera förändringar om de förstår de bakomliggande anledningarna
  5. Var realistisk – orealistiska mål ökar rädslan, vilket i sin tur ökar risken för misslyckande

  6 minuter att läsa Numret 8
 • changing-face-grangemouth-banner.jpg

  Utveckling och förändring I Grangemouth

  Grangemouth håller på att förändras. Med förändringen följer en lovande och spännande framtid.

  EN av de största förvaringstankarna för etan som någonsin byggts i Europa håller på att ta form.

  När den är färdig kommer den 60 000 kubikmeter stora tanken att rymma 30 000 ton flytande etan och vara början på en ny era i tillverkningen av petrokemikalier.

  ”Grangemouths kontur har förändrats en aning sedan den 40 meter höga tankväggen byggdes”, säger Alan MacMillan, projektchef för O&P UK. ”Vi befinner oss i ett intressant skede för O&P UK och tanken är ett handfast bevis på de investeringar som görs”.

  Video

  INEOS bygger Europas största etantank

  00:00

  Konstruktionen av tanken är bara ett av ett antal synkroniserade projekt och aktiviteter som utgör O&P UK:s vision för en hållbar och konkurrenskraftig framtid.

  INEOS investerar cirka 450 miljoner pund i att förvandla den förlustbringande skotska tillverkningsanläggningen med mer än 1 300 anställda till en av de bästa i världen.

  ”Detta är den viktigaste investeringen i brittisk och skotsk petrokemisk tillverkning på många år”, säger John McNally, VD för INEOS Olefins & Polymers UK. ”Och det visar tydligt vårt engagemang för Grangemouth”.

  INEOS behöver etan, som kommer att börja levereras från USA nästa år, för att ersätta den minskande tillgången från Nordsjön. Endast genom att säkra tillgången till råmaterial för att kunna driva tillverkningsanläggningen på bästa sätt och med full kapacitet, vilket inte har varit möjligt i Grangemouth på många år, kan den skotska anläggningen gå en ljusare framtid till mötes.

  Utöver lagringstanken omfattar projektet med etantillförsel även omfattande infrastrukturarbeten.

  Företaget genomför omfattande förändringar av sin pir och lossningsanläggning, där de toppmoderna fartygen kommer att lägga till, och lägger fl era kilometer rörledningar för att överföra etanet till tanken och därefter till tillverkningsanläggningen.

  Video

  Tankens ståltak Monteras

  00:00

  Arbetet utförs av ett antal entreprenadföretag som har anlitats för att säkerställa att projektet fullbordas i tid, på ett säkert sätt och inom budget.

  ”Att samarbeta med många olika företag och på många olika områden är komplicerat och utmanande”, säger MacMillan.

  Den plan som genomförs i Grangemouth liknar i mångt och mycket den plan som nyligen genomfördes vid INEOS anläggning i Rafnes i Norge där företaget framgångsrikt har byggt infrastruktur som har gjort det möjligt att börja importera etan från nordamerikanska skiffergas fält senare i år.

  Långfristiga kontrakt har skrivits under med amerikanska leverantörer om att leda etan utvunnen ur skiffergas i rörledningar till Gulf- och östkusten. Därifrån kommer den att skeppas över Atlanten till Norge, och från 2016 till Skottland, med åtta specialdesignade fartyg som byggts särskilt för INEOS.

  Medan Grangemouth väntar på dessa leveranser fortsätter O&P UK att arbeta med sin strategiska överlevnadsplan, som syftar till att skydda anläggningens långsiktiga värde genom att skapa ett ledande globalt nav för kemi- och tillverkningsindustrin som har potential att bli ett expert- och innovationscentrum i Skottland.

  3 minuter att läsa Numret 8
 • mighty-can-fall-banner.jpg

  Hur de stora jättarna kan falla

  I dagens snabbt föränderliga miljö är företagens uppgång och fall snabbare än någonsin. Det största hotet är förmodligen självbelåtenhet. Eller som den framlidne Steve Jobs, uppfinnare av iPhone, sade: ”Ta kål på självbelåtenheten innan den tar kål på dig”. Här är sex företag som en gång i tiden ansågs vara branschledande innan de tyvärr tappade konceptet.

  Blockbuster

  Det var knappast någon som kunde ha förutsett hur denna framgångssaga skulle sluta. Blockbuster var en gång i tiden den obestridda ledaren inom videouthyrning med ett marknadsvärde på 5 miljarder dollar. Man hade 60 000 anställda och 9 000 butiker världen över. Sedan började Netflix att skicka filmer per post och kabel-TV- och teleföretag började att streama filmer som människor kunde se direkt i sina hem – och Blockbuster förmådde inte anpassa sig till kundernas ändrade vanor.

  Kodak

  INGEN var i närheten av att rå på Kodak på nästan 100 år. Företaget byggde på en innovations- och förändringskultur, men gick under på grund av sin självbelåtenhet. De flesta människor ägde en Kodak-kamera och använde Kodaks patenterade film. Det företaget inte insåg var att digitalfototekniken, en teknik som man själva uppfann för övrigt, skulle innebära företagets undergång. Man lyckades inte agera tillräckligt snabbt och andra satte in dödsstöten.

  Polaroid

  För Apples legendariske grundare Steve Jobs var Edwin Land, mannen som lanserade den ikoniska Polaroid SX-70- kameran, en idol. Land var den förste som kombinerade design och toppmodern teknik. När företaget stod på topp 1991 uppgick försäljningen av i första hand direktbildskameror och film till nästan tre miljarder pund. Början till slutet kom dock när man underlät att anamma digitalfotrevolutionen och 10 år senare var konkursen ett faktum.

  Motorola

  Det är svårt att tro att Motorola konstruerade och sålde världens första mobiltelefon och att man 2003 presenterade världens då bäst säljande mobiltelefon – Razr. Motorola lyckades dock inte fokusera på smartphones som kunde hantera e-post och bilder och tappade snabbt marknadsandelar.

  Commodore

  Commodore International var ett av de första datorföretagen som framgångsrikt konkurrerade på marknaden för hemdatorer. Företagets relativt små maskiner var välgjorda och billiga. Under tidigt 80-tal såldes två miljoner Commodore 64 varje år och företaget hade en marknadsandel på nästan 50 %. Sedan släppte man den smartare Commodore plus/4. Ett smart drag kan tyckas, men företaget stötte bort sina kärnkunder. Den nya modellen var inte kompatibel med den gamla som kunderna älskade. Företaget gick i konkurs 1994.

  ICI

  ICI var en gång en symbol för Storbritanniens industriella makt. När företaget, som uppfann polyeten, stod på topp hade man 130 000 anställda och var ett av världens största kemiföretag. Under 1990-talet blev man för självbelåtna. Paul Hodges, en av företagets högsta chefer fram till 1995, säger att företaget blev allt mer obenägna att ta risker och fatta beslut. ”Företaget tappade sitt nytänkande och drivet att hitta nya lösningar”, säger han. ”Det nya mottot blev ‘inga överraskningar”. Man övergick till specialkemikalier och sålde sin insatskemikalieverksamhet till INEOS (som har fått verksamheten att gå från klarhet till klarhet), samtidigt som ICIs vinst fortsatte att falla. Företaget såldes slutligen till holländska AkzoNobel i januari 2008 och häftmedel- och elektronikverksamheten köptes av tyska Henkel tre månader senare.

  3 minuter att läsa Numret 8
 • change-of-scene-banner.jpg

  Omväxling är bättre än vila

  Alla trivs inte i bekvämlighetszonen. Särskilt inte personer som Tony Moorcroft. För honom är omväxling alltid bättre än vila, vilket INCH upptäckte.

  DEN 19 mars 2003 höll den amerikanske presidenten George W. Bush ett tal till världen.

  I ett direktsänt TV-tal sade han att de allierades insats för att avväpna Irak, befria det irakiska folket och försvara världen mot stora faror hade påbörjats.

  En av dem som förmodligen följde händelserna i Irak lite närmare än de flesta var reservofficern Tony Moorcroft, från sitt hem i Storbritannien flera tusen kilometer bort.

  Hans specialiserade marinregemente hade redan fått den allmänna mobiliseringsordern, det första regementet som fått denna order sedan Andra Världskriget.

  Brevet hade kommit med posten två månader tidigare.

  ”Jag öppnade det och snabbt läste igenom det innan jag for till jobbet, men jag tänkte inte så noga på vad det handlade om. Det var först ett par timmar senare som jag insåg att det var fullt allvar”, säger han.

  Inte så konstigt att hans familj var mer oroliga än han.

  ”Du vet att det är det här du tog värvning och utbildades för, så du fokuserar helt och hållet på nuet och de dagliga uppgifterna och det gör att du kan hantera rädslan och oron”, säger han. ”Din familj däremot måste fortsätta med sitt vanliga liv i så stor utsträckning som möjligt.”

  En vecka efter att han hade fått inkallelseordern i januari 2003 lämnade han familjen i norra England och intog sin plats i ledet i 165 Port and Maritime Regiment, en specialiserad logistikenhet, som en del av Operation Telic 1.

  Deras jobb under de kommande fem månaderna bestod i att hålla de allierade trupperna vid liv när de landsteg vid strategiska punkter i Irak och Kuwait.

  Som underofficer var han också ansvarig för en grupp soldater.

  ”Det gör att man verkligen fokuserar på att uppnå det resultat som alla önskar, vilket är att kunna återvända hem till familj och vänner oskadd”, säger han.

  Tusentals dog i strid, men Tony överlevde – och återvände till sitt jobb som personalchef vid INEOS Chlorvinyls och INEOS Enterprises.

  ”Jag tog ledigt ett tag, men jag ville återvända till ett normalt civilt liv så snart som möjligt”, säger han. ”Det var ganska enkelt för mig eftersom jag hade en fulltecknad kalender direkt när jag kom tillbaka till jobbet. Min familj och mina vänner och kolleger stöttade mig verkligen och ställde inte hela tiden en massa frågor, och det stöd jag fick från INEOS var fantastiskt. Många reservofficerare oroade sig över sina jobb. Det behövde inte jag göra och därför kunde jag fokusera helt och hållet på att se till att alla kunde återvända hem oskadda.”

  Det var en upplevelse som skulle förändra hans liv.

  ”Jag lärde mig mycket om mig själv och andra, men jag skulle tänka mig för både en och två gånger innan jag gör något liknande igen”, säger han. ”Jag uppskattar livet mer nu och jag tror att jag är bättre på att hantera svåra situationer.”

  ”Jag gick med för att förbättra mina ingenjörskunskaper och för att förbättra mina karriärmöjligheter”, säger han. ”Men min reservofficerskarriär har förändrat mitt liv på flera plan och INEOS som arbetsgivare har verkligen stöttat mig på alla sätt. I arméreserven utbildas man i att hantera mycket krävande situationer där man inte har något annat val än att ta ansvar för sina handlingar. I kemiindustrin finns liknande utmaningar och dilemman. Under årens lopp har jag märkt att de båda rollerna kompletterar varandra: båda kräver ledarskap, samarbete, disciplin, integritet och respekt”.

  Han måste också ha gjort något rätt.

  Förra året nominerades han nämligen till ”Queen’s Birthday Honour” – drottningens medalj för reservofficerare – för enastående förtjänstfullt utförande av sin tjänst, av sin befälhavare, överstelöjtnant C.K. Thomas, RLC.

  Endast 13 medaljer delas ut per år.

  ”Jag blev chockad först”, säger Tony, 55. ”Men efter ett tag övergick det till stolthet eftersom så få av dessa medaljer delas ut, vilket gör dem verkligt speciella”.

  Han fick medaljen i Buckingham Palace av prins Charles som mindes att han hade träffat Tony 1993 i Liverpool vid minnesceremonin för slaget om Atlanten. ”Han var mycket intresserad av min övergång från flottan till armén eftersom vi båda hade tjänstgjort på samma typ av fartyg under våra karriärer”, säger Tony.

  Hedersutmärkelse

  TONY Moorcroft har svårt att tänka sig någon större hyllning än drottningens medalj för reservofficerare.

  Det beröm som föregick hans nominering ligger inte långt efter dock.

  Hans befälhavare, överstelöjtnant Colin Thomas, som nominerade Tony till utmärkelsen, säger att Tony genomgående utmärkte sig som en föredömlig och osjälvisk person, trots att han nu börjar närma sig pensionen.

  ”Han har alltid varit känd för sin laganda och sin beredskap att låta andra komma i första hand och hjälpa sina kolleger”, säger han. ”Alla som arbetar med honom, och kanske viktigast av allt, de som står under hans befäl ser upp till honom med största respekt. Han visar ett fantastiskt engagemang, det går att lita på honom till hundra procent och han har fortfarande en okuvlig entusiasm, även efter mer än 30 års tjänst i både marinen och armén.”

  Överstelöjtnant Thomas säger att Tony visade ett enormt engagemang för sina soldater under insatsen i Irak 2003.

  ”Utöver sina huvuduppgifter lade han ner mycket arbete på att reparera eller hitta improviserade lösningar för grundläggande faciliteter, vilket hjälpte till att hålla moralen uppe”, säger han.

  5 minuter att läsa Numret 8
 • change-always-good-banner.jpg

  Debatt: Är förändringar alltid positiva?

  Förändringar får vissa att blomma ut; andra gör allt i sin makt för att förhindra dem. Men har de som argumenterar för att förändringar alltid är positiva rätt? INCH frågade några som vet besked.

  Förändringar är inte alltid positiva. Det kan tvinga oss att ändra gamla vanor och anamma andra som är bättre, men det kan också leda till stress och vara kostsamt eller till och med destruktivt. Det som är viktigt med förändringar är hur vi föregriper och reagerar på dem. Förändringar kan lära oss att anpassa oss och hjälpa oss att utveckla motståndskraft, men bara om vi inser vår egen kapacitet att växa och lära oss. När förändringar bidrar till att göra oss bättre är det på grund av att vi har lärt oss att utnyttja en utmanande situation till vår fördel, och inte bara för att förändringar inträffar.
  Rick Newman, författare till boken Rebounders: How Winners Pivot from Setback to Success och krönikör för Yahoo Finance

  Förändringar är en av livets konstanter. De inträffar oavsett om du är redo eller inte. Vi växer upp. Vi blir äldre. Det kommer ny teknik hela tiden. Vissa tycker om förändring; andra försöker att stå emot. Vi tycker bäst om det när det sker på våra villkor, men det är inte alltid möjligt. Ibland kan vi inte göra annat än att försöka klara av det. När vi har möjlighet att utöva vårt inflytande i saken bör vi vara försiktiga. Förändringar enbart för sakens skull innebär en risk – gräset är inte alltid grönare på andra sidan. Den oupphörliga jakten på något ”bättre” kan ibland leda till att vi blir bittra och ångrar att vi gjort förändringar som inte alltid var nödvändiga.
  Bob Tamasy, författare och vice ordförande för Communications Leaders Legacy, Inc.

  Förändring i sig är varken bra eller dåligt, det är enbart oundvikligt. Problem uppstår på grund av den hastighet med vilken de uppstår och det hot de utgör för dem som tvingas till ändringarna. Ett nyttigt ordspråk är att resan blir som bekvämast om det du ber en person, organisation eller ett land att genomföra är nästan lika enkelt som att inte genomföra några förändringar. Tyvärr blir de som strävar efter förändringar chockerade när de stöter på motstånd. Till och med mycket grundläggande förståelse för de principer som styr förändring gör övergången lättare, oavsett om det handlar om en regeringschef som föreslår införande av landsomfattande sjukvårdsförsäkring, en företagschef som efterlyser mer ansvarstagande från sina anställda eller en fru som irriterar sig på sin mans oreda.
  Stan Goldberg, författare till boken ”I Have Cancer”, 48 Things To do When You Hear the Words och åtta andra böcker om de viktiga ögonblicken i livet

  Förändringar är oundvikliga, men tvingas vi alltid att genomföra förändringar på grund av att vi lever i en uppkopplad och snabbt föränderlig värld? Jag tror inte att förändringar för sakens skull har något att göra med verklig innovation eller att fostra kreativitet, förvärva nya kunskaper eller att lära sig nödvändiga nya färdigheter för att bibehålla sin konkurrenskraft. För stora och små företag har alla förändringar av varumärkets identitet, som t.ex. image, logotyp och slogan, en inverkan på företagets identitet och hur kunderna ser på företagets produkter och tjänster. I de flesta fall hatar lojala kunder förändringar, så innan eventuella förändringar genomförs måste du fråga dig: Vilket mervärde tillför jag till mina kunder, anställda och andra intressenter?
  Anne Egros, coach för internationella företagsledare

  Många hatar förändringar, andra ser fram emot dem. Motstånd mot förändringar är normalt, men också väldigt destruktivt. Vissa chefer märker inte att symptom på förändringar, som t.ex. hög personalomsättning, konflikter, sen ankomst, misstag, arbetsskador, låg moral och minskad produktivitet, uppkommer på grund av föreslagna eller genomförda förändringar.
  Eve Ash, australisk psykolog och VD för Seven Dimensions

  Förstklassiga företag tror inte på förstklassighet, endast på konstant förbättring och konstant förändring. Vinnarna måste lära sig att njuta av förändringar med samma entusiasm och energi som de tidigare har motsatt sig dem.
  Tom Peters, amerikansk författare som skriver om affärsmetoder

  Förändring är något positivt, men det kan ofta vara svårt också. Status quo kan ofta vara mycket bekvämare. För att lyckas i affärer måste man hela tiden söka förändringar. Dagens kommunikations- och tekniklandskap förändras snabbare än någonsin tidigare. För 20 år sedan hade du förmodligen inte någon e-postadress och nu är det svårt att föreställa sig tillvaron (eller företagsverksamheter) utan e-post. För 10 år sedan fanns inte Facebook och nu använder 1,25 miljarder människor och miljontals företag tjänsten för att kommunicera. Även om du inte är direkt inblandad i kommunikationseller teknikindustrin råder det inte någon tvekan om att tekniken har spelat en stor roll i de förändringar som skett i din bransch. Dessa förändringar innebär att du också måste förändra dig.
  Dave Kerpen, New York Times bästsäljande författare till Likeable Social Media and Likeable Business

  Framsteg är omöjliga utan förändring. De som inte kan ändra sig kan inte ändra någonting.
  George Bernard Shaw, irländsk pjäsförfattare och en av grundarna av London School of Economics

  4 minuter att läsa Numret 8
 • in-safe-hands-banner.jpg

  I säkra händer

  INEOS tänker ständigt på säkerhet. Det måste man. Liv kan gå till spillo om något går fel. När misstag inträffar är INEOS mycket angelägna om att dra lärdom av dem varje gång.

  SJÄLVBELÅTENHET tar kål på företag.

  I en potentiellt riskfylld verksamhet som INEOS kan självbelåtenhet även kosta människor livet.

  En person vars jobb det är att bekämpa självbelåtenhet är Steve Yee, INEOS gruppchef för hälsa och säkerhet, med bas i Runcorn, Storbritannien.

  ”Det är oerhört viktigt att säkerhet alltid är högsta prioritet hos samtliga”, säger han. ”Vi är alla medvetna om att en hållbar framtid för våra verksamheter på lång sikt bygger på våra resultat inom områdena säkerhet, hälsa och miljö.”

  INEOS åtgärder verkar fungera, dock.

  Förra året förbättrades INEOS totala säkerhetsstatistik med 23 % jämfört med 2013 och antalet miljööverträdelser var det lägsta hittills.

  ”Förra året var vårt bästa sett ur säkerhets- och miljösynpunkt”, säger Yee som sammanställer koncernens säkerhetsrapporter.

  Han säger att INEOS ofta har kunnat rapportera förbättrad säkerhetsstatistik från ett år till nästa, men denna förbättring är en av de största.

  ”Det är extra glädjande att de anläggningar som inte är bland de bästa i säkerhetsstatistiken har visat förbättringar”, säger han. ”Detta visar vad vi kan uppnå om vi verkligen förutsätter oss att göra något”.

  INEOS bytte nyligen till OSHA (Occupational Health and Safety Administration), ett strängare, amerikanskt system för dokumentering av olycksfall, skador och sjukdomar på arbetsplatsen, för att göra det möjligt för utomstående att jämföra INEOS med de allra bästa.

  ”Vi kan nu se att INEOS står sig väl i jämförelse med företag som Shell och Dow Chemical”, säger Yee. ”Vi har tagit in på dem, men vi ligger fortfarande efter”.

  INEOS definition av ett branschledande OSHAresultat är 0,23.

  ”Dow är ett av de bästa företagen i branschen”, säger han. ”Vi ligger på 0,40”.

  Yee och Simon Laker, INEOS-koncernens Operations Director, besökte i december Dows huvudkontor i USA för att få insikt i hur man har lyckats uppnå ett så imponerande resultat.

  ”Ett antal faktorer framkom och värt att notera är att antalet livsförändrande skador inte minskar, trots att OSHA-resultaten blir allt bättre”, säger han. ”Samma sak gäller för oss, så det är tydligt att vi måste fokusera mer på vad vi behöver göra för att undvika allvarliga olyckor och dödsolyckor”.

  Yee insåg också att rapporterna från samtliga länder måste vara på hög nivå om INEOS ska kunna uppnå verkliga förbättringar.

  ”Som ledningsteam fokuserar vi mycket på rapportering”, säger han. ”Det hjälper oss inte om den första olyckan vi informeras om är ett dödsfall eller att någon har förlorat en arm eller ett ben”.

  För att göra skillnad lanserade INEOS ett initiativ i hela koncernen i slutet av förra året efter att en av de anställda vid en av produktionsanläggningarna hade åsidosatt ett säkerhetssystem för att påskynda jobbet.

  ”Nya initiativ lanseras alltid när vi granskar tillbud som har inträffat och vi ser vad som behöver genomföras för att undvika att det ska ske igen”, säger han. ”Som tur var kom ingen till skada, men det var bra att händelsen rapporterades till oss.”

  De regler som syftar till att rädda liv gör det nu enklare för alla att se INEOS förväntningar – och de ser även till att grundläggande säkerhetsbestämmelser finns överallt.

  Yee säger att reglerna är synliga för alla.

  ”INEOS ledningsstruktur gör att det är enklare att se att alla har tagit del av och förstått meddelandena”, säger han. ”Vi har inget stort huvudkontor. Varje anläggning är ansvariga för sina handlingar”.

  Reglerna

  INEOS har introducerat sju regler som syftar till att skydda de anställdas liv. Detta efter att en av de anställda hade åsidosatt ett säkerhetssystem för att påskynda jobbet.

  Reglerna är:

  • Alkohol och/eller droger får ej intas/nyttjas vid företagets egendom.
  • Ingen rökning utanför avsedda rökplatser.
  • Inget arbete får påbörjas på spänningssatt utrustning / maskin utan tillstånd.
  • Säkerhetskritisk utrustning / förregling får inte kopplas bort utan tillstånd.
  • Personer som arbetar på hög höjd måste använda tillbörlig fallutrustning.
  • Inget inträde i slutet utrymme utan tillstånd och gastest.
  • Lyft & hängande last – obehöriga får inte beträda avspärrat område där föremål kan falla.

  4 minuter att läsa Numret 8
 • breaking-the-mould-banner.jpg

  Bryta mönstret

  Den framlidne Steve Jobs hade en strategi och vision för Apple och den började med kunden, inte företagets ingenjörer eller fantastiska teknik. Fokus var hela tiden på de otroliga fördelar Apple kunde ge sina kunder. Styrolution delar denna vision.

  STYROLUTION har kommit långt sedan 2011.

  Det har varit en omtumlande resa för personalen.

  För kunderna är den ett bevis på att branschkonsolidering kan leda till förbättringar för samtliga parter.

  Idag ägs Styrolution helt av INEOS efter att man förra året köpte BASF:s 50-procentiga andel för 1,1 miljarder euro i det joint venture för tillverkning av styrenplast man tillsammans grundade 2011.

  Framtiden för kunderna ser om möjligt ännu ljusare ut.

  Bilindustrin kommer att vara bland dem som tjänar mest på INEOS senaste beslut att slå samman två av sina verksamheter och skapa en enda instans för styren, som används för att tillverka plast för bildelar, elektriska enheter, hushållsapparater, medicinsk utrustning, förpackningar och leksaker.

  ”Detta är något som inget annat företag kan erbjuda på samma skala”, säger Andy Currie, INEOS Capital Director och Styrolutions ordförande. ”Det är viktigt både för oss och våra kunder”.

  Beslutet att slå samman INEOS Styrolution och INEOS ABS fattades i mars i år – bara några månader efter att INEOS hade förvärvat BASF:s andel i Styrolution, det marknadsledande företaget för tillverkning av styrenplast.

  Currie säger att fusionen är helt logisk och erbjuder ‘ytterligare fantastiska möjligheter till tillväxt’.

  INEOS ABS är Nordamerikas största tillverkare av styren-akrylnitrilpolymerer och är välkänt för att tillverka produkter för utformningen av bilinteriörer. INEOS Styrolution som har 15 tillverkningsanläggningar i nio olika länder har historiskt haft en starkare ställning inom produkter för fordonsexteriörer.

  ”Verksamheterna kompletterar varandra perfekt”, säger Kevin McQuade, VD vid INEOS Styrolution. ”Hög prestanda och förstklassig estetik är de viktigaste köpkriterierna för våra kunder i fordonsindustrin. Det är det som gör att våra produkter skiljer sig från mängden. Vi brinner för att ge våra kunder de bästa lösningarna. Det är en av företagets grundläggande värderingar.”

  Han tillägger: ”Tidigare kunde det inträffa att båda företagen konkurrerade om samma affär, men nu kan vi utnyttja bådas styrkor för att ge kunderna ett mer mångsidigt erbjudande”.

  Vid den internationella handelsmässan NPE som nyligen hölls i Orlando, Florida hade INEOS Styrolution och INEOS ABS en gemensam monter och gav kunderna en liten inblick i vad framtiden kommer att erbjuda.

  ”Vi kunde visa dem att möjligheterna med styren är i stort sett obegränsade och de var entusiastiska över vad de såg”, säger McQuade. ”Vi har alltid hjälpt andra att utforma framtiden inom fordonsteknik, hälsovård, elektronik, hushåll, byggnadsoch förpackningsindustri med hjälp av styren”.

  INEOS och BASF grundade ett joint venture i oktober 2011 när marknaden var tuff. I och med grundandet skapades en verkligt global verksamhet som befäste företagets ledande position på den globala styrenmarknaden med en global tillverkningsplattform i världsklass som erbjöd sina kunder säker tillgång, tillgång till den bästa tekniken och en bred produktoch tjänsteportfölj.

  Tillsammans var de också starkare och mer effektiva. Och på bara två år, istället för fem som var prognosen, hade man åstadkommit besparingar på 200 miljoner euro.

  ”Vi skapade ett unikt företag”, säger McQuade. ”Det var banbrytande.”

  I avtalet om joint venture ingick dock en klausul om att INEOS hade rätten att köpa ut BASF – vilket man beslutade att göra i november förra året.

  INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe beskriver förvärvet som ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen av Styrolutions verksamhet.

  ”Vi är glada över att Styrolution nu är en fullvärdig medlem av INEOS-familjen”, sade han i samband med att affären offentliggjordes.

  INEOS Styrolution är nu ett företag som helt ägs av INEOS – och nu planerar man att expandera.

  ”Styrolution var redan en global aktör, men nya marknader håller på att växa fram”, säger McQuade. ”Vi har för avsikt att expandera vår verksamhet i Brasilien och Asien, framför allt i Kina. Detta är ett resultat av vår Triple Shift-strategi, som bygger på expansion av vår position i kundindustrierna, standard ABS, styrenspecialiteter och tillväxtmarknader. Vi har anläggningar i hela världen så varor behöver inte skeppas från Europa till Amerika eller vice versa. Varorna finns där kunderna finns. Vi är en verkligt global verksamhet inom INEOS.”

  INEOS Styrolution säljer sina produkter till fordonsindustrin i form av granulat. Dessa granulat vidareförädlas av tillverkarna för att göra och forma delar till exempelvis bilar.

  ”De kan göra allt de kan tänka sig med våra produkter”, säger McQuade.

  En annan bransch som har ett nära samarbete med INEOS Styrolution är byggbranschen – och det märks.

  ”Våra kunder i byggindustrin leder utvecklingen och står hela tiden inför utmaningen att ta fram produkter som är tåligare, mer kostnadseffektiva och samtidigt estetiskt tilltalande” säger Thomas Hazenstab, affärschef för specialtillverkningsverksamheten.

  Tillsammans har man skapat produkter som golv, stängsel och staket som bättre klarar av tuffa väderförhållanden och höga temperaturer.

  ”Vi är stolta över vårt nära samarbete med kunderna vid utvecklingen av nya produkter som uppfyller deras specifika behov”, säger Hazenstab. ”Det handlar om att vara trendsättare i branschen. Vi vill erbjuda dem den bästa möjliga lösningen för att ge dem konkurrensfördelar på deras egna marknader.”

  McQuade säger att innovation är nyckeln till företagets framgångar och att detta kommer att bli ännu viktigare i framtiden.

  ”För att lyckas på de specialiserade marknaderna måste vi skapa mervärde genom innovation för våra kunder”, säger han. ”Det är därför vi ingår samverkansprojekt för innovation med våra kunder för att utveckla nya styrenlösningar för morgondagens produkter. Nyskapande lösningar och applikationer, produkt- och processinnovationer särskiljer oss från våra konkurrenter och gynnar vår position som utvald samarbetspartner”.

  Styrolution är också den ledande, globala leverantören av styren till elektronikindustrin. Materialet används vid tillverkningen av datorlådor och monitorer för att göra dem hållbara och värmetåliga. En stor del av de skrivare som tillverkas idag innehåller polystyren från Styrolution eller ABSprodukter.

  Både Styrolution och INEOS ABS förväntas gynnas av sammanslagningen genom att kunna dra nytta av synergieffekter som också kommer att förbättra effektiviteten i verksamheten.

  Kärnfunktioner som marknadsföring och försäljning, kundtjänst, forskning och utveckling, distributionskedja, tillverkning, ekonomi- och personalavdelningar kommer att slås samman och bästa praxis kommer att delas. Detta kommer inte bara att gynna hela organisationen, även kunderna tjänar på att ha en central instans som kan uppfylla alla deras styrenbehov.

  ”Allt detta har inneburit stora förändringar för de anställda i verksamheten”, säger McQuade. ”Men för våra kunder har kontinuitet varit ledordet. Alla eventuella framtida förändringar kommer att innebära förbättringar. Företaget jobbar långsiktigt.”

  www.styrolution.com

  Video

  Intervju med Kevin Mcquade

  00:00

  14 minuter att läsa Numret 8
 • ineos-gains-interest-banner.jpg

  INEOS lockar till sig långivarnas intresse

  När INEOS ser en möjlighet utnyttjar man den, i synnerhet om det gäller att hantera sina finanser mer effektivt. Detta år är inget undantag.

  Robust utveckling tillsammans med INEOS rykte om att vara ett företag som kan tjäna pengar bidrog till att man kunde underteckna tre olika avtal under första halvåret i år som har inneburit besparing på 80 miljoner euro i räntebetalningar.

  ”Även om det innebär att investerarna inte kommer att tjäna lika mycket på räntor innebär det att INEOS kan fokusera på att stärka verksamheten och ses som en bättre ”risk”, vilket alltid är bra för långivare”, säger Peter Clarkson, chef för investerarrelationer vid INEOS.

  De besparingar som gjorts på räntebetalningar av den skuld på 4 miljarder euro som ska refinansieras kommer förmodligen att återinvesteras i verksamheten.

  ”Det är svårt att säga exakt vad vi kommer att göra med det extra kassaflödet”, säger Clarkson. ”Det ger oss emellertid mer flexibilitet när vi funderar på förbättringar i verksamheten eller företagsförvärv för att komplettera vår verksamhet; vi är alerta och väntar på rätt möjligheter”.

  Under de senaste fyra åren har INEOS – i en rad taktiskt smarta drag – refinansierat det lån på 9 miljarder dollar som man tog 2005 för att köpa Innovene, BP:s dotterbolag för olefiner, derivat och raffinering.

  Därigenom har företaget kunnat spara 405 miljoner euro i räntebetalningar.

  ”Sedan 2011 har vi arbetat med att förbättra koncernens skuldstruktur efter de restriktioner som infördes efter finanskrisen 2008”, säger ekonomichefen Graeme Leask. ”Det är det som gjort det möjligt för oss att minska vår kontanta räntekostnad från 763 miljoner euro 2010 till dagens 358 miljoner”.

  I april 2012 skapade INEOS historia i finansvärlden när man säkrade det största lånet någonsin med mjuka villkor för ett europeiskt företag och det största i världen sedan den finansiella krisens början 2008.

  Michael Moravec, chef för Barclays europeiska högavkastningssyndikat, beskrev det som en imponerande bedrift av ett företag.

  ”Ledningen kan nu koncentrera sig på det man är bäst på – att driva ett kemiföretag”, sade han i samband med affären.

  INEOS har nu refinansierat de flesta av sina lån som närmade sig sin förfallodag.

  ”Att ta ut nästa stora del av skulden innebär att vi måste betala en betydande premie nu, men premien kommer att minska och kan visa sig vara en mer attraktiv affär nästa år”, säger Clarkson.

  2 minuter att läsa Numret 8
 • ineos-channels-energy-banner.jpg

  INEOS kanaliserar energi till ny TV-show

  INEOS har lanserat en ny TV-kanal för att hålla personalen uppdaterade.

  Företaget hoppas att IN:TV ska kunna sändas från en ny anläggning varje månad för att stärka banden mellan den växande globala arbetsstyrkan och företaget.

  INEOS External Affairs Director, Tom Crotty, som kommer att leda det 15 minuter långa programmet kommer att bistås av olika gästprogramledare från de lokala anläggningarna.

  ”På bara 17 år har INEOS växt från intet till en global kemijätte med 53 tillverkningsanläggningar runt om i världen med nästan 20 000 anställda”, säger han. ”Ibland är det inte lätt att kommunicera med så många människor”.

  Det första avsnittet spelades in i Grangemouth i Skottland där Tom fick sällskap av Jennifer Prentice, en av de prisbelönta nyutexaminerade kemiingenjörerna vid O&P UK.

  ”Jag anser att vi med lanseringen av IN:TV visar vägen inom kommunikation med de anställda i den petrokemiska sektorn”, säger Tom. ”Med tanke på hur viktigt video och sociala medier är för den yngre generationen, som utgör våra framtida anställda och kunder, vill vi ge dem så mycket information som möjligt”.

  Varje avsnitt kommer att lyfta fram de senaste nyheterna från olika delar av koncernen, men anställda kommer också att få chansen att ställa frågor till styrelseordförande Jim Ratcliffe.

  Programmet finns online – tillgängligt för alla – på www.ineos.com

  3 minuter att läsa Numret 8
 • insight-and-ingenuity-banner.jpg

  Insight och Ingenuity tillkommer till INEOS flotta

  TVÅ toppmoderna fartyg som INEOS har beställt för att transportera stora mängder flytande gas från USA till Europa har officiellt döpts.

  JS INEOS Insight och JS INEOS Ingenuity togs i drift i juli.

  På den ena av de stora fartygens sidor står ‘Skiffergas för tillverkning’, på den andra står ‘Skiffergas för kemikalier’.

  Skeppen döptes i Qidong i närheten av Shanghai där de första fartygen i flottan byggs för INEOS räkning av SINOPACIFIC Offshore & Engineering, en av världens största skeppsbyggare.

  Vart och ett av fartygen är lika långt som två fotbollsplaner och kan frakta 4,7 miljoner liter etan.

  Steffen Jacobsen, VD för Evergas, det danska gasfraktningsföretag som designade, leasade och sköter driften av fartygen, har arbetat i fartygsindustrin i 35 år.

  ”Dessa fartyg är de första i sitt slag på många olika sätt”, säger han. ”Ingen har tidigare fraktat etan i dessa mängder så långa sträckor. För att kunna göra detta var vi tvungna att tänka helt nytt. Dessa fartyg är verkligen unika.”

  Dopet utgjorde den senaste milstolpen i INEOS globala projekt i miljardklassen för att frakta skiffergas från USA till produktionsanläggningarna i Norge och Skottland.

  INEOS kommer att bli det första företaget i världen som fraktar etan utvunnen ur skiffergas från USA, där gasen har lett till en renässans för tillverkningsindustrin.

  Jim Ratcliffe, INEOS grundare och styrelseordförande, säger att projektets omfattning, som kommer att bidra till att revolutionera den europeiska kemiindustrin genom att överföra amerikanska kostnadsförhållanden till Europa, är något utöver det vanliga.

  ”Vi kommer att frakta mer än 4,5 miljoner liter gas varje dag i mer än 15 år från USA till Europa”, säger han. ”Oavsett hur man ser på det så är det en fantastisk bedrift”.

  Video

  INEOS namnen dess drakskeppen

  00:00

  4 minuter att läsa Numret 8
 • go-run-for-fun-banner.jpg

  GO Run For Fun slår rekord

  INEOS GO Run For Fun-team organiserade nyligen sitt hittills största evenemang i Queen Elizabeth Olympic Park i London där 6 000 barn deltog i det 2 km långa loppet tillsammans med ett antal olympier och TVpersonligheter.

  ”Vi vet att många föräldrar oroar sig för att deras barn äter för mycket och inte får tillräckligt med motion”, säger Leen Heemskerk, GO Run For Fun-stiftelsens projektchef. ”GO Run For Fun är en välgörenhetsorganisation vars syfte är att tackla problemet på ett kul sätt och det stora antalet som deltog i evenemanget visar att många människor delar vår uppfattning och oro.”

  Daley Thompson, brittisk OS-guldmedaljör, ledde loppet och delade ut en del av priserna.

  ”Det var en fantastisk dag för alla barnen”, säger han. ”Alla hade kul och lärde sig också lite om hur viktigt det är att motionera och äta rätt.”

  GO Run For Fun är nu världens största välgörenhetsorganisation för att få barn att springa.

  Förutom själva loppet lanserade GO Run For Fun även en ny tecknad serie baserad på Dart, organisationens maskot.

  Dart TV riktar sig till barn i åldrarna fem till tio och förklarar vikten av att äta rätt och motionera regelbundet.

  Under dagen ledde Charlie Webster, f.d. programledare vid Sky Sports, en diskussion om behovet av att få barn att aktivera sig i tidig ålder för att Storbritannien ska kunna hantera problemet med fetma bland barn.

  ”Fysisk inaktivitet är en viktig faktor i den rådande epidemin med överviktiga barn i Storbritannien”, säger Dr Paul Sacher, en internationellt ansedd expert på barns hälsa och övervikt. ”Med tanke på att ett av tre barn är överviktiga eller sjukligt överviktiga och att cirka 80 % av alla barn inte uppfyller regeringens riktlinjer för fysisk aktivitet är det mycket viktigt att vid stöder initiativ som GO Run For Fun.”

  Daley fick medhåll av den olympiske häcklöparen Colin Jackson och guldmedaljvinnaren i Commonwealthspelen, Louise Hazel.

  Storbritanniens egen maratonman, Rob Young, som slagit världsrekord genom att springa 370 maraton på 365 dagar, deltog också.

  ”Det här var en mycket viktig dag för GO Run For Fun”, säger Jim Ratcliffe, INEOS styrelseordförande och grundare av GO Run For Fun. ”Dels är det ett sätt för tusentals barn att ha roligt och lära sig hur viktigt det är att motionera och äta rätt, men det handlar också om att få regeringen att förstå att man måste göra mycket mer för att hjälpa barn under 12 år att bli aktiva och få motion”.

  4 minuter att läsa Numret 8
 • entrepreneurial-spirit-banner.jpg

  Entreprenörsanda

  Och när kloka hjärnor tänker på samma sätt kan otroliga saker hända, vilket INCH upptäckte när man letade efter bevis på entreprenörskap vid INEOS.

  Eleanor Roosevelt sade att framtiden tillhör dem som tror att deras drömmar är vackra.

  Framtiden tillhör även dem som är beredda att ifrågasätta samtiden.

  Vid INEOS är det ett synsätt som aktivt uppmuntras, prisas och belönas. Företaget vill ge sina anställda möjligheten att göra verksamheten bättre – oavsett vilken ställning de har – och ge dem drivkraften att genomföra dessa förändringar.

  INEOS gjorde just detta 2009, under den värsta globala lågkonjunkturen på flera årtionden. Man såg möjligheten, agerade snabbt med en tydlig strategisk vision och skapade historia i den europeiska petrokemiska industrin.

  “Det var banbrytande”, säger Bill Reid, affärschef vid Olefins & Polymers Europe (North).

  Efterfrågan i Europa krympte snabbt, vinsterna störtdök, Europas krackningsanläggningar höll på att läggas ned och INEOS främsta konkurrent gick i konkurs. Situationen förvärrades ytterligare av att gapet mellan amerikanska och europeiska energi- och råmaterialpriser blev större eftersom man i USA hittade ett sätt att komma åt enorma reserver av tidigare outnyttjad gas, från skiffer.

  “Det var förmodligen den mörkaste perioden för vår verksamhet, och för tillverkningsindustrin i allmänhet”, säger Bill.

  I desperata lägen krävs nytänkande.

  INEOS beslutade att, om det inte var möjligt att minska de förödande energikostnaderna i Europa, frakta billig etangas som utvinns ur skiffer i USA till Europa för att minska driftskostnaderna och bibehålla en konkurrenskraftig, global olefin- och polymerverksamhet.

  Planen fungerade. 2012 lyckades INEOS fullborda en till synes omöjlig serie avtal som slutligen säkrade 15-åriga kontrakt med de tre företag som skulle ansvara för borrning, distribution, kondensering och frakt av hundratusentals ton etan varje år från USA till Norge och Skottland. Man började även bygga en lagringstank och terminal för gasen vid olefin- och polymeranläggningen i Rafnes.

  När leveranserna börjar anlända till Rafnes nästa år kommer INEOS att vara det första petrokemiska företaget i Europa som importerar billig gas från USA och drar nytta av den konkurrensmässiga fördelen med “skifferekonomin”.

  “Ingen hade tänkt tanken på att göra detta”, säger Gerd Franken, VD vid Olefins & Polymers Europe (North).

  INEOS anläggning i Grangemouth i Skottland kommer också att dra nytta av detta entreprenörstänkande när Storbritannien 2016 börjar ta emot leverans av gaser som utvunnits ur skiffer i USA för att komplettera den minskande tillgången på råmaterial från Nordsjön. Investeringen på 300 miljoner GBP i en ny importterminal, inklusive en 40 meter hög etantank med kapacitet för 33 000 ton etan, kommer att hjälpa en anläggning som går med förlust att bli lönsam igen.

  Den här typen av entreprenörstänkande är inrotad i INEOS kultur. Anställda vill inte bara tjäna sitt levebröd, de vill göra skillnad. Och, framför allt, de tror att de kan göra skillnad.

  Att övervinna hinder, hitta nya sätt att arbeta, tänka lateralt och regelbundet utmana status quo är vardagsmat vid INEOS.

  Företagets entreprenörsanda står även att finna i inställningen till företagsförvärv, den strategiska visionen och förmågan att fatta kritiska beslut snabbt.

  INCH upptäckte att INEOS, från ledningen och nedåt uppmuntrar alla att inte bara se problem, lösningar och möjligheter, utan även komma med förslag på hur man kan göra något åt dem.

  5 minuter att läsa Numret 6
 • ineos-difference-banner.jpg

  Skillnaden med INEOS

  INEOS är annorlunda. Du kan se det i ansiktena på dem som arbetar i bolaget och känna det i luften. Det finns en spännande energi här. INEOS har med åren växt till världens tredje största kemiföretag, men man har inte förlorat sin entreprenörsanda

   

  Att arbeta för INEOS främjar självständigt tänkande. Men det finns alltid ett team bakom dig om det behövs. För mig innebär entreprenörskap att ta initiativet, inspirera andra och skapa resultat.
  Stijn Dekeukeleire
  RTD engineer
  INEOS Oxide, Belgium

  Jag har arbetat för mer traditionella kemiföretag där jobbet var säkert och “trivsamt”. INEOS miljö är mycket mer utmanande och krävande, men det gör att jag känner mig mer delaktig och att jag kan bidra med något, och det gör att jag trivs mycket bättre med jobbet. INEOS letar ständigt efter sätt att maximera sina affärsmöjligheter genom innovativa lösningar, oavsett om dessa är tekniska, ekonomiska eller kommersiella.
  Dave Hart
  INEOS Nitriles, Seal Sands, Storbritannien

  INEOS accepterar inte att saker måste göras på ett visst sätt, bara för att det är så man alltid har gjort. Företaget gillar att utmana seder och bruk och strävar ständigt efter att uppnå samma resultat samtidigt som man sänker kostnaderna. Jag gillar att arbeta för ett företag som utmanar dig att söka egna lösningar, men ibland kan det vara frustrerande och jobbigt.
  Paul McNulty
  INEOS Nitriles, Seal Sands, Storbritannien

  Att uppmuntra anställda att hitta lösningar på sina egna problem resulterar att vi känner oss delaktiga i vår egen framtid. Denna anda skapar också en miljö som gör det möjligt att enkelt bygga solida nätverk med personer inom INEOS och utanför företaget.
  Johan Loots
  Sr. production engineer utilities + energy & carbon
  INEOS Oxide, Belgium

  INEOS är en inspirerande miljö som gör att du kan gå så långt som ditt sinne låter dig. Ofta tror folk att långa arbetsdagar är rätt väg att gå, men att jobba på rätt saker är förmodligen viktigare än att sitta vid ett skrivbord timme ut och timme in. Hemligheten är att fokusera och bibehålla detta fokus och lita på din egen instinkt. Eftersom vår verksamhet ständigt utvecklas måste vi anpassa oss till de förändrade omständigheterna och sätta upp nya mål och genomföra smartare lösningar. Att tro på sig själv gör det mycket lättare att övertyga andra att uppnå samma mål. Du kan sitta och analysera i evigheter om du vill, men medan du gör det har konkurrenterna gått vidare.  
  Peggy Gerits
  Planning & logistics manager
  INEOS Oxide, Belgium

  På INEOS uppmuntras vi till att “tänka utanför boxen”, för att hitta lösningar på problem och utveckla verksamheten. Man kan hitta möjligheter varje dag på arbetet. Alla är vi olika och har olika möjligheter, egenskaper och funktioner, men innovation är något vi alla delar.
  Carita Johansson
  HR-specialist/informatör
  INEOS ChlorVinyls, Stenungsund, Sverige

  INEOS är definitivt ett entreprenörsföretag genom sitt sätt att utveckla verksamheten, produkter och människor. Det är både stimulerande och utmanande att ges friheten att tänka annorlunda och se nya möjligheter öppna sig. Och det finns stöd för det genom hur vi säkert driver verksamheten eller konstant försöker reducera påverkan på miljön.
  Kjell Andersson
  Konstruktör
  INEOS ChlorVinyls, Stenungsund, Sverige

  INEOS framstår som ett nygrundat företag fullt av energi och motivation. Företaget ger sina anställda tydligt ansvar. Man struntar i allt nonsens och uppmuntrar de anställda att finna lösningar och att få jobbet gjort. Jag har arbetat på andra företag där jag fastnade i byråkratin och stötte på så många hinder att jag tappade entusiasmen för att arbeta för dem.
  Debbie Clark
  PA/kontorschef
  INEOS Grupp, Hampshire, UK

  INEOS fungerar väldigt annorlunda jämfört med andra företag, särskilt inom den kemiska industrin. Personer som gillar hierarkier har inget att hämta här. INEOS tvingar dig att tänka annorlunda, att vara flexibel, rakt på sak och att arbeta på ett okonventionellt sätt. Om du känner dig bekväm med det, gillar enormt mycket frihet och vill göra en skillnad, då är det här det rätta företaget för dig. Det är fantastiskt att inte behöva ha några begränsningar förutom de du sätter upp själv. Vi uppmuntras att prova nya vägar, utforska nya idéer och att tänka ur ett större perspektiv. INEOS handlar om passionen och viljan att driva utvecklingen framåt.
  Dr. Anne-Gret Iturriaga Abarzua
  Informationschef
  INEOS Olefins & Polymers Europa North

  Jag är nyutexaminerad och INEOS har givit mig en roll som “action”-ingenjör. Jag får utbildning i att lösa problem på fältet själv samtidigt som jag får stöd av välutbildade och mycket erfarna personer som hjälper mig när det behövs. Vid INEOS får du verkligt ansvar, verklig ansvarsskyldighet och verklig exponering mot näringslivet. Om du har rätt attityd och inställning kan du gå långt. Varje dag jobbar vi med verkliga problem och vi arbetar tillsammans så att de flesta problemen är lösta i slutet av dagen.
  Amadou Tounkaras
  Tillförlitlighetstekniker
  INEOS O&P USA

  Vid INEOS får vi friheten att använda våra kunskaper och resurser för att utveckla innovativa och värdefulla idéer på ett proaktivt och avslappnat sätt. Detta synsätt innebär att vi inte behöver ägna oss åt “brandbekämpning”, bibehålla status quo eller använda traditionella, föreskrivna regler för att bedriva verksamheten.  
  Mark Gessner
  Teknisk rådgivare
  INEOS O&P USA

  Jag anser definitivt att INEOS är ett kemiföretag med entreprenörsanda eftersom företaget har viljan att utmana befintliga arbetsmetoder och attityder i samhället. Det är oerhört givande att arbeta för företaget eftersom man uppmuntras att söka, hitta och genomföra lösningar på egna problem.
  David Sopher
  INEOS Nitriles, Seal Sands, Storbritannien

  INEOS ledning är mycket modig och framgångsrik. Jag gillar mitt jobb så mycket att det inte känns som ett jobb. För mig handlar entreprenörskap om att ta personligt ansvar för verksamheten, och under årens lopp har jag sett många goda exempel på detta inom företaget, särskilt under krisen 2008/2009 och mer nyligen under konflikten vid Grangemouth.
  Manfred Hartung
  Tillgångsförvaltare, energiavdelningen
  INEOS Olefins & Polymers Europe North

  Det är intressant och spännande att arbeta i en organisation som utmanar dig att hitta lösningar på dina egna problem. Vid INEOS uppmuntras du att vara kreativ, hitta nya sätt att arbeta och utveckla din egen roll.
  Annika Petrusson
  VD-assistent
  INEOS ChlorVinyls, Stenungsund, Sweden

  Vid INEOS serveras vi inte med färdiga lösningar vilket innebär att vi utvecklas och lär oss mycket snabbare än vi annars skulle. Avsaknaden av en påtvingat hierarki gör verkligen att människor utvecklas och det är ett mycket gott betyg till företaget att alla anställda i organisationen personligen engagerar sig för företagets framgångar. Jag ser bevis på entreprenörskap varje dag eftersom jag är omgiven av människor som inte är begränsade till sina arbetsbeskrivningar utan ständigt söker möjligheter att utveckla, förbättra och effektivisera verksamheten. De gör detta självmant utan att de behöver manas på av någon annan. Det finns en stor grad av självdisciplin som tillsammans med verklig driftighet och beslutsamhet genomsyrar hela organisationen.  
  Gabriella Isidro  
  Produktansvarig, Polymerer
  INEOS Olefins & Polymers Europe North

  8 minuter att läsa Numret 6
 • spirited-workforce-banner.jpg

  En energisk arbetsstyrka

  Nya Grepp:

  Ett nytt grepp från INEOS Oxide har gjort att företaget inte bara tjänar pengar på avfall, utan även att man har bidragit till att skapa en framgångsrik verksamhet för två andra företag och att man minskat utsläppen från motsvarande 60 000 bilar.

  Bollen sattes i rullning när INEOS började leta efter företag som kunde tänkas vara intresserade av den koldioxid som produceras vid INEOS etylenoxidanläggning i Belgien.

  “Vi producerar en hel del koldioxid; vi visste att det måste kunna komma till god nytta, men det var inte vår marknad”, säger Hans Casier, VD för INEOS Oxide, som redan drev den mest energieffektiva etylenoxidanläggningen i Europa.

  Istället för att släppa ut koldioxiden direkt i atmosfären föresatte sig INEOS Oxide att hitta två företag, som tillsammans kunde driva en framgångsrik verksamhet som utnyttjar koldioxiden för att producera till exempel kolsyrade drycker och torris, som håller mat och dryck färsk när den transporteras från lagret till butiken.

  INEOS presenterade Messer för Strombeek IJsfabriek, som bildade ett samriskföretag, BECO2, som driver sin verksamhet från INEOS anläggning i Zwijndrecht i Antwerpen.

  “Vi övertalade dem att skapa ett eget företag istället för att köpa sin koldioxid från någon annan”, säger Hans.   

  “De tar nu ungefär 150 000 ton koldioxid och vi delar på kostnaderna och infrastrukturen.”

  Vid presslanseringen av kondenseringsenheten för koldioxid tog man koldioxid direkt från etylenoxidenheten för att göra kolsyrat vatten. “Alla som var där från anläggningen tog ett glas”, säger Hans. “Vi erbjöd det till pressen också och alla tog ett steg bakåt. Det var ett typiskt exempel på hur gemene man inte vet vad kemikalier handlar om.”

  Hitta nischmarknader:

  Den turkiska byggbranschen är inte nödvändigtvis den självklara marknaden för utveckling av ett nytt isoleringsmaterial med hög prestanda, men det var det för INEOS Styrenics.

  “Den turkiska ekonomin har vuxit kraftigt under senare år och regeringen har skärpt byggreglerna efter förödande jordbävningar 1999 och 2011 då många byggnader kollapsade”, säger Rob Ingram, operativ chef vid INEOS Styrenics. “Byggbranschen blomstrade och isolering blev allt viktigare i takt med att standarderna skärptes.”

  Expanderbar polystyren (EPS) i form av vita skumklossar är ett ledande material som används för isolering av byggnader i Europa och som även i stor utsträckning användes i Turkiet. Vad som var nytt för den turkiska marknaden var en grå version av detta material med 20 % bättre värmeisoleringsegenskaper.

  INEOS hade tre alternativ: kämpa för en större andel av marknaden för grå EPS i Tyskland, där man redan insett fördelarna och det finns en stark lokal producent; vänta på att resten av Europa skulle följa det tyska initiativet; eller leta efter alternativa marknader och försöka dra fördel av att vara först på marknaden.

  INEOS Styrenics valde det tredje alternativet.

  Man samarbetade med en av sina viktigaste kunder i Turkiet och sålde in fördelarna med EPS-silverprodukten till dem. Tillsammans såg man möjligheten med att introducera detta material på den turkiska marknaden. Man lanserade en gemensam kampanj på en stort nationell byggutställning, talade med arkitekter och byggföretag om produktens fördelar, anordnade branschseminarier och skrev ett antal artiklar i den nationella fackpressen.

  “Det var inte en omedelbar succé, men på fem år har vi ökat vår försäljning från noll till att vara marknadsledande”, säger Rob. “Och det är helt och hållet tack vare att vi såg möjligheten och tog oss in på marknaden tidigt för att etablera vår produkt som standarden för hög kvalitet.”

  Stå fast vid dina övertygelser

  Att tro på en plan är lika viktigt som själva planen.

  Vid INEOS Europe AG ledde denna övertygelse till att Sarralbe PP, en liten produktionsanläggning för polypropylen i Frankrike, kunde räddas. Anläggningen hade tidigare gått med omkring fyra miljoner euro i förlust varje år.

  2012 tog Xavier Cros, affärschef för polymerer vid INEOS O&P South, över anläggningen och implementerade en detaljerad plan som tidigare hade misslyckats.

  “Inga av åtgärderna var egentligen nya eller banbrytande”, säger han. “Skillnaden var att de anställda vid anläggningen denna gång trodde på att förändringarna skulle fungera.”

  Han pratade med samtliga anställda och alla fick ett mål.

  “Alla anställda vid anläggningen blev en del av planen, så det hängde på alla om planen skulle lyckas eller misslyckas”, säger Xavier.

  Planen fungerade. Inom ett år gick anläggningen med vinst igen. “Den framgången har blåst nytt liv i anläggningen”, säger han. “Alla tror nu att vi kan uppnå ännu bättre resultat i år.”

  Djärva beslut:

  Ledarskap kräver mod.

  För två år sedan köpte INEOS katalysatorer och sålde dem vidare till sina kunder. I dag tillverkar INEOS dem själv och säljer cirka 500 ton per år, tack vare ett djärvt beslut att bygga en anläggning för tillverkning av katalysatorer i Indien. “Om vi hade byggt denna anläggning i Europa eller Nordamerika skulle det ha kostat oss fyra gånger så mycket”, säger Peter Williams, VD vid INEOS Technology.

  I samarbete med ett lokalt företag tillverkar INEOS nu katalysatorer vid sin egen anläggning som sedan levereras till kunder runt om i världen.

  “Vi tog en kalkylerad risk, men det är en väldigt konkurrensutsatt bransch. Det är viktigt för oss och vi hade inte ha haft råd att bygga en fabrik vid en av INEOS befintliga anläggningar”, säger han.

  Anläggningen för tillverkning av katalysatorer har varit så framgångsrik att man nu håller på att bygger ytterligare en.

  Produktinformation:

  Metoxypolyetylenglykol (MPEG) hade använts i nästan 50 år när INEOS grundades 1998.

  Det var en beprövad molekyl, men den hade mycket få användningsområden.

  Kort efter att INEOS köpte BP:s före detta petrokemiska anläggning i Antwerpen började man att undersöka möjligheten att ändra sammansättningen av många kemikalier för att göra dem mer lönsamma för företaget, skapa mervärde och ge kunderna bättre produkter.

  MPEG var en av dessa. Men innan INEOS genomförde ändringarna gick ett team ut på marknaden för att ta reda på vad byggföretagen ville ha och behövde.

  “Genom att ändra specifikationen och arbeta med de viktigaste företagen kunde vi introducera en helt ny teknik i den branschen”, säger Hans Casier, VD för INEOS Oxide. “Ett bra exempel är snabbstelnande betong. Vi tillhandahöll lösningen genom att förändra det sätt vi producerade molekylen på för att tillgodose behoven för detta användningsområde och det ledde till en enorm försäljningsökning och ett stort tillskott.”

  En vilja att ta risker:

  Viljan att ta kalkylerade risker är också ett bevis på entreprenörsanda.

  VD:n Peter Williams säger att hans team vid INEOS Technologies visade prov på entreprenörsanda när de försökte övertyga en kund i Mexiko.

  INEOS var nära att licensiera sin teknik för polymeranläggningar till ett företag i Mexiko, men kunden var orolig över att detta var första gången INEOS hade tillverkat en av de produkter som företaget hade planerat att tillverka i kommersiell skala.

  “Vi visste att det var genomförbart utifrån vad vi hade åstadkommit i vårt laboratorium, och vi litade på vår kapacitet”, säger Peter.

  För att övertyga kunden använde INEOS en pilotanläggning för tillverkning av produkten och fraktade den sedan till Japan där den omvandlades till det kunden ville ha – förpackningar.

  INEOS skickade därefter ett team till Mexiko för att testa förpackningarna på marknaden.

  “Vi gjorde bara två uppsättningar av produkten och den gick hem”, säger Peter. “Vi fick kontraktet och relationen med kunden går från klarhet till klarhet.” 

  Att tänka utanför ramarna:

  Att tänka utanför ramarna kan leda till besparingar i mångmiljonklassen, vilket INEOS Phenol upptäckte när man planerade att sälja mark man inte utnyttjade och erbjuda ett närliggande företag att använda INEOS brygga i Antwerpen, Belgien.

  Affären är ett bra exempel på ett projekt som gynnar båda parter. ADPO kommer att kunna använda INEOS brygga (en absolut nödvändig resurs för ett företag som sysslar med logistik och lagring av kemikalier i en stor hamn) och INEOS kommer nu att dra nytta av nya spåranslutningar för tåg, rörledningar och lastningsanläggningar som ADPO planerar att bygga bredvid INEOS anläggning.

  “Huvudspåret för järnvägen går precis utanför vår anläggning och de kommer att bygga sidospår från detta, vilket innebär att fenol och aceton som vi producerar kan lastas på tåg i stället för att transporteras med lastbilar”, säger Nick Williamson, affärsutvecklingschef vid INEOS Phenol. “Att lägga en kilometer sidospår kostar flera miljoner euro. Vi skulle aldrig ha kunnat motivera en sådan investering på egen hand, men genom att samarbeta med ADPO kan vi båda dra nytta av detta projekt. Genom att tänka utanför ramarna har vi kunnat leverera mervärde till vår verksamhet”.

  ADPO planerar dessutom att bygga ut bryggan avsevärt, vilket innebära att INEOS kommer att kunna ta emot större transporter av råvaror och exportera mer. “Detta är en viktig utveckling för verksamheten, som öppnar upp ytterligare möjligheter i framtiden”, säger Nick.

  12 minuter att läsa Numret 6
 • europe-chemical-industry-banner.jpg

  Europas kemiindustri kan vara utplånad inom 10 år

  Förra året började INEOS varna om att Europas petrokemiska industri står inför enorma utmaningar, både interna och externa. Sedan dess har inte mycket hänt för att hjälpa Europa att konkurrera med Amerika, Mellanöstern och Kina. Som det ser ut idag är Europa en av de dyraste platserna i världen för tillverkning av petrokemiska produkter. Detta måste åtgärdas och Europas politiker måste inse hur brutal konkurrensen är innan det är för sent, säger INEOS ordförande Jim Ratcliffe.

  Europa velar men det har man inte råd med om man vill behålla en konkurrenskraftig kemisk industri, säger INEOS ordförande Jim Ratcliffe.

  “Det ser inte bra ut för Europa, men Europa verkar ha skygglappar på sig när det gäller framtiden för den europeiska kemikalietillverkningen,”  säger han. “Jag ser miljöskatter, jag ser ingen skiffergas, jag ser avveckling av kärnkraften och jag ser hur tillverkningen tvingas bort. Jag kan se att konkurrensmyndigheterna i Bryssel är lyckligt ovetande om den flodvåg av importerade produkten som är på väg och att man enfaldigt står i vägen för förnuftiga omstruktureringar.”

  I ett öppet brev till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso uppmanar Jim honom att vidta brådskande åtgärder för att skydda EU:s kemiska industri.

  “Det vore strategiskt och ekonomiskt vansinne av en stor ekonomi att överge sin kemiska industri”, säger han.

  INEOS vinster i Europa har halverats under de senaste tre åren medan vinsterna i USA har tredubblats. BASF, världens största kemiska företag, har meddelat – för första gången någonsin – att man avser göra en strategisk nedskärning i sina europeiska investeringar, och motiverar beslutet med stagnerande marknader, dyr energi och dyr arbetskraft.

  “Energi i form av gas i Europa är tre gånger dyrare än i USA och el är 50 procent dyrare”, säger Jim. “Det finns inga billiga råvaror i Europa. Råvarukostnaderna i USA och Mellanöstern ligger på en helt annan nivå.”

  Han säger att skiffergas i USA har förändrat landets konkurrenskraft helt och givit dem självförtroendet åter.

  “Man har aviserat utbyggnad av den petrokemiska industrin i storleksordningen 71 miljarder USD som en följd av tillgången på skiffergas”, säger han. “Detta spås öka till mer än 100 miljarder USD, till skillnad från Europa där nedläggningarna går slag i slag.”

  Enbart i Storbritannien har 22 kemiska anläggningar stängt sedan 2009.

  För att framställa kemikalier krävs konkurrenskraftiga energi- och råmaterialkostnader. Branschen är väldigt teknisk, och det är en av anledningarna till att Europa har varit så framgångsrikt historiskt sett, men Jim menar att avancerad teknik i sig inte kan rädda branschen och varnar för att industrin skulle kunna vara utplånad inom 10 år.

  “Den europeiska textilindustrin förintades eftersom den inte kunde konkurrera med de asiatiska arbetskraftskostnaderna”, säger han. “Kemiindustrin kan gå samma öde till mötes. Den kan mycket väl bli ytterligare en europeisk dinosaurie.”

  Kemiindustrin i Europa sysselsätter för närvarande en miljon människor direkt och ytterligare fem miljoner indirekt.

  “I Europa är kemikalier och bilar de största marknaderna, med intäkter på 1 biljon USD var”, säger han. “Ekonomiskt sett är kemiindustrin en av Europas kronjuveler.”

  I sitt brev betonar Jim också det mycket verkliga hotet från Kina, som beräknas bli världens största ekonomi 2020.

  “Kineserna expanderar oavbrutet”, säger han. “Kina har hittills, i modern historia, köpt upp världens överskott på kemikalier, men man kommer snart att vara självförsörjande, och därefter kommer man att börja exportera.”

  8 minuter att läsa Numret 6
 • go-run-for-fun-banner.jpg

  Små fötter gör stora framsteg 

  Den djarva kampanj som INEOS tog initiativ till förra året för att få Storbritanniens barn att börja röra på sig har blivit en stor framgång.

  Väldigt många barn har deltagit i INEOS “Go Run For Fun”-evenemang som anordnats på många olika platser i Storbritannien. Kalendern är fullbokad för 2014/2015 och mer än 30 000 barn väntas delta i år.  

  “Dessa evenemang har varit mycket framgångsrika i Storbritannien”, säger Leen Heemskerk, som är ansvarig för “Go Run For Fun”-kampanjen. “Kommunstyrelser, sportklubbar och skolor har kontaktat oss och bett oss att anordna evenemang. Det är fantastiskt, men om vi ska utvidga programmet behöver vi mer resurser. Vi har tagit konceptet så långt vi kan och vi vill ta det vidare, så att ännu fler barn kan delta, men det går inte utan stöd från utomstående parter, som kommersiella organisationer och regeringen.”

  Video

  INEOS GO RUN FOR FUN

  00:00

  Sedan augusti förra året har mer än 15 000 barn redan deltagit i INEOS initiativ till roliga kortdistanslopp.

  Melton Primary School i Suffolk arrangerade ett av evenemangen.

  “Evenemanget var välorganiserat, välskött och såg till att alla var delaktiga. Det har haft en mycket positiv inverkan på våra elever och har visat dem att det kan vara både roligt och spännande att springa och vara aktiv”, säger skolan idrottslärare Andrew Northcote.

  Jim Ratcliffe brinner för löpning och för denna kampanj.

  “Idén till “Go Run For Fun” föddes ur en passion att få så många barn som möjligt att börja springa, vid en så tidigt ålder som möjligt”, säger han. “Men kampanjen är en riktig laginsats och vi hade inte kunnat genomföra den utan teamets hårda arbete och engagemang. Att vi har nått milstolpen 15 000 löpare redan nu är ett bevis på det gedigna arbete som alla lagt ned.”

  Innan årsskiftet hoppas INEOS ha organiserat 100 evenemang i Storbritannien. Vissa av dem är kopplade till stora idrottsevenemang såsom Sheffields halvmaraton och Bristol 10k och andra anordnas i samarbete med skolor och idrottsföreningar.

  Colin Jackson, olympisk silvermedaljör, är en av ambassadörerna för “Go Run For Fun”.

  “Detta har varit en fantastisk möjlighet för barnen att prova på löpning”, säger han. “Dessa ungar kanske aldrig har provat på löpning förut, men det kan vara början på en idrottskarriär, eftersom löpning utgör grunden för all sport.”

  För att se till att “Go Run For Fun” har en långsiktig framtid samarbetar INEOS med Nova International, som arrangerar de klassiska “Great Runs” i Storbritannien.

  Det ultimata målet för “Go Run For Fun” är att det ska bli världens största initiativ för att få barn att börja springa. “Syftet är att locka 100 000 barn att börja springa innan 2016 och som det ser ut nu kommer vi att nå vårt mål. Om vi kan få ytterligare stöd för en redan framgångsrik kampanj finns det ingen anledning till att vi inte ska kunna mångdubbla detta”, säger Leen.

  Brendan Foster, före detta brittisk olympisk långdistanslöpare som grundade BUPA Great North Run, säger att han är övertygad om att INEOS kommer att nå sitt mål.

  I juni hålls de första “Go Run For Fun”-evenemangen på kontinenten, i närheten av INEOS anläggningar i Belgien, Tyskland och Schweiz.

  “Cirkusen kommer till stan”, säger Leen, som till vardags är finanschef vid Olefins & Polymers Europa (North).

  INEOS lämnar även en öppen inbjudan till företagets övriga anläggningar runt om i världen, inklusive Norge, Frankrike, Italien och USA, att kontakta Projektledare för “Go Run For Fun”, Ursula Heath, ursula.heath@ineos.com

  För den senaste informationen om “Go Run For Fun”, besök kampanjens webbsida på: www.gorunforfun.com

  10 minuter att läsa Numret 6
 • debate-banner.jpg

  Debatt: Smittar entreprenörskap av sig?  

  Det är en gammal fråga.  Tänker entreprenörer på ett annat sätt än oss andra? Eller kan vi alla lära oss att tänka annorlunda? Med andra ord, är entreprenörskap smittsamt? Debatten om huruvida entreprenörer föds eller är en produkt av den miljö de växer upp i är en het potatis 

  1. Entreprenörskap är definitivt på modet – horder av människor vill bli entreprenörer, delta i företagens initiativ eller ingå samarbeten med entreprenörer. Aldrig tidigare har begreppet varit så prestigefyllt. Oavsett om det är arv eller miljö – och en stor del av det som kännetecknar entreprenörskap kommer från en naturlig inneboende drivkraft som är svår att lära ut – när man väl har fått smak för den, och även små framgångar, är den mycket svår att stoppa. Jag har definitivt fått smak för entreprenörskapet och det är ingen tvekan om att kreativa nystartade företag som försöker förändra världen och lösa problem är mycket bra för samhället och ekonomin.
   Michelle Wright, VD vid Cause 4

  2. Människans benägenhet att imitera beteenden har observerats och studerats otaliga gånger: allt från barns utveckling, språkinlärning, köp av produkter och tjänster, till beslutet att kolla sin e-mail på telefonen i en folkmassa har undersökts. I alla dessa fall är människor starkt påverkade av vad de observerar (bokstavligt eller virtuellt) att andra gör. Vi genomförde nyligen en undersökning för att fastställa om entreprenörskap smittar av sig och upptäckte att personer som “exponerats” för entreprenörer – och i synnerhet tillväxtentreprenörer – var mer benägna att själva bli entreprenörer. Konsekvensen? Entreprenörskap kan smitta av sig, men det måste introduceras tidigt och ofta i miljöer där det är minst vanligt förekommande. I synnerhet tillväxtföretagande är en smal företeelse som kräver mycket större ansträngningar för att införas till mottagliga populationer och öka den övergripande ekonomiska tillväxten.
   Paul Kedrosky, Ewing Marion Kauffman Foundation, en ideell stiftelse med säte i Kansas City, Missouri

  3. Entreprenörskap smittar definitivt av sig. När du är omgiven av motiverande och innovativa entreprenörer och får smak för livet utanför storföretagen, i en miljö där dina insatser kan ha en direkt inverkan på företagets framgång och direkt ser frukten av ditt arbete, finns det ingen återvändo. Det är därför många universitet är så ivriga att lansera mastersprogram i entreprenörskap; en MBA känns inte längre så lockande för den yngre generationen.
   George Deeb, delägare med ledningsansvar vid Red Rocket Ventures i Chicago.

  4. Smittar entreprenörskap av sig? Tänk på detta: Fetma, att sluta röka och skilsmässor smittar av sig. Varför skulle inte entreprenörskap också smitta av sig? Tänk på hur människors idéer, mode, matvanor och seder smittar av sig på andra. Att göra något svårt är lättare när man har känslan av att många andra också gör samma sak. Och är inte entreprenörskap en kombination av idéer, mode och seder? Om jag startar ett företag och lyckas, är det inte mer troligt att mina vänner gör samma sak? De har ändrat sin riskuppfattning.
   Tim Berry, amerikansk grundare och styrelseordförande i Palo Alto Software, Eugene, Oregon

  5. Entreprenörskap har ingenting att göra med gener. Det handlar enbart om den politiska, ekonomiska, utbildningsmässiga och sociala miljö människor befinner sig i. Och det är därför det smittar av sig. Alla befintliga ekonomiska bevis pekar i samma riktning: entreprenörsanda är det bästa verktyget som någonsin uppfunnits för att skapa tillväxt och välfärd för individer, företag och hela länder. Företag som skapade organisatörer i kritstrecksrandiga kostymer främjar idag en kultur som bygger på “företagande entreprenörskap” som det bästa sättet att konkurrera och överleva i den globala ekonomin. Politiska ledare, oavsett partifärg, har också upptäckt att utveckling av en mer företagarvänlig ekonomi är det bästa sättet att skapa jobb och uppnå hållbar ekonomisk utveckling. Entreprenörskap har blivit ett globalt fenomen eftersom det fungerar bättre för fler människor, fler företag och fler länder än någon annan verksamhet eller existerande ekonomisk modell. Naturligtvis skulle detta inte kunna ske om den urgamla myten om att “man föds till entreprenör, det är inget man kan bli” var sann. Det har för övrigt aldrig varit något annat än en myt. Verkligheten idag är att miljontals nya företag startas varje år av alla typer av människor från alla samhällsgrupper. Entreprenörskap uppstår genom tillfälligheter – någon kommer på en lysande idé om en produkt/tjänst – eller omständigheter som fattigdom, frustration, eller arbetslöshet. Nittionio procent av de 3 000 entreprenörer jag har träffat och undersökt är vanliga människor som helt enkelt råkade befinna sig i ovanliga situationer.
   Larry C. Farrell, grundare och ordförande av The Farrell Company, en världsomspännande organisation som forskar och lär ut entreprenörskap till universitetsstuderande, företag och regeringar. www.TheSpiritOfEnterprise.com

  6. När entreprenörsanda genomsyrar hela organisationen kan den entreprenör som finns i oss alla vakna till liv. Tänk på vad som kännetecknar framgångsrika entreprenörer. De har en enorm tilltro till sin förmåga och sin vision för verksamheten. Tänk dig att varje person i organisationen delar samma övertygelse. Vad skulle inte en sån organisation kunna uppnå? Alla som har arbetat i en verksamhet som anammar en entreprenörsanda vet hur spännande det är. Du kan känna energin i luften. Aktiviteterna i verkstäderna och korridorerna är så intensiva att det känns som att du är mitt i rusningstrafiken om du lämnar ditt kontor. Beslut fattas på plats utan att det behövs formella möten eller godkännanden. Lagandan är uppenbar. Hela laget jobbar tillsammans för att göra vad som krävs för att lyckas.
   Martin O’Neill, författare till boken The Power of an Internal Franchise: How Your Business Will Prosper When Your Employees Act Like Owners

  7 minuter att läsa Numret 6
 • colder-bolder-banner.jpg

  Kallare och djärvare

  Det är inte allas önskedröm, men vissa, som Doug Stoup, kommer alltid att dras till platser där ingen människa någonsin har satt sin fot tidigare.

  Ingen människa har någonsin satt sin fot på den högsta delen av den östantarktiska platån.

  Forskare säger att denna 1000 km långa genomfrusna bergsrygg, där temperaturen kan falla under - 92 °C, är en ogästvänlig plats där ingenting egentligen lever eller överlever.

  Det är så kallt att en människas ögon, näsa och lungor skulle kunna frysa sönder inom några minuter.

  “Jag skulle kunna tänka mig att det är som att vara på en annan planet där uppe”, säger Ted Scambos, forskningschef vid USA:s National Snow and Ice Data Center i Boulder, Colorado. “Det är extremt svårt att andas. Det kan faktiskt göra ont. Man kan uppleva en brännande känsla i näsgångarna och om man andas in för snabbt kan det orsaka frostskador i delar av halsen och lungorna.”

  Polarutforskaren Doug Stoup vet mer än de flesta om ogästvänliga platser; han har utforskat Antarktis fler gånger än någon annan levande människa.

  “Antarktis är mitt kontor”, säger han till INCH Magazine när vi träffar honom på en skidåkningstripp vid Lake Tahoes utmarker i Kalifornien. “Det är en ogästvänlig plats men jag har ingen dödslängtan. Jag vill komma därifrån med livet i behåll.”

  Han är 49 och anses vara något av en veteran vid det här laget; han har rest, klättrat, åkt skidor och snowboard på några av världens mest otillgängliga platser.

  Känner han sig frestad att klättra den här avlägsna isplatån, som forskare i december utnämnde till den kallaste platsen på jorden?

  “Absolut”, säger han. “Jag har redan varit på så många ställen där ingen annan människa har varit, så svaret är ja. Definitivt. Jag älskar att pressa mig själv till det yttersta och jag har så många mål och drömmar.”

  Ofattbara - 93,2 °C är nästan dubbelt så kallt som det kallaste stället Doug har varit på. Och han vet hur det är.

  “Du kan inte stanna upp”, säger han. “Kylan är bitande. Du måste hålla dig i rörelse. När du står still gör du av med kalorier enbart för att generera värme för att hålla dig vid liv. Om du lämnar någon del av huden exponerad får du frostskador direkt.”

  Forskare upptäckte den kallaste platsen på jorden när de analyserade data från satelliter som har cirkulerat kring jorden i 32 år. Den senaste satelliten, Landsat 8, sköts upp i februari förra året och har tagit ungefär 550 bilder per dag på jorden från ett avstånd på 705km.

  “Vi har nu en mycket noggrann och konsekvent sensor i omlopp runt jorden som kan ge oss information om allt möjligt, som till exempel hur jordens markyta förändras, hur klimatförändringar påverkar landytan, världshaven och de istäckta områdena”, säger Ted. “Att hitta den kallaste platsen på jorden är bara början.”

  Doug håller med om detta.

  “Om du är mentalt och fysiskt förberedd och har rätt utrustning tror jag att allt är möjligt”, säger han.

  Doug har varit guide för grupper som färdats över det frusna Ishavet till Nordpolen och Sydpolen i Antarktis i mer än 10 år.

  “Resan till Nordpolen är den tuffaste i världen”, säger han. “Isen rör sig och när du sover i ditt tält kan du känna och höra hur isen knakar, bryts upp och rör sig under dig. Ibland låter det som en visselpipa och ibland som ett tåg. Och naturligtvis finns det alltid en risk att man stöter på isbjörnar.”

  Att vara mentalt och fysiskt förberedd på vad som väntar är viktigt, men det räcker inte. Utan de rätta kläderna skulle många expeditioner misslyckas.

  “Kemiindustrin har spelat en stor roll när det gäller att ta fram material som gör att människor som jag överlever”, säger han. “Kemiindustrin utvecklar tyger och kläder som klarar tuffa förhållanden. Dessa kläder hjälper mig att hålla mig varm och torr i ogästvänliga förhållanden när jag inte är aktiv samtidigt som de hjälper till att minska perspirationen när jag rör mig.”

  Doug, som har hjälpt till att utforma kläder för extrema förhållanden för polarutforskare, kommer snart att använda sin erfarenhet för att hjälpa NASA i deras strävan att skicka en bemannad expedition till Mars.

  Han ska inom kort resa till Devon Island i Kanada, som är världens största obebodda ö. Det är kallt, torrt och öde och ön har en krater med en diameter på 24 km från ett meteornedslag för 23 miljoner år sedan. Allt detta innebär att det är en mycket bra miljö för forskare att studera vad som krävs för att genomföra en bemannad expedition till Mars.

  Experter förutspår att NASA kommer att kunna skicka en grupp astronauter till Mars på 2030-talet. Precis som jorden har Mars istäckta poler, årstider, vulkaner, raviner och öknar, men det är betydligt kallare än på jorden; temperaturen kan sjunka ner till - 128 °C under natten.

  “Mars är inget för räddhågade”, säger en talesman för NASA.

  Räddhågad är inte ett ord som någon skulle använda för att beskriva Doug, som 2008 nästan miste livet när han försökte att ta sig över en glaciärravin under en nästan 1200 km lång 47-dagars expedition till Sydpolen via en rutt som polarforskare.

  Ernest Shackleton var den förste att försöka.

  Var han orolig? “Nej”, säger han. Har han någonsin varit rädd? “Ja”, säger han. “Jag tog en taxi från Heathrow in till Londons centrum en gång. Det var sanslöst.”

  8 minuter att läsa Numret 6
 • INCH-6-Cover.jpg

  Att förändra hur samhället fungerar

  Om du skulle utse den främsta entreprenören i mänsklighetens historia, vem skulle du välja? Mannen som skapade iPhone, den “jobbiga” eleven som senare uppfann den elektriska glödlampan eller kvinnan som ansåg att alla kvinnor kan vara vackra. INCH upptäckte att det är betydligt lättare att ställa frågan än att besvara den

   

  APPLE

  Steve Jobs (1955 – 2011) var en av Apples grundare. Han och skolkamraten Steve Wozniak sålde sin första Apple-dator 1976. Han lämnade Apple efter konflikter 1985, men återvände 1996 och utsågs till VD 1997. Han tog itu med Apples dåliga lönsamhet och ansvarade för utvecklingen av iPod, iPhone och iPad. Många säger att hans främsta förmåga var att förutse marknaden och designa en innovativ produkt som alla ville ha.

  AMAZON

  Jeff Bezos (1964 -) lämnade ett välbetalt jobb vid en hedgefond i New York för att skapa e-handelsplattformen Amazon i sitt garage 1994. Ursprungligen sålde Amazon endast böcker, men Bezos nöjde sig inte med detta. Han hade större planer för Amazon. Han revolutionerade näthandeln så att kunder idag kan hitta och köpa nästan vad som helst med ett enda klick. Amazon är nu världens största återförsäljare på nätet.

  FACEBOOK

  Mark Zuckerberg (1984 –) började skriva datorprogram i skolan. Flera företag – inklusive AOL och Microsoft – var intresserade av att anställa honom innan han hade tagit examen från Harvard. Han tackade nej och senare skapade han Facebook. I dag har hans sociala nätverk mer än en miljard användare och ett börsvärde på mer än 150 miljarder USD.

  STÅLINDUSTRIN

  Andrew Carnegie (1835 – 1919) är mest känd för att ha finansierat offentliga biblioteksbyggnader, men han var också industriman och ledare för den enorma expansionen i den amerikanska stålindustrin under den senare delen av 1800-talet. När han sålde sitt företag till JP Morgan 1901, värderades det till mer än 400 miljoner USD. Hans drivkraft var viljan att hjälpa andra. När han dog 1919 hade han skänkt ungefär 350 miljoner USD av sin förmögenhet. Han skrev en gång: “En person som dör med en sån förmögenhet dör en vanhedrande död.” 

  FLYGPLANET 

  Det första flygplanet uppfanns av Wilbur Wright (1867 – 1912) och hans bror Orville (1871 – 1948). Efter att länge ha studerat fåglar visade de världen att människan också kunde flyga: de flög sitt plan i 12 sekunder och tillryggalade en sträcka på 120 meter  

  IKEA

  Ingvar Kamprad (1926 -) började sälja tändstickor, som han köpte i stora partier från Stockholm, till sina grannar när han var 14. Han häpnade över att han kunde köpa en produkt och sälja den med vinst och det gjorde att hans ambitioner växte. Han utökade verksamheten och sålde fisk, juldekorationer, pennor och frön. När han var 17 döpte han företaget till IKEA och lade till ytterligare varor till sortimentet. När han var 21 började han även sälja möbler och 1953 öppnade han vid 27 års ålder IKEA:s första utställningslokal. IKEA har idag butiker i 25 länder med en årlig omsättning på mer än 21 miljarder EUR. 

  COSMETICS

  Estée Lauder (1906 – 2004) var dotter till en ungersk invandrare. Hon grundade sitt kosmetikföretag 1946 med endast fyra produkter och en fast övertygelse: att varje kvinna kan vara vacker. Hon började sälja hudvårdsprodukter till skönhetssalonger och hotell, och ansåg att man måste göra intryck på kunderna för att kunna sälja något till dem. “Jag nådde inte mitt mål genom att önska något eller hoppas på det, utan genom att arbeta för det”, sade hon ofta till sitt försäljningsteam. I dag är hennes kosmetiska produkter ett världsledande varumärke.

  THE CAR

  Henry Ford (1863-1947) gjorde bilen tillgänglig för den breda allmänheten. Hans Modell T var allt han ansåg att en bil skulle vara – prisvärd och pålitlig – men bara ett fåtal bilar kunde produceras per dag och det var inte tillräckligt för att tillfredsställa efterfrågan. Till slut öppnade han en stor fabrik med en produktionslinje och blev den största biltillverkaren i världen med en bil som var enkel att köra och billig att reparera. 

  KOMPASSEN

  Kineserna uppfann den första kompassen under Han-dynastin. Den var av magnetit – naturligt magnetisk järnmalm. Kompassen gjorde det möjligt för sjömän att navigera långt från land, vilket ledde till ökade sjöhandel och upptäcktsresandets epok. 

  JEANS

  Levi Strauss (1829–1902) föddes i Tyskland, men flyttade till USA 1847 för att arbeta för sina bröder. Sex år senare startade han sitt eget företag, importerade kläder, underkläder, paraplyer och tyger som han sålde till små butiker längs hela USA:s västkust. Men det var en kund, en skräddare, som gav Strauss idén att tillverka de slitstarka “midjeoveraller”, som vi idag kallar jeans. Man tror att jeansen till en början tillverkades av enskilda sömmerskor, men under 1880-talet, när jeans växte i popularitet, öppnade Strauss sin egen fabrik. Resten är historia.

  TRYCKPRESSEN

  Johannes Gutenberg (1395 – 1468), tysk guldsmed och affärsman, uppfann 1436 en tryckpress med utbytbara/rörliga trä- eller metallbokstäver. Hans uppfinning, som han behövde låna pengar för att slutföra, anses ha revolutionerat produktionen av böcker. 

  GLÖDLAMPAN

  Thomas Edison (1847 – 1931) var yngst av sju barn. Hans mamma bestämde sig för att undervisa honom i hemmet efter att hans lärare hade beskrivit honom som en svår elev. Han började inte prata förrän han var fyra, men därefter slutade han aldrig att fråga “varför?” När han var 12 började han sälja tidningar och senare publicerade han en egen liten tidning. Under sin livstid ansökte han om mer än 1000 patent, inklusive den elektriska glödlampan, den första praktiska diktafonen, fonografen och batteriet. Han fick sitt sista patent när han var 83. Många anser att han är den största uppfinnaren som någonsin levt.

  TECKNAD FILM

  Walt Disney, skaparen av magiska figurer som Musse Pigg och Snövit, var banbrytande för den tecknade filmen. Under sin 43-åriga karriär i Hollywood blev han känd för att förverkliga de amerikanska drömmarna. Hans strävan efter perfektion upphörde aldrig. När Technicolor för första gången kunde användas för tecknad film innehade han patentet i två år, vilket innebar att var han den ende som producerade tecknad film i färg.

  GOOGLE

  Larry Page (1973 -) och Sergey Brin (1973 -) träffades vid Stanforduniversitetet 1995. Larry övervägde att söka till skolan och Sergey hade fått i uppgift att visa honom runt.

  Två år senare grundade de två studenterna Google, som blev ett av de snabbast växande företagen någonsin. Idag är Google den mest populära sökmotorn. Deras filosofi är enkel: Bra är inte tillräckligt bra.

  INTERNET

  Programmeraren Sir Timothy Berners-Lee (1955 -) uppfann World Wide Web, ett internet-baserat hypermediaprojekt för global informationsdelning när han arbetade vid CERN, det välkända europeiska laboratoriet för partikelfysik 1989. Förslaget var tänkt för en effektivare CERN kommunikationssystem men insåg han konceptet skulle kunna genomföras i hela världen. Den första webbplatsen byggdes vid CERN och till slut gick online på 6 augusti 1991. 

  TATA GROUP

  J R D Tata (1904 – 1993) blev Indiens första licensierade pilot 1929 och 1932 grundade han Indiens första kommersiella flygbolag, Tata Airlines, som senare blev Air India. Han började jobba i sin farbrors företag, Tata & Sons, som oavlönad lärling 1925. 1938, vid 34 års ålder, valdes han till företagets styrelseordförande. Under hans ordförandeskap ökade koncernens tillgångar från 100 miljoner USD till 5 miljarder USD. Han började med 14 företag och när han gick i pension bestod Tata-koncernen av 95 företag.

  COCA COLA

  1886 blandade apotekaren John Pemberton (1831 – 1888) i Atlanta en väldoftande, karamellfärgad vätska. Han ville veta vad som hände om man tillsatte kolsyrat vatten, så han tog vätskan till Jacobs’ Pharmacy där kolsyrade vatten tillsattes och kunder kunde provsmaka drycken. När alla sade att de gillade drycken började Jacobs’ Pharmacy att sälja den för fem cent per glas. Pembertons bokhållare, Frank Robinson, gav blandningen namnet Coca-Cola. Coca-Cola, och förvandlade det från en uppfinning till ett företag. I dag uppgår Coca-Cola Companys omsättning till mer än 35 miljarder USD. 

  CHINA YOUTHOLOGY

  Zafka Zhang var en av grundarna av marknadsundersökningsföretaget China Youthology som bildades 2008. Företag som Audi, Nokia, L’Oréal och Daimler har alla anlitat hans onlineföretag för att förstå Kinas ungdomskultur och för att bättre kunna marknadsföra sina varumärken.

  MICROSOFT

  Bill Gates (1955 -) började programmera datorer när han var 13. Han hoppade av Harvard för att lägga sin energi på Microsoft, med övertygelsen om att datorn skulle bli ett värdefullt verktyg på alla arbetsplatser och i alla hem. Han började utveckla mjukvara för datorer och stod bakom persondatorrevolutionen. Bill Gates har redan skänkt 28 miljarder USD till sin stiftelse och han har nu för avsikt att utrota polio, med samma passion som han utvecklade Microsoft.

  MOBILTELEFONEN

  Martin Cooper (1928 -) kom på idén om mobiltelefonen när han arbetade för Motorola 1973. Prototypen, som vägde två kilo, tros ha kostat Motorola ungefär 1 miljon USD i dagens penningvärde. Batteriet räckte i 20 minuter men det spelade ingen roll eftersom man ändå inte kunde hålla telefonen så länge.

  TELEFONEN

  Alexander Graham Bell (1847 – 1922) var den första som fick ett patent för den elektriska telefonen (1876). Han förbättrade konstruktionen och 1886 hade mer än 150 000 personer telefoner i USA. Han sade senare: “I framtiden kommer personen vid telefonen att kunna se den person han pratar med.”

  FEDEX

  Fred Smith (1944 -) använde pengar han ärvt från sin far och grundade Federal Express, en global expressbudtjänst, en idé som en professor hade sagt till honom att den var ogenomförbar. Hans företag, som nu kallas FedEx, antas vara världens största transportföretag. Man hanterar mer än åtta miljarder försändelser varje dag och har verksamheter i mer än 220 länder.

  PAPAYAMOBILE

  Si Shen var inspirerad efter att ha läst Vägen framåt av Microsofts grundare Bill Gates. Han ville förändra världen; så gjorde hon. Efter att ha arbetat för Google i flera år, hon lämnade och återvände till Peking där hon och en vän lanserade Papaya 2008. Idag förvändlar hon mobiltelefoner till sociala nätverk. Programvaran låter folk dela bilder, skicka meddelanden och spela spel med andra, och det tros ha mer än 35 miljoner användare. 

  VIRGIN GROUP

  Sir Richard Branson (1950 -) hoppade av skolan när han var 16 och började sälja skivor till sina vänner till lägsta möjliga pris 1970. Han öppnade senare en butik på Oxford Street i London, byggde en inspelningsstudio och skrev kontrakt med artister som Rolling Stones. Idag består Virgin-koncernen, som han grundade, av mer än 400 företag.

  STARBUCKS

  Allt började med en kopp kaffe.  Howard Schultz (1953 -) blev så inspirerad efter att ha pratat med personalen på Starbucks i Seattle 1981 att han började jobba som företagets marknadschef året därpå. På den tiden hade Starbucks endast fyra kaféer. Under en resa till Italien 1983 fick han idén att introducera den italienska kafétraditionen i USA. Han lämnade Starbucks tillfälligt och sökte lyckan på egen hand, men återvände 1987 och köpte företaget. Idag har Starbucks mer än 17 000 kaféer i 60 länder.

  12 minuter att läsa Numret 6
 • journalist-help-banner.jpg

  Hur journalister bidrog till att göra INEOS känt

  2011, när första numret av INCH publicerades, visade forskning att INEOS varumärke inte var så starkt som det borde vara, med tanke på hur stort företaget är. Det var tydligt att man måste stärka varumärket för att kunna locka till sig de allra bästa studenterna och potentiella investerare och för att kunna påverka politiker och media. Denna tidskrift har förhoppningsvis hjälpt till att åtgärda detta problem, men INEOS har nyligen blivit uppmärksammat på ett sätt som inte ens ordföranden Jim Ratcliffe hade kunnat förutspå.

  INEOS kan inte längre beskriva sig själva som den största företaget du aldrig har hört talas om.

  Allt sedan händelserna vid Grangemouth i Skottland i slutet av förra året har efterfrågan på företagets och Jim Ratcliffes, företagets grundare och ordförande, åsikter ökat markant.

  Dagstidningar från hela världen har varit angelägna om att publicera artiklar om företaget och dess chefer.

  Sylvia Pfeifer, journalist vid Financial Times, säger att INEOS, fram till för några månader sedan, var föga känt utanför branschkretsarna.

  “Om konflikten vid Grangemouth skapade oönskade rubriker så har det även lockat fram INEOS ur skuggorna”, säger hon.

  Journalisterna har inte bara varit intresserade av INEOS framgångar. Företaget har blivit ombedda att yttra sig i frågor som tillverkningsindustrins utsikter i Storbritannien, effekterna av skiffergasboomen i USA, de förödande energikostnaderna i Europa och de enorma möjligheterna för tillväxt i Kina.

  Finansredaktören Alistair Osborne skrev i Daily Telegraph: “Jim Ratcliffe är kanske inte ett välkänt namn, men det är svårt att hitta någon annan brittisk affärsman som under 15 turbulenta år har byggt upp ett företag från grunden till en global försäljningsjätte värd 43 miljarder USD. Ratcliffe saknar knappast erfarenhet, så när han säger att Storbritannien “ärligt talat inte är särskilt attraktivt för tillverkningsindustrin” eller att Storbritannien ska sluta “vela” om skiffergasutvinning och kärnkraften så bör man lyssna på honom.”

  Under en intervju med Brian Carney, en av redaktörerna för Wall Street Journal, blev Jim tillfrågad om vad USA kan underlätta ytterligare för industrin i USA.

  “Sänka bolagsskatten”, sade han. “Det är mitt enda klagomål.  Om bolagsskatten sänktes till ungefär 30 % skulle USA bli oslagbart.”

  Under en intervju med Stanley Reed från New York Times, pratade Jim om varför han inte var beredd att låta lönsamma anläggningar i USA subventionerar olönsamma anläggningar i Europa.

  Bernd Freytag intervjuade INEOS för en artikel till Frankfurter Allgemeine Zeitung. I artikeln beskrev han företaget som pionjärer för beslutet att importera billiga etangas som utvunnits ur skiffergas för att minska kostnaderna vid INEOS europeiska krackningsanläggningar.

  Freytag sade om Jim: “Hans prognos för den petrokemiska industrin i Europa är tämligen dyster och han förutspår hårda tider. Han delar inte vissa experters åsikt om att den amerikanska skiffergasboomen snart kommer att vara över.”  En liknande artikel publicerades i Le Monde. “Europa är inte fördelaktigt för företag att bedriva verksamheter för tillfället och det håller på att bli värre”, skrev Le Mondes Londonkorrespondent Eric Albert efter sin första intervju med företaget. “Jag tror inte att människor förstår vilka utmaningar de står inför.”

  Intervjuer publicerades även i tidningar i Norge och Kina, som skrivits av Cecily Liu, reporter vid The China Daily, där hon rapporterar om den stora petrokemiska marknaden och den stabila efterfrågan som driver Kinas tillväxt.

  “Den enda anledningen till att jag kände till INEOS var deras samriskföretag med PetroChina, men jag visste inte mycket om Jim”, säger hon. “Efter Grangemouth blev han mer frispråkig i media. Han är väl medveten om hur han bäst ska utnyttja sina talanger och han är mer villiga än de flesta att ta risker.”

  En av de utmaningar som INEOS en gång stod inför existerar inte längre.

  “INEOS hade vuxit så snabbt att människors uppfattning om oss inte hade hållit jämna steg”, säger Tom Crotty, koncernchef för bolagsfrågor. “Till och med vissa kunder sade att de tyckte att vi var lite väl förtegna med tanke på vår storlek när det gällde att framföra våra åsikter på marknaden. Vi fick också feedback från investerare och media om att vi behövde bli lite öppnare.”

  I dag kan ingen längre rikta denna kritik mot INEOS.

  3 minuter att läsa Numret 6
 • ineos-sues-banner.jpg

  INEOS stämmer företag för patentmissbruk

  INEOS stämmer det statsägda kinesiska olje- och petrokemiska företaget Sinopec och några av dess associerade företag för patentbrott.

  INEOS säger att Sinopec Ningbo Engineering Company har brutit mot en sedan länge etablerad teknisk överenskommelse som, tillsammans med påstått missbruk av affärshemligheter av andra Sinopec-företag, har gjort det möjligt för företaget att bygga en rad akrylnitril-anläggningar i Kina utan INEOS godkännande.

  “Vi vill ta med oss vår bästa teknik till Kina, men vi måste veta att den kommer att vara skyddad”, säger INEOS ordförande Jim Ratcliffe. “Det stora antalet akrylonitrilanläggningar som byggs i Kina kommer att leda till att vår verksamhet urholkas totalt.”

  INEOS, som annars har utmärkta relationer med Sinopec och med Kina, sade i ett uttalande den 21 mars att man inte hade något annat val än att skydda sina immateriella rättigheter.

  “Om vi inte skyddar de immateriella tillgångar vi jobbat hårt för att skapa, inklusive affärshemligheter och patent som omfattar teknik, design och drift, kommer det i slutändan att leda till att INEOS går under”, säger Jim.

  INEOS fruktar att Kinas åtgärder kommer att orsaka stora skador för företagets akrylnitrilverksamhet som genererar upp till 500 miljoner USD i vinst varje år och skapar sysselsättning för ungefär 5 000 personer i USA, Storbritannien och Tyskland.

  INEOS är för närvarande den marknadsledande producenten av akrylnitril, som är den viktigaste beståndsdelen i kolfiber. Molekylen är också en viktig ingrediens i ABS-polymer, som används i många vanliga produkter, allt från barnleksaker och bildskärmar till vitvaror.

  INEOS akrylnitrilteknik utgör grunden för över 90 % av världens produktion. SNEC, ett Sinopec-företag, har innehaft licensen för att använda denna teknik sedan 1984.

  INEOS, som bedriver parallella rättsfall, i Pekings högsta domstol och genom skiljedomsförfarande i Sverige, säger att man har “fullt förtroende” för Kinas system för immaterialrätt eftersom Kina numer är det land i världen där flest patentansökningar lämnas in.

  Sinopec bestrider INEOS påståenden.

  2 minuter att läsa Numret 6
 • ineos-responds-banner.jpg

  INEOS reagerar på ökande efterfrågan från kunderna

  INEOS Oxide har byggt ut sin anläggning för etylen-norbornen (ENB) i Antwerpen, Belgien, för att möta den ökande efterfrågan från kunderna.

  Anläggningen kan nu producera 28 000 ton per år – 20 % mer än tidigare – och den är nu den största enskilda ENB-anläggningen i världen.

  ENB används mest för tillverkning av eten-propylen-dien-gummi (EPDM), ett extremt väderbeständig, tåligt, syntetiskt gummi som används i allt högre utsträckning i fordons- och byggindustrin.

  “Att åtgärda flaskhalsen vid anläggningen i Antwerpen är ett unikt steg för INEOS som kommer att kunna producera tillräckligt med ENB för de närmaste två till tre åren”, säger VD Hans Casier.

  ENB används också avparfymindustrin som doftbärare.

  1 minut läsning Numret 6
 • headline-banner.jpg

  INEOS kapar ytterligare 30 miljoner EUR från sina räntekostnader

  Entreprenörstänkande har hjälpt INEOS att minska sina räntekostnader med ytterligare 30 miljoner EUR per år när företaget refinansierade en del av sin upplåning i februari.

  Video

  Smart ekonomiskt tänkande

  00:00

  Det senaste beslutet att dra nytta av de förmånliga finansmarknaderna följde förra årets refinansiering när INEOS säkrade en betydande räntesänkning, vilket innebär att återbetalningarna minskar med 140 miljoner USD per år.

  “Om vi kombinerar de förbättringar vi åstadkommit under de senaste 18 månaderna har vi minskat de totala ränteutgifterna från 550 miljoner EUR till 385 miljoner EUR”, säger Graeme Leask, ekonomichef vid INEOS Group Holdings.

  INEOS lyckades pressa ner räntan på sina lån på grund av stark efterfrågan från investerare som vill vara delaktiga i INEOS framgångar.

  “Reaktionen från investerare i februari var oerhört positiv”, säger Graeme. “De nya obligationerna var övertecknade sju gånger.”

  INEOS hade betalat strax under 8 % för sina obligationer. Man hade hoppats betala strax över 6 % för de nya obligationerna, men lyckades nå strax under 6 %.  

  Man lyckades också sänka räntan på sina banklån ytterligare.

  “Vi skulle kunna välja att använda dessa besparingar för att betala tillbaka på våra skulder, men våra investerare vet att vi har många goda möjligheter att tjäna pengar på denna investering i våra verksamheter. Därför är det bättre för INEOS och våra investerare att sätta pengarna i arbete i våra verksamheter än att betala av på lånen”, säger Peter Clarkson, chef för investerarrelationer vid INEOS.

  Finansiella rådgivare beskriv den senaste affären som en “triumf”, säger Graeme.

  INEOS tillskrev framgångarna till den goda kommunikation man har med sina investerare när det gäller att informera om företagets pågående utveckling.

  “Vi är väldigt öppna gentemot våra investerare och de uppskattar denna öppenhet”, säger Peter.

  “Vi sammanställer en marknadsuppdatering med en översikt över vad som har skett på alla våra stora marknader för alla investerare och analytiker varje vecka, vilket är ovanligt i denna bransch.”

  Denna kultur av öppenhet och ärlighet har också tillåtit INEOS att minska den tid som krävs för att omförhandla och säkra bättre räntor.

  Ett avtal om refinansiering av obligationer brukade ta upp till tre veckor. Nu kan det ske på ett par dagar, eftersom investerarna känner oss så väl. INEOS behövde egentligen inte refinansiera dessa obligationer med hög avkastning förrän 2016, men såg möjligheten att utnyttja det förmånliga läget på finansmarknaderna och agerade snabbt.

  “Vi brukar inte vänta tills vi är tvungna att agera när det gäller dessa saker eftersom vi vill ge oss själva gott om manöverutrymme”, säger Peter.

  Den senaste affären ledde även till en förbättrad kreditvärdering från Moody’s; den motsvarar nu Standard & Poor’s B1/B+.

  “Kreditvärderingsinstituten är av naturen konservativa och deras standardscenario är ‘världen kommer att gå under imorgon; bevisa motsatsen’, så att vi fick en uppgradering vid denna tidpunkt är goda nyheter”, säger Peter.

  Det finns även andra fördelar, inklusive möjligheten att förhandla fram mer kredit med leverantörer, vilket förbättrar kassaflödet.

  Douglas Crawford, analytiker vid Moody’s, säger att uppgraderingen delvis återspeglar INEOS “motståndskraftiga” resultat under 2013 och att man förväntar sig att företaget ska göra goda resultat i år.

  INEOS AGs ekonomichef John Reece säger att koncernen totalt sett gjorde goda resultat under 2013 och att 2014 har börjat bra. Den största delen av INEOS vinster kommer dock från USA; andelen av vinsten som genererades i USA steg från ca 60 % 2012 till nästan 70 procent förra året.

  “Skiffergas är inte det enda skälet till att vi gör goda resultat i USA, men det har förändrat förutsättningarna i stor utsträckning”, säger han.

  INEOS planerar stora investeringar i USA under det kommande året.

  “Dessa investeringar är vår absolut högsta prioritet”, säger John.

  I planerna finns en polyetylenanläggning, en oligomeranläggning och eventuellt även en ny etylenoxidanläggning.

  “Marknadsläget i Europa, i synnerhet södra Europa och Storbritannien, är kärvt, men vårt beslut att importera billig etangas som utvunnits ur skiffer från USA till Europa kommer att bidra till att minska driftskostnaderna vid våra europeiska gaskrackningsanläggningar, vilket kommer att hjälpa oss att bibehålla vår konkurrenskraft”, säger John.

  INEOS kommer att fortsätta på den inslagna vägen, som man påbörjade i april 2012 när man säkrade det största lånet någonsin med mjuka villkor för ett europeiskt bolag och det största i världen sedan finanskrisen 2008-2009.

  “Det är en del av vår strategi”, säger Graeme.

  “Vi letar hela tiden efter möjligheter och om vi ser att det finns en möjlighet på marknaden att minska våra räntekostnader eller utöka vår finansiering är vi alltid beredda att göra det.”

  11 minuter att läsa Numret 6
 • ineos-signs-deal-banner.jpg

  INEOS undertecknar det andra avtalet för att frakta mer etan till Europa – och beställer fler fartyg

  INEOS har undertecknat ytterligare ett avtal för att importera mer prisvärd etan som utvunnits ur skiffer i USA för att hjälpa till att minska driftskostnaderna vid företagets europeiska gaskrackningsanläggningar.

  INEOS Europe AG kommer att börja ta emot leveranser från CONSOL Energy i Pittsburgh från och med nästa år.

  “Detta kommer att ge oss möjlighet att fortsätta stärka konkurrenskraften för INEOS etylenproduktion i Europa”, säger David Thompson, chef för upphandling och distributionskedjor.

  För två år sedan blev INEOS det första petrokemiska företaget i Europa att utnyttja möjligheten att importera billigare energi och råvaror från Range Resources i USA.

  I december 2012 fastställde INEOS sina 15-åriga kontrakt med de tre bolag som ansvarar för att borra efter, distribuera, omvandla etanet till flytande form och frakta det från USA till INEOS anläggning i Rafnes i Norge.

  Den 7 maj i år meddelade INEOS att man nått en överenskommelse med Evergas om att öka antalet fraktfartyg till sex. Dessa fartyg håller för närvarande på att byggas i Kina och kommer att transportera etan till INEOS anläggningar i Rafnes (Norge) och Grangemouth (Skottland).

  Fartygen är de största, mest flexibla och avancerade multi-gastankfartyg som hittills har byggts. De kommer att tillhandahålla INEOS med en flexibel lösning för företagets etanförråd, med möjlighet att transportera LNG, LPG samt petrokemiska gaser, inklusive etylen.

  “Fartygens avancerade konstruktion erbjuder mycket hög effektivitet och oöverträffad flexibilitet för INEOS att säkra sin verksamhet på lång sikt och sin starka ställning på marknaden”, säger Martin Ackermann, VD för EVERGAS.

  Fartygen, som har toppmoderna tvåbränslemotorer, kommer att använda ren LNG, vilket ger hög effektivitet, låga utsläpp och minskade bränslekostnader.

  2 minuter att läsa Numret 6
 • ineos-technologies-vietnam-banner.jpg

  Nyheter från INEOS olika verksamheter

  Ett företag i Vietnam har licensierat INEOS teknik att tillverka polypropylen, en plast polymer som används i allt från kylskåp till mattor till bildelar.  

  Vung Ro Petroleum Limited säger att INEOS Innovene PP-process kommer att ge företaget ett övertag över sina konkurrenter och hjälpa det att tillfredsställa den ökande efterfrågan på den asiatiska marknaden.

  “Ekonomierna i Asien växer och tillväxten medför ett ökat behov av plastprodukter för infrastruktur, förpackningar, hushållsartiklar, apparater och konsumentprodukter”, säger Randy Wu, vice VD för marknadsföring och försäljning av PE/PP vid INEOS Technologies. “Tidigare var den största delen av dessa produkter avsedda för exportmarknaden.”

  Vung Ro Petroleum Limited tog kontakt med INEOS Technologies för första gången i mitten av 2012. Inom ett år hade företaget slutit ett avtal med INEOS. “Det är relativt snabbt för ett licensieringsprojekt för polyolefiner. Många av dessa avtal tar fler år att fullborda”, säger Randy. “Men det visar att vi har gjort ett mycket gott jobb när det gäller att utveckla våra relationer till kunder, konsulter och entreprenörer; vårt rykte som ledande leverantör av teknik är allmänt känd i branschen.”

  Raffinaderiet kommer att vara baserat i Dong Hoa-distriktet i Phu Yen-provinsen.

  “INEOS Innovene PP-process kommer att vara en viktig del av vårt raffinaderiprojekt och ge oss en avancerad polypropylenprocess som är ekonomiskt fördelaktig och kan användas för ett brett spektrum av produkter”, säger Kirill Korolev, VD vid Vung Ro Petroleum Limited.

  2 minuter att läsa Numret 6
 • business-profile-banner.jpg

  Företag får smak för nya äventyr

  Baleycourt är ett av 12 företag som ingår i INEOS Enterprises verksamhet. Anläggningen är liten, endast cirka 20 fotbollsplaner stor, men dess bidrag till INEOS framgångar ska inte underskattas.

  Video

  FÖRETAGSPROFIL: BALEYCOURT

  00:00

  INEOS Enterprises kommer att lansera ytterligare en ny produkt i år – rapsolja för livsmedelsindustrin.

  Detta är första gången någonsin som INEOS ger sig ut på livsmedelsmarknaden, men i slutet av 2014 kommer man att producera 15 000 ton rapsolja vid sin anläggning i Baleycourt i Frankrike.

  Framtiden kommer att utvisa om detta är en klok investering, men Ashley Reed, VD vid INEOS Enterprises och den operativa chefen Steve Dossett, som driver företaget, är fulla av tillförsikt.

  “Det är en ny inriktning för oss, men rapsolja har blivit allt mer populärt, framför allt för sina hälsosamma egenskaper och för att det är billigare än olivolja”, säger Ashley.

  Rapsolja är rikt på vitamin E och innehåller endast hälften så mycket fett som olivolja. Produktionen kommer att bidra till att anläggningen, som ligger i hjärtat av den region i Frankrike som producerar näst mest vegetabiliska olja, kan förbli konkurrenskraftig.

  Baleycourt har i ett antal år producerat stora mängder biodiesel för franska stormarknader och oljebolag som Total.

  2008 förstärkte INEOS Enterprises Baleycourts ställning ytterligare när man skapade ett samriskföretag, INEOS Champlor, med tillgångar värda 80 miljoner EUR tillsammans med det franska jordbrukskooperativet SICLAE och C. Thywissen, en koncern som arbetar med krossning av oljeväxtfrön. Skapandet av detta samriskföretag ledde till att en ny biodieselenhet, en rapskross och en oljeförädlingsenhet öppnades.

  “Drivkraften till investeringen var främst den franska regeringen, som aktivt främjade blandningar med höga halter av biobränsle innan lagstiftning om detta hade genomförts på EU-nivå”, säger Ashley. “Diesel och bensin måste innehålla föreskrivna halter av biobränsle annars riskerar leverantören allvarliga ekonomiska påföljder. Detta innebar att vi borde kunna hitta en garanterad marknad.”

  Det innebar också att INEOS kunde krossa lokalt odlad raps själv istället för att köpa rapsolja från Tyskland, dit man tidigare hade skickat rapsen för krossning. Det var en klok ekonomisk investering och samarbetet fungerade utmärkt.

  INEOS köpte raps till ett konkurrenskraftigt pris, krossade den och producerade tusentals ton förnybara bränslen för en entusiastisk marknad. Dessutom kunde biprodukten, rapsfrömjöl, användas som GMO-fritt proteinfoder för utfodring av grisar.

  Som mest producerade Baleycourt 140 000 ton biobränsle och 180 000 ton rapsmjöl per år, men sedan började vinden vända.

  2010 införde EU ny lagstiftning som gav incitamenten till bränsletillverkare att producera bränsleblandningar  med redan förbrukade råmaterial som t.ex. använd matolja och talg. 2011 hade det internationella oljehandelsnavet ARA börjat sälja mycket stora mängder av denna typ av olja, vilket väsentligt påverkade efterfrågan på produkter härleda från rapsolja. Baleycourts produktionsvolymer rasade.

  Till slut begränsades importen till Frankrike och de inhemska producenterna återtog marknadsandelar, men marknadens dynamik hade förändrats betydligt och den franska regeringens stimulansåtgärder var på väg att reduceras.

  Året därpå gjorde EU-kommissionen en kovändning i frågan om biobränslen när man lade fram ett förslag om att begränsa den mängd biobränslen som framställs av grödor till 5 %.

  Förra året infördes ytterligare EU-lagstiftning.

  Kort sagt hade EU förlorat intresset för biobränslen framställt från grödor.

  “Det pågår fortfarande omfattande diskussioner inom EU-institutionerna, inklusive vad som definieras som en gröda, så det är inte klart exakt hur detta kommer att utvecklas under de närmaste åren”, säger Ashley. “Det är dock mycket osannolikt att det kommer att ske någon större tillväxt på EU-marknaden för blandningar av biodiesel framställd av grödor.”

  INEOS bestämde sig för att det var dags att ta tillbaka kontrollen.

  I slutet av förra året förhandlade man ner samriskföretagets skuld med bankerna, köpte ut sina samarbetspartners, kom överens om en förbättrad femårig plan med lantbrukarna om deras raps och omstrukturerade Baleycourts verksamhet.

  “Vi hade haft planer på att använda den extra kapaciteten för att producera rapsolja istället för biobränslen ett tag, men vi behövde ett godkännande från alla parter”, säger Steve. “Samriskföretaget kunde inte betala sina skulder till långivarna och var på väg mot konkurs sedan slutet av 2010. Att ställa in betalningarna var ett alternativ, men nu INEOS har en framtid i oljeväxt- och biodieselbranschen samtidigt som man behåller den strategiska tillgången på lokalt utsäde från de franska kooperativen. Detta nya projekt är en trevare. Vi vet att det redan finns en mycket stor oljemarknad men vi är fulla av tillförsikt.”

  Frön det nya företaget håller nu på att sås på åkrar som omger den 25 hektar stora anläggningen nära Verdun.

  Baleycourt, som sysselsätter 150 personer och har en omsättning på mer än 250 miljoner EUR varje år, sysslar dock inte bara med biobränslen.

  Denna lilla franska anläggning har också producerat högkvalitativa mjukgörare från alkoholer och syror i mer än 40 år och verksamheten blomstrar tack vare utvecklingen av INEOS ftalatfria CEREPLAS-estrar som nu används för att framställa PVC-plastfolie, påsar för livsmedel, instrumentpaneler för bilar, vinylgolv samt tuber och påsar för den medicinska industrin.

  Under de senaste fem åren har tre nya kvalitetsklasser – tereftalater, trimellitater och sebakater – lanserats på marknaden, vilket lett att försäljningsvolymen ökat med mer än 20 %.

  “Vi har uppnått denna tillväxt genom att tillgodose befintlig efterfrågan på marknaden och genom att förutse våra kunders behov”, säger Steve.

  Ftalater mjukar upp och gör plaster mer flexibla och svårare att bryta av, men användningen ifrågasattes på grund av oro för potentiella hälsorisker.

  “På grund av denna oro utvecklade INEOS en alternativ, ftalat-fri ester med samma egenskaper”, säger Steve. “Vissa av våra konkurrenter tillverkar fortfarande både ftalater och ftalatfria produkter, men vi fattade beslutet – och det var viktigt för oss – att göra anläggningen 100 % ftalatfri. Trots att begränsade våra försäljningsmöjligheter innebar det att vi kunde lova våra kunder att vi aldrig skulle, ens oavsiktligt, leverera några produkter som innehåller ftalater.”

  Baleycourt, som tar emot och levererar mer än 700 000 ton av olika produkter varje år producerar även estrar för smörjmedel.

  “Framtiden för ester-verksamheten kommer att handla om att fortsätta expandera kraftigt genom att erbjuda skräddarsydda, smarta lösningar”, säger Ashley. Detta kommer att ske genom att hålla noggrann koll på den ständigt föränderliga marknaden och producera innovativa produkter för att tillgodose INEOS kunders behov.

  “INEOS Enterprises räknas nu som en av de viktigaste leverantörerna av estrar i Europa, vilket är en imponerande prestation om man har i åtanke att kunderna historiskt sett ogärna har genomfört förändringar på grund av de långdragna godkännandeprocesser som ålagts dem av deras kunder i senare led”, säger Ashley.

  20 minuter att läsa Numret 6
 • safely-on-track-banner.jpg

  Säkerheten först

  Säkerhet är av högsta vikt vid INEOS. Men det måste den vara, eftersom företaget bedriver verksamhet i riskfyllda miljöer. INEOS förhållningssätt till personlig säkerhet och processäkerhet har inte förändrats. Om möjligt blir säkerheten ännu viktigare och robustare, förklarar Stephen Yee.

  Sakerhet är inget som händer av en slump. Det krävs mycket hårt arbete och att alla – anställda, arbetsgivare och entreprenörer – förstår vad som står på spel om ett företag som INEOS skulle göra fel.

  “Vårt engagemang för säkerheten utgår från ledningen och är en av de grundläggande värderingarna i vårt företag”, säger Stephen Yee, chef för säkerhet, hälsa och miljö vid INEOS ChlorVinyls i Runcorn, Storbritannien. “Vi är alla medvetna om att en hållbar framtid på lång sikt för våra verksamheter bygger på våra resultat inom områdena säkerhet, hälsa och miljö.”

  Förra året var ett bra år för INEOS, trots att man bytte till OSHA (Occupational Health and Safety Administration), ett strängare, amerikanskt system för dokumentering av olycksfall, skador och sjukdomar på arbetsplatsen, för att göra det möjligt för utomstående att jämföra INEOS med de allra bästa.

  “Vi kan nu se att INEOS står sig väl i jämförelse med företag som Shell och Dow Chemical”, säger Stephen, som sammanställer koncernens säkerhetsrapporter. “Men data visar också att det går att minska antalet olyckor. Baserat på vår egen analys, om vi ser tillbaka fem år, har vi förbättrat vårt resultat med ungefär 50 % jämfört med 2008. Och 2013 rapporterades 70 olyckor färre.”

  Förra året var ett särskilt bra år för INEOS O&P Europe North, som vann INEOS SHE-utmärkelse för andra gången för sin säkerhetsprestanda och för att man satt höga normer för säkerhet vid processhantering.

  Hans Niederberger, som är företagets operativa chef, säger att tydlig kommunikation är ett av skälen till företagets framgångar förra året, där verksamhetscheferna för HMS (hälsa, miljö och säkerhet) har den viktiga uppgiften att hålla alla informerade om vad som förväntas ske.

  “Dessutom för varje enskild anläggning egna protokoll över de förbättringar av HMS som gjorts under året och dessa protokoll granskas varje månad”, säger han.

  INEOS O&P Europa norr redovisade fyra olyckor under 2013.

  “Det innebär en frekvens på 0,12 skador per 200 000 arbetstimmar”, säger han.

  “En frekvens på mellan 0,20 och 0,25 räknas som världsklass.”

  Stephen säger att INEOS studerar de bästa anläggningarna för att hjälpa de sämst presterande anläggningarna när det gäller säkerheten.

  “Vi kan – och kommer att – lära av oss av hur de bästa anläggningarna arbetar med säkerheten för att förbättra säkerheten i hela koncernen”, säger han.

  Vid INEOS i Köln lanserades en slagkraftig affischkampanj, “Olyckor kastar långa skuggor”, för att personalen skulle tänka på vilka konsekvenser deras handlingar på arbetsplatsen kan få.

  Jürgen Schmitz, chef för hälso- och säkerhetsavdelningen, som även har i uppgift att förmedla viktig information om säkerheten till anläggningens nästan 2 000 anställda och 1 000 entreprenörer, säger att kampanjen har tagits emot väl, men att är svårt att veta om kampanjen har varit med och bidragit till anläggningens förbättrade säkerhetsstatistik.

  “Det är många yrkesmässiga och säkerhetsrelaterade komponenter som har bidragit till denna förbättring”, säger han.

  Utöver kampanjen har alla praktikanter och all chefspersonal – från skiftledare till VD – deltagit i ett obligatoriskt säkerhetsutbildningsprogram under 2013.

  Stephen ser tillbaka på ett framgångsrikt år och säger att det finns en del fantastiska milstolpar.

  Vid INEOS ChlorVinyls anläggning i Sverige har man haft närmare 3½ skadefria år.

  “Att uppnå 1 000 dagar utan olyckor är något som anläggningen ska vara mycket stolta över”, säger han.

  Helen Axelsson, som är ansvarig för säkerhet, hälsa, miljö- och kvalitetssäkring, tillskriver anläggningens imponerande säkerhetsstatistik till att man i 10 år har fokuserat på medarbetarnas beteende.

  “Vi har ett öppet klimat, där alla kan säga till om de tycker att någon arbetar på ett osäkert sätt”, säger hon. “Under de senaste tre, fyra åren har vi använt uttrycket: “Vi har alltid tid att arbeta på ett säkert sätt” och jag tycker verkligen att alla, både anställda och entreprenörer, känner att det är sant.”

  Trots den snäva tidsplanen lyckades alla INEOS verksamheter förra året genomföra 20 viktiga säkerhetsprinciper som utarbetats av INEOS ledningsteam för processäkerhet, baserat på verkliga olyckor och tillbud.

  “Vi har inte bara genomfört dem. Alla verksamheter har även genomgått en oberoende granskning”, säger Stephen.

  “De som ledde granskningarna var anläggnings- och produktionsledning från andra anläggningar, vilket uppmuntrar anläggningarna att dela med sig av sina bästa metoder.”

  Han menar dock att de anställda inte ska bekymra sig för mycket över statistiken. “Vårt fokus är enkelt”, säger han. “Det handlar om att ta ett steg i taget och fokusera på vad vi alla kan göra för att förhindra att någon skadar sig vid våra anläggningar. De goda resultaten kommer att följa.”

  Men precis som med det mesta så finns det alltid utrymme för förbättringar.

  “Det är frustrerande att det fortfarande inträffar olyckor som skulle kunna förhindras om de inblandade bara tänker efter innan de agerar”, säger han.

  INEOS vill också att alla verksamheter i koncernen ytterligare förbättrar sin säkerhetsstatistik med 10 %.

  “HMS-kontrollerna är tuffa, men de går att genomföra”, säger Stephen.

  10 minuter att läsa Numret 6
 • ineos-refines-banner.jpg

  INEOS förfinar sina mål

  Eftersom Europa nu är en av de dyraste platserna i världen för tillverkning av kemikalier måste energiintensiva företag som INEOS tänka kreativt för att undvika att slås ut. Vid den franska anläggningen i Lavéra är det förändringar på gång.

  Marseille är Frankrikes äldsta och näst största stad. Här finns kilometerlånga sandstränder och massvis med pittoreska byggnader.

  Därför är det kanske lite oväntat att det finns ett råoljeraffinaderi i närheten som producerar tusentals ton bensin, jetbränsle, diesel och eldningsolja varje dag, men så är det.

  INEOS petrokemiska anläggning och Petroineos råoljeraffinaderi ligger mindre än 50 km väster om Marseille och använder lika mycket energi som hela staden.

  Och det är det som är problemet.

  “Vi måste hela tiden maximera energieffektiviteten”, säger Jean-Noël Large som nu jobbar med att förbättra energieffektiviteten vid det 81 år gamla raffinaderiet. “Det är en av INEOS viktigaste prioriteringar, och inte bara i Frankrike. De höga energikostnaderna är ett problem i hela Europa. Våra energikostnader är nu otroligt höga jämfört med i USA och i Asien. Jämfört med andra liknande petrokemiska företag och raffinaderier i andra världsdelar befinner vi oss för närvarande i en svår situation, och de anställda vid anläggningen är i allmänhet väl medvetna om situationen.”

  I sin roll har Jean-Noël ett nära samarbete med anläggningens tekniker, tillverknings-, process- och underhållsingenjörer, experter från INEOS teknik och externa samarbetspartners.

  “INEOS Technologies modelleringsteam kan genomföra simuleringar för att undersöka olika sätt att förbättra anläggningens effektivitet”, säger han. Den 650 hektar stora anläggningen i Lavéra är en av de största petrokemiska anläggningarna i Europa. Den ägdes av BP när Jean-Noël började jobba vid anläggningen 1989. INEOS övertog ägarskapet när man köpte BP:s Innovene-verksamhet för 9 miljarder USD i december 2005.

  “När BP ägde anläggningen var energikostnaderna i Europa konkurrenskraftiga”, säger han. “Men energipriserna i Europa har fortsatt att stiga medan skiffergasboomen har lett till en drastisk sänkning av energipriserna för våra konkurrenter i USA, vilket har skapat en enorm skillnad mellan dessa marknader”, säger han. “Energikostnaderna, tillsammans med anläggningens tillförlitlighet, är nu vår högsta prioritet.”

  Tom Crotty, INEOS koncernchef, säger att de skenande energikostnaderna i Europa innebär att det nu kostar INEOS Olefins & Polymers i Frankrike dubbelt så mycket som i USA att producera ett ton etylen. “Om vi vill att företaget ska kunna vara konkurrenskraftigt även i framtiden är det otroligt viktigt att vi minskar våra energikostnader”, säger Jean-Noël.

  Han arbetar för närvarande på många olika projekt. Vissa mindre projekt, som till exempel ett ångbalanseringsverktyg för att analysera raffinaderiets ångförbrukning har redan genomförts, medan andra fortfarande pågår – hittills har investeringar och noggrann övervakning lett till en 20 % minskning av antalet ångläckage – och fler är på gång. I år kommer han även att ha det övergripande ansvaret för en större ändring i en av ugnarna i raffinaderiet.

  Destillationsenheten för råolja drivs i dag med en blandning av vätska och gas, men från och med maj kommer den att drivas endast med gas.

  “Förbränningen av flytande bränsle skapar avlagringar i ugnen som begränsar dess globala effektivitet”, säger Jean-Noël.

  Genom att öka enhetens effektivitet minskas bränsleförbrukningen, vilket i sin tur innebär ekonomiska besparingar och minskade utsläpp i luften.

  Petroineos Manufacturing France kommer också att investera 70 miljoner EUR i ett projekt för att installera två nya toppmoderna ångpannor. Projektet beräknas vara genomfört i mitten av 2015. När ångpannorna väl på plats kommer de också att förbättra raffinaderiets effektivitet och leda till att utsläppen minskas ytterligare.

  2002 släppte anläggningen ut 13 000 ton svaveldioxid per år. Fram till 2013 hade INEOS minskat denna siffra med 70 procent per år tack vare en rad förbättringar och investeringar. “Med dessa förändringar minskas utsläppen med mer än 90 % till 2016”, säger Jean-Noël.

  Han säger att alla projekt kommer att ha en stor inverkan på raffinaderiets effektivitet och hjälpa anläggningen att bli konkurrenskraftig igen.

  “Vi kommer att spara upp till 25 miljoner EUR per år”, säger han.

  Jean-Noël ser med spänning fram emot vad som kommer att hända i Lavéra och han gillar verkligen att han kan göra skillnad. “Jag har fått friheten att utforska alla vägar som kan vara av intresse, som kan bidra till att förbättra vår prestanda och minska kostnaderna för företaget”, säger han. “Mitt undersökningsområde omfattar alla delar av raffinaderiet och allt som kan medföra energieffektivisering. Förhoppningsvis kan min erfarenhet och kunskap om anläggningen komma till nytta när vi genomför denna handlingsplan.”

  8 minuter att läsa Numret 6
 • experts-explore-banner.jpg

  Experter undersöker möjligheterna

  INEOS nytänkande 2009 kommer att börja bära frukt nästa år, när de första leveranserna av billig etan från USA anländer till Rafnes i Norge för att minska driftskostnaderna vid INEOS gaskrackningsanläggningar i Europa. Men varför nöja sig med det? Det är frågan som INEOS nu ställer sig.

  INEOS hatar slöseri.  Och det inbegriper att slösa bort möjligheter att driva verksamheten mer effektivt.

  INEOS har redan tecknat banbrytande, 15-åriga avtal med två amerikanska företag för att importera billiga, etangas utvunnen ur skiffer i USA för att minska driftskostnaderna vid sina europeiska anläggningar. Nu vänder man blickarna mot Storbritannien.

  Ett nytt team, under ledning av Gary Haywood, väger nu för- och nackdelarna med att börja med prospektering och produktion av skiffergas i Storbritannien, ett av de få länder i EU som erkänner vikten av hydraulisk brytning, eller “fracking” – den process som innebär att gas och vätskor kan extraheras från skifferformationer.

  Gary säger att den brittiska regeringens stöd för prospektering av skiffergas var en viktig faktor i INEOS beslut att investera i en egen projektgrupp, som inrättades i februari.

  “Utan statligt stöd skulle utvecklingen av skiffergasproduktion vara praktiskt taget omöjlig”, säger han.

  Den brittiska regeringen har nu skapat ett departement för okonventionell olja och gas för att främja säker, ansvarsfull och miljövänlig utvinning av Storbritanniens skiffergas och oljeresurser, och har lovat skattelättnader för att uppmuntra investeringar.

  “Regeringen har förstått att skiffergas skulle kunna ge Storbritannien tryggare energiförsörjning energisäkerhet, tillväxt och sysselsättning, och hjälpa den inhemska kemiska och energiintensiva tillverkningsindustrin att lyckas”, säger Gary.

  Det finns för närvarande 176 beviljade licenser för oljeutforskning och utvinning (s.k. “PEDLs”) för olja och gas på fastlandet i Storbritannien. Ytterligare licenser kommer att beviljas i år. Skiffergas har revolutionerat USA:s petrokemiska industri.

  Gaspriserna i USA är nu ungefär två till tre gånger billigare än i Europa (och fyra gånger billigare än i Asien), och råmaterial för krackning har också blivit billigare. Dennis Seith, VD vid Olefins & Polymers (USA), säger att de minskade energikostnaderna har varit fantastiska för den amerikanska industrin.

  Enligt prognoserna kommer amerikanska kemiföretag att investera mer än 70 miljarder USD före år 2020 på nya tillverkningsanläggningar – tack vare dessa kostnadsfördelar. De faktorer som påverkar gaspriserna i Storbritannien är komplexa och skiljer sig i vissa avseenden från USA. Det är inte troligt att gaspriserna kommer att påverkas av betydande skiffergasproduktion på samma sätt som i USA, men det är ingen tvekan om att utvecklingen av denna nationella resurs kommer att förbättra den brittiska gasmarknaden konkurrenskraft, göra energiförsörjningen tryggare samt förbättra betalningsbalansen och utsikterna på arbetsmarknaden.

  Med hänvisning till det som har hänt i USA uppmanade Storbritanniens premiärminister David Cameron i januari EU att inte införa besvärliga föreskrifter för utvinning ur skiffer eftersom det skulle innebära att investerare kommer att välja andra länder. “Olja och gas kommer fortfarande att produceras i stor utsträckning, men Europa kommer att vara torrlagt”, sade han vid World Economic Forum.

  Han uppmanade istället EU att ta till vara på möjligheten.

  “Jag förstår den oro som vissa känner”, sade han. “Vi behöver ordentliga föreskrifter och regeringarna måste klargöra att inga projekt kommer att godkännas om miljöhot föreligger. Om det görs på rätt sätt kan skiffergas faktiskt leda till lägre utsläpp jämfört med importerad gas.”

  Garys team har redan börjat arbeta. Storbritannien tros ha stora och outnyttjade reserver av skiffergas. Frågan är om gasen kan utvinnas på ett ekonomiskt lönsamt sätt. En del av uppgiften för INEOS team är att studera Storbritanniens geologi för att identifiera potentiella områden där produktion kan bli ekonomiskt lönsam.

  Ekonomiskt lönsam produktion av skiffergas förutsätter förstås också att ytförhållanden är de rätta, vilket inkluderar att marken är tillgänglig, och att man har den infrastruktur som behövs. Teamet har också arbetat med andra kemiföretag, energiintensiva användare och skiffergasproduktionsföretag för att komma fram till hur man bäst förmedlar budskapet att skiffergas kan extraheras på ett säkert och miljövänligt sätt till en för närvarande skeptisk allmänhet.

  “Förutsättningarna är inte de bästa just nu”, säger Gary. “Människor är oroliga, men det vi måste göra är att få ut vårt budskap, för att balansera larmrapporterna, som ibland är känslofyllda, men inte nödvändigtvis baserade på god vetenskap eller fakta.”

  INEOS har redan antagit en strategi för att övertyga allmänheten om det verkliga behovet av skiffergasutvinning – genom sitt deltagande i diskussioner i parlamentet, i media och i INCH. INEOS har även förklarat fördelarna för sina anställda och man hoppas att även de ska sprida dessa fakta.

  “Vi måste få igenom budskapet att de kemiska och energiintensiva industrierna i Storbritannien måste vara konkurrenskraftiga, annars kommer de att gå en mycket dyster framtid till mötes”, säger Gary. “Just nu ökar konkurrensen från USA och Mellanöstern där energi- och råvarukostnaderna är mycket låga. Vi måste förklara att utvecklingen av våra skiffergasresurser kan hjälpa den inhemska industrin.”

  INEOS kan använda skiffergas som råvara eller energikälla för sina etylenkrackningsanläggningar, men företaget äger även mark, rörledningar och lagringstankar i några av de nyckelområden som utforskas i Storbritannien.

  “Allt detta, tillsammans med INEOS fina meriter när det gäller tillverkning, fokus på säkerhet och goda relationer i de samhällen där man bedriver sin verksamhet, innebär att INEOS kan bidra med något unikt till denna framväxande industri”, säger Gary. “Så INEOS kanske beslutar sig för att själva borra efter skiffergas i slutändan.”

  INEOS har inkluderat omfattande extern erfarenhet i teamet för att få hjälp att utvärdera denna spännande möjlighet. Tom Pickering har 10 års erfarenhet av prospektering och produktion av gas på fastlandet i olika europeiska länder och han har även sökt och fått flest licenser av alla sökande för utvinning av gas på fastlandet i Storbritannien. Gareth Beamish har 30 års erfarenhet som geovetare vid stora företag som ExxonMobil och BG Group, inklusive fem års erfarenhet inom skiffergasutvinning globalt.

  “Vi vill ta reda på vad som är meningsfullt för oss”, säger Gary. “Vi är definitivt starka anhängare av skiffergasproduktion. Om vi nöjer oss med att heja på vid sidan, att engagera oss direkt i prospektering och produktion, eller något däremellan, kommer att bero på vår bedömning av nyttan och riskerna med de olika alternativen och i slutändan på hur INEOS Capital bedömer dessa fördelar och risker samt hur de vill investera företagets resurser.”

  Om Storbritannien lyckas utnyttja dess enorma reserver av skiffergas tror Gary att det kan få återverkningar i resten av Europa.

  “Vi kan så klart inte vara säkra, men vi tror att en positiv utveckling i ett land kommer att ange tonen för resten av Europa”, säger han. “Människor vill ha säkra, konkurrenskraftiga och miljövänliga energialternativ och vi tror att allmänheten skulle vara för skiffergasproduktion om de hade alla fakta.”

  10 minuter att läsa Numret 6
 • grangemouth-banner.jpg

  Konflikten i Grangemouth

  Anläggningen i Grangemouth, som innefattar Petroineos, ett samriskföretag för raffinering, är en av INEOS tre största anläggningar. Anläggningen byggdes för mer än 50 år sedan för att behandla olja och gas från Nordsjön. 

  Video

  Konflikten i Grangemouth

  00:00

  Anläggningens resultat har varit negativa sedan krisen 2008 och man har varit tvungen att varje år förlita sig på stöd från andra företag i INEOS-koncernen sedan dess för att överleva.  Koncernen har bistått med totalt 600 miljoner pund (715 miljoner euro) under denna period.

  Det finns två verksamheter vid anläggningen och de har båda problem. Raffinaderiet har små marginaler och har drabbats av det negativa affärsklimatet i Europa efter krisen. Det har också haft dålig tillförlitlighet och höga kostnader.

  Hjärtat i den andra verksamheten, kemikalier, är krackningsanläggningen (KG) som omvandlar gas från Nordsjön till olefiner. Tillgången till dessa gaser har minskat drastiskt de senaste åren, vilket har inneburit att vi nu endast kan driva anläggningen med 50 % av dess kapacitet. Dessutom är kostnadsbasen alltför hög.

  Grangemouth (kemikalier och raffinaderi) har inte kunnat ta itu med den höga kostnadsbasen som har varit förödande för verksamheten, eftersom det lokala facket, Unite, inte har gått med på att diskutera allvaret i situationen.

  Pensioner är ett utmärkt exempel på avsaknaden av konkurrenskraft. En typisk pension vid vår anläggning i Grangemouth kostar 65 % av lönen. Det är helt enkelt för mycket. Lönerna är dubbelt så höga som genomsnittet i Storbritannien. Alla försök att diskutera denna ohållbara position med facket möttes med ett ”nej” och hot om strejk. Unite hotade med strejk 3 gånger under 2013, i februari, i juli och i september. Strejken 2008 kostade verksamheten 120 miljoner pund och innebar att Grangemouth gick miste om välbehövliga infrastrukturinvesteringar.

  Efter en ”missämjans sommar” på grund av sammankallaren för fackföreningarna, Stevie Deans, som tyvärr hade missbrukat INEOS faciliteter och information, samt ökande förluster, beslutade vi att Grangemouth antingen måste acceptera förändringar eller läggas ned.

  Det enda scenario för kemikalieverksamheten som erbjöd en ljus framtid var att komplettera den minskande tillgången till gas från Nordsjön med skiffergas från USA, som både finns i stora mängder och är billig. Transport av stora mängder gas kräver emellertid investeringar och infrastruktur. Särskilda fartyg och stora import- och exportterminaler behövs för att hantera kondenserade gaser vid minus 100 °C. De totala investeringarna som krävs för att Grangemouth ska kunna ta emot och behandla skiffergas från USA är i storleksordningen 300 miljoner pund, varav 150 miljoner pund krävs för att bygga en importanläggning vid Grangemouth.

  INEOS Capital nådde en överenskommelse med ledningen före sommaren, att man var beredd att finansiera detta ”transformationsprojekt” för Grangemouth, men endast under förutsättning att verksamheten tog itu med sin kostnadsbas, inklusive de dyra pensionerna och det övergripande lönepaketet för operatörer på 100 000 pund per år (120 000 euro eller 160 000 dollar).

  Ledningen tog fram en ”överlevnadsplan” för Grangemouth som innefattade att det nuvarande pensionssystemet stängdes och byttes ut mot ett marknadsledande pensionssystem, frysta löner i 3 år och förändringar i uppsägningsvillkoren och anställningsflexibiliteten. I gengäld åtog sig INEOS att investera 300 miljoner pund i importen av amerikansk gas.

  Unite vägrade att diskutera ”överlevnadsplanen”, vilket innebar att ytterligare förluster var oundvikliga och att andra företag i INEOS-koncernen skulle tvingas fortsätta att stötta Grangemouth.

  Vi bad de anställda att rösta om överlevnadsplanen men resultatet var tyvärr inte entydigt.

  Omfattande interna diskussioner följde efter detta nedslående resultat och vi kom fram till att vi inte hade något annat val än att meddela nedläggningen av kemikalieverksamheten för att undvika ytterligare förluster.

  I sista minuten meddelade facket att man gick med på att ändra sin ståndpunkt och accepterade kraven på förändringar för att säkra finansieringen på 300 miljoner pund.

  Vi ser nu tydligt att resultatet var mycket positivt för anläggningen. Det innebär att Grangemouth har en framtid, och framtiden har dessutom potential att bli mycket god och långvarig.

  Det är mycket beklagligt att processen blev som den blev. Det orsakade stor oro bland de anställda och deras familjer och det ledde till att över 40 000 000 euro gick till spillo, vilket var både onödigt och oekonomiskt. Grangemouth måste hitta ett konstruktivt sätt att föra en dialog mellan anställda och ledning. Detta gör vi i stort sett med alla våra andra anläggningar, oavsett om de är fackligt anslutna eller inte. Vi har haft två strejker under de senaste åren som har kostat sammanlagt 200 miljoner euro, flera år av aggressiva konfrontationer med fackföreningar, flera strejkvarsel och stora förluster. Världen är föränderlig, företags framgångar går upp och ner. Emellanåt måste förändringar genomföras och det måste finnas ett effektivt forum för att diskutera detta.

  Jag skulle vilja be de anställda vid Grangemouth att överväga hur de vill företrädas på ett effektivt och konstruktivt sätt i framtiden, och ha i åtanke att både arbetstagare och arbetsgivare tjänar på att verksamheten i Grangemouth är framgångsrik i framtiden.

  JIM RATCLIFFE

  7 minuter att läsa Numret 5
 • st-grangemouth-banner.jpg

  Grangemouth

  Konflikten vid oljeraffinaderiet i Grangemouth tog en ny vändning i höstas.

  Efter att en överenskommelse nåtts med Unite, som innebär att den petrokemiska anläggningen i Falkirk, Skottland, kommer att fortsätta har det framkommit anklagelser om mobbning och hotelser som påminner om fackens stridsmetoder på sjuttio- och åttiotalet.

  En av toppcheferna vid INEOS, det företag som driver Grangemouth, hävdade att Unite skickade en demonstrantskara till hans hem, vilket ledde till att han fruktade för sin hustrus och sina två små barns säkerhet.

  En annan chefs dotter sade att hon vid samma tid mottog en efterlysningsaffisch på hennes far i sitt hem i Hampshire, flera hundra kilometer från anläggningen i Grangemouth.

  David Cameron beskriver anklagelserna som ”chockerande” och uppmanade Labour att undersöka påståendena om facket, som är partiets största donator.

  Len McCluskey, Unites generalsekreterare, försvarade taktiken och sade att den är ”laglig” och tillade: ”Om en företagsledare ägnar sig åt vad vi anser är orättvisa angrepp på arbetare och deras familjer och de samhällen de lever i är tanken att ansiktslösa chefer kan försvinna till sina lummiga förorter och komma undan med den typen av beteenden något som vi tycker är fel.”

  Här berättar Jim Ratcliffe, INEOS ordförande, hur han tog striden mot facket och vad det brittiska näringslivet kan lära sig av Tysklands framgångar. 

  INEOS ordförande Jim Ratcliffe reflekterar över konflikten i Grangemouth och fackets stridsmetoder

  I slutet av 2005 förvärvade INEOS Innovene, BP:s petrokemiska gren, för 9 miljarder dollar. Detta medförde att INEOS fyrdubblade sin storlek och övertog några av världens största industrianläggningar. En av dessa anläggningar ligger i Köln.

  Jag besökte anläggningen i Köln tre månader senare. Den är ungefär lika stor som anläggningen i Grangemouth men betydligt mer lönsam. Här träffade jag sammankallaren för fackföreningarna. Han hette Siggi, var 1,93 m och var känd att representera de anställda på ett robust men rättvist sätt.

  Efter 15 minuters småprat för att lära känna varandra, sade han: ”Jim, jag gillar inte ditt bonussystem.” Chockad, svarade jag: ”Varför inte, Siggi? Det är ett mycket generöst bonussystem.” Han svarade: ”Jag skulle hellre se att du lade pengarna på anläggningen, investeringar och underhåll så att vi kan vara säkra på att det kommer att finnas jobb för de anställdas barn och barnbarn.”

  Det har aldrig varit några strejker vid anläggningen, eller ens en antydan till strejk. Facket, för de anställdas räkning och INEOS, har ett gemensamt mål: en långsiktig och framgångsrik framtid. De anställda behåller jobb med hög kvalitet, INEOS gör lönsamma resultat och återinvesterar vinsten i anläggningen.

  Det är tyvärr så att kemianläggningar i Tyskland, utan undantag, är i bättre skick och effektivare än motsvarande anläggningar i Storbritannien. Och lika beklagligt är att den tyska kemiindustrin har klarat sig bättre än den brittiska, som har upplevt ett antal nedläggningar i de nordöstra och nordvästra delarna av landet.

  Den konstruktiva dialog som vi möter i Köln finns inte vid den petrokemiska anläggningen Grangemouth i Falkirk. Fackföreningar kan spela en värdefull roll i stora organisationer där det är svårt att föra en dialog med tusen personer. De kan förhandla fram årliga löneökningar med ledningen, fungera som representanter vid klagomål samt förklara och ge råd om komplicerade förändringar i arbets- och pensionslagstiftningen. Jag anser dock att de måste förstå att ett företag måste vara lönsamt för att överleva; att världen förändras hela tiden vilket gör att företag måste anpassa sig för att förbli konkurrenskraftiga och slutligen att deras roll är att värna om sina medlemmars långsiktiga sysselsättning.

  Vid anläggningen i Grangemouth hotade Unite med strejk tre gånger i år: i februari, i juli och i oktober. I februari krävde facket en löneförhöjning på 3,9 procent, vilket företaget helt enkelt inte hade råd med. Vi hade inget annat val än att godta detta eftersom anläggningen inte hade någon beredskap för strejk. Det skulle helt enkelt ha varit förödande. I slutet av juli ringde Len McCluskey, Unites generalsekreterare, till anläggningen och krävde att Stevie Deans skulle få återgå till sin tjänst (Deans hade nyligen blivit avstängd efter att tusentals e-postmeddelanden som rörde Labour hade upptäckts i vårt datorsystem). Om detta inte skedde skulle McCluskey ”se till att verksamheten vid Grangemouth stannade helt”. En strejk skulle ha varit för skadlig även vid denna tidpunkt. I oktober kom droppen som fick bägaren att rinna över. Unite utlyste strejk i protest mot undersökningen av Stevie Deans, men viktigare och långt mer förödande, var att de vägrade att delta i diskussionerna om anläggningens framtid.

  Om inga åtgärder hade vidtagits hade Grangemouth utan tvekan gått omkull. Verksamheten hade inte anpassat sig till den förändrade verkligheten som blivit mer effektiv och konkurrenskraftig, eftersom facket hade hållit anläggningen i ett strupgrepp. Varje tekniker vid anläggningen i Falkirk kostar nu nästan 100 000 pund per år, om man räknar med en lön på 55 000 pund plus pensionsavgifter på 35 000 pund samt bonusar och sociala avgifter. Denna kostnadsnivå är helt enkelt ohållbart i vår bransch.

  Det är fel av fackföreningarna i Storbritannien att tro att det är vi som är fienden. Det är vi inte. Det är varken nödvändigt eller lämpligt att skapa missämja, missbruka de anställdas intressen och ständigt hota med stridsåtgärder. Det är fel att brev som inleds med ”bröder och systrar” (det är så meddelanden från facket till medlemmarna är adresserade) beskriver skeptiker eller dem som vågar gå emot facket som strejkbrytare. Det är också ett typiskt mobbningsbeteende. Det är inte bara fel, det är också en skrämseltaktik avsedd att undertrycka andra åsikter – en inställning som går helt mot de värden som genomsyrar dagens samhälle, där yttrandefriheten är något man värnar om.

  Medan konflikten pågick skickade en kvinnlig anställd vid bokföringsavdelningen ett e-postmeddelande till alla anställda vid anläggningen. I e-postmeddelandet uttryckte hon sin oro för sitt jobb och fackets stridslystnad. Hon bekräftade också att verksamheten hade ekonomiska svårigheter (hon sammanställde bokföringen varje månad). På grund av detta fick hon otrevliga anonyma telefonsamtal.

  Denna incident diskuterades mycket i INEOS. Det gjorde många av oss upprörda att en kvinnlig anställd, som dessutom har tre barn, inte fick uttrycka sin oro och sina åsikter fritt. I slutändan spelade detta in i vår beslutsamhet att inte acceptera en lösning för anläggningen som inte medförde förändringar på många fronter, men viktigast av allt, i attityder och arbetsmetoder.

  De fackliga problemen vid anläggningen i Grangemouth sträcker sig tillbaka till sjuttiotalet. För tre veckor sedan var jag och några av mina vänner på en guidad mountainbiketur i de italienska Alperna. En av deltagarna, Tony Loftus, som var verksamhetschef för INEOS föregångare, Inspec, avslöjade i en diskussion om problemen vid Grangemouth att hans första jobb som nyutexaminerad kemiingenjör från universitetet i Manchester var vid anläggningen i Grangemouth i början av sjuttiotalet. Han sade, helt spontant: ”När jag jobbade i Grangemouth hade vi inga problem; vi hade inga strejker och ledningen gjorde som de blev tillsagda.” Inte mycket har förändrats sedan dess och idag brottas anläggningen med problem som dess tyska motsvarigheter inte har.

  Fackföreningarna var inte en del av min uppväxt, men som barn bodde jag i vad som definitivt var ett arbetarklassamhälle. De första 10 åren av mitt liv bodde jag i Failsworth, en av Manchesters norra förorter, i närheten av Oldham. Jag minns att jag kunde se mer än 100 fabriksskorstenar från mitt sovrumsfönster - det var nog så jag lärde mig att räkna. Vi bodde i en liten återvändsgränd som hette Boston Close i ett kommunalt hus, som jag har fina minnen från. Huset finns fortfarande kvar. Jag minns att min pappa berättade för mig att han när han var yngre hade klättrat i alla träd i Miles Platting, en närliggande förort där han hade växt upp. Det var först många år senare som tonåring som det slog mig att det inte fanns några träd i Miles Platting. Det är långt ifrån de lummiga förorterna i grevskapen runt London.

  Dessa samhällen i Lancashire växte fram i slutet av 1700-talet. Arbetare flyttade från åkrarna och letade nya jobb och möjligheter i den industriella revolutionen som började i hjärtat av Lancashire. Storbritannien uppfann begreppet tillverkning. Många av mina förfäder flyttade från åkrarna i Derbyshire till Manchester. Alla skrev sina namn med ett kryss.

  Jag har utan tvekan kopplingar till tillverkningsindustrin, som så många andra i den här delen av landet. Jag är en stark förespråkare för att tillverka saker i en stor ekonomi som Storbritanniens. Det betyder inte att jag har något emot servicesektorn. Det har jag inte, men jag tror att en stabil och balanserad ekonomi kräver en slagkraftig tillverkningssektor. Vi spenderar en stor del av våra inkomster på varor av olika slag, från tvättmaskiner till handväskor (jag förstår inte varför vi verkar behöva så många), och det sunda förnuftet säger att det är bättre att tillverka en del av dessa varor än att importera dem.

  Storbritanniens tillverkningsbas har i det närmaste kollapsat under de senaste 20 åren. En typisk ekonomi har tre pelare: jordbruk, tillverkningsindustri och tjänsteindustri. Jordbruk utgör normalt en ganska liten del, mindre än 10 procent, tjänstesektorn är i allmänhet störst och tillverkningsindustrin står för ungefär 20 procent, vilket är fallet i Tyskland.

  För tjugo år sedan låg England bara ett par procent efter Tyskland. I dag är Storbritanniens tillverkningsindustri bara hälften så stor som Tysklands.

  De uppenbara frågorna är varför denna krasch har skett och om det har någon betydelse? Jag tycker definitivt att det är viktigt. Ett alltför stort beroende av tjänstesektorn gör ekonomin sårbar. Tyskland återhämtade sig från lågkonjunkturen 2008 - 2009 mycket snabbare och mer kraftfullt än Storbritannien. De geografiska skillnaderna är också viktiga i denna fråga. I mellersta och norra England är beroendet av tillverkningsindustrin mycket högre och samhällen har drabbats av hög arbetslöshet. London är tydligt tjänstebaserat och dessutom mycket framgångsrikt, men London är inte allt.

  Jag ser vissa tendenser i regeringen, som sitter i en ”tjänstemiljö”, d.v.s. i London, att man tror att framtiden handlar om Londons finansiella centrum. Vi bör ta lärdom av Tyskland, där man har en stark koppling till sin blomstrande tillverkningssektor och inser att den spelar en nyckelroll i en balanserad ekonomi.

  Jag ser den snabba nedgången i Storbritanniens tillverkningsindustri som ett resultat av tidigare regeringars oförmåga att inse dess betydelse.

  Storbritannien saknar ett riktigt bra försäljningsargument för att locka tillverkare. INEOS har flera anläggningar i Storbritannien, men de är inte lika lönsamma som våra anläggningar i Tyskland, Belgien och, i synnerhet, USA. Storbritannien har dyr energi, kompetensnivån är lägre än i andra länder, pensionerna är dyra och fackföreningarna kan vara besvärliga. Historiskt sett har regeringen inte varit i fas med tillverkningsindustrin i Storbritannien, till skillnad från USA där kompetensnivån är hög, de flesta av våra anläggningar inte är fackligt anslutna, energikostnaderna är en bråkdel av vad de är i Storbritannien och marknaden är enorm. Och Tyskland är helt enkelt bra på tillverkning – som vi var en gång i tiden.

  Det finns ingen anledning att tillverkningsindustrin inte skulle kunna återupplivas i Storbritannien. Den nuvarande regeringen har blivit mer lyhörd för tillverkningsindustrins betydelse för att bibehålla sunda finanser. Vi får aldrig glömma att det var britterna som uppfann tillverkningsindustrin.

  För att återgå till mitt huvudsakliga tema – fackföreningarna och frågan om de är bra eller dåliga. – Jag vidhåller att fackföreningar som använder metoder från sjuttiotalet leder oss alla i fördärvet. Siggi, sammankallaren för facket vid anläggningen i Köln, däremot har ett modernt tankesätt. Han utmanar, testar, rör om i grytan och förhandlar, men han övertalar alltid INEOS att investera. En bra fackförening är bra för arbetsgivarna – och för de anställda.

  14 minuter att läsa Numret 5
 • challenging-times-banner.jpg

  Tuffa tider

  Kemi gör stor skillnad för den värld vi lever i, men kan den europeiska kemiindustrin, som direkt bidrar med ungefär 500 miljarder euro till EU:s ekonomi, få beslutsfattarna att lyssna på deras betänkligheter så att man kan konkurrera på den globala marknaden? Det får framtiden utvisa. Men tiden är knapp, förklarar Tom Crotty vid INEOS. 

  Video

  TUFF A TIDER

  00:00

  Europas ställning i världen är hotad. Den petrokemiska industrin, som direkt bidrar med 500 miljarder euro till EU:s ekonomi, står idag inför stora interna och externa utmaningar, men de behöver inte vara livshotande om EU agerar i tid, säger Tom Crotty, koncernchef vid INEOS. 

  ”Europa har ett väldigt tydligt val, mellan nedgång och förfall eller positiv utveckling”, säger han.

  Oavsett vilket val man gör kommer avgörandet att hänga på två saker: EU:s miljöpolitik för att minska koldioxidutsläppen och om man förmår att utnyttja sina egna resurser för att få ner de skenande energipriserna.

  ”Detta är de två största utmaningarna för EU”, säger Tom.

  Europa är nu en av de dyraste platserna i världen för produktion av petrokemiska produkter. Mellanöstern är fortfarande, med liten marginal, billigast, men tack vare utnyttjandet av skiffergas håller USA på att gå ikapp.

  ”EU:s problem är att två av de stora handelsblocken i närheten har tillgång till mycket billigare energi”, säger Tom.

  Och det syns.

  Det kostar INEOS Olefins & Polymers i Frankrike dubbelt så mycket som i USA att producera ett ton etylen.

  ”Den amerikanska verksamheten är vår mest lönsamma och den europeiska verksamheten är troligen våra minst lönsamma om man gör en direkt jämförelse”, säger han.

  Cefic, den Bryssel-baserade branschorganisationen, som är den europeiska kemiindustrins språkrör, tror att situationen kommer att förvärras i år innan den blir något bättre nästa år.

  ”Cefic förutspår en blygsam tillväxt på 1,5 procent nästa år”, säger Tom, som är en av Cefics styrelseledamöter. ”Det är blygsam tillväxt, men det är verklig tillväxt.”

  Det som ligger bakom tillväxten är tillverkning av innovativa, miljövänliga och värdefulla produkter med hög kvalitet för marknader som kräver det bästa och inte nödvändigtvis det billigaste.

  ”Om man letar efter en specialplast för tillverkningen av en nyckelkomponent till en helt ny BMW frågar man inte efter vem som är billigast utan vem som är bäst.”

  Det är detta som, hittills, har skyddat den europeiska kemiindustrin.

  ”Här har vi nyckeln till Europas framtid”, säger Tom. ”Utan detta skydd skulle Europa översvämmas av billiga kemiska produkter, men vi måste fortsätta att producera tekniskt avancerade produkter som det är svårt för konkurrenterna att kopiera.”

  INEOS tillverkar en av dessa produkter. Företaget specialiserar sig på att tillverka polymerer som används i mjölkförpackningar i Frankrike. Plasten måste kunna stoppa kemikalier från att tränga in i mjölken. 

  ”Detta är inte något en stor anläggning i Mellanöstern kan eller vill kopiera eftersom många av dem är för stora.”

  Det finns inget utrymme att slå sig till ro.

  Cefic uppmanar den Europeiska Kommissionen att inte ensidigt införa ytterligare miljökrav som inte gäller i resten av världen.

  Man varnar att om EU försöker uppnå 2050 års miljömål ökar även energikostnaderna och innebär höjda skatter på koldioxidutsläpp. Detta i sin tur kommer att urholka konkurrenskraften och leda till att utsläppen helt enkelt flyttar till andra länder med minskade investeringar i EU-länderna som följd. 

  ”EU måste se över sin miljöpolitik eftersom skärpta förordningar driver upp priserna och det har en enorm inverkan”, säger Tom.

  Cefic delar den Europeiska Kommissionens mål att minska de globala koldioxidutsläppen, men man är inte överens om tillvägagångssättet.

  ”Att ensidigt införa miljömässiga föreskrifter kommer att leda till att produktionen av kemiska produkter i Europa läggs ned eftersom vi inte kommer att ha råd med det”, säger han. 

  ”Det kommer inte att minska koldioxidutsläppen eftersom samma produkter fortfarande kommer att användas av Europas 350 miljoner konsumenter. Dessa produkter kommer helt enkelt att importeras från Kina eller andra liknande länder, vilket kommer att leda till ökade koldioxidutsläpp i samband med produktion och transport.

  ”I slutändan innebär detta att koldioxidutsläppen har ökat, men också att arbetstillfällen och välstånd i EU har gått förlorad”.

  ”Det är bättre ur ett miljömässigt och kommersiellt perspektiv att uppmuntra europeiska industrier att göra det rätta genom att utnyttja sin tekniska expertis för att skapa miljövänligare produkter”, tillägger han. 

  Tom säger att ett ton PVC som tillverkas i Kina med energi från kolkraftverk för närvarande släpper ut sju gånger mer koldioxid än ett ton PVC som tillverkas i EU, utan att ta med i beräkningar de koldioxidutsläpp det medför att transportera det. 

  ”Det må vara ett extremt exempel, men det är ett exempel från verkligheten”, säger han. 

  Frågan är alltså: Lyssnar EU?

  Generaldirektoratet för energi och Generaldirektoratet för näringsliv vid den Europeiska kommissionen lyssnar, säger Tom. Däremot är han inte så säker på att Generaldirektoratet för miljö som inför förordningarna gör det. 

  ”Deras budskap är att EU måste vara en föregångare för resten av världen”, säger Tom. ”Verkligheten är dock att resten av världen inte följer efter. Europa tar täten och USA säger 'Vi ses. Vi tänker inte sabba vår industri eller vår ekonomi'”.

  Tom säger att koldioxidskatter endast fungerar om de införs globalt.

  ”Det är riktigt att det bästa sättet att uppmuntra företagen att göra något annorlunda är att göra det för dyrt att göra det de gör nu. Det är vad koldioxidskatten gör, men i så fall måste alla göra det”, säger Tom.

  ”Om en koldioxidskatt införs enbart i EU kommer inte någon att bedriva sina industriella verksamheter i Europa. De kommer att flytta till Kina, Mellanöstern eller Amerika”.

  Cefic beräknar att 9 % tillväxt behövs enbart för att den europeiska produktionen ska nå tillbaka till nivåerna innan nedgången 2008-2009, som ledde till att en av INEOS största konkurrenter gick i konkurs.

  ”Vi hämtade oss efter nedgången eftersom vi inte alls var lika beroende av bil- och byggbranschen som våra konkurrenter”, säger Tom. ”Lågkonjunkturen var svår för oss, men det var inte dödsstöten.”

  Bortsett från hotet från koldioxidskatter är kemiindustrin också bestört över EU:s ovilja att tillåta utvinning av naturgas i skiffersten som i sin tur skulle bidra till att minska energikostnaderna för industrin och för konsumenterna i allmänhet.

  ”Du kan bara minska dina egna kostnader till en viss gräns och därefter kommer man till den energipolitiska frågan”, säger Tom. 

  ”Jag vet att jag upprepar mig, men detta är en mycket viktig fråga för oss.”

  INEOS ChlorVinyls anläggning i Runcorn i norra England använder för närvarande lika mycket ström som staden Liverpool. 

  Cefic förutspår att den europeiska kemisektorn, som sysselsätter 1,2 miljoner människor, kommer att möta tuff konkurrens igen nästa år från amerikanska producenter som drar nytta av billig energi och billiga råmaterial tack vare utnyttjandet av skiffergas i Amerika. 

  Som läget är nu är förutsättningarna för billigare energi i EU-länderna störst i Storbritannien.

  ”Det är ingen idé att försöka någon annanstans i Europa för närvarande eftersom motståndet är för stort”, säger Tom. 

  Trots protester i Storbritannien – såsom skedde i juli vid anläggningen i Balcombe i West Sussex – är den brittiska regeringen för prospektering av skiffergas och har lovat att kontrollen över viktiga, komplexa tekniska planeringsfrågor skall förflyttas från kommunpolitiker till Departementet för miljö-, livsmedels- och landsbygdsfrågor (Defra) och Miljöbyrån (Environmental Agency, EA).

  Cuadrilla är ett av ett tiotal brittiska företag som har tillstånd att borra efter skiffergas. 

  INEOS, som behöver hitta en långsiktig lösning för tillgången till etangas för att driva företagets krackningsanläggning vid Grangemouth i Skottland, för samtal med alla dessa företag.

  ”Det är klart att vi vill engagera oss eftersom vi är en av kunderna, men frågan är: Vill vi vara ännu aktivare?” 

  ”Vi vet att etangasen i Nordsjön nästan är slut nu och om vi inte hittar en annan gaskälla kommer vi att få svårt att driva krackningsanläggningen i Grangemouth efter 2017”, säger Tom.

  I oktober meddelade INEOS att man planerade att investera 300 miljoner pund på en terminal vid Grangemouth för att kunna importera billigare gas från USA. Detta var en direkt följd av att personalen gått med på att stödja anläggningens överlevnadsplan. 

  Den skotska regeringen har även tillkännagivit att man kommer att ge ett bidrag på 9 miljoner pund för att finansiera terminalen och den brittiska regeringen har givit ett förhandslöfte om en lånegaranti på 125 miljoner pund även om Skottland skulle rösta för självständighet efter 306 års union med England i nästa års folkomröstning.

  ”Vi behöver allt stöd vi kan få”, säger Tom.

  Sprickbildning synlig i Europa

  USA:s förmåga att producera kemikalier billigt har redan fått stora följdeffekter.

  Värst drabbade är Europas kemiindustri som till största delen använder råolja för att framställa samma produkter.

  I en rapport publicerad av KPMG i oktober 2012 förutspår Mike Shannon, global chef för kemikalie- och prestationsteknik, att detta kan leda till störningar i ekonomin. 

  ”Det kan leda till att mindre lönsamma anläggningar stängs och att vissa länder eventuellt blockerar amerikansk export för att skydda den lokala produktionen.”

  Man kan nog hävda att detta redan har börjat i Europa, som nu är en av de dyraste platserna i världen när det gäller tillverkning av petrokemiska produkter. 

  I september meddelade Total att man planerade att stänga en förlustbringande ångkrackningsanläggning i Carling, Frankrike. Naftacrackningsanläggningen, som använder råolja för att framställa kemikalier har brottats med lönsamhetsproblem de senaste fem åren, kommer att stängas 2015.

  Detta kommer knappast som någon överraskning för KPMG som 2009 förutspådde att 14 av de 43 krackningsanläggningarna i Europa skulle bli oekonomiska före eller under 2015 på grund av hård konkurrens från Mellanöstern, Asien och Amerika.

  Samtidigt som detta sker letar amerikanska företag efter expansionsmöjligheter, som en följd av den stora tillgången på billig etylen och en avmattning i den inhemska efterfrågan. 

  USA är redan en nettoexportör av etylenderivat och volymerna beräknas öka kraftigt.

  18 minuter att läsa Numret 5
 • united-front-banner.jpg

  Enad Front

  Trycket på Europa är stort, både utifrån och inifrån, vilket gör att det är viktigare än någonsin för företagsledningarna och fackföreningarna att samarbeta för att hitta lösningar. INCH har träffat fackliga representanter i Norge, Italien och Tyskland och frågat dem vad de anser att INEOS behöver göra för att bibehålla konkurrenskraften och hur facket kan hjälpa till.

  Man säger att äktenskap är himmelska, men gifta par vet att äktenskap också kan vara förenade med svårigheter.

  Nyckeln till överlevnad är öppenhet och ärlighet. Thomas Meiers, fackföreningsrepresentant vid INEOS i Köln säger att öppenhet och ärlighet är lika viktigt för affärsverksamheter. 

  ”Vi har ett nära samarbete med INEOS och det är bra”, säger han.

  Han säger att diskussionerna ofta är intensiva men att det är något som INEOS aktivt uppmuntrar. 

  ”Ibland blir debatterna livliga, men eftersom vi kan tala öppet, kan vi upptäcka situationer som skulle kunna bli farliga och ta itu med potentiella problem på ett mycket tidigt stadium”, säger han. Dessa ärliga och pågående diskussioner innebär att facket och ledningen kan hitta det bästa sättet att hantera en viss fråga och hitta en lösning som är bra för alla.

  ”Vanligtvis innebär resultatet både ytterligare ekonomiska framgångar och förbättrad konkurrenskraft för företaget samt anständiga arbetsvillkor och visad hänsyn för de anställdas välbefinnande”, säger han. 

  Det verkar fungera.

  INEOS Olefins & Polymers anläggning i Köln är en av de mest lönsamma i Europa.

  Thomas tror att INEOS platta ledningsstruktur, hur man bedriver verksamheten och det faktum att personalen identifierar sig med företaget och dess mål har bidragit till detta.

  ”Vårt förhållningssätt till arbetsmarknadsrelationer vid INEOS är unikt”, säger han. ”Det är också det som gör att vi är framgångsrika och har en stabilitet i verksamheten.”

  Att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål är också det som motiverar Wenche Jansen Tveitan, facklig företrädare vid INEOS Olefins & Polymers anläggning i Norge.

  ”Alla arbetsplatser som vill vara konkurrenskraftiga måste ha personalen med sig”, säger hon. ”Förtroende och öppenhet är två av de viktigaste grundstenarna.”

  Hon säger att regelbundna informella kontakter mellan fackliga företrädare och ledningen har varit nyckeln till att skapa detta förtroende.

  ”Meningsskiljaktigheter tas upp för diskussion så snart som möjligt och lämnas inte till nästa möte i fabriksrådet”, säger hon.

  Ledningen använder också facket som bollplank.

  ”När man arbetar på detta sätt kan de anställda delta aktivt och bidra till ännu bättre lösningar i slutändan”, säger hon. 

  Detta förhållningssätt är mycket viktigt, särskilt i dagens snabba, föränderliga och konkurrensutsatta klimat. Många petrokemiska företag investerar idag merparten av sina pengar i USA istället för i Europa på grund av USA:s tillgång till billig råvara och energi. 

  I ett läge där Europa nu är en av de dyraste platserna i världen för att tillverka petrokemiska produkter anser Wenche att facket direkt, och indirekt, kan se till att INEOS förblir konkurrenskraftiga. 

  Hon säger att detta är särskilt viktigt i Norge där levnadsomkostnaderna är höga.

  ”Vår anläggning måste visa goda resultat, hela tiden”, säger hon. 

  ”Vi visar att investeringar i vår anläggning leder till lönsamhet”.

  Wenche menar att både facket och företagsledningen är bekymrade över de höga energikostnaderna och avgifterna. Hon har själv försökt få regering och företag att förändra sådana policyer som kan skada tillverkningen på INEOS-anläggningen O&Ps i Rafnes. 

  ”Samarbetet mellan företagsledningen och fackföreningen är av största betydelse,” säger hon. ”När vi arbetar ihop är vi starkare.”

  Facket träffar också politiker och har på så sätt redan haft stor betydelse, menar Wenche.

  ”Vi visar ständigt på de utmaningar som den landbaserade industrin står inför och vad som måste göras för att möta dessa utmaningar”, säger hon.

  ”Vi har tillsammans lyckats uppnå vissa skattelättnader och fördelaktiga energiavtal vilka har förbättrat vår konkurrenskraft.”

  Hon menar att facket också spelade en viktig roll när statsministern, finansministern och ledaren för industri- och näringslivsutskottet besökte Noretyl/O&P i Norge.

  Tom Crotty, som är chef på INEOS gruppen, påstår att det är viktigt för fackföreningarna att försöka hitta lösningar i nära samarbete med företagsledningen.

  ”Vi har ett fantastiskt samarbete med fackföreningarna i Köln och Rafnes”, säger han.

  ”De förstår verkligen verksamhetens mål och vill hjälpa oss både direkt och indirekt.” 

  ”De är mer än villiga att diskutera förändringar av praxis och påverkar också regeringen, vilket hjälper oss på ett indirekt sätt.”

  Fackliga representanter från Italien uttryckte också åsikter som liknade deras kollegors i Norge och Tyskland. 

  ”En nära dialog och ett gott samarbete mellan oss och företaget är ytterst viktigt”, säger Stefano Santini, facklig representant på INEOS italienska tillverkningsenhet O&P i Rosignano.

  ”Vi har under årens lopp byggt upp ett ömsesidigt förtroende och tillit på grund av diverse uppfyllda åtaganden.”

  I september meddelade Total att de ska lägga ned sin franska krackningsanläggning i Carling eftersom den går med förlust. 

  Patrick Pouyanné, ordförande på raffinerings- och kemikalieavdelningen och medlem av det verkställande utskottet på Total, skyllde på ökad internationell konkurrens.

  ”Den petrokemiska marknaden i Europa tampas hela tiden med överkapacitet”, påstår han. 

  Krackningsanläggningen som omvandlar råolja till kemiska komponenter kommer att bli tvungen att stänga under 2015, vilket oroar personalen på INEOS i Rosignano.

  ”Man är orolig för att nedläggningen också kommer att påverka de medarbetare som jobbar i Saralbe,” säger Stefano.

  Liksom många andra oroar han sig för de kraftigt stigande europeiska energi- och råvarukostnaderna. 

  ”Vi måste spara på energi genom att sluta slösa och använda utrustning som förbrukar mindre energi”, säger han.

  ”Vi måste också granska våra energiavtal, producera energi lokalt och investera i alternativa energikällor såsom biomassa.”

  Från ett fackligt perspektiv måste INEOS dessutom investera mer i forskning och utveckling av sådana innovativa produkter som fordrar teknisk kompetens.

  ”Ett annat sätt att investera kan vara att hitta lättare sätt att utvinna råmaterial på”, säger han.

  Fem faktorer som kan hjälpa den kemiska industrin i Europa att bibehålla sin konkurrenskraft:

  1. Billigare energi:
   Ett förändrat förhållningssätt som minskar EU:s energikostnader är väsentligt för att främja innovation, nyinvestering och tillväxt och skapa nya jobb samt minska utsläppen av växthusgaser i långa loppet.

  2. Förbättrade regleringar:
   EU:s kemikalielagstiftning Reach anses vara en av de mest betungande lagarna i Europa. Den kemiska industrin har hittills följt lagbestämmelserna och registrerat alla kemiska ämnen som man tillverkat eller importerat mer än 100 ton per år av. I enlighet med ”den tredje fasen” kommer dessutom företag som tillverkar mellan ett och 100 ton per år att behöva registrera dessa ämnen, vilket kommer att påverka i princip alla kemiföretag i EU länderna.

  3. Ett transatlantiskt handels- och investeringspartnerskap:
   Det föreslagna transatlantiska handels- och investeringspartnerskapet TTIP skulle innebära avskaffande av importtullarna på kemikaliehandeln mellan Amerika och Europa, vilka under 2012 uppskattades uppgå till €48 miljarder. Cefic (European Chemical Industry Council) hoppas att förhandlingarna inom de närmaste två åren kommer att leda till avskaffandet av samtliga taxor på kemikalier, större regelmässig öppenhet och ett ökat samarbete.

  4. Bibehållande av KET:er (Key Enabling Technologies):
   KET:er anses vara väsentliga för att återuppliva EU:s ekonomi. Även om Europa för närvarande är världsledande inom KET-forskning och utveckling (med en andel på mer än 30 % av alla patentansökningar världen över) har detta inte omvandlats till utveckling av nya processer och produkter som stimulerar tillväxt och skapar jobb.

  5. Beskydda affärshemligheterna:
   Den europeiska kommissionen uppmanas nu att införa åtgärder för att beskydda europeisk innovation och expertis. Att omvandla banbrytande idéer till produkter är det bästa sättet för europeisk industri att ligga steget före i den globala konkurrensen.

  12 minuter att läsa Numret 5
 • east-looks-west-banner.jpg

  Öst blickar väst

  Kina har inlett en ny spännande fas. Genom att minska på kodioxidutsläppen ska man nu tackla de föroreningar som ansätter de kinesiska städerna, samtidigt som man måste upprätthålla produktion av råmaterial för att garantera fortsatt tillväxt. För att klara detta behöver man dock hjälp från innovativa och energieffektiva företag med beprövade säkerhetsprocedurer och teknisk expertis - såsom INEOS.

  Den kinesiska draken, som symboliserar makt, styrka och lycka, har hittills betjänat landets ledare väl.

  Under dess tillsyn har Kina vuxit oerhört snabbt från en obetydlig marknad till den näst största ekonomin i världen, hack i häl med Amerika.

  Denna snabba tillväxt som saknar motstycke, har till större delen styrts av export och den tunga tillverkningsindustrin och inneburit enorma kostnader för miljön. Kina står idag för det största utsläppet av koldioxid i världen.

  På världsscenen är den gällande uppfattningen att Kina inte bryr sig om miljöfrågor.

  Detta är dock något som Kinas ledare inte längre vill acceptera.

  Vändpunkten var den senaste femårsplanen.

  Historiskt har Kina främst inriktat sig på export - nu ska man ställa in sig på hemmamarknaden också.

  Man planerar att uppmuntra kinesiska företag att samarbeta med västerländska företag som kan hjälpa dem att expandera och bli mer energieffektiva.

  ”Fröet såddes i femårsplanen”, säger Rob Nevin, VD på INEOS Nitriles. ”Vi vill öppna dörren för företag.”

  Tidigare i år bildade Kina och två av INEOS världsledande företag, INEOS Nitriles och INEOS Phenol, ett samriskbolag som tillsammans byggde den största fenolanläggningen i Kina och en akrylnitrilanläggning i världsklass för att möta en växande inhemsk efterfrågan på petrokemiska produkter.

  ”Det är oerhört spännande. Kina är motorn för petrokemiska produkter och kemikalier på grund av sitt stora behov. Denna motor kommer nu att dra med sig resten av världen”, säger Rob. 

  ”Detta ger INEOS möjligheten att gå in på den största globala marknaden.”

  ”Vi ville expandera och vår positionering på marknaden samt vår tekniska expertis innebar att vi var det bästa valet.” 

  Kina benämns ofta som det andra jordklotet. 

  ”Man måste resa dit för att uppskatta hur stort landet verkligen är”, säger han. ”Jag har bott i USA, men det är ingenting i förhållande till Kina.”

  INEOS Phenol är den största tillverkaren av fenol och aceton i världen och Kina är den snabbast växande marknaden för båda dessa kemikalier, vilka används för att producera polykarbonat, plaster, fenolhartser och syntetiska fibrer, såsom nylon, samt lösningsmedel.

  INEOS Nitriles är världens ledande producent av akrylnitril, som är den viktigaste ingrediensen i kolfiber - något som Kina inte kan få nog av.

  När båda tillverkningsenheterna tas i drift kommer INEOS Nitriles vara den enda tillverkaren med fabriker på de två största akrylnitrilmarknaderna i världen. INEOS Phenol kommer att vara det enda företag som tillverkar aceton och fenol i Europa, Amerika och Asien.

  ”Ett perfekt äktenskap; världsledande globala tillverkare som tillsammans går in på den största globala marknaden”, säger Rob.

  INEOS Phenols joint venture med Sinopec Yangzi Petrochemical Company kommer att skapa en 1,2 miljoner ton kumen-, fenol- och acetonanläggning i det kemiska industriområdet i Nanjing i Jiangsu-provinsen.

  Anläggningen, som beräknas producera minst 400 000 ton fenol och 250 000 ton aceton per år, uppskattas kunna möta hela Kinas efterfrågan mot slutet av 2016. Den nya fabriken kommer också att leda till att INEOS fabriker i Europa och USA kan koncentrera sig på inhemsk tillväxt. 

  ”Detta ömsesidigt fördelaktiga samarbete är viktigt för INEOS Phenols utveckling och för INEOS i Kina”, säger Harry Deans, VD på INEOS Phenol. ”Det är den största kapitalinvesteringen som INEOS någonsin har gjort.” 

  ”Sinopec YPC, som är en solid lokal samarbetspartner, skapar med hjälp av vår ledande fenolteknologi och marknadsnärvaro ett avsevärt mervärde för vårt företag och våra kunder.”

  INEOS Nitriles har börjat göra affärer med det statsägda företaget Tianjin Bohai Chemical Industry Group Corporation.

  De planerar att bygga och sätta i drift en akrylnitrilanläggning i världsklass i Tianjin. Endast den modernaste teknologin och katalysatortekniken kommer att användas när anläggningen byggs.

  ”Vi har inte påbörjat byggnadsarbetet ännu eftersom alla detaljer inte är helt klara – men vi har vissa ambitioner”, säger Rob.

  ”Generellt betraktas vi som den ledande aktören inom branschen i fråga om säkerhet och vi vill överföra den högsta möjliga standarden till Kina.”

  ”Säkerheten på kinesiska anläggningar är inte lysande så de hoppas kunna uppnå en bättre västerländsk standard genom att iaktta hur vi arbetar och hur vi hanterar personlig säkerhet och säkerhetsprocedurer.”

  De kinesiska ledarna vill få till stånd flera dylika samriskföretag tillsammans med utländska företag för att ta itu med gamla problem och skapa ett hållbarare ekonomiskt system.

  Deras avsikt är att åstadkomma ekonomieffektivisering och låga koldioxidutsläpp på längre sikt genom att använda avancerade tillverkningsmetoder, vilket beskrivs i den tolfte femårsplanen från Kinas Statsråd. 

  I enlighet med planen utlovar de kinesiska beslutsfattarna: 

  • att sätta nya gränser för energikonsumtion

  • att klämma åt icke-produktiva företag och branscher med hög energiförbrukning

  • att minska koldioxidutsläppen med upp till 45 % innan 2020

  • att minska Kinas beroende av fossila bränslen, i synnerhet kol

  • att investera i energivänlig teknologi, och

  • att ta itu med miljöförstöring.

  Vilken utmaning - de kinesiska ledarna anser dock att resultatet är inom räckhåll!

  Rob, som har jobbat på BP i 25 år, påstår att arbetstempot på INEOS passar kineserna. 

  ”INEOS är ett litet, smart och enkelt bolag att samarbeta med och det är det som är skillnaden”, säger han. ”När man vill få någonting utfört är skillnaden mellan BP och INEOS som dag och natt.” 

  När man väl kommit överens om den exakta strukturen och läget för ett projekt, presenteras förslaget till INEOS Nitriles ordförande Jim Ratcliffe som godkänner det, säger Rob. 

  ”Ibland kan man få ett godkännande rysligt fort,” fortsätter Rob, som nu har jobbat på INEOS i åtta år. ”Men sen måste du prestera.” 

  ”Det kinesiska beslutsfattandet har blivit trögare och trögare med tiden. Om du började bygga någonstans för tio år sedan hade du kanske fått böter. I dagsläget skulle arbetet stoppas. Noggrannheten och uthålligheten bland folket med hänsyn till miljön är utan motstycke numera”, vilket är förståeligt enligt Rob.

  ”Föroreningarna är något som berör varje kinesisk människa,” fortsätter han. ”I de större städerna kan det vara så illa att man måste bära ansiktsmask.”

  Kinas luftförorening är idag den största orsaken till inre oroligheter och Världsbanken har uppskattat att 16 av världens 20 mest förorenade städer ligger i Kina.

  Antalet miljöprotester i Kina har ökat med ungefär 29 % varje år sedan 1966, enligt det kinesiska samfundet för miljövetenskap. 

  ”2011 ökade antalet större miljöolyckor med 120 %”, säger samfundets vice ordförande Yang Zhaofei. 

  I september presenterade Pekings lokala myndigheter en fempunktsplan för att ta itu med föroreningarna i huvudstaden.

  ”Nyheten ligger i den verkliga beslutsamheten och de små detaljerna”, säger Alvin Lin, chef för klimat- och energifrågor på Pekings försvarsråd för naturresurser. ”Man har verkligen beslutat sig för att göra något för att ta itu med den allvarliga miljöförstöringen.”

  World Resources Institute påstår att 43 % av de globala utsläppen beror på Kina och USA.

  Problemet är att Kina har ett stort kolberoende.

  ”Kina får 70 % av sin energi och nästan 80 % av sin elektricitet från kol,” enligt Luke

  Schoen som har gjort ett **rapportage** för World Resources Institute. 

  Kina har inhemska kol- och gasresurser som det dock är svårt att utvinna, vilket innebär att man i allt större utsträckning förlitar sig på import från utlandet. Oljan importeras från Mellanöstern och Afrika, kolet kommer från Australien och Indonesien och gasen kommer från Centralasien och Australien. 

  ”De kinesiska ledarna medger att Kinas beroende av kol som energikälla utgör ett problem”, säger Luke. ”Det ökade beroendet av energi från utlandet är en strategisk oroskälla för de kinesiska ledarna.” 

  Stora tillgångar av skiffergas har påträffats i Kina, fast till skillnad från USA har man ännu inte tillgång till den banbrytande tekniken som behövs för att utvinna dessa.

  Än så länge fokuserar sig de kinesiska ledarna på att bibehålla landets tillväxt samtidigt som man försöker utveckla riktlinjer för att minska koldioxidutsläppen och producera renare energi.

  ”Kina investerar i själva verket mer på förnybar energi än något annat land”, säger Luke.

  Under 2011 investerade Kina $52 miljarder på förnybara energiresurser, en siffra som förra året ökade till $67,7 miljarder – 50 % mer än USA.

  Olikt andra länder, som anser att ren energi är ett hinder för ekonomisk tillväxt, är Kina av motsatt uppfattning.

  Man är övertygad om att de nya riktlinjerna kommer att göra det möjligt för Kina att behålla sin ställning som huvudaktör på den globala marknaden, samtidigt som man tar itu med de klimatförändringar som utgör ett allvarligt hot mot landets välstånd på längre sikt. 

  ”Inhemska beräkningar visar att finansiella förluster på $50 miljarder kan tillskrivas naturkatastrofer under 2011. En oberoende rapport uppskattar att den siffran kan komma att öka till nästan $748 miljarder per år innan 2030 om inga åtgärder vidtas”, konstaterar Luke.

  12 minuter att läsa Numret 5
 • go-run-for-fun-banner1.jpg

  Barn uppmanas att stänga av datorn och sätta på sig löparskorna…

  Vi har aldrig skyggat iväg från en utmaning så varför skulle vi göra det nu? På INEOS vill vi göra vårt allra bästa för att få barn att börja springa igen och vi har därför lanserat en ny spännande utmaning.

  Vi hoppas kunna inspirera tusentals barn att lämna TV, dator och videospel hemma och gå ut och ha roligt.

  Ordföranden Jim Ratcliffe har konverterat sitt intresse för löpning till ett initiativ som man hoppas ska hjälpa att ta itu med ett av de allvarligaste globala folkhälsoproblemen i vår tid – barnfetma.

  ”Man behöver ju inte direkt vara Einstein för att förstå – vi vill bara att barnen går ut ibland”, säger han.

  ”Löpning utgör grunden för många coola sporter så om barnen får blodad tand när de är små är det troligare att de fortsätter som vuxna. Något som i sin tur kommer att leda till en hälsosammare och mer aktiv livsstil.”

  Det första, av flera planerade, engelska 1,6 km Go Run For Fun evenemanget var en braksuccé med hundratals deltagande barn. När du läser detta kommer ytterligare 10 000 barn att ha deltagit. 

  Den brittiska olympiska silvermedaljören, hinderlöparen Colin Jackson, kom till Newbury (London) för att önska dem lycka till.

  ”Att springa är inte svårt. Det är något som man gör som barn, så det här är ett underbart sätt för barnen att ha roligt med sina kompisar”, säger han.

  För att kampanjen ska lyckas har INEOS inlett ett långsiktigt samarbete med teamet som ligger bakom den legendariska löpartävlingen Great North Run. Man planerar att arrangera ett antal mindre och större löparevenemang för barn mellan fyra och elva år på flera ställen i Storbritannien. 

  Förhoppningen är att mer än 30 000 barn ska ha deltagit i ett av de 70 Go Run For Fun evenemang som planeras innan 2014. Siffran ska öka till 50 000 barn och 100 evenemang innan 2016. 

  ”Om det går som planerat, och vi har inte anledning att tro något annat, kommer det att bli det största löparinitiativet för barn i världen, och ett fantastiskt arv från London-olympiaden”, säger Brendan Foster, en f.d. brittisk olympisk långdistanslöpare som grundade BUPA Great North Run. 

  Brendan och hans team på Nova International kommer att kontakta skolor och lokala myndigheter direkt och uppmuntra barn att delta i tävlingarna.

  Great North Run ”är ju ingenting utan deltagare och samma sak gäller för oss – vi behöver deltagare för att det ska fungera och bli en succé på lång sikt”, säger han.

  Brendan tror att INEOS ”fun runs” först och främst kommer att attrahera de barn som redan tycker om att springa och vars föräldrar förstår den positiva effekten som löpningen har på kropp och själ, och kanske inte i samma utstäckning för de barn som tycker det är tufft.

  ”Vi måste nå fram till föräldrarna; om det är svårt att få föräldrarna engagerade kan det bli svårt att engagera barnen till att börja med”, säger han.

  ”Därför är det viktigt att vi gör evenemangen så roliga som möjligt så att barnen som deltar inspireras. De kan sedan påverka andra barn och föräldrarna kan påverka andra föräldrar.

  Så varför har detta inte gjorts innan?” 

  ”En bra fråga”, säger Brendan. ”Inte vet jag…”

  ”Allt jag vet är att vi arrangerar det största massdeltagarevenemanget i Storbritannien och att vi gör vårt allra bästa för att få folk att delta”, säger han.

  Det finns flera samverkande faktorer: I Storbritannien är man fortfarande upprymd efter den otroliga London-olympiaden förra året.  Dessutom vill tre likasinnade individer sätta sin stämpel, nämligen Jim Ratcliffe, Brendan och den olympiska guldmedaljören Sebastian Coe som träffades i London tidigare i år.

  ”Det var INEOS som var vår inspiration och Jim som kom på idén. Han hade en tydlig vision av vad han ville åstadkomma och när”, säger Brendan.

  ”Visst var det ett tufft steg, men Jim hade ju rätt och vi beundrar hans tillvägagångssätt.”

  Video

  kör för skojs skull

  00:00

  Brendan är mycket glad över att initiativet har kommit från Storbritanniens största privatägda tillverkningsföretag, och inte från regeringen.Även om kampanjen lanserades i Storbritannien, som är ett av länderna med den värsta barndomsfetman i Europa, kan man lätt sprida kampanjen till andra europeiska länder och Amerika p.g.a. sättet på vilket kampanjen är utformad.

  ”I framtiden skulle vi vilja hålla evenemang i Schweiz, Frankrike, Tyskland, Belgien och USA. Men just nu fokuserar vi oss på Storbritannien där barnen tenderar att vara mindre aktiva”, säger Jim.

  Det är denna försoffade livsstil, tillsammans med alltför stor förtäring av fett och socker, som har lett till en ökning av antalet överdrivet feta brittiska barn.

  Men det är inte bara Storbritannien som är drabbad. Världshälsoorganisationen påstår att överdriven barnfetma numera är så vanlig att den anses utgöra ett av de största globala hoten mot folkhälsan under detta århundrade. 

  ”Huvudmålet för oss är att inspirera barn att föra ett mer aktivt liv,” säger Jim.

  ”Små barn gillar att springa omkring; det ligger i deras natur. Trots detta säger vi till barnen att ta det lugnare och sitta still. Vår kampanj går ut på att få barnen att börja springa igen.” 

  Ett flertal evenemang har planerats så att de ska sammanfalla med större löparevenemang, t.ex. Great North Run så att barnen kan känna av den spänning som sådana stora evenemang medför.

  Great North Run, som lanserades 1981, är nu det största och mest populära halvmaratonet för vuxna i världen och attraherade i år mer än 55 000 deltagare. Dessutom deltog 6 000 barn, vilket var ett rekordantal, i 4 km-loppet Junior Great North Run.

  Brendan och hans team tycker att det ska bli spännande att se vad som kan åstadkommas via INEOS Go Run For Fun evenemang.

  ”Det handlar om att få små barn att tycka om att vara ute och springa, vilket är en fantastisk satsning”, säger han.

  ”Det är inte komplicerat. Vi ska inte flyga till månen - vi försöker bara få så många barn som möjligt att löpa och ha roligt.”

  ”Visst, de som vill tävla på riktigt kan göra det. Men avsikten är som sagt att uppmuntra barn att börja springa och tycka det är roligt.” 

  ”När de väl har deltagit och haft kul kan det hända att de vill bli mer tävlingsmässigt involverade. Barnen är vår framtid; det är de som kommer att bli de framtida löparna i Great North Run och London-maratonet. Och du kan ge dig på att minst ett av dessa 50 000 barn kommer att delta i nästa olympiad.” 

  För INEOS ligger själva belöningen i att se unga barn ha roligt när de utövar sport.

  ”Vi har en enda målsättning med Go Run for Fun, vilken är att få barn att börja springa”, säger Jim. ”Det har egentligen ingenting att göra med vår verksamhet förutom att vi investerar i programmet tills det kommer igång för fullo.” 

  ”Vi har inga offentliga aktieägare som vi måste påverka eller konsumentprodukter som vi vill att folk köper - för oss handlar det bara om att få barn att springa och ha roligt.” 

  För ytterligare information, eller om du skulle vilja delta i ett evenemang, se: www.gorunforfun.com

  12 minuter att läsa Numret 5
 • best-way-to-feel-better-banner.jpg

  Det bästa sättet att känna dig tusen gånger bättre

  Löpning är ett av de bästa sätten att vårda sinnet, kroppen och själen.

  Och det är lätt som en plätt.

  ”Du behöver inte någon utrustning och du kan göra det var som helst,” säger doktor Fred Wadsworth, medicinansvarig på Corperformance, ett företag som tidigare har jobbat tillsammans med INEOS.

  Han påstår att läkarkåren äntligen har insett att löpning handlar om mer än att bara bränna kalorier.

  ”Det finns nu ett flertal studier som visar att löpning kan vara lika bra som att ta anti-depressiva tabletter för mild depression”, säger han.

  En av de största missuppfattningarna är att löpning är skadlig för leder.

  ”Om du är frisk och mår bra kan löpning i själva verket skydda dig mot artrit”, säger Fred.

  ”Problemet uppstår om du redan är skadad. Den bästa tjänsten du kan göra dig själv är att se till att du inte blir överviktig.”

  Fred anser att löpning är det bästa, och snabbaste, sättet att bli hälsosam. Han öste beröm över INEOS Go Run For Fun initiativ som satsar på att få brittiska barn att börja springa igen.

  ”Det är egentligen inte så konstigt, men eftersom regeringen inte har tagit ett liknande initiativ är det upp till företag som INEOS att agera”, säger han.

  Fred anser att nyckeln till långsiktig framgång är att inspirera föräldrarna.

  ”Barn påverkas starkt av vad de ser sina föräldrar göra och de kopierar sina föräldrars beteenden”, fortsätter han.

  ”Om föräldrarna inte är intresserade är det osannolikt att barnen kommer att bli intresserade.”

  INEOS förhoppning är att de barn som engagerar sig kommer att bli entusiastiska löpare i framtiden och föra ett hälsosammare liv.

  Det finns idag mycket forskning och ett flertal utredningar om löpningens långsiktiga hälsoeffekter. 

  När man springer tränar man sitt hjärta och sina lungor. Dessutom får man bättre cirkulation och risken att få hjärtattack, högt blodtryck och stroke minskar. 

  Löpning lindrar dessutom stress, förbättrar uthålligheten, stärker immunförsvaret, ger ökad energi och gör det lättare att bibehålla en hälsosam vikt. 

  Om inte detta vore tillräckligt har undersökningar också visat att vuxna som är friska och som tränar regelbundet i regel är piggare än de som inte tränar. De sover också bättre och kan tänka klarare.

  Video

  Det bästa sättet att känna dig tusen gånger bättre

  00:00

  5 minuter att läsa Numret 5
 • debate-banner.jpg

  Debatt: Är konkurrens mellan barn nyttig?

  Så, är det bra eller dåligt med konkurrens mellan barn? Detta ämne har gett upphov till olika uppfattningar under åren. Vissa människor anser att konkurrens uppmuntrar barn till att försöka överträffa sig själva i en värld som präglas av hård konkurrens där det ska tävlas om allt, både professionellt och i hemmet. Andra människor anser däremot att konkurrens kan skada självkänslan och leda till frustration. Vad du än tycker finns det inget rätt eller fel svar. Vi har samlat ihop några visdomsord från personer med starka uppfattningar…

  Negativ:

  1. De flesta av oss är säkert uppfostrade i tron att vi skulle bli feta, lata och medelmåttiga om vi inte konkurrerade. Jag brukade själv tro att det kunde vara nyttigt och roligt med konkurrens – i en viss utsträckning. Men “nyttig” konkurrens existerar inte. Vi lever i ett konkurrensorienterat samhälle där vi säger till ett barn att det inte är tillräckligt att vara duktig utan att man måste vara så mycket bättre än alla andra. Men desto mer man tävlar, desto mer måste man fortsätta att tävla för att må bra. Att vinna är inte på något sätt karaktärsskapande; det tillåter endast barnet att “gotta sig” för stunden. En tävling är en tävling och alla kan ju inte vinna så om ett barn vinner, förlorar ett annat. Konkurrensen leder till att barn avundas vinnarna och ogillar förlorarna. Samarbete är däremot ett förnämt sätt att få barn att kommunicera med varandra mer effektivt, att lita på varandra och acceptera barn som är annorlunda. Barnen får bättre självförtroende när de arbetar ihop med andra barn, till skillnad från att motarbeta dem. Deras självkänsla är inte avhängig av att få bäst betyg i stavningstentan eller vinna fotbollsturneringen.
   Amerikanskan Alfie Kohn, författare av boken “No Contest: The Case Against Competition”

  2. Idrottstävlingar för barn är skadliga om deltagarna förväntas vara duktigare än de i själva verket är. Detta är något som vi har insett nu och vi har därför ändrat inriktningen för friidrottsklubbar på nationell nivå. Nya friidrottsgrenar har utvecklats speciellt för barn mellan 6 och 11 år. Vi lägger tyngdvikten vid lagsporter och att barnen ska kunna delta i ett stort antal grenar. Alla barn som vill får delta och barnen kan hålla huvudet högt när de går hem efter en formell ceremoni där alla deltagare fått ett certifikat. Barn har i regel alltid tyckt om friidrottstävlingar och de känner ett behov av att jämföra sig själv med andra. Sedan årsskiftet erbjuder vi nya, utmanande och spännande tävlingstyper och grenar för att stärka barnens medfödda motivation.
   David Deister, projektledare på German Athletics Federation

  3. Konkurrens kan vara bra i en viss utsträckning men det får inte gå till överdrift. Vi måste istället sträva efter samarbete.
   F.d. amerikanska presidenten Franklin D. Roosevelt

  4. Livet medför i regel många besvikelser. På vår skola vill vi förbereda barnen inför livets alla skeden, fast vi vill inte att de ska misslyckas under sin skoltid.
   Elizabeth Morley, rektor på Institute of Child Study Laboratory School, Toronto (Kanada) 

  Positiv:

  1. Nyttig konkurrens inspirerar barn att göra sitt allra bästa och att inte bara göra vad som anses “tillräckligt”. I en konkurrenssituation lär sig elever att bli mer frågvisa, utforska på egen hand och samarbeta med andra. De kommer att sträva efter att göra bättre ifrån sig än vad som erfordras, vilket förbereder dem inför ett mångtal framtida situationer såsom när de ska ansöka till gymnasiet, befordras, hitta ett botningsmedel för cancer etc. Tävlingsinstinkten kommer att ge dem ett extra försprång.
   Jennifer Veale, grundare av/VD på TrueCompetition.org

  2. Konkurrens mellan barn är ett tveeggat svärd, genom att ge positiva signaler under de rätta omständigheterna, men under felaktiga omständigheter skapa en negativ omgivning som kan vara demotiverande. Konkurrens kan vara nyttig när barn får feedback på sin prestation och hur de kan förbättra sig, när det inte är viktigast att vinna och när barnen lär sig hantera utmanande situationer. I sådana fall kan konkurrens ge barn ovärderliga lärdomar som man normalt sett inte lär sig i skolan. Tyvärr innebär den vanliga vinnarmentaliteten, vilken präglar många tävlingsmoment, att barnens motivation undergrävs och tvingar dem att undvika och eventuellt sluta med sporter som de annars hade tyckt varit roliga. Det är därför viktigt för tränare, lärare och föräldrar att samarbeta för att ge barnen de viktiga lärdomarna. På så sätt kommer våra barn att lära sig, växa och vara bättre förberedda i livet, oavsett om de vinner eller förlorar. Livet i sig erbjuder ju höjdpunkter, motgångar och möjligheter att tävla med andra och kräver att man behandlar sina motståndare med värdighet och respekt.
   John Tauer, basketbollstränare och psykologiprofessor vid St Thomas universitetet i Minnesota

  3. Konkurrens är något som är bra för barn. Det är normalt att vi jämför oss med andra och på så vis är konkurrens nyttig. Om ett barn har stöd från omgivningen kan konkurrensen lära barnet att acceptera ett misslyckande utan att förlora självkänslan. Om barnet däremot tvingas att tävla, eller känner att de behöver tävla för att få bekräftelse eller kärlek, blir konkurrensen ohälsosam.
   Lyn Kendall, konsult för intelligenta barn på brittiska Mensa

  4. Som nation är vi bekymrade över säkerhet och riskbegränsning, vilket leder till en generation som är dåligt utrustad att möta en värld som kräver dagligt risktagande. Konkurrens kan hjälpa barn att lära sig kritiskt tänkande, beslutsfattande och problemlösning, som utgör viktiga ingredienser i den globala konkurrensen. Förespråkare i Nordamerika påstår att konkurrens kan hjälpa till med inlärning såväl som fysisk fitness samtidigt som den kan minska ungdomsbrottsligheten.
   Sir Digby Jones, f.d. brittisk handels- och investeringsminister

  5. Vi måste få stopp på en kultur där vi ger alla barn pokaler. Vi måste få barn att leka och tycka det är roligt med tävlingsidrott från en tidig ålder och ge dem möjlighet att blir medlemmar av idrottsföreningar så att de kan fullfölja sina drömmar. Det är anledningen till att det numera enligt den nationella läroplanen, krävs att brittiska grundskolor ska tillhandahålla tävlingsidrott.
   Storbritanniens statsminister David Cameron

  6 minuter att läsa Numret 5
 • life-saver-banner.jpg

  Livräddaren

  INEOS är extrema när det gäller säkerhet. När man jobbar inom högriskyrken har man inte råd att vara självtillräcklig. Säkerheten står alltid i centrum på INEOS, och det INEOS-ägda bolaget Norward AS har endast en uppgift; att skydda liv, vilket är något som Øyvind Klæboe har erfarenhet av. 

  I augusti 2003 kraschade en indisk helikopter med 25 offshore riggarbetare i havet, med näsan först och snurrande vingar.

  Besättningen, som var fastspända i sina bälten, dog under de få sekunder det tog helikoptern att krascha. De två överlevande passagerarna klarade sig genom att klättra ut genom de små bakdörrarna på helikoptern där de kunde räddas. 

  Båda passagerarna hade genomgått utbildningen ”helicopter underwater escape training” (HUET).

  Tragedier som denna påminner Øyvind Klæboe varför det arbete som INEOS-bolaget Norward AS i Norge utför är så viktigt. Under de senaste sju åren har de undervisat offshore arbetare om hur man skulle klara sig om en helikopter skulle nödlanda i havet. 

  Video

  Livräddaren

  00:00

  ”Vi vet hur värdefullt arbetet som utförs av HUET är”, säger han. ”Kan det utgöra skillnaden mellan liv och död?” Absolut!

  ”Vid en krasch har man bara ett fåtal sekunder på sig att bestämma vad man ska göra och om du har genomgått utbildningen har du större chans att överleva.” 

  En helikopterkrasch kan orsakas av mekaniska fel, misstag från piloten eller dåligt väder.

  Helikoptern kanske ramlar ner som en sten, snurrar runt och förlorar kontrollen -eller kan den landa stillsamt.

  Vad som än har hänt är det viktigaste att ta dig ut så fort som möjligt.

  ”Du vet inte hur länge det kommer att ta för helikoptern att välta omkull och sjunka. Därför måste du först och främst ta dig ut ur helikoptern”, säger han. ”Sen måste du tackla flera andra utmaningar, som ogynnsamma väderförhållanden, iskallt vatten, våldsamma vågor, dålig sikt, brand eller kanske bensin i vattnet.” 

  ”Man vet ju inte exakt vad som kommer att hända och på kursen lär man sig att vara förberedd inför det ovissa”, säger han. 

  Det ger en förtroendet att bibehålla lugnet i otänkbara situationer.

  För att demonstrera vad som verkligen skulle hända om en helikopter nödlandar på havet och välter p.g.a. av sin vikt, använder instruktörerna på Norward sig av en låtsashelikopter i en pool.

  En vågmaskin, en vindgenerator och speciell belysning används också för att iscensätta de olika scenarierna.

  ”Vi återskapar alltså olika situationer inom en kontrollerad miljö”, säger Øyvind. 

  Helikopterkrascher är lyckligtvis ovanliga men sedan 2006 måste all offshore personal genomgå HUET-utbildningen enligt lag. 

  ”Nuförtiden får man inte jobba offshore utan att ha ett ”grönt kort”, vilket innebär att HUET-utbildningen är obligatorisk för alla anställda och besökare”, säger Øyvind. ”Alla som vill flyga till en offshoreanläggning måste ha genomgått grundutbildningen.”

  Under den åtta timmar långa kursen på HUET i Norward lär man sig att hantera både de fysiska och de psykiska påfrestningarna vid nödladdning på vatten.

  Øyvind hoppas att man aldrig kommer att behöva använda utbildningen, men i nödfall kommer det vara den viktigaste kursen man någonsin gått på.

  INEOS köpte utbildningsanläggningen Norward 2007, i samband med förvärvet av det norska polymerföretaget Norsk Hydro ASA’s polymers business. Företaget hade då förvandlats från en enkel, intern nödcentral som var ansluten till Norsk till ett framgångsrikt företag med en omsättning på fem miljoner euro som tillhandahåller utbildning för externa företag och allmänheten.

  ”Norward tog stegvis på sig flera utmaningar”, säger Øyvind. ”Vi började investera i våra medarbetare, förbättra vår interna kompetens och erövra nya marknader.”

  ”Vi betjänar idag privatkunder i hela Norge.”

  Statoil, som är en av de största kunderna, har i år bett Norward om hjälp att skapa en ny kurs som bl.a. lär offshore arbetare hur man kan hjälpa en helikopterpilot att landa på en oljerigg och vad man ska göra vid en eventuell olycka.

  Förutom de vanliga brandbekämpningskurserna och första hjälpen-kurser erbjuder Øyvinds team också utbildning inom industriell säkerhet och kurser som behandlar gas- och kemikalieläckor. 

  ”Klienter från hela Norge kommer till dessa kurser. Norward är en av våra bästa arrangörer” säger Øyvind.

  För ytterligare information, se: http://norward.no/

  14 minuter att läsa Numret 5
 • who-dares-wins-banner.jpg

  Den som vågar vinner

  Det är i år sextio år sedan Mount Everest bestegs för första gången. Det var 1953 och bergsbestigarna var Edmund Hillary och Sherpa Tenzing Norgay. 1998 gick en tolvårig pojke på en föreläsning om Mount Everest. Pojken hette Rhys Jones och på sin 20:e födelsedag besteg han Mount Everest och blev då den yngste personen som någonsin har bestigit de högsta bergen på alla sju världskontinenterna. 

  Mount Everest är ett fientligt och tufft ställe, inget för den fega. Ett ställe där, efter 8 kilometer, döden lurkar och frysta kroppar ligger strödda över bergssidorna.

  Andra faror i ”dödszonen”, förutom syrebristen (hög höjd kan leda till att du förlorar dina sinnen) är laviner, bergsförflyttning, orkanvindar, skiftande glaciärer, snöstormar, förfrysning, lunginflammation, utmattning och minusgrader.

  ”Den så kallade dödszonen är faktiskt lika hemsk som den låter”, säger bergsbestigaren Rhys Jones. ”När man klättrar upp de sista stegen i tunn luft är det som att simma i lim. Det är is inne i tälten - inte roligt. Du har inte lust att äta, du kan inte vila dig ordentligt och det är rysligt kallt.”

  Men man måste ta risker för att lyckas här i livet. Rhys hade drömt om att bestiga världens högsta berg sedan han var 12 år, så för honom var det värt all smärta i världen för att kunna tillbringa fem minuter på den 8 850 meter höga bergstoppen.

  ”Som ung scout gick jag på en föreläsning om Mount Everest”, säger han. ”Dessförinnan visste jag inte ingenting om berg. Jag bestämde mig då för att jag skulle bestiga Everest och vad som hände sen berodde på mitt hårda arbete.”

  Målet var inte bara att bestiga Everest. Rhys blev också den yngsta människan som klarat av Seven Summits Challenge genom att bestiga de högsta bergen i alla sju världsdelarna. 

  Mount Everest var det sista berget men först var Rhys tvungen att samla in över £30 000.

  ”Jag hade skickat tusentals brev till potentiella sponsorer - utan resultat”, säger han.

  ”Det var då INEOS kom in i bilden vilket i princip tryggade mitt deltagande.”

  INEOS ordförande Jim Ratcliffe kom överens om att träffa Rhys för att planera expeditionen.

  ”Jag hade inga förutfattade åsikter när jag träffade honom,” säger Rhys. ”Jag körde min gamla kombi och hade satt på mig kostym. Han kom i jeans och t-shirt.” 

  Samtalet pågick en timme.

  ”Jag fick intrycket av att han förstod allt. Han verkade väldigt intresserad hela tiden vi pratade, vilket jag tyckte var imponerande då han måste haft många järn i elden”, säger Rhys.

  ”Jag såg det också som ett tecken på att han hade bra medarbetare, så att han kunde ta sig tid att prata med mig.”

  Mötet resulterade i ett sponsoravtal med INEOS som var värt över £30 000.

  ”Det förändrade allt”, säger Rhys. 

  Med pengarna bakom sig, och en INEOS-flagga att sätta på bergstoppen, kunde Rhys koncentrera sig på vad som låg framför honom.

  I maj 2006 lämnade Rhys Everest-lägret, tillsammans med tre andra bestigare, två guider och fem lokala sherpas.

  ”Vi var det första teamet det året som skulle klättra till toppen så vi var tvungna att sätta ut rep hela vägen upp och göra spår i snön vilket var en utmaning”, säger han. 

  ”Ännu idag ger den här upplevelsen mig perspektiv på vad som är lätt och svårt.”

  Vi var inte alls rädda. 

  ”Om man vill bli framgångsrik får man inte vara svag”, säger Rhys.

  ”Ett visst risktagande är normalt sett nyckeln till framgång”, säger Rhys Jones. 

  ”Det är klart jag var orolig. Och visst, det var nära ibland. Jag blev nästan bortsvept av en ravin två gånger. Folk dör ju på Everest, men jag försökte vara objektiv och bedöma vad jag kunde klara och vad jag inte kunde klara. Så länge jag klarade mig var allt ok.” 

  ”Jag hoppades på bra väder och att jag inte skulle landa på fel ställe vid fel tidpunkt.”

  Om hans noggranna planer hade gått i stupet, vilket inte hade varit helt osannolikt på Everest, skulle Rhys ha vänt om oavsett hur nära toppen han var.

  ”Inget berg i världen är värt att förlora mina tår eller mitt liv för”, säger han. ”Jag skulle ha gått ner igen. Berget står ju kvar. Men tyvärr verkar det som om intelligenta människor tar dumma risker på Everest.” 

  Mer än 200 liv har gått åt på Everest och runt 150 kroppar har aldrig hittats.

  ”Man måste vara mentalt stark för att bestiga Everest så att man inte bara vänder tillbaka, såvida det inte är jättefarligt”, säger han. 

  ”Man måste ta i tu med det och vara tuff helt enkelt.”

  Rhys nådde toppen, som var höljd i moln, den 17 maj 2006 klockan tre på eftermiddagen, efter att ha klättrat i 16 timmar.

  Vilken lättnad!

  ”Jag var så otroligt lättad att ha nått toppen, men också väldigt medveten om hur sent det var och hur lång tid det skulle ta mig att klättra ner igen”, säger han. ”Så jag rullade upp INEOS flaggan, tog av mig min syrgasmask, tog några kort, tackade Gud och begav mig neråt igen.”

  Idag driver Rhys sitt egna företag, RJ7 Expeditions, med kontor på fyra kontinenter och hjälper människor att planera riktigt stora äventyr.

  ”Vi är inte av samma kaliber som INEOS fast vi växer snabbt,” säger han med ett leende.

  Vad han lärt sig under bergsklättringen har hjälpt honom att utforma företaget.

  ”Det finns många likheter, som att leda ett team i en riskfylld miljö, uppnå mål och vara ambitiös”, säger han.

  Han tycker att det är nödvändigt att ta risker i livet.

  ”En viss risk är i regel nyckeln till framgång,” säger han.

  ”De risker jag tar innebär att jag ibland leker med döden. När det gäller affärsverksamheten är riskerna av ett mer finansiellt slag, men jag behandlar dem dock på ett likartat sätt och lägger tyngdvikten vid fakta, sannolikheterna och resultatet innan jag tar något beslut.” 

  Han tror att anledningen till att många bolag går under i dagsläget är dålig ledning och brist på fokus. 

  ”Ett team som är dåligt motiverat kostar mycket, men det kostar inte mycket att fixa det”, säger han.

  ”Brist på utpräglad fokus är en fälla då många företag endast tar vad de kan komma åt istället för att koncentrera sig på vad de är bra på.”

  Det är Rhys’ passion som driver honom och så kommer det alltid att vara.

  ”Under alla de år som jag har sysslat med bergsklättring känns det som om jag inte någonsin har besegrat ett berg på riktigt”, säger han. ”Men jag är tacksam att det har gått bra och att jag har kunnat stå på toppen i några minuter.”

  10 minuter att läsa Numret 5
 • all-power-switz-banner.jpg

  All makt till Schweiz

  Kemi behövs som aldrig förr. Istället för att dränera samhället förstår kemibranschen vad som måste göras för att skapa en miljövänligare värld, och hur det kan åstadkommas. Hittills har 11 länder blivit medlemmar av SusChem Europe. Schweiz är näst på listan och INEOS, ett företag som är expert på att hitta lösningar, är i täten. 

  Kärnkraftsolyckan i Fukushima, som orsakades av en jordbävning och en kraftig japansk tsunami i mars 2011, chockade världen.

  Tyskland stängde åtta reaktorer, Italien röstade med en överväljande majoritet mot kärnkraft och Spanien förbjöd byggandet av nya reaktorer.

  Schweiz, där reaktionen var likartad, var först att tillkännage planer på att fasa ut kärnkraften efter den japanska krisen. 

  Det federala rådet och parlamentet lade istället grunden för en ny schweizisk energistrategi som kommer att vara fram till 2050.

  Till att börja med kommer Schweiz att vara beroende av importerad energi och elektricitet, vilket i sin tur kommer att öka koldioxidavtrycket, något som är en massiv politisk och ekonomisk utmaning.

  Detta djärva beslut har skapat en verklig möjlighet och ett incitament för Schweiz att använda energi på ett mer ansvarsfullt sätt och att inte använda kol som bränsle, men som råvara.

  SusChem Switzerland kommer att lanseras i november då världens mest inflytelserika industri- och regeringschefer, vetenskapsmän och innovatörer träffas på Ecochem i Basel.

  Tidpunkten för detta INEOS-initiativ kunde inte vara bättre.

  ”Ända från början har INEOS varit ett av de ledande bolagen bakom SusChem Switzerland säger Greet Van Eetvelde, ordförande på SusChem Switzerland.” 

  Målet är att hitta nya sätt att minska koldioxidutsläppen och energiförbrukningen på, hantera våra resurser mer effektivt samt hantera avfall och vidareutveckla teknologier.

  ”Huvudfokusen är industriell symbios”, säger Greet.

  ”För att kunna förändras måste de olika branscherna hitta nya samarbetssätt och skapa en gemensam framtidsvision som alla kan dra nytta av.”

  Greet, som jobbar på INEOS Europe, menar att processindustrin producerar mycket avfall som lätt kan återanvändas lokalt, av andra branscher eller till och med inom närliggande samhällen.

  ”Detta är framtiden,” säger hon. ”Alla vinner. Om en bransch har en fråga, har en annan svaret – och vi samordnar”.

  INEOS jobbar idag i nära samarbete med Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) avseende energiintegration och optimering på INEOS tillverkningsenheter.

  Förra året tog INEOS beslutet att finansiellt stödja innovativa entreprenörprojekt med EPFL-forskare, fram till 2022.

  Greet hoppas att INEOS Innogrant-bidraget ska bidra till fascinerande laboratorieforskning, framför allt inom grön kemi. ”Det första INEOS bidraget kommer vid SusChem-konferensen att ges till Imperix, ett nytt företag som tacklar kraftnätsstabilitet.”

  Ämnen såsom energiproduktion, förvaltning, lagring, CO2-upptag och CO2-användning kommer att utforskas vid EPFL Valais Wallis campus i det schweiziska distriktet Valais. 

  En annan undersökning inriktar sig på huruvida Schweiz skulle kunna dra nytta av sina glaciärer, vilka i dagsläget smälter i en alarmerande takt på grund av stigande temperaturer.

  Då glaciärer koliderar bildas nya sjöar. Undersökningen försöker påvisa huruvida dessa naturreservoarer i praktiken skulle kunna bidra till en ökad vattenkraftsproduktion.

  Elva länder, bl.a. Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien, har idag sina egna nationella SusChem-teknologiplattformar. Schweiz är näst i raden – tack vare INEOS.

  Den schweiziska satsningen kommer att lanseras under tre-dagars konferensen Ecochem då kemigenier och näringslivsrepresentanter möts för att diskutera utvecklingen av den ”gröna kemin”.

  Nätverket av nationella teknologiplattformar är knutet till SusChem Europe, den europeiska teknologiplattformen för miljövänlig kemi som lanserades 2004 i samarbete med The European Chemical Industry Council (Cefic) och andra aktörer.

  SusChem Europe, som är formellt godkänd av den europeiska kommissionen, gör idag mycket nytta såsom att utveckla avancerade material och teknologier för befrämjandet av effektiv användning av energi, råvaror och vatten.

  SusChem Europe står i centrum för EU:s tillväxtstrategi och Horizon 2020, som är ett nytt forsknings- och innovationsprogram som lanseras nästa år för att ta itu med frågor som klimatförändring, energi- och livsmedelsförsörjning, hälsofrågor och en åldrande befolkning. 

  Den europeiska kommissionen anser att den europeiska kemibranschen kort sagt kommer att spela en central roll för att skapa en bättre framtid för alla. 

  Schweiziska SusChem ska baseras på SusChem Europes vision att skapa ett mer konkurrenskraftigt och innovativt Europa där miljövänlig kemi kommer att stå i centrum och tillhandahålla lösningar för framtida generationer.

  ”På INEOS vet man att man kan hjälpa till”, säger Greet. 

  INEOS, som flyttade huvudkontoret till Rolle 2010, får på så sätt möjlighet att utöva större inflytande över Schweiz framtid samtidigt som marknadsnärvaron ökas. 

  Cefic uttryckte tacksamhet till INEOS för deras bidrag till SusChem Switzerland.

  ”Schweiz är Europas tillverkningsnav för baskemikalier, finkemikalier och aktiva hälsoingredienser etc”, säger Esther Agyeman-Budu, Cefics kommunikationsrådgivare inom forskning och innovation. 

  ”Vi behöver företag som INEOS som har tillverkningsexpertis för att förnya vår verksamhet. Då våra resurser är begränsade måste vi se till att vi maximerar dessa beträffande mervärde för samhället.” 

  Läs mer om Ecochem-konferensen på www.ecochemex.com, eller logga in på SusChem www.suschem.org.

  8 minuter att läsa Numret 5
 • climate-change-banner.jpg

  En värld i förändring

  Världens ledande kemiföretag har som målsättning att tackla ett globalt problem, nämligen bibehållandet av världens naturresurser.

  INEOS, AGA, AkzoNobel, Borealis och Perstorp, kemiföretagen i Stenungsund”, har som mål att senast 2030 tillverka plaster och kemikalier för bl.a. rör, golv, färger, kablar och tvättmedel utan att använda sig av fossil olja, kol eller naturgas i den mån det är möjligt.

  För INEOS i Stenungsund, som är helt och hållet beroende av fossila bränslen, kommer detta att bli en tuff utmaning. Styrelseordförande för INEOS Sverige AB, Lars Josefsson menar att det är ytterst viktigt, inte bara för Sverige, men också för resten av världen, att använda förnybara bränslen för att motverka effekterna av klimatförändring.

  ”Det är en stor utmaning; vi vill hjälpa till att bygga en framtid präglad av effektiv resursanvändning och produktåtervinning”, säger han.

  ”Vi vill använda förnybara källor för att utveckla hållbara produkter.”

  Kemiföretagen med de fem företagen i Stenungsund, anses vara en av världsledarna och de har redan säkrat avsevärd finansiering sedan de inledde satsningen Hållbar Kemi 2030.

  ”Om vi lyckas skulle det innebära en avsevärd miljöförbättring och förbättring av de ekonomiska framtidsutsikterna för vår region”, säger Lars.

  ”Vi vet att detta är möjligt att uppnå om flera aktörer såsom universitet, politiker och andra medverkande branscher arbetar tillsammans. Vi måste alla samarbeta.”

  Kemiföretagen i Stenungsund har arbetat hårt sedan de lanserade sin vision och har sponsrats av bl.a. EU och flera svenska myndigheter.

  Visionen är att bryta beroendet av olje- och gasreserver och att bli respekterade inom lokalsamhället.

  De fem nyckelföretagen tror att Stenungsund om 20 år kommer att utgöra motorn i Västsveriges ekonomi och ett tillverkningsnav för miljövänliga kemiprodukter, i en omgivning där företag med likartade tankesätt kan frodas och utvecklas.

  Projektet har utan tvekan redan börjat. Både INEOS och Borealis understödjer och främjar Stenas återvinningsplan som lades fram för några år sedan, vilket innebär att tusentals ton kabelplast kommer att återvinnas och omvandlas till nya produkter. Tusentals ton plast (PVC and PE) återvinns varje år.

  ”Före denna tidpunkt hade detta inte varit möjligt på grund av det höga metallinnehållet i materialet”, säger Lars.

  Ett annat exempel är AkzoNobel, vars stora investering i forskning och utveckling har resulterat i ett vattenbaserat och effektivt smuts- och fettborttagningsmedel som innebär att mer än 97 % av vattnet kan återanvändas i biltvättar. De flesta nya biltvättar i Sverige utformas idag med denna teknologi.

  ”Energiförsörjning är ett annat viktigt område och ett pågående projekt syftar till att spara energi”, säger Lars.

  ”En fullständig analys som genomförts på plats av Teknikuniversitetet Chalmers, och som sponsrats av den svenska energimyndigheten, visar en stor besparingspotential för alla fem företagen. Den andra fasen har nu inletts för att påvisa hur man ska kunna förverkliga denna potential.”

  Dessutom har kemiföretagen lanserat ett projekt för att främja plaståtervinning på sjukhus.

  ”På sjukhus använder man sig av mycket plast, som PVC”, säger Lars. ”Ett nytt konsortium som bl.a. består av Stockholms län, den svenska västkustregionen, flera universitet, Svenska Institutet, återvinningsbolag, PVC MedAlliance och INEOS, har inrättats*. Syftet är att etablera ett hållbart förvaltningssystem för medicinskt plastavfall genom nära samarbete mellan olika aktörer och fältprojektet.”

  Ett annat projekt tillsammans med ledande svenska pappers- och massaföretag syftar till att utvinna förnybara råvaror från skog. Sverige drar nytta av att en stor del av landet är täckt av skog och har den tredje största pappers- och massatillverkningen i Europa.

  På grund av minskad pappersanvändning är branschen idag tvungen att leta efter nya marknader.

  Projektet Skogskemi understödjs av den svenska regeringsmyndigheten VINNOVA.

  Projektet Hållbar Kemi 2030 har bl.a. erhållit stöd från Chalmers Teknikuniversitet, Sveriges tekniska forskningsinstitut SP, Göteborgs universitet, IVL samt universiteten i Luleå och Umeå.

  ”Vår vision, Hållbar Kemi 2030, har lett till ökat samarbete inom kemiföretagen och utgör en kommunikationsplattform för att sprida budskapet att kemi är nödvändig för att skapa ett mer biobaserat samhälle. Detta kommer också att vara viktigt då vi tar upp andra väsentliga frågeställningar med politikerna”, säger Lars.

  Lars menar att tonvikten på året 2030 ger dem en tydlig fokusering i deras strävan att uppnå målet.

  ”Vi tror det är möjligt att uppnå vårt mål”, säger han.

  *Läs mer om ”PVC Med Alliance”www.pvcmed.org.

   

  6 minuter att läsa Numret 5
 • ethylene-terminal-banner.jpg

  Etenterminalen ger INEOS en fördel gentemot konkurrenterna

  INEOS Oxide har öppnat en ny miljon tons djuphavsterminal på fabriken i Belgien för att kunna utvinna konkurrenskraftigt prissatt etylen från olika delar av världen.

  Video

  Etenterminalen

  00:00

  Detta innebär, enligt VD:n Hans Casier, att Antwerpen-fabriken ska kunna konkurrera på en global skala.

  Den nya terminalen, som ligger mitt i det näst största petrokemiska området i världen, öppnades officiellt av Kris Peeters, minister-ordföranden i Flandern.

  ”Denna nya terminal ökar kapaciteten för de petrokemiska företagen i Antwerpen, vilka under de senaste 50 åren har skapat många kvalificerade jobb och bidragit till välstånd för Flandern”, säger han. ”Denna investering visar att INEOS tror på Antwerpens framtid och är ett tecken på att Flandern-policyn börjar bli fruktgivande”

  På terminalen kommer man kunna avlasta etentransporter från världens största etenutvinningsområden samt de utvinningsområden som ligger längs med rörledningen ARG som förbinder Antwerpen med Köln och industriområdena vid Ruhr. 

  Genom att ansluta terminalen till INEOS Oxide i Antwerpen och andra sidan och till INEOS Oligomers LAO/ PAO anläggning i Feluy i Belgien och INEOS Olefins & Polymers i Lillo och Köln via rörledningen, kommer INEOS att kunna leverera konkurrenskraftiga råvaror och balansera olika europeiska anläggningars behov.

  4 minuter att läsa Numret 5
 • new-light-banner.jpg

  Industriföretagen ses i ny dager

  I somras såg fransmännen sina industriföretag i en ny dager. 

  Gigantiska belysta bilder och fotografier av arbetare på INEOS och Petroineos sattes upp på lagringstankar och stora fotografier av raffinaderiet Lavéra uppvisades på byggnaderna i Martigues och vid Port-de-Bouc. 

  Evenemanget Industrial Night var en del av den europeiska kulturhuvudstaden Marseille-Provences hyllning till det industriella arvet.

  På anläggningen Lavéra och på dotterföretagen Appryl, Naphtachimie och Oxochimie, vilka i normala fall är stängda för allmänheten, hölls öppet hus. 

  Martine Le Ster från Petroineos Manufacturing France SAS påstod att evenemanget, som också erbjöd guidade bussresor, attraherade mer än 700 deltagare. Även på andra håll arrangerades pjäser och koncerter emedan företag höll öppet hus.

  1 minut läsning Numret 5
 • unipetrol-banner.jpg

  Unipetrol har förtroende för INEOS

  Tjeckiens ledande raffinaderi och petrokemiska grupp ska samarbeta med INEOS för att utveckla sin polyetenverksamhet.

  INEOS Technologies’ Innovene S Process har blivit licensierade av Unipetrol att tillverka polyeten med medeldensitet samt polyeten med hög-densitet på sin krackningsanläggning i Litvinov.

  Unipetrol påstår att konstruktionen av den nya polyetenanläggningen är en huvudinvestering på medellång sikt.

  ”Vi har valt de nyaste teknologierna för att förnya vårt produktutbud och uppfylla våra kunders höga krav”, säger Marek Świtajewski, styrelseordförande och generaldirektör.

  Teknologin kommer också att leda till förbättrad produktsäkerhet och tillförlitlighet.

  1 minut läsning Numret 5
 • ineos-capital-banner.jpg

  INEOS Capital

  Hållbarhet är en röd tråd i INEOS verksamhet världen över. Men hur fungerar företagets strategi för detta mycket omtalade ämne? Tom Crotty träffade Jim Dawson för att ta reda på detta. Dawson är Non executive director vid INEOS, ordförande i INEOS Technologies, Oxide and Bio och har stor erfarenhet av den petrokemiska industrin.

  Video

  INEOS CAPITAL INTERVJU

  00:00

  Tom: Många företag har investerat i en särskild avdelning för hållbarhet, men inte INEOS. Anser INEOS inte att hållbarhet är tillräckligt viktig för att ha en egen avdelning?

  Jim: Tvärtom. Hållbarhet är viktigt för INEOS. Det ingår som ett led i alla våra verksamheter. Vi är inte den typ av företag som har ett stort huvudkontor för hållbarhet. Vi förväntar oss att alla koncernföretag och alla anställda efterlever detta tillvägagångssätt som en del av det dagliga arbetet.

  Jag har varit med ett tag och minns när oljepriset för ungefär 40 år sen var 2 dollar (ungefär 10 dollar i dagens penningvärde) och energin var billig. De senaste åren har oljan kostat omkring 110 dollar och därför är pressen nu stor när det gäller att effektivisera energiförbrukningen och producera produkter som sparar energi; ett bra exempel på detta är hur vi förbättrar driften och effektiviteten i våra anläggningar. Vi investerar i bättre värmeväxlare. Vi förbättrar vår tillförlitlighet och minskar förbränningen. Vi förbättrar våra ugnar för att öka effektiviteten. Detta gör att vår energiförbrukning minskar avsevärt. De produkter vi producerar innebär också betydande fördelar för samhället, som t.ex. expanderad polystyren. Vi har en speciell version som kallas EPS Silver som används som isoleringsmaterial i byggnader. Det är en speciell form av EPS som kan förbättra energieffektiviteten med 20 % jämfört med vanlig EPS. Detta är bara ett exempel på produkter som är bra för en hållbar utveckling. För varje kilo kol som släpps ut vid tillverkningen av kemiska produkter sparas två kilo vid deras användning.

  Tom: INEOS talar ofta om vikten av att vara en god granne. Varför är det så viktigt för företagets bärkraftighet?

  Jim: Det är viktigt på många sätt. Vi måste ha ett bra samarbete med de samhällen där vi bedriver vår verksamhet och även ha medborgarnas förtroende. En anledning är naturligtvis att vi har många anställda vid våra anläggningar och de bor i de närliggande samhällena. Det är mycket viktigt att vara tydlig med vad som händer på våra anläggningar. Ett bra exempel är säkerhet och miljön. Båda är mycket viktiga för oss. Om vi lyckas med det vet medborgarna att vi gör det rätta. Företagsledningen tar säkerhets-, hälso- och miljöskyddsarbetet på största allvar. Vi har 15 affärsområden och vi har styrelsemöten varje månad eller varannan månad. I början av varje möte behandlar vi personlig säkerhet, processäkerhet och miljöpåverkan. Jag är stolt over att kunna säga att förra året var ett av de bästa i INEOS historia när det gäller personlig säkerhet och miljöpåverkan, så jag tror att vi gör bra saker för samhället och för oss själva genom att jobba med detta. Vi har också möten öppna för allmänheten på många anläggningar så att människor vet precis vad som händer i den närliggande anläggningen.

  Tom: En annan viktig aspekt av hållbarhet är att locka till sig och behålla rätt personer. Hur investerar INEOS för att utbilda och utveckla bästa möjliga arbetsstyrka?

  Jim: Vår bransch är tekniskt krävande och det finns gott om konkurrens så vi måste se till att attrahera och behålla rätt människor på alla nivåer i organisationen. Det kan vara lärlingsutbildningar där vi försöker förbättra verksamheten vid våra anläggningar och ge möjligheter till ytterligare utveckling. Det kan också vara program för nyutexaminerade där vi försöker att ge dem en annan utbildning så att de kan bredda sin karriär, få möjligheter i olika koncernföretag och arbeta sig upp i koncernen. Vi samarbetar därför mycket med olika institutioner, skolor, högskolor och universitet för att försöka identifiera och locka till oss de bästa medarbetarna som en dag kommer att vara chefer i våra företag.

  Tom: Vi har pratat mycket om företagskultur. Företagskulturen inom INEOS verkar uppmuntra entreprenörsanda. Varför?

  Jim: INEOS har sin egen stil. Den är fokuserad. Den fokuserar på vinst. Den fokuserar på säkerhet och entreprenörsanda med en ‘can do’-attityd. Vi behöver det eftersom kemiindustrin är komplex och konkurrensen är hård. Kemikalier används i transportsektorn, inom medicin, kommunikation, i byggnader och på en rad viktiga marknader och vi behöver entreprenörsanda för att göra så bra resultat som möjligt.

  Det finns ett antal goda exempel. Förpackningar för flytande livsmedel är viktiga för oss alla. Vi kan göra de centrala väggarna 35 % tunnare genom att använda en annan katalysator i den polyeten som bildar dem. Vi gör också enkla saker som att använda en annan typ av polyeten med hög densitet för att minska flaskkork ens vikt. Det är en trivial sak men när man tänker på de miljarder fl askor som produceras gör små saker som dessa stor skillnad. Ett annat exempel på entreprenörstänkande är våra biobränslen. Vi har utvecklat en process som omvandlar organiskt avfall (t.ex. fast hushållsavfall) till bioetanol. Avfallet förgasas till syntesgas, dvs. kolmonoxid och vätgas, som sedan reagerar med mikroorganismer som omvandlar avfallet till etanol. Vi har byggt en kommersiell anläggning som har en kapacitet på 30 miljoner liter i Florida. Den är den första I sitt slag i världen och den är mekaniskt färdigställd. Tekniken är ny så vi har gått igenom en ganska tidskrävande process för att ta anläggningen i drift. Det tar tid att optimera en process där fasta ämnen hanteras i startfasen och vätskor i mittenfasen. Nu producerar vi bioetanol i kommersiell skala som bidrar till landets bränsleförråd. Och det är verkligen ett exempel på hållbar utveckling. (INEOS tillkännagav produktion i kommersiell skala från denna anläggning den 31 juli 2013)

  Tom: Varför är det så viktigt att vårt företag skapar och utvecklar denna typ av nya produkter?

  Jim: Det är helt enkelt så kemiindustrin fungerar. Det är viktigt att vi tar fram nya produkter som världen behöver. Ibland är dessa produkter vanliga. Klor är till exempel en produkt som har funnits i ett antal årtionden, men det klor vi producerar i Storbritannien används för att rena 98% av landets vattenförsörjning. Det är en siffra vi kan vara stolta över. Vi har också utvecklat en bio-klor membranprocess för att ta bort kvicksilver och förbättra effektiviteten i produktionen av detta klor med ca 30 %.

  Ett annat exempel är syntetiska motoroljor. Bilmotorer blir alltmer komplexa och effektiva och därför behöver de högkvalitativa motoroljor för att driva dem. Vi tillverkar syntetiska oljor som hjälper till att smörja cylindertopparna.

  Vi använder även liknande teknik i kompressoraggregat och i växellådor; ett bra exempel på detta är en speciell form av smörjmedel som vi har utvecklat för vindkraftverk; om du har satt upp ett vindkraftverk vill du inte klättra upp och ner varje vecka för att utföra smörjningsarbeten. Det är därför vi har utvecklat tåliga produkter som varar länge, är bra smörjmedel som minskar friktionen och som är perfekta för att förlänga livslängden för vindkraftverk runt om i världen.

  Vi producerar också akrylnitril som används vid tillverkningen av kolfiber. Kolfiber är lätt och tåligt och det är inte bara till för golfklubbor. I transportsektorn kan våra produkter göra stor skillnad; om du använder kolfiber i flygplan kan du minska bränsleförbrukningen med ca 30 %. Vi på IN