Tyskland valet för en ny kumenanläggning

Inch Magazine

Tyskland valet för en ny kumenanläggning

1
min
NUMMER 13. 2017

INEOS kommer att bygga sin egen kumenanläggning i världsklass i Tyskland med den modernaste tekniken.

Beslutet fattades som svar på efterfrågan från kunderna och för att säkerställa en säker tillgång till kumen, ett avgörande råmaterial för INEOS fenol- och acetonanläggningar i Gladbeck och Antwerpen.

”Vår plan ger uttryck för ett tydligt engagemang för våra europeiska fenolanläggningar och vår verksamhet”, säger Hans Casier, CEO för INEOS Phenol.

Den nya anläggningen förväntas vara igång 2020.

INEOS Phenol är världens största tillverkare av fenol och aceton och den största konsumenten av kumen. Det äger och driver redan en av världens största enkelspåriga kumenanläggningar i Pasadena, Texas.

More from INCH Magazine
energised-inch13.jpg

Förväntansfulla och beredda på utmaningen

Nyutexaminerade som anställs av INEOS är inriktade på att hitta nya arbetssätt och göra stor skillnad Det är inte nu vi ska leva på en annan planet. Det behövs ett verkligt fokus på nya arbetssätt om energihungriga företag som INEOS ska ha en framtid i en snabbt föränderlig värld. För det är inte bara klimatet som förändras. Det gäller också Europeiska unionens makthavares ambition att minska utsläppen och minska energikonsumtionen i dess övergång till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp. Det är möjligt att USA vann en tillfällig frist – tack vare president Donald Trump – men EU vill ha en 40-procentig minskning av växthusgaser, ett tak för energianvändning i industrier och minst 27 % fler förnybara energikällor senast år 2030. ”Vi drunknar nästan i mål”, säger Greet Van Eetvelde, Manager of Cleantech Initiatives på INEOS. ”Och därför handlar det om kemiindustrin konkurrenskraft i Europa.” Men där slutar pessimismen. Europeiska unionen har avsatt tiotals miljarder för att stödja innovation i branschen i strävan att nå dessa mål – och Greet anser att om någon kan hitta svar på några av samhällets stora utmaningar, kan INEOS. ”Vi är bra på att se möjligheter i varje utmaning”, säger Greet. ”Och Europeiska unionen vet att genom att erbjuda incitament och bilda partnerskap med industrin kan de ha en chans att möta de stora samhällsutmaningarna.” Utanför Europa växer också möjligheterna för INEOS att finansiera nya projekt på sina anläggningar tack vare supportscheman, skattebefrielser och anslag för innovation och investeringar. ”Det finns vinster att göra genom att stödja en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp”, säger hon. Greet leder INEOS’ Carbon & Energy Network som regelbundet delar information och bästa praxis inom alla kol- och energirelaterade frågor med samtliga INEOS-verksamheter. ”Nätverket har ett finger på pulsen för allt som händer på politisk nivå och har effekter på INEOS”, säger hon. ”Därför är det också en grogrund för nya kreativa initiativ som syftar till att tackla de stora utmaningarna, samarbeta med universitet och arbeta med industriella forskningsprojekt.” Greet säger att kreativitet måste vara i framkanten av övergångsekonomin. ”Innovation är INEOS främsta drivkraft”, säger hon. Det INEOS har blivit bra på är att söka finansiering från EU för projekt som inte bara gynnar företaget, men också samhället. ”Det handlar om att se och ta vara på varje möjlighet”, säger Greet. ”Det är en stor utmaning, men också en enorm möjlighet för oss att samarbeta med universitet och studenter.” Och det är det INEOS nu gör. Tidigare i år fick sex nyutexaminerade chansen att se hur INEOS fungerar nu – och föreslå hur företaget kan fungera i en radikalt annorlunda framtid. ”Doktorandstudenterna tillför ett mervärde för INEOS på områden vi sällan arbetar med på grund av tids- och resursbrist”, säger Greet. De nyutexaminerade kommer att fokusera på sex områden som innebär stora utmaningar för INEOS, inklusive energieffektivitet, elektrisk flexibilitet, koldioxidinfångning, cirkulära resurser och industriell symbios. ”Vi är säkra på att de kan visa INEOS hur kol och avfall kan användas, återanvändas och återvinnas på ett lönsamt sätt”, säger Greet. ”De har sannolikt nya idéer om framtiden eftersom de är framtiden. En del av de här idéerna kan vara halvtokiga, men det är det som behövs. Det här är en unik möjlighet för dem att bli sedda och hörda och tagna på allvar. De visar oss vägen som ligger framför oss.”   Nyutexaminerade får sina uppgifter   VÄRDEFULL forskning utförs nu på flera INEOS-anläggningar. Doktorandstudenter eller nyutexaminerade INEOS-medarbetare kommer att ställa potentiellt svåra frågor och granska processer i syfte att komma fram till nya arbetssätt som är effektivare och kräver färre resurser. Sander Marchal, en nyutexaminerad handelsstudent baserad i Köln, kommer att fokusera på övergången till en cirkulär ekonomi. En del av hans uppdrag kommer att vara en minskning av plastförpackningar som EU vill minska med 75 % senast 2030. “Vi är en plasttillverkare”, säger han. ”Men det är bättre att vara en del av lösningen än att lämnas utanför samtalet.” Benedikt Beisheim, Energy Optimiser på INEOS Köln, hoppas finna sätt att förbättra processerna på den mogna tyska anläggningen för att antingen kunna spara energi eller råmaterial. Han kommer också att fokusera på den närliggande energiparken för att se hur avgaser och naturgaser kan användas effektivare för att producera ånga och elektricitet. Cindy Jaquet har arbetat med Carbon & Energy Network i Rolle, Schweiz. Hennes roll har varit att informera om arbetssätt för hållbarhet och visa att hållbarhet inte är en omöjlighet. ”Jag behövde visa allmänheten samt våra partner, kunder och konkurrenter att hållbarhet faktiskt kan vara en verklig affärsmöjlighet”, säger hon. Jens Baetens är också doktorandstudent. Hans projekt kan förhoppningsvis hjälpa INEOS att hitta en lösning som upprätthåller en tillförlitlig energitillförsel när vindoch solenergi börjar ersätta gas och elektricitet. Han kommer att fokusera på de tio INEOS-anläggningarna i Belgien. “Vi kommer att försöka förstå energibehovet på våra anläggningar och vilken motståndskraft vi kan bygga in”, säger han. Helene Cervo är en doktorandstudent som hoppas kunna tillämpa vad hon lärt sig om naturen under ett projekt på en INEOS-anläggning i Lavéra, Frankrike. “Allt avfall som en organism producerar kan användas av en annan”, säger hon. Det finns inget avfall.” Hon kommer att undersöka samarbete med andra företag på platsen för att se hur energi, material och tjänster kan delas på ett effektivare sätt. Slutligen kommer Gabby Isidro hjälpa myndigheter förstå konsekvenserna av regleringar av koldioxidutsläpp på konkurrenskraften i Europa genom att visa på de totala kostnaderna och effekterna. ”En ingående kännedom om vår position i dag och in i framtiden hjälper oss att fatta kloka, långsiktiga affärsbeslut och påverka investeringsstrategin”, säger hon.

5 min read
grff-inch13.jpg

Inget kan stoppa Oss nu

Om du letar efter framgångsberättelser med löpning behöver du bara titta på dessa barns ansikten, de senaste att inspireras av Run For Fun från INEOS. De sprang sträckan på 2 km – och hade fantastiskt roligt – i Londons ikoniska Queen Elizabeth Olympic Park i juni. De olympiska idrottarna Denise Lewis och Colin Jackson var två av dem som ledde INEOS kampanj. ”GO Run For Fun har kommit så lång sedan september 2013”,säger Colin. “Kampanjen har nått en fantastisk milstolpe där över 200 000 barn från sju länder deltar.” INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe hade ett enkelt mål när han grundade GO Run For Fun: uppmuntra barn att låta TV:n vara och gå utomhus. Denise Lewis, som var värd för en paneldiskussion om hur viktigt det är att uppmuntra barn att bli mer aktiva, och föräldrars, lärares och myndigheters roll, beskrev GO Run For Fun som ett fantastiskt och roligt initiativ. ”Jag har hållit på med sport hela livet men började eftersom det var roligt”, säger hon. ’INEOS gör ett fantastiskt jobb.’ INEOS kampanj för att fostra en hälsosammare generation har fått stöd i klassrummen.   I februari valdes 65 grundskolor i Storbritannien ut att delta i ett pilotprojekt. “Vi ville skapa något roligt för barnen som samtidigt har ett allvarligt budskap”, säger John Mayock Resultaten från pilotprojektet har nu kommit och återkopplingen från lärare och elever har varit fantastiskt positiv. ”Det är verkligen uppmuntrande”, säger John. “Vi analyserar nu resultaten för att fastlägga nästa steg för lanseringen av det här spännande programmet till andra internationella anläggningar.” Som del av projektet GO Run For Fun Education Programme valdes två barn från samtliga 65 skolor ut som ”specialagenter” med uppdrag att uppmuntra sina 19 500 klasskamrater att äta hälsosammare mat och leva ett mer aktivt liv. ”Agenterna” fick i uppdrag att varje vecka vägleda sina kamrater genom olika uppdrag som en upptakt till ett GO Run For Fun-lopp på 2 km. “Idén var att visa barn de verkliga fördelarna med att leva ett hälsosamt och aktivt liv”, säger John. Budskapet handlade delvis om att uppmuntra barn att ge sockret nobben och börja dricka mer vatten. Uppdragen genomfördes till exempel under raster, på lunchen eller i klassrummet. Det var viktigt eftersom lärarna får flexibilitet”, säger John. INEOS beslutade att lansera sitt utbildningsprogram för hälsa och välbefinnande efter förfrågningar från skolor som planerade att delta i GO Run For Fun-evenemang om råd om bättre fysisk form och kost. INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe beställde först 12 kortfilmer med GO Run For Fun-maskoten Dart. Sedan dess har den tillsammans med lärare fortsatt det goda arbetet tillbaka i klassrummet, långt efter att loppet var över. ”GO Run For Fun har blivit så mycket mer än bara ett roligt lopp”, säger John.

4 min read
debate-inch13-min.jpg

Hur uppmuntrar Vi barn att ge upp Mat med mycket Socker?

VI ser att fler och fler initiativ tas för att uppmuntra barn att också äta hälsosammare. Skolor tar gradvis ett större ansvar och de stora återförsäljarna lanserar också initiativ (extra bonuspoäng som lojal kund när du köper frukt och grönsaker). Även här motiverar spelifieringsaspekten barn och föräldrar att göra rätt val. På vår sida ser vi till att arbeta med hälsosamma idrottsevenemangsalternativ där vi till exempel har lopp för barn. Det här är goda tecken, men på det hela taget är det mycket svårare att göra insatser på det här hälsoområdet. Det krävs först en mental omställning hos föräldrarna, och det är fortfarande mycket problematiskt idag eftersom antalet överviktiga aldrig har varit större. Jeroen Plasman, The Energy Lab   DATA om fetma och socker är mycket komplexa, men fakta om sockrets effekter på tänderna är inte det. Vetenskapen är ovedersäglig: socker göder bakterier som producerar syra som angriper tänderna. Och karies är för närvarande den främsta orsaken till sjukhusintagningar bland unga barn i Storbritannien. Vi har tagit initiativ till viktiga uppmaningar till handling för att sänka befolkningens sockerintag och pekat på åtgärder från sänkning av det dagliga intaget till åtgärder för marknadsföring, märkning och skatt på varor och tjänster. Att inleda sådana här samtal kan betyda mycket för att rikta ljuset mot mängden socker i populära livsmedel, inklusive dem som marknadsförs som ”hälsosamma” och därmed uppmuntra till en bättre hälsa hos alla. Graham Stokes, Styrelseordförande, British Dental Association Health and Science Committee   NÄR Theresa May först blev premiärminister lovade hon att ta hand om de sjuka och fattiga, och trots det hade hennes tidigare rådgivare Nick Timothy inom tre veckor skurit ned David Camerons evidensbaserade plan mot fetma från 37 till 13 sidor, vilket innebar att många viktiga politiska åtgärder försvann. Jag blev därför förvånad när jag hörde att efter premiärministerns nedkortade ”Queens speech” nämndes inte regeringens plan att tackla barnfetma med ett enda ord – den största folkhälsokrisen vi står inför. Folkhälsan är mycket underfinansierad med tanke på dess kostnadseffektivitet. Det är märkligt att Theresa May kan finansiera bildandet av en regering med en miljard pund, men kan inte ta fram en miljon pund för att förhindra att miljoner brittiska medborgare blir överviktiga eller utvecklar typ 2-diabetes eller högt blodtryck Graham MacGregor, professor i kardiovaskulär medicin, Queen Mary University of London   Nästan en fjärdedel av det tillsatta sockret i vår kost kommer från läsk och barn i åldrarna 11–18 får 40 % av det extra sockret från läskedrycker. Vi har förespråkat en sockerskatt på läskedrycker i många år, eftersom vi tror att det finns tydliga munhälsovinster med en sådan skatt. Vi välkomnade regeringens tillkännagivande av en avgift på sockerhaltiga läskedrycker från 2018, men kräver mer långtgående åtgärder för att täcka ett bredare utbud av söta livsmedel och drycker och att intäkterna från sockeravgiften går till finansiering av initiativ för barns munhälsa. British Dental Association   FORSKNING visar att en långsam förändring av sammansättningen av ingredienserna i vardagsprodukter, eller ändringar av produktstorlek, är ett framgångsrikt sätt att förbättra kosten. Det beror på att förändringarna är universella och inte förlitar sig på förändringar av individers beteenden. Vi leder ett brett strukturerat program för sockerreduktion för att avlägsna socker från de produkter barn äter mest. Alla delar av livsmedelsindustrin kommer att uppmanas minska det generella sockerinnehållet i en mängd produkter som bidrar till barns sockerintag med minst 20 % till 2020. Public Health England   DET kan ofta verka som en omöjlig uppgift att skära ned på sockerintaget eftersom socker verkar finnas dolt i en stor mängd produkter. Men det finns fortfarande en mängd små saker som kan göras för att minska det dagliga sockerintaget. Det är viktigt att försöka göra små justeringar av vår diet och livsstil för att minska mängden socker vi konsumerar varje dag. Det är intressant att se att det inte krävs lång tid för våra smaklökar att anpassa sig till mat med mindre socker, och att när de en gång har gjort det verkar maten vi åt tidigare alldeles för söt. Handling mot socker   VI har starkt stöd för att om intaget av fria sockerarter minskas till mindre än 10 % av det totala energiintaget minskar risken för övervikt, fetma och karies. Det är avgörande att göra politiska förändringar till stöd för detta om länder ska leva upp till sina åtaganden att minska problemet med icke-smittsamma sjukdomar.Dr Francesco Branca, direktör på Världshälsoorganisationens avdelning Nutrition for Health and Development

4 min read
tour-inch13-min.jpg

INEOS bragd

INEOS gillar att utmana personalen att göra det lilla extra för sig själva och andra. Och det här året är inget undantag. Men till och med på INEOS överrumplades man av hur snabbt personalen över hela världen svarade på den senaste uppmaningen till handling. Bara en vecka före starten av årets Tour de France, bjöds team på upp till 20 personer in att delta i alla etapper av världens mest berömda cykeltävling som del av INEOS första Tour de France-utmaning någonsin. “Vi hade inte väntat oss fler än 15 team”, säger Fred Michel, som tillsammans med Jeroen Plasman och Richard Longden kom med idén. Men inom en vecka hade 1 000 cyklister från över 40 team tillryggalagt mer än 300 000 km – lika långt som sju varv runt jorden. Medan elitcyklisterna jagade varandra över den franska landsbygden i jakt på den åtråvärda titeln jobbade INEOS-teamen för att få in sina kilometer före, under eller efter arbetstid. Det enda kriteriet var att varje teammedlem skulle besluta hur långt de skulle cykla varje dag. “Ett av våra mål var helt enkelt att få folk att röra sig mer än de skulle göra i vanliga fall”, säger Fred som var värd för evenemanget. “De cyklade inte till arbetet i vanliga fall, men i samband med den här utmaningen bestämde de sig för att börja cykla och gillade det”, säger han. “Andra uppmuntrade hela familjen att cykla på helgerna, och det var också något de aldrig hade gjort i vanliga fall.” Ungefär 15 miljoner åskådare stod uppradade längs sträckningen för årets Tour de France på vägen mot Paris och slutspurten längs Champs- Élysées. INEOS team såg inte många andra, med undantag för lagkamraterna, till och med under de sista etapperna. När de var klara hade de tillsammans bränt nästan två miljoner kalorier. Men det fanns också priser för att stimulera INEOS tävlingsanda. Antwerp-5 var teamet som avverkade den längsta sträckan, 17 481 km. “Det som är fantastiskt med Tour de France är att du ser hur människor kan överträffa sig själva och hur viktigt det är att vara en del av ett team eftersom de verkligen hjälper varandra att bli starkare”, säger Fred Michel, som kom med idén och konceptet tillsammans med Jeroen Plasman. INEOS åtråvärda gula tröja vanns av Stéphane Frigiolini, 31, från Tavaux. Han cyklade själv hela sträckan på 3 540 km på 23 dagar. Den rosa tröjan gick till Jane Kinsella, kvinnan som tillryggalade det längsta avståndet. Hon cyklade totalt 1 275 km. Hennes kollega Christina Schulte vann också en rosa tröja för att ha cyklat uppför den längsta backen – 1 365 meter. Den vita tröjan vanns av Stef Raets, den person under 25 år som cyklade längst – 804 km. Tröjan King of the Mountain reserverades för Matthew Rimmer i kategorin mannen som gjorde det svårare för sig själv genom att cykla längst i uppförsbacke. Han klättrade 2 953 meter i uppförsbacke. Och Grangemouth-3 vann teamsprinten på halva vägen. Men de verkliga vinnarna i INEOS utmaning var kanske de behövande. I början hade INEOS lovat att donera 1 000 GBP till varje team som tillryggalade sträckan under 21 dagar, till ett välgörande ändamål som de kunde välja själva. När utmaningen var avslutad hade 1 037 människor i 41 team cyklat 324 393 km och därmed trampat in 40 049 GBP till välgörande ändamål och fick e-post från personal som tackade honom för att han sprang. Det är INEOS för oss.

3 min read
stephane-inch13-min.jpg

Stéphane leder klungan

BRITTEN Chris Froome kanske vann Tour de France för tredje året i rad. Men det var en fransman som vann, och helt och hållet förtjänade, den åtråvärda gula tröjan i INEOS första Tour de France-utmaning någonsin. Stéphane Frigiolini, 31, slutförde på egen hand hela sträckan på 3 540 km på 23 dagar trots att han arbetade. Den här datorteknikern cyklade varje dag från sitt hem i Offanges, Franche Comté, till kontoret 26 km bort i Tavaux och hem igen. När han kom hem begav han sig ut på cykeln igen. För att göra det svårare för sig själv cyklade han 2 775 meter i uppförsbacke. ”Jag cyklade troligen ungefär 100 km om dagen medan jag arbetade och över 200 km på helgerna”, säger han. När han närmade sig slutet på INEOS-utmaningen frågade han sina chefer på INOVYN om han kunde ta ledigt två halvdagar. ”I början ville jag bara tillryggalägga så många kilometer som möjligt för att se till att Tavaux Team lyckades eftersom det var viktigt för mig att genomföra utmaningen för det välgörande ändamål som vi hade valt”, säger han. ”Men sedan märkte jag att jag hade en chans att komma först, så jag bestämde mig för att ge det en chans. De där två halvdagarna gjorde att jag kunde slutföra de 3 450 km och hålla mig i täten.” Stéphane hade också ytterligare ett incitament. En INEOS-kollega i Antwerpen, Belgien, var verkligen på gång. ”Jag vill gratulera Rudi Rutten eftersom han var på andra plats hela vägen och det hjälpte mig att pressa på”, säger han. Och det gjorde han verkligen. ”Jag har gjort ett antal 200 km lopp under de senaste åren men ingenting jämfört med vad jag just gjorde”, säger han. ”Mina ben kommer att minnas den här utmaningen ett bra tag.” Så är han frestad att utmana Storbritanniens Chris Froome i nästa års Tour de France? ”Gärna”, säger han. ”Men jag behöver många års träning för att bli hälften så vältränad som han.”

3 min read
action-inch13-min.jpg

Action Stations

Ex-olympier lanserar fitnesshubb online för att bidra till att forma INEOS medarbetares framtid NÅGON sade att träning inte bara förändrar kroppen, utan också din själ, din attityd och din sinnesstämning. Det spelar ingen roll vem som sade det. Men en som förstår den här inställningen är John Mayock, en tidigare olympisk idrottare som nu har bidragit till att lansera Energy Station, INEOS fitnesshubb online. John lärde sig mycket snabbt att hälsa och välbefinnande står i centrum för INEOS etos att vara bättre och skarpare än konkurrenterna när han började arbeta på företaget för ungefär ett år sedan. ”Jag visste genom mitt arbete för INEOS med Go Run For Fun och The Daily Mile att INEOS hade en passion för att förbättra barns hälsa”, säger han. ”Men passionen tar helt klart inte slut där.” INEOS har alltid trott att en hälsosam livsstil är bra för alla medarbetares sinne, kropp och själ – och gör allt för att den här resan ska bli enklare. Man behöver bara titta på INEOS nya högkvarter i London som har ett av Storbritanniens största privata gym, och dess nya kontorsbyggnad med tre våningar i Tyskland, som också har ett gym i byggnaden. “På INEOS menar vi att arbetsförmåga inte bara handlar om säkerhet”, säger John. ”Det handlar om att vara hälsosam, energisk, göra sitt bästa och uppskatta arbetstiden.” Han var tidigare en man som drevs av begäret att förbättra sina egna prestationer på banan men har nu ett nytt mål. “Vi har en mission att hjälpa våra 17 000 medarbetare över hela världen att förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande, oavsett deras roll, mål eller fysiska kondition”, säger han. Energy Station är startpunkten för det här. Energy Station skapades av John tillsammans med Golazo, ett företag som grundades av den belgiska tidigare långdistanslöparen Bob Verbeeck som tror att idrott leder till en bättre värld. När Energy Station har lanserats i INEOS-koncernen kommer den att bli en plats där anställda kan få information om framtida löp- och cykellopp och triathlontävlingar samt om vad kolleger över hela världen har för sig. Personal på alla INEOS-kontor kommer att kunna registrera sina prestationer, få kontakt med andra, dela sina upplevelser och utmana andra och sig själva att bli bättre. Energy Station kommer också att tillhandahålla hjälp och expertis om träning och näringslära oavsett om man bara vill gå mer varje vecka eller träna inför ett maratonlopp. “Det här är för alla”, säger John. “Det finns ingenting elitistiskt med det.” INEOS har också inlett samarbeten med välkända sportmärken för att kunna erbjuda rabatterad träningsutrustning som i sin tur kommer att dra in pengar till fitnessinitiativ inom INEOS. “Vi vill sammanföra befintliga initiativ inom INEOS och inspirera till nya”, säger John.

4 min read
graduates-inch13-min.jpg

Nyutexaminerade Anmäler sig till Drabbning

”Alla kan delta”, säger projektledaren John Mayock. ”Ingen exkluderas. Sammantaget har 48 nyutexaminerade möjlighet att delta, men 30 är mer realistiskt.” Han beskriver responsen hittills som utmärkt, särskilt från nyutexaminerade i USA. Jennifer Niblo, en 24-årig Process Technical Support Engineer baserad i Grangemouth i Skottland, åker tillbaka till Namibia. Men den här gången kommer hon att vara ambassadör. Hennes roll är att ge råd, inspirera och träna med nästa grupp. “Mitt jobb är att uppmuntra dem att få ut det mesta av denna livsförändrande erfarenhet och påminna dem om att allt det hårda träningsarbetet lönar sig”, säger hon. Erfarenheten var så livsförändrande för Jennifer att hon hoppas fler nyutexaminerade doktorer anmäler sig och upptäcker att man kan uppnå någonting om man bestämmer sig för det. ”Jag ser fram emot att återvända”, säger hon. ”Det var ett fantastiskt tillfälle att utmana vad du tror att du kan och spränga gränserna, i ett land med fantastiska landskap, vyer och vilda djur.” Jennifer kände sig i bättre form och hälsosammare när hon återvände till Storbritannien. “Förra året kunde jag inte springa själv, men nu, när jag har haft en tuff dag på jobbet är en löptur ett fantastiskt sätt att rensa huvudet, och jag känner mig generellt mycket bättre, gladare och energisk. Nu inser jag också att det inte alltid finns ett självklart svar på tuffa problem på jobbet. Du måste kämpa på och arbeta med det bit för bit för att komma igenom.”

2 min read
out-of-africa-inch13-min.jpg

Ut ur Afrika –och redo för allt

Nyutexaminerade överlever den namibiska öknens hetta och upptäcker att de kan prestera mycket mer än de hade föreställt sig när det blir tufft Det var en kort och tydlig lektion för några få utvalda om vad som verkligen betyder något i livet. Luft. Mat. Vatten. Och skydd. Dessa är grundläggande behov för alla människor enligt den amerikanske psykologen Abraham Maslow. Det är först när vi har dem som vi vill ha mer. I dagens moderna värld har vi – och kräver – mycket mer. Allt vi behöver finns inom räckhåll. Vi kan beställa mat på gymmet, skicka textmeddelanden till en person på andra sidan jordklotet och stänga av värmen i hemmet från puben om vi vill. Vad händer då när dessa ”behov” försvinner över en natt? Tjugonio nyutexaminerade från INEOS fick reda på detnär de anmälde sig till en 350 km lång löptur, cykling och fotvandring genom den skoningslösa och brännande afrikanska öknen under en av de ovanligaste och tuffaste teambuildingutmaningarna som någonsin har initierats av ett företag. De lärde sig snabbt att moralen inte stärks av bonusar. De fick uppleva synen av en sällsynt svart flodhäst, en svalkande bris, den fantastiska utsikten från toppen av Brandberg, Namibias högsta topp, och synen av baslägret efter en lång och tröttsam dag i öknen. Deltagarna fungerade bra som ett team och stödde varandra under färden genom den utmanande och tuffa terrängen. ”Ibland knuffade eller drog vi varandra uppför klippor”, säger Gabby Isidro, en 26-årig Energy and CO Trader på INEOS Hans Crescentkontor i London. För INEOS ordförande Jim Ratcliffe, var uppdraget utfört. Detta är vad han sade till INCH strax innan de åkte till Namibia: ”Det är anmärkningsvärt vad människor kan göra och prestera när de släpper bromsen i huvudet.” Det är precis så Gabby känner sig idag. ”Jag tror inte att du verkligen inser dina fysiska och psykologiska styrkor innan du verkligen pressas mot dina gränser”, säger hon  Gabby erkänner villigt att hon var en av de personer som var minst benägna att ställa upp på det sex dagar långa äventyret in i det okända. Hon var inte särskilt sportig och hennes mamma Julia var inte så pigg på tanken på att hennes dotter skulle löpa, fotvandra och cykla i den brännande hettan i den orörda namibiska öknen. ”Jag var överviktigt och otränad och min mamma var orolig över min högra handled som delvis är av metall, delvis av plast”, säger hon. ”Jag har genomgått fem operationer mellan 18 och 22 års ålder och hon var orolig för att allt det rekonstruktiva arbetet skulle gå om intet.” Men kriterierna för att gå med var enkla – om du känner att du kan göra det är du med – och Gabby kände att hon kunde göra det. Hon minns också hur hon med ett leende tänkte att det faktum att hon är halvportugis kunde ge henne en fördel mot några av hennes mer ljushyade färdkamrater i den brännande hettan. ”Jag var fast besluten att göra det”, säger hon. ”Jag ville bli hälsosammare och komma i form. Jag visste att för cyklandet skulle jag behöva använda ett titanhölje och en kompressionsstrumpa, men det visade bara att det finns alternativa lösningar.” Träningen i förväg var intensiv men ovärderlig. ”Jag reser varje vecka och har mycket ansvar, vilket jag älskar, men jag kommer ihåg när jag var i Norge, Belgien och Schweiz i slutet av vintern under januari och försökte passa in min träning. Men jag blev snart bättre på att planera min tid och att ta med mig min träningsutrustning dit jag åkte.” I maj steg hon och hennes 28 INEOS-kolleger från hela världen på ett plan på väg mot Windhoek, världens kanske minsta internationella flygplats. Kasper Hawinkel, en produktionstekniker från INEOS Oxide i Belgien, minns resan väl. ”Jag minns att jag tvivlade på min förmåga att genomföra hela programmet” sade han. ”Jag trodde inte att det var möjligt att cykla 190 km och löpa två halvmaratonlopp och ett maratonlopp på en vecka. Jag hade fel.” Gabby var också ganska nervös, men innan hon verkligen kunde fokusera på utmaningen framför henne tog hon emot samtal från potentiella leverantörer som lämnade offerter på ett INEOS - energikontrakt. “Hemma är jag aldrig utan min telefon, men därute finns det ingenting – ingen e-post, inga datorer”, säger hon. ”Jag trodde att jag skulle få problem med det men det var ett rent nöje att helt stänga av arbetet och den yttre världen generellt.” Varje deltagare hade en bagagegräns på 15 kg. Utöver det viktigaste – olika skor för löpning, cykling och fotvandring – packade Gabby lite smink. Plattängerna lämnade hon hemma. Varje dag bjöd på en ny utmaning. Men varje dag tog deltagarna tjuren vid hornen som ett team. “Du tar helt enkelt varje dag som den kommer”, säger Gabby. ”Vissa saker kan du inte planera för. Du är fast i öknen, du har inget val och du måste ta dig från A till B, så det är ingen mening med att gnälla.” Men det fanns också en verklig känsla av stolthet – och att de mötte utmaningen tillsammans. “Det var verkligen motiverande”, säger Kasper. ”Jag mötte flera svåra situationer, både mentalt och fysiskt, men jag ville inte ge upp och svika teamet.” Jill Dolan från INEOS HR-avdelningen hade skickat deltagarna en lyckönskning från In Nam’17- projektteamet innan de åkte. ”Utmaningar tar fram det bästa hos oss eftersom de bevisar att du kan göra saker du inte trodde dig vara kapabel till”, säger hon. “Deltagarna kommer att ha fått minnen för livet efter en gemensam resa av individuella och lagbaserade utmaningar och prestationer.” Kasper och Gabby säger att de fick vänner för livet. “Vi har alla delat den här oförglömliga upplevelsen”, säger han. Deltagarna hade varnats för hettan. “Det är skrämmande när man tänker tillbaka på det”, säger Gabby. ”Men i stunden tänker du bara på jobbet som ska göras. Vi var fast beslutna att ta oss genom varje dag.” Vinden var också ständigt närvarande, och ibland var den outhärdlig. “En dag var vinden så stark att det tog oss nästan tre timmar att cykla 10 km i den 47-gradiga hettan”, säger hon. ”Den var skoningslös.” Nästan hälften av hennes kolleger fick behandlas för vätskebrist den dagen. Gabby kämpade på – men föll av cykeln bara 3 km från baslägret. “Först trodde jag att hade spräckt skallen eftersom allt blod gjorde att jag inte såg klart”, säger hon. ”Men det visade sig att jag bara hade fått ett jack i pannan.”Upplevelsen förändrade henne – inte minst eftersom hon nu har ett litet ärr i pannan.” “Den har hjälpt mig att hitta perspektiv och hantera svåra eller spända situationer bättre”, säger hon. ”Om jag känner mig överväldigad på arbetet reflekterar jag bara över varje ögonblick under utmaningen i Namibia och minns att vi kom igenom den.” Hon är också fast besluten att hålla sig i form – oavsett hur upptagen hon är. ”Jag förstår nu att genom att vara hälsosam, i form och bästa möjliga fysiologiska kondition kan jag hantera allt som kommer i min väg”, säger hon. Phill Steffny, en safariguide från Kapstaden, var en av guiderna på resan. ”Det är en omvälvande och livsförändrande upplevelse”, säger han. Och alla har förändrats.” Han säger att motivationen och beslutsamheten hos deltagarna har varit inspirerande. “Det är den här typen av personer som arbetar för INEOS”, säger han. ”Det ligger i deras DNA.” Phill är en av guiderna som kommer att leda nästa års deltagare in i öknen. ”Jag tror alla kan göra fantastiska saker”, säger han. Du kanske inte har en aning om hur du ska göra det. Men om man får chansen kan jag inte förstå varför någon inte skulle vilja göra det.” Han tillade: ”Det är en annan sak om du är på egen hand därute. Men de var ett team. Alla var i samma båt. Du kan känna dig på topp ena dagen och på botten nästa. Det är som livet. Det är samma sak”, lägger han till.

3 min read
ineos-vision-inch13-min.jpg

INEOS vision banar vägen för nya möjligheter i Europa

INEOS banbrytande beslut att frakta skiffergas från USA har banat vägen för nya investeringar på europeisk mark. Dessa råmaterial med konkurrenskraftiga priser kommer nu att användas i planer att öka produktionen av etylen och propylen för INEOS verksamheter i Europa. Den nya produktionen kommer att användas för att gynna INEOS derivatverksamheter och ersätta etylen och propylen som för närvarande köps in från andra företag. Totalt kommer nästan två miljarder euro att spenderas på större nya petrokemiska projekt i Europa, och Belgien, Norge och Skottland är sannolika platser för mer betydande investeringar. ”Utan tillgång till kostnadseffektiva råmaterial är dessa investeringar inte möjliga”, säger Gerd Franken, CEO på INEOS Olefins & Polymers North. Arbetet med att expandera krackningsugnarna i Rafnes i Norge och Grangemouth i Skottland väntas börja 2019, och när projektet är klart kan det tillföra upp till 900kt till INEOS totala etylenproduktionskapacitet. Utöver investeringarna i etylen planerar INEOS också en ny produktionsanläggning för 750kt propylen, med Antwerpen i Belgien som en av de möjliga platserna. ”Användningen av konkurrenskraftiga råmaterial för att öka självförsörjningen hos våra europeiska företag stärker vår position i Europa och bidrar till att skydda våra företag mot tryck från importerade produkter”, säger Gerd. ”Det här blir allt viktigare i och med att betydande nya funktioner lanseras i USA under de kommande åren.” Beslutet att öka kapaciteten vid Grangemouth är särskilt goda nyheter för personalen som 2013 riskerade en nedläggning av etylenanläggningen på grund av mindre gas i Nordsjön. ”Det var vår enda råvarukälla, och vi började få slut på den”, säger John McNally, CEO på INEOS Olefins & Polymers, Storbritannien. ”Ibland drevs anläggningen med 50 procents kapacitet.” INEOS ordförande Jim Ratcliffe säger att det här blir de första betydande investeringarna i den europeiska petrokemiska industrin på flera år. ”Tillsammans motsvarar dessa investeringar byggandet av en ny krackningsugn av världsklass i Europa”, säger han. Pete Williams, Head of Investor Relations, säger att investeringarna, som kan skapa upp till totalt 100 jobb, visar att INEOS är inställt på att upprätthålla en konkurrenskraftig tillverkningsbas i Europa. INEOS producerar för närvarande nästan 4,5 miljoner etylen och propylen – centrala ingredienser i många petrokemiska ämnen – men är fortfarande den största köparen av båda i regionen.

4 min read
drive-inch13-min.jpg

Sökandet efter en tillverkningsplats

INEOS har börjat sökandet efter en anläggning för att bygga världens troligen bästa fyrhjulsdrivna bil. Storbritannien är den prioriterade platsen, men INEOS har mottagit ett antal attraktiva erbjudanden från Storbritanniens europeiska grannländer. “Även om vi skulle älska om det här vore ett brittiskt fordon bedriver vi en affärsverksamhet, och vi kan inte låta våra hjärtan styra över våra huvuden”, säger Tom Crotty, INEOS Director of Corporate Affairs. INEOS ordförande Jim Ratcliffe, som föddes i norra England, har genom åren uttryckt bekymmer för den långsamma tillverkningsdöden i Storbritannien och talat om behovet att vända den här utvecklingen. Men endast tiden kan utvisa om Storbritannien visar sig vara den bästa platsen för INEOS Automotives investering av hundratals miljoner pund i produktionen av Grenadier. Jim såg ett vakuum på marknaden för fyrhjulsdrivna bilar tidigt under förra året när Jaguar Land Rover upphörde med produktionen av sin ikoniska Defender på Solihull-fabriken i West Midlands. I en intervju med INCH magazine förra året sade han att INEOS Grenadier hade inspirerats av Defender men att det inte skulle bli en kopia. ”Den kan sägas bygga på samma idé”, säger han. ”Men den kommer att vara en betydande förbättring av tidigare modeller.” Dirk Heilmann, CEO för INEOS Automotive, säger att sökandet efter en produktionsanläggning var det senaste steget i ett fantastiskt spännande projekt. “Våra planer för det här fordonet är långt framskridna, och det har blivit dags att besluta var vi ska bygga det”, säger han. INEOS behöver en anläggning med kapacitet för att producera minst 25 000 bilar om året med mycket hög standard. Vi kommer att titta på greenfield-anläggningar, tidigare bilfabriker och även befintliga produktionskedjor som kan omkonfigureras för det nya fordonet. “Vi har redan haft diskussioner på hög nivå med den brittiska regeringen och även fått många internationella förfrågningar”, säger Tom. INEOS säger att det nya 4x4-fordonet riktar sig till jordbrukare, skogsarbetare, utforskare, äventyrare och entusiaster. ”Det måste vara ett kompromisslöst terrängfordon som inte bara står för äventyr utan också kan användas som arbetshäst”, säger Jim. INEOS är övertygat om att det nya fordonet erbjuder ett verkligt och rent alternativ till det nuvarande utbudet av standardiserade ”formgjutna” stadsjeepar.

4 min read
ineos-continues-inch13.jpg

INEOS fortsätter att imponera på marknaderna med stabila resultat

INEOS resultat sjönk något efter en rekordstart på året. Under det första kvartalet rapporterade koncernen vinster (EBITDA) på ¤753 miljoner – en ökning med ¤199 miljoner jämfört med samma tid föregående år. Det andra kvartalet, även om vinsterna sjönk med ¤115 miljoner jämfört med det första, var ändå imponerande med ¤638 miljoner jämfört med ¤570 miljoner vid samma tid förra året. Finance Director John Reece sade att den nordamerikanska marknaden hade fortsatt att dra fördel av möjligheten att använda billigare råmaterial, och det gick bra för Europa tack vare eurons fortsatta svaghet. Han sade även att det hade skett vissa ökningar på marknaderna i Asien under kvartalet. O&P North America rapporterade EBITDA på ¤227 miljoner jämfört med ¤225 miljoner vid samma tid förra året. “Marknaden för krackning i USA var stabil med sunda marginaler och höga driftskostnader under kvartalet”, säger John. Efterfrågan på polymer ervar stor, särskilt i vissa produktsektorer som varianter för rör och sprutformning. O&P Europa rapporterade EBITDA på ¤210 miljoner – en ökning med ¤20 miljoner vid samma tid förra året. ”Efterfrågan på olefiner har varit stabil på en tight marknad med toppcykelmarginaler”, säger John. Butadienpriserna har nu minskat jämfört med sin höga nivå under kvartalets första år. Efterfrågan på polymer i Europa var god på en balanserad marknad, med stabila volymer och hälsosamma marginaler under kvartalet. Chemical Intermediates rapporterade EBITDA på ¤201 miljoner jämfört med ¤155 miljoner vid samma tid förra året. “De förbättrade resultaten i alla verksamheter fortsatte under kvartalet, med fortsatt god efterfrågan på produkter tillsammans med begränsad tillgång från producenter begränsad produktion som resultat av planerade och oförutsedda driftavbrott hos konkurrenter”, säger John. Den generella efterfrågetrenden i oligomerersektorn var stark för de flesta produktsektorer och marknader. Efterfrågan på oxid var stark, särskilt för etylacetat och butanol. Marknadsförhållandena i nitrilsektorn var sunda på grund av en kombination av stark underliggande efterfrågan, särskilt gällande akrylfibrer, och leveransbegränsningar på grund av ett antal driftavbrott i industrin. Fenolmarknaderna förblev i balans, med vissa svagheter i Europa på grund av förändringar i kundunderlaget. John säger att koncernen även fortsatt fokuserar på kontanthantering och likviditet och har minskat sin nettoskuld med ¤500 miljoner på bara tre månader. I slutet av juni var nettoskulden ungefär ¤5,2 miljarder.

4 min read
staff-move-inch13-min.jpg

INEOS-personal flyttar – till ett nytt kontor

UNGEFÄR 400 INEOS-anställda i Köln, Tyskland, kommer snart att flytta. INEOS har investerat ungefär 30 miljoner euro i en ny kontorsbyggnad med tre våningar som har inspirerats av bokstaven ”O” i INEOS – för att för första gången sammanföra all administrativ personal. ”Vi ser den här investeringen som ett tydligt tecken för framtiden och även en återspegling av hur viktig den här anläggningen är för INEOS-koncernen”, säger Dr Patrick Giefers, Commercial Managing Director och Works Manager. Det är ett kontor med öppen planlösning, ett relativt nytt koncept i Tyskland. ”Det här är inte bara en ny byggnad”, säger Dr Anne-Gret Iturriaga Abarzua, Head of Communications på INEOS i Köln. ”Det här handlar om nya sätt att arbeta, kommunicera och spendera tid på arbetet. Nu skulle ingen veta om jag var här om jag stängde dörren till mitt kontor.” Det förändras när personalen flyttar från sina personliga kontor till det nya. ”Det kan ta ett tag att vänja säg, men det blir så mycket bättre”, säger Anne-Gret. Medarbetarna kan se varandra i de glasomgärdade kontoren. Men INEOS har dock inte bara gjort stora investeringar i den nya byggnaden. Man har även investerat i planering av hur alla ska sitta så att de nya avdelningarna inte bara fungerar bra tillsammans utan att personalen också är nöjd – och de olika skrivbordstyperna testades av personalen innan de köptes. ”Sånt spelar en stor roll”, säger Anne-Gret. ”Det här innebär att medarbetarna nu kan välja att arbeta vid skrivbordet, i kaffebaren, i cafeterian eller i vad INEOS kallar ”kommunikationszoner”. Personalen kommer att ha tillgång till en modern cafeteria som drivs av en kvalificerad näringsfysiolog som, på begäran, ger kostråd, och ett eget gym där medarbetare som vill kan hålla sig i form. Vid invigningsceremonin förra månaden prisade Tysklands hälsominister Hermann Gröhe INEOS för det tydliga engagemanget för medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Det är fortfarande inte klart vad som ska ske med de tomma kontoren. Den nya kontorsbyggnaden är dock bara en del av ett investeringspaket på 211 miljoner euro för anläggningen, genom vilket en ny tankerbrygga, kraftstation och leveranstunnel mellan de västra och östra anläggningarna kommer att byggas.

2 min read
gas-hob.jpg

INEOS väntar på besked om provborrningshål för skiffergas

INEOS Shales skiffergasverksamhet i Storbritannien fortsätter Två ansökningar om markanvändning har nu lämnats in för borrning av vertikala provborrningshål nära Sheffield för analys av stenprover. Operations Director Tom Pickering är fortfarande övertygad om att det första hålet kan borras tidigt under nästa år och att efterfrågan på skiffergasprospektering växer. ”Markägare är naturligtvis oroade för protester, men situationen är en annan idag”, säger han. ”Det har skett en stor förändring jämfört med tre och ett halvt år sedan då vi först slog in på den här vägen. Stämningen har förändrats. Brexit har skapat ett nytt fokus. Folk ser nu att vi måste tänka på Storbritanniens energisäkerhet.” Kostnaden för att borra varje hål kan uppgå till 12 miljoner pund. INEOS Shale äger nu rättigheterna att utforska 1,2 miljoner tunnland i Storbritannien i sökandet efter skiffergas. Under januari i år ökade INEOS sin areal genom förvärvet av Moorland Energy, samt inhämtade myndighetstillstånd att utforska ett område från Helmsley till East Ayton i East Yorkshire

0 min read
homepage-oxide.jpg

Oxidplaner för ökad produktion

BARA månader efter köpet av Arkemas 50-procentiga andel i Oxochimie vill INEOS Oxide expandera verksamheten. Man överväger nu att producera en ny linje oxoderivat, inklusive dietylhexansyra och polyalkoholer som komplement till befintliga produkter. Oxoalkoholer används huvudsakligen för att producera akrylester, dieseltillsatser, färger och smörjmedel. Platsen för den nya produktionsanläggningen kommer troligen att vara inom en INEOS-anläggning i Zwijndrecht i Belgien, Dormagen i Tyskland eller Lavéra i Frankrike. ”Det här är ett viktigt tillväxtprojekt för INEOS” säger CEO Graham Beesley. Oxochimie var ett joint venture vars andelar delades lika mellan INEOS Oxide och den franska kemikaliekoncernen Arkema. INEOS förvärvade hela verksamheten i mars tidigare i år

1 min read
Paint-can-color2.jpg

Global efterfrågan drivkraft för europeiska investeringar

INEOS Oxide drar nytta av den kontinuerliga globala efterfrågan på vinylacetatmonomer (VAM), en central kemikalie för tillverkning av färger, vindrutor, bränsletankar, PVC och klister. Man planerar att spendera hundratals miljoner euro på en ny anläggning vid en av de integrerade europeiska anläggningarna, antingen på Saltend, Hull, Köln i Tyskland eller i Antwerpen i Belgien. CEO Graham Beesley beskriver det som ett spännande projekt för INEOS. ”Efterfrågan på VAM i Europa fortsätter att växa starkt, men marknaden är för närvarande alltför beroende av importer från avlägsna platser för att kunna ge tillräckliga leveranser”, säger han. ”Vår nya kapacitet är avsedd att täppa till luckan och skapa en mer tillförlitlig tillgång för vår kundbas.” Alla tre platserna har leverans av råmaterialet etylen via rörledning eller terminal, och låga logistiska kostnader för det andra centrala råmaterialet ättiksyra. Dessutom har alla tre ett bra utgångsläge för att effektivt betjäna VAM-marknaden.

1 min read
germany-headline-inch13.jpg

Tyskland valet för en ny kumenanläggning

INEOS kommer att bygga sin egen kumenanläggning i världsklass i Tyskland med den modernaste tekniken. Beslutet fattades som svar på efterfrågan från kunderna och för att säkerställa en säker tillgång till kumen, ett avgörande råmaterial för INEOS fenol- och acetonanläggningar i Gladbeck och Antwerpen. ”Vår plan ger uttryck för ett tydligt engagemang för våra europeiska fenolanläggningar och vår verksamhet”, säger Hans Casier, CEO för INEOS Phenol. Den nya anläggningen förväntas vara igång 2020. INEOS Phenol är världens största tillverkare av fenol och aceton och den största konsumenten av kumen. Det äger och driver redan en av världens största enkelspåriga kumenanläggningar i Pasadena, Texas.

1 min read
homepage-styrolution.jpg

Världsledare

I dagens alltmer dynamiska och föränderliga värld finns det inget alternativ till innovation. Det är nyckeln bakom ekonomisk tillväxt, en försäkring mot irrelevanta sidospår och låser upp dörren till verklig framgång. I och med att trycket på resurserna växer blir användningsområden mer krävande och i och med att hållbarhet blir mer än ett modeord har behovet av innovationer aldrig varit större. INEOS Styrolution förstår det. Vi fokuserar därför på kunden – och på vad kunden vill ha. Men vi arbetar inte själva med våra innovativa aktiviteter inom FoU. Vi har etablerat ett globalt innovationsnätverk med organisationer som Washington State University, Fraunhofer LBF Darmstadt, Neue Materialien Bayreuth GmbH och Universitetet i Bayreuth för att kunna leverera klassledande lösningar till kunderna och ge dem konkurrensfördelar på sina respektive marknader. Vi har i nästan fyra år haft ett nära samarbete med Neue Materialien Bayreuth GmbH i Tyskland, en stark FoU-plats inom materialvetenskap, och Universitetet i Bayreuth. Universitetet genomför grundforskningen, NMB utforskar de innovativa produktionsprocesserna, och INEOS Styrolution, som leder hela forskningsprocessen, ansvarar i sista hand för produktionen och för lansering av innovativa lösningar. ”Det är ett fantastiskt och unikt partnerskap,”säger Dr Norbert Niessner, Global Head of Research and Development på INEOS Styrolution. ”Vi har inte bara många idéer utan också resurserna att genomföra dem tillsammans med våra innovationspartner.” Det är kunden som gynnas av det här upplägget. ”Om du arbetar inom FoU tror många att du sitter i ett elfenbenstorn, men så är det inte här” fortsätter han. ”Vi inkluderar forskarna från Bayreuth som om de vore vår egen personal. De exponeras för kundernas verkliga utmaningar, och det är det som gör det här samarbetet så extraordinärt. Viljan och hjärnorna samarbetar för att hitta en lösning.” Slutresultatet från INEOS Styrolutions perspektiv är dock detsamma. Det viktigaste är att hålla kunderna ett steg före flocken. ”Vi arbetar hårt för att ge kunderna en konkurrensfördel på sina marknader” säger CEO Kevin McQuade. ”Om vi vill hitta den bästa lösningen för dem måste vi ha ett nära samarbete med dem. Innovationsnätverket är en win-win-situation som alla vinner på. Kunderna får tillgång till de bästa lösningarna och till resurser. Våra partner är också nöjda eftersom de bedriver forskning för konkreta tillämpningar.” Bilindustrin är en av de branscher som INEOS Styrolution fokuserar mest på. Tillsammans med NMB presenterade vi tidigare i år en helt ny lösning som erbjuder en mängd möjligheter för bilindustrin. StyLight är ett kompositmaterial baserat på företagets styrenmaterial och utvärderas för närvarande av flera biltillverkare. ”Vi väntar snart de första beställningarna”, säger Norbert . Det är dock inte bara bilindustrin som drar nytta av erfarenheten och kunnandet hos INEOS akademiska partner samt expertisen och drivkraften hos INEOS Styrolution-team. Tillsammans började de nyligen arbeta med ett projekt som syftar till utveckling av innovativa lösningar för återvinning av polystyren. FAKTA OCH SIFFROR om INEOS STYROLUTION ”Hållbar plast är ett megaämne nuförtiden”, säger Norbert. ”Så vi vill verkligen göra det här. Det kan ta några år, men vi är övertygade om att vi kan göra det.” Det som skiljer INEOS Styrolution är vår prioritering av att utveckla lösningar, inte bara så att kunderna kan ligga steget före konkurrenterna, utan till fördel för samhället. ”Jag tror att bara företag som ger kunderna verkligt mervärde, och här menar jag även hållbarhetsaspekter som att spara växthusgaser och resurser, kommer att behålla sin marknadsposition” säger Norbert. Det är inte bara INEOS Styrolution som är imponerat av de partnerskap som har bildats genom åren. ”Samarbetet leder till tillämpningsfokuserade forskningsfält som är attraktiva för våra studenter och forskare” säger professor Dr Hans-Werner Schmidt, Department of Macromolecular Chemistry, Universitetet i Bayreuth. Samarbetet kring innovativa idéer för INEOS Styrolutions kunder i bil- elektronik- hushålls-, bygg-, sjukvårds- och förpackningsindustrierna ger dem tron på att kunna skapa morgondagens styrenteknik. ”Den här kundorienterade innovationen står i centrum för vår tillväxtstrategi”, säger Kevin. Företaget är regelbundet värd för innovationsdagar där kunderna kan lämna en önskelista på vad de skulle vilja se under de kommande tre till fem åren. INEOS Styrolution arbetar med andra ord hårt för att få en förståelse av vad kunderna vill ha för att kunna ge dem en konkurrensfördel. Allt vi gör är avsett att uppfylla dess så kallade Triple Shift-strategi, tre nyckelområden för en lönsam tillväxt av företaget. För det första arbetar team som vart och ett har ingående kunskap av sina kunders specifika bransch i nära samarbete med kunderna för att kunna leverera förstklassiga lösningar, i bilindustrin eller andra fokusbranscher. Den är för det andra inriktad på att producera fler styrenspecialprodukter av högre värde. Och slutligen expanderar företaget sin verksamhet på områden som bedöms mogna för tillväxt, till exempel Asien. Vi är på väg dit. Vi slutförde tidigare i år vårt första förvärv. Förvärvet av den globala verksamheten för K-Resin® styrenbutadiensampolymerer (SBC) med en tillverkningsanläggning i Korea, bidrog till expansionen av INEOS Styrolutions position på den asiatiska tillväxtmarknaden och befästandet av positionen som den enda styrentillverkaren med en verkligt global närvaro. ”Vi hade redan SBC-produktionsplatser i Nord- och Sydamerika och Europa, men vi saknade en SBC-tillverkningsanläggning i Asien-Stillahavsområdet” säger Kevin. ”K-Resin fyller nu den här tidigare tomma platsen.” Förtaget anställer nu 3 200 personer och har 16 produktionsanläggningar och sex FoU-anläggningar i nio länder. Kevin är optimistisk och upprymd inför framtiden. ”Under de tidiga dagarna av samverkan mellan BASF och INEOS fokuserade vi på synergier”, säger han. ”Nu när vi har rätt struktur på plats ser vi fram mot en högre tillväxttakt. Vi har en sann global närvaro som ger oss lokal insikt i vad som händer värden runt 24 timmar om dygnet och sju dagar i veckan. Det är spännande tider.”

7 min read