En fråga om inställning

Inch Magazine

En fråga om inställning

Vikten av att förstå individers inställning till förändring
6
min
2015

Att göra förändringar på arbetsplatsen är lätt; att få människor att ändra sin inställning är betydligt svårare. Med rätt strategi är det dock inte omöjligt.

INGEN gillar förändringar.

Det är i alla fall teorin. Verkligheten är dock en annan: Vissa gillar förändringar, andra inte.

Företag som vill få med sig all personal kanske bara behöver ändra sin strategi.

Ledarskapsgurun, den framlidne Peter Drucker, var mycket tydlig när det gällde att förklara hur organisationer bäst kan genomföra förändringar.

”Hela organisationen måste genomsyras av inställningen att förändring är en möjlighet och inte ett hot”, sade han. ”Människor känner sig säkra om de inser att plötsliga, oväntade och radikala förändringar innebär möjligheter.”

En som förstår att förändringar kan orsaka upprördhet och leda till försämrade arbetsinsatser är Dr. Fred Wadsworth, medicinsk chef vid det brittiska företaget Corperformance, som tidigare haft nära samarbeten med INEOS.

”Förändringsprocesser som hanteras illa kan ses som ett hot och orsaka klassiska stressreflexer”, säger han.

Rädsla för att genomföra förändringar får aldrig avskräcka företag från att söka förändringar.

”Viljan till förändringar måste finnas och utvecklas, men den kan uppnås genom att ge personalen effektiva mål som de tror på”, säger han. ”De som känner sig hotade av förändringen är oftast de som är svårast att övertyga”.

Men det går att övertyga även dem.

John Reh, amerikansk företagschef och författare, säger att halva jobbet är att förstå vad som behöver göras och hur.

”Man måste hjälpa människor att förstå vad förändringen kommer att innebära, när den kommer att genomföras och varför den måste genomföras”, säger han.

Roberta Katz, Associate Vice President för strategisk planering vid Stanford University i USA beskriver förändring som en iterativ process.

”De olika individerna i organisationen kommer att stiga på ”förändringståget” vid olika tidpunkter”, säger hon. ”Ledaren måste upprepa visionen och strategin så att alla kommer att ha hört samma budskap när samtliga till slut är ombord på tåget och då kommer att förstå det mål som alla strävar mot. Om du är den ledare som sprider budskapet om förändringen kommer du att vara trött på det och vara redo att gå vidare till nästa mål, men du måste fortsätta att upprepa budskapet eftersom de personer som har hört budskapet 10 gånger kanske inte förstår det förrän de har hört det för elfte gången, då något inträffar som gör att budskapet blir meningsfullt.”

Motstånd till förändringar kan ofta bero på rädsla för det okända.

”Vi motsätter oss förändringar, men rädsla för det okända kan leda till att man håller fast vid invanda beteenden, oavsett hur dåliga de är”, säger Dr. Stan Goldberg, f.d. klinisk professor vid San Francisco State University.

Denna rädsla bygger ofta på personalens varseblivning. Och varseblivning är viktig eftersom det är deras verklighet.

De goda nyheterna är, enligt Dr. Wadsworth, att uppfattningar – precis som personlighet – kan förändras.

”Vår personlighet är föränderlig”, säger han. ”Våra värderingar kanske förankras under tonåren, men våra beteenden är mer föränderliga, som bojar som flyter på vattnet. De är fortfarande kopplade till våra förankrade värderingar, men de är mottagliga för förändringar. Det är därför mer troligt att mål som är kopplade till våra värderingar kan uppnås än de som inte är det.”

Den framlidne Peter Drucker sade att om förändringar ser ut att kunna innebära en möjlighet ska företaget utse ett par duktiga personer att jobba på det.

”Det behövs någon i ledningen som gillar det oväntade”, säger han. ”Detta är av avgörande betydelse eftersom överraskningar är oundvikliga och om varje överraskning ses som ett hot kommer företaget inte att överleva särskilt länge”.

Drucker sade att snabba förändringar kan uppnås utan att göra människor upprörda om personalen litar på företaget.

”Det krävs ingen Einstein för att skapa tillit”, säger James Hec, fakultetsmedlem vid Harvard Business School. ”Det är faktiskt lätt som en plätt: Skapa inte förväntningar som inte kan uppnås. Dela med dig av din kunskap. Anställ, ge erkännande till och avskeda rätt personer. Var konsekvent och förutsägbar och undvik att göra massavskedanden i så stor utsträckning som möjligt.”

Dr. John Kotter, professor vid Harvard Business School, har skrivit nästan 20 böcker om ledarskap och förändring.

Förra året lanserade han Kotter International Center for Leaders, ett företag bestående av några av världens främsta experter vars syfte är att hjälpa organisationer att genomföra förändringar.

”Förändringens hastighet ökar snabbare än vår förmåga att hålla jämna steg”, säger han. ”Trots det förväntar vi oss att ledare på alla nivåer ska leverera bättre resultat – på kortare tid.”

David Carder är strategisk rådgivare vid Kotter International i USA.

”Vi har sett många företag som inte har förmått utnyttja teknik och förändringar på det sätt de vill eftersom de hämmas av sin hierarki och struktur”, säger han.

Drucker sade att förändringar till syvende och sist är smärtsamma, riskfyllda och kräver mycket arbete.

”Det går tyvärr inte att leda förändringar”, sade han. ”Det går bara att ligga före dem. Du kan bara genomföra dem”.

De fem bästa tipsen till företag som vill genomföra förändringar

  1. Håll personalen informerad – människor vill veta vad som händer, i synnerhet om deras jobb direkt påverkas
  2. Inspirera personalen – utnyttja människors ambitioner och önskemål. Mål som är kopplade till deras egna värderingar är lättare att uppnå
  3. Tänk långsiktigt – förändringar ska genomföras med företagets långsiktiga intressen i åtanke, inte bara för att spara pengar på kort sikt
  4. Visa förståelse – personalen är mer benägen att acceptera förändringar om de förstår de bakomliggande anledningarna
  5. Var realistisk – orealistiska mål ökar rädslan, vilket i sin tur ökar risken för misslyckande
More from INCH Magazine
changing-face-technology-banner.jpg

De revolutionerande förändringarna I teknikens värld

Förändringar är det enda som är konstant i livet. Under de senaste decennierna har dock förändringstakten ökat dramatiskt. Ingen är immun mot detta och det finns inga tecken på att takten kommer att minska... UNDER de senaste decennierna har tillvaron på arbetsplatsen genomgått den kanske största förändringen sedan den industriella revolutionen, som i sig också ledde till omfattande förändringar världen över. Och förändringstakten visar inga tecken på att avta. ”Under 2000-talet kommer vi inte att uppleva 100 års utveckling, det kommer snarare att vara 20 000 års utveckling”, säger Ray Kurzweil, en amerikan som Forbes Magazine har beskrivit som den ‘ultimata tankemaskinen’. Tekniska framsteg har revolutionerat affärsvärlden. 1975 siade George Pake, dåvarande forskningschef vid Xerox, om framtidens kontor: ”Det råder ingen tvekan om att kontorsvärlden kommer att revolutioneras under de kommande 20 åren”, sade han till Business Week. ”Det vi håller på med kommer att förändra kontorsvärlden på samma sätt som jetplanen revolutionerade möjligheterna att resa och på samma sätt som TV:n har förändrat familjelivet.” Han förutsade att hans kontor 1995 skulle vara helt annorlunda. Det skulle finnas en TV-skärm med ett tangentbord på skrivbordet. ”Jag kommer att kunna hämta dokument från mina register på skärmen eller genom att trycka på en knapp”, sade han. ”Jag kommer att kunna läsa min post och andra meddelande på skärmen. Jag vet inte hur många utskrifter jag kommer att vilja ha”. Bortsett från kommentaren om utskrifter hade han helt rätt. Idag har vi trådlöst internet, e-post, smartphones, verktyg för virtuella videokonferenser och plattformar för sociala medier med stort inflytande, som t.ex. Facebook, Twitter, TripAdvisor och Rotten Tomatoes, som alla har växt oerhört snabbt. Människor kan kommunicera med dem de känner – och med dem de inte känner – världen över inom ett par sekunder, från sina hem, från bilen, kontoret eller när de flyger på 10 000 meters höjd. Sociala medier har givit makten tillbaka till folket. Företag som underskattar denna makt och struntar i negativa synpunkter på sina produkter och tjänster gör detta på egen risk. ”Tillit spelar en oerhört viktig roll i denna nya värld och kunderna är mer benägna att lita på omdömen från vänner och kolleger eller andra kunder än företagens egna påståenden om sina produkter eller tjänster”, säger John J. Sviokla, strategi- och innovationschef vid PwC:s amerikanska rådgivningsavdelning. Men vilka är det som ligger bakom förändringarna? Kunderna kräver definitivt bättre, snabbare och billigare produkter, men företagen står inför tuff konkurrens och har press på sig att förnya sig. 1975 kostade den snabbaste superdatorn 5 miljoner dollar. Idag kan en iPhone för 400 dollar utföra samma saker lika bra. Förra året ägde uppskattningsvis 4,55 miljarder människor en mobiltelefon. Det är nästan 70 % av världens befolkning. Antalet som äger en smartphone är 1,75 miljarder. Smartphones står nu för mer än dubbelt så stor mobil datavolym som datorer, surfplattor och routers – och detta förväntas tiodubblas fram till 2019. För att kunna utnyttja dagens föränderliga klimat behöver företagen visioner, uthållighet och, viktigast av allt, förmågan att organisera och genomföra förändringar. ”Dessa egenskaper är än viktigare idag eftersom världen är mer komplex nu än den var för tio år sedan”, säger Sviokla. ”Men det finns åtgärder som ledningen kan vidta för att dra nytta av denna snabbt föränderliga värld och inte låta sig överväldigas av den.” PwC intervjuade nyligen 1 322 verkställande direktörer från 77 olika länder. Mer än hälften av de tillfrågade var allt annat än överväldigade och ansåg att det finns större möjligheter idag än för tre år sedan. ”Om vi har lärt oss något under 2014 är det att det i vår värld, som i allt högre grad styrs av teknik, inte finns någon bransch, något företag eller någon regering som är immun mot förändringens effekter”, säger Sviokla. ”Även i denna snabba förändringstakt ser vi att det finns en underliggande optimism bland de verkställande direktörerna, trots den alltmer flytande och splittrade affärsmiljön”. De som överlever och blomstrar kommer enligt Sviokla att vara de företag som tänker strategiskt och aktivt söker samarbeten med en mångfald olika verksamheter, inklusive sina konkurrenter, för att få tillgång till nya marknader och ny teknik. David Carder, strategisk rådgivare vid den amerikanska konsultfirman Kotter International, säger att det också är viktigt att inte glömma ”att engagera hjärtat” vid genomförandet av förändringar. ”Ledare har en förmåga att gravt underskatta vikten av att engagera folk känslomässigt”, säger han. ”Men det kan räcka långt för att understödja den ihärdighet och uthållighet som krävs för att klara av de utmaningar som förändringar medför och det mod som krävs för att börja ta sig an förändringarna”. Ett sätt att göra detta är att levandegöra företagets vision genom berättelser, video och personliga erfarenheter. Han upplever dock att det finns många företagschefer som är överväldigade av den snabba förändringstakten. Carder säger att företagsstrukturerna håller på att bli föråldrade. ”De fungerade väl i slutet av 1800- och början av 1900-talet eftersom de passade in i den rådande miljön”, säger han. ”Men vi ser att de är mycket mindre effektiva nu. Dagens företag måste vara smidiga, med kolleger som arbetar i nätverk och som klarar av att vara nyskapande och anpassa sig mycket snabbare”. Det är svårt att förutse vilka tekniker och trender som kommer att påverka våra liv i framtiden, men McKinsey Global Institute gjorde nyligen ett försök. Man identifierade 12 potentiella typer av teknik, allt från robotar med förstärkta sinnen till självkörande bilar, som kan ha en enorm inverkan på den globala ekonomin under de kommande 10 åren. ”Den långa raden av nya tekniker och vetenskapliga genombrott är oupphörlig och listan över ’nästa stora grej’ blir bara längre och längre”, säger en talesman. ”Viss teknik har faktiskt potential att bryta status quo och förändra hur människor lever och arbetar. Företagsledare måste förstå hur de konkurrensfördelar som de baserar sin strategi på kan urholkas eller stärkas av den nya teknik som kommer inom de närmaste 10 åren”. En del av den teknik som nämns i McKinseys rapport har varit under utveckling i flera år; medan andra är mer överraskande. Ingen vet vad sakernas internet kommer att innebära för företagen, men att maskiner kan kommunicera med varandra förväntas få stor inverkan på samhället, ekonomin, ja, allting. I praktiken handlar det om att skapa teknik som sammankopplar 50 miljarder enheter. ”Det är lätt gjort att göra sig lustig över hur omfattande konceptet är, men det håller redan på att hända, steg för steg, sektor för sektor”, säger Peter Day, BBC:s globala affärskorrespondent. ”De flesta bilar är redan i stor utsträckning datoriserade.” Den sjunde Future of Wireless International Conference hölls i London i juni. ”Den tekniska revolutionen har bara börjat”, sade en talesman för konferensorganisatören Cambridge Wireless. ”Som med alla revolutioner kommer oväntade förändringar att inträffa och nya aktörer kommer att tjäna på det. De existerande aktörerna och strukturerna kan bli föråldrade eller tvingas anpassa sig radikalt, men förändringar innebär både möjligheter och utmaningar”. Inte alla ser det som sker som något positivt. Susan Greenfield, professor i neurovetenskap vid Oxford University i Storbritannien, tror att effekten av alla dessa förändringar, och den hastighet med vilken de sker, kommer att påverka våra hjärnor inom de närmaste 100 åren på sätt som vi kanske aldrig hade kunnat föreställa oss. ”Våra hjärnor påverkas av den ständigt expanderande nya tekniken – satellitkanaler, datorspel, internet, trådlösa nätverk, Bluetooth-kopplingar”, säger hon. ”Listan kan göras lång.” Det är en trend som oroar henne djupt. ”Det finns en risk att vi skapar en hedonistisk generation som lever enbart för flyktiga ögonblick av datorgenererad spänning och som löper en stor risk för att avskärma sig från vad resten av oss ser som verkligheten”, säger hon. 1909 skrev E M Foster en novell med titeln The Machine Stops, en apokalyptisk beskrivning av en framtid dominerad av datorer. ”Alla som använder Internet bör läsa den”, säger Paul Rajlich, forskare och programmerare vid National Center for Supercomputing Applications i Illinois, USA. ”Det är en mästerlig rysarnovell om teknikens roll i våra liv och den är fortfarande lika relevant idag som när den publicerades”. Oavsett vad framtiden för med sig kan vi vara säkra på att förändringarnas takt och omfattning kommer att vara bortom våra vildaste fantasier.

10 min read
nine-billion-banner.jpg

Nio-miljarder männskors frågan

Världen blir alltmer tätbefolkad. En hållbar utveckling måste vara högsta prioritet för alla om mänskligheten ska överleva på en planet med begränsade naturliga resurser. Men hur kan vi klara detta när världens befolkning väntas öka till mer än 9 miljarder år 2050. Detta har blivit nio-miljarder-människors-frågan Och åsikterna går isär. STORBRITANNIENS mest kände naturfilmare Sir David Attenborough är inte känd för att skräda orden och han brukar inte heller överdriva. Under de senaste fyra årtiondena har han bevittnat hur människan har förstört naturområden i en sådan utsträckning att djur har utrotats. Han har bokstavligen sett hur naturvärlden har förändrats inför sina ögon. Och han skyller på befolkningsökningen. ”Jag är övertygad om att det är den främsta orsaken till alla våra problem, i synnerhet våra miljöproblem”, sade han nyligen i en intervju med Wellcome Trust. ”Jag vet inte ett enda problem som inte skulle vara lättare att lösa om det fanns färre människor”. Han sade att världens befolkning har tredubblats sedan han påbörjade sin karriär. ”Om vi kunde stoppa det skulle vi ha en bättre chans att komma till rätta med problemen, men det kan vi inte”, sade han. ”Det bästa vi kan hoppas på är att minska ökningstakten. Jag är mycket tacksam för att Wellcome Trusts förvaltare är vetenskapsmän och inte politiker”. I en intervju med INCH Magazine förra året sade Jonathon Porritt, en av världens främsta miljöaktivister att han också satte sitt hopp till att kemiindustrin kommer att spela en avgörande roll i att hantera utmaningarna med att skapa en hållbar utveckling. Och det gör den. Sedan det första historiska världstoppmötet i Rio de Janerio 1992 har den globala kemiindustrin hjälpt jordbrukare att börja använda hållbara metoder så att fler och fler människor får tillgång till renare och säkrare dricksvatten. Insatserna har även lett till medicinska genombrott, förändrat hur energi används och de bidrar till att minska växthuseffekten. International Council of Chemical Associations, kemiindustrins globala språkrör, säger att de framsteg som gjorts var resultatet av innovativa idéer, teknik och processer som möjliggjorts genom kemi. INEOS är ett av de företag som arbetar för att utveckla innovativa, hållbara lösningar på komplexa och utmanande frågor. Företaget inser att man kan ha ett mycket stort inflytande på vad som görs i världen nu – och i framtiden. En av företagets produkter som gör en enorm skillnad för världens livsmedelsförsörjning och hälsa är acetonitril, som används för att tillverka viktiga läkemedel som insulin och antibiotika och det spelar också en viktig roll vid cancerbehandlingar. Den genomskinliga lösningen används också för att producera kemikalier till jordbruket som ökar skördeutfallet. INEOS producerar ungefär hälften av den globala efterfrågan på acetonitril. Och en stor del av det man inte producerar tillverkas av andra med företagets licensierade teknik. Det råder ingen tvekan om att mänskligheten står inför stora utmaningar för att planeten ska klara av att hantera nio miljarder människor efter år 2050. Efterfrågan på mat ökar, naturresurserna är begränsade och klimatförändringar har skapat ett behov av nya energikällor med låga koldioxidutsläpp. Tim Benton, professor i populationsekologi vid universitetet i Leeds i Storbritannien och livsmedelssäkerhetsexpert, säger att människor måste förstå – och erkänna för sig själva – att världens möjligheter att ge oss det vi vill ha är begränsade. ”Det finns inga andra sätt att nå fram till hållbara lösningar”, säger han. ”Efterfrågan är det stora problemet. Om vi inte gör något åt efterfrågan kommer vi att överexploatera både land och vatten och påskynda klimatförändringarna”. 2050 måste planeten mätta 30 % fler människor, men den odlingsbara marken är begränsad. ”Tekniska framsteg kommer säkert att göra att vi kan bruka marken mer effektivt, men vi kommer inte att kunna utvinna mer och mer från mindre och mindre”, säger Benton. ”Det enda sätt vi kan nå en hållbar utveckling är genom att minska efterfrågan”. Han säger att världen för närvarande producerar tillräckligt med kalorier för att mätta 12 miljarder människor, men människor i industriländerna äter för mycket, en stor del går åt till att föda upp boskap och resten går till spillo. ”Det handlar inte om formulering, enskilda näringsämnen eller 3D-skrivare”, säger han. ”Det handlar om att skapa återhämtningsförmåga, minska mängden avfall och anpassa vår kosthållning. I framtiden kan jordbruksindustrin inte fortsätta med inställningen “efterfrågan ökar, vi måste möta den med alla medel”. Här måste det helt enkelt ske en förändring”. Friends of the Earth, som har bedrivit sin kampanj i mer än 40 år för att förbättra planetens hälsotillstånd, lanserade nyligen ett treårigt projekt, Big Ideas Change the World. En talesman sade att det enorma tryck som planeten står under, främst på grund av människor i industrivärlden, snabbt måste minskas avsevärt. ”Det är ett jätteföretag och, om befolkningsökningen inte når sin kulmen detta århundrade kan det bli omöjligt att klara av”, sade han. Men åsikterna går isär i frågan om världen är dömd till undergång eller inte. ”Det har varit en kamp mellan ändliga resurser och nytänkande och hittills har nytänkandet vunnit”, sade Citis chefsekonom Willem Buiter nyligen i en intervju med INCH magazine. ”Vi har flera tusen års civilisation att luta oss tillbaka mot, så jag är försiktigt optimistisk.” Robert Aliber, professor i internationell ekonomi och finansvetenskap vid Chicago University, säger att han inte ser någon anledning till oro. ”Thomas Malthus förutsade 1798 att okontrollerad befolkningstillväxt skulle leda till svält på jorden”, säger han. ”Han har haft fel de senaste 200 åren så varför skulle han få rätt om de kommande 100 åren?” Överbefolkning är ett problem i vissa delar av världen. Det är ett faktum som inte kan förnekas. Den prisbelönte danske fotografen Mads Nissen säger att han såg problemet med överbefolkning när han besökte Manila på Filippinerna för nio år sedan. Filippinernas befolkning var 50 miljoner 1980. Befolkningen förväntas öka explosionsartat till 180 miljoner 2050. ”Manila är redan en av de mest överbefolkade städerna i världen”, säger han. ”Det finns familjer som bor i hembyggda hyddor på kyrkogårdar, mellan järnvägsspår och under broar. De bor där det finns plats. Det bor till och med människor på stadens soptippar. Här äter, sover och lever de, omgivna av ruttnande avfall.” Organisationen World Population Balance är övertygade om att framtiden kan ändras på ett humant sätt. ”Vi kan skapa en ny vision, en ny dröm för planeten” säger grundaren och ordföranden David Paxson. Han säger att lösningen är en global kampanj för att uppmana människor att skaffa färre barn. ”I nuläget spenderar vi stora summor på att skapa en mer hållbar utveckling för planeten, men det enda vi har åstadkommit är mer utsläpp”, säger han. ”Hållbar utveckling för en överbefolkad planet är omöjlig och världen är nu markant överbefolkad.” Han hävdar att två miljarder människor lever i fattigdom idag. ”Det är mer än världens totala befolkning för mindre än 100 år sedan”, säger han. Paxson säger att det kommer att bli en svår kamp att lyckas minska befolkningen, men att den bleknar i jämförelse med att försöka hantera de förödande konsekvenserna av överbefolkningen. Debatten om hur jorden ska kunna mätta nio miljarder människor fortsätter att skapa delade meningar, men i takt med att debatten fortsätter är det upp till kemiindustrin, som ligger till grund för nästan all annan industri, att fortsätta att fokusera sina ansträngningar på att producera nödvändiga produkter som hjälper till att ta itu med många av de problem som uppstår i en ständigt föränderlig värld – och göra detta på ett mer effektivt sätt och på ett sätt som inte bara reducerar den egna industrins inverkan på miljön utan även inverkan från de industrier som branschen producerar för. Det handlar inte bara om att spara pengar. INEOS är medvetna om sitt stora ansvar att tillhandahålla de material som krävs för morgondagens teknik och att använda mindre råmaterial för att hjälpa samhället att minska energikonsumtionen i en värld med ändliga resurser. Det är därför INEOS finns i kemiindustrins hjärta och tillgodoser våra grundläggande mänskliga behov: Behovet av mat, transportmedel, kommunikation, vatten. Och energi. INEOS har tillhandahållit denna kemi i åratal. Och man har för avsikt att göra det i många generationer framöver.

10 min read
crowded-place-on-earth.jpg

Världens mest tätbefolkade plats

Om du gillar att titta på folk är Mong Kok rätt plats för dig – om du kan stå ut med trängseln. Detta Hong Kong-distrikt anses vara världens mest tätbefolkade plats. Det fi nns inga andra platser som kommer i närheten av 130 000 invånare per kvadratkilometer. Charles Reynolds, som har bott och arbetat i Hong Kong de senaste nio åren säger dock att området inte känns överbefolkat. ”Jag har varit på andra platser där det är total kaos och folk inte kan röra sig”, säger han. ”I Mong Kok fl yter fotgängartrafi ken ganska bra”. I stort sett allt du kan tänka dig köps, säljs och prutas över i Mong Kok där det fi nns hela gator där enbart lyckobringande guldfi skar, blommor, husgeråd och badkar säljs.

1 min read
clean-energy-banner.jpg

Ren energi

Den globala efterfrågan på energi har ökat ända sedan 1700-talet då människan började använda jordens naturresurser för att understödja den industriella revolutionen. Detta innebar stora förändringar världen över. Den snabba industrialiseringen som nyligen skett i länder som Indien och Kina fortsätter att bidra till en stor ökning av efterfrågan. Vad kommer att ske i framtiden? EFTERFRÅGAN på global energi är förmodligen inget som gemene man ligger sömnlös och grubblar över, men regeringar, vetenskapsmän, akademiker, miljöaktivister och energiintensiva företag som INEOS letar hela tiden efter möjligheter att förbättra energieffektiviteten. Det är en mycket viktig fråga. Fossila bränslen används för närvarande för att driva tillverkningsanläggningar runt om i världen där flera ton kemikalier tillverkas varje dag, så att andra företag kan producera allt från målarfärg till plaster, mediciner till mobiltelefoner och bilar till kläder. ”Många av de problem som hotar mänsklighetens överlevnad härstammar från den ökade konsumtionen av energi, vatten och råmaterial”, säger en talesman för Friends of the Earth Europe. Så vilka alternativ finns det? Kan vindkraftsparker och solenergi vara svaren? Ja, säger Friends of the Earth Europe. Delvis, säger INEOS. De är en del av energimixen, men dessa källor kan inte möta det totala behovet hela tiden. Det kommer att ta ett par decennier att helt förändra hur ström och elektricitet genereras i Europa och fram till dess måste INEOS förlita sig på fossila bränslen för att tillgodose sina energibehov. Förbränning av gas släpper ut hälften så mycket koldioxid som med kol, så INEOS anser att man har ett miljöansvar att förespråka gas. Företag i branschen för förnybar teknik är viktiga kunder hos INEOS. INEOS tillverkar råmaterial som används i vindkraftverk och solceller. Dessa råmaterial tillverkas av molekyler som utvinns ur gas. ”Det kommer att finnas ett långsiktigt behov av gas som råmaterial i tillverkningsindustrin”, säger Leen Heemskerk, ekonomichef vid INEOS Olefins & Polymers Europe (North). Gas är inte bara ett bränsle som INEOS använder för energins skull. Det är också ett råmaterial som används vid tillverkningen av kemikalier som i sin tur används i en mängd mycket viktiga produkter, som medicin, kläder, byggnader, fordon, datorer och i grön teknik som vindkraftverk och energieffektiva material. INEOS kommer fortfarande att behöva gas för att tillverka dessa viktiga produkter även efter att man har övergått till energi med låga koldioxidutsläpp. Det är därför viktigt att Europa har en säker och konkurrenskraftig tillgång till gas på lång sikt för att stödja tillverkningssektorns framtid. ”INEOS stödjer ansträngningarna att hitta alternativa energikällor, men vi måste vara realistiska när det gäller hur snabbt vi kan göra vår ekonomi oberoende av kol”, säger Heemskerk. Världen förbrukar ungefär 155 000 TWh per år. Fossila bränslen står för cirka 80 % av världens förbrukning. Och industrierna, som levererar de produkter som samhället bygger på, är den största kunden. USA, som utgör endast 5 % av världens befolkning, står för närvarande för cirka 20 % av världens totala energikonsumtion. Den globala efterfrågan förväntas dock fördubblas fram till år 2040 i takt med att människor i Indien och Kina, som tillsammans utgör mer än en tredjedel av världens befolkning, blir rikare och vill ha energikrävande varor som datorer. Miljöaktivister hävdar att samhället måste förändras om vi ska kunna undvika en energikris och ha hopp om att kunna undvika klimatförändringar. Strängare bestämmelser och restriktioner för växthusgaser har hjälpt, säger de. Friends of the Earth Europe anser dock att rika nationer också måste dra ner på sin energikonsumtion. EU-kommissionen håller med. Gas who needs it vid Man har satt upp ambitiösa mål för Europa som i slutändan kan leda till att industrin drastiskt tvingas dra ner på sin energikonsumtion. INEOS anser att detta kan få oönskade konsekvenser, inklusive ändrat investeringsfokus och tillväxt i industrier utanför Europa. ”Det råder stora missförstånd kring kemiindustrin”, säger Greet Van Eetvelde, VD för INEOS Cleantech Initiatives. ”Vi är energiintensiva, men vi är inte energiineffektiva. Vi letar hela tiden efter möjlighet att minska den mängd energi som krävs för att producera våra produkter. Det är både klokt affärstänkande och bra för miljön. Men vi är också kolintensiva. Vi använder dessa gasmolekyler som råmaterial. Vi har långt kvar innan tjänstemännen förstår vad vi sysslar med. För dem är industri enbart industri, men processindustrin är annorlunda, och utan kemiindustrin i synnerhet skulle vår moderna livsstil inte vara möjlig över huvud taget.” Dan Byles, ordförande för det brittiska parlamentets grupp för okonventionell olja och gas, bestående av ledamöter från alla partier, säger att frågan inte gäller om världen vill ha energi med låga koldioxidutsläpp eller inte. ”Det är vägen dit det handlar om”, säger han. ”Gas måste betraktas som ett övergångsbränsle mellan dagens energisystem, som fortfarande domineras av olja och kol, och ett framtida energisystem som bygger på energi med en låg andel fossila bränslen som vi alla vill uppnå.” Han hävdar att valet mellan gas och förnybara energikällor inte ska tvingas fram. ”Vi behöver båda”, säger han. ”Och vi kommer att behöva båda ytterligare ett tag.” Kol – den största boven i dramat – ligger bakom Kinas oerhört snabba förvandling från en liten tillväxtmarknad till världens näst största ekonomi. Framgångarna har dock lett till stora miljöproblem: Kina släpper nu ut mest koldioxid av alla världens länder. Förra året minskade Kinas beroende av kol för första gången sedan sekelskiftet och detta gick hand i hand med en markant ökning av användningen av förnybar energi. Detta har gett oss en ”möjlighet att agera”, säger Greenpeace East Asia. ”Innebörden är att om den ökning av kolförbrukningen som vi har sett i Kina under de senaste 10 åren hade fortsatt hade allt hopp om att få bukt med klimatförändringarna varit ute”, säger Lauri Myllyvirta, energiaktivist vid Greenpeace East Asia. ”Vi kanske inte har nått toppen än, men detta är ett tecken på att Kina håller på att minska sitt kolberoende”. Alternativa energikällor måste hittas eftersom energibehovet kommer att öka i takt med att befolkningen ökar. I industriländerna har tillgången till säker, pålitlig och billig energi revolutionerat människors liv – och samma sak skulle kunna ske för dem som bor i de fattigaste länderna. En person som vill se detta är Microsofts grundare Bill Gates, en av världens rikaste personer. ”Vi som bor i rika länder gör rätt i att försöka spara energi, men i fattiga länder behöver människor mer energi”, skriver han i ett nyligen publicerat blogginlägg. ”För att länder själva ska kunna lyfta sig ur fattigdomen måste de ha belysning i skolorna så att eleverna kan läsa när det är mörkt, kylskåp i sjukhusen för att hålla vaccin kalla och pumpar för att bevattna åkermark och tillhandahålla rent vatten.” Gates säger att det nu är upp till rika länder som USA att investera mer i forskning kring rena energikällor. ”Det handlar om att utveckla energikällor som inte producerar några koldioxidutsläpp”, säger han. Även om kemiindustrin är en storkonsument av energi är man i allra högsta grad delaktiga i denna utveckling, och hjälper till att minska användningen av fossila bränslen. De globala utsläppen har minskat tack vare förbättringar, som kemiindustrin har legat bakom, av isoleringsmaterial för byggnadsindustrin, konstgödsel och växtskyddsprodukter, plastförpackningar, belysning, bottenfärg för båtar, syntetiska textilier, plaster till bilindustrin, tvättmedel som kan användas vid lägre gradtal, motoreffektivitet och plaster som kan användas i rörledningar. ”Dessa besparingar visar den viktiga roll som kemiindustrin spelar när det gäller att minska beroendet av fossila bränslen”, säger en talesman för International Council of Chemical Associations. ”Att uppnå samma minskning av koldioxidutsläppen utan de fördelar som kemiprodukter och kemiteknik bidrar med hade inte varit möjligt”. Användning av kemiska produkter i energisparande syfte, som t.ex. isolering i byggnader, kompakta lysrör och bildelar i lättviktsplast, leder till besparingar på upp till 320 miljarder kWh och 85 miljarder dollar i energikostnader per år. Enklare uttryckt innebär detta att USA har minskat sin energikonsumtion med 11 % och har sparat så mycket energi som krävs för att driva 135 miljoner fordon i ett år. ”Det är 55 % av alla bilar som finns på vägarna idag”, säger Ryan Baldwin, talesman för American Chemistry Council. International Council of Chemical Associations sade nyligen att kemiprodukter för fordon nu leder till en minskning av utsläppen på 230 miljoner ton växthusgaser varje år. Och INEOS är i allra högsta grad delaktiga i många av de framsteg som görs av tillverkare för att göra bilarna lättare, starkare och mer bränslesnåla. Plaster är ett sätt. Kolfiber är ett annat. Det finns även en mängd andra råmaterial som INEOS tillverkar som används för att framställa bränslesnåla däck och syntetiska oljor som förbättrar motoreffektiviteten. INEOS tillverkar även komponenter till vindkraftverk och produkter för solenergiindustrin. Företaget gör det möjligt för andra, däribland företag som arbetar med förnybara energikällor, att spara energi och minska koldioxidutsläppen. Övergången till förnybar energi kommer dock knappast att gå på en natt, eftersom branschen inte växer tillräckligt snabbt och den tillgängliga gröna tekniken inte alstrar tillräckligt med energi hela tiden för att möta efterfrågan. National Academies som har en rådgivande roll till USA:s regering i frågor som rör vetenskap, ingenjörskonst och medicin säger att det är lika viktigt att minska energisvinnet som att hitta nya energikällor. ”Gigantiska mängder energi går förlorade varje minut, varje dag för att omvandla energi till användbar form”, säger en talesman. Detta är också ett område där INEOS använder sin kreativitet. Det måste man om man vill fortsätta att bedriva sin verksamhet i Europa där energikostnaderna nu är dubbelt så höga som i USA. ”Vi måste hela tiden maximera vår energieffektivitet”, säger Jean-Noel Large, som har fått i uppdrag att förbättra effektiviteten vid Petroineos i Lavera i Frankrike. ”Det är tillsammans med säkerheten på anläggningen den viktigaste frågan.”

13 min read
shale-gas-path-banner.jpg

Skiffergas är vägen till framtiden

INEOS beslut att satsa på utvinning av skiffergas i Storbritannien har lett till att företaget är på kollisionskurs med miljöaktivister och protestgrupper. Men INEOS drar sig inte för utmaningar, i synnerhet inte när man är övertygade om att man gör det enda rätta. INEOS är nu officiellt det tredje största skiffergasföretaget i Storbritannien. Företagets avtal med IGas, som offentliggjordes i mars och fastställdes i maj, innebär att man nu har tillgång till en skiffergasreserv på ungefär 100 000 hektar i Skottland och nordvästra England. ”Dessa tillgångar är förstklassiga och har potential att generera betydande mängder gas i framtiden”, säger Gary Haywood, VD vid INEOS Shale. I augusti tilldelades INEOS ytterligare tre skiffergaslicenser av den brittiska regeringen. Den areal som därmed tillkommit befäster INEOS position som ett av Storbritanniens ledande skiffergasföretag. INEOS är övertygat om att en inhemsk skiffergasindustri kommer att revolutionera tillverkningsindustrin i Storbritannien (som för närvarande är ett av de dyraste länderna i världen för tillverkning av petrokemiska produkter) och ge landet energisäkerhet för första gången på många år samt skapa tusentals jobb. Stödet från allmänheten är dock en utmaning för denna framväxande industri i Storbritannien. I mars stärktes INEOS av en Greenpeace-sponsrad undersökning som visade att en majoritet av britterna var för frackning. ”Undersökningen visade tydligt att fler och fler ser de stora fördelar som skiffergas producerad i Storbritannien skulle kunna medföra”, sade Tom Crotty, INEOS Corporate Affairs Director, i en kommentar när undersökningen publicerades. ”Brittisk skiffergas är en unik möjlighet som vi inte har råd att missa. Olja från Nordsjön skapade välstånd för Storbritannien och skiffergas kan göra samma sak.” Motståndare till frackning hävdar att det är farligt och störande, leder till jordbävningar, förorenar dricksvattnet och luften. Anhängare säger att frackning, om det görs på rätt sätt, är säkert, ger länder en värdefull inhemsk energikälla, skapar jobb, stödjer tillverkningsindustrin och bidrar till att minska koldioxidutsläppen. USA är ett bevis på detta. Där har frackning lett till en renässans för tillverkningsindustrin, skapat tusentals jobb och lockat till investeringar på mer än 150 miljarder dollar, samt bidragit till att USA kunnat minska sina koldioxidutsläpp genom att dra ner på användningen av kol, som släpper ut dubbelt så mycket koldioxid som gas. Enligt Energy Information Agency var landets energirelaterade koldioxidutsläpp 2012 på den lägsta nivån sedan 1994, tack vare skiffergas. I april och maj i år träffade INEOS lokalbefolkningen för första gången, som ett led i en samlad insats för att förklara fakta om skiffergasexploatering och svara på frågor från de boende i de skotska samhällen som direkt skulle påverkas av verksamheten. ”Det kommer alltid att finnas en kärntrupp som motsätter sig exploatering av fossila bränslen, trots att koldioxidutsläppen från skiffergas bara är hälften så stora som från kol”, säger Haywood. ”Det finns emellertid många i lokalbefolkningen som är oroliga över skiffergasproduktion av mer lokala orsaker – och det är dem INEOS vill prata med och lugna om skiffergasexploateringens effekter. Vi tror att de flesta inte har några fördomar om skiffergas utan vill ha mer information. Det är en viktig del av vårt jobb att ge människor fakta så att de kan skaffa sig en välgrundad ståndpunkt om skiffergas och huruvida den framgångsrikt kan utvinnas på ett säkert sätt i deras samhällen – vilket vi är övertygade om är fullt möjligt.” Mötena uppfyllde sina syften och de boende i de lokala samhällena uppskattade möjligheten att få information direkt från INEOS och att få svar på sina frågor. INEOS team kommer att följa upp dessa första offentliga möten med diverse utställningsevenemang i Skottland i september. ”Att försäkra människor om att verksamheten kan bedrivas utan långsiktiga skador på miljön eller deras livsstil är mycket viktigt”, säger Haywood. ”Det är också mycket viktigt att förklara varför skiffergasexploatering är gynnsamt för det lokala samhället och för landet.” Skiffergas ses allmänt som den viktigaste länken till framtida förnybara – och kostnadseffektiva – energikällor tack vare dess låga koldioxidutsläpp, som är endast hälften så stora som för kol. I dagsläget är stigande energipriser i Europa ett hot mot möjligheterna för tillverkningsindustrin i EU att konkurrera på världsmarknaden. Jobb försvinner för närvarande från Storbritannien till USA där man har tillgång till billig skiffergas. INEOS har redan, i ett försök att skydda sin petrokemiska verksamhet i Storbritannien innan det är för sent, investerat 1 miljard dollar i importen av skiffergas från USA för att göra företagets anläggning i Grangemouth lönsam och för att möjliggöra långsiktig tillväxt vid anläggningen i Rafnes (Norge). Dessa transporter av flytande etan, som är de första av sitt slag, kommer att börja anlända till Rafnes senare i år och till Skottland nästa år. ”För att vara framgångsrika i Storbritannien måste vi ha tillgång till energi och råmaterial till konkurrenskraftiga priser”, säger Crotty. ”Att ha tillgång till mer konkurrenskraftigt prissatt råvara och energi skulle innebära ett stort lyft för den brittiska petrokemiska industrin och hjälpa den att konkurrera på en global marknad.” Det är svårt att tro att Storbritannien, den industriella revolutionens vagga, en gång var världshandelns centrum. Idag ses tillverkningsindustrin i Storbritannien som en bransch som tillhör det förgångna och den har varit på stadig tillbakagång. Enbart under de senaste 20 åren har tre miljoner jobb i branschen försvunnit. Detta trots att kemiindustrin är viktigare än någonsin idag och hjälper till att skapa en grönare ekonomi. Även om branschen fortfarande förlitar sig på fossila bränslen för att driva sina anläggningar visar beräkningar att för varje ton koldioxid som används görs besparingar på mer än två ton genom de produkter som tillverkas, som t.ex. katalysatorer, isolering, solceller och komponenter till vindkraftverk. Att borra efter skiffergas är visserligen ett nytt projekt för INEOS i Storbritannien, men INEOS-teamet leds av tre världsledande pionjärer som stod i spetsen för de första kommersiella skiffergasprojekten i Barnett Shale i USA. Sedan exploateringen i Barnett har de arbetat vid många andra skifferformationer i USA och runt om i världen. Petroleumingenjören Nick Steinsberger och geologerna Kent Bowker och Dan Steward, som nu arbetar exklusivt för INEOS i Europa, har mer än 20 års erfarenhet i branschen. De har borrat tusentals skiffergasbrunnar utan att stöta på några större problem och de kommer att fungera som rådgivare för INEOS och hur företaget bäst ska kunna utvinna Storbritanniens stora gasreserver. ”Vi tror att våra kunskaper och erfarenheter av att driva komplexa petrokemiska anläggningar i kombination med den underjordiska expertis som vi nyligen har värvat till vårt team gör att INEOS kommer att ses som en mycket säker aktör”, säger Haywood. Han tillägger: ”Skiffergas handlar inte om kortsiktiga spekulationer för oss. Det handlar om att säkra grunden för vår produktion som förser tusentals med jobb i de regionala ekonomierna.” Mer information om skiffergas hittar du på: www.ineosupstream.com

6 min read
energy-efficient-banner.jpg

Besök Köln: Energieffektiviet

Europeiska Kommissionen vill se drastiska minskningar av energikonsumtionen i Europa. Man hävdar att det är bra för miljön, jobben, energisäkerheten och ekonomin. INEOS, som spenderar 1,3 miljarder euro på energi varje år, har en annan uppfattning. DEN Europeiska Kommissionen uppmanas att sätta sig in i hur mycket kemiindustrin i sin dagliga verksamhet fokuserar på att förbättra sin energieffektivitet istället för att införa ännu fler mål. INEOS vädjar till Kommissionen, som vill se en 27-procentig minskning av energikonsumtionen fram till 2030, att inse att energibesparingar redan är ett viktigt inslag i INEOS verksamhet. ”Vi behöver inte fler förordningar och mål”, säger Tom Crotty, INEOS-koncernens kommunikationschef. ”Energieffektivitet är redan en av våra grundläggande värderingar eftersom det också är klokt affärstänkande. Nästan alla typer av tillgänglig och kostnadseffektiv teknik för att minska energiförbrukningen är redan installerade på våra anläggningar. Ytterligare minskningar av energiförbrukningen skulle innebära nedskärningar i produktionen.” Kommissionen anser att ambitiösa mål för energieffektivitet är bra för miljön, jobben, energisäkerheten och för den europeiska ekonomin. INEOS, som spenderar 1,3 miljarder euro på energi varje år, säger att målen är orealistiska, ogenomförbara för kemiindustrin och hotar att ta död på branschen i Europa, och därmed sex miljoner jobb. INEOS anser att problemet delvis beror på att Kommissionens inte förstår hur viktig kemiindustrin är och hur verkligheten ser ut på anläggningarna. ”Vi har redan problem med lönsamheten i Europa”, säger Tom. I en samlad insats för att göra sig hörda bland de miljontals människor som svarade på Europeiska Kommissionens konsultation om EU:s klimat- och miljömål för 2030 bjöd INEOS och CEFIC in representanter för Kommissionens Generaldirektorat för Energi till anläggningen i Köln. ”INEOS har i många år och med stor framgång arbetat för att minska energiförbrukningen”, säger Gerd Franken, VD vid INEOS O&P North. ”Vi är övertygade om att våra anläggningar är bland de mest energieffektiva i världen.” Anläggningen i Köln i Tyskland har 2 000 anställda från 28 olika länder och anläggningen är till ytan lika stor som Monaco. 90 % av anläggningens utgifter går till energi och råmaterial och den använder lika mycket värme, ljus och ström som 200 000 hushåll. Anläggningen använder visserligen mycket energi, men det betyder inte att den är ineffektiv. Stefan Krämer, energichef vid anläggningen, visade delegationen från Generaldirektoratet för Energi hur man på anläggningen redan samarbetar för att spara energi. ”Det är en komplicerad process eftersom de interna energinätverken här på INEOS anläggning i Köln måste vara i balans”, säger han. ”Exempelvis så alstrar salpetersyre- och acrylnitrilprocesserna ånga, medan krackningsanläggningarna och butadienproduktionen behöver värme och därför används ånga.” Istället för att fackla det väte som är en biprodukt i processen används det termiskt i kraftverket istället för naturgas – en åtgärd som har lett till besparingar på 80 000 MWh naturgas per år. Förbättringar av kyltornet har lett till besparingar på ytterligare 13 000 MWh ström per år. ”INEOS är fast beslutna att använda och återanvända allt man producerar”, säger Franken, ”Det är både klokt affärstänkande och bra för miljön.” I samband med besöket vädjade Brigitta Huckestein, kommunikationschef vid BASF, världens största kemiföretag, till Kommissionen att ta sitt förnuft till fånga. BASF har meddelat att man för första gången någonsin avser att göra en strategisk nedskärning i sina europeiska investeringar, och motiverar beslutet med stagnerande marknader, dyr energi och dyr arbetskraft. Huckestein säger att BASF har svårt att hitta ytterligare åtgärder för att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. BASF:s anläggning i Ludwigshafen är den största och mest effektivt integrerade anläggningen i Tyskland, men hon hävdar att den integrerade produktionen skulle förlora sin konkurrenskraft om självproducerad energi från kraftvärmeverk beläggs med en tilläggsavgift för förnybar energi efter 2017. ”Det kommer också att leda till att denna mycket energieffektiva anläggning förlorar delar av sin konkurrenskraft”, säger hon. ”Kort sagt känner vi oss redan utstötta. Om förordningar tillåts styra produktionen av grundläggande kemikalier i Europa som en åtgärd för att minska energiförbrukningen i Europa anser vi att det är en fara för den tyska och den europeiska ekonomin eftersom värdekedjor kommer att förstöras. Om förutsättningarna inte är gynnsamma kommer vi att investera på annat håll.” Koln video Alistair Steel, representant för CEFIC, som är den europeiska kemiindustrins språkrör, säger att tillgången till billig energi är nyckeln till tillväxt. ”Konkurrenskraften beror på branschens tillgång till billig och tillförlitlig energi”, säger han. Kostnaden för att producera eten i Europa är nu dubbelt så hög som i USA där billig skiffergas har inneburit en renässans för tillverkningsindustrin. INEOS vinster i Europa har halverats under de senaste tre åren medan vinsterna i USA har tredubblats. ”Vi kan inte minska energiförbrukningen hur mycket som helst”, säger Greet Van Eetvelde, VD för INEOS Cleantech Initiatives vid INEOS högkvarter i Rolle, Schweiz. ”EU-kommissionen måste bestämma sig för om man vill ha en kemiindustri i Europa eller inte. Det är omöjligt att uppfylla dessa mål utan betydande investeringar och med det ekonomiska klimatet i Europa kommer detta att innebära svårigheter.” Även om INEOS vill sponsra ren teknik är det en mödosam kamp. ”Banker gillar säkra kort”, säger Crotty. ”De gillar inte ny teknik. Finansiering av ny teknik är dessutom ofta beroende av stöd från regeringen och innebär en politisk risk.” Krämer säger att kemiindustrin i många år har arbetat med att hitta lösningar för att göra produktionsanläggningarna mer effektiva. ”Branschens engagemang för energieffektivitet började långt innan EU-direktiven 1996”, säger han. Förra året varnade INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe för att Europas kemiindustri kan vara utplånad inom 10 år. ”Jag ser gröna skatter. Jag ser hur tillverkningen tvingas bort”, skrev han i ett öppet brev till EU-kommissionens dåvarande ordförande Jose Manuel Barroso. Han uppmanade kommissionen att vakna. ”Kemiindustrins totala intäkter uppgår till 4,3 biljoner dollar”, sade han. ”Det är mer än Tysklands BNP. I Europa är kemikalier och bilar de största marknaderna, med intäkter på 1 biljon dollar var. Ekonomiskt sett är kemiindustrin en av Europas kronjuveler.” INEOS hoppas att besöket i Köln har fungerat som en väckarklocka i Bryssel. Paul Hodson, en av deltagarna i kommissionens delegation, sade i ett e-postmeddelande till INEOS att besöket hade gett dem värdefull insikt i och förståelse för kemiindustrin. Han sade att en välmående europeisk industri är en av kommissionens viktigaste angelägenheter och att de riktlinjer man sätter upp ska ha som syfte att förbättra branschens konkurrenskraft. EU-KOMMISSIONENS MÅL FÖR 2030: Minskning av energikonsumtionen med 27% (ej bindande för industrin) En ökning av förnybara energikällor med minst 27% Minskning av koldioxidutsläppen med 40%

11 min read
question-mindset-banner.jpg

En fråga om inställning

Att göra förändringar på arbetsplatsen är lätt; att få människor att ändra sin inställning är betydligt svårare. Med rätt strategi är det dock inte omöjligt. INGEN gillar förändringar. Det är i alla fall teorin. Verkligheten är dock en annan: Vissa gillar förändringar, andra inte. Företag som vill få med sig all personal kanske bara behöver ändra sin strategi. Ledarskapsgurun, den framlidne Peter Drucker, var mycket tydlig när det gällde att förklara hur organisationer bäst kan genomföra förändringar. ”Hela organisationen måste genomsyras av inställningen att förändring är en möjlighet och inte ett hot”, sade han. ”Människor känner sig säkra om de inser att plötsliga, oväntade och radikala förändringar innebär möjligheter.” En som förstår att förändringar kan orsaka upprördhet och leda till försämrade arbetsinsatser är Dr. Fred Wadsworth, medicinsk chef vid det brittiska företaget Corperformance, som tidigare haft nära samarbeten med INEOS. ”Förändringsprocesser som hanteras illa kan ses som ett hot och orsaka klassiska stressreflexer”, säger han. Rädsla för att genomföra förändringar får aldrig avskräcka företag från att söka förändringar. ”Viljan till förändringar måste finnas och utvecklas, men den kan uppnås genom att ge personalen effektiva mål som de tror på”, säger han. ”De som känner sig hotade av förändringen är oftast de som är svårast att övertyga”. Men det går att övertyga även dem. John Reh, amerikansk företagschef och författare, säger att halva jobbet är att förstå vad som behöver göras och hur. ”Man måste hjälpa människor att förstå vad förändringen kommer att innebära, när den kommer att genomföras och varför den måste genomföras”, säger han. Roberta Katz, Associate Vice President för strategisk planering vid Stanford University i USA beskriver förändring som en iterativ process. ”De olika individerna i organisationen kommer att stiga på ”förändringståget” vid olika tidpunkter”, säger hon. ”Ledaren måste upprepa visionen och strategin så att alla kommer att ha hört samma budskap när samtliga till slut är ombord på tåget och då kommer att förstå det mål som alla strävar mot. Om du är den ledare som sprider budskapet om förändringen kommer du att vara trött på det och vara redo att gå vidare till nästa mål, men du måste fortsätta att upprepa budskapet eftersom de personer som har hört budskapet 10 gånger kanske inte förstår det förrän de har hört det för elfte gången, då något inträffar som gör att budskapet blir meningsfullt.” Motstånd till förändringar kan ofta bero på rädsla för det okända. ”Vi motsätter oss förändringar, men rädsla för det okända kan leda till att man håller fast vid invanda beteenden, oavsett hur dåliga de är”, säger Dr. Stan Goldberg, f.d. klinisk professor vid San Francisco State University. Denna rädsla bygger ofta på personalens varseblivning. Och varseblivning är viktig eftersom det är deras verklighet. De goda nyheterna är, enligt Dr. Wadsworth, att uppfattningar – precis som personlighet – kan förändras. ”Vår personlighet är föränderlig”, säger han. ”Våra värderingar kanske förankras under tonåren, men våra beteenden är mer föränderliga, som bojar som flyter på vattnet. De är fortfarande kopplade till våra förankrade värderingar, men de är mottagliga för förändringar. Det är därför mer troligt att mål som är kopplade till våra värderingar kan uppnås än de som inte är det.” Den framlidne Peter Drucker sade att om förändringar ser ut att kunna innebära en möjlighet ska företaget utse ett par duktiga personer att jobba på det. ”Det behövs någon i ledningen som gillar det oväntade”, säger han. ”Detta är av avgörande betydelse eftersom överraskningar är oundvikliga och om varje överraskning ses som ett hot kommer företaget inte att överleva särskilt länge”. Drucker sade att snabba förändringar kan uppnås utan att göra människor upprörda om personalen litar på företaget. ”Det krävs ingen Einstein för att skapa tillit”, säger James Hec, fakultetsmedlem vid Harvard Business School. ”Det är faktiskt lätt som en plätt: Skapa inte förväntningar som inte kan uppnås. Dela med dig av din kunskap. Anställ, ge erkännande till och avskeda rätt personer. Var konsekvent och förutsägbar och undvik att göra massavskedanden i så stor utsträckning som möjligt.” Dr. John Kotter, professor vid Harvard Business School, har skrivit nästan 20 böcker om ledarskap och förändring. Förra året lanserade han Kotter International Center for Leaders, ett företag bestående av några av världens främsta experter vars syfte är att hjälpa organisationer att genomföra förändringar. ”Förändringens hastighet ökar snabbare än vår förmåga att hålla jämna steg”, säger han. ”Trots det förväntar vi oss att ledare på alla nivåer ska leverera bättre resultat – på kortare tid.” David Carder är strategisk rådgivare vid Kotter International i USA. ”Vi har sett många företag som inte har förmått utnyttja teknik och förändringar på det sätt de vill eftersom de hämmas av sin hierarki och struktur”, säger han. Drucker sade att förändringar till syvende och sist är smärtsamma, riskfyllda och kräver mycket arbete. ”Det går tyvärr inte att leda förändringar”, sade han. ”Det går bara att ligga före dem. Du kan bara genomföra dem”. De fem bästa tipsen till företag som vill genomföra förändringar Håll personalen informerad – människor vill veta vad som händer, i synnerhet om deras jobb direkt påverkas Inspirera personalen – utnyttja människors ambitioner och önskemål. Mål som är kopplade till deras egna värderingar är lättare att uppnå Tänk långsiktigt – förändringar ska genomföras med företagets långsiktiga intressen i åtanke, inte bara för att spara pengar på kort sikt Visa förståelse – personalen är mer benägen att acceptera förändringar om de förstår de bakomliggande anledningarna Var realistisk – orealistiska mål ökar rädslan, vilket i sin tur ökar risken för misslyckande

6 min read
changing-face-grangemouth-banner.jpg

Utveckling och förändring I Grangemouth

Grangemouth håller på att förändras. Med förändringen följer en lovande och spännande framtid. EN av de största förvaringstankarna för etan som någonsin byggts i Europa håller på att ta form. När den är färdig kommer den 60 000 kubikmeter stora tanken att rymma 30 000 ton flytande etan och vara början på en ny era i tillverkningen av petrokemikalier. ”Grangemouths kontur har förändrats en aning sedan den 40 meter höga tankväggen byggdes”, säger Alan MacMillan, projektchef för O&P UK. ”Vi befinner oss i ett intressant skede för O&P UK och tanken är ett handfast bevis på de investeringar som görs”. INEOS raises the roof vid Konstruktionen av tanken är bara ett av ett antal synkroniserade projekt och aktiviteter som utgör O&P UK:s vision för en hållbar och konkurrenskraftig framtid. INEOS investerar cirka 450 miljoner pund i att förvandla den förlustbringande skotska tillverkningsanläggningen med mer än 1 300 anställda till en av de bästa i världen. ”Detta är den viktigaste investeringen i brittisk och skotsk petrokemisk tillverkning på många år”, säger John McNally, VD för INEOS Olefins & Polymers UK. ”Och det visar tydligt vårt engagemang för Grangemouth”. INEOS behöver etan, som kommer att börja levereras från USA nästa år, för att ersätta den minskande tillgången från Nordsjön. Endast genom att säkra tillgången till råmaterial för att kunna driva tillverkningsanläggningen på bästa sätt och med full kapacitet, vilket inte har varit möjligt i Grangemouth på många år, kan den skotska anläggningen gå en ljusare framtid till mötes. Utöver lagringstanken omfattar projektet med etantillförsel även omfattande infrastrukturarbeten. Företaget genomför omfattande förändringar av sin pir och lossningsanläggning, där de toppmoderna fartygen kommer att lägga till, och lägger fl era kilometer rörledningar för att överföra etanet till tanken och därefter till tillverkningsanläggningen. INEOS constructs ethane tank vid Arbetet utförs av ett antal entreprenadföretag som har anlitats för att säkerställa att projektet fullbordas i tid, på ett säkert sätt och inom budget. ”Att samarbeta med många olika företag och på många olika områden är komplicerat och utmanande”, säger MacMillan. Den plan som genomförs i Grangemouth liknar i mångt och mycket den plan som nyligen genomfördes vid INEOS anläggning i Rafnes i Norge där företaget framgångsrikt har byggt infrastruktur som har gjort det möjligt att börja importera etan från nordamerikanska skiffergas fält senare i år. Långfristiga kontrakt har skrivits under med amerikanska leverantörer om att leda etan utvunnen ur skiffergas i rörledningar till Gulf- och östkusten. Därifrån kommer den att skeppas över Atlanten till Norge, och från 2016 till Skottland, med åtta specialdesignade fartyg som byggts särskilt för INEOS. Medan Grangemouth väntar på dessa leveranser fortsätter O&P UK att arbeta med sin strategiska överlevnadsplan, som syftar till att skydda anläggningens långsiktiga värde genom att skapa ett ledande globalt nav för kemi- och tillverkningsindustrin som har potential att bli ett expert- och innovationscentrum i Skottland.

3 min read
mighty-can-fall-banner.jpg

Hur de stora jättarna kan falla

I dagens snabbt föränderliga miljö är företagens uppgång och fall snabbare än någonsin. Det största hotet är förmodligen självbelåtenhet. Eller som den framlidne Steve Jobs, uppfinnare av iPhone, sade: ”Ta kål på självbelåtenheten innan den tar kål på dig”. Här är sex företag som en gång i tiden ansågs vara branschledande innan de tyvärr tappade konceptet. Blockbuster Det var knappast någon som kunde ha förutsett hur denna framgångssaga skulle sluta. Blockbuster var en gång i tiden den obestridda ledaren inom videouthyrning med ett marknadsvärde på 5 miljarder dollar. Man hade 60 000 anställda och 9 000 butiker världen över. Sedan började Netflix att skicka filmer per post och kabel-TV- och teleföretag började att streama filmer som människor kunde se direkt i sina hem – och Blockbuster förmådde inte anpassa sig till kundernas ändrade vanor. Kodak INGEN var i närheten av att rå på Kodak på nästan 100 år. Företaget byggde på en innovations- och förändringskultur, men gick under på grund av sin självbelåtenhet. De flesta människor ägde en Kodak-kamera och använde Kodaks patenterade film. Det företaget inte insåg var att digitalfototekniken, en teknik som man själva uppfann för övrigt, skulle innebära företagets undergång. Man lyckades inte agera tillräckligt snabbt och andra satte in dödsstöten. Polaroid För Apples legendariske grundare Steve Jobs var Edwin Land, mannen som lanserade den ikoniska Polaroid SX-70- kameran, en idol. Land var den förste som kombinerade design och toppmodern teknik. När företaget stod på topp 1991 uppgick försäljningen av i första hand direktbildskameror och film till nästan tre miljarder pund. Början till slutet kom dock när man underlät att anamma digitalfotrevolutionen och 10 år senare var konkursen ett faktum. Motorola Det är svårt att tro att Motorola konstruerade och sålde världens första mobiltelefon och att man 2003 presenterade världens då bäst säljande mobiltelefon – Razr. Motorola lyckades dock inte fokusera på smartphones som kunde hantera e-post och bilder och tappade snabbt marknadsandelar. Commodore Commodore International var ett av de första datorföretagen som framgångsrikt konkurrerade på marknaden för hemdatorer. Företagets relativt små maskiner var välgjorda och billiga. Under tidigt 80-tal såldes två miljoner Commodore 64 varje år och företaget hade en marknadsandel på nästan 50 %. Sedan släppte man den smartare Commodore plus/4. Ett smart drag kan tyckas, men företaget stötte bort sina kärnkunder. Den nya modellen var inte kompatibel med den gamla som kunderna älskade. Företaget gick i konkurs 1994. ICI ICI var en gång en symbol för Storbritanniens industriella makt. När företaget, som uppfann polyeten, stod på topp hade man 130 000 anställda och var ett av världens största kemiföretag. Under 1990-talet blev man för självbelåtna. Paul Hodges, en av företagets högsta chefer fram till 1995, säger att företaget blev allt mer obenägna att ta risker och fatta beslut. ”Företaget tappade sitt nytänkande och drivet att hitta nya lösningar”, säger han. ”Det nya mottot blev ‘inga överraskningar”. Man övergick till specialkemikalier och sålde sin insatskemikalieverksamhet till INEOS (som har fått verksamheten att gå från klarhet till klarhet), samtidigt som ICIs vinst fortsatte att falla. Företaget såldes slutligen till holländska AkzoNobel i januari 2008 och häftmedel- och elektronikverksamheten köptes av tyska Henkel tre månader senare.

3 min read
change-of-scene-banner.jpg

Omväxling är bättre än vila

Alla trivs inte i bekvämlighetszonen. Särskilt inte personer som Tony Moorcroft. För honom är omväxling alltid bättre än vila, vilket INCH upptäckte. DEN 19 mars 2003 höll den amerikanske presidenten George W. Bush ett tal till världen. I ett direktsänt TV-tal sade han att de allierades insats för att avväpna Irak, befria det irakiska folket och försvara världen mot stora faror hade påbörjats. En av dem som förmodligen följde händelserna i Irak lite närmare än de flesta var reservofficern Tony Moorcroft, från sitt hem i Storbritannien flera tusen kilometer bort. Hans specialiserade marinregemente hade redan fått den allmänna mobiliseringsordern, det första regementet som fått denna order sedan Andra Världskriget. Brevet hade kommit med posten två månader tidigare. ”Jag öppnade det och snabbt läste igenom det innan jag for till jobbet, men jag tänkte inte så noga på vad det handlade om. Det var först ett par timmar senare som jag insåg att det var fullt allvar”, säger han. Inte så konstigt att hans familj var mer oroliga än han. ”Du vet att det är det här du tog värvning och utbildades för, så du fokuserar helt och hållet på nuet och de dagliga uppgifterna och det gör att du kan hantera rädslan och oron”, säger han. ”Din familj däremot måste fortsätta med sitt vanliga liv i så stor utsträckning som möjligt.” En vecka efter att han hade fått inkallelseordern i januari 2003 lämnade han familjen i norra England och intog sin plats i ledet i 165 Port and Maritime Regiment, en specialiserad logistikenhet, som en del av Operation Telic 1. Deras jobb under de kommande fem månaderna bestod i att hålla de allierade trupperna vid liv när de landsteg vid strategiska punkter i Irak och Kuwait. Som underofficer var han också ansvarig för en grupp soldater. ”Det gör att man verkligen fokuserar på att uppnå det resultat som alla önskar, vilket är att kunna återvända hem till familj och vänner oskadd”, säger han. Tusentals dog i strid, men Tony överlevde – och återvände till sitt jobb som personalchef vid INEOS Chlorvinyls och INEOS Enterprises. ”Jag tog ledigt ett tag, men jag ville återvända till ett normalt civilt liv så snart som möjligt”, säger han. ”Det var ganska enkelt för mig eftersom jag hade en fulltecknad kalender direkt när jag kom tillbaka till jobbet. Min familj och mina vänner och kolleger stöttade mig verkligen och ställde inte hela tiden en massa frågor, och det stöd jag fick från INEOS var fantastiskt. Många reservofficerare oroade sig över sina jobb. Det behövde inte jag göra och därför kunde jag fokusera helt och hållet på att se till att alla kunde återvända hem oskadda.” Det var en upplevelse som skulle förändra hans liv. ”Jag lärde mig mycket om mig själv och andra, men jag skulle tänka mig för både en och två gånger innan jag gör något liknande igen”, säger han. ”Jag uppskattar livet mer nu och jag tror att jag är bättre på att hantera svåra situationer.” ”Jag gick med för att förbättra mina ingenjörskunskaper och för att förbättra mina karriärmöjligheter”, säger han. ”Men min reservofficerskarriär har förändrat mitt liv på flera plan och INEOS som arbetsgivare har verkligen stöttat mig på alla sätt. I arméreserven utbildas man i att hantera mycket krävande situationer där man inte har något annat val än att ta ansvar för sina handlingar. I kemiindustrin finns liknande utmaningar och dilemman. Under årens lopp har jag märkt att de båda rollerna kompletterar varandra: båda kräver ledarskap, samarbete, disciplin, integritet och respekt”. Han måste också ha gjort något rätt. Förra året nominerades han nämligen till ”Queen’s Birthday Honour” – drottningens medalj för reservofficerare – för enastående förtjänstfullt utförande av sin tjänst, av sin befälhavare, överstelöjtnant C.K. Thomas, RLC. Endast 13 medaljer delas ut per år. ”Jag blev chockad först”, säger Tony, 55. ”Men efter ett tag övergick det till stolthet eftersom så få av dessa medaljer delas ut, vilket gör dem verkligt speciella”. Han fick medaljen i Buckingham Palace av prins Charles som mindes att han hade träffat Tony 1993 i Liverpool vid minnesceremonin för slaget om Atlanten. ”Han var mycket intresserad av min övergång från flottan till armén eftersom vi båda hade tjänstgjort på samma typ av fartyg under våra karriärer”, säger Tony. Hedersutmärkelse TONY Moorcroft har svårt att tänka sig någon större hyllning än drottningens medalj för reservofficerare. Det beröm som föregick hans nominering ligger inte långt efter dock. Hans befälhavare, överstelöjtnant Colin Thomas, som nominerade Tony till utmärkelsen, säger att Tony genomgående utmärkte sig som en föredömlig och osjälvisk person, trots att han nu börjar närma sig pensionen. ”Han har alltid varit känd för sin laganda och sin beredskap att låta andra komma i första hand och hjälpa sina kolleger”, säger han. ”Alla som arbetar med honom, och kanske viktigast av allt, de som står under hans befäl ser upp till honom med största respekt. Han visar ett fantastiskt engagemang, det går att lita på honom till hundra procent och han har fortfarande en okuvlig entusiasm, även efter mer än 30 års tjänst i både marinen och armén.” Överstelöjtnant Thomas säger att Tony visade ett enormt engagemang för sina soldater under insatsen i Irak 2003. ”Utöver sina huvuduppgifter lade han ner mycket arbete på att reparera eller hitta improviserade lösningar för grundläggande faciliteter, vilket hjälpte till att hålla moralen uppe”, säger han.

5 min read
change-always-good-banner.jpg

Debatt: Är förändringar alltid positiva?

Förändringar får vissa att blomma ut; andra gör allt i sin makt för att förhindra dem. Men har de som argumenterar för att förändringar alltid är positiva rätt? INCH frågade några som vet besked. Förändringar är inte alltid positiva. Det kan tvinga oss att ändra gamla vanor och anamma andra som är bättre, men det kan också leda till stress och vara kostsamt eller till och med destruktivt. Det som är viktigt med förändringar är hur vi föregriper och reagerar på dem. Förändringar kan lära oss att anpassa oss och hjälpa oss att utveckla motståndskraft, men bara om vi inser vår egen kapacitet att växa och lära oss. När förändringar bidrar till att göra oss bättre är det på grund av att vi har lärt oss att utnyttja en utmanande situation till vår fördel, och inte bara för att förändringar inträffar.Rick Newman, författare till boken Rebounders: How Winners Pivot from Setback to Success och krönikör för Yahoo Finance Förändringar är en av livets konstanter. De inträffar oavsett om du är redo eller inte. Vi växer upp. Vi blir äldre. Det kommer ny teknik hela tiden. Vissa tycker om förändring; andra försöker att stå emot. Vi tycker bäst om det när det sker på våra villkor, men det är inte alltid möjligt. Ibland kan vi inte göra annat än att försöka klara av det. När vi har möjlighet att utöva vårt inflytande i saken bör vi vara försiktiga. Förändringar enbart för sakens skull innebär en risk – gräset är inte alltid grönare på andra sidan. Den oupphörliga jakten på något ”bättre” kan ibland leda till att vi blir bittra och ångrar att vi gjort förändringar som inte alltid var nödvändiga.Bob Tamasy, författare och vice ordförande för Communications Leaders Legacy, Inc. Förändring i sig är varken bra eller dåligt, det är enbart oundvikligt. Problem uppstår på grund av den hastighet med vilken de uppstår och det hot de utgör för dem som tvingas till ändringarna. Ett nyttigt ordspråk är att resan blir som bekvämast om det du ber en person, organisation eller ett land att genomföra är nästan lika enkelt som att inte genomföra några förändringar. Tyvärr blir de som strävar efter förändringar chockerade när de stöter på motstånd. Till och med mycket grundläggande förståelse för de principer som styr förändring gör övergången lättare, oavsett om det handlar om en regeringschef som föreslår införande av landsomfattande sjukvårdsförsäkring, en företagschef som efterlyser mer ansvarstagande från sina anställda eller en fru som irriterar sig på sin mans oreda.Stan Goldberg, författare till boken ”I Have Cancer”, 48 Things To do When You Hear the Words och åtta andra böcker om de viktiga ögonblicken i livet Förändringar är oundvikliga, men tvingas vi alltid att genomföra förändringar på grund av att vi lever i en uppkopplad och snabbt föränderlig värld? Jag tror inte att förändringar för sakens skull har något att göra med verklig innovation eller att fostra kreativitet, förvärva nya kunskaper eller att lära sig nödvändiga nya färdigheter för att bibehålla sin konkurrenskraft. För stora och små företag har alla förändringar av varumärkets identitet, som t.ex. image, logotyp och slogan, en inverkan på företagets identitet och hur kunderna ser på företagets produkter och tjänster. I de flesta fall hatar lojala kunder förändringar, så innan eventuella förändringar genomförs måste du fråga dig: Vilket mervärde tillför jag till mina kunder, anställda och andra intressenter?Anne Egros, coach för internationella företagsledare Många hatar förändringar, andra ser fram emot dem. Motstånd mot förändringar är normalt, men också väldigt destruktivt. Vissa chefer märker inte att symptom på förändringar, som t.ex. hög personalomsättning, konflikter, sen ankomst, misstag, arbetsskador, låg moral och minskad produktivitet, uppkommer på grund av föreslagna eller genomförda förändringar.Eve Ash, australisk psykolog och VD för Seven Dimensions Förstklassiga företag tror inte på förstklassighet, endast på konstant förbättring och konstant förändring. Vinnarna måste lära sig att njuta av förändringar med samma entusiasm och energi som de tidigare har motsatt sig dem.Tom Peters, amerikansk författare som skriver om affärsmetoder Förändring är något positivt, men det kan ofta vara svårt också. Status quo kan ofta vara mycket bekvämare. För att lyckas i affärer måste man hela tiden söka förändringar. Dagens kommunikations- och tekniklandskap förändras snabbare än någonsin tidigare. För 20 år sedan hade du förmodligen inte någon e-postadress och nu är det svårt att föreställa sig tillvaron (eller företagsverksamheter) utan e-post. För 10 år sedan fanns inte Facebook och nu använder 1,25 miljarder människor och miljontals företag tjänsten för att kommunicera. Även om du inte är direkt inblandad i kommunikationseller teknikindustrin råder det inte någon tvekan om att tekniken har spelat en stor roll i de förändringar som skett i din bransch. Dessa förändringar innebär att du också måste förändra dig.Dave Kerpen, New York Times bästsäljande författare till Likeable Social Media and Likeable Business Framsteg är omöjliga utan förändring. De som inte kan ändra sig kan inte ändra någonting.George Bernard Shaw, irländsk pjäsförfattare och en av grundarna av London School of Economics

4 min read
in-safe-hands-banner.jpg

I säkra händer

INEOS tänker ständigt på säkerhet. Det måste man. Liv kan gå till spillo om något går fel. När misstag inträffar är INEOS mycket angelägna om att dra lärdom av dem varje gång. SJÄLVBELÅTENHET tar kål på företag. I en potentiellt riskfylld verksamhet som INEOS kan självbelåtenhet även kosta människor livet. En person vars jobb det är att bekämpa självbelåtenhet är Steve Yee, INEOS gruppchef för hälsa och säkerhet, med bas i Runcorn, Storbritannien. ”Det är oerhört viktigt att säkerhet alltid är högsta prioritet hos samtliga”, säger han. ”Vi är alla medvetna om att en hållbar framtid för våra verksamheter på lång sikt bygger på våra resultat inom områdena säkerhet, hälsa och miljö.” INEOS åtgärder verkar fungera, dock. Förra året förbättrades INEOS totala säkerhetsstatistik med 23 % jämfört med 2013 och antalet miljööverträdelser var det lägsta hittills. ”Förra året var vårt bästa sett ur säkerhets- och miljösynpunkt”, säger Yee som sammanställer koncernens säkerhetsrapporter. Han säger att INEOS ofta har kunnat rapportera förbättrad säkerhetsstatistik från ett år till nästa, men denna förbättring är en av de största. ”Det är extra glädjande att de anläggningar som inte är bland de bästa i säkerhetsstatistiken har visat förbättringar”, säger han. ”Detta visar vad vi kan uppnå om vi verkligen förutsätter oss att göra något”. INEOS bytte nyligen till OSHA (Occupational Health and Safety Administration), ett strängare, amerikanskt system för dokumentering av olycksfall, skador och sjukdomar på arbetsplatsen, för att göra det möjligt för utomstående att jämföra INEOS med de allra bästa. ”Vi kan nu se att INEOS står sig väl i jämförelse med företag som Shell och Dow Chemical”, säger Yee. ”Vi har tagit in på dem, men vi ligger fortfarande efter”. INEOS definition av ett branschledande OSHAresultat är 0,23. ”Dow är ett av de bästa företagen i branschen”, säger han. ”Vi ligger på 0,40”. Yee och Simon Laker, INEOS-koncernens Operations Director, besökte i december Dows huvudkontor i USA för att få insikt i hur man har lyckats uppnå ett så imponerande resultat. ”Ett antal faktorer framkom och värt att notera är att antalet livsförändrande skador inte minskar, trots att OSHA-resultaten blir allt bättre”, säger han. ”Samma sak gäller för oss, så det är tydligt att vi måste fokusera mer på vad vi behöver göra för att undvika allvarliga olyckor och dödsolyckor”. Yee insåg också att rapporterna från samtliga länder måste vara på hög nivå om INEOS ska kunna uppnå verkliga förbättringar. ”Som ledningsteam fokuserar vi mycket på rapportering”, säger han. ”Det hjälper oss inte om den första olyckan vi informeras om är ett dödsfall eller att någon har förlorat en arm eller ett ben”. För att göra skillnad lanserade INEOS ett initiativ i hela koncernen i slutet av förra året efter att en av de anställda vid en av produktionsanläggningarna hade åsidosatt ett säkerhetssystem för att påskynda jobbet. ”Nya initiativ lanseras alltid när vi granskar tillbud som har inträffat och vi ser vad som behöver genomföras för att undvika att det ska ske igen”, säger han. ”Som tur var kom ingen till skada, men det var bra att händelsen rapporterades till oss.” De regler som syftar till att rädda liv gör det nu enklare för alla att se INEOS förväntningar – och de ser även till att grundläggande säkerhetsbestämmelser finns överallt. Yee säger att reglerna är synliga för alla. ”INEOS ledningsstruktur gör att det är enklare att se att alla har tagit del av och förstått meddelandena”, säger han. ”Vi har inget stort huvudkontor. Varje anläggning är ansvariga för sina handlingar”. Reglerna INEOS har introducerat sju regler som syftar till att skydda de anställdas liv. Detta efter att en av de anställda hade åsidosatt ett säkerhetssystem för att påskynda jobbet. Reglerna är: Alkohol och/eller droger får ej intas/nyttjas vid företagets egendom. Ingen rökning utanför avsedda rökplatser. Inget arbete får påbörjas på spänningssatt utrustning / maskin utan tillstånd. Säkerhetskritisk utrustning / förregling får inte kopplas bort utan tillstånd. Personer som arbetar på hög höjd måste använda tillbörlig fallutrustning. Inget inträde i slutet utrymme utan tillstånd och gastest. Lyft & hängande last – obehöriga får inte beträda avspärrat område där föremål kan falla.

4 min read
breaking-the-mould-banner.jpg

Bryta mönstret

Den framlidne Steve Jobs hade en strategi och vision för Apple och den började med kunden, inte företagets ingenjörer eller fantastiska teknik. Fokus var hela tiden på de otroliga fördelar Apple kunde ge sina kunder. Styrolution delar denna vision. STYROLUTION har kommit långt sedan 2011. Det har varit en omtumlande resa för personalen. För kunderna är den ett bevis på att branschkonsolidering kan leda till förbättringar för samtliga parter. Idag ägs Styrolution helt av INEOS efter att man förra året köpte BASF:s 50-procentiga andel för 1,1 miljarder euro i det joint venture för tillverkning av styrenplast man tillsammans grundade 2011. Framtiden för kunderna ser om möjligt ännu ljusare ut. Bilindustrin kommer att vara bland dem som tjänar mest på INEOS senaste beslut att slå samman två av sina verksamheter och skapa en enda instans för styren, som används för att tillverka plast för bildelar, elektriska enheter, hushållsapparater, medicinsk utrustning, förpackningar och leksaker. ”Detta är något som inget annat företag kan erbjuda på samma skala”, säger Andy Currie, INEOS Capital Director och Styrolutions ordförande. ”Det är viktigt både för oss och våra kunder”. Beslutet att slå samman INEOS Styrolution och INEOS ABS fattades i mars i år – bara några månader efter att INEOS hade förvärvat BASF:s andel i Styrolution, det marknadsledande företaget för tillverkning av styrenplast. Currie säger att fusionen är helt logisk och erbjuder ‘ytterligare fantastiska möjligheter till tillväxt’. INEOS ABS är Nordamerikas största tillverkare av styren-akrylnitrilpolymerer och är välkänt för att tillverka produkter för utformningen av bilinteriörer. INEOS Styrolution som har 15 tillverkningsanläggningar i nio olika länder har historiskt haft en starkare ställning inom produkter för fordonsexteriörer. ”Verksamheterna kompletterar varandra perfekt”, säger Kevin McQuade, VD vid INEOS Styrolution. ”Hög prestanda och förstklassig estetik är de viktigaste köpkriterierna för våra kunder i fordonsindustrin. Det är det som gör att våra produkter skiljer sig från mängden. Vi brinner för att ge våra kunder de bästa lösningarna. Det är en av företagets grundläggande värderingar.” Han tillägger: ”Tidigare kunde det inträffa att båda företagen konkurrerade om samma affär, men nu kan vi utnyttja bådas styrkor för att ge kunderna ett mer mångsidigt erbjudande”. Vid den internationella handelsmässan NPE som nyligen hölls i Orlando, Florida hade INEOS Styrolution och INEOS ABS en gemensam monter och gav kunderna en liten inblick i vad framtiden kommer att erbjuda. ”Vi kunde visa dem att möjligheterna med styren är i stort sett obegränsade och de var entusiastiska över vad de såg”, säger McQuade. ”Vi har alltid hjälpt andra att utforma framtiden inom fordonsteknik, hälsovård, elektronik, hushåll, byggnadsoch förpackningsindustri med hjälp av styren”. INEOS och BASF grundade ett joint venture i oktober 2011 när marknaden var tuff. I och med grundandet skapades en verkligt global verksamhet som befäste företagets ledande position på den globala styrenmarknaden med en global tillverkningsplattform i världsklass som erbjöd sina kunder säker tillgång, tillgång till den bästa tekniken och en bred produktoch tjänsteportfölj. Tillsammans var de också starkare och mer effektiva. Och på bara två år, istället för fem som var prognosen, hade man åstadkommit besparingar på 200 miljoner euro. ”Vi skapade ett unikt företag”, säger McQuade. ”Det var banbrytande.” I avtalet om joint venture ingick dock en klausul om att INEOS hade rätten att köpa ut BASF – vilket man beslutade att göra i november förra året. INEOS styrelseordförande Jim Ratcliffe beskriver förvärvet som ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen av Styrolutions verksamhet. ”Vi är glada över att Styrolution nu är en fullvärdig medlem av INEOS-familjen”, sade han i samband med att affären offentliggjordes. INEOS Styrolution är nu ett företag som helt ägs av INEOS – och nu planerar man att expandera. ”Styrolution var redan en global aktör, men nya marknader håller på att växa fram”, säger McQuade. ”Vi har för avsikt att expandera vår verksamhet i Brasilien och Asien, framför allt i Kina. Detta är ett resultat av vår Triple Shift-strategi, som bygger på expansion av vår position i kundindustrierna, standard ABS, styrenspecialiteter och tillväxtmarknader. Vi har anläggningar i hela världen så varor behöver inte skeppas från Europa till Amerika eller vice versa. Varorna finns där kunderna finns. Vi är en verkligt global verksamhet inom INEOS.” INEOS Styrolution säljer sina produkter till fordonsindustrin i form av granulat. Dessa granulat vidareförädlas av tillverkarna för att göra och forma delar till exempelvis bilar. ”De kan göra allt de kan tänka sig med våra produkter”, säger McQuade. En annan bransch som har ett nära samarbete med INEOS Styrolution är byggbranschen – och det märks. ”Våra kunder i byggindustrin leder utvecklingen och står hela tiden inför utmaningen att ta fram produkter som är tåligare, mer kostnadseffektiva och samtidigt estetiskt tilltalande” säger Thomas Hazenstab, affärschef för specialtillverkningsverksamheten. Tillsammans har man skapat produkter som golv, stängsel och staket som bättre klarar av tuffa väderförhållanden och höga temperaturer. ”Vi är stolta över vårt nära samarbete med kunderna vid utvecklingen av nya produkter som uppfyller deras specifika behov”, säger Hazenstab. ”Det handlar om att vara trendsättare i branschen. Vi vill erbjuda dem den bästa möjliga lösningen för att ge dem konkurrensfördelar på deras egna marknader.” McQuade säger att innovation är nyckeln till företagets framgångar och att detta kommer att bli ännu viktigare i framtiden. ”För att lyckas på de specialiserade marknaderna måste vi skapa mervärde genom innovation för våra kunder”, säger han. ”Det är därför vi ingår samverkansprojekt för innovation med våra kunder för att utveckla nya styrenlösningar för morgondagens produkter. Nyskapande lösningar och applikationer, produkt- och processinnovationer särskiljer oss från våra konkurrenter och gynnar vår position som utvald samarbetspartner”. Styrolution är också den ledande, globala leverantören av styren till elektronikindustrin. Materialet används vid tillverkningen av datorlådor och monitorer för att göra dem hållbara och värmetåliga. En stor del av de skrivare som tillverkas idag innehåller polystyren från Styrolution eller ABSprodukter. Både Styrolution och INEOS ABS förväntas gynnas av sammanslagningen genom att kunna dra nytta av synergieffekter som också kommer att förbättra effektiviteten i verksamheten. Kärnfunktioner som marknadsföring och försäljning, kundtjänst, forskning och utveckling, distributionskedja, tillverkning, ekonomi- och personalavdelningar kommer att slås samman och bästa praxis kommer att delas. Detta kommer inte bara att gynna hela organisationen, även kunderna tjänar på att ha en central instans som kan uppfylla alla deras styrenbehov. ”Allt detta har inneburit stora förändringar för de anställda i verksamheten”, säger McQuade. ”Men för våra kunder har kontinuitet varit ledordet. Alla eventuella framtida förändringar kommer att innebära förbättringar. Företaget jobbar långsiktigt.” www.styrolution.com Styrolution vid 2

14 min read
ineos-gains-interest-banner.jpg

INEOS lockar till sig långivarnas intresse

När INEOS ser en möjlighet utnyttjar man den, i synnerhet om det gäller att hantera sina finanser mer effektivt. Detta år är inget undantag. Robust utveckling tillsammans med INEOS rykte om att vara ett företag som kan tjäna pengar bidrog till att man kunde underteckna tre olika avtal under första halvåret i år som har inneburit besparing på 80 miljoner euro i räntebetalningar. ”Även om det innebär att investerarna inte kommer att tjäna lika mycket på räntor innebär det att INEOS kan fokusera på att stärka verksamheten och ses som en bättre ”risk”, vilket alltid är bra för långivare”, säger Peter Clarkson, chef för investerarrelationer vid INEOS. De besparingar som gjorts på räntebetalningar av den skuld på 4 miljarder euro som ska refinansieras kommer förmodligen att återinvesteras i verksamheten. ”Det är svårt att säga exakt vad vi kommer att göra med det extra kassaflödet”, säger Clarkson. ”Det ger oss emellertid mer flexibilitet när vi funderar på förbättringar i verksamheten eller företagsförvärv för att komplettera vår verksamhet; vi är alerta och väntar på rätt möjligheter”. Under de senaste fyra åren har INEOS – i en rad taktiskt smarta drag – refinansierat det lån på 9 miljarder dollar som man tog 2005 för att köpa Innovene, BP:s dotterbolag för olefiner, derivat och raffinering. Därigenom har företaget kunnat spara 405 miljoner euro i räntebetalningar. ”Sedan 2011 har vi arbetat med att förbättra koncernens skuldstruktur efter de restriktioner som infördes efter finanskrisen 2008”, säger ekonomichefen Graeme Leask. ”Det är det som gjort det möjligt för oss att minska vår kontanta räntekostnad från 763 miljoner euro 2010 till dagens 358 miljoner”. I april 2012 skapade INEOS historia i finansvärlden när man säkrade det största lånet någonsin med mjuka villkor för ett europeiskt företag och det största i världen sedan den finansiella krisens början 2008. Michael Moravec, chef för Barclays europeiska högavkastningssyndikat, beskrev det som en imponerande bedrift av ett företag. ”Ledningen kan nu koncentrera sig på det man är bäst på – att driva ett kemiföretag”, sade han i samband med affären. INEOS har nu refinansierat de flesta av sina lån som närmade sig sin förfallodag. ”Att ta ut nästa stora del av skulden innebär att vi måste betala en betydande premie nu, men premien kommer att minska och kan visa sig vara en mer attraktiv affär nästa år”, säger Clarkson.

2 min read
ineos-channels-energy-banner.jpg

INEOS kanaliserar energi till ny TV-show

INEOS har lanserat en ny TV-kanal för att hålla personalen uppdaterade. Företaget hoppas att IN:TV ska kunna sändas från en ny anläggning varje månad för att stärka banden mellan den växande globala arbetsstyrkan och företaget. INEOS External Affairs Director, Tom Crotty, som kommer att leda det 15 minuter långa programmet kommer att bistås av olika gästprogramledare från de lokala anläggningarna. ”På bara 17 år har INEOS växt från intet till en global kemijätte med 53 tillverkningsanläggningar runt om i världen med nästan 20 000 anställda”, säger han. ”Ibland är det inte lätt att kommunicera med så många människor”. Det första avsnittet spelades in i Grangemouth i Skottland där Tom fick sällskap av Jennifer Prentice, en av de prisbelönta nyutexaminerade kemiingenjörerna vid O&P UK. ”Jag anser att vi med lanseringen av IN:TV visar vägen inom kommunikation med de anställda i den petrokemiska sektorn”, säger Tom. ”Med tanke på hur viktigt video och sociala medier är för den yngre generationen, som utgör våra framtida anställda och kunder, vill vi ge dem så mycket information som möjligt”. Varje avsnitt kommer att lyfta fram de senaste nyheterna från olika delar av koncernen, men anställda kommer också att få chansen att ställa frågor till styrelseordförande Jim Ratcliffe. Programmet finns online – tillgängligt för alla – på www.ineos.com

3 min read
insight-and-ingenuity-banner.jpg

Insight och Ingenuity tillkommer till INEOS flotta

TVÅ toppmoderna fartyg som INEOS har beställt för att transportera stora mängder flytande gas från USA till Europa har officiellt döpts. JS INEOS Insight och JS INEOS Ingenuity togs i drift i juli. På den ena av de stora fartygens sidor står ‘Skiffergas för tillverkning’, på den andra står ‘Skiffergas för kemikalier’. Skeppen döptes i Qidong i närheten av Shanghai där de första fartygen i flottan byggs för INEOS räkning av SINOPACIFIC Offshore & Engineering, en av världens största skeppsbyggare. Vart och ett av fartygen är lika långt som två fotbollsplaner och kan frakta 4,7 miljoner liter etan. Steffen Jacobsen, VD för Evergas, det danska gasfraktningsföretag som designade, leasade och sköter driften av fartygen, har arbetat i fartygsindustrin i 35 år. ”Dessa fartyg är de första i sitt slag på många olika sätt”, säger han. ”Ingen har tidigare fraktat etan i dessa mängder så långa sträckor. För att kunna göra detta var vi tvungna att tänka helt nytt. Dessa fartyg är verkligen unika.” Dopet utgjorde den senaste milstolpen i INEOS globala projekt i miljardklassen för att frakta skiffergas från USA till produktionsanläggningarna i Norge och Skottland. INEOS kommer att bli det första företaget i världen som fraktar etan utvunnen ur skiffergas från USA, där gasen har lett till en renässans för tillverkningsindustrin. Jim Ratcliffe, INEOS grundare och styrelseordförande, säger att projektets omfattning, som kommer att bidra till att revolutionera den europeiska kemiindustrin genom att överföra amerikanska kostnadsförhållanden till Europa, är något utöver det vanliga. ”Vi kommer att frakta mer än 4,5 miljoner liter gas varje dag i mer än 15 år från USA till Europa”, säger han. ”Oavsett hur man ser på det så är det en fantastisk bedrift”. INEOS names its Dragon Ships vid

4 min read
go-run-for-fun-banner.jpg

GO Run For Fun slår rekord

INEOS GO Run For Fun-team organiserade nyligen sitt hittills största evenemang i Queen Elizabeth Olympic Park i London där 6 000 barn deltog i det 2 km långa loppet tillsammans med ett antal olympier och TVpersonligheter. ”Vi vet att många föräldrar oroar sig för att deras barn äter för mycket och inte får tillräckligt med motion”, säger Leen Heemskerk, GO Run For Fun-stiftelsens projektchef. ”GO Run For Fun är en välgörenhetsorganisation vars syfte är att tackla problemet på ett kul sätt och det stora antalet som deltog i evenemanget visar att många människor delar vår uppfattning och oro.” Daley Thompson, brittisk OS-guldmedaljör, ledde loppet och delade ut en del av priserna. ”Det var en fantastisk dag för alla barnen”, säger han. ”Alla hade kul och lärde sig också lite om hur viktigt det är att motionera och äta rätt.” GO Run For Fun är nu världens största välgörenhetsorganisation för att få barn att springa. Förutom själva loppet lanserade GO Run For Fun även en ny tecknad serie baserad på Dart, organisationens maskot. Dart TV riktar sig till barn i åldrarna fem till tio och förklarar vikten av att äta rätt och motionera regelbundet. Under dagen ledde Charlie Webster, f.d. programledare vid Sky Sports, en diskussion om behovet av att få barn att aktivera sig i tidig ålder för att Storbritannien ska kunna hantera problemet med fetma bland barn. ”Fysisk inaktivitet är en viktig faktor i den rådande epidemin med överviktiga barn i Storbritannien”, säger Dr Paul Sacher, en internationellt ansedd expert på barns hälsa och övervikt. ”Med tanke på att ett av tre barn är överviktiga eller sjukligt överviktiga och att cirka 80 % av alla barn inte uppfyller regeringens riktlinjer för fysisk aktivitet är det mycket viktigt att vid stöder initiativ som GO Run For Fun.” Daley fick medhåll av den olympiske häcklöparen Colin Jackson och guldmedaljvinnaren i Commonwealthspelen, Louise Hazel. Storbritanniens egen maratonman, Rob Young, som slagit världsrekord genom att springa 370 maraton på 365 dagar, deltog också. ”Det här var en mycket viktig dag för GO Run For Fun”, säger Jim Ratcliffe, INEOS styrelseordförande och grundare av GO Run For Fun. ”Dels är det ett sätt för tusentals barn att ha roligt och lära sig hur viktigt det är att motionera och äta rätt, men det handlar också om att få regeringen att förstå att man måste göra mycket mer för att hjälpa barn under 12 år att bli aktiva och få motion”.

4 min read