INEOS Capital

Inch Magazine

INEOS Capital

Intervju med Jim Ratcliffe
10
min
2012

Jim Ratcliffe, styrelseordförande för INEOS, talar öppet med Tom Crotty, Director INEOS koncernen, om 2011 och de första månaderna 2012.

Video

INTERVJU MED JIM RATCLIFFE

00:00

TC: Vi träffades senast i november när du förklarade att även om året hade börjat bra, var efterfrågan i slutet vikande efter osäkerheten i Europa. Slutade året som du hade förväntat dig?

JR: Ja. Det var ett lugnt fjärde kvartal på grund av eurokrisen och Kinas beslut att dra åt svångremmen gjorde att beställningarna minskade för alla våra verksamheter. Det förekom mycket lageruttag över hela världen. Vi hade ett liknande fjärde kvartal både 2009 och 2010 så det var inte någon katastrof, mer av en besvikelse därför att första halvåret var så enastående. Men den kemiska verksamheten går upp och ner, det vet vi alla.

Under de fyra kvartalen 2011 jämnade det ut sig och
var ett bekvämt år för oss och vi har haft en stark början under första kvartalet i år. Folk börjar fylla på sina lager och generellt sett har efterfrågan blivit bättre. Det går bra för Amerika och Kina har lättat på svångremmen igen. På det hela taget är vi nöjda med första kvartalet.

TC: Hur var säkerhetsresultaten för året?

JR: Beträffande personsäkerheten hade vi ett rekordår. Vår säkerhetsstatistik var 0,2 eller 0,21, vilket var vårt bästa hittills. Det i sig självt var bra, men kanske ännu viktigare är att vi har haft fyra års förbättring, vilket visar att de system vi har infört fungerar bra. Vi kan lugnt säga att vi nu ligger i den översta decilen inom den kemiska industrin. Vi vet att Exxon ligger på 0,16 och vi ligger på 0,21, vilket betyder att vi alltid kan bli bättre och att förbättringar alltid kan göras tills vi ligger på noll.

Den andra aspekten är processäkerheten, den är
mycket svårare att mäta än personsäkerheten, eftersom det statistiskt sett inte är mycket som händer. Men vi undersöker mycket noga alla utsläpp och eventuella utsläpp diskuteras alltid ingående vid våra styrelsemöten. Vi tittar mycket noga på HMS-kritiska larm så att om vi någonsin kommer till den sista försvarslinjen eller om det någonsin uppstår ett problem med en av dessa kemiska processer, kan vi göra något åt det och förhindra ett stort problem.

TC: I januari gick vi ut på den finansiella marknaden för att refinansiera upplåning. Hur var svaret från potentiella investerare?

JR: Det var förvånansvärt bra. Januari var fortfarande en särskilt svår månad, eftersom vi höll på att ta oss ur eurokrisen. Folk var lite osäkra eftersom kineserna inte hade kommit tillbaka efter sitt nyårsfirande och även om vi sett några mycket positiva tecken från Amerika, var vi fortfarande inte säkra på vilket mottagande vi skulle få på marknaden.

Vi blev mycket övertecknade, vi ville låna knappt 1 miljard USD, men erbjöds över 5 miljarder USD. I slutänden tog vi ut lite över 1,6 miljarder USD. Ett av våra mål för resten av året är att helt refinansiera resten av verksamheten.

TC: Varför var efterfrågan att investera i INEOS så hög?

JR: Bortsett från det faktum att de tydligen gillade oss och presentationerna gick bra har INEOS gjort många emissioner under åren. De har aldrig svikit någon. Vi sattes på hårt prov under krisen 2008 och vi klarade det provet i den värsta konjunkturnedgången under de senaste 30 eller 40 åren.

Sedan dess har investerare investerat mycket lite och sitter nu på mycket kontanter. De vet att om de sätter in sina pengar på ett konto tjänar de nästan ingenting, därför letar de efter sätt att investera. De obligationer som vi emitterar betalar 8 % så de ser INEOS som en bra risk. Hittills har våra obligationer under många år alltid haft bra resultat. De går naturligtvis både upp och ner. Om vi har en kris går obligationerna ner, men de har alltid gått upp igen och vi har aldrig brustit i våra åtaganden.

INEOS resultat har alltid varit starkt bortsett från fjärde kvartalet 2011. Men första halvåret 2011 var det starkaste vi någonsin upplevt så vi har kommit tillbaka efter konjunkturnedgången och vår vision för 2012 är ganska positiv. På det hela taget är det ett mycket bra resultat och vi är mycket nöjda.

TC: Var det en överraskning?

JR: Vi var glatt överraskade, men vi trodde att det skulle gå bra annars skulle vi inte ha gått ut över huvudtaget. Det finns ett hemskt uttryck i Amerika (ursäkta alla läsare
i USA) kallat ett “blowout deal”. Det låter inte bra på engelska, men det innebär en snabb åtgång av alla obligationer vid en nyemission. Största delen av pengarna som vi tog in var i USA på en marknad som är mycket stark. I Amerika tänker människor mycket positivt just nu.

TC: Vad betyder det för verksamheten?

JR: Som du vet vill vi slutföra refinansieringen. Det är något som man gör i lagom stora bitar, då det är för mycket att göra allt på en gång. Därför hoppas vi att kunna gå ut igen under det här första halvåret och slutföra processen. Det betyder att vi kommer att ha en mycket stadig balansräkning.

Vi vill ta itu med de problem som uppstod 2008 och 2009. Jag är säker på att människor kommer ihåg att vi fick några ganska allvarliga skadestånd från de finansiella marknaderna på grund av vad som hände under
den ekonomiska krisen, som orsakades av bankerna. Bankerna hade befogenhet att ålägga några ganska ordentliga skadestånd på INEOS så vi har avlägsnat oss från det. Genom refinansieringen försvinner alla
dessa skadestånd.

TC: Ser du några förändringar av INEOS modell, som en privatägd kemisk koncern?

JR: Nej. Det tror jag inte, vi håller kursen nu.

TC: Hur fungerar de joint ventures som startades förra året?

JR: Även om Styrolution hade ett mycket lugnt fjärde kvartal, hade de totalt sett ett bra år. Precis som INEOS hade de ett bra första kvartal och började det här året i full fart framåt.

Refinings marknad i Europa har ännu inte lugnat sig efter krisen 2008/2009. Vi behöver få se att mer kapacitet kommer ut. En viss kapacitet kom ut när Petroplus kollapsade för några månader sedan, även om en del människor fortfarande leker med tanken att rädda några av komponenterna, vilket vi tycker är löjligt, men det är en situation som är svår att förutse. Refining hade en ganska bra månad i januari, men sedan februari har det varit svårt. Vi behöver mer tid för att stabilsera oss och för efterfrågan att jämna ut sig.

TC: Vad kommer er verksamhet att fokusera på i år?

JR: Det första är utan tvekan att slutföra refinansieringen, som förhoppningsvis kommer att gå bra. Sedan tror jag att vårt fokus främst ligger på två tillväxtområden
för INEOS.

För det första har vi skiffergas i Amerika, vilket ger många möjligheter. Vi använder ganska mycket tid, uppmärksamhet och fokus på att överväga om vi ska dra fördel av några av dessa möjligheter. För det andra finns tillväxtmöjligheterna för INEOS i Kina där man visar mycket intresse för våra intermediära verksamheter.

Kina har investerat uppströms i produktionskedjan, vilket vi skulle beskriva som O&P verksamheter. Många kracker- och polymeranläggningar har byggts och byggs fortfarande i Kina. Men de har inte gått in på det intermediära området, som är ett steg nedströms i produktionskedjan och INEOS har några mycket intressanta verksamheter inom fenol och akrylonitril, oligomer, oxid samt några av våra tekniska verksamheter.

TC: I november sa du att det kommer alltid att förekomma upp- och nedgångar i affärsvärlden. Hur kan INEOS se till att det fortsätter att gå bra för oss trots denna osäkerhet?

JR: Det finns inga enkla recept eller garantier, vi vet
att våra verksamheter är cykliska och det kommer att förekomma upp- och nedgångar. Allt man kan göra är att se till att vi är väl rustade och att våra fasta kostnader är konkurrenskraftiga samt att när vi når botten på konjunkturcykeln inte har något negativt på vinst- och förlustkontot. Det betyder att vi måste ha låga fasta kostnader, effektiva och tillförlitliga enheter samt effektiv teknologi. Mycket av detta sattes redan på prov under krisen 2008/2009. Sedan dess har vi lagt ner och sålt en del så det vi har i INEOS portfölj idag är en ganska smal och passande portfölj med tillgångar och anläggningar.

TC: Och en sista fråga, hur går det för laget? Med det menar jag naturligtvis Manchester United.

JR: Du som läser, eller lyssnar, kanske vet att Tom också är en Manchester United-supporter. Den här delen av intervjun skulle kunna vara längre än resten av intervjun. Vi är verkligen smickrade av det förskräckliga utfallet av den övriga ligan i England. De är hopplösa – Liverpool, Chelsea, Arsenal är hopplösa. Alla de bra spelarna tycks ha lämnat Storbritannien. United sitter högst upp i trädet, vi var tvungna att ta tillbaka Paul Scholes, 38 år, som mittfältare. Barcelona har åtta eller nio sådana som Paul Scholes och de är alla omkring 24 eller 25 år så vi är mycket smickrade. Jag är inte förvånad över att vi har lämnat Champions League, resten av den engelska ligan har också lämnat Champions League. Jag vet inte vad det är som händer, alltihop är mycket deprimerande.

Tom, du har förstört intervjun.

More from INCH Magazine
safety-first-banner.jpg

Säkerheten först

Förra året förbättrades INEOS säkerhetsresultat från 0,25 klassificerade skador per 100 000 arbetstimmar till 0,21. Det var fjärde året i rad som företaget haft en kontinuerlig förbättring. Steve Yee, Business Safety Health & Environment Manager, tar en titt på företagets inställning. Kommunikation fungerar för dem som arbetar med det; sa den brittiska kompositören John Powell som har skrivit manus till över 50 filmer. I fråga om kommunikation om säkerhet är det något som INEOS är mycket bra på. En del skulle nog säga att det blivit en fix idé, men av en ovanligt bra anledning. INEOS verksamhet är riskfylld och kan vara farlig om våra kontroller inte är av högsta standard. Därför anses inte något arbete på våra arbetsplatser vara så viktigt att det skulle vara värt att riskera någons välbefinnande. Med ”någon” menar vi de som bor eller arbetar i närheten av INEOS anläggningar. Steve Yee ansvarar för granskningen av koncernens säkerhetsrapporter. ”Om det inträffar en incident på någon av våra arbetsplatser, så får jag höra det.” Han jämför ofta INEOS säkerhetsresultat med liknande kemiska företag över hela världen. ”Vårt ultimata mål är att människor inte skadas och att förstå statistiken är bara en del av lösningen för hur vi kan uppnå vårt mål. Att förstå hur vi ska hålla kemikalierna inom processen är viktigt för vår verksamhet.” ”Det siffrorna faktiskt berättar för oss är att vi aldrig kan vara nöjda, det går alltid att göra förbättringar. Det tar lång tid att förbättra säkerhetsresultaten, men det går snabbt för dem att gå bakåt. Vi kan inte släppa målet ur sikte ens för en sekund.” Förra året förbättrades INEOS säkerhetsresultat från 0,25 klassificerade skador per 100 000 arbetstimmar till 0,21. Det var fjärde året i rad som företaget haft en kontinuerlig förbättring och det avspeglar vårt hårda arbete och engagemang för att förhindra olyckor. Steve anser att det är viktigt att titta på den mänskliga faktorn i arbetet - identifiera hur vi kan arbeta med och förbättra denna och förra året var detta område ett mycket viktigt fokus. ”De flesta av skadorna har inte med kemikalier att göra, utan sker när människor halkar, snubblar eller ramlar. Våra resultat är mycket bra, men vi ska aldrig vara nöjda. Om vi ska fortsätta att förbättra våra resultat måste vi noga bedöma vad vi gör och undvika att ta genvägar, göra saker rätt även om det tar lite längre tid. Det handlar om att ändra beteenden så att vi alla blir mer försiktiga.” Det är inte så enkelt att ändra beteenden som det låter. ”Det kan ta många år att ändra det, men bara sex månader att förlora det därför att människor gör så som de alltid har gjort” säger han. ”Människor är mänskliga.” Viktiga principer som fastställer standarden inom företaget – 10 som baseras på den mänskliga faktorn som vi kallar beteendesäkerhet och 10 om processäkerhet. Dessa principer är alla baserade på lärdomar från faktiska incidenter eller ‘nära missar’, HSM-varningar. Processäkerhet Produktionschefen är ansvarig för processutrustningens tekniska tillstånd. Det måste vara tydligt i organisationen vem som är ansvarig för underhåll av processutrustning och säkerhetssystem. Ansvaret för att definiera och upprätthålla rätt intervall för driftparametrar måste vara tydligt i organisationen. Driftinstruktioner och definierade intervall för driftparametrar måste vara tydligt i organisationen. Alla modifikationer måste riskvärderad och följa anvisningen för modifiering. Risker i processen måste identifieras, värderas, revideras och åtgärdas systematiskt. All processutrustning måste genomgå periodiskt återkommande inspektioner för att säkerställa processens tillförlitlighet och säkerhetssystemens pålitlighet. Säker drift eller nedkörning av processen skall alltid prioriteras före fortsatt produktion. Vid tveksamhet skall processen alltid köras till säkert läge. Vi skall ha en nödlägesplan som baseras på identifierad risker och som övas regelbundet. Beteendebaserad säkerhet Vi tror att alla olyckor och personskador kan förhindras. Varje medarbetare är ansvarig för att arbeta på ett säkert sätt. Vi skall hjälpa varandra och undvika farliga handlingar och farliga förhållanden. Alla har skyldighet att stoppa ett pågående arbete om de känner att situationen är osäker. Förväntningar och krav på säkert beteende är desamma för alla på anläggningen. Alla måste känna till och efterleva regler och rutiner. Alla personskador och incidenter måste rapporteras och utredas. Riskvärdering skall utföras före, under och efter utfört arbete. Alla i ledande ställning har ett särskilt ansvar för att befrämja och upprätthålla dessa principer. Vi skall bara utföra arbete som vi har kompetens för.  På INEOS förväntar vi oss samma höga standard för alla, oavsett om de är anställda, entreprenörer eller besökare. Inte olikt resten av den kemiska industrin, ser vi en annan frekvens jämfört med anställda. Under årens lopp har vi sett förbättringar, men vi vill förbättra även dessa. Som alla stora kemiska företag undersöker och rapporterar INEOS mer än vad som krävs enligt local lagstiftning. 
 ”Vi anser att varje ‘nära miss’ är
ett varningstecken och en värdefull informationskälla som vi kan ta lärdom av, oavsett om det är inom INEOS eller inom andra företag”, säger Steve. ”Vi förbättrar ständigt våra system med hjälp av rapporter om ‘nära missar’. Genom att undersöka, övervaka och dela denna information inom koncernen kan det förhindra att faktiska incidenter händer. Det är egentligen ganska självklart och att vänta
på att olyckor ska inträffa är inte ett alternativ för oss. Varje incident som är allvarlig eller
som vi kan ta lärdom av rapporteras som en HMS-varning (hälsa, miljö och säkerhet) och resultatet skickas sedan till alla verksamheter inom koncernen”, säger Steve. ”Dessa HMS- varningar kan potentiellt leda till att man
kan undvika liknande problem vid en
annan anläggning.” Förbättring av säkerheten är ett åtagande som börjar på INEOS Capital, fortsätter genom styrelsen i varje verksamhet och genom hela organisationen. Det finns en kommandokedja i varje verksamhet som ser till att varje anställd slutligen hålls informerad. ”Varje INEOS-verksamhet är ansvarig för sitt eget resultat”, säger Steve. ”Många stora företag fungerar på ett annat
sätt än vad vi gör. Andra kemiska bolag får sina anvisningar från, och granskas av, en central HMS-organisation. Jag anser att om man gör på det sättet tar man bort ansvaret från de människor som kan göra förbättringarna. Det kommer inte att fungera.” 
 Allt eftersom INEOS försöker fortsätta sin trend
och förbättra 2011 års resultat lanserar vi ett av våra mest ambitiösa projekt hittills. Tony Traynor, chef för INEOS Group Operations, leder ett
initiativ för INEOS processäkerhet och för att
driva förbättringar av säkerhetsresultaten samt för att utveckla två viktiga principer för att sätta en standard inom företaget – den ena principen har 10 punkter baserade på den mänskliga faktorn, som vi kallar beteendesäkerhet och den andra har 10 punkter om processäkerhet. Dessa principer är alla baserade på faktiska incidenter eller ‘nära missar’ och är HMS-varningar. ”De baseras på bästa praxis från hela INEOS och från andra kemiska bolag över hela världen. Vi har samlat in en enorm mängd information och sammanställt den till något som människor kan förstå och som hjälper oss att överträffa det utmärkta resultat vi har sett i år,” säger Steve. När vi frågade honom om 20 punkter var för mycket var Steve helt klar: ”Det tycker jag inte. De är viktiga principer som kommer från den kunskap vi har skaffat oss under årens lopp,
vi anser att de omfattar alla incidenter. Om vi hade följt dessa principer tidigare skulle alla de incidenter vi har haft under de senaste åren, vare sig det var på INEOS eller andra företag, kunnat ha förhindrats. Jag tror att det är rätt antal.” En del av problemet för den kemiska branschen, är allmänhetens uppfattning. Det är därför vi arbetar hårt med att se till att våra lokala samhällen förstår oss och hur våra säkerhets- och miljöresultat ständigt förbättras. De flesta kemiska incidenter, vare sig de är stora eller små, blir till stora rubriker. Faktum är att den kemiska sektorns säkerhetsresultat är mycket bättre än många andra industrier. När man tittar på skadefrekvensen inom många andra tillverkningsindustrier är den kemiska sektorn klart en av de bästa. Missförstå mig inte, det går alltid att göra förbättringar. För mig är en enda skada inom hela sektorn en olycka som kunde ha förhindrats. ”Jag vet att jag kan sova gott om nätterna eftersom varje verksamhetsstyrelse övervakar säkerhetssystem, processer, människor och beredskapsplaner, som alla är utformade (och ständigt kontrolleras) att hålla risknivån nere. Om det finns någon avvikelse skulle jag se det i säkerhetsrapporteringen.”

12 min read
raising-champions-banner.jpg

Uppfostra mästare

Inget har ändrat sig för Storbritanniens Beth Tweddle när hon tar sig an världen vid olympiaden i London 2012. Det kanske inte är detsamma för mamma och pappa som nervöst kommer att sitta på läktaren. Men Beth vet vad som krävs för att vara bäst, oavsett om det är inom affärer eller sport. Det handlar om tro, att brinna, begåvning och att vara lugn under tryck. Ytligt sett är Beth Tweddle en osannolik hjältinna. Hon är ganska kort, ca 160 cm, anspråkslös och otroligt försynt. Men denna 26-åring förväntas
gå till historien vid olympiaden i London 2012. För Storbritannien har aldrig vunnit en olympisk medalj i en individuell damsport. Enligt mångas åsikt har Beth redan gått till historien. Trots allt är hon den enda som inte är tonåring och som vunnit VM tre gånger. Men det är en olympisk medalj som fortfarande gäckar henne och det är det som driver henne. Pappa, Jerry Tweddle, Business Manager på INEOS Compounds, förstår denna önskan, men säger att efter
att ha kommit så nära i Peking 2008, förväntar sig Storbritannien att det går bra för Beth och det ökar trycket. ”De flesta friidrottare är glada över att få vara med i olympiaden, men för människor som Paula Radcliffe, där förväntningarna att de ska ta guldmedalj, är det ett trauma”, säger han. ”Upptakten till olympiaden kommer att vara svår.” Beth är förvånansvärt lugn och säger att om det är något hon ser fram emot så är det att tävla inför en hemmapublik. ”Det är en chans du får en gång i livet, det är så jag tänker”, säger hon. Det är inte
som ett enormt tryck. Vid 26 års ålder vet hon att hon
är en veteran inom gymnastikens värld och planerar
att använda det till sin fördel. ”Jag kanske inte har kroppen som en 16-åring, men jag har mycket mer erfarenhet”. Erfarenhet är någon som hon fått under de 18 år hon har tävlat. ”De flesta friidrottare tävlar bara i en olympiad”, säger Jerry. Det här blir Beths tredje. Förmågan att komma tillbaka igen år efter år är en egenskap som Beth beundrar hos andra friidrottare. ”Jag vet hur mycket engagemang som krävs för att nå toppen.” De friidrottare hon beundrar mest är maratonlöparen Paula Radcliffe och olympiska guldmedaljvinnaren Kelly Holmes. ”De fick bägge många skador under sina karriärer, men fortsatte ändå och uppnådde otroliga saker. Jag har också haft en del skador, men min tanke är att om de kan klara det så varför skulle inte jag klara det.” Beths föräldrar har varit ett underbart stöd och en inspiration. ”Det bästa de har lärt mig är att aldrig ge upp och att behandla alla andra på det sätt som du själv vill bli behandlad”, säger hon. Precis som alla verkliga mästare, anser hon att övning ger färdighet. Ibland kan det ta tre månader att lära sig en ny färdighet, innan hon ens har infogat den i sin rutin. ”Det gäller att göra den om och om igen tills den blir perfekt”, säger hon. ”Ibland kan det kännas tråkigt, men det är något man måste göra. Mästare arbetar hårt och är villiga att fortsätta även när de möter motgångar.” En av de svåraste sakerna för gymnaster är att om de tar ledigt från träningen i tre månader, så förändras deras längd, teknik och timing. ”Om man ligger en halv sekund fel i gymnastik blir allt tyvärr fel. Det har jag upplevt många gånger”, säger Beth. ”Om man släpper barren för tidigt eller för sent, hamnar man fel. Några millisekunder kan göra hela skillnaden.” När hon går ut på golvet och barren vid olympiaden i London, kommer hon att ha utfört sin 140-sekundsrutin hundratals gånger i gymmet. Beth, som har fått en
rörelse uppkallad efter sig, kommer nog att ha några överraskningar på lager för åskådarna. Kort sagt, hon kommer att ta risker. ”Om jag håller tillbaka och gör en säker rutin har jag ingen chans att vinna en medalj, så enkelt är det. De där 50 sekunderna på barren är som att åka berg- och dalbana. Den enda skillnaden är att det är jag som har kontrollen.” Oavsett vad som händer vid olympiaden i London, planerar Beth, som redan har höjt ribban mycket för gymnaster i Storbritannien, att dra sig tillbaka från sporten. ”Det känns lite konstigt när andra kallar mig för en inspirerande förebild och det är en stor ära. Själv känner jag mig fortfarande som samma person som jag var förr. Jag går till gymmet och tränar samma antal timmar som jag alltid gjort. Den enda skillnaden är att nu har jag några fler titlar.” Hennes mamma och pappa är otroligt stolta över vad hon uppnått och kommer att vara det oavsett om hon vinner eller förlorar i London. ”Ibland vinner någon ett olympiskt guld, men efteråt kommer du inte ihåg vad personen heter”, säger Jerry. ”Men Beths namn kommer alltid att vara förknippat med att höja standarden på brittisk gymnastik och inspirera ungdomar att följa i hennes fotspår.” Beth and Jerry Föräldrar måste också ha nerver av stål Det är svårt att veta vems nerver som sätts mest på prov när Storbritanniens toppgymnast Beth Tweddle försöker ta guld i olympiaden i London 2012. Är det pappa, Jerry Tweddle, Business Manager på INEOS Compounds, mamma Ann eller är det deras dotter, som vid 26 års ålder i gymnastikhänseende nästan kan anses vara en geriatriker? Om man tänker på hur det varit hittills är det inte troligt att det är Beths nerver som sätts mest på prov. ”När du står och väntar på din tur måste du vara 100 % säker på att det kommer att gå bra”, säger hon. ”Är du minsta nervös eller orolig att du
ska göra dig illa, så är det då olyckor vanligtvis inträffar. Gymnastik är till 90 % mentalt. Mamma och pappa vet det, men det hindrar dem inte från att oroa sig.” ”Jag är så nervös att jag pratar med alla som är villiga att lyssna säger Ann. Men Jerry blir väldigt tyst.” Därför sitter de sällan tillsammans under stora tävlingar och bortsett från att de skickar ett SMS till Beth och önskar henne lycka till, lämnar de henne i fred. ”Det finns inte plats för oss precis före en tävling”, säger Jerry. Ann säger att en del föräldrar försöker prata med sina barn, men de måsta försvinna i bakgrunden. ”Beth vet att vi är där, men hon tittar aldrig på oss innan hon börjar sin rutin. Hon har sina egna nerver att hantera utan att försöka hantera våra också.” Även om Ann och Jerry inte nödvändigtvis sitter
på samma rad, delar de ett brinnande intresse för sporten som har tagit dem till världens alla hörn under de senaste 20 åren. ”Under årens lopp har vi tagit semester och åkt till platser som vanliga turister kanske inte väljer”, säger Jerry. ”Men vad kan vara bättre än att resa över hela världen och titta på när ditt barn tävlar?” Deras stöd betyder allt för Beth. ”Mina föräldrar har spelat en enorm roll för min framgång”, säger hon. ”När jag var yngre var de mitt stödteam på alla sätt, både ekonomiskt och mentalt. De var näringsexperter, föräldrar, taxiförare och de fanns alltid där för att trösta mig eller fira med mig.” De är båda mycket stolta över vad deras dotter uppnått och hennes uthållighet, men de tar inte
åt sig äran över det faktum att Beth har förändrat gymnastiken i Storbritannien. De säger att hon alltid har varit en mycket bestämd person med en järnvilja och en önskan att bli den bästa. ”Beth har alltid varit mycket tävlingslysten”, säger Jerry. ”Som barn hatade hon att förlora i någonting. Många gånger fick vi lov att spela en extra omgång minigolf på semestern så hon kunde triumfera.” Jerry och Ann tog Beth till Camm Street Gym i Crewe när hon var sju år för att hon hade så mycket energi. ”Hon satt aldrig stilla och klättrade och klängde hela tiden på saker och ting”, säger Jerry. ”Hon visade ingen rädsla och innan vi visste något, tillbringade hon 25 timmar i veckan i gymmet. Hon visste att hon måste träna hårt om hon skulle uppnå det hon ville, så hon drev sig själv. Hon är fortfarande medveten om att om man vill vinna så måste man riskera att förlora.” Hon vann aldrig den brittiska juniortiteln och har ännu inte vunnit en olympisk medalj och det sporrar henne. Hennes mamma och pappa tycker att de har lärt sig av henne. ”Beth har lärt oss mycket om hur man hanterar besvikelser i livet”, säger Ann. ”Varje nederlag loggas, paketeras och stuvas undan, sedan tänker hon inte mer på det utan går vidare. Hon ser aldrig bakåt.” Eftersom hon missade en olympisk medalj i Peking 2008, skulle det vara den perfekta avslutningen för Beths karriär om hon tog en i London. Men hennes bidrag till en sport som en gång dominerades av gymnaster som ryskan Olga Korbut och rumänskan Nadia Comãneci är viktigare. ”Britterna vann aldrig”, säger Jerry. ”Nu ser brittiska ungdomar upp till Beth och tänker: Om hon kan göra det, så kan vi.” För Jerry och Ann har det varit en fantastisk resa genom livets upp- och nedgångar som inkluderar många timmar på olika akutavdelningar. ”En gång skadade Beth foten när hon spelade korgboll”, säger Jerry. Jerry och Ann är medvetna om att föräldrar både kan vara till hinder och till hjälp. ”På ett mycket tidigt stadium ville hennes tränare veta vilken sorts föräldrar vi var”, säger Ann. ”Jag var inte säker på vad han menade, men han visste att om det skulle gå bra för Beth skulle hon behöva vårt stöd.” Det stödet innebar att Jerry i många år arbetade över varje kväll på kontoret i Runcorn medan
Beth tränade på Liverpool Gymnastics Club. Efter hennes tvåtimmarspass hämtade han henne och körde hem till kvällsmaten och hemläxorna före läggdags. För Jerry var den timslånga resan hem
till Bunbury i Cheshire en välsignelse. ”Hur många tonårsföräldrar får möjlighet att ha en sådan fin kontakt och sådana samtal med sitt barn i bilen? säger han.” Beth lärde sig att köra bil när hon var 17 år och klarade körkortet vid första uppkörningen. Före det fick hon ta taxi från Queen’s School i Chester till Liverpool. ”Ibland uppgick en månads taxiräkning till mer än vårt bolån”, säger Jerry. ”Vi hade tur som hade råd med det. Och ärligt talat, har vi haft jättekul.”

11 min read
independent-thinking-banner.jpg

Innovativt tänkande

INEOS bedriver affärer på ett annat sätt än andra företag och det lönar sig, särskilt när det gäller hur verksamheten finansieras, det visade den första delen av deras refinansieringsavtal, som slutfördes i slutet av februari - John Reece, Finance Director tar en titt på INEOS finansiering och 2011 års resultat. VIDEO Ibland lönar det sig att vara annorlunda Under årens lopp har mycket skrivits om INEOS och dess upplåning i världspressen, men väldigt lite har skrivits om omfattningen av organisationen, dess tillväxt, omsättning eller inkomster (EBITDA). INEOS affärsmodell har gång efter annan visat sig fungera mycket bra. Den är rätt för en kemiskt verksamhet och betyder att företaget har större kontroll över sitt eget öde. Det betyder att den inte är ansvarig för kortsiktiga krav från aktieägare. John Reece anser att INEOS alltid har haft möjlighet att välja hur de finansierar sina verksamheter. De kunde söka efter finansiering på aktiemarknaden eller fortsätta att använda skuldmarknaden. Skillnaden är att den ena ger INEOS kontrollen, den andra gör det inte. ”Att finansiera INEOS på aktiemarknaden skulle innebära att vi måste göra en börsintroduktion”, säger han. ”Det skulle betyda att vi ställs inför den vanliga börsmarknadscykeln, varje kvartal måste vara bättre än det föregående därför att det är vad aktieanalytiker och investerare vill ha.” Det är mycket svårt för ett cykliskt kemiskt bolag som vårt, där vi är mer fokuserade på långsiktig tillväxt snarare än vad som händer kvartal efter kvartal. Det har alltid varit INEOS synpunkt att om skuldmarknaden är öppen och priserna är bra så är det ett bättre och effektivare sätt att finansiera vår verksamhet. Det har fungerat bra och INEOS har bedrivit sin verksamhet på det sättet de senaste 14 åren. I slutet av februari refinansierade INEOS framgångsrikt en stor del av sin upplåning ett år innan det behövdes. Svaret från den finansiella marknaden var bättre än förväntat. INEOS hoppades att kunna få ca 1 miljard USD från obligationsmarknaden, men gensvaret från investerare var så positivt att INEOS beslöt att öka beloppet eftersom refinansieringen var så attraktiv. ”Man måste välja rätt tidpunkt, övertygelsen
på INEOS var hög och vi hade en mycket stark efterfrågan”, säger han. ”Största delen av INEOS upplåning kommer från finansinstitut och fonder. Det härstammar från 2005 när vi tog lån för att köpa Innovene-verksamheten från BP. Många av de lånen förfaller under de närmaste åren.” INEOS stora mål i år är att refinansiera återstoden av sin upplåning (eller senior facilities-avtalet) som uppgår till ca 2,4 miljarder EUR vid rätt tidpunkt. ”Det är i alla fall avsikten”, säger John. ”Vi lägger självklart fokus på lånekostnaden och försöker
att se till att vi gör det på ett sätt som minskar vår räntekostnad över tid. Man måste verkligen dra fördel av kreditmarknaden när den är bra för den är mycket cyklisk.” Han anser att den förbättrade amerikanska ekonomin har hjälpt kreditmarknaden i Amerika att få en bra start och därför gick INEOS i slutet av januari ut och refinansierade den tidigaste skuldbiten som skulle förfalla 2013. Nu har vi inga signifikanta skulder som förfaller förrän 2014. Att finansiera en verksamhet på det sätt som INEOS gör skulle inte passa alla verksamheter. ”För en verksamhet som är cyklisk och som måste skötas över en längre tid passar det mycket bra”, säger John. ”För andra företag där målsättningen är en annan, t.ex. ett privat aktiebolag som letar efter ett offentligt fast anbud, kanske det är annorlunda.” John säger att INEOS bara skulle överväga att ändra sitt sätt att finansiera verksamheten om kreditmarknaden stängdes. ”Om vi inte kan refinansiera upplåningen skulle det vara något som vi skulle få tänka på, men förhoppningsvis kommer det inte att hända”, säger han. Ett resultat i två halvor - 2011 års ekonomiska resultat År 2011 blev ett resultat i två halvor för INEOS. Företaget hade ett starkt första halvår med två rekordkvartal, men tredje kvartalet var betydligt långsammare och fjärde kvartalet slutade mycket svagt. Som företag förväntar sig INEOS att upp- och nedgångarna avspeglar den globala ekonomin. Nyligen har det varit svårt att göra prognoser från ett kvartal
till det nästa, i synnerhet i Europa. Den huvudsakliga anledningen till det svagare andra halvåret berodde
på saker som låg utanför INEOS kontroll. Utöver driftssvårigheter på grund av leverans av råmaterial i Grangemouth, Skottland samt problem med en leverantör i Köln drabbades företaget också hårt av eurokrisen samt det kinesiska beslutet att trampa på bromsen. ”Handelsmiljön under fjärde kvartalet 2011 var utmanande”, säger John Reece. ”Global ekonomisk och politisk osäkerhet påverkade efterfrågan i ett flertal sektorer. Den kinesiska regeringens agerande minskade definitivt efterfrågan på några av våra produkter i Fjärran Östern, vilket ledde till en nedgång av produktpriser.” I Amerika, var det emellertid en annan sak. Trots att eurokrisen påverkade företag över hela kontinenten försökte många köpare att minska sina aktieinnehav, vilket i sin tur ledde till en minskad efterfrågan och reducerad driftsgrad. INEOS North American upprätthöll emellertid goda marginaler på grund av att de fortsatte att dra nytta av billigare gasråvara och en ekonomi som växte i självförtroende. Handelsvillkoren var solida i Nordamerika och marginalerna låg kvar över medelcykel. Etylenderivat förblev konkurrenskraftiga på exportmarknaden. Total sett var 2011 ett bra år för INEOS Groups EBITDA med 1,7 miljarder GBP, något upp jämfört med föregående år. I år har det hittills gått bra för INEOS. ”Handeln i början av 2012 har förbättrats signifikant jämfört med fjärde kvartalet”, säger John. ”Över hela verksamheten var det glidande medelvärdet för beställningar per vecka de fyra första veckorna i januari det högsta på fem år.” Marginalerna för INEOS Olefins & Polymers North America har gynnats av det ökade priset på polyetylen, den minskade kostnaden för etan och åtstramningen
av tillgångar på grund av en omfattande säsong med underhållsstopp inom industrin. Alla INEOS Olefins & Polymers Europes anläggningar fungerar bra och såg betydande ökningar av försäljningspriset i februari. För de kemiska intermediära verksamheterna har alla de fyra stora också upplevt förbättrade handelsvillkor. Phenols försäljning var 20 % högre än i december med förbättrade marginaler på skärpta marknader. Nitrilesanläggningens procent av den totala produktionskapaciteten har ökat från ca 60 % under fjärde kvartalet till nästan 100 % i februari. Priserna fortsätter att öka i alla regioner och efterfrågan fortsätter med begränsad tillgång på grund av en omfattande säsong med underhållsstopp. Marknadsvillkoren för Oxide-verksamheten fortsätter också att förbättras och Oligomers förblir solid med bra volymer och fasta marginaler. ”Det är uppmuntrande”, säger John. ”Det gör att vi befinner oss i en bra position för att gå ut på marknaden igen längre fram i år och slutföra vår refinansiering.”

15 min read
ineos-capital-banner.jpg

INEOS Capital

Jim Ratcliffe, styrelseordförande för INEOS, talar öppet med Tom Crotty, Director INEOS koncernen, om 2011 och de första månaderna 2012. jim ratcliffe-video TC: Vi träffades senast i november när du förklarade att även om året hade börjat bra, var efterfrågan i slutet vikande efter osäkerheten i Europa. Slutade året som du hade förväntat dig? JR: Ja. Det var ett lugnt fjärde kvartal på grund av eurokrisen och Kinas beslut att dra åt svångremmen gjorde att beställningarna minskade för alla våra verksamheter. Det förekom mycket lageruttag över hela världen. Vi hade ett liknande fjärde kvartal både 2009 och 2010 så det var inte någon katastrof, mer av en besvikelse därför att första halvåret var så enastående. Men den kemiska verksamheten går upp och ner, det vet vi alla. Under de fyra kvartalen 2011 jämnade det ut sig och
var ett bekvämt år för oss och vi har haft en stark början under första kvartalet i år. Folk börjar fylla på sina lager och generellt sett har efterfrågan blivit bättre. Det går bra för Amerika och Kina har lättat på svångremmen igen. På det hela taget är vi nöjda med första kvartalet. TC: Hur var säkerhetsresultaten för året? JR: Beträffande personsäkerheten hade vi ett rekordår. Vår säkerhetsstatistik var 0,2 eller 0,21, vilket var vårt bästa hittills. Det i sig självt var bra, men kanske ännu viktigare är att vi har haft fyra års förbättring, vilket visar att de system vi har infört fungerar bra. Vi kan lugnt säga att vi nu ligger i den översta decilen inom den kemiska industrin. Vi vet att Exxon ligger på 0,16 och vi ligger på 0,21, vilket betyder att vi alltid kan bli bättre och att förbättringar alltid kan göras tills vi ligger på noll. Den andra aspekten är processäkerheten, den är
mycket svårare att mäta än personsäkerheten, eftersom det statistiskt sett inte är mycket som händer. Men vi undersöker mycket noga alla utsläpp och eventuella utsläpp diskuteras alltid ingående vid våra styrelsemöten. Vi tittar mycket noga på HMS-kritiska larm så att om vi någonsin kommer till den sista försvarslinjen eller om det någonsin uppstår ett problem med en av dessa kemiska processer, kan vi göra något åt det och förhindra ett stort problem. TC: I januari gick vi ut på den finansiella marknaden för att refinansiera upplåning. Hur var svaret från potentiella investerare? JR: Det var förvånansvärt bra. Januari var fortfarande en särskilt svår månad, eftersom vi höll på att ta oss ur eurokrisen. Folk var lite osäkra eftersom kineserna inte hade kommit tillbaka efter sitt nyårsfirande och även om vi sett några mycket positiva tecken från Amerika, var vi fortfarande inte säkra på vilket mottagande vi skulle få på marknaden. Vi blev mycket övertecknade, vi ville låna knappt 1 miljard USD, men erbjöds över 5 miljarder USD. I slutänden tog vi ut lite över 1,6 miljarder USD. Ett av våra mål för resten av året är att helt refinansiera resten av verksamheten. TC: Varför var efterfrågan att investera i INEOS så hög? JR: Bortsett från det faktum att de tydligen gillade oss och presentationerna gick bra har INEOS gjort många emissioner under åren. De har aldrig svikit någon. Vi sattes på hårt prov under krisen 2008 och vi klarade det provet i den värsta konjunkturnedgången under de senaste 30 eller 40 åren. Sedan dess har investerare investerat mycket lite och sitter nu på mycket kontanter. De vet att om de sätter in sina pengar på ett konto tjänar de nästan ingenting, därför letar de efter sätt att investera. De obligationer som vi emitterar betalar 8 % så de ser INEOS som en bra risk. Hittills har våra obligationer under många år alltid haft bra resultat. De går naturligtvis både upp och ner. Om vi har en kris går obligationerna ner, men de har alltid gått upp igen och vi har aldrig brustit i våra åtaganden. INEOS resultat har alltid varit starkt bortsett från fjärde kvartalet 2011. Men första halvåret 2011 var det starkaste vi någonsin upplevt så vi har kommit tillbaka efter konjunkturnedgången och vår vision för 2012 är ganska positiv. På det hela taget är det ett mycket bra resultat och vi är mycket nöjda. TC: Var det en överraskning? JR: Vi var glatt överraskade, men vi trodde att det skulle gå bra annars skulle vi inte ha gått ut över huvudtaget. Det finns ett hemskt uttryck i Amerika (ursäkta alla läsare
i USA) kallat ett “blowout deal”. Det låter inte bra på engelska, men det innebär en snabb åtgång av alla obligationer vid en nyemission. Största delen av pengarna som vi tog in var i USA på en marknad som är mycket stark. I Amerika tänker människor mycket positivt just nu. TC: Vad betyder det för verksamheten? JR: Som du vet vill vi slutföra refinansieringen. Det är något som man gör i lagom stora bitar, då det är för mycket att göra allt på en gång. Därför hoppas vi att kunna gå ut igen under det här första halvåret och slutföra processen. Det betyder att vi kommer att ha en mycket stadig balansräkning. Vi vill ta itu med de problem som uppstod 2008 och 2009. Jag är säker på att människor kommer ihåg att vi fick några ganska allvarliga skadestånd från de finansiella marknaderna på grund av vad som hände under
den ekonomiska krisen, som orsakades av bankerna. Bankerna hade befogenhet att ålägga några ganska ordentliga skadestånd på INEOS så vi har avlägsnat oss från det. Genom refinansieringen försvinner alla
dessa skadestånd. TC: Ser du några förändringar av INEOS modell, som en privatägd kemisk koncern? JR: Nej. Det tror jag inte, vi håller kursen nu. TC: Hur fungerar de joint ventures som startades förra året? JR: Även om Styrolution hade ett mycket lugnt fjärde kvartal, hade de totalt sett ett bra år. Precis som INEOS hade de ett bra första kvartal och började det här året i full fart framåt. Refinings marknad i Europa har ännu inte lugnat sig efter krisen 2008/2009. Vi behöver få se att mer kapacitet kommer ut. En viss kapacitet kom ut när Petroplus kollapsade för några månader sedan, även om en del människor fortfarande leker med tanken att rädda några av komponenterna, vilket vi tycker är löjligt, men det är en situation som är svår att förutse. Refining hade en ganska bra månad i januari, men sedan februari har det varit svårt. Vi behöver mer tid för att stabilsera oss och för efterfrågan att jämna ut sig. TC: Vad kommer er verksamhet att fokusera på i år? JR: Det första är utan tvekan att slutföra refinansieringen, som förhoppningsvis kommer att gå bra. Sedan tror jag att vårt fokus främst ligger på två tillväxtområden
för INEOS. För det första har vi skiffergas i Amerika, vilket ger många möjligheter. Vi använder ganska mycket tid, uppmärksamhet och fokus på att överväga om vi ska dra fördel av några av dessa möjligheter. För det andra finns tillväxtmöjligheterna för INEOS i Kina där man visar mycket intresse för våra intermediära verksamheter. Kina har investerat uppströms i produktionskedjan, vilket vi skulle beskriva som O&P verksamheter. Många kracker- och polymeranläggningar har byggts och byggs fortfarande i Kina. Men de har inte gått in på det intermediära området, som är ett steg nedströms i produktionskedjan och INEOS har några mycket intressanta verksamheter inom fenol och akrylonitril, oligomer, oxid samt några av våra tekniska verksamheter. TC: I november sa du att det kommer alltid att förekomma upp- och nedgångar i affärsvärlden. Hur kan INEOS se till att det fortsätter att gå bra för oss trots denna osäkerhet? JR: Det finns inga enkla recept eller garantier, vi vet
att våra verksamheter är cykliska och det kommer att förekomma upp- och nedgångar. Allt man kan göra är att se till att vi är väl rustade och att våra fasta kostnader är konkurrenskraftiga samt att när vi når botten på konjunkturcykeln inte har något negativt på vinst- och förlustkontot. Det betyder att vi måste ha låga fasta kostnader, effektiva och tillförlitliga enheter samt effektiv teknologi. Mycket av detta sattes redan på prov under krisen 2008/2009. Sedan dess har vi lagt ner och sålt en del så det vi har i INEOS portfölj idag är en ganska smal och passande portfölj med tillgångar och anläggningar. TC: Och en sista fråga, hur går det för laget? Med det menar jag naturligtvis Manchester United. JR: Du som läser, eller lyssnar, kanske vet att Tom också är en Manchester United-supporter. Den här delen av intervjun skulle kunna vara längre än resten av intervjun. Vi är verkligen smickrade av det förskräckliga utfallet av den övriga ligan i England. De är hopplösa – Liverpool, Chelsea, Arsenal är hopplösa. Alla de bra spelarna tycks ha lämnat Storbritannien. United sitter högst upp i trädet, vi var tvungna att ta tillbaka Paul Scholes, 38 år, som mittfältare. Barcelona har åtta eller nio sådana som Paul Scholes och de är alla omkring 24 eller 25 år så vi är mycket smickrade. Jag är inte förvånad över att vi har lämnat Champions League, resten av den engelska ligan har också lämnat Champions League. Jag vet inte vad det är som händer, alltihop är mycket deprimerande. Tom, du har förstört intervjun.

10 min read
takes-on-the-world-banner.jpg

Fäktaren Max är en imponerande figur när han: tar sig an världen

Manfred Hartung, chef för underhåll på INEOS Köln, har sett sin son Max växa upp till en fäktare i världsklass. Genom detta har han också lärt sig mycket om ledarskap och ansvar. Den f.d. amerikanska boxaren Muhammad Ali sa att mästare inte skapas i gymmet. Han sa att de är gjorda av något som finns djupt inom dem – en önskan, en dröm, en vision. Max Hartung har en önskan, en dröm, en vision att ta hem en olympisk guldmedalj till Tyskland. Om han gör det kommer ingen att vara stoltare än pappa Manfred, chef inom underhåll på INEOS i Köln. Han fick lära sig strax efter det att Max börjat fäkta att man aldrig ska ha en förutfattad mening. ”Max var ett ganska fumligt barn som ibland blev retad
för att han hade glasögon”, säger Manfred. ”Min fru och jag trodde att han skulle vara hopplös på att fäkta eftersom han inte vara särskilt väl koordinerad. Och jag minns att jag log när hans tränare sa att det kunde vara till en fördel. Hans coach sa att hans motståndare nog skulle
underskatta honom.” Manfred och hans fru Roswitha lyssnade men var inte övertygade, så när de skulle betala för alla utrustning, köpte de begagnade saker till Max. ”Max hade en fäktjacka för en flicka, vilket såg lite knasigt ut, men Max brydde
sig inte”, säger Manfred. ”Max var bara nio år då
och använde skumsvärd, men belönade oss med
att börja vinna turneringar.” I februari i år kvalificerade sig deras 22-årige son för olympiaden i London. Han ingår i ett fyrmannalag, som om de vinner kommer att bli det första tyska fäktningslaget som vunnit en olympisk medalj. Bara tre i laget kommer att tävla individuellt, den fjärde är reserv. Enligt Manfred är Max fast besluten att inte sitta på reservbänken. Deras tyska tränare, Vilmo Szabo, har en vision att lyfta fram ett lag av unga män och kvinnor till olympiska mästare och världsmästare. Hittills har han producerat
sex världsmästare. Manfred, som kommer att vara i London under olympiaden, säger att han kommer att vara nervös när han ser sin son möta världens bästa fäktare. Men han vet att Max har utvecklat
en inre frid och ett självförtroende under årens lopp. Om du inte klarar av trycket i den här sporten bör du sluta, därför är fäktning mycket farligt. Det är en fara som Max är väl medveten om eftersom han blev genomborrad under en träning för många år sedan. ”Svärdet gick rakt igenom hans arm”, säger Manfred. ”Lyckligtvis överlevde Max utan några betydande ärr, varken mentalt eller fysiskt och han oroar sig aldrig för att bli skadad.” Under årens lopp har Manfred sett sin son växa upp och bli en fäktare i världsklass, men han är blygsam över den roll som han och hans fru har spelat i sonens framgång. ”De största gåvor vi har gett vår son är förmodligen vår kärlek och friheten att växa”, säger Manfred. ”Han å andra sidan har varit min förebild och hjälpt mig enormt mycket vad beträffar hur jag utför mitt arbete på INEOS i Köln.” Manfred säger att han lärt sig mycket av Max om ledarskap och ansvar. ”Som ledare måste man ha en ram inom vilken de anställda kan fatta sina egna beslut. Det gör dem inte bara mer ansvariga för sina egna handlingar, utan ökar deras självförtroende och tro på sig själva och får dem att vara stolta över vad de uppnått. Manfred anser att det är fundamentala byggstenar i alla framgångsrika företag.” ”Dessutom behöver du ha någon som tror på dig och på din förmåga och som är villig att uppmuntra dig att uppnå ännu större saker. Under de senaste 10 åren har jag insett att om du har en vision, rätt struktur och rätt människor omkring dig kan du uppnå vad som helst.”

7 min read
unlocking-potential-banner.jpg

Släppa Loss Begåvningar

Att hitta personal som förstår ett företags grundvärderingar är viktigt för alla organisationer som vill växa och blomstra i dagens konkurrenskraftiga värld. Men ibland är det inte så lätt som det låter. INEOS har alltid sett problem som en möjlighet till förbättring och det är därför vi tidigt sökt efter de bästa. Människor kan göra - eller förstöra - en organisation eller en situation. Man behöver bara titta på incidenten där kapten på ‘Costa Concordia’, efter vad som påstås, övergav sitt fartyg och lämnade passagerare och besättning att klara sig själva när kryssningsfartyget gick på grund och kapsejsade på den italienska kusten. Det är därför det är så viktigt att hitta människor som inte bara förstår företagets grundvärderingar, utan även tillämpar dem och föregår som gott exempel. Det är därför INEOS ständigt vidtar åtgärder för att garantera en kontinuerlig tillgång på högutbildade, disciplinerade och motiverade medarbetare som är medvetna om
sitt ansvar och som inte lämnar något åt chansen. Vi börjar söka mycket tidigt. På grundskolor, gymnasier och på vetenskapsmässor. ”Vi söker ständigt efter nya kandidater och utbildar vårt eget folk”, säger Patrick Giefers, platschef på INEOS Köln. ”Anledningen är enkel: INEOS vet att det lönar sig att investera i de bästa. Det är ett tillvägagångssätt som bekräftas av potentiella kandidater i och omkring Köln.” VIDEO Andreas Hain, chef för utbildning av lärlingar på den tyska arbetsplatsen, sa att varje år konkurrerar 2 000 ungdomar om 60 jobb. ”Vårt lärlingsprogram är mycket framgångsrikt och vi har inte några problem att fylla jobben med personer av hög kvalitet”, säger han. ”Vi kan sätta fokus på det vi behöver, de yrken vi behöver och personligheten hos de personer som vi vill ha i företaget.” I Tyskland fungerar det. I Storbritannien är det fortfarande brist på lämpligt kvalificerade ungdomar som är intresserade av att göra en karriär inom den kemiska industrin. ”Det är aldrig någon brist på ansökningar till lärlingsprogrammen i städerna där INEOS är verksamt”, säger Tom Crotty, Director INEOS koncernen. ”Det är mycket lätt eftersom familjer som har växt upp där, vet att det är ett gediget företag som ger en bra inkomst, så vi blir översvämmade av ansökningar.” Problemet som nyligen identifierades av Hans Niederberger, den person som brukade leda anläggningen i Köln, är kalibern på de brittiska studenterna. ”Han fann att det var en enorm skillnad på kvaliteten på de unga ingenjörerna”, sager Tom. ”De var akademiskt duktiga, men saknade de praktiska färdigheterna som är nödvändiga i jobbet.” För att överbrygga luckan och tillgodose efterfrågan på utbildade arbetstagare vid raffinaderiet i Grangemouth i Skottland har INEOS gått ihop med Forth Valley College och Heriot watt University. Tillsammans har de startat ett femårigt modernt lärlingsprogram ‘Engineers of the Future’ som ger varje student en fullständig universitetsutbildning plus betydande och, kanske ännu viktigare, relevant arbetslivserfarenhet. VIDEO2: Grange ”Det skapar en person som är färdig för arbetet när han/hon lämnar universitetet till skillnad från den traditionella vägen där den verkliga utbildningen för branschen börjar den dag personen anställs”, säger Gordon Grant, VD på INEOS Grangemouth services and infrastructure. ”Den lucka som identifierats av INEOS är inte unik för INEOS. Det är en brist som vi ser inom hela den kemiska branschen och även inom de tekniska branscherna över hela Storbritannien.” Han har haft ett nära samarbete med den skotska regeringen och myndigheter för kunskaps- och färdighetsutveckling för att främja INEOS modell. ”Det är en modell som borde övervägas för andra branscher och för att främja dess fördelar”,
 säger han. ”Den här modellen som kombinerar universitetsutbildning med arbetslivserfarenhet är något som har fördelar för alla inblandade.” Arbetslivserfarenhet som en del av en universitetsutbildning är inte något nytt, men det
är tänkandet bakom det hela som är annorlunda. ”Nytänkandet är att stanna upp och tänka
igenom vilken erfarenhet individen får och koppla detta direkt till vad som genomgående lärs ut
i klassrummet i hela programmet”, säger Robin westacott, chef för programmet Engineers of the Future. Forth Valley College har två program, det ena är en yrkesutbildning, det andra är akademiskt. Dessutom föreläser universitetet även om INEOS värderingar, i synnerhet kring säkerheten. ”Vi vill att de ska förstå INEOS kultur så att de
redan känner till företagskulturen när de kommer
till arbetsplatsen för sin arbetslivsutbildning”, säger Kenny MacInnes, ställföreträdande rektor för teknik på Forth Valley College. Studenterna är lika entusiastiska över programmet som INEOS. ”Du får betalt för arbetet och du får praktisk erfarenhet som studenter på universitetet inte får och du får även erfarenhet av arbetsplatsen.”, säger en student. En annan gillade det faktum att han hade en fördel framför sina kompisar innan han ens avslutat sina studier. ”Du kan redan mycket mer än en vanlig student”, säger han. Det är det som är avsikten. ”Förhoppningsvis kommer det att finnas fler av den här sortens program
inom tekniska branscher i framtiden som utbildar en arbetsstyrka av hög kaliber”, säger Gordon.

16 min read
cogent-new-talent-banner.jpg

Cogents idé att locka nya begåvningar

INEOS hjälper småföretag indirekt att hitta förstklassiga lärlingar genom Tom Crotty.Tom blev nyligen ordförande på Cogent, en grupp ledande affärsmän med uppdrag att höja standarden inom de kemiska industrierna, läkemedels-, kärnkrafts-, olje- och gas- samt petroleum- och polymerindustrierna och utöka möjligheterna för ungdomar i Storbritannien.”Problemet är inte i de stora företagen, eftersom de har råd att anställa lärlingar och utbilda dem”, säger han. ”Utan det är de små tekniska företagen som tycker att det är för riskabelt att ta sig an en lärling och därför anställer en 35-åring som arbetar i närheten.”Med Cogents stöd hoppas han att det kommer att bli en förändring. ”Cogent skulle anställa lärlingen i ett treårsprogram. Företaget skulle ta på sig halva kostnaden, men skulle inte ha problemet med att anställa individen. ”Om det inte blir bra, så hittar vi en annan plats åt dem.” Tom säger att det blir Cogents uppdrag att övertyga elever som slutat skolan om värdet av lärlingskap. ”Vi måste göra oss av med uppfattningen att lärlingskap betyder lera på stövlarna och olja i håret.””Ökande universitetskostnader får ungdomar att uppskatta möjligheten att skaffa sig färdigheter i en bransch med en tydlig karriär och en blomstrande framtid”, säger Tom. Cogent är Sector Skills Council för de kemiska industrierna, läkemedels-, kärnkrafts-, olje- och gas- samt petroleum- och polymerindustrierna. Förr tilldelades Sector Skills Council ett fast belopp av regeringen, men nu måste de lämna in en ansökan. Och hittills har det gått bra för Cogent.

4 min read
uk-needs-banner.jpg

Storbritannien behöver en tydlig, långsiktig energipolitik för att skydda framtida tillverkning

INEOS fortsätter att ha en betydande närvaro i Storbritannien med ca 4 000 anställda vid sex anläggningar. Företaget som fortsätter att satsa på sin redan etablerade tillverkningsbas, oroar sig för att affärsmiljön inte stöder behoven hos konkurrenskraftiga internationella verksamheter. Tom Crotty, Director INEOS koncernen, anser att Storbritannien först och främst behöver en tydlig, långsiktigt energipolitik om det ska stoppa problemen och skydda Storbritanniens framtida tillverkning. Han anser att kortsiktigt tänkande redan har gjort stor skada. ”För tillfället förekommer inte mycket “joined-up thinking” säger han. ”Det behöver förbättras om Storbritannien ska kunna vända de senaste 10 årens trend. Utan en sund tillverkningsbas kan landet inte generera välstånd och utan välstånd kan vi inte öka statens budget för våra skolor och sjukhus.” De länder som han anser att det har gått bäst för är Tyskland och Skandinavien som har investerat mycket i tillverkning. De som inte har gjort det, bl.a. Grekland, Spanien och Irland, har istället förlitat sig på servicebranschen. Enligt Tom behöver den brittiska regeringen och energiindustrin utveckla en sammanhängande industripolitik så att alla vet vilka sektorer som måste bevaras till varje pris.”Det är det viktigaste och det kommer att vara avgörande”, säger han. ”Om vi har en långsiktig stabil energipolitik kan industrin leverera enligt den. För tillfället har vi tur om vi har en politik som gäller i en mandatperiod.”Tom har också uppmanat successiva brittiska regeringar att undvika att införa ännu fler bestämmelser, vare sig de är inhemska eller påtvingade genom den Europeiska unionen, på en industri som redan vacklar under lagstiftningens börda. Han anser att tyskar och fransmän har gjort det på rätt sätt. ”De tolkar EU-bestämmelser på ett annat sätt än oss. De inför bestämmelser på ett sätt som skyddar deras industrier. Jag tror att vi måste undersöka hur EU-bestämmelser påverkar vår industri innan vi blint inför den.” Mellan 1997 och 2007 halverades Storbritanniens tillverkningsindustri som en procentandel av BNP och föll från 22 % till 11 %. Tyskland, å andra sidan, har knappast påverkats alls och ca 50 % av deras energi kommer fortfarande från kol. Vid en middag nyligen med brittiska regeringens Business Secretary Vince Cable, tillfrågades Tom vad samlingsregeringen kunde göra för att hjälpa Storbritanniens tillverkningsindustri. ”Jag föreslog en tidsmaskin så vi kan gå tillbaka 20 år i tiden”, säger han. ”Men Tom tror att stämningen håller på att förändras. ”Jag tror att konjunkturnedgången tydligt visade vad som behöver göras.”

6 min read
refreshing-talent-2-banner.jpg

Fräsch begåvning

INEOS kampanj att rekrytera toppstudenter i Amerika ger utdelning Studenter med en universitetsexamen i USA vet att om de får ett jobb på INEOS Olefins & Polymers USA får de snabbt en utmanande roll med stort ansvar. Och informationen sprider sig. ”Toppstudenter kräver meningsfulla jobb och befattningar. De har en ny syn och nya förväntningar som de kan använda omedelbart”, säger Sam Scheiner, personalchef på INEOS Olefins &
Polymers USA. ”Det första vi gör är att ge dem meningsfulla befattningar där de får ta sig an verkliga utmaningar redan från början. De nyanställda hamnar inte i en vanlig utvecklingskurs eller ett personaljobb. ”Genom att ge dem meningsfulla jobb, där de får arbeta med erfarna medarbetare, kan de snabbare nå sin fulla potential och bidra till verksamheten på ett betydelsefullt sätt.” Bill Steiner, som började på INEOS som kemiingenjör från Georgia Tech University för nästan fem år sedan, bekräftar skillnaden. ”Jag fick omedelbart mycket ansvar och kunde snabbt bidra på ett effektivt sätt”, säger han. Antalet universitetsutbildade amerikanska studenter som anställs av Olefins & Polymers USA, varierar varje år. Hur många det är beror på verksamhetens behov. O&P USA började sin rekryteringskampanj för universitetsutbildade studenter för sex år sedan. Sedan dess har 35 studenter främst med examen i teknik, ekonomi eller kemi börjat på företaget. ”Man bör också vara medveten om att de flesta av dem, 30 stycken i Houston-området, fortfarande arbetar på företaget på en marknad där en snabb personalomsättning är vanlig,” säger Sam. ”Det betyder att vi har något som människor vill ha och därför stannar de kvar för att få det.” ”Våra universitetsutbildade medarbetare vet att deras arbete är viktigt för företaget och ryktet sprider sig. Vi bygger upp INEOS anseende år efter år på de universitet som vi har ett nära samarbete med.” Det är alltid en hård konkurrens i USA att få de bästa studenterna och de flesta universitetsutbildade kommer från universitet i Texas och det angränsande Louisiana som är väl beprövade. Det som alla dessa universitet har gemensamt är att de har nära anknytning eller länkar till INEOS genom medarbetare som har studerat vid dessa institutioner. ”Det är viktigt för oss att vi har starka relationer med de universitet som vi rekryterar från”, säger Sam. Olefins & Polymers USA finns regelbundet med på jobbmässor för att höja sin profil bland universiteten och därmed bland studenterna. ”Det är viktigt för oss”, säger Sam. ”Det är en av anledningarna till att vi lägger ner så mycket tid och satsningar på att göra det rätt. Att få rätt studenter är grundläggande för hela processen. Vi vill ha rätt människor som passar i vårt företag, som utvecklas och växer i en spännande och utmanande miljö som vår.” Olefins & Polymers USA har beslutat att ha rekryteringsteam på varje universitet. ”Det ger oss möjlighet att tidigt få en känsla för vem som är rätt för företaget”, säger Sam. Varje team gör upp en slutlista och intervjuar kandidaterna på universitetet innan de bestämmer sig
för vilka de ska bjuda in till en rekryteringsomgång under två dagar på Marina View där de potentiella framtida arbetstagarna får besöka antingen INEOS Chocolate Bayou eller Battleground. ”Potentiella nyutexaminerade studenter får också träffa företagets vd och bolagsstyrelsen när de besöker anläggningarna”, säger Sam. Dennis Seith, vd för O&P USA, säger att rekryteringsprocessen görs i linje med det sätt som INEOS bedriver sin verksamhet på. ”Vårt tillvägagångssätt skiljer sig från våra konkurrenters”, säger han. ”Eftersom vi är en platt organisation är det vanligt att ha tillgång till den högre ledningen. Det gör att nyanställda kan utveckla färdigheter när de arbetar med högre chefer och jag anser att det minskar den tid det tar för dessa toppbegåvningar att få erkännande. ”Det är bra för INEOS eftersom vi får ut bästa möjliga av dem. Det är också bra för de nyutexaminerade studenterna, eftersom de får ta itu med utmaningar på ett tidigt stadium snarare än att tyngas ner av byråkrati.” Rekryteringskampanjen gör det möjligt för INEOS att på ett positivt sätt forma sin egen framtid. ”Kort sagt har vi kunnat etablera en pipeline för begåvningar”, säger Sam. ”Vi har anställt och utvecklat flera fantastiska personer som utan tvekan kommer att leda vår verksamhet i framtiden. ”Generellt sett måste den kemiska industrin bygga på sin egen expertis och kunskapsbas om den vill överleva på de mycket konkurrenskraftiga världsmarknaderna.” ”Om vi ska kunna skapa en hållbar och långsiktig verksamhet som syftar till att uppfylla samhällets behov i framtiden är det väsentligt att vi har en rik källa av begåvningar som bidrar till verksamheten. Företagets långsiktiga framtid är beroende av det arbete vi lägger ner idag för att få rätt personer till organisationen som fortsätter att forma vår kultur och säkra framgången för INEOS verksamhet som helhet, och jag anser att vi får en bra avkastning på vår investering.”

10 min read
shift-the-focus-banner.jpg

Skifta fokus: Hur skiftarbetare kan göra livet lättare

Skiftarbete hör till livets verklighet för miljontals människor över hela världen. De som håller företag igång dygnet runt kan göra mycket för att göra sitt liv lättare, hälsosammare och gladare. Skiftarbete är inget nytt, vilket de som arbetar inom tillverkning kan intyga. Där kontinuerliga produktionsprocesser kan ta flera dagar att starta och stänga av är det helt enkelt inte praktiskt att arbeta mellan kl. 09.00 och 17.00. Idag arbetar fler och fler människor skift för att hålla igång dagens samhälle med krav och behov dygnet runt, sju dagar i veckan. Det viktiga är hur du på bästa sätt klarar av skiftarbete och övergången från dag till natt och tillbaka igen, men samtidigt behåller din normala energinivå. Steve Gasser, har arbetat som operatör på INEOS Joffre LAO-anläggning i åtta år och är en av 35 operatörer som ser efter anläggningens dagliga drift. Han säger att enligt hans erfarenhet påverkar skiftarbete olika personer på olika sätt. ”Ju äldre du är, desto svårare är det för kroppen att anpassa sig till skiftarbete. Det kan påverka din energinivå, hur du tänker och hur du känner dig fysiskt, både på arbetet och hemma. Vissa skift är bättre än andra. Vintrarna är svårast på grund av begränsat dagsljus och kallt väder.” Den upplevelsen är inte ovanlig och liknar ‘jet lag’. Men anställda kan göra mer än de tror för att hantera kroppsklockan genom att vara medvetna om vad de äter och dricker, sova ordentligt
och motionera. Steve, som har arbetat skift till och från i 25 år, säger att de flesta skiftarbetare undviker koffein och energidrycker, lär sig snabbt att sova när de får tillfälle och att motionera ofta. Dr Adam Carey grundare och chef för Corperformance säger att under de senaste åren har forskare funnit att om vissa sorters livsmedel konsumeras på specifika tider kan de faktiskt minska påverkan av att byta tidszon (jet lag) med upp till 70 % och mycket av detta gäller även när du byter skift. Att äta proteinrikare mat gör människor piggare och måltider som innehåller mycket kolhydrater gör det lättare att sova på grund av de hormoner som livsmedlen producerar. När kosten kombineras med motion och bra sömn i ett svalt, mörkt rum kan effekten bli enorm. Det finns många saker som människor som byter från dag till natt redan gör. För att minska effekten inför den första natten försöker de ofta gå till sängs mycket senare än vanligt, t.ex. kl. 02.00 så de kan sova längre och stiga upp senare än vanligt före deras första nattskift, kanske kl 11.00 eller till och med kl 12.00. ”Näringsexperter har funnit att det kan hjälpa att minska kroppens sockerreserver före ett skiftbyte”, säger Adam. ”Enligt vår erfarenhet måste det göras minst ett dygn före ett skiftbyte. Vi råder de anställda att undvika kolhydrater sista dagen före ett skiftbyte och äta proteinbaserad mat istället. Det betyder att inte äta bröd, ris, pasta, rotfrukter, sädeslag, sötsaker, choklad och kex den dagen.” ”När du vaknar första dagen före nattskiftet är det en bra idé att bara äta lätt under dagen och före skiftets början. Alla måltider bör innehålla mycket protein och lite kolhydrater. Under skiftet bör alla måltider och snacks innehålla mycket protein och lite kolhydrater för att du ska känna dig pigg. Det är också mycket viktigt att dricka mycket vatten. Många människor blir trötta och har svårt att koncentrera sig bara för att de är lätt uttorkade. I slutet av ett nattskift kan det vara bra att motionera lite innan du äter en måltid med mycket kolhydrater och lite protein t.ex. pasta, eftersom det frigör de hormoner som hjälper oss att sova.” Adam ger också rådet att sova ordentligt, eftersom sömnen är mycket viktig. ”Många människor sover i rum som är lite för varma. Det är viktigt att kroppstemperaturen sänks lite. Om rummet eller sängkläderna hindrar dig från att hålla dig sval så är det svårare att somna eller att sova även om du är trött.” Misti Jezek, skiftarbetsledare för ett skiftlag på INEOS Chocolate Bayou works, en tillverkningsanläggning för polypropylen, har arbetat skift i nästan 19 år. Hon ser alltid till att hennes sovrum är tyst, svalt och mörkt. ”Jag har upptäckt att jag sover bäst om luftkonditioneringen är på för det gör att jag inte hör ljuden utifrån”, säger hon. Temperaturen i ett rum ska vara högst 16 °C, helst mellan 12-14 °C. Efter en bra sömn är det viktigt att dricka mycket vatten och sedan äta ordentligt. ”På vintern när det mörkt när du ska stiga upp kan det vara effektivt att ha en lampa med en timer som tänds, det gör att du vaknar på ett naturligare sätt”, säger Adam. ”Klart ljus på arbetet är också viktigt.” Vid slutet av de fyra skiftnätterna brukar människor använda en av två strategier. De går antingen hem och sover ett litet tag, men stiger upp tidigt eller också försöker de att inte sova alls och går till sängs tidigt. Oavsett vilket sätt du väljer, ska du när du har vaknat försöka att motionera, äta en proteinrik måltid och undvika stärkelserik mat. När det är dags att sova, ska du äta en stärkelserik måltid, det ökar din chans att somna. En person som gör det är Kenneth Cockheijt, en ung kemiprocessoperatör baserad i Antwerpen. ”Jag går ofta till gymmet eller cyklar om möjligt så jag är alltid sömnig när jag behöver vara det”, säger han. Om han har svårt att somna har han märkt att det hjälper att lyssna på musik. Han är också noga med sin kost och ändrar det han äter så att han får extra energi när han behöver det. Arbetsmiljön är sällan perfekt, men om du är noga med din kost och motionerar får det dig att känna dig nöjdare och friskare och gör att du får ut mesta möjliga av tiden när du är hemma. Det har alltid varit viktigt för Misti som började arbeta skift när hennes dotter var tre år. ”Att arbeta skift har gett mig fler möjligheter att vara med på min dotters skolfester och evenemang, än de flesta föräldrar har som arbetar på dagtid”, säger hon. Det här kan skiftarbetare göra för att göra livet lättare? Äta proteinrika måltider före arbetet gör att du känner dig piggare. Äta måltider som är rika på kolhydrater före sängdags. Sova i ett svalt, mörkt rum där rumstemperaturen är högst 16 °C. Motionera när det är möjligt. Dricka mycket vatten.

12 min read
managing-teams-banner.jpg

Leda arbets- team

Att förstå hur arbetsteam fungerar och förbättra prestandan gäller inte bara inom idrotten. Här förklarar Dr Phil Hopley varför det är relevant för mycket av det vi gör varje dag. Vinnare, oavsett om de arbetar på ett kontor, i en fabrik, ett kontrollrum eller är idrottare
i världsklass är inte födda sådana, de görs till det. En del människor förblir cyniska och det kan man förstå. De tycker att de inte har något gemensamt med elitidrottare och att elitidrottare inte har någon relevans för deras arbete eller hur de ska leda sina arbetsteam. Men hur ofta tittar affärsledare på idrottsvärlden för att få inspiration som hjälper dem att förbättra sin egen och andras arbetsprestation? Ta en titt i Sir Steve Redgraves, Sir Clive woodwards eller Sir Alex Fergusons dagbok så hittar du svaret. De gör det mycket ofta. Hur kommer det sig? Är det en chans för stressade tjänstemän att komma bort från kontoret? Lever affärsledare ut sina ouppfyllda idrottsdrömmar? Eller är det så att elitidrottare kan ge insikter i en värld där det är viktigt att vara bäst på sitt område och det i sin tur är värdefulla lärdomar för företag? Lyssna när idrottsmän pratar så får du övertygande bevis på hur planering, uttagning till ett lag, strategi, förberedelse, ledarskap, teamwork kopplat med hårt arbete är ryggraden i deras framgångar. Och vad som kanske är ännu viktigare är att lyssna på hur budskapet framförs, det är mycket inspirerande. Sir Clive woodward, chef för British Olympic Association och tränare för laget som vann Rugby world Cup 2003 talar ofta om förmågan att ”tänka klart under tryck”. Sir Steve Redgrave, som vunnit olympisk guldmedalj fem gånger, skriver om ”mental disciplin och att övervinna en låg självkänsla”. Vad båda visar är att vi alla bara är människor. Men många antar helt felaktigt att elitidrottare på något vis har skottsäkra sinnen och att de inte är som resten av oss. Under årens lopp har mitt arbete med olympiska roddare, professionella rugbyspelare, fotbollsspelare i Premiership och utförsåkare visat mig att så inte är fallet. Vad kan vi göra för att förbättra
vår återhämtningsförmåga och vår arbetsprestation?
 Med återhämtningsförmåga menar jag förmågan att hantera tryck, att återhämta sig och komma igen efter motgångar och varaktigt kunna arbeta på optimal nivå. På en enkel nivå behöver vi fastställa gemensamma mål och koppla dem till det som är viktigt för oss personligen. Vi klarar ofta av det första, men inte det andra.
Det är därför vi missar tillfällen att bygga upp återhämtningsförmågan och utan återhämtningsförmåga är det mer troligt att vi blir stressade. Om vi kan fastställa gemensamma mål och koppla dem till våra värderingar blir vi motiverade och tror på det vi gör och vart vi är på väg. Men förvänta dig inga snabba resultat eller framgångar, för så enkelt är det inte. Först måste vi ta reda på vad det kan vara som står i vägen för att förbättra någons prestation. Oftast är det ett problem med hur någon tänker eller uppfattar saker och ting. Bra chefer kan vanligtvis upptäcka och handskas med problem i sina arbetsteam, men ibland behövs specifik individuell handledning. Precis som i idrott behöver vi alla lära oss att hantera tryck, negativa tankar och känslor om vi ska kunna göra vårt bästa. Kognitivt beteende tränar idrottare och chefer att vara fokuserade på uppgiften trots upplevelsen av svåra känslor samtidigt. Kognitivt beteende är att tänka beteendet. Träning hjälper dig att förstå tankar och känslor som påverkar attityder och driver beteenden. I en idealisk värld bör chefer och ledare låta sina team utvecklas genom att ge dem kontroll och ansvar för vad de gör. Det handlar om att lämna ifrån sig kontrollen och ersätta den med stöd. De chefer som är för involverade leder i själva verket sina team på ett mikrosätt och det finns inget som gör slut på moralen snabbare, eftersom budskapet är att du inte tror att din personal kan göra sitt jobb ordentligt. Släpp lite av kontrollen så minskar du inte bara stressen, utan du kommer också att se en förbättrad arbetsprestation. Chefer frågar mig ofta om team som presterar för lite. Enligt min erfarenhet brukar saker förbli desamma
om det inte finns en kultur av ärlig och respektfull kommunikation. När människor börjar tala öppet om vad de känner oro för, så kommer alltid frågan om kontroll upp. Undersökningar av idrott och affärer visar klart att ju större kontroll och ansvar vi har för det vi gör, desto bättre arbetar vi. Det handlar om att lita på varandra och att lita på att andra ska leverera och nyckeln är att arbetsledare stöttar sitt arbetsteam och är säkra på att de kan leverera. Strax före olympiaden 2008 i Peking tog ledningen för det brittiska cykellaget en ordentligt titta på sig själva. De insåg att de måste ändra sig och slutade att kontrollera idrottarna och skapade istället en miljö där idrottarna kunde växa och utvecklas. Det gjorde en otrolig skillnad. Mycket har skrivits om ledarskap och att få ut mesta möjliga av ditt team, vare sig det är inom idrott eller affärer. Det är intressant att se hur lite uppmärksamhet som
lades på tränaren Jürgen Gröbler efter Storbritanniens fantastiska resultat i världsmästerskapen i Bled, Slovenien, där de brittiska roddarna vann 14 medaljer. David Bolchover, medförfattare till ‘The 90-Minute Manager’, var en av dem som insåg den centrala roll som Jürgen spelade. Han beskrev honom som en tyst, försynt man som inte intresserade sig för strålkastarljuset. Han skrev: ”Hans motsvarighet inom affärer är inte den karismatiska, mycket citerade vd:n som så älskas av medier, utan snarare en obesjungen mellanchef som ägnar sitt liv åt att locka fram den sista potentiella droppen hos de människor som han har till sitt förfogande.” Är detta kanske ett exempel för alla affärsledare?

7 min read
debate-banner-2.jpg

Debate: Är barnet som gör världens befolkning till 7 miljarder en katastrof för jorden?

INEOS tillverkar råvarorna för många produkter som dagens samhälle blir alltmer beroende av. Vår verksamhet drivs av tillväxten av bruttonationalprodukten. Allt eftersom världens befolkning ökar och
länder utvecklas kommer efterfrågan på dessa råvarukemikalier som ingår i transport, konstruktion, elektronik, jordbruk och hälsovård också att öka. Efter födseln av det barn som gör världens befolkning till 7 miljarder i slutet av 2011 förutspår många dystra tider med ohållbara befolkningsnivåer och livsmedelsbrist. Ska vi oroa oss?
 Eller kommer samhället att fortsätta att anpassa sig och dra fördel av nya begåvningar, nya uppfinningar och en ständig utveckling av den mänskliga andan? Vi tar oss en titt på vad kommentatorer, journalister och politiker tycker. Oroliga: Den snabbt växande befolkningen påskyndar fattigdom och är en indikator på världsomfattande miljöproblem. Dessutom resulterar befolkningstillväxten i ökande priser på världsmarknaden.
Renate Bähr, tillförordnad chef för Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (Tyska stiftelsen för världsbefolkningen) Befolkningstillväxten måste stoppas. Världens resurser kan inte upprätthålla den nuvarande nivån på befolkningstillväxten. Det går inte att ha fler människor på jorden än som kan livnäras. Ju fortare vi stabiliserar antalet människor, desto fortare kan vi sluta att springa i rulltrappan och vi får chansen att nå toppen, d.v.s. alla får ett hyggligt liv. Men det tycks ännu finnas några bisarra tabun kring detta. Dessa tabun hindrar inte bara politiker och kommunaltjänstemän att närvara vid stora konferenser. Det påverkar icke-statliga miljö- och utvecklingsorganisationer, människor som påstår 
sig känna starkt för en hållbar och välmående framtid för våra barn. 
Sir David Attenborough, Storbritanniens mest kända naturhistoriska filmskapare De grundläggande stödsystemen för världsbefolkningen tar slut. Det är därför som världens skogar krymper, fisket kollapsar, gräsmarker blir till öknar på grund av överbetning, jorden eroderar och grundvattennivån sjunker i 18 länder, där hälften av världens befolkning bor. Land har blivit det nya guldet. Det är en tidig bild av vad vi kommer att få se. Det blir en värld där varje land får sköta om sig självt, oavsett om det gäller olja, vatten, säd eller koppar.Lester Brown, ordförande för Earth Policy Institute, 
en miljöorganisation i Washington Vår befolkning ökar, men vår förmåga att upprätthålla liv på jorden krymper. Vi måste införa förändringar innan naturen gör det åt oss.
Varje extra människa behöver mat, vatten och energi och producerar mer avfall och föroreningar och ökar därmed den totala påverkan
på planeten och minskar alla andras del – de rikas mycket mer än de fattigas. Den totala påverkan och konsumtionen räknas ut genom att mäta genomsnittet per person multiplicerat med antalet människor. Följaktligen är det lättare att lösa alla miljöproblem (och många ekonomiska och sociala) med färre människor, och omöjligt med allt fler.Roger Martin, ordförande för 
välgörenhetsorganisationen Population Matters Även om jag anser att människor är geniala och samhället har lätt
att återhämta sig från förändringar blev jag övertygad att det skulle
vara katastrofalt att strunta i att minska befolkningstillväxten när jag besökte Afghanistan och Pakistan. Kampen där att bygga skolor och sjukvårdskliniker snabbare än efterfrågan på dem ökade, verkade
nästan omöjlig och det verkade även kampen att övertala människor
att regeringen kanske kan förbättra deras liv mer än talibanerna kan. I Peshawar hörde jag en kvinna i tjugofemårsåldern, som hade sju barn, med bedrövelse säga att hon inte ville ha några fler barn. Det verkar bara vara humant att hon hade tillgång till medlen att uppfylla sin önskan.Bronwen Maddox, redaktör för tidskriften Prospect   Inte oroliga: Vi bor på en överbefolkad planet. En av effekterna av detta är att naturkatastrofer, som t.ex. tsunamin på annandagen 2004, tar många fler människoliv än vad de skulle ha gjort förr i tiden. En annan
effekt är att konflikter tenderar alltmer att gälla naturresurser t.ex. olja och vatten. Det är bara samarbete som kan rädda oss och för det samarbetet måste vi förlita oss på ett reformerat Förenta nationerna.Martin Bell, f.d. BBC-korrespondent i
Washington och f.d. parlamentsledamot Det är troligt att världens befolkning kommer att öka med ca tre miljarder fram till 2050, framför allt i utvecklingsländerna. Vi har
aldrig upplevt en liknande tillväxt på så kort tid. Det 21:a århundradet kommer att gå till historien för sin åldrande befolkning. Det gäller inte bara Europa och Japan, utan även Kina, Latinamerika och efter 2050, även Indien. Men både individer och samhället kan dra nytta av en ökande medellivslängd. Det är en förbättring, dessutom kommer våra färdigheter och vår kunskap att vara tillgänglig längre. Men hälsovården, arbetsmarknaden och välfärdssystemet kommer att behöva anpassas.Befolkningsforskare Rainer Münz Det har varit en kapplöpning mellan ett utarmande av resurser och ett nytänkande och hittills har nytänkandet vunnit. Vi har flera tusen års historia att förlita oss på så jag känner mig rimligt optimistisk.Willem Buiter, Citis chefsekonom och son till den holländska ekonomen Harm Buiter Thomas Malthus, som predikade 1798 om okontrollerad befolkningstillväxt ansåg att jordens befolkning skulle svälta, men det har visat sig under de senaste 200 åren att han hade fel, så varför skulle han ha rätt under de kommande 100 åren?Robert Aliber, professor i internationell ekonomi
och finans vid Chicago University Befolkningsångest beror vanligtvis på dålig information och är ofta baserad på illvilja riktad mot fattiga som “förökar sig som kaniner” eller immigranter som “svämmar över” landets befolkning. Under sådana omständigheter sprider sig en befolkningsrädsla som är som en sorts terrorism och “befolkningsexplosionen” är en bluff. Den verkliga faran är att vi kommer att värdera människor mindre när befolkningen ökar. Vi bör värdera människoliv och försöka fortsätta att se det som dyrbart oavsett hur mycket av det vi har.Felipe Fernández-Armesto, författare av The World: A Global History Vi välkomnar världsmedborgare nr 7 miljarder. Enligt min åsikt finns nyckeln till att förbättra livskvaliteten för människor, födda och ännu
inte födda, i kvinnornas händer. Kvinnor kan bara hantera detta när
de inte är hungriga, när de kan gå i skolan och planera när och om
de vill ha barn. Det är inte möjligt när de är fattiga. Vi i västvärlden
måste välja att omdistribuera välstånd och rikedom och garantera att världsmedborgare nr 7 miljarder får gå i skolan, fatta sina egna beslut om vem hon vill gifta sig med, om hon vill ha barn och i så fall hur många.Johan Braeckman, filosofiprofessor, University of Gent

8 min read
ineos-colleagues-banner.jpg

INEOS kolleger förbereder sig för världens tuffaste lopp

John Oivind Selmer, fackföreningsledare och Oyvind Skogen, mekaniker på INEOS i Norge deltar båda i Finnmarksløpet, världens nordligaste hundslädstävling. Som kapptävling är det kanske det ”coolaste” i världen. Strax före starten blir det allt livligare på Finnmarkens hundslädstävling, en 500 km lång bana som går över frusna sjöar och fjäll i temperaturer som kan gå ner till -45 ºC. På startlinjen finns fackföreningsledaren John Oivind Selmer och mekanikern Oyvind Skogen, båda från INEOS i Norge. John är veteran och har tävlat i det här loppet, som av många anses vara det tuffaste i världen, 11 gånger. Oyvind är jämförelsevis bara en novis eftersom han bara varit med en gång tidigare, men båda har tränat hårt inför tävlingen och halva tiden kommer de att köra när det är mörkt. De är inte de enda som måste vara i bra form när de startar från Alta med 75 andra spann. ”Våra hundar måste också vara vältränade”, säger Oyvind. ”Det betyder att de måste vara i bra fysisk kondition och mentalt sunda.” De tävlande förväntar sig att förhållandena kommer att vara dåliga. Tjock snö och kraftiga vindar är vad de fruktar mest. ”Några hundslädsförare beskriver det här loppet som en kurs i överlevnad”, säger Oyvind. ”Om vädret är bra är det ett underbart vinteräventyr, du kan t.ex. få se ett fantastiskt norrsken som drar över himlen.” För att inte förfrysa sig, något som alltid är en verklig risk i kylan, har båda två många lager kläder på sig. ”Vi kan ha upp till sex lager kläder på oss”, säger Oyvind. Under denna episka tävling får hundspannen göra ett uppehåll, eftersom hundarna måste vila i 20 timmar. ”Jag är nöjd om jag får fem timmars sömn”, säger Oyvind. Viktigast av allt är att få i sig tillräckligt mycket vätska och att inte köra vilse. ”Det är väldigt lätt att köra vilse, eftersom det finns så många snöskoterspår i Finnmarken”, säger Oyvind. Om allt går enligt planerna så kommer John and Oyvind att komma i mål på under två dagar och tre timmar, vilket är Johns personbästa. Den snabbaste tiden hittills är två dagar och en timme.

2 min read
ski-race-banner.jpg

Staffan klarar av kunglig konkurrens i det tuffa 90 km långa Vasaloppet

Den 4 mars upptäckte skiftoperatör Staffan Sandberg att han hade något gemensamt med arvingen till den danska tronen – de gillar båda att åka längdåkning. När han ställde upp för starten i årets Vasalopp från Sälen till Mora, fanns kronprins Frederik av Danmark bland de tusentals tävlande. Det tuffa Vasaloppet anses vara ett av världens svåraste längdåkningslopp med nästan 16 000 deltagare och det är definitivt det största. ”I början är det alltid lite hektiskt eftersom alla försöker komma iväg så snabbt som möjligt”, säger Staffan som arbetar på INEOS i Stenungsund. ”Eftersom det är så många som startar samtidigt är det lätt hänt att du bryter en stav.” Trots minusgrader kan utmattning vara det största problemet under loppet som har en lång uppförsbacke. ”En del människor jämför loppet med ett maratonlopp därför att det är så långt”, säger han. ”När det gäller cykling kan du vila ibland, men det går inte i det här loppet, eftersom du jobbar hela tiden. Och när du närmar dig slutet har du tömt alla dina krafter och då är det mycket svårt.” Staffan var till heder för sig själv och för INEOS genom att slå sitt eget personbästa med 29 sekunder och gick över mållinjen i Mora efter fyra timmar, 22 minuter och 31 sekunder. Den danska prinsen kom i mål mer än två timmar efter Staffan, det sägs att han var trött men hade ett leende på läpparna och en glimt i ögat. ”Det var en underbar dag i spåret”, sa han. Vinnaren i årets lopp var Jörgen Brink som slipade av 16 sekunder på banrekordet med en tid på tre timmar, 38 minuter och 41 sekunder.

2 min read
exercise-banner.jpg

Fransk personal tränar med Sylvia

Personalen på INEOS Lavéra-anläggning i Frankrike köar för att få bra kondition. Över 100 anställda deltar nu i Sylvia Moreaus fitnessklasser varje vecka. ”Träningspassen är inte bara bra för kroppen utan även för moralen”, säger en deltagare. Sylvia, som är känd för sin entusiasm och målmedvetenhet, startade klasserna för två år sedan när hon fick tillgång till ett ledigt rum på platsen. Nu tillhandahåller INEOS ett område med omklädningsrum där Sylvia leder träningen under tre lunchpass och två efter arbetet.

1 min read
childeren-reach-for-banner.jpg

Barn får lära sig att sträcka sig efter stjärnorna

En pappa som är chef på en INEOSanläggning i Texas, har i många år hjälpt barn att sikta högt och 2012 blir inget undantag för Bob Bradshaw. I många år var han tränare för fyra ”Special Olympics” basketlag med spelare i åldrarna 12 till 20 år. Om de senaste tre åren är något att rätta sig efter kan det bli några fler guldmedaljer för ett eller två av hans lag. Det som är så speciellt med hans spelare är att trots att de alla har intellektuella svårigheter, har de också en enorm önskan att lära sig. “När du ser dem utveckla färdigheter och bli en del av något som är större än de själva känns det mycket givande”, säger han. Bob, som är chef för tillverkningskomplexet i La Porte, Texas, beslutade sig för att hjälpa en tränare för Special Olympics idrottare i slutet av 1980-talet, nästan 20 år efter att han var på sin allra första Special Olympics på Soldier Field i Chicago. ”Upplevelsen av att se dessa idrottare och deras glädje när de tävlar har jag alltid med mig”, säger han. Till att börja med var han tränare i volleyball, basket och löpning i Chicago i två år, men slutade när hans två äldsta barn föddes. Sedan flyttade familjen till Houston och 1993 föddes deras yngsta son Sammy. Ödets finger gjorde att Sammy var ett barn med speciella behov. Han hade Downs syndrom. När Sammy var åtta bestämde Bob att det var dags att börja spela boll igen, och det har han aldrig ångrat. Under de senaste 11 åren har han tränat Special Olympians i volleyboll, softball, simning och basket. Det han känner starkast för är basket och det kommer det alltid att vara. ”Det finns inte många möjligheter för dessa ungdomar att delta i ett lag någon annanstans”, säger han. ”Att ge dem den här möjligheten är mycket givande.” Nu finns det fyra miljoner Special Olympians i 170 länder. Vinnarna i lokala uttagningar tävlar i regionala heat för en plats i de nationella finalerna. De allra bästa får åka till World Games. Nästa World Games sommarspel kommer att hållas i Korea 2014.

3 min read
lavera-invests-77m-banner.jpg

Lavéra investerar 77 miljoner EUR för att minska anläggningens utsläpp

Lavéra Refinery investerar 77 miljoner EUR på att utveckla projekt som kommer att bidra till att minska företagets svaveloxidutsläpp (SOx) med 50 % och kväveoxider (NOx) med 40 %. Det första steget uppnåddes i slutet av februari med idrifttagning av den nya anläggningen för avsvavling anknuten till behandling av restgas. De nya anläggningarna började byggas i januari 2010. Det var en utmaning att få plats med enheterna i ett område med mycket begränsat utrymme och begränsad åtkomst, vilket krävde att projektet genomfördes i en noggrann följdordning. Som mest var över 150 personer direkt involverade i projektet och arbetsteamet införde mycket stränga hälso-, säkerhets- och miljökrav för allt arbete. Den nya anläggningen för avsvavling och behandling av restgas är av bästa tillgängliga teknologi och möjliggör ett slutligt avsvavlingsutbyte på 99,5 %, vilket minskar våra svaveloxidutsläpp med 25 %. Det andra projektet inriktas på raffinaderiets produktion av ånga, men det är en annan historia.

1 min read
pupils-get-the-buzz-banner.jpg

Elever blir intresserade av vetenskap och teknik på INEOS årliga SET-mässa

INEOS har inspirerat ännu en generation barn när det gäller vetenskapens under. Representanter från Grangemouthanläggningen fanns åter till hands vid INEOS årliga mässa ”Science, Engineering and Technology” för att uppmuntra barn från lågoch mellanstadiet till att bli ingenjörer och vetenskapsmän för en dag. ”Vi är verksamma i en industri som använder naturvetenskap och teknik varje dag och det är viktigt att vi entusiasmerar nästa generation så de väljer att läsa dessa ämnen på högstadiet och gymnasiet”, säger David East, kommunikationschef vid den skotska anläggningen. Under mässans 12 dagar kom nästan 1 800 barn i åldrarna 10 och 11, från 53 lokala skolor och blev mycket intresserade när de kom in genom dörrarna på Grangemouth Stadium och fick uppleva en vetenskapens värld. Det fanns en rad interaktiva workshopar där barnen fick se hur de kan: KONTROLLERA elektricitet. SKAPA batteridrivna kretskort. UTFORMA och bygga komponenter till robotar samt: FÖRBEREDA raketer för start och designa en fallskärm för en säker hemkomst. ”Den här mässan handlar om att visa barnen att naturvetenskap och teknik kan vara kul”, säger David. Under mässan belyser arbetsteamet från Glasgow Science Centre vikten av naturvetenskap samt hur biologi, kemi och fysik kopplas till karriärer. Mässan som stöds av INEOS samarbetspartner Global Science, Scottish Power och Falkirk Council, hölls samtidigt som National Science Week. Frank McKeever, språkrör för Global Science, säger att INEOS mässa nu har fått erkännande som den främsta mässan för naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik i Falkirk-distriktet.

5 min read