Projektförfrågningar för elektrolysörer - Support

Nya elektrolysprojekt i industriell skala, för produktion av klor och kaustik soda, är komplexa i design och specifikation.

INEOS är här för att hjälpa till

Om du har ett elektrolysprojekt som INEOS kan hjälpa dig med, här är några viktiga datapunkter som vi normalt letar efter för att vi ska kunna göra en bedömning och ge feedback snabbt.

  1. Namnet på ditt företag och namnet på slutanvändaren av tekniken (om det är ett annat)
  2. Vad är den avsedda användningen av klor och kaustik? Detta är viktigt eftersom du vanligtvis måste ha användningsområden för båda produkterna. Vilka slutprodukter måste redovisas vid utformningen av anläggningen?
  3. I vilket skede av projektet befinner du dig? Genomförbarhet? Studera? Aktualisering?
  4. Har du en kloralkalientreprenör utvald att göra den grundläggande eller detaljerade konstruktionen av hela anläggningen? Vem är det i så fall?
  5. Vad är genomförandestrategin för projektet? (Beskriv arbetsfördelningen)
  6. Har du en pålitlig källa till elkraft, salt och vatten för en industriell elektrolysanläggning?
  7. Har du rätt miljö/myndighetsgodkännande för projektet?

INEOS är alltid fast beslutna att arbeta med dig för att hjälpa dig att få igång ditt projekt, så om du inte kan svara på alla frågor ovan just nu är det bra, kontakta oss bara.