Teknisk tjänst

Driftsättning är bara början - Vi är engagerade i långsiktigt stöd från våra globala licenstagare och katalysatorkunder.

Teknisk service tillhandahålls genom ett mycket erfaret och välutbildat team. Dessa yrkesverksamma inkluderar kemiska ingenjörer och forskare med djup kunskap om sin teknik och tillhörande processer.

Förutom våra support- och tekniköverföringstjänster under design, konstruktion, konstruktion och idrifttagning av licensierade anläggningar, erbjuder vi pågående tekniska och utbildningsprogram. Dessa skräddarsydda program är utformade för att möta de olika och föränderliga behoven hos licenstagare som producenter i världsklass och omfattar områden som:

 • bästa praxis, förbättringar och information om säkerhet
 • tekniska uppgraderingar och utveckling
 • hjälp med felsökning
 • Benchmarking av anläggningens prestanda
 • kostnads-, prestanda- och kvalitetsoptimeringsprogram
 • drift- och underhållsutbildning
 • process simulatorpaket
 • avancerade kontrollpaket och uppdateringar
 • analytisk utbildning och stöd
 • ingenjörs- och projektstöd
 • kundspecifika produktutvecklingsprogram, som utnyttjar vår omfattande FoU-kapacitet och teknikportfölj