Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

klikk her for å se policyinformasjon

Åpenhetsloven skal sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden.

Fra 1. juli 2022 trådde den nye Åpenhetsloven i kraft i Norge. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og leverandører. En vesentlig del av loven er sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

INEOS omfattes av Åpenhetsloven og plikter å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

INEOS erkjenner sitt ansvar og respekterer Den internasjonale menneskerettighetsloven (The International Bill of Human Rights) og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen.

Transparency act 2023

Trancparency act 2023 Holdings