INEOS Rafnes

Industrimaster ved INEOS Rafnes AS

Utdanning med lønn

INEOS er et av selskapene som samarbeider med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) om industrimaster. Studenter som velger dette løpet studerer 50 prosent og jobber 50 prosent med lønn over tre år og det er gode muligheter for å få jobb rett etter studiene.

Masterprogrammer på INEOS Rafnes

El/Aut kan ta inn en kandidat fra enten IT og automatisering eller Electrical Power Engineering.

Prosesskontroll kan ta inn en kandidat fra enten IT og automatisering eller Informatikk.

Kontaktpersoner for mer informasjon:

Helle Manger (prosesskontroll)

Helle.manger@ineos.com

99168411

Erlend Håland Hestnes ( el/ aut stab)

Erlend.haland.hestnes@ineos.com

m: +4799479529

 

El/Aut-Stab

«Enhet for El/Aut - stab har ansvar for drift, vedlikehold og videreutvikling av fabrikkens elektriske infrastruktur med tilhørende felt instrumentering og elektroteknisk utstyr i felt, samt systemer som sørger for sikkerhet og varsling i fabrikken ved en hendelse. Dette inkluderer reservekraft generator og motordrifter, høyspent- og lavspent-anlegg, varslingssystemer, PLS, CCTV, Måleprinsipper, dokumentasjon mm.

Som industrimasterstudent hos oss vil du få nyttig kunnskap om daglige utfordringer med den elektriske infrastrukturen samt feltutstyr i en produksjonsbedrift som produserer 24/7.

Prosesskontroll:

«Enhet for prosesskontroll har ansvar for drift, vedlikehold og videreutvikling av alle systemer for regulering, visning og overvåking av fabrikken prosessutstyr, samt systemer som sørger for å bringe fabrikken til sikker tilstand ved en hendelse. Dette inkluderer støttesystemer for trend, alarmhåndtering, dokumentasjon mm. Som industrimasterstudent hos oss vil du få nyttig kunnskap om daglige utfordringer med prosesskontroll i en produksjonsbedrift som produserer 24/7.