Etylen & Propylen

Etylen

Etylen (også kalt eten) er hovedproduktet fra INEOS Rafnes. Etylen er en kjemisk forbindelse med formel C2H4. Fordi den inneholder en dobbeltbinding, kalles den et umettet hydrokarbon eller en olefin. På verdensbasis er etylen den mest produserte organiske forbindelsen. Etylen benyttes for produksjon av en rekke andre kjemiske forbindelser. Av fabrikkens årsproduksjon på 660 000 tonn går ca. 65% til nabofabrikkene til INOVYN Norge og INEOS Bamble som råstoff for henholdsvis PVC og polyetylen. Ca. 35% av årsproduksjonen kjøles ned til væskeform og eksporteres med båt.

Propylen

Propylen (også kalt propen) er et produkt fra INEOS Rafnes. Propylen er en kjemisk forbindelse med formel C3H6. Fordi den inneholder en dobbeltbinding, kalles den et umettet hydrokarbon eller en olefin. På verdensbasis er propylen den andre mest produserte organiske forbindelsen (etter etylen). Propylen benyttes for produksjon av en rekke andre kjemiske forbindelser. Hele INEOS Rafnes årsproduksjon på ca. 45 000 tonn eksporteres

Råstoffet som benyttes i crackeren på Rafnes er hovedsakelig etangass fra USA, samt propan og butan fra Norge, Skottland og USA.

Fabrikken på Rafnes har i europeisk målestokk både høy grad av elektrifisering og lavt CO2-utslipp pr tonn etylen. Fokus på energioptimalisering og å begrense utslipp er en svært viktig faktor i driften av anlegget.

Polyetylen (LDPE - low density polyethylene) er produktet som produseres i INEOS Bambles PEL-fabrikk på Rønningen. Produktet lages i et vidt spekter av kvaliteter avhengig av hva det skal benyttes til og hva kunder og marked har behov for. Plastråvaren benyttes i medisinsk emballasje, blodposer, matvareemballering, bygningsmateriell og kabelisolasjon.