Produksjon & Produkter

Produksjon og produkter

INEOS fabrikkene på Rafnes og Rønningen Industriområder i Bamble produserer byggesteinene i en rekke produkter som er nødvendige innen helse, matvareproduksjon, kommunikasjon og bygg. Fabrikkene er tett integrert med hverandre, med stor gjensidig utnyttelse av energi i form av brenngass og damp, samt strøm, kjølevann og andre hjelpesystemer.

Det starter med etylenfabrikken (crackeren) til INEOS Rafnes AS. Der omdannes naturgass til hovedproduktene etylen og propylen. Etylen overføres både til INEOS Bamble AS sin fabrikk på Rønningen og til VCM fabrikken til INOVYN Norge AS på Rafnes. Propylen blir eksportert.

Ved INEOS Bamble blir etylen omdannet til plastråstoffet polyetylen (PEL). Ved VCM-anlegget til INOVYN Norge på Rafnes reagerer etylen med klor til VCM (vinylkloridmonomer). Klor lages i klorfabrikken gjennom elektrolyse av salt. VCM blir til plastråstoffet PVC (polyvinylklorid) på PVC-fabrikken på Herøya i Porsgrunn hvor VCM blir overført gjennom en rørledning under Frierfjorden. Resterende VCM-produksjon blir eksportert til andre PVC-fabrikker i INEOS Inovyn.

Natronlut er et viktig biprodukt fra klorproduksjonen.

Energieffektivitet

INEOS har utviklet veikart for å levere netto nullutslipp på tvers av produksjonsstedene innen 2050. Basert på veikartene som er utviklet til dags dato, har vi satt et reduksjonsmål på 33 % innen 2030. Crackeren på Rafnes er allerede en av de mest energieffektive crackerne i Europa. INEOS O&P har veikart som skal redusere CO2 utslippet ytterligere.

 

Polyetylen

Polyetylen (LDPE - low density polyethylene) er en plastråvare som produseres på INEOS Bamble.

Les mer

RECYCL-IN

INEOS har høyt fokus på sirkulærøkonomi og resirkulering. INEOS Bamble produserer mekanisk resirkulert plastråvare i serien Recycl-IN. 

Les mer

Lut

Lut er et produkt fra INOVYN Norges Klorfabrikk på Rafnes.

Les mer

PVC

PVC produseres i INOVYN Norges PVC-fabrikk på Herøya.

Les mer