kjemisk industri i avanserte fabrikkanlegg

 

INEOS produserer råvarene som er essensielle i produksjonen av et bredt utvalg av varer, fra bildeler til medisinske applikasjoner, mobiltelefoner
til konstruksjon.

Petrokjemianleggene i Grenland er de eneste i Norge. Her omdannes gass fra Nordsjøen og USA til plastråvarer. Det starter med INEOS Rafnes etylenfabrikk (cracker) på Rafnes. Hos INEOS Rafnes omdannes gassen til hovedproduktene etylen og propylen. Etylen overføres til VCM-anlegget til INOVYN Norge hvor den reagerer med klor til VCM (vinylkloridmonomier). Etylen overføres også til INEOS Bamble ( PEL) hvor det benyttes til produksjon av polyetelen. VCM blir til plastråstoffet PVC (polyvinylklorid). PVC-fabrikken på Herøya i Porsgrunn får tilførsel av VCM via rørledning under Frierfjorden. Lut er et biprodukt fra klorproduksjonen.

Etylen fra INEOS Rafnes går også i rørledning til INEOS Bambles plastråvarefabrikk på Rønningen. Etylen blir til polyetylen (PEL). Propylen blir eksportert.

Plastråvarene fra våre anlegg i Grenland benyttes i plastbearbeidende industri og inngår i svært mange produkter som preger vår hverdag. Råvarene benyttes til fremstilling av bl.a. matevaremballasje, medisinske artikler, bygningsmaterialer, kabelisolasjon, gulvbelegg og rør.

Page Banner.png