Lærlingplass

INEOS Rafnes og Bamble tar inn lærlinger i fagene: Kjemiprosessfaget, laboratoriefaget (kun Rafnes), automatiseringsfaget, industrimekanikerfaget og elektrikerfaget (hver 2 år). Det tas inn ca. 12 lærlinger årlig. Vi ønsker at både jenter og gutter søker læreplass i alle fag.

Vi legger vekt på at lærlingene får et helhetlig innsyn i hvordan en prosessbedrift drives, og samarbeidet mellom de ulike fag og avdelinger. Ca. 4 ganger i året samles alle lærlinger en hel dag for å utveksle erfaring, få undervisning og selv stå for deler av undervisningen. Lærlingene melder tilbake at samlingene er lærerike.

Inntak av lærlinger skjer om våren, og fordeling av kandidater til intervju skjer i samarbeid  Industrilærling Vestfold og Telemark. Oppstart av læretiden er rundt 1.september hvert år.

INOVYN Norge AS tar inn lærlinger i fagene: prosess, laborant, automasjon, logistikk, elektro, dataelektroniker og industrimekanikk. Vi tar inn ca. 12 lærlinger årlig fordelt på våre anlegg på Herøya og Rafnes. Vi forsøker å holde en lik fordeling mellom kjønnene.

INOVYN Norge AS samarbeider med videregående skoler i Vestfold og Telemark slik at elever fra de yrkesfaglige linjene er utplassert i fabrikkene to til tre uker vår og høst. Bedriften samarbeider også med universiteter og høgskoler innenfor flere områder. Dette omfatter bl.a. F&U-prosjekter og utplassering av studenter på mastergradsnivå.

Lærlingene har tilgang til digitale opplæringsplattformer hvor de finner læreplaner, og dokumenterer egen læring.

For mer informasjon kontakt: 

Per Stian Sortedal Andersen (INEOS Rafnes): per.stian.sortedal@ineos.com

Mariann Nilsen ( INEOS Bamble): mariann.nilsen@ineos.com

Thomas Andersen ( INOVYN Norge AS): thomas.h.andersen@ineos.com