Helse, miljø og sikkerhet

INEOS-bedriftene ønsker å være en god nabo og drive virksomheten uten skadevirkninger og ulemper for mennesker og miljø.

Vi jobber hele tiden for å unngå at ulykker skal skje. Bedriftene har interne kontrollprogrammer og i tillegg foretar myndighetene jevnlige kontroller. Vi har beredskapsplaner og nødvernplaner for å håndtere uønskete hendelser.

Dersom noe likevel skulle skje, skal omgivelsene vite hva slags uhell som kan oppstå, og hvilke tiltak vi vil iverksette.

Se Naboinformasjon

Våre bedrifter har utarbeidet naboinformasjon om sikkerhet og beredskap som er sendt ut til naboer rundt industriområdene og nærliggende områder. 

Les mer

Om fakler og fakling

Faklene ved petrokjemianleggene fungerer som sikkerhetsventiler og benyttes ved planlagt oppstart og nedkjøring av anleggene samt ved driftsforstyrrelser.

Les mer

Sikkerhetsklarering

Industriområdene på Rafnes, Rønningen og Herøya er inngjerdede fabrikkområder der alle må ha nøkkelkort for å komme inn. Nøkkelkortene skal bæres synlig.

Les mer
INEOS Beredskap.png

INEOS BEREDSKAP

INEOS Beredskap er en del av INEOS Rafnes AS og leverer beredskaps- og industriverntjenester til alle INEOS-anleggene i Bamble. De er lokalisert i brannstasjonen/portvakt på Rafnes.

I tillegg har Beredskapen en avtale med Bamble kommune om bistand ved hendelser og rykker ut i nærområdet. Fire vaktlag på seks personer sørger for døgnkontinuerlig vakttjeneste fra basen, brannstasjonen på Rafnes.