Naboinformasjon

Våre bedrifter har utarbeidet naboinformasjon om sikkerhet og beredskap som er sendt ut til naboer rundt industriområdene og nærliggende områder. Brosjyrene inneholder informasjon om farlige stoffer og uønskete hendelser som kan oppstå, og hvordan befolkningen bør opptre i alarmsituasjoner.