Om fakler og fakling

Om fakler og fakling fra Rafnes og Rønningen

Faklene ved petrokjemianleggene fungerer som sikkerhetsventiler og benyttes ved planlagt oppstart og nedkjøring av anleggene samt ved driftsforstyrrelser.

Når det fakles kan man se en ren flamme, men det kan ogå skje at det kommer svart røyk. Dette er kontrollerte utslipp av CO2 og vann som kan forekomme ved strømbrudd, driftsforstyrrelser og stopp for vedlikehold.

Når det er lite luft i fakkelen, er forbrenningen ufullstendig, og man kan man se sot. Da tlsettes det mer damp til systemet for å få mer luft til forbrenningen.

Rafnes
Etylenfabrikken har to fakler, én ligger på høyden over fabrikkområdet og én i tilknytning til den store etantanken. VCM-fabrikkens fakkel ligger inne på fabrikkområdet, i nordenden av anlegget.

Rønningen
PEL-fabrikkens fakkel ligger inne på fabrikkområdet.

ronningen_rafnes_forweb copy.jpg