Aktuelt

INOVYN Norge kåret til årets lærebedrift 2022


  • Norway

Prisen gis til den bedrift i regionen som gjennom året på beste måte har drevet systematisk og målrettet opplæring av lærlinger.

Under den årlige fagbrevutdelingen, som ble avholdt 24.november, ble INOVYN Norge tildelt prisen som årets lærebedrift.

Utdeling av prisen og framføring av gratulasjonstale sto Hege Pflug fra NHO for.

Industrilærling hadde nominert oss til prisen, og her er noen av punktene som ble gitt som begrunnelse for nominasjonen:

  • Gode opplæringssystemer som f.eks. INLearn.
  • Lærlinger blir inkludert og inngår i oppgaver for den daglige driften.
  • Lærlingene får interne/eksterne kurs.
  • Dedikert ressurs for lærlinger.
  • Systematisk og målrettet opplæring av lærlinger.

Thomas Andersen takket på vegne av INOVYN for nominasjonen og prisen. Thomas refererte til at selskapet vårt har vært på en reise fra å være en del av Hydro til nå å være en del av et stort, internasjonalt kjemiselskap der våre kollegaer utenfor Norge ser med beundring på hvordan vi driver fagopplæring av yrkesfagarbeidere i vår bedrift.

Gratulasjonene går til alle i INOVYN for det gode arbeidet som er gjort og gjøres med lærlinger og YFF utplasseringer.

Til stede fra INOVYN under utdelingen var fra venstere: Vera Hansen, Kristian Heimstad, Lene Rambekk, Thomas Andersen og Ståle Kristiansen. Øvrige på bildet: Irene Haukedal Bordier fra yrkesopplæringsnemnda, Fylkesvaraordfører Sven Tore Løkslid, Hege Pflug, NHO og Bjørn Rudborg, leder for hovedutvalg for utdanning og kompetanse.

Foto: Anders Palmer Holmen

Del denne artikkelen:

Related News