Grenland

Den petrokjemiske industrien i Norge er samlet i Grenland i Telemark. INEOS-bedriftene er lokalisert på Rafnes industriområde og Rønningen industriområde i Bamble og Herøya industripark i Porsgrunn. INEOS har vært aktører i Norge siden 2007, etter å ha kjøpt opp Borealis og Norsk Hydros petrokjemianlegg i Norge.

De petrokjemiske anleggene i Grenland er unike i sitt slag i Norge. Produktene våre brukes innen helse, byggebransje og kommunikasjon og i nesten alle aspekter av det moderne samfunnet. Råvarene benyttes til fremstilling av bl.a. matvaremballasje, medisinske artikler, bygningsmaterialer, kabelisolasjon, gulvbelegg og til elektriske kabler og rør.

Vi anerkjenner og deler samfunnets bekymringer om virkningen av klimagassutslipp og plastforurensning. Derfor tar INEOS konkrete grep på tvers av verdikjeden for å få utslippene ned til null og skape en sirkulær økonomi der verdifulle råvarer forblir i bruk. INEOS Rafnes er allerede en av de mest energieffektive etylencrackerne i Europa. INEOS O&P har laget et veikart som skal redusere CO2 utslipp ytterligere.